İngilizce Gelecek Zaman (Simple Future Tense) Konu Anlatımı

İngilizce Gelecek Zaman Nedir, Nasıl Kullanılır?İngilizce zamanlar arasında yaygın bir şekilde kullanılan ve gelecek zamanla ilgili bireylerin planlarını, tahminlerini ve programlarını ifade eden konuya Future Tense denir.Future Tense’de iki temel yapı kullanılır. Bunlar: ‘’will’’ ve ‘’be going to’’dur.

İngilizce Gelecek Zaman Nedir, Nasıl Kullanılır?

İngilizce zamanlar arasında yaygın bir şekilde kullanılan ve gelecek zamanla ilgili bireylerin planlarını, tahminlerini ve programlarını ifade eden konuya Future Tense denir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Future Tense’de iki temel yapı kullanılır. Bunlar: ‘’will’’ ve ‘’be going to’’dur. İki yardımcı fiil yapısının kullanım alanı farklıdır ancak anlam açısından her ikisi de Gelecek zamanı ifade eder. “Will konuşma sırasında akla gelen, planlanmamış ve kesinliği olmayan eylemler için kullanılır. Anlık ve doğal gelişen kararlar, kişisel inanca dayalı tahminler, söz, teklif, rica, tehdit gibi durumlarda “Be going to” yapısı ise önceden planlanan, bir programa göre ilerleyen, kesinliği olan veya olma ihtimali yüksek olan eylemler için tercih edilir.

İngilizce Gelecek Zaman Gramer Kuralları Nedir?

İngilizce Gelecek Zaman gramer yapısı iki farklı yapı altında incelenir. İlk kural ve yapı “Will”dir. Will I,You,We,They,He,She,It öznelerinin tamamında aynı formda kullanılır. Will bir “modal” olduğu için kendinden sonra gelen fiil yalın hali ile yazılır. Will’in olumsuzu ise will not veya won’t şeklindedir. “Will not” çoğunlukla resmi ve akademik yazı dilinde tercih edilen uzun formdur. “Won’t” ise günlük dilde ve resmi olmayan yazışmalarda kullanılır.

“Be going to” yapısı ise “I am/He-She-It is/ You-we-they are ” olarak öznelere uygun olarak çekimlenir. Olumsuz cümle yapısında am-is-are sonrasında not getirilir.

İngilizce Gelecek Zaman Gramer Kuralları Tablosu ve Açıklaması

Gelecek Zaman Will Kullanımı

Gelecek Zaman Be Going To kullanımı

İngilizcede Gelecek Zaman Eki Nedir ve Nasıl Kullanılır?

İngilizcedeki gelecek zaman eki ‘’will ve be going to’’ kalıplarıdır. Her iki yapı da gelecek zamanda kullanılır.

Will Gramer Kuralları

 • I/You/He/She/It/ We/They + will+ Verb1….
 • I/You/He/She/It/ We/They + won’t+ Verb1….
 • Will+ I/You/He/She/It/ We/They + Verb1…?

Be Going To Gramer Kuralları

 • I(am) / He, She, It(is) / We, They(are) + going to + Verb1….
 • I(am not) / He, She, It(is not) / We, They(are not) + going to + Verb1….
 • Am I / Is (He, She, It) / Are (We, They) + going to + Verb1….?

İngilizce Gelecek Zaman (Simple Future Tense) Cümle Kurma

Simple Future Tense Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır:

Olumlu Cümle

Özne + will + Fiil + Nesne.

Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + going to + Fiil + Nesne.

Olumsuz Cümle

Özne + will not + Fiil + Nesne.

Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) not + going to + Fiil + Nesne.

Soru Cümlesi

Will + Özne + Fiil + Nesne?

Yardımcı Fiil (am, is, are) + Özne + going to + Fiil + Nesne?

Simple Future Tense İngilizce Gelecek Zaman Olumlu Cümle Yapısı ve Cümle Örnekleri

İngilizce’de gelecek zamanda olumlu cümle yapısı aşağıdaki gibidir.

I, You, We,They, He, She, It + will + Verb1 + object (nesne)

Aşağıda yer alan olumlu gelecek zaman cümle örnekleri ve çevirilerini inceleyebilirsiniz.

 1. She will see her grandfather at the weekend. (O haftasonu büyük babasını görecek.)
 2. I will read the newspaper when I go to bus station. (Otobüs durağına vardığımda gazete okuyacağım.)
 3. James will eat fish at the dinner. (James akşam yemeğinde balık yiyecek.)
 4. They will be here in three hours. (Üç saat içinde burada olacaklar.)
 5. He will call you tomorrow. (O seni yarın arayacak.)
 6. Teacher will announce our exam results. (Öğretmen sınav sonuçlarımızı duyuracak.)
 7. They will study Math in the library. (Onlar kütüphanede Matematik çalışacak.)
 8. Jeremy will go to Paris next week. (Jeremy sonraki hafta Paris’e gidecek.)
 9. I will be twenty-five seven in March. (Mart’ın 7’sinde 25 yaşında olacağım.)
 10. We will do the ironing. (Ütü yapacağız.)
 11. Your children will be the future of this country. (Sizin çocuklarınız bu ülkenin geleceği olacak.)
 12. They will paint our house next week. (Gelecek hafta evimizi boyayacaklar.)
 13. You will love this cake. (Bu keki seveceksin.)
 14. She will write a letter to her cousin. (O kuzenine bir mektup yazacak.)
 15. He will close the shop. (O dükkanı kapatacak.)

İngilizce Gelecek Zaman Olumsuz Cümle Yapısı ve Cümle Örnekleri

İngilizce’de gelecek zamanda olumsuz cümle yapısı aşağıdaki gibidir.

I, You, We,They, He, She, It + will not/won’t + object (nesne)

Aşağıda yer alan olumsuz gelecek zaman cümle örnekleri ve çevirilerini inceleyebilirsiniz.

 1. Your children will not eat fast food. (Sizin çocuklarınız fast food yemeyecek.)
 2. They will not paint our house. (Gelecek hafta evimizi boyamaycaklar.)
 3. You will not eat this bread (Bu ekmeği yemeyceksin.)
 4. She will not write a letter to her teacher. (O öğretmenine bir mektup yazmayacak.)
 5. He will not close the shop. (O dükkanı kapatmayacak.)
 6. She will not see her brother at the weekend. (O haftasonu abisini görmeyecek.)
 7. I will not read this book. (Bu kitabı okumayacağım.)
 8. James will not eat fish at the dinner. (James akşam yemeğinde balık yemeyecek.)
 9. They will not be here when I come. (Ben geldiğimde onlar burada olmayacaklar.)
 10. He will not call you tomorrow. (O seni yarın aramayacak.)
 11. Teacher will not announce our exam results. (Öğretmen sınav sonuçlarımızı duyurmayacak.)
 12. They will study Math in the library. (Onlar kütüphanede Matematik çalışacak.)
 13. Jeremy will not go to Paris next week. (Jeremy sonraki hafta Paris’e gitmeyecek.)
 14. I won’t attend to the meeting. (Toplantıya katılmayacağım.)
 15. We will not do the ironing. (Ütü yapmayacağız.)

İngilizce Gelecek Zaman ile İngilizce Edilgen Cümle Yapısı ve Cümle Örnekleri

İngilizce Gelecek Zaman Passive Voice yapısı “will” ve “be going to” için benzer şekildedir.

Will için edilgen cümle yapısı aşağıdaki gibidir:

 • Olumlu cümle yapısı: Object + will + be + verb3 (past participle)
 • Olumsuz cümle yapısı: Object + will + not + be + verb3 (past participle)
 • Soru cümlesi yapısı: Will + object + be + verb3 (past participle)

Be Going To edilgen cümle yapısı:

 • Olumlu cümle yapısı: Object (Nesne)+ am / is / are + going to + be + verb3 (past participle)
 • Olumsuz cümle yapısı: Object (Nesne) + am / is / are + not + going to + be + verb3 (past participle) 
 • Soru cümlesi yapısı: Am / is / are + object + going to + be + verb3 (past participle)
OlumluI will be wokenyou will be wokenhe/she/it will be woken
Soruwill I be woken?will you be woken?will he/she/it be woken?
OlumsuzI will not be wokenYou will not be wokenhe/she/it will not be woken

Gelecek zamanda passive voice(edilgen) cümle yapısı aşağıdaki gibidir:

Aktif-etken cümlenin nesnesi + will+ be + fiilin 3. hali + by + etken cümlenin öznesi

 1. A new cell phone will be bought by Jane. (Yeni bir cep telefonu Jane tarafından satın alınacak.)
 2. It will be installed by her father. (Babası tarafından kurulacak.)
 3. The shopping mall will be visited by a lot of people. (Alışveriş merkezi birçok kişi tarafından ziyaret edilecek.)
 4. The contract will be signed by our manager. (Anlaşma müdürümüz tarafından imzalanacak.)
 5. This homework will not be done by you. (Bu ödev senin tarafından yapılmayacak.)
 6. The new book will not be shown by them. (Yeni kitap onlar tarafından gösterilmeyecek.)
 7. Sue will not be visited by me. (Sue benim tarafımdan ziyaret edilmeyecek.)
 8. He will be missed by the family. (O ailesi tarafından özlenecek.)
 9. Will a new worker be employed by the company? ( Şirket tarafından yeni bir işçi alıanacak mı?)
 10. Will the shower be repaired by the plumber? (Duş tesisatçı tarafından tamir edilecek mi?)
 11. Will animals be protected by law? (Hayvanlar kanunlar tarafından korunacak mı?)
 12. The restaurant will be redesigned. (Restoran yeniden dizayn edilecek.)
 13. The doors are going to locked at midnight. (Kapılar gece yarısı kilitlenecek.)
 14. The car will not be washed by me. (Araba benim tarafımdan yıkanmayacak.)
 15. You will not be given a chance like this again. (Sana böyle bir şans tekrar verilmeyecek.)

İngilizce Gelecek Zaman Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce Gelecek Zaman soru cümlesi “will” yapısının cümlenin başına getirilmesi ve devamında olumlu/olumsuz soru cümlesinin aynı şekilde yazılması kuralına dayanır. Aşağıda yer alan Gelecek Zaman soru cümlesi örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • Will+ I/You/He/She/It/ We/They + Verb1…?
 • Yardımcı Fiil (am, is, are) + Özne + going to + Fiil + Nesne?
 1. Will she meet with her classmates? (O sınıf arkadaşlarıyla buluşacak mı?.)
 2. Will Brad win the game? (Brad oyunu kazanacak mı?)
 3. Will she watch the basketball match? (O basketbol maçını izleyecek mi?)
 4. Will they go to the theatre? (Onlar tiyatroya gidecek mi?)
 5. Will these chairs stay in the outside? (Bu sandalyeler dışarıda mı kalacak?)

İngilizce Gelecek Zaman Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce gelecek zaman olumlu soru cümlesi iki şekilde oluşturulabilir. İlki “will” ile olan soru cümlesi yapısıdır: “Will+ I/You/He/She/It/ We/They +Verb1…?” Diğer yapı ise “be going to” ile olandır: “Yardımcı Fiil (am, is, are) + Özne + going to + Fiil + Nesne?”.

 1. Will they have tea at that cafe ? (Onlar o kafede çay içer mi?)
 2. Will it be very cold? (Çok soğuk olacak mı?)
 3. Will he arrive in the afternoon? (Öğleden sonra varmış olacak mı?)
 4. When will they plant tree? (Ne zaman ağaç dikerler?)
 5. How will they carry these books? (Bu kitapları nasıl taşıyacaklar?)

İngilizce Gelecek Zaman Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce gelecek zaman olumsuz soru cümlesi iki şekilde oluşturulabilir. İlki “will” ile olan soru cümlesi yapısıdır: “Will+ I/You/He/She/It/ We/They + not +Verb1…?” Diğer yapı ise “be going to” ile olandır: “Yardımcı Fiil (am, is, are) + not+Özne + going to + Fiil + Nesne?” şeklindedir.

1)Won’t I go to the concert? (Konsere gitmeycek miyim?.)
2.)Will Julia not read the book? (Julia kitabı okumayacak mı?.)
3.)Will they not be back on Saturday from holiday.?(Onlar tatilden Cumartesi dönmeyecek mi?.)
4.)Will you not play game at home at the weekend? (Haftasonu evde oyun oynamayacak mısın?)
5.)Will he not call me tomorrow? (O beni yarın aramayacak. mı?)

İngilizce Gelecek Zaman ile Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

İngilizce Gelecek Zaman’da edilgen soru yapısı aşağıdaki gibidir:

 • Soru cümlesi yapısı: Will + object + be + verb3 (past participle)
 • Soru cümlesi yapısı: Am / is / are + object + going to + be + verb3 (past participle)
 1. Are the cats going to be fed by them? (Kediler onlar tarafından beslenecek mi?)
 2. By whom is the bill going to be paid? (Faturalar kimin tarafından ödenecek?)
 3. Will I be given a second chance by the teacher? (Öğretmen tarafından bana ikinci bir şans verilecek mi?)
 4. Will we be given a big discount by Disneyland? (Bize Disneyland tarafından büyük bir indirim verilecek mi?)
 5. Am I going to be trained for the job? (İş için eğitilecek miyim?)
 6. Will the offer be accepted by the manager? (Teklif müdür tarafından kabul edilecek mi?)
 7. Are the articles going to be read by the class? (Makaleler sınıf tarafından okunacak mı?)
 8. Will this chocolate be loved by the guests? (Bu çikolata misafirler tarafından sevilecek mi?)
 9. Will the dinner not  be prepared by your father? (Akşam yemeği baban tarafından hazırlanmayacak mı?)
 10. Will the brakes not be checked regularly by the mechanic? (Frenler tamirci tarafından düzenli olarak kontrol edilmeyecek mi?)
 11. Is the book not going to be published next month? (Kitap gelecek ay yayınlanmayacak mı?)
 12. Will the windows not be cleaned? (Camlar temizlenmeyecek mi?)
 13. Will she be helped when she goes there? (Oraya vardığında, ona yardım edilecek mi?)
 14. Will this cake will be made with nuts? (Kek fındıklı mı yapılacak?)
 15. Will these candies not  be eaten by kids? (Şekerler çocuklar tarafından yenilmeyecek mi?)
İngilizce Gelecek Zaman ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

İngilizce Gelecek Zaman’da olumlu edilgen soru yapısı aşağıdaki gibidir:

 • Soru cümlesi yapısı: Will + object + be + verb3 (past participle)
 • Soru cümlesi yapısı: Am / is / are + object + going to + be + verb3 (past participle)
 1. Will you be tested  on your English grammar? (İngilizce gramer üzerinden test edilecek misin?)
 2. Will I be invited to the party? (Partiye davet edilecek miyim?)
 3. Will the house be cleaned next week? (Gelecek hafta ev temizlenecek mi?)
 4. Is he going to be visited? (O ziyaret edilecek mi?) 
 5. Are the horses going to be taken to the stable? (Atlar ahıra götürülecek mi?)
 6. Will the task be done by you? (Görev senin tarafından mı yapılacak?)
 7. Am I going to be accepted by the school? (Okul tarafından kabul edilecek miyim?) 
 8. Will the new computer be used by your sister? (Yeni bilgisayar kız kardeşin tarafından mı kullanılacak?)
 9. Will we be selected for the group? (Grup için seçilecek miyiz?)
 10. Is the bill going to be paid by the company? ( Fatura şirket tarafından mı ödenecek?)
 11. Will the doors be painted? (Kapılar boyanacak mı?)
 12. Will the letter be posted by Jack? (Mektup Jack tarafından mı postalanacak?)
 13. Will the food be made by chef? (Yemek şef tarafından mı yapılacak?)
 14. Will the car be repaired next Monday? (Araba gelecek Pazartesi tamir edilecek mi?)
 15. Is the movie going to be watched by everybody? ( Film herkes tarafından izlenecek mi?) 
İngilizcede İngilizce Gelecek Zaman Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

İngilizce Gelecek Zaman’da olumlu edilgen soru yapısı aşağıdaki gibidir:

 • Soru cümlesi yapısı: Will + object + not+ be + verb3 (past participle)
 • Soru cümlesi yapısı: Am / is / are + object + not+ going to + be + verb3 (past participle)
 1. Will you not be tested  on your English grammar? (İngilizce gramer üzerinden test edilmeyecek misin?)
 2. Will I not be invited to the party? (Partiye davet edilmeyecek miyim?)
 3. Will the house not be cleaned next week? (Gelecek hafta ev temizlenmeyecek mi?)
 4. Is he not going to be visited? (O ziyaret edilmeycek mi?) 
 5. Are the horses not going to be taken to the stable? (Atlar ahıra götürülmeyecek mi?)
 6. Will the task not be done by you? (Görev senin tarafından mı yapılmayacak mı?)
 7. Am I not going to be accepted by the school? (Okul tarafından kabul edilmeyecek miyim?) 
 8. Will the new computer not be used by your sister? (Yeni bilgisayar kız kardeşin tarafından kullanılmayacak mı?)
 9. Will we not be selected for the group? (Grup için seçilmeyecek miyiz?)
 10. Is the bill not going to be paid by the company? ( Fatura şirket tarafından ödenmeycek mi?)
 11. Will the doors not be painted? (Kapılar boyanmayacak mı?)
 12. Will the letter not be posted by Jack? (Mektup Jack tarafından postalanmayacak mı?)
 13. Will the food not be made by chef? (Yemek şef tarafından yapılmayacak mı?)
 14. Will the car not be repaired next Monday? (Araba gelecek Pazartesi tamir edilmeyecek mi?)
 15. Is the movie not going to be watched by everybody? ( Film herkes tarafından izlenmeyecek mi?) 

İngilizce Gelecek Zaman ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

“Wh” questions olarak bilinen soru kalıplarıyla cümle kurmak istediğinizde “What-Why-When-How” soru kalıpları cümlenin en başına getirilir. Devamında ise olumlu/olumsuz soru cümlesi kalıbı aynı şekilde yazılır. Aşağıda yer alan örnekleri inceleyerek kuralı daha net bir şekilde görebilirsiniz.

 • Why will you come late? -Neden geç geleceksin?
 • What will she do next week ? – Gelecek hafta ne yapacak?

İngilizce Gelecek Zaman Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

İngilizce gelecek zaman, günlük hayatta oldukça sık kullanılır. Anlık kararlar, kişisel inanca dayanan tahminler, söz-teklif-rica-tehdit ve gelecek ile ilgili gerçekler ve olaylardan bahsederken Future Tense yapısı tercih edilir. Dolayısıyla günlük hayatta, iş ve akademik hayatta “will-be going to” kalıpları bireysel ve kişiler arası diyaloglarda sık sık duyulur.

 • She will help us with the project. (O bize projede yardım edecek.)
 • I won’t come home tonight. (Bu gece eve gelmeyeceğim.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Gelecek Zaman ile Nasıl Anlatılır?

İngilizcede o sırada yapılan eylemler çoğunlukla “Şimdiki Zaman” ile ifade edilir. Ancak herhangi bir sohbet veya diyalog sırasında Gelecek zaman kullanılıyorsa bu durum bahsi geçen eylemin gelecek zamanda olacağını veya olmayacağını gösterir.

 • We will have a meeting next week. Gelecek hafta bir toplantımız olacak.
 • Julia is making preparation. She is going to work on a new project next month. Julia hazırlık yapıyor. Gelecek ay yeni bir proje üzerinde çalışacak.

Yukarıdaki örneklerde de görebileceğiniz gibi , gelecek zaman yapısı ile oluşturulan cümlelerde de özneden sonra ona uygun olan will veya am/is/are yardımcı fiilleri gelir. Eğer cümlede will yapısı tercih edilmişse fiil yalın haliyle kullanıliır. “Be going to” yapısında ise fiilin yalın hali ’going to’’ dan sonra getirilmektedir. Ayrıca olayın ilerde yaşanacağını zamanı daha net belli etmek için bazı zaman zarfları da kullanılabilir.

İngilizce Gelecek Zaman Kullanımında Will-Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Hem will hem de be going to kalıbında yardımcı fiil yapısında yapılan kısaltmaların belli kullanım alanları vardır. Bu yapıların olumlu, olumsuz ve soru formunda kısaltma yapılarak kullanılması için resmi veya akademik olmayan bir dil olduğu anlamında gelir. Bu yüzden kısaltamalar çoğunlukla mesajlaşma veya benzeri günlük sohbet dilinde ve resmi olmayan yazışmalarda kullanılır. Will ve Be going to uzun formda akademik, iş, resmi belge gibi alanlarda kullanılır.

 • Olumlu cümle yapısında “will” in kısaltması:
 • I will: I’ll
 • You will: You’ll
 • We will: We’ll
 • They will: They’ll
 • She will: She’ll
 • He will: He’ll
 • It will: It’ll
 • Olumsuz cümle yapısında “will”in kısaltması:
 • I will not: I won’t
 • You will not: You won’t
 • We will not: Won’t
 • They will not: They won’t
 • She will not: She won’t
 • He will not: He won’t
 • It will not: It won’t

Be Going To Yapısının Öznelere Göre Kısaltılması

 • I am going to go: I’m going to go /I’m not going to go
 • You are going to go: You’re going to go / You’re not going to go
 • We are going to go: We’re going to go /We’re not going to go
 • They are going to go: They’re going to go /They’re not going to go
 • She is going to go: She’s going to go/ She’s not going to go
 • He is going to go: He’s going to go /He’s not going to go
 • It is going to go: It’s going to go /It’s not going to go

İngilizce Gelecek Zaman İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

İş yaşamı da hayatın büyük bir alanını kapladığından, Gelecek Zaman’ın nasıl ve ne kadar kullanıldığını bilmek önemlidir. Future Tense iş yaşamında kişisel veya iş ile ilgili durumlarda yapılacak veya yapılmayacak etkinlikleri/eylemleri ifade etmek için kullanılır. Planlı ve kesin olan eylemler için “be going to” yapısı, anlık ve kesin olmayan durumlar için de “will” tercih edilir.

 • The meeting is going to be on Monday.
  Toplantı Pazartesi günü olacak.

İngilizce Gelecek Zaman ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

İngilizce gelecek zaman tatil planı anlatmak için en sık kullanılan zamandır. Bazen gelecek zaman ile birlikte geniş zaman da tatil planları anlatırken kullanılabilir. Bu durumun nedeni ise cümle içerisinde tense uyumluluğun sağlanmasıdır. Bağlaç olan bir cümle iki cümlecikten oluşur ve her iki cümlede de will veya be going to kullanıması İngilizce gramer yapısında doğru değildir. Bu nedenle eğer bağlaç ile bir tatil planı cümlesi kuruluyorsa, bağlaç olan cümlede Simple present tense, diğer cümlede ise will veya be going to yapısı tercih edilir. Aşağıda yer alan örnekler ile bu kuralı daha net bir şekilde anlayabilirsiniz:

 • If I go to Alanya this summer, I will spend a lot of time at the beach. (Eğer bu yaz Alanya’ya gidersem, sahilde bol bol vakit geçireceğim.)
 • When we arrive to the hotel, I am going to call my friends. (Otele vardığımızda, arkadaşlarımı arayacağım.) 

İngilizce Gelecek Zaman Exercises Çeşitleri Nelerdir?

İngilizce Gelecek Zaman egzersizleri, öğrendiğiniz bilgilerin kalıcılığını arttırmak ve konuyu ne kadar iyi öğrendiğinizi anlamanız için vardır. Gelecek zaman egzersizleri will takısı kullanımı ve olumsuz-soru cümlesinin nasıl yazılacağına ve olumludan olumsuzda, olumsuzdan soruya cümlenin nasıl çevrileceğine odaklanmalıdır. Çoktan seçmeli test sorusu, boşluk doldurma, cümleleri olumlu-olumsuz ve soru formuna dönüştürme gibi egzersiz çeşitleri vardır.

İngilizce Gelecek Zaman Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce gelecek zaman boşluk doldurma etkiniliğinde, cümlelerin yardımcı fiil ve fiil kısmı boş bırakılır. Özneye ve cümlenin olumlu/olumsuz olmasına göre bu boşluklar uygun şekilde doldurulur. Gelecek zaman konusunda will kullanımının pekişmesi açısından önemli bir etkinliktir.

İngilizce Gelecek Zaman boşluk doldurma alıştırmaları

1. Tomorrow, we ……………………. (leave) to London with the morning flight.

2. Next Christmas, I……………………… (spend) the day with my family.

3. Gina………………………..(finish) her project on Monday.

4. Hurry up! The plane………………………. (arrive) in an hour.

5. Tonight, we……………………….. (have) dinner at Macy’s.

6. Don’t get up! I……………………… (open) the door.

7. They………………(see) a doctor tomorrow. They feel bad.

8. Mark and Alexander……………….(read) the graduation speech, next month.

9. I haven’t got all the money I need. We …………………… (buy) the car.

10. Sandra is hungry. I………………(make) her a sandwich.

Cevaplar:

1 – will leave
2 – will spend
3 – will finish
4 – will arrive
5 – will have
6 – will open
7 – are going to
8 – will read
9 – will not buy 
10 – am going to 

İngilizce Gelecek Zaman (Simple Future Tense) Test Soruları

İngilizce Gelecek Zaman test ve quiz soruları

1. She _____ at the hair salon next month.

a.)work
b.)will work
 c.)am working

2. Ross and Rachel _____ at a fancy restaurant this week.

a.)eat
 b.)will eat
 c.)eats

3. Why ________ play football tomorrow? 

a.)he not is
 b.)he isn’t
 c.)won’t he

4. They _____ a new shopping mall downtown next week.

a.)will open
 a.)was opening
 a.)opens

5.. Melissa ____ down on her bed when she comes home.

 a.)will lie
 b.)lies
 c.)is lying

Cevaplar:

 1. b
 2. b
 3. c
 4. a
 5. a

İngilizce Gelecek Zaman Worksheet

İngilizce Gelecek Zaman Konu Anlatımı PDF

İngilizce gelecek zaman konu anlatımı dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İngilizce Gelecek Zaman Okullarda Nasıl Öğretilir?

Future Tense konusu, okullarda konulardan biridir. Diğer tüm konularda olduğu gibi öğrencilerin seviyelerine uygun olarak öğretilir. Sınf atlandığındave İngilizce konusunda öğrencilerin bilgisi arttığında da Future Tense konusu seviye arttırılarak öğretilir. Fture Tense konusundan önce Geniş zaman, şimdiki zaman gibi temel başlangıç konularının öğretilmesi gerekir. Bu sayede öğrenciler kuralları uygulama ve kavrama konusunda daha az sıkıntı yaşarlar.

6. Sınıflar için İngilizce Gelecek Zaman Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 1. I will be showman in a circus when I get older. (Büyüdüğümde sirkte bir şıvmen olacağım.)
 2. I think I will recognize her when I see her again. (Bence, onu tekrar gördüğümde, onu tanıyacağım.)
 3. She is going to send me some money for my debt. (O bana borçlarım için biraz para gönderecek.)
 4. Ross is going to travel around the world. (Ross dünyayı gezecek.)
 5. They think we will not achieve this task. (Onlar bizim bu görevi başaramayacağımızı düşünyor.)
 6. My father is not going to go to the office next Monday. (Babam gelecek Pazartesi ofise gitmeyecek.)
 7. Be careful! You will hurt yourself. (Dikkatli ol, kendini yaralayacaksın.)
 8. Penny and Sheldon are going to visit us this weekend. (Penny ve Sheldon bu hafta bizi ziyaret edecek.)
 9. Jenny is going to marry next Sunday. (Jenny gelecek Pazar evlenecek.)
 10. I will buy a new hat for the party. (Parti için yeni bir şapka alacağım.)
 11. I will read book when I finish this work. (İşimi bitirdiğimde kitap okuyacağım.)
 12. She is not going to cook spaghetti tomorrow. (O yarın spagetti yapmayacak.)
 13. Our class will give a barbecue party. (Sınıfımız yarın bir barbekü partisi verecek.)
 14. The washing machine is going to finish the program at 7 o’clock. (Çamaşır makinesi programı saat 7’de bitirecek.)
 15. Her brother won’t come to school this week. (Onun erkek kardeşi okula bu hafta gelmeyecek.)

9. Sınıflar için İngilizce Gelecek Zaman Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 1. I will go out soon. (Yakında dışarı çıkacağım.)
 2. She will sell the balloons tomorrow. (Yarın balonları satacak.)
 3. Önder will not visit her grandma this afternoon. (Önder bu hafta büyük annesini ziyaret etmeyecek.)
 4. We will feed the birds tomorrow. (Yarın kuşları besleyeceksin.)
 5. Will you open the door? (Kapıyı açacak mısın?)
 6. Won’t we feed the dog in the weekend? (Haftasonu köpeği beslemeyecek miyiz?)
 7. Julia is going to go a business trip. (Julia bir iş gezisine gidecek.)
 8. You won’t fly a helicopter tomorrow. (Yarın helikpterle uçmayacaksın.)
 9. He will read this article for the project. (O proje için bu makaleyi okuyacak.)
 10. My dad is not going to buy a newspaper this Sunday. (Babam bu pazar yeni bir gazete satın almayacak.)
 11. We will learn how to make cake. (Nasıl pasta yapılacağını öğreneceğiz.)
 12. I am not going to watch that movie. (O filmi izlemeyeceğim.)
 13. My doctor appointment will be canceled if i don’t go now. (Doktor randevum şimdi gitmezsem iptal edilecek.)
 14. The teacher is not going to leave the class. (Öğretmen snıftan ayrılmayacak.)
 15. Will you visit us in the weekend? (Bizi haftasonu ziyaret edecek misiniz?)

İngilizce Gelecek Zaman Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Bazen Simple Present Tense (Geniş zaman) ve Present Continious Tense (Şimdiki zaman), gelecek zamanı ifade etmek için kullanılır. Bu tense’lerin kullanıldığı durumlarda cümle yapısı geniş zaman veya şimdiki zaman olmasına rağmen anlam gelecek zamanı yansıtır. Dolayısıyla İngilizce’de Geniş zaman ve Şimdiki zamanın Future Tense ile benzer olduğunu söyleyebiliriz.

İngilizce Gelecek Zaman ve Simple Present Continous Tense Farkı Nedir?

Şimdiki zaman şu anda yaşanan olayları ve yapılan aktiviteleri ifade eder. Ayrıca, bazen gelecek zamanda gerçekleşecek olayları ifade etmek için de Present Continuous Tense kullanıldığı bilinir. Future Tense ise gelecek zaman ile ilgili plan, olay veya düşünceleri ifade etmek için kullanılır.

İngilizce Gelecek Zaman ve Present Perfect Tense Farkı Nedir?

Present Perfect Tense geçmişte olan/başlayan ancak etkisi günümüzde hala devam eden olayları ifade eder. Future Tense ise gelecek zaman ile ilgili plan, olay veya düşünceleri ifade etmek için kullanılır.

İngilizce Gelecek Zaman ve Past Perfect Continuous Time Farkı Nedir?

Past Perfect Continious Tense’de geçmişte yaşanan iki olay vardır. Her iki olay da geçmiş zamanda yaşanıyor olsa da, bir olay diğerinden daha önce gerçekleşmiştir. Past Perfect Continious Tense işte bu sıralama ile gerçekleşen olayda süreç vurgulanmak istendiğinde kullanılır. Future Tense ise gelecek zaman ile ilgili plan, olay veya düşünceleri ifade etmek için kullanılır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI