Passive Voice Ayrıntılı Konu Anlatımı ve Örnekleri

Keşke İngilizce çalışmak yerine, bir konu seçseniz ve o başkası tarafından “çalışılsa” değil mi? Sonra da siz öğrenmiş olsanız? Elbette böyle bir şey mümkün değil. Cümlemiz tamamen içinde edilgen yapı yani Passive Voice kullanarak sizi yazıya çekmek amaçlıydı.Örnek dürüstlüğümüzün ardından gelin bu yazının size vaad ettiklerine bakalım.

Keşke İngilizce çalışmak yerine, bir konu seçseniz ve o başkası tarafından “çalışılsa” değil mi? Sonra da siz öğrenmiş olsanız? Elbette böyle bir şey mümkün değil. Cümlemiz tamamen içinde edilgen yapı yani Passive Voice kullanarak sizi yazıya çekmek amaçlıydı.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Örnek dürüstlüğümüzün ardından gelin bu yazının size vaad ettiklerine bakalım.

Bir dili konuşurken, o dilin gereklerinden biri de pasif yani edilgen cümle yapılarını kullanmaktır. İngilizcede Passive Voice olarak ifade edilen bu konu alanı, edilgen cümle yapılarını anlamada işimize yarar. Yani yapılan iş belli değilse, ya da özneden çok yapılan işe vurgu yapılacaksa kullanılan bir formdur. Makalemizin sonunda Passive Voice nedir ve ne değildir konusunda emin olurken, kullanımını da örneklerle pekiştirebileceksiniz.

Passive Voice Grammar Formülü

Passive Voice, cümle ya da cümlecikte yer alan bir iş ya da eylemin (fiil) ya da cümledeki nesnenin özneden ziyade vurgulanması için kullanılan bir yapıdır. Basitçe söylemek gerekirse, cümlenin öznesi fiilin eylemini alır. Vurgu ve odak yapılan eylemdedir; özne ise bilinmez ya da önemsizdir.

Örneğin; “She found an old watch that had been broken and she placed the watch on the table” cümlesinde, “had been broken” kısmı cümlenin Passive Voice kısmıdır. Burada yazar, cümlecikte yer alan özneyi yani işi yapanı belirtmemiştir. Yani okuyan kişi, kol saatini (watch) kimin kırdığını (had been broken) bilmemektedir. Vurgu, saati masanın üzerine koyma (she

İngilizcede Passive Voice yapısı iki bölümden oluşur:

To be fiilinin uygun formu + past participle

Affirmative (olumlu)

The house was built in 2000. (Ev 2000 yılında inşa edildi.)

These houses were built in 2000. (Bu evler 2000 yılında inşa edildiler.)

Negative (olumsuz)

The house wasn’t built in 2000. (Ev 2000 yılında inşa edilmedi.)

These houses weren’t built in 2000. (Bu evler 2000 yılında inşa edilmediler.)

Interrogative

Was the house built in 2000? (Ev 2000 yılında mı inşa edildi?)

Were these houses built in 2000? (Bu evler 2000 yılında mı inşa edildiler?)

Negative Interrogative

Wasn’t the house built in 2000? (Ev 2000 yılında inşa edilmedi mi?)

Weren’t these houses built in 2000? (Bu evler 2000 yılında inşa edilmediler mi?)

Daha detaylı vermek gerekirse Passive Voice;

Subject + to be (uygun formu) + past participle + cümlenin kalan kısmı

Simple present tense

The house is cleaned  every day. (Ev her gün temizleniyor)

Present continuous tense

The house is being cleaned at the moment. (Ev şu anda temizleniyor)

Simple past tense

The house was cleaned yesterday. (Ev dün temizlendi)

Past continuous tense

The house was being cleaned last week. (Ev geçen hafta temizleniyordu.)

Present perfect tense

The house has been cleaned since you left. (Ev sen gittiğinden beri temizlen(iyor-di).

Past perfect tense

The house had been cleaned before she arrived. (Kadın varmadan önce ev temizlendi.)

Future tense

The house will be cleaned next week. (Ev haftaya temizlenecek)

Future continuous tense

The house will be being cleaned tomorrow. (Ev yarın temizleniyor olacak)

Present conditional

The house would be cleaned if they had guests. (Eğer misafirleri olsaydı, ev temizlenecekti.)

Past conditional

The house would have been cleaned if it had been dirty. (Eğer kirlenmiş olsaydı ev temizlenmiş olacaktı.)

Inifinitive

The house must be cleaned before we arrive. (Biz varmadan ev temizlenmiş olmalı.)

Passive ve Active Voice Farkı Nedir?

Active voice

İngilizcede çoğu fiil cümlesinde, eylem bildiren bir fiil, cümlenin öznesi tarafından gerçekleştirilir.

Aşağıdaki örneklerde Active Voice konusunda olduğu gibi, eylemi ya da işi öznenin yaptığını bilmelisiniz. Çünkü cümlenin öznesi işi ya da eylemi yapan kişidir; yani bir bakıma öznemiz “aktiftir”.

The boy must have eaten at least three slices of pizza. (Çocuk en az üç dilim pizza yemiş olmalı.)

The boy (özne) yeme eylemini (fiil) gerçekleştiren kişi ve belli bir şekilde verilmiş.

Maria wrote a letter. (Maria bir mektup yazdı.)

Maria (özne) mektup yazma (fiil) eylemini gerçekleştiren kişi ve yine belli bir şekilde verilmiş.

Lions live in the forests. (Aslanlar ormanlarda yaşar.)

Lions (özne) yaşamak (fiil) eylemini gerçekleştiren kişi ya da kişiler ve yine belli bir şekilde verilmiş.

Passive voice

Direct object yani yapılan işin yansıttığı bir nesne barındıran ve Active Voice ile kurulmuş olan bir cümlede, kelime sırasını değiştirerek cümleyi Passive yani edilgen hale getirmek mümkün. Bu durumda elbette artık özne etken olmayacak ve bunun yerine yapılan iş yani fiil ön planda olacak. Bu da aslında tam olarak Passive Voice diye adlandırdığımız yapıya dömüşme anlamına gelecek.  

Aşağıda vereceğimiz örneklerde, özne-fiil yani subject-verb ilişkisinin nasıl değişim geçirdiğini inceleyelim.

Three slices of pizza must have been eaten by the boy.

Üç dilim pizza (Three slices of pizza: object-nesne) çocuk tarafından yeniyor (verb-fiil).

A letter was written by Maria.

Bir mektup (A letter: object-nesne) Maria tarafından yazılıyor (verb-fiil).

NOT: Yukarıda yer alan “Lions live in the forests. (Aslanlar ormanlarda yaşar.)” örnek cümlesini Passive Voice formuna dönüştüremeyiz. Çünkü bu cümlenin direkt olarak fiilin etkilediği bir nesnesi (object) bulunmuyor.

Bir cümleyi active’den passive voice’a dönüştürmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 1. Active yani etken cümlede yer alan ve fiilin etkilediği nesneyi (object) cümlenin öznesi (subject) konumuna getirin (ki bu genellikle cümlenin başı oluyor).

Örnek:

Active Voice:

Maria         wrote    a letter.

(subject)    (verb)    (direct object)

Passive Voice:

A letter           ________________

(subject)

 • Active cümlenin öznesinin (subject) önüne, İngilizcedeki preposition’lardan biri olan ve “tarafından, aracılığıyla” anlamına gelen “by” ekleyerek bu yeni yapıyı cümlenin sonuna yazın.

Örnek:

Active Voice:

Maria         wrote    a letter.

(subject)    (verb)    (direct object)

Passive Voice:

A letter        __________    by Maria.                  

(subject)                               (direct object)

 • Active Voice ile yazılmış cümlede yer alan ve öznenin yaptığı işi bildiren fiilin başına “to be” yani “am, is, are” dan uygun olan birini ekleyerek bu fiilin formunu V3 yani fiilin üçüncü hali olarak değiştirin.

Örnek:

Active Voice:

Maria         wrote    a letter.

(subject)    (verb)    (direct object)

Passive Voice:

A letter         is             written         by Maria.                  

(subject)      (to be)    (verb 3)        (direct object)

Passive Voice ile kurulmuş cümleler, alışılagelmiş özne-fiil-nesne yapısına uymadığı için İngilizce öğrenenleri bir miktar zorlayabilmekte. Fakat elbette bu durum kafa karışıklığına yol açmadan halledilecek kadar da kolay. Önemli olan bol bol örnek inceleyip, yazmak.

NOT: İngilizcede daha sık karşılaşma ihtimalimiz olan cümle sıra düzeni Active Voice’tur.

Passive Voice ile yazılmış bir cümleyi, Active Voice yapısına dönüştürmek için ise, yukarıda tarif ettiğimiz adımları tersine çevirebilirsiniz.

 1. Passive Voice ile yazılmış cümlede yer alan özneyi, Active Voice cümlesinin direct object yani fiilin etkilediği nesne kısmına alın.

Örnek:

Passive Voice:

A letter         is             written         by Maria.                  

(subject)      (to be)    (verb 3)        (direct object)

Active Voice:

_____________    the letter.

                                (direct object)

 • Passive Voice cümlesinde yer alan “to be” fiilini iptal ederek, cümlenin ana fiilinin ihtiyaç varsa zaman kipini değiştirin ve direct object dediğimiz nesnenin önüne koyun.

Örnek:

Passive Voice:

A letter         is             written         by Maria.                  

(subject)      (to be)    (verb 3)        (direct object)

Active Voice:

_____________    wrote       the letter.

                                (verb)      (direct object)

 • Passive Voice ile yazılmış cümlede yer alan direct object kısmını, başındaki “by” preposition’ını silerek Active Voice ile yazmak istediğiniz cümlenin başına getirin (özne).

Örnek:

Passive Voice:

A letter         is             written         by Maria.                  

(subject)      (to be)    (verb 3)        (direct object)

Active Voice:

Maria         wrote       the letter.

(subject)    (verb)      (direct object)

Daha doğrudan bir kullanım olduğu için, çoğu yazar mümkün oldukça Active Voice kullanmakta.

Fakat elbette eylemi gerçekleştiren bilinmiyorsa, söylenmek istenmiyorsa ya da bilinmesine ihtiyaç yoksa Passive Voice daha iyi bir tercih olabilir.

Ayrıca yazar cümlenin eylemini, eylemi gerçekleştirilen kişiden daha fazla belirtmek ya da vurgulamak istiyorsa da Passive Voice kullanılır.              

Bunun dışında özellikle yazı dilinde çeşitlilik sağlamak amacıyla da Passive Voice kullanılabilmekte.

İngilizce Etken (Active Voice) Cümle Örnekleri

İngilizce etken ve edilgen yapının birbirinden farklı olduğunu ve Active Voice (etken) ve Passive Voice (edilgen) şeklinde ayrıldığını belirttik.

Bu iki yapının arasındaki en belirgin fark ise, cümlede yer alan iş ya da eylemi (fiil) gerçekleştiren öznenin bilinmesi ya da vurgulanmak istemesi veya bilinmemesi ya da önemsiz gösterilmek istenmesi durumu.

Öncelikle İngilizcede Active Voice yani etken yapı ile kurulmuş cümlelere birkaç örnek verelim:

 1. The man heard the voice of the birds. (Adam kuşların sesini duydu.)
 • I took the glass and drink the water. (Bardağı aldım ve suyu içtim.)
 • She never listened to him carefully. That was why they had divorced. (Kadın asla adamı dikkatli dinlemedi. Bu yüzden boşanmışlardı.)
 • The police had questioned the suspect for 16 hours. (Polis şüpheliyi 16 saat boyunca sorguladı.)
 • Ted borrowed the tie of Barney. (Ted, Barney’nin kravatını ödünç aldı.)
 • The killer murdered an innocent person in the park. (Katil, parkta masum bir insanı öldürdü.)
 • I drink a bottle of water every morning. (Ben her sabah bir şişe su içerim.)
 • Her friend was driving an old Buick 8 that night. (Onun arkadaşı o gece eski bir Buick 8 model araba sürüyordu.)
 • The teacher gave 3 worksheets to the students. (Öğretmen, öğrencilere 3 adet çalışma kağıdı verdi.)
 1. The baby had eaten a biscuit before he cried. (Ağlamadan önce bebek bir bisküvi yemişti.)

İngilizce Edilgen (Passive Voice) Cümle Örnekleri

Passive Voice yapısıyla kurulan cümle örneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

 1. The birds was heard by the man. (Kuşlar adam tarafından duyuldu.)
 • The glass was taken by me. (Bardak benim tarafımdan alındı.)
 • He was never listened by her carefully. That was why they had divorced. (Adam asla kadın tarafından dikkatlice dinlenmedi. Bu yüzden boşanmışlardı.) The police had questioned the suspect for 16 hours. (Polis şüpheliyi 16 saat boyunca sorguladı.)
 • The tie of Barney was taken by Ted. (Barney’nin kravatı Ted tarafından ödünç alındı.)
 • An innocent person in the park was murdered by the killer. (Parkta masum bir insan, katil tarafından öldürüldü.)
 • A bottle of water is drunk every morning. (Her sabah bir şişe su içiliyor.)
 • An old Buick 8 was been driven that night. (O gece, eski bir Buick 8 model araç sürülüyordu.
 • 3 worksheets were given to the students by the teacher. (Öğretmen tarafından üç adet çalışma kağıdı öğrencilere verildi.)
 • A biscuit was eaten by the baby before he cried. (Ağlamadan önce bebek tarafından bir bisküvi yendi.
 1. The suspect was questioned by the police 16 hours. (Şüpheli polis tarafından 16 saat boyunca sorgulandı.)

İngilizce Tüm Zamanlarda Passive Voice Cümle Örnekleri

Passive Voice, İngilizcede yer alan tüm zamanlarla birlikte kullanılabilen bir yapıdır. İngilizce Zamanlar konusu oldukça geniş olduğu için, Passive Voice öncesinde bu konuyu da detaylı bilmenizde fayda var.

Past Simple Tense Passive Voice Cümle Örnekleri

Past Simple Tense yani geçmiş zaman ile birlikte Passive Voice kullanımı için gerekli yapıda, en başa cümlenin nesnesi yani fiilin etkilediği direct object gelmekte. Sonrasında “to be” fiilinin uygun olan past formundan biri (was/were) koyulur ve fiilin üçüncü hali gelir. Ardından da “by” preposition’u ve işi yapan kişi (biliniyorsa) belirtilir.

Affirmative Form (Olumlu cümle): Object + was / were + verb3 (past participle)

Question Form (Soru Cümlesi): Was / Were + Object + verb3 (past participle) ?

 1. The mistakes were corrected by the teacher. (Yanlışlar öğretmen tarafından düzeltildi.)
 • Were all the candy bars sold by the little boy? (Tüm şekerler küçük oğlan tarafından mı satın alındı?)
 • No apples were eaten by Lori. (Hiçbir elma Lori tarafından yenmedi.)

Present Simple Tense Passive Voice Cümle Örnekleri

Affirmative Form (olumlu cümle): Object + am / is / are + verb3 (past participle)

Question Form (soru cümlesi):  Am / Is / Are + Object + verb3 (past participle) ?

 1. The flowers are watered by the gardener every evening. (Çiçekler bahçivan tarafından her akşam sulanıyor.)
 • Nothing is drunk by Robert in parties. (Partilerde Robert tarafından hiçbir şey içilmez.)
 • The walls aren’t painted by my father. (Duvarlar babam tarafından boyanmaz.)

Present Continious Tense Passive Voice Cümle Örnekleri

Affirmative Form (olumlu cümle): Object + am / is / are + being + verb3

Question Form (Soru cümlesi): Am / is / are + Object + being + verb3 ?

 1. The mail is being delivered by the postman. (Posta, postacı tarafından ulaştırılıyor.)
 • The room is being measured by Mr. Harry. (Oda, Bay Henry tarafından ölçülüyor.)
 • The team is being congratulated by the coach. (Takım, koç tarafından tebrik ediliyor.)

Simple Future Passive Voice Tense Örnekleri

Affirmative Form (olumlu cümle): Object + will + be + verb3 (past participle)

Question Form (Soru cümlesi): Will + object + be + verb3 (past participle)

 1. The horses will be taken to the stable. (Atlar ahıra koyulacak.)
 • Will the contract be signed by the manager tomorrow. (Sözleşme yarın müdür tarafından imzalanacak mı?)
 • Will I be given a job by the boss? (Bana patron tarafından bir iş verilecek mi?)

Past Progressive Passive Voice Tense Örnekleri

Affirmative Form (olumlu cümle): Object + was / were + being + verb3 (past participle)

Question Form (soru cümlesi): Was / Were + Object + being + verb3 (past participle) ?

 1. The stone was being thrown by the boy. (Taş, çocuk tarafından fırlatılıyordu)
 • What was being written by him on the desk? (Sıranın üzerine oğlan tarafından ne yazılıyordu?)
 • The TV wasn’t being watched -by anybody-. (TV, -kimse tarafından- izlenmiyordu.)

Present Perfect Tense Passive Voice Örnekleri

Affirmative Form (olumlu cümle): Object + have / has + been + verb3 (past participle)

Question Form (soru cümlesi): Have / has + object + been + verb3 (past participle)

 1. The shop has been cleaned by them. (Dükkan onları tarafından temizlendi.)
 • Many books have been written by Stephen. (Birçok kitap Stephen tarafından yazıldı.)
 • Has the man been caught by the police? (Adam polis tarafından yakalandı mı?)
 • The letters have been delivered by MNG. (Mektuplar MNG tarafından gönderildi.)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI