İngilizce Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) Konu Anlatımı

İngilizce Geçmiş Zaman Nedir?İngilizce Simple Past Tense, İngilizce zamanlar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Simple Past tense geçmişte tamamlanan olay veya olayları anlatmak için kullanılan yaygın bir zaman türüdür. Geçmiş zamanı anlatmak için kullanılan en temel yapıdır.

İngilizce Geçmiş Zaman Nedir?

İngilizce Simple Past Tense, İngilizce zamanlar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Simple Past tense geçmişte tamamlanan olay veya olayları anlatmak için kullanılan yaygın bir zaman türüdür. Geçmiş zamanı anlatmak için kullanılan en temel yapıdır. Fiillerin geçmiş zaman halleri, was-were ve did yardımcı fiilleri cümle yapılarında yer alır. “Last week, last month, two days ago” gibi zaman zarfları bu tensede sık sık karşınıza çıkabilir. Testlerde veya diğer etkinliklerde bu zaman zarflarının bulunması, geçmiş zaman kullanımı ile ilgili ipucu verir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce Geçmiş Zaman Gramer Kuralları Nedir?

İngilizcede geçmiş zaman eki “was-were/was not/were not” ve “did-did not” olarak ikiye ayrılır. “Was-were” ise “to be” fiilinin geçmiş zaman halidir. “Did” yapısı ise geniş zamandaki “do-does” yardımcı fiillerinin geçmiş zaman halidir. İsim veya sıfat cümlelerinde “was-were” kullanılır. Fiil türünden yükleme sahip cümlelerde ise “v2-did-did not” yardımcı fiili kullanılır. Cümle kurma kuralları da bu yapılara göre farklılık gösterir.

 • Yüklemi isim veya sıfat olan cümle türleri için cümle kurma kuralları:
 • Olumlu cümle yapısı:
 • I/He/She/It+ was +  nesne 
 • You/we/they+ were + nesne
 • Olumsuz cümle yapısı:
 • I/He/She/It+ was + not+ nesne
 • You/we/they+ were +not+  nesne
 • Soru cümle yapısı:
 • Was + I/he/she/it + nesne?
 • Were + you/we/they+  nesne?

Yüklemi fiil türünden olan cümleler için cümle kurma kuralları:

 • Olumlu cümle yapısı:
 • I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ikinci hali + Nesne
 • Olumsuz cümle yapısı:
 • I/You/He/She/It/ We/They + didn’t + Fiilin ilk hali + Nesne
 • Soru cümlesi yapısı:
 • Did+ I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne?
 • Did+ I/You/He/She/It/ We/They +not + Fiilin ilk hali + Nesne?

Simple Past Tense Zaman Zarfları

 • yesterday : dün
 • yesterday morning : dün sabah
 • yesterday afternoon : dün öğleden sonra
 • yesterday evening : dün akşam 
 • last : geçen
 • last night : dün gece
 • last week : geçen hafta
 • last month: geçen ay
 • last year : geçen yıl
 • last christmas : geçen yılbaşı
 • ago : önce
 • two days ago : iki gün önce
 • five weeks ago : 5 hafta önce
 • two years ago : iki yıl önce

İngilizce Simple Past Tense’de Passive Voice cümle yapısı ie aşağıdaki gibidir:

 • Olumlu cümle yapısı: aktif cümlenin nesnesi+ was / were + verb3 (past participle)+ by + aktif cümlenin öznesi
 • Olumsuz cümle yapısı: aktif cümlenin nesnesi+ was / were + not+ verb3 (past participle)+ by + aktif cümlenin öznesi
 • Olumlu soru cümlesi yapısı: Was/were+ aktif cümlenin nesnesi + v3(fiilin 3. hali) + by+ aktif cümlenin öznesi ?
 • Olumsuz soru cümlesi yapısı: Was/were+ aktif cümlenin nesnesi + not+ v3(fiilin 3. hali) + by+ aktif cümlenin öznesi ?

Geçmiş Zamanda “ed” takısı ve düzensiz fiiller

1 – Sonu -e ile biten düzenli fiillere  -d eklenir

 • examine – examined – examined (incelemek)

2- Düzenli fiillerin çoğuna -ed eklenir.

 • watch – watched -watched (izleme)

3- Eğer fiil sessiz harf +y ile bitiyorsa , -y düşer ve -ied eklenir.

 • study – studied – studied (ders çalışma)
 • cry – cried – cried (ağlama)

4.) Eğer sonu +y ile bitiyor ve y den önce sesli harf geliyorsa ;

 • pay – paid – paid

Yukarıda yer alan kurallar “-ed” eki  alan fiiller için geçerlidir. İngilizcede bazı fiiller bu kuralların dışında kalır ve “düzensiz fiiller (irregular verbs) olarak adlandırılır. En sık kullanılan düzensiz fiilleri ise aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. 

begin (bigin) —– began (bigen) —— başlamak 
bite (bayt) —– bit (bit) —— ısırmak
break (breyk) —– broke (brok) —— kırmak
bring (bring) —– brought (brout) —— getirmek
catch (keç) —– caught (kaut) —— yakalamak
come (kam) —– came (keym) —— gelmek
cut (kat) —– cut (kat) —— kesmek
do (du) —– did (dit) —— yapmak
drink (dirink) —– drank (drank) —— içmek
drive (drayv) —– drove (drov) —— araba sürmek
eat (iit) —— ate (eyt) —— yemek yemek
fall (fool) —— fell (fel) —– düşmek
feed (fiid) —– fed (fed) —— beslemek
fell (fiil) —– felt (felt) —— hisetmek
fight (fayt) —– fought (faut) —— kavga etmek
find (faynd) ——- faund (found) —– bulmak
fly (flay) ——- flew (filivu) ——- uçmak
forget (forget) —— forgot (forgat) —– unutmak
get (get) ——- got (gat) —– almak
give (giv) ——- gave (geyv) —– vermek
go (go) ——- went (vent) —— gitmek
grow (grov) ——- grew (griv) —– büyümek
have (hev) ——- had (hed) —– elde etmek
hear (hir) ——- heart (hört) —— duymak
hurt (hört) ——- hurt (hörd) —– incinmek
know (nov) ——- knew (niv) —— bilmek
leave (live) ——– left (left) —— ayrılmak
lose (lus) ——– lost (lost) —— kaybetmek
make (meyk)——- made (meyd) —— yapmak
meet (mit) ——- met (met) —– karşılaşmak,tanışmak
put (put) ——- put (put) —- koymak
read (rid) —– read (red) —– okumak
ride (rayd) —– rode (rod) —– bisiklet,at,vs sürmek
run (ran) —— ran (ren) —— koşmak
say (sey) —– said (sed) —– söylemek
see (si) —– saw (sov) —– görmek
sell (sel) —– sold (sold) —– satmak
send (send) —– sent (sent) —– göndermek
sing (sing) —— sang (seng) —– şarkı söylemek
sit (sit) —– sat (set) —– oturmak
sleep (slip) —– slept (sılept) —– uyumak
speak (spik) —– spoke (spok) —– konuşmak
stand (stend) —– stood (sıtuud) —- ayakta durmak
steal (sıtil) —– stole (sıtol) —- çalmak
swim (sivim) —- swam (sıvem) —- yüzmek
take (teyk) —– took (tuk) —- almak
teach (tiiç) —- taught (taugt) —- öğretmek
tell (tel) —- told (told) —- söylemek
think (tink) —- thought (tought) —- düşünmek
throw (tırow) —- threw (trıuv) —- fırlatmak
understand (andırstend) understood (undırstuud) anlamak
wear (viir) —- wore (vor) —- giyinmak
write (rayt) —- wrote (rot) —- yazmak

İngilizce Geçmiş Zaman Gramer Kuralları Tablosu

  (+)  OLUMLU CÜMLE  (-)  OLUMSUZ CÜMLE  (?) SORU CÜMLESİ
 I played (Oynadım)I didn’t play (Oynamadım)Did I play? (Oynadım mı?)
 You played (Oynadın) You didn’t play (Oynamadın)Did you play? (Oynadın mı?)
He played (Oynadı)He didn’t play (Oynamadı)Did he play? (Oynadı mı?)
She played (Oynadı)She didn’t play  (Oynamadı)Did she play? (Oynadı mı?) 
It played (Oynadı)It didn’t play  (Oynamadı)Did it play? (Oynadı mı?)
We played (Oynadık)We didn’t play (Oynamadık)Did we play? (Oynadık mı?)
They played (oynadılar)They didn’t play (Oynamadılar)Did they play? (Oynadılar mı?)

İngilizcede Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede geçmiş zaman eki “was-were/was not/were not” ve “did-did not” olarak ikiye ayrılır. “Was-were” ise “to be” fiilinin geçmiş zaman halidir. “Did” yapısı ise geniş zamandaki “do-does” yardımcı fiillerinin geçmiş zaman halidir. Bu iki yapıdan hangisinin kullanılacağını ise cümlenin türüne bağlıdır. Eğer cümle isim veya sıfat cümlesi türünde ise “was-were” kullanılır. Ancak cümle fiil türünden bir yükleme sahip olduğunda “did-did not” yardımcı fiili kullanılır. Aşağıda yer alan örnekler ile iki yapının farkını ve kullanım alanlarını daha net görebilirsiniz.

 • I didn’t drink milk. (Süt içmedim.)
 • I was sick last week. (Geçen hafta hastaydım.)

Yukarıdaki ilk cümlede “didn’t” yardımcı fiili kullanılmıştır. Çünkü “süt içmek” bir fiildir. Bu cümlenin olumlu halinde ise ana fiil(drink) geçmiş zaman (v2) hali ile yazılır. Bu durum yüklemi fiil türünden olan tüm cümleler için geçerlidir. Olumlu cümlelerde did yapısının kullanımı gerekli değildir. Ancak eylem vurgulanmak istenirse, “I did drink milk.” şeklinde bir kullanım doğru ve yerinde olur. Vurgu gibi bir durum söz konusu değilse standartcümle yapısı dışına çıkılmamalıdır. İkinci cümlede ise hastalık/hasta olma durumu bir sıfat olduğu için I öznesine uygun şekilde “was” yardımcı fiili tercih edilmiştir. 

İngilizce Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) Cümle Nasıl Kurulur?

İngilizcede geçmiş zamanda cümle yapısı ikiye ayrılır. “İsim-sıfat” cümleleri için “was-were” ve  fiil cümleleri için “v2- did- did not” geçmiş zamanda cümle kurmak için kullanılır. Fiillerin geçmiş zamanda kullanılan halleri “v2” olarak isimlendirilir. Bu nedenle fiillerin geçmiş zaman hallerini ve bununla ilgili kuralları bilmek önemlidir. Aşağıda her iki yardımcı fiil ile nasıl cümle kurulacağına dair kuralları inceleyebilirsiniz.

 • Yüklemi isim veya sıfat olan cümle türleri için cümle kurma kuralları:
 • Olumlu cümle yapısı:
 • I/He/She/It+ was +  nesne 
 • You/we/they+ were + nesne
 • Olumsuz cümle yapısı:
 • I/He/She/It+ was + not+ nesne
 • You/we/they+ were +not+  nesne
 • Soru cümle yapısı:
 • Was + I/he/she/it + nesne?
 • Were + you/we/they+  nesne?

Yüklemi fiil türünden olan cümleler için cümle kurma kuralları:

 • Olumlu cümle yapısı:
 • I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ikinci hali + Nesne
 • Olumsuz cümle yapısı:
 • I/You/He/She/It/ We/They + didn’t + Fiilin ilk hali + Nesne
 • Soru cümlesi yapısı:
 • Did+ I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne?
 • Did+ I/You/He/She/It/ We/They +not + Fiilin ilk hali + Nesne?

İngilizce Geçmiş Zaman Olumlu Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 • I watched TV last week. (Geçen hafta televizyon izledim.)
 • We ate meat with my best friend yesterday. (Dün en iyi arkadaşımla et yedik.)
 • The bus stopped a few minutes ago. (Otobüs birkaç dakika önce durdu.)
 • I met my wife 9 years ago.  (Eşimle 9 yıl önce tanıştık.)
 • She left the school in 2010.  (O okulu 2010 yılında bıraktı.)
 • He bought a new house last month. (Geçen ay yeni bir ev satın aldı.)
 • Did she clean her home? (Evi temizledi mi?)
 • I read an interesting book last month. (Geçen ay ilginç bir kitap okudum.)
 • We did a lot of shopping at the shopping mall. (Alışveriş merkezinde birçok alışveriş yaptık.)
 • He cut his finger and went to hospital. (O parmağını kesti ve hastaneye gitti.)
 • She finished her work at six o’clock. (İşini saat 6’da bitirdi.)
 • The rain stopped an hour ago. (Yağmur bir saat önce durdu.)
 • They discovered a new land. (Yeni bir ada keşfettiler.)
 • We watched a movie last weekend. (Geçen hafta bir film izledik.)
 • We were good friends. (Biz iyi arkadaştık.)

İngilizce Geçmiş Zaman Olumsuz Cümle Yapısı, Örnekleri ve Çözümlemesi

 • You were not at station. (İstasyonda değildin.)
 • I didn’t go  to bed early yesterday. (Dün yatağa erken gitmedim.)
 • George didn’t come home very late last night. (George dün gece eve çok geç gelmedi.)
 • I didn’t forget  my wallet. (Cüzdanımı unutmadım.)
 • He didn’t have a dog last year. (Onun geçen yıl bir köpeği yoktu.)
 • I didn’t travel to Germany. (Almanya’ya seyahat etmedim.)
 • Two boys did not play with a ball. (İki çocuk topla oynamadı.)
 • An old lady did not walk with the cat. (Yaşlı bir kadın kedi ile yürümedi.)
 • A nurse did not bring a little girl baby to the park. (Hemşire parka küçük bir kız çocuğu getirmedi.)
 • An old man did not sit down in the park. (Yaşlı bir adam parkta oturmadı.)
 • A large truck did not come from the corner. (Köşeden geniş bir kamyon gelmedi.)
 • She did not finish all the exercises. (O tüm alışıtırmaları bitirmedi.)
 • I did not attend to the pilates course. (Pilates kursuna katılmadım.)
 • Dr. Smith did not heal the patient. (Dr. Smith hastayı iyileştirmedi.)
 • They did not buy 2 tickets for the concert. (Konser için iki bilet almadılar.)
 • Michael did not study hard all year. (Michael tüm yıl sıkı çalışmadı.)

İngilizce Geçmiş Zaman ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce geçmiş zamanda edilgen cümle yapısı aşağıdaki gibidir:

 • Olumlu cümle yapısı: aktif cümlenin nesnesi+ was / were + verb3 (past participle)+ by + aktif cümlenin öznesi
 • Olumsuz cümle yapısı: aktif cümlenin nesnesi+ was / were + not+ verb3 (past participle)+ by + aktif cümlenin öznesi
 • Olumlu soru cümlesi yapısı: Was/were+ aktif cümlenin nesnesi + v3(fiilin 3. hali) + by+ aktif cümlenin öznesi ?
 • Olumsuz soru cümlesi yapısı: Was/were+ aktif cümlenin nesnesi + not+ v3(fiilin 3. hali) + by+ aktif cümlenin öznesi ?
 • Who was this book written by?  (Bu kitap kimin tarafından yazıldı?)
 •  How was her car stolen? (Onun arabası nasıl çalındı?)
 • The bell was rung by the children a few minutes ago. (Zil çocuklar tarafından birkaç dakika önce çalındı.)
 • The whole story was forgotten by the kids in a few days. (Tüm hikaye çocuklar tarafından birkaç günde unutuldu.)
 • Was an important speech made by the president last night? (Dün gece müdür tarafından öncemli bir konuşma yapıldı mı?)
 • He wasn’t questioned very closely by the police. (Polis tarafından çok yakın bir şekilde sorgulanmadı.)
 • Two men were killed by wild animals yesterday. (Dün iki kişi vahşi hayvanlar tarafından öldürüldü.)
 • I was not accepted by the company. (Şirket tarafından kabul edilmedim.)
 • The rule was not accepted by the workers. (Kural işçiler tarafından kabul edilmedi.)
 • All vegetables were collected by me. (Tüm sebzeler benim tarafımdan toplandı.)

İngilizce Geçmiş Zaman Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

 • İngilizcede geçmiş zamanda soru cümlesi yapıları aşağıdaki gibidir:
 • Was + I/he/she/it + nesne?
 • Were + you/we/they+  nesne?
 • Did+ I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne?
 • Did+ I/You/He/She/It/ We/They +not + Fiilin ilk hali + Nesne?
 • Did you close the door? (Kapıyı kapattın mı?)
 • Did Claire finish the housework? (
 • Did he have a bath yesterday?
 • Did the boy jump into the lake?
 • Did Ronald visit the Tower of London?

İngilizce Geçmiş Zaman Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

 • İngilizcede geçmiş zamanda olumlu soru cümlesi yapısı:
 • Was + I/he/she/it + nesne?
 • Were + you/we/they+  nesne?
 • Did+ I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne?
 • Did the teacher teach this subject? (Öğretmen bu konuyu öğretti mi?)
 • Did you sleep well? (İyi uyudun mu?) 
 • Did her father talk about the trip? (Onun babası gezi hakkında konuştu mu?)
 • Did they swim in the pool? (Onlar havuzda yüzdüler mi?)
 • Did Joey finish his homework? (Joey ödevini bitirdi mi?)
 • Did you buy that phone? (O telefonu satın aldın mı?)

İngilizce Geçmiş Zaman Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

 • İngilizcede geçmiş zamanda olumsuz soru cümlesi yapısı:
 • Was + I/he/she/it + not+ nesne?
 • Were + you/we/they+ not+ nesne?
 • Did+ I/You/He/She/It/ We/They + not+ Fiilin ilk hali + Nesne?
 • Did she not attend the lesson? (O derse katılmadı mı?)
 • Did they not come to home? (Onlar eve gelmedi mi?)
 • Did teacher not told the rules? (Öğretmen kuralları anlatmadı mı?)
 • Did the computer not work? (Bilgisayar çalışmadı mı?)
 • Did we not go to the picnic? (Pikniğe gitmedik mi?)
 • Did you not love the food? (Yemeği sevmedin mi?)

İngilizce Geçmiş Zaman ile Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

 • Was the song sung by her? ( Şarkı onun tarafından mı söylendi?)
 • Was she hit by somebody? (O birileri tarafından vuruldu mu?)
 • Was the bus stopped by us? (Otobüs bizim tarafımızdan mı duruduruldu?)
 • Was your car stolen by a thief? (Araban bir hırsız tarafından mı çalındı?)
 • Was the price not won by her? (Ödül onun tarafından kazanıldı mı?)
 • Were their beds not made by us? (Onların yatakları bizim tarafımızdan yapılmadı mı?)
 • Was the letter sent by him? (Mektup onun tarafından mı gönderildi?)
 • Were the mistakes corrected by the teacher? (Hatalar öğretmen tarafından düzeltdi mi?)
 • Was the wallet not given by him? (Cüzdan onun tarafından verilmedi mi?)
 • Were all the candy bars sold by the little boy? (Tüm şekerler küçük çocuk tarafından mı satıldı?)
 • Was the entire stretch of highway paved by the crew? (Karayolunun tamamı mürettebat tarafından mı döşendi?)
 • Was the novel read by my mom in one day? (Roman annem tarafından bir günde mi okundu?)
 • Was the house cleaned by you every Saturday? (Ev senin tarafından her Cumartesi temizlendi mi?)
 • Was the  flat tire changed by Sue? (Patlak lastik Sue tarafından mı değiştirildi?)
 • Were all the reservations made by the wedding planner? (Tüm rezervasyonlar düğün planlayıcısı tarafından mı yapıldı?)
İngilizce Geçmiş Zaman ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi
 • Was this fortress  built 120 year ago? (Bu kale 120 yıl önce mi inşa edildi?)
 • Were two people  taken to hospital after the accident? (Kazadan sonra iki kişi hastaneye kaldırıldı mı?)
 • Was the railroad damaged by the storm? (Demiryolu fırtınadan zarar gördü mü?)
 • Was he bitten by a dog a few days ago? (O birkaç gün önce bir köpek tarafından ısırıldı mı?)
 • Were the mistakes  corrected by the professor? (Hatalar profesör tarafından düzeltildi mi?)
 • Were apples eaten by Lauran? (Elmalar Lauran tarafından yenildi mi?)
 • Was the car  repaired by Tom? (Araba Tom tarafından mı tamir edildi?)
 • Was the light bulb  invented by Thomas Edison? (Ampül Edison tarafından mı icat edildi?)
 • Were the students taught at home? (Öğrendiler evde eğitim aldılar mı?)
 • Was the article written by Nick? (Makale Nick tarafından mı yazıldı?)
 • When was the test done? (Test ne zaman yapıldı?)
 • Were grapes collected by them? (Üzümler onlar tarafından mı toplandı?)
 • Was Mary invited to the party? (Mary partiye davetli miydi?)
 • Was the match  won by our team? (Maç bizim takım tarafından mı kazanıldı?)
 • Were you accepted to the school? (Okula kabul edildin mi?)
İngilizcede İngilizce Geçmiş Zaman Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi
 • Was this fortress not  built 120 year ago? (Bu kale 120 yıl önce mi inşa edilmedi mi?)
 • Were two people  not taken to hospital after the accident? (Kazadan sonra iki kişi hastaneye kaldırılmadı mı?)
 • Was the railroad not damaged by the storm? (Demiryolu fırtınadan zarar görmedi mi?)
 • Was he not bitten by a dog a few days ago? (O birkaç gün önce bir köpek tarafından ısırılmadı mı?)
 • Were the mistakes not corrected by the professor? (Hatalar profesör tarafından düzeltilmedi mi?)
 • Were apples not eaten by Lauran? (Elmalar Lauran tarafından yenilmedi mi?)
 • Was the car  not repaired by Tom? (Araba Tom tarafından tamir edilmedi mi?)
 • Was the light bulb not invented by Thomas Edison? (Ampül Edison tarafından icat edilmedi mi?)
 • Were the students not taught at home? (Öğrendiler evde eğitim almadılar mı?)
 • Was the article not written by Nick? (Makale Nick tarafından yazılmadı mı?)
 • Was the test not done? (Test yapılmadı mı?)
 • Were grapes not collected by them? (Üzümler onlar tarafından toplanmadı mı?)
 • Was Mary not invited to the party? (Mary partiye davet edilmedi mi?)
 • Was the match not won by our team? (Maç bizim takım tarafından kazanılmadı mı?)
 • Were you not accepted to the school? (Okula kabul edilmedin mi?)

İngilizce Geçmiş Zaman ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcede –Wh questions olarak adlandırılan belli soru kalıpları vardır.  Bu soru kalıplarının Türkçedeki karşılığı ise ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde sorular olarak bilinir. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları aşağıdaki gibidir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

Bu kalıplar, Simple Past Tense soru cümlesi kurulurken ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Wh soru kalıpları ile soru cümlesi oluşturmak ise çok zor değildir. Yukardaki soru kelimelerinden biri cümlenin başına getirilir ve sonrasında Simple Past Tense soru cümlesi formatı aynı şekilde kullaılır. Wh kalıpları ile sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap verilmez. Sorulan soruya ve cevabına uygun olarak Simple Past cümle yapısı ile cevap verilebilir. Konu ile ilgili aşağıda yer alan cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • Where were you last night? (Dün gece neredeydin?)
 • What did she eat in the school? (Okulda ne yedi?)
 • How old were you when you learnt how to swim? (Yüzmeyi öğrendiğinde kaç yaşındaydın?)
 • Why didn’t you come to the party? (Neden partiye gelmedin?)
 • When did you come home? (Eve ne zaman geldin?)

İngilizce Geçmiş Zaman Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

İngilizce geçmiş zaman günlük yaşamda pek çok alanda kullanılır. Geçmiş zamandaki bir anı, bir sohbet sırasında geçmiş ile ilgili bir hatırlanan bir olayın aktarılması, daha önce bir süre devam etmiş ve bitmiş, geçmişteki alışkanlıklar ile ilgili konuşurken Simple Past Tense yapısına başvurulur.

 • I lived in Antalya for 5 years. (Antalya’da 5 yıl boyunca yaşadım.)
 • When she was in high school, she played basketball. (O lisedeyken basketbol oynardı.)
 • We went to a long trip 5 years ago. (Biz 5 yıl önce uzun bir geziye çıktık. )
 • They went Italy for the summer holiday. (Yaz tatili için İtalya’ya gittiler.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Past Simple Tense, daha önceden yaşanan olayları anlatır. Dolayısıyla o an yapılan işleri anlatmak için kullanılmaz. O an yapılan işleri anlatmak için Simple Present Tense veya Present Continious Tense kullanılabilir. Ancak konuşma sırasında geçmiş ile ilgili bir olaydan bahsedileceği zaman Simple Past Tense kullanılır.

İngilizce Geçmiş Zaman Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

İngilizce Geçmiş Zaman kullanımında “am/is/are”, “was/were” şeklindedir. İki yapı öznelere göre uygun olarak çekimlenmiştir. “I,he,she,it” özneleri was, “You,we,they” özneleri ise “were” ile kullanılır. Burada “was” olumlu formda ise kısaltılarak yazılmaz. Ancak olumsuz formu olan was not “wasn’t” şeklinde kısaltılarak yazılabilir. Bu durum “were” yapısı için de geçerlidir. Uzun hali olan “were not” yerine “weren’t” formu tercih edilebilir. Geçmiş zamanda kullanılan yardımcı fiil yapısı “did- did not” yapıları da benzer şekilde kısaltılır. “Did” yapısı diğerlerinden farklı olarak “Where’d (did) she go?” olarak kısaltılabilir. “Did not” yapısı ise “was-were” de olduğu gibi “didn’t” şekline yazılır. Ana fiil veya yardımcı fiillerin kısa formları resmi ve akademik olmayan alanlarda kullanılır. Eğer resmi, akademik ve benzer tarzda bir yazı yazıyorsanız, hem Simple Past Tense hem de diğer zamanlarda, yardımcı fiilerin uzun halini yazmak her zaman daha doğrudur.

İngilizce Geçmiş Zaman İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

İngilizce geçmiş zaman iş hayatında kişisel veya iş ile ilgili geçmişte yaşanan olayları anlatmak için kullanılabilir. Aşağıda bu kullanıma dair birkaç örnek görebilirsiniz:

 • I worked on the project last night. (Dün gece proje üzerinde çalıştım.)
 • She didn’t attend the meeting last week. (O geçen hafta toplantıya katılmadı.)
 • Jenny came to work early. (Jenny işe erken geldi.)

İngilizce Geçmiş Zaman ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

İngilizce Geçmiş Zaman, daha önceden gidilen tatilleri anlatmak için kullanılır. Bu anılar anlatılırken tatile giderke tatil sırasında veya tatil dönüşünde yaşanan herhangi bir olay anlatılabilir. Tatiller kişilerin bireysel olarak gerçekleştirdiği aktiviteler olduğu için, yaşayan kişinin ağzından aktarılır. Bu nedenle bu aktarımlarda Simple Past Tesne kullanılması önemlidir. Aşağıda bu kullanıma dair birkaç örnek görebilirsiniz:

 • Me and my bestfriend went to Antalya last year. (Ben ve en iyi arkadaşım geçen yıl Antalya’ya gittik.)
 • I stayed in a big hotel on my last vacation. (Son tatilimde büyük bir otelde kaldım.)

İngilizce Geçmiş Zaman Exercises Örnekleri ve Çözümlemesi

Simple Past Tense Exercise yapısında yer alan alıştırmalar, konuyu daha iyi anlamanıza ve bilgilerinizi pekiştirmenize yardımcı olur. Alıştırmalar geçmiş zaman takısı kullanımı, düzensiz fiillerin ve olumsuz-soru cümlesinin nasıl yazılacağına ve olumludan olumsuza, olumsuzdan soruya cümlenin nasıl çevrileceğine odaklanmalıdır. Çoktan seçmeli test sorusu, boşluk doldurma, cümleleri olumlu-olumsuz ve soru formuna dönüştürme gibi egzersiz çeşitleri vardır. Aşağıda yer alan geçmiş zaman İngilizce alıştırmalarını inceleyiniz.

 • Aşağıda yer alan fiilerin geçmiş zaman-V2 hallerini yazınız:
 • go: …………..
 • come: ……………….
 • buy: …………………….
 • have: ………………..
 • do: ……………   
 • Aşağıda yer alan boşlukları, fiillerin uygun formu(V2) ile doldurunuz.
 • Billy ………….. (eat) an apple. 
 • The childern …………….. (play) in the garden. 
 • Laura ……………… (come) home at night. 
 • The boy ………………… (read) the newspaper. 
 • The students ………………. (write) a letter. 

Cevaplar:

 • ate
 • played
 • came
 • read
 • wrote

İngilizce Geçmiş Zaman Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi

Aşağıdaki yer alan cümlelerde verilen fiiler düzensiz fiilerdir. Fiillerin geçmiş zaman hallerini cümleye uygun şekilde doldurunuz.

 1. Daisy ………………….. (bring) some chocolates to the party. 
 2. I ………………… (hear) a new song on the radio. 
 3. Peter ……………. (read) three books last week. 
 4. The Smiths ……………………. (speak) Italian to the waitress. 
 5. Peter ………………….. (understand) during the class, but now he doesn’t understand. 
 6. My mother ……………………….. (forget) to buy some milk. 
 7. Susan ……………… (have) a baby in August. 
 8. We …………………… (lose) our keys last Friday. 
 9. They ……………………… (swim) 400m yesterday afternoon. 
 10. At the age of 23, I ……………… (become) a teacher. 

Cevaplar:

 1. brought
 2. heard
 3. read
 4. spoke 
 5. understood
 6. forgot
 7. had
 8. lost
 9. swam
 10. became

İngilizce Geçmiş Zaman Test Soruları

İngilizce geçmiş zaman test soruları çoğunlukla 3, 4 veya 5 şıklı olarak karşınıza çıkar. Geçmiş zaman ile ilgili test sorularını çözerek öğrendiğiniz bilgileri daha da kalıcı hale getirebilir ve fiillerin geçmiş zaman hallerine daha çok aşina olabilirsiniz. Aşağıda yer alan test sorularını çözmeye çalılşarak bilgi düzeyinizi ölçebilirsiniz.

1. I _____ to the mall after school. 

a.)had gone
b.)gone
c.)went

2. My brother _____ a bear an hour ago. 

a.)seen
b.)saw
c.)sees

3. _____ Mike visit his grandmother last night? 

a.)Did
 b.)Are
 c.)Does

4. Alex did not _____ last weekend. 

a.)working
 b.)worked
 c.)work

5. _____ Judy and Liz at last month’s meeting? 

a.)Was
b.)Were
 c.)Are

6. We _____ not happy after the sad ending. 

a.)were
 b.)was
 c.)did

7. _____ you see Jody’s new dog yesterday?

a.) Are
b.) Did
 c.)Do

8. Sorry, I ________ hear you at the door. 

a.)wasn’t
 b.)didn’t
 c.)am not

9. I _____ English for two years. 

a.)studying
 b.)study
 c.)studied

10. What _____ you eat for lunch yesterday? 

a.)do
b.)did
c.)were

Cevaplar:

 1. c
 2. b
 3. a
 4. c
 5. b
 6. a
 7. b
 8. b
 9. c
 10. b

İngilizce Geçmiş Zaman Worksheet

İngilizce Geçmiş Zaman PDF

İngilizce geçmiş zaman konu anlatımı dosyasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İngilizce Geçmiş Zaman Okullarda Nasıl Öğretilir?

İngilizce geçmiş zaman, diğer tenselerde olduğu gibi öğrencilerin seviyesine uygun bir program ile öğretilir. İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayan ve bilgi seviyesi daha düşük olanlar için nispeten daha kolay ve basit bir şekilde kurallar aktarılır. Aynı şekilde zor olmayan örnekler ve alıştırmalar ile konunun daha iyi anlaşılması amaçlanır. Öğrencilerin bilgi seviyesi arttıkça, konu daha detaylı bir şekilde anlatılır ve verilen alıştırmalar da o ölçüde zorlaşır. Genel olarak her seviyede ilk olarak kurallar verilir, sonrasında ise örnekler ile kurallar pekiştirilir.

6.Sınıflar için İngilizce Geçmiş Zaman Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

1. Atatürk died in 1881. (Atatürk 1881’de öldü.)

2. They moved to İstanbul last year. (Onlar geçen yıl İstanbul’a taşındı.)

3. They worked on a farm. (Onlar bir çiftlikte çalıştı.)

4. She painted a nice picture. (O güzel bir resim çizdi.)

5. She brushed her teeth. (O dişlerini fırçaladı.)

6. She danced very well. (O çok güzel dans etti.)

7. They talked on the phone last night. (Onlar geçen gece telefonda konuştular.)

8. My father arrived home early yesterday. (Babam dün eve erken geldi.)

9. Helen used a computer at work. (Helen işte bir bilgisayar kullandı.)

10. They walked in the park yesterday. (Onlar dün parkta yürüdüler. )

9.Sınıflar için İngilizce Geçmiş Zaman Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

1.)Peter read a very interesting book yesterday. (Peter dün çok ilginç bir kitap okudu.)

2.)Mum made a big chocolate cake a few hours ago. (Annem birkaç saat önce büyük bir çikolatalı kek yaptı.)

3.We played beach volleyball when we were at the seaside. (Biz ne zaman deniz kenarında olsak, plaj voleybolu oynardık.)

4.He didn’t listen to music after school yesterday. (O dün okuldan sonra müzik dinlemedi.)

5.I got  lots of good marks last month. (Geçen ay birçok iyi not aldım.)

6.They visited their grandparents last summer. (Onlar  geçen yaz büyük anne ve babasını ziyaret etti.)

7.He was very thirsty. He drank two glasses of water. (O çok susamıştı. İki bardak su içti.)

8.Sarah didn’t enjoy her piano lessons when she was seven. (Sarah yedi yaşındayken piyano derslerini sevmezdi.)

9.Where did your father work in 1985? (Baban 1985 yılında nerede çalıştı?)

10.They saw  lots of animals in the zoo yesterday. (Dün hayvanat bahçesinde birçok havyan gördüler.)

İngilizce Geçmiş Zaman Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Geçmiş zamanda yaşanan olayları aktaran Simple Past Tense diğer geçmiş zaman tenseleri ile benzerdir. Bunlar: Past Continuous Tense, Past Perfect Tense, Past Perfect Continuous Tense’dir. Tüm bu zamanlar yapı olarak geçmiş zamanı ifade eder. Anlam olarak aralarında çok ciddi bir fark bulunmaz. Örneğin Simple Past Tense geçmişte olan ve birbiri ile bağlantılı iki olayı ifade etmek için kullanılırken, Past Continous Tense geçmişte aynı anda ve birbirinden bağımsız gerçekleşen iki olayı anlatmak için kullanılabilir. Ayrıca bu tenseler çoğunlukla aynı cümle içinde birbiriyle uyumlu şekilde kullanılabilir.

İngilizce Geçmiş Zaman ve Simple Present Continous Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense geçmişte yaşanan olayları ifade etmek için, Simple Present Continuous ise şimdiki zamanda, şuanda yaşanan olayları anlatmak için kullanılır. Şimdiki zaman, bazen gelecek zamanı ifade etmek için de kullanılabilir.

İngilizce Geçmiş Zaman ve Present Perfect Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense geçmişte yaşanan olayları ifade etmek için, Present Perfect Tense ise geçmişte yaşanan ancak etkisi günümüzde hala devam eden olayları ifade etmek için kullanılır.

İngilizce Geçmiş Zaman ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense ve Past Perfect Tense arasında çok büyük bir fark yoktur. Aralarındaki fark anlam ve yapı yönündendir. Simple Past Tense “-di’li” geçmiş zamanı, Past Perfect Tense ise “-miş’li” geçmiş zamanı anlatmak için kullanılır. Ayrıca Past Perfect Tense’de gemişte yaşanan birbiri ile bağımsız iki farklı olay anlatılabilir. Simple Past Tense’de ise çoğunlukla birbiri ile bağlantılı olaylardan bahsedilir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI