Past Perfect Tense (İngilizce Mışlı Zaman) Konu Anlatımı

İngilizcede -mışlı geçmiş zaman anlamına gelen Past Perfect Tense, Türkçede "duyulan geçmiş zaman" yapısı ile aynıdır. Past Perfect Tense diğer İngilizce geçmiş zamanlardan bir yönden farklılık gösterir. Bu yapıda geçmişte yaşanan iki olay vardır.

İngilizcede -mışlı geçmiş zaman anlamına gelen Past Perfect Tense, Türkçede “duyulan geçmiş zaman” yapısı ile aynıdır. Past Perfect Tense diğer İngilizce geçmiş zamanlardan bir yönden farklılık gösterir. Bu yapıda geçmişte yaşanan iki olay vardır. Ancak bir olay diğerinden daha önce yaşanmıştır. Böyle bir aktarım söz konusu olduğunda Past Perfect Tense yapısı kullanılır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Past Perfect Tense Nedir ve Nasıl Kullanılır?

İngilizce zamanlar içerisinde geçmiş olayların ifade edildiği bir yapıdır. İlk öğrenim aşamasında bazı kişiler için kafa karıştırıcı olabilen bir zamandır. Past Perfect Tense kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta geçmiş zamanda biri daha önce, diğeri daha sonra yaşanan iki olay olmasıdır. Hem geçmiş zamanda hem de bir sıralama dahilinde yaşanmış olaylar Past Perfect Tense ile ifade edilir.

Past Perfect Tense Gramer Kuralları Anlatımı

Past Perfect Tense gramer kuralları ‘’özne + yüklem + nesne(SVO)’’ cümle kurulum yapısındadır. Perfect Tense’de kullanılan have/has yardımcı fiilleri bu yapıda geçmiş zaman haline gelerek ”had” olur; sonrasında ise fiilin üçüncü hali kullanımı gelir. Hem tekil hem de çoğul özneler ile “had + V3” yapısı kullanılır. Olumsuz cümlede had yapısından sonra “not” eki getirilir.

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had+ Verb 3 ….

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ had not + Verb 3….

Soru Cümlesi

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + Verb 3…..?

Past Perfect Tense Gramer Kuralları Tablosu ve Açıklaması

Past Perfect Tense gramer kurallarını aşağıdaki verilen cümle örnekleri ile inceleyebilirsiniz.

 Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I had cleaned the office. (Ben ofisi temizlemiştim.)I had not cleaned the office. (Ben ofisi temizlememiştim. )Had I cleaned the office?(Ofisi temizlemiş miydim?)
You had cleaned the office. (Sen ofisi temizlemiştin.)You had not cleaned the office. (Sen ofisi temizlememiştin.)Had you cleaned the office? (Sen ofisi temizlemiş miydin?)
He/She/It had cleaned the office.(O, ofisi temizlemişti.)He/She/It had not cleaned the office. (O, ofisi temizlememişti.)Had he/she/it cleaned the office? (O, ofisi temizlemiş miydi?)
We had cleaned the office (Biz, ofisi temizlemiştik.We had not cleaned the office. (Biz, ofisi temizlememiştik.)Had we cleaned the office?(Biz, ofisi temizlemiş miydik?)
You had cleaned the office. (Siz, ofisi temizlemiştiniz.)You had not cleaned the office.(Siz, ofisi temizlememiştiniz.)Had you cleaned the office? (Siz, ofisi temizlemiş miydiniz?)
They had cleaned the office. (Onlar, ofisitemizlemişti.)They had not cleaned the office. (Onlar, ofisi temizlememişti.)Had they cleaned the office? (Onlar, office temizlemiş miydi?

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Yakın geçmiş zaman İngilizcede Present Perfect Tense yapısı ile ifade edilir. İngilizcede bir cümlenin Present Perfect Tense olup olmadığını, “have-has” yapısından sonra V3 yani fiilin 3. halinin kullanımı olmasından anlayabilirsiniz. Have yardımcı fiili I, you, we, they özneleri ile, has yapısı ise he, she, it özneler ile birlikte kullanılır.

Past Perfect Tense yapısında kullanılan ek ise have-has yardımcı fiilinin geçmiş zaman hali olan “had” yapısıdır. Tüm özneler ile birlikte kullanılan had yapısından sonra fiilin 3. hali kullanılır.

İngilizcede Past Perfect Tense ile Cümle Nasıl Kurulur?

Past Perfect Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki gibidir:

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had+ Verb 3 ….

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ had not + Verb 3….

Soru Cümlesi

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + Verb 3…..?

Cümle kurma yapısı ile ilgili kuralları doğru şekilde bilmek, Past Perfect Tense’i doğru kullanmak açısından önemlidir.

Past Perfect Tense Olumlu Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Tense olumlu cümle yapısı ve örnekleri aşağıdaki gibidir:

-I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had+ Verb 3 ….

 • My sister had ordered a large library for herself from the internet. (Kız kardeşim internetten kendine geniş bir kütüphane sipariş etmişti. )
 • He had walked away without even saying goodbye. (O veda bile etmeden çekip gitmişti.)
 • This footballer had also played for Barcelona before. (Bu futbolcu önceden Barselona için de oynamıştı.)
 • I had watched this movie with my brother. (Bu filmi erkek kardeşimle izlemişti.)
 • No publishing house had published the novel she wrote. (Onun yazdığı romanı hiçbir yayın evi yayınlamamıştı.)
 • She had listened to my advice. (O benim tavsiyemi dinlemişti.)
 •  He had called me when I was at work. (O ben işte iken beni aramıştı.)
 • They had learned Spanish. (Onlar İspanyolca öğrenmişti.)
 • We had written the report. (Biz raporu yazmıştık.)
 • Jessy had come home before she went abroad. (O yurt dışına gitmeden önce eve gelmişti.)

Past Perfect Tense Olumsuz Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Tense olumsuz cümle yapısı ve örnekleri aşağıdaki gibidir:

-I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ had not + Verb 3….

 • I returned home because I had not taken my wallet at home. (Eve döndüm çünkü cüzdanımı almamıştım.)
 • The film had not started by the time we arrived at the cinema. (Biz sinemaya vardığımızda film başlamamıştı.)
 • Jill hadn’t studied enough, so she got a low mark. (Jill yeteri kadar çalışmamıştı, bu yüzden düşük not aldı.)
 • We couldn’t find the way, because we hadn’t taken a map. (Biz yolu bulamadık çünkü harita almamıştık.)
 • I had never seen such a beautiful beach before I went to Miami. (Miami’ye gitmeden önce böyle güzel bir sahil görmemiştim.)
 • She had not been to the U.S before. (O daha önce Amerika’da bulunmamıştı.)
 • When I woke up this morning, my roommate had not left the room. (Bu sabah uyandığımda oda arkadaşım odada ayrılmamıştı.)
 • She had never seen a bear before she moved to Alaska. (O Alaska’ya gitmeden önce hiç ayı görmemiştir.)
 • I had not eaten my breakfast. (Ben kahvaltı etmemiştim.)
 • We had not seen each other after the meeting. (Biz toplantıdan sonra birbirimizi görmemiştik.)

Past Perfect Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce Past Perfect Tense Passive Voice cümle yapısı aşağıdaki gibidir. Etken cümlenin öznesi, edilgen cümlede “by” ile birlikte nesne olarak yer alır. Etken cümlenin nesnesi ise, edilgen cümlede özne olarak bulunur. Edilgen cümle yapısına, işi yapan özne belirsiz olduğunda veya yapılan iş özneden daha önemli olduğunda başvurulur.

Olumlu edilgen cümle yapısıObject + had + been + verb3 (past participle)
Olumsuz edilgen cümle yapısıObject + had + not+ been + verb3 (past participle)
Olumlu edilgen soru yapısıHad + object + been + verb3 (past participle) ?
Olumsuz edilgen soru yapısıHad + object + not+ been + verb3 (past participle) ?
 • Selena’s life had been saved by Dr. Richard. (Selena’nın hayatı doktor Richard tarafından kurtarılmıştı.)
 • Another planet had been discovered by The Americans. (Bir başka gezegen Amerikalılar tarafından keşfedilmişti.)
 • The injured man hadn’t been accepted by the hospital staff. (Yaralı adam hastane personeli tarafından kabul edilmemişti.)
 • The check had been received by Jerry just in time. (Çek tam zamanında Jerry tarafından alınmıştı.)
 • An anonymous gift had been received by Jake. (İsimsiz bir hediye Jake tarafından alınmıştı.)
 • By whom had the villa been designed? (Villa kimin tarafından dizayn edilmişti?)
 • The fire had been put out successfully by the firefighters. (Yangın itfaiyeciler tarafından başarılı bir şekilde söndürülmüştü.)
 • The project had been completed by the manager. (Proje müdür tarafından tamamlanmıştı.)

Past Perfect Tense Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Tense soru cümlesi yapısı aşağıdaki kurala göre şekillenir.

Soru Cümlesi

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + Verb 3…..?

 • Had you gone  there before we went together? (Biz beraber gitmeden önce oraya gitmiş miydin?)
 • Had she seen the film already? (O, filmi zaten izledi mi?)
 • Why had he forgotten about the meeting? (O neden toplantıyı unutmuştu?)
 • Had it been cold all week? (Bütün hafta soğuk mu oldu?)
 • Had I read the book before the class? (Bu kitabı dersten önce okumuş muydum?)
 • Had she not drunk before the interview? (O röportajdan önce içmemiş miydi?)
 • Had you not cooked for dinner that night? (Sen o gece akşam yemeğini pişirmemiş miydin?)
 • Had my sister not been sick for a long time? (Kız kardeşim uzun bir süredir hasta olmadı mı?)
 • Had he not managed to fix the cooker? (O ocağı tamir etmeyi başaramamış mıydı?)
 • When you called, had they not eaten dinner? (Sen aradığında onlar yemek yememiş miydi?)

Past Perfect Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

Soru Cümlesi Yapısı

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + Verb 3…..?

 • Had the film begin when they come? (Onlar geldiğinde film başlamış mıydı?)
 • Had she left for office before I came? (Ben gelmeden önce ofise gitmek için ayrılmış mıydı?)
 • Had she slept when you called last night? (Sen dün gece aradığında o uyumuş muydu?)
 • Had Jack finished her work before the guests arrived? (Jack misafirler gelmeden önce işini bitirmiş miydi?)
 • Had she known how to cook since when she was 10? (O, 10 yaşından beri yemek yapmayı biliyor muydu?)

Past Perfect Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce Past Perfect Tense olumsuz soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir:

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + not +Verb 3…..?

 • Had the film not begin when they come? (Onlar geldiğinde film başlamamış mıydı?)
 • Had she not left for office before I came? (Ben gelmeden önce ofise gitmek için ayrılmamış mıydı?)
 • Had she not slept when you called last night? (Sen dün gece aradığında o uyumamış mıydı?)
 • Had Jack not finished her work before the guests arrived? (Jack misafirler gelmeden önce işini bitirmemiş miydi?)
 • Had she not known how to cook since when she was 10? (O, 10 yaşından beri yemek yapmayı bilmiyor muydu?)

Past Perfect Tense ile Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

 • Had blue shoes been worn by me? (Mavi ayakkabılar benim tarafımdan mı giyilmiş mi?)
 • Had the tables been cleaned by Joe? (Masalar Joe tarafından temizlenmiş mi?)
 • Had the key been lost by us? (Anahtar bizim tarafımızdan mı kaybedilmiş?)
 • Had a fight not been started by them? (Onlar tarafından bir kavga başlatılmamış mı?)
 • Had an article been read by me? (Bir makale benim tarafımdan okunmuş mu?)
 • Had the window not been closed by her? (Pencere onun tarafından kapatılmamış mı?)
 • Had the paper not been bought by them? (Kağıt onlar tarafından satın alınmamış mıydı?)
 • Had I not been noticed by her? (Ben onun tarafından fark edilmemiş miyim?)
 • Had the problem been solved by her? (Problem onun tarafından çözülmüş mü?)
 • Had that song been recorded by him? (O şarkı onun tarafından kaydedilmiş mi?)
Past Perfect Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Tense ile olumlu edilgen soru cümlesi oluşturmak için aşağıdaki yapı kullanılır.

Had + object + been + verb3 (past participle) ?

Aşağıda yer alan Past Perfect Tense olumlu edilgen soru cümlesi örneklerini ve açıklamalarını inceleyebilirsiniz.

 • Had tutorials been made by Jake? (Öğreticiler Jake tarafından mı hazırlanmış?)
 • Had marketing been done by the experts? (Pazarlama uzmanlar tarafından mı yapılmış?)
 • Had eggs been eaten by us? (Yumurtalar bizim tarafımızdan mı yenilmiş?)
 • Had computer been used by Charlie? (Bilgisayar Charlie tarafından mı kullanılmış?)
 • Had rules been implemented by them? (Kurallar onlar tarafından mı uygulanmış?)
İngilizcede Past Perfect Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi
 • Had homes not been painted by her father? (Evler onun babası tarafından boyanmamış mı?)
 • Had they not been called by manager? (Onlar müdür tarafından aranmamış mı?)
 • Had these buildings not been built by that company? (Bu binalar o şirket tarafından inşa edilmemiş mi?)
 • Had the rooms not been cleaned by him? (Odalar onun tarafından temizlenmemiş mi?)
 • Had this medicine not been taken by the patient? (Bu ilaç hasta tarafından alınmamış mı?)

Past Perfect Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

Wh questions olarak adlandırılan ve İngilizcede yaygın bir şekilde kullanılan belli soru kalıpları bulunur.  Bu soru kalıpları Türkçedeki ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde karşnıza çıkan kalıplardır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları aşağıdaki gibidir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

Bu kalıplar Past Perfect Tense soru cümlelerinde ve diğer İngilizce zamanlar ile de uygun kurallar çerçevesinde kullanılır. Bu soru kalıpları ile cümle kurmak için yukardaki soru kelimelerinden cümle yapısına uygun olan seçilir ve cümlenin en başın getirilir. Devamında ise Past Perfect Tense soru cümlesi kurallarını aynı şekilde uygulanır. Bu yapıyla sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap verilmez bu yüzden düz cümle kurallarına uygun şekilde yanıt verilir.

Wh- question word + past tense of verb to have + subject + past participle verb + rest of sentence? 

İngilizce soru kalıpları ile Past Perfect Tense soru cümlesi örnekleri aşağıdaki gibidir:

Who had they called before the police arrived? (Polis gelmeden önce kimi aramışlar?)
What had Zineb brought to eat when the presentation ended? (Sunum bittiğinde Zineb yemek için ne getirmişti?)
Why had William given those movies before the guests reviewed them? (Misafirler gözden geçirmeden önce William bu filmleri neden vermiş?)
How had I gone to the beach when my sister was still sick? (Kız kardeşim hasta iken sahile nasıl gitmişim?)

Past Perfect Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

İngilizce Past Perfect Tense, Türkçede “duyulan geçmiş zaman” yapısına karşılık gelir. İngilizcede ise geçmiş zamanı ifade ediyor olması nedeniyle, kişilerin birebir şahit olmadığı, başka insanlardan veya kaynaklardan duyduğu/gördüğü bilgi ve olayları aktarmak için kullanılır. Kişiler arasında geçen günlük diyaloglarda Past Perfect Tense, geçmişte belli bir sıralama ile yaşanan olayları ifade etmek için de günlük yaşamda kullanılabilir.

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Geçmişte belli bir sıralama ile yaşanan olaylar ifade edilmek istenirse, Past Perfect Tense yapısına başvurulur. İngilizcede o sırada yapılan işleri anlatmak için en uygun zaman türü Present Continuous Tense’dir. Ancak geçmişte yaşanan sıralı bir olay, o anı hala etkiliyorsa, Past Perfect Tense yapısının kullanımı uygun olabilir.

Past Perfect Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

To be fiilinin geniş zamanda açılımı olan “am-is-are” yapıları Past Perfect Tense’de kullanılmaz. Sadece to be fiilinin Past Participle- V3 formu olan “been” passive voice yani edilgen cümle yapısında kullanılır. Ancak burada da herhangi bir kısaltma yapılmaz. Past Perfect Tense cümlelerinin yardımcı fiili have-has yapısının geçmiş zaman hali olan “had”dir. “Had” yardımcı fiilinden sonra gelen fiil ise yine past participle yani V3 formu ile cümlede yer alır. Buradaki had yapısı günlük ve resmi olmayan yazışmalarda “I had gone” yerine “I’d gone” olarak yazılabilir. Ancak Past Perfect Tense yapısında çoğunlukla uzun formda yazmak tercih edilir.

 • Before I came home, I had gone to the shopping mall. (Eve gelmeden önce alışveriş merkezine gitmiştim.)
 • They had lived in that village after their son went college. (Çocukları üniversiteye gittikten sonra, o köyde yaşamaya başlamışlardı.)
 • She’d called me before she left the apartment. (O beni daireyi terketmeden önce aramıştı.)
 • We had eaten our vegetables when they called us. (Onlar bizi aradığında, biz sebzelerimizi yemiştik.)

Past Perfect Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

İş hayatında Past Perfect Tense, kişilerin kendi hayatları veya iş ile ilgili, geçmiş zamana dayanan eylemlerini ifade etmek için kullanılır. Aşağıda yer alan örnekleri inceleyebilirsiniz:

 • Before I read the report, I had analyzed the data. (Raporu okumadan önce veriyi analiz etmiştim.)
 • After the meeting started, the project manager had asked our ideas. (Toplantı başladıktan sonra proje müdürü bizim fikirlerimizi sormuştu.)
 • When she gave me the document, I had not put it in my bag. (O bana dökümanı verdiğinde çantama koymamıştım.)
 • I didn’t attend the meeting because I had gone to the hospital. (Toplantıya katılmadım çünkü hastaneye gitmiştim.)

Past Perfect Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Past Perfect Tense ile gelecek zamana dair tatil planları anlatılmaz. Ancak geçmişte yaşanan tatillere ait anı ve deneyimlerden bahsetmek için Past Perfect Tense kullanılabilir.

 • When I went to the beach, I had stayed there until the sunset. (Ben sahile gittiğimde güneş batana kadar orada kalmıştım.)
 • After they arrived the hotel, they had slept all night. (Onlar otele vardıktan sonra bütün gece uyumuşlar.)
 • When we were on the road, we had listened to music. (Biz yola çıktığımızda, müzik dinlemiştik.)
 • My family and I had stayed in this hotel in 2015. (Ailem ve ben 2015’de bu otelde kalmıştık.)

Past Perfect Tense Exercises Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce Past Perfect Tense egzersizleri, öğrendiğiniz bilgilerin kalıcılığını arttırmak ve konuyu ne kadar iyi öğrendiğinizi anlamanız için vardır. Past Perfect Tense egzersizleri had takısı kullanımı ve olumsuz-soru cümlesinin nasıl yazılacağına ve olumludan olumsuzda, olumsuzdan soruya cümlenin nasıl çevrileceğine odaklanmalıdır. Çoktan seçmeli test sorusu, boşluk doldurma, cümleleri olumlu-olumsuz ve soru formuna dönüştürme gibi egzersiz çeşitleri vardır.

Past Perfect Tense Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce Past Perfect Tense boşluk doldurma etkinliğinde, cümlelerin yardımcı fiil ve fiil kısmı boş bırakılır. Özneye ve cümlenin olumlu/olumsuz olmasına göre bu boşluklar uygun şekilde doldurulur. Past Perfect Tense konusunda had kullanımının pekişmesi açısından önemli bir etkinliktir.

Aşağıda boş bırakılan noktaları, cümleye uygun şekilde had+V3 yapısı ile doldurunuz.

 1. After Fred ………………his holiday in Italy he wanted to learn Italian. (spend)
 2. Jill ………………..Dad at work before she left for her trip. (phone)
 3. Susan turned on the radio after she ……………… the dishes. (wash)
 4. When she arrived the match …………. already ………………. (start)
 5. After the man……………….. home he fed the cat. (come)
 6. Before he sang a song he …………………… the guitar. (play)
 7. She watched a video after the children ………………….. to bed. (go)
 8. After Eric …………………………breakfast he phoned his friend. (make)
 9. I was very tired because I………………………too much. (study)
 10. They …………………. their bikes before they met their friends. (ride)
 11. When I got to the pub, no one was there. They ………………. somewhere else. (go)
 12. I arrived home and found that my wife …….. (go) away on holiday. All she left was a note. (go)
 13. I didn’t play tennis with Tom yesterday afternoon because I ………………… twice in the morning. (already/play)
 14. The reason I didn’t go to the cinema is that I ……………… the film twice. I didn’t want to see it for a third time. (see)
 15. A few years ago I went to my old school to visit some of the teachers. I saw MrField and MrsScott, but Mr Wells ………………. two years earlier. (die)

Cevaplar:

 1. had spent
 2. had phoned
 3. had washed
 4. has started
 5. had come
 6. had played
 7. had gone
 8. had made
 9. had studied
 10. had ridden
 11. had gone
 12. had gone
 13. had already played
 14. had seen
 15. had died

Past Perfect Tense Test Soruları

 1. I couldn’t see the teacher because he ____________ before I arrived the school.
  a.)had left
  b.)has left
  c.) left
  d.)was leaving
 2. He was very tired because he ____________ the bags upstairs.
  a.)have carried
  b.)had carried
  b.)carried
  c.)has carried
 3. I was starving when I arrived home. I ____________ anything for two days.
  a.)didn’t eat
  b.)wasn’t eaten
  c.)hadn’t eaten
  d.)haven’t eaten
 4. He asked me to give his book back but I ____________ it.
  a.)have lost
  b.)had lost
  c.)was lost
  d.)lost
 5. The boy knocked the door. There was nobody inside. His mother ____________ yet.
  a.)hasn’t returned
  b.)haven’t returned
  c.)hadn’t returned
  d.)didn’t return
 6. The sun was shining and the birds were singing when she got out. What a lovely day, she said to herself. She looked at her car but it was not there. Somebody ____________ it.
  a.)has stolen
  b.)have stolen
  c.)had stolen
  d.)stole
 7. She answered all of the questions in the exam because she ____________ very well.
  a.)was studied
  b.)had studied
  c.)has been studied
  d.)have studied
 8. It was sunny but very cold. The snow ____________ yet.
  a.)hadn’t completely melted
  b.)hasn’t completely melted
  c.)haven’t completely melted
  d.)wasn’t completely melted
 9. Clara looked out the window. The pavement was wet. It ____________ at night.
  a.)has rained
  b.)have been rained
  c.)have rained
  d.)had rained
 10. He couldn’t believe his eyes! His father _____________ him a new laptop as a birthday gift.
  a.)bought
  b.)has bought
  c.)had bought
  d.)was bought

Cevaplar:

 1. a
 2. b
 3. c
 4. b
 5. c
 6. c
 7. b
 8. a
 9. d
 10. c

Past Perfect Tense Worksheet

Aşağıda yer alan Past Perfect Tense worksheet çalışmasını yapabilirsiniz.

Past Perfect Tense PDF

Past Perfect Tense PDF konu anlatımı ve alıştırmalar ile ilgili dosyaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Past Perfect Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

İngilizce Past Perfect Tense diğer zamanlarda olduğu gibi öğrencilerin seviyesine uygun bir program ile öğretilir. İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayan ve bilgi seviyesi daha düşük olanlar için nispeten daha kolay ve basit bir şekilde kurallar aktarılır. Aynı şekilde zor olmayan örnekler ve alıştırmalar ile konunun daha iyi anlaşılması amaçlanır. Öğrencilerin bilgi seviyesi arttıkça, konu daha detaylı bir şekilde anlatılır ve verilen alıştırmalar da o ölçüde zorlaşır. Genel olarak her seviyede ilk olarak kurallar verilir, sonrasında ise örnekler ile kurallar pekiştirilir.

6. Sınıflar için Past Perfect Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

5. ve 6. sınıf öğrencileri için Past Perfect Tense konu anlatımı, ilk olarak daha basit seviyede konular sonrasında ise Past Perfect benzeri konular şeklinde gerçekleşir. Bu sayede konular daha anlaşılır hale gelir ve öğrenme süreci de zor olmaz.

 • The baby had cried before her father came. (Bebek babası gelmeden önce ağlamıştı.)
 • Had the water boiled when you went to kitchen? ( Sen mutfağa gittiğinde su kaynamış mıydı? )
 • By the time I returned home, he had already left. (Ben eve döndüğümde o çoktan ayrılmıştı.)
 • When I came home, they had already eaten the meal. (Eve geldiğimde, onlar çoktan yemeği yemişti.)
 • He began to run after he had seen the cat. (O kediyi gördükten sonra peşinden koşmaya başladı.)
 • had never seen such a nice beach before I went to Hawaii. (Hawaii’ye gitmeden böyle güzel bir sahil görmemiştim.)
 • had lived in London, before I moved to Paris. (Paris’e taşınmadan önce Londra’da yaşamıştım.)
 • She had washed her hands before she cooked the dinner. (O yemek pişirmeden önce ellerini yıkamıştı.)
 • Did the students go home after they had visited the library? (Öğrenciler kütüphaneyi ziyaret ettikten sonra eve gittiler mi?)
 • I returned home because I had forgotten my notebook at home. (Eve döndüm çünkü defterimi evde unutmuştum.)
 • Yesterday I had slept before my father arrived. (Dün babam gelmeden önce uyumuştum.)
 • He had made a very good score. (O çok iyi bir skor yapmıştı.)
 • He had made this type of mistake earlier also. (Bu tarz hataları daha öncede yapmıştı.)
 • She had finished her work before the guests arrived. (O, misafirler gelmeden önce işini bitirmişti.)
 • The patient had died before the doctor came. (Doktorlar gelmeden önce hasta ölmüştü.)
 • I had reached the school before the bell rang. (Zil çalmadan önce okula ulaşmıştım.)

9. Sınıflar için Past Perfect Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

8. ve 9. sınıf öğrencileri için Past Perfect Tense konu anlatımı, ilk olarak daha basit seviyede konular sonrasında ise Past Perfect benzeri konular şeklinde gerçekleşir. Bu sayede konular daha anlaşılır hale gelir ve öğrenme süreci de zor olmaz.

 • We had slept before the film started. (Film başlamadan önce biz uyumuştuk.)
 • They had known him for a long time. (Onlar, onu uzun bir zamandır tanıyormuş.)
 • I had already taken the medicine. (Ben ilacı zaten almıştım.)
 • Jake had watched the whole movie by then. (Jake filmin tamamını izlemişti.)
 • I had caught him before he ran away.(O kaçmadan önce onu yakalamıştım.)
 • The students had already sent the mail. (Öğrenciler zaten e-mail’i göndermişti.)
 • She had already cooked the food.(O zaten yemekleri pişirmişti.)
 • I had already finished my job yesterday. (Ben işimi dün zaten bitirmiştim.)
 • She had finished her work when I met her. (Ben onunla buluştuğumda o işini bitirmişti.)
 • Jessy had completed her graduation by 2015. (Jessy mezuniyetini 2015’de tamamlamıştı.)
 • You had already written four books by March. (Sen Mart olduğunda zaten 4 kitap yazmıştın.)
 • They had slept when you called last night. (Sen aradığında onlar uyumuştu.)
 • She had reached the office by then. (O, o zaman şirkete ulaşmıştı.)
 • I had known her before I knew you. (Seni tanımadan önce onu tanıyordum.)

Past Perfect Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Past Perfect Tense, İngilizcede geçmiş zamanı ifade eden bir yapı olduğundan dolayı Simple Past Tense ve Present Perfect Tense yapıları ile benzerdir. Ancak Past Perfect Tense’de ayırt edici olan nokta birden fazla olayın ifade edilmesidir. Bu duruda önce gerçekleşen olay Past Perfect Tense ile ve diğer olay ise Simple Past yapısı ile ifade edilir.

Past Perfect Tense ve Simple Present Continous Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Tense, geçmiş zamanda belirli bir sıralama ile yaşanan olayları aktarmak için kullanılır. Simple Present Continuous Tense ise şimdiki zamanda yaşanan olayları ifade etmek için kullanılan bir yapıdır. Aralarındaki fark, farklı zaman dilimlerini ifade etmelerinden kaynaklanır.

Past Perfect Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Tense ve Simple Past Tense temel olarak geçmiş zamanı ifade eden yapılardır. Ancak Past Perfect Tense -mışlı geçmiş zamanı ifade eder. Türkçe karşılığı duyulan geçmiş zaman olarak alınabilir. Ayrıca Past Perfect Tense’de sıralı bir şekilde gerçekleşen olaylar aktarılır. Simple Past Tense de ise yaşanmış ve bitmiş, yani sonlanmış geçmiş zaman ifadelerine yer verilir.

Past Perfect Tense ve İngilizce Gelecek Zaman Farkı Nedir?

Past Perfect Tense -mışlı geçmiş zamanı ifade eder. Türkçe karşılığı duyulan geçmiş zaman olarak alınabilir. Ayrıca Past Perfect Tense’de sıralı bir şekilde gerçekleşen olaylar aktarılır. İngilizce Gelecek Zaman ise gelecek zamanda gerçekleşmesi beklenen olayları ifade etmek için kullanılır. Özet olarak Past Perfect Tense geçmiş zamanı, Simple Future Tense ise gelecek zamanı ifade eder.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI