İngilizce Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) Konu Anlatımı ve Cümleleri

İngilizce Şimdiki Zaman Nedir?Şimdiki Zaman'ın İngilizcesi Present Continuous Tense'dir. Türkçe karşılığından da tahmin edilebileceği gibi şu anda yaşanan olayları anlatır. Konuşma sırasında gerçekleşen eylemleri, uzun süreden beri devam eden olayları, değişen/değişmekte olan duurmları ifade etmek için Present Continous Tense vardır.

İngilizce Şimdiki Zaman Nedir?

Şimdiki Zaman’ın İngilizcesi Present Continuous Tense’dir. Türkçe karşılığından da tahmin edilebileceği gibi şu anda yaşanan olayları anlatır. Konuşma sırasında gerçekleşen eylemleri, uzun süreden beri devam eden olayları, değişen/değişmekte olan duurmları ifade etmek için Present Continous Tense vardır. Şimdiki zaman, bazen gelecek zamandaki olayları ifade etmek için de kullanılabilir. Bu durumda cümle yapı olarak Şimdiki zaman gibi görünse de gelecek zamanı ifade eder. Ayrıca, ayırt edici olarak cümle yapısında gelecek zamana ait zaman zarfı da olabilir. Cümle kurulumunda ise “am-is”are” dan sonra gelen fiil “-ing” takısı alır. Soru cümlelerinde de fiiller “-ing” takısı alır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce Şimdiki Zaman Gramer Kuralları Nedir?

İngilizcede şimdiki zaman cümleleri “am-is-are” dan sonra gelen fiilin “-ing” alması şeklinde kurulur. Olumlu ve olumsuz cümle kurulumunun nasıl yapıldığını aşağıdaki maddelerde görebilirsiniz.

 • I + am (not)+ V -ing + object(nesne)
 • You/We/They+ are (not)+ V -ing+ object.
 • He/she/it+ is (not) + V -ing +object.
 • I am going /ı am not going to the school.
 • You/We/They are going/ are not going to the school.
 • He/She/It is going/ is not going going to the school.

Soru cümlesi kurulumunda ise “am-is-are” yardımcı fiilleri cümlenin başına getirilerek oluşturulur.

 • Am+ I + V -ing + object ?
 • Is + He/she/it + V -ing + object ?
 • Are + You/we/they + V-ing + object?
 • Am I eating hamburger? (Hamburger mi yiyorum?)
 • Are you eating hamburger? (Hamburger mi yiyorsun?)
 • Are they eating hamburger? (Onlar hamburger mi yiyor?)
 • Is he eating hamburger? (O hamburger mi yiyor?

İngilizce Şimdiki Zaman Gramer Kuralları Tablosu

İngilizcede Şimdiki Zaman Eki Nedir?

İngilizce Şimdiki Zaman eki “ing” dir. Fiilin son harfi “-ing” takısının nasıl yazılacağını belirler.

 • Fiilin sonunda bir sessiz harf + -e varsa, sondaki “e” harfi düşer ve “-ing” eklenir. Dance> Dancing.
 • Fiilin sonunda bir sesli + bir sessiz harf varsa sessiz harf çift yazılır ve – ing eklenir. Cut>Cutting.
 • Yukarıdaki kural “w, y ex” harfleri çin geçerli değildir. Bu harfler çift yazılmaz. Snow> Snowing.
 • Fiilde iki sesli + bir sessiz harf varsa -ing olduğu gibi eklenir ancak sessiz harf çift yazılmaz. Keep> Keeping.
 • Fiilin sonunda iki sessiz harf varsa -ing eklenir ancak sessiz harf çift yazılmaz. Sing> Singing.

Bu kurallara ek olarak bilinmesi gereken bir kural da İngilizce’de her fiil “-ing” takısı almadığıdır. Bu fiiler State Verbs olarak da adlandırılır. Durum fiilleri anlam olarak şimdiki zamanı karşılıyor olsa da şimdiki zaman cümle yapısıyla “ing” takısı eklenerek kullanılması doğru değildir. Bu kuralın en net bilinen örneği “I love you” cümlesidir. Türkçe’de “Seni seviyorum” olarak ifade edilen bu cümle düşünüldüğü gibi “-ing” takısı almaz. İngilizce dil yapısına göre sevmek ve diğer durum belirten fiiller “-ing” eki ile kullanılmaz. Bu fiiller anlam olarak şimdiki zamanı ifade edebilir ancak yapı olarak geniş zamanda kurulur. İngilizcede “-ing” eki getirilmeyen fiiller aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

Duygusal durumları yansıtan/belirten fiiller:
● to love- sevmek
● to like- hoşlanmak
● to hate- nefret etmek
● to dislike- sevmemek/hoşlanmamak
● to mind- umursamak
● to want- istemek
● to care- umursamak/dikkat etmek
● to fear- korkmak
● to wish- dilemek/istemek
● to prefer- tercih etmek
● to appreciate- takdir etmek
● to surprise- şaşırtmak

Zihinsel durumları yansıtan fiiller:
● to notice- fark etmek
● to know- bilmek
● to remember- hatırlamak
● to imagine- hayal etmek
● to understand- anlamak
● to recognise- tanımak
● to forget- unutmak

Beş duyu organıyla ilgili fiiller:
● to feel- hissetmek
● to hear- duymak
● to see- görmek
● to smell- koklamak
● to taste- tatmak

Fikir/düşünce beyan ederken kullanılan fiiller:
● to feel- hissetmek
● to find- bulmak
● to think- düşünmek
● to suppose- zannetmek/sanmak
● to consider- düşünmek
● to believe- inanmak
● to doubt- şüphe etmek
● to assume- farz etmek

Diğer fiiller
● to look ( benzemek anlamında olduğunda )
● to seem (görünmek, bu fiil kullanılmak istendiğinde Geniş zaman (Simple present tense) tercih edilmelidir.)
● to be (olmak)
● to have ( sahip olmak)

İngilizce Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) Cümle Nasıl Kurulur?

Şimdiki zamanda olumlu ve olumsuz cümle kurulumu aşağıdaki gibidir.

 • I + am (not)+ V -ing + object(nesne)
 • You/We/They+ are (not)+ V -ing+ object.
 • He/she/it+ is (not) + V -ing +object.
 • I am going to the market. (Ben markete gidiyorum.)
 • You/We/They are going to the market.
 • He/She/It is going to the market. (O markete gidiyor.)
 • He is not going to the market. (O markete gitmiyor.)
 • It is not working. (Çalışmıyor.)
 • They are not coming home. (Onlar eve gelmiyorlar.)

Şimdiki zamanda soru cümlesi kurulumu aşağıdaki gibidir. Olumsuz soru yapısında ise I, you, we, they, he, she, it öznelerinden sonra “-not” eki getirilir.

 • Am+ I + V -ing + object ?
 • Is + He/she/it + V -ing + object ?
 • Are + You/we/they + V-ing + object?
 • Am I cooking? (Yemek yapıyor muyum?)
 • Are you cooking? (Yemek yapıyor musun?)
 • Are they cooking? (Onlar yemek yapıyor mu?)
 • Is he cooking? (O yemek yapıyor mu?)
 • Am I not cooking? (Yemek yapmıyor muyum?
 • Is he not cooking? (O yemek yapmıyor mu?)
 • Are they not cooking? (Onlar yemek yapmıyor mu?)

İngilizce Şimdiki Zaman Olumlu Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi ve Grameri

Şimdiki zamada olumlu cümle kurulumu:

 • I + am (not)+ V -ing + object(nesne)
 • You/We/They+ are (not)+ V -ing+ object.
 • He/she/it+ is (not) + V -ing +object.

Şimdiki zamanda olumlu cümle örnekleri ve çözümlemesi:

 1. I am playing football. -Ben futbol oynuyorum.
 2. You are doing your homework. –Sen ödevini yapıyorsun.
 3. They are going to the office. -Onlar ofise gidiyorlar.
 4. She is drinking coffee. –O kahve içiyor.
 5. We are playing a computer game. -Biz bilgisayar oyunu oynuyoruz.
 6. My cousin is living in Paris. -Kuzenim Paris’te yaşıyor.
 7. I am working on my project. –Projem üzerinde çalışıyorum.
 8. Jonny and Kate are playing board games. –Jonny ve Kate kutu oyunu oynuyor.
 9. His momis cooking very delicious foods. – Onun annesi çok lezzetli yemekler pişiriyor.
 10. Sarah is writing an e-mail right now. –Sarah şuan bir e-posta yazıyor.
 11. My roommates are throwing a party. -Oda arkadaşlarım parti veriyor.
 12. Zeynep is learning Spanish. -Zeynep İspanyolca öğreniyor.
 13. They are riding bike to go to the office. –Ofise gitmek için bisiklet sürüyorlar.
 14. Her bestfriend is watching that movie. -Onun en iyi arkadaşı o filmi izliyor.
 15. We are taking a picture of the building. -Biz binanın fotoğrafını çekiyoruz.

İngilizce Şimdiki Zaman Olumsuz Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi ve Gramer Yapısı

Şimdiki zamada olumsuz cümle kurulumu:

 • I + am (not)+ V -ing + object(nesne)
 • You/We/They+ are (not)+ V -ing+ object.
 • He/she/it+ is (not) + V -ing +object.

Şimdiki zamanda olumsuz cümle örnekleri ve çözümlemesi:

 1. I am not playing football. Ben futbol oynamıyorum.
 2. You are not doing your homework. –Sen ödevini yapmıyorsun.
 3. They are not going to the office. -Onlar ofise gitmiyorlar.
 4. She is not drinking coffee. -O kahve içmiyor.
 5. We are not playing computer game. –Biz bilgisayar oyunu oynamıyoruz.
 6. My cousin is not living in Paris. -Kuzenim Paris’te yaşamıyor.
 7. I am not working on my project. -Projem üzerinde çalışmıyorum.
 8. Jonny and Kate are not playing board games. –Jonny ve Kate kutu oyunu oynamıyor.
 9. His mom is not cooking very delicious foods. – Onun annesi çok lezzetli yemekler pişirmiyor.
 10. Sarah is not writing an e-mail. –Sarah e-posta yazmıyor.
 11. My roommates are not throwing a party. –Oda arkadaşlarım parti vermiyor.
 12. Zeynep is not learning Spanish. –Zeynep İspanyolca öğrenmiyor.
 13. They are not riding bike. –Onlar bisiklet sürmüyor.
 14. Her bestfriend is not watching themovie. –Onun en iyi arkadaşı film izlemiyor.
 15. We are not taking pictures of the building. -Biz binanın fotoğraflarını çekmiyoruz.

İngilizce Şimdiki Zaman ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi ve Gramer Yapısı

Active yani etken cümle yapısı “Subject + is/are/am + -ing form of the verb + object” şeklinde kurulur. Passive Voice yani edilgen cümle yapısında cümle kurulumu ise “Object of the active sentence (etken cümlenin nesnesi) + is/are/am + being + past participle form of the verb(fiilin üçüncü hali) + by + subject of the active sentence. (etken cümlenin öznesi)” şeklinde olur.

 • Şimdiki zamanda olumlu edilgen cümle yapısı:
 • Etken cümlenin nesnesi + is/are/am + being + fiilin üçüncü hali + by + etken cümlenin öznesi
 • Etken cümle: I am reading a story. –Bir hikaye okuyorum.
 • Edilgen cümle: A story is being read by me. –Bir hikaye benim tarafımdan okunuyor.
 • Şimdiki zamnanda olumsuz edilgen cümle yapısı:
 • Etken cümlenin nesnesi + is/are/am + not+ being + fiilin üçüncü hali + by + etken cümlenin öznesi
 • Etken olumsuz cümle: I am not reading a story. -Ben bir hikaye okumuyorum.
 • Edilgen olumsuz cümle: A story is not being read by me. -Bir hikaye benim tarafımdan okunmuyor.
 • Olumlu edilgen soru cümlesi:
 • Is/are/am +etken cümlenin nesnesi +being + fiilin üçüncü hali + by + etken cümlenin öznesi ?
 • Etken olumlu cümle: The masons are building a house. –Masonlar bir ev inşa ediyor.
 • Etken olumlu soru cümlesi: Are the masons building a house? –Masonlar bir ev mi inşa ediyor?
 • Edilgen olumlu soru cümlesi: Is a house being built by the masons? –Bir ev masonlar tarafından inşa mı ediliyor?
 • Olumsuz edilgen soru cümlesi:
 • Is/are/am +etken cümlenin nesnesi +not +being + fiilin üçüncü hali + by + etken cümlenin öznesi ?
 • Etken olumsuz cümle: The masons are not building a house. –Masonlar bir ev inşa etmiyor.
 • Etken olumsuz soru cümlesi: Are the masons not building a house? Masonlar bir ev inşa etmiyor mu?
 • Edilgen olumsuz soru cümlesi: Is a house not being built by the masons? –Bir ev masonlar tarafından inşa edilmiyor mu?

Edilgen cümle kurulurken bilinmesi gereken bir konu da “object pronouns” yani nesne zamirleridir. Aşağıdaki tabloda nesne zamirlerini görebilirsiniz.

Şimdiki Zaman Edilgen Cümle Örnekleri

 1. The new book is being torn by the cat. –Yeni kitap kedi tarafından yırtılıyor.
 2. Is the criminal being chased by the agent? –Suçlu ajan tarafından mı kovalanıyor?
 3. The donations are being collected by us at the moment. –Bağışlar, şuanda bizim tarafımızdan toplanıyor.
 4. My car is being washed. -Arabam yıkanıyor.
 5. The exam papers are being handed out by Mr. Barber. Sınav kağıtları Bay Barber tarafından dağıtılıyor.
 6. Who are the passports being checked by? Pasaportlar kimler tarafından kontrol ediliyor?
 7. The route to your destination is being calculated by GPS. Varış noktanıza olan rotanız GPS tarafından hesaplanıyor.

İngilizce Şimdiki Zaman Soru Cümlesi Gramer Yapısı, Örnekleri ve Çözümlemesi

Şimdiki zamanda soru cümlesi aşağıdaki formülle kurulur.

 • Olumlu soru cümlesi:
 • Am+ I + V -ing + object ?
 • Is + He/she/it + V -ing + object ?
 • Are + You/we/they + V-ing + object?

Olumsuz soru cümlesi:

 • Am+ I + not + V -ing + object ?
 • Is + He/she/it + not + V -ing + object ?
 • Are + You/we/they+ not + V-ing + object?
Şimdiki Zaman Soru Cümlesi Örnekleri:
 • Am ı going to the park? –Parka gidiyor muyum?
 • Are they playing football? –Onlar futbol oynuyor mu?
 • Are we not going to the gym? –Spora gitmiyor muyuz?
 • Is he not watching a comedy movie? O komedi filmi izlemiyor mu?
 • Are you teaching Spanish? –Sen İspanyolca öğretiyor musun?
 • Is she not going to the hospital? –O hastataneye gitmiyor mu?

İngilizce Şimdiki Zaman Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

 1. Is David writing a novel? –David bir roman mı yazıyor?
 2. Are you coming to the seminar? –Seminere geliyor musun?
 3. Is he smiling? –O gülümsüyor mu?
 4. Are they selling good stuffs? –İyi şeyler satıyorlar mı?
 5. Am I taking my bag? –Çantamı alıyor muyum?
 6. Is the clock working? –Saat çalışıyor mu?
 7. Are we making presentation? –Biz sunum yapıyor muyuz?
 8. Is Ayşe painting the room? –Ayşe odayı boyuyor mu?
 9. Is someone helping your brother? –Erkek kardeşine kimse yardım ediyor mu?
 10. Is the hotel serving dinner? –Otel akşam yemeği veriyor mu?

İnilizce Şimdiki Zaman Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

 1. Is David not writing a novel? –David bir roman yazmıyor mu?
 2. Are you not coming to the seminar? –Seminere gelmiyor musun?
 3. Is he not smiling? –O gülümsemiyor mu?
 4. Are they not selling good stuffs? –İyi şeyler satmıyorlar mı?
 5. Am I not taking my bag? –Çantamı almıyor muyum?
 6. Is the clock not working? –Saat çalışmıyor mu?
 7. Are we not making presentation? –Biz sunum yapmıyor muyuz?
 8. Is Ayşe not painting the room? –Ayşe odayı boyamıyor mu?
 9. Is someone not helping your brother? –Erkek kardeşine kimse yardım etmiyor mu?
 10. Is the hotel not serving dinner? –Otel akşam yemeği vermiyor mu?

İngilizce Şimdiki Zaman ile Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

 1. Is the new student being helped by the teacher? –Yeni öğrenciye öğretmen tarafından yardım ediliyor mu?
 2. Is the house being painted by them? –Ev onlar tarafından boyanıyor mu?
 3. Is the football not being played by the students? –Futbol öğrenciler tarafından oynanmıyor mu?
 4. Are the furniters being cleaned ? –Mobilyalar temizleniyor mu?
 5. Is this book being read by James? –Bu kitap James tarafından okunuyor mu?
 6. Are we getting paid for this job? – Bu iş için bize ödeme yapılıyor mu?
 7. Is our car not being washed by the service? –Arabamız servis tarafından yıkanmıyor mu?
 8. Are the letter being delivered? –Mektuplar dağıtılıyor mu?
 9. Am I being helped with this project? –Bu projede yardım ediliyor mu?
 10. Is the problem not being solved by the technicians? –Problem teknisyenler tarafından çözülmüyor mu?
 11. Is the pizza being made by her mom? –Pizza onun annesi tarafından mı yapılıyor?
 12. Are the dogs not being fed? –Köpekler beslenmiyor mu?
 13. Are the apples not being eaten by the guests? –Elmalar misafirler tarafından yenmiyor mu?
 14. Is the computer being used? –Bilgisayar kullanılıyor mu?
 15. Are these chairs being carried to the room? –Bu sandalyeler odaya taşınıyor mu?
İngilizce Şimdiki Zaman ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi
 1. The new students are being helped by the teacher. –Yeni öğrencilere öğretmenler tarafından yardım ediliyor.
 2. The house is being painted. –Ev boyanıyor.
 3. The football is being played by the childern. –Futbol çocuklar tarafından oynanıyor.
 4. The furnitures are being cleaned . –Mobilyalar temizleniyor.
 5. This book is being read by James. Bu kitap James tarafından okunuyor.
 6. We are getting paid for this job. -Bu için bize ödeme yapılıyor.
 7. The car is being washed by the service. –Araba servis tarafından yıkanıyor.
 8. The letters are being delivered. –Mektuplar dağıtılıyor.
 9. I am being helped with this project. –Bu projede bana yardım ediliyor.
 10. The problem is being solved by the technicians. -Problem teknisyenler tarafından çözülüyor.
 11. The pizza is being made by her mom. -Pizza onun annesi tarafından yapılıyor.
 12. The dogs are being fed. –Köpekler besleniyor.
 13. The apples are being eaten by the guests. –Elmalar misafirler tarafından yeniyor.
 14. The computer is being used by me. –Bilgisayar benim tarafımdan kullanıyor.
 15. The chairs are being carried to the room. -Sandalyeler odaya taşınıyor.
İngilizcede İngilizce Şimdiki Zaman Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi
 1. The new students are not being helped by the teacher. –Yeni öğrencilere öğretmenler tarafından yardım edilmiyor
 2. The house is not being painted. –Ev boyanmıyor.
 3. The football is not being played by the childern. –Futbol çocuklar tarafından oynanmıyor.
 4. The furnitures are not being cleaned . –Mobilyalar temizlenmiyor.
 5. This book is not being read by James. Bu kitap James tarafından okunmuyor.
 6. We are not getting paid for this job. -Bu iş için bize ödeme yapılmıyor.
 7. The car is not being washed by the service. –Araba servis tarafından yıkanmıyor.
 8. The letters are not being delivered. –Mektuplar dağıtılmıyor.
 9. I am not being helped with this project. –Bu projede bana yardım edilmiyor.
 10. The problem is not being solved by the technicians. –Problem teknisyenler tarafından çözülmüyor.
 11. The pizza is not being made by her mom. –Pizza onun annesi tarafından yapılmıyor.
 12. The dogs are not being fed. –Köpekler beslenmiyor.
 13. The apples are not being eaten by the guests. –Elmalar misafirler tarafından yenmiyor.
 14. The computer is not being used by me. –Bilgisayar benim tarafımdan kullanılmıyor.
 15. The chairs are not being carried to the room. –Sandalyeler odaya taşınmıyor.

İngilizce Şimdiki Zaman ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

“Wh” questions olarak bilinen soru kalıplarıyla cümle kurmak istediğinizde “What-Why-When-Which-How” soru kalıpları cümlenin en başına getirilir. Devamında ise olumlu/olumsuz soru cümlesi kalıbı aynı şekilde yazılır. Aşağıda yer alan örnekleri inceleyerek kuralı daha net bir şekilde görebilirsiniz.

 • Why are you coming late? -Neden geç geliyorsun?
 • What is she doing now? – O şuan ne yapıyor?

İngilizce Şimdiki Zaman Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

İngilizce’de şimdiki zaman oldukça şık kullanılır. O an içerisinde yapılan eylemleri anlattığı için günlük sohbetlerde çok sık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Bir arkadaş ile karşılaşıldığında, evde, okulda veya işte kısaca hayatın her alanında Present Continious Tense kullanımına rastlamak mümkündür.

 • We are going outside. –Biz dışarı çıkıyoruz.
 • They are watching cartoon right now. Onlar şuan çizgi film izliyor.
 • My father is working. –Babam çalışıyor.
 • My friends are doing homework. Arkdaşlarım ödev yapıyor.
 • She is not listening to music. –O müzik dinlemiyor.

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Şimdiki Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Olumlu ve olumsuz Şimdiki Zaman cümle yapısı kullanılarak o sırada yapılan işler anlatılabilir.

 • I am cleaning my room. –Odamı temizliyorum.
 • She is listening music in her room. –Odasında müzik dinliyor.
 • They are walking to the park. -Parka yürüyorlar.
 • We are having dinner in the garden. –Bahçede yemek yiyoruz.

İngilizce Şimdiki Zaman Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

 • I am: I’m (not)
 • You are: You’re (not)
 • We are: We’re (not)
 • They are: They’re (not)
 • He is: He’s (not)
 • She is: She’s (not)
 • It is: It’s (not)

İngilizce Şimdiki Zaman İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Şimdiki Zaman iş hayatında oldukça sık kullanılır. İş arkadaşları veya yöneticiler ile konuşurken, sunum yaparken veya bir proje ile ilgili bilgi verirken Şimdiki Zaman kullanımı sıklıkla görülebilir. Kısa bir diyalog örneğii aşağıda görebilirsiniz.

-Kate: What are you doing? Do you want to drink coffee? –Ne yapıyorsun? Kahve içmek ister misin?

+James: I am working for the presentation but I can give a break. –Sunum için çalışıyorum ancak ara verebilirim.

-Kate: It is good. Then I am bringing coffee for us. –Güzel. O zaman bizim için kahve getiriyorum.

İngilizce Şimdiki Zaman Exercises Çeşitleri

İngilizce Şimdiki Zaman egzersizleri, öğrendiğiniz bilgilerin kalıcılığını arttırmak ve konuyu ne kadar iyi öğrendiğinizi anlmanız için vardır. Şimdiki Zaman egzersizleri daha çok özneler ile birlikte “-ing” takısı kullanımı ve olumsuz-soru cümlesinin nasıl yazılacağına ve olumludan olumsuzda, olumsuzdan soruya cümlenin nasıl çevrileceğine odaklanmalıdır. Çoktan seçmeli test sorusu, boşluk doldurma, cümleleri olumlu-olumsuz ve soru formuna dönüştürme gibi egzersiz çeşitleri vardır.

İngilizce Şimdiki Zaman Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi ve Çözümü

Sing-Eat-Play-Cry-Smile-Watch-Sleep-Drink

 1. Peter ………………… . He cut his finger.
 2. Alice is hungry so she ………………. a sandwich.
 3. Laure is thirsty so he …………… some water.
 4. John is tired so he ………………. .
 5. Look! The boys ……………. football in the playground.
 6. Oh, no! Jane ………………….. . She has a terrible voice.
 7. The class is very happy. They ……………. a movie.
 • Cevaplar:
 • 1: is crying
 • 2: is eating
 • 3: is drinking
 • 4: is sleeping
 • 5: are playing
 • 6: is singing
 • 7: are watching

İngilizce Şimdiki Zaman Test Soruları ve Cevapları

1. I _____ at the hair salon until September. 

a.)work
b.)be working
 c.)am working

2. We _____ at a fancy restaurant tonight. Jason decided this yesterday. 

a.)eat
 b.)are eating
 c.)eats

3. Why ________ playing football tomorrow? 

a.)he not is
 b.)he isn’t
 c.)isn’t he

4. They are _____ a new shopping mall downtown. 

a.)opening
 a.)was opening
 a.)opens

5.. Melissa is _____ down on her bed.

 a.)liying
 b.)lies
 c.)was lying

Cevaplar:

 1. c
 2. b
 3. c
 4. a
 5. a

İngilizce Şimdiki Zaman Öğrenmek için Worksheet

İngilizce Şimdiki Zaman PDF Konu Anlatımı İndir

İngilizce Şimdiki Zaman konu anlatımı dosyasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İngilizce Şimdiki Zaman Okul Müfredatında Nasıldır?

İngilizce Şimdiki Zaman okul müfredatında diğer tenselerde olduğu gibi öğretilir. Çoğunlukla ilk olarak cümle kurumu ile ilgili kurallar verilir. Sonrasında cümle örnekleri ve alıştırmalar ile konunun daha iyi bir şekilde öğretilmesi amaçlanır.

6. Sınıflar için İngilizce Şimdiki Zaman Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi ve Çözümlemeleri

 1. I am preparing the dinner now. –Şuan yemek hazırlıyorum.
 2. She is living in a small city. –O küçük bir şehirde yaşıyor.
 3. My sister is feeding a cat. –Kız kardeşim bir kedi besliyor.
 4. They are making preparation for the night. –Onlar gece için hazırlık yapıyor.
 5. Jake is sleeping. –Jake uyuyor.
 6. We are watching TV. Televizyon izliyoruz.
 7. You are not eating healthy foods. –Sen sağlıklı yiyecekler yemiyorsun.
 8. My mother is making cake. –Annem kek yapıyor.
 9. Ross is driving to the bank. Ross bankaya gidiyor.
 10. Ayşe and Ali are coming to us now. –Ayşe ve Ali şuan bize geliyorlar.
 11. The dog is playing with a ball. Köpek bir topla oynuyor.
 12. He is not doing his task. –O görevini yapmıyor.
 13. My friend is making a presentation. Arkadaşım bir sunum yapıyor.
 14. My roommate is not cleaning the room. –Oda arkadaşım odayı temizlemiyor.
 15. Are you coming with me? –Benimle geliyor musun?

9. Sınıflar için İngilizce Şimdiki Zaman Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi ve Çözümlemeleri

 1. We are washing our car now. -Şuan arabamızı yıkıyoruz.
 2. Sam is visiting her uncle. Sam, amcasını ziyaret ediyor.
 3. I am ordering our favourite food. Favori yemeğimizi sipariş ediyorum.
 4. They are having breakfast in the kitchen. –Mutfakta kahvaltı ediyorlar.
 5. Are they not walking now? –Onlar şuan yürümüyor mu?
 6. The secretary is typing a document –Sekreter bir belge yazıyor.
 7. Is your cat sleeping? –Kedin uyuyor mu?
 8. Hayri is singing a popular song. –Hayri popüler bir şarkı söylüyor.
 9. Ross is not helping her father. –Ross babasına yardım etmiyor.
 10. Kate and Lisa are going to the school. –Kate ve Lisa okula gidiyorlar.
 11. Is he not working in the office? O ofiste çalışmıyor mu?
 12. Jeryy is cathcing fish. –Jerry balık tutuyor.
 13. I am not ironing the clothes. –Ben kıyafetleri ütülemiyorum.
 14. My brother is not listening classical music. –Erkek kardeşim klasik müzik dinlemiyor.
 15. The childern are not sitting on the sofa. –Çocuklar kanepede oturmuyor.

İngilizce Şimdiki Zaman dışında İngilizce Zamanlar Hangileridir?

İngilizce’de toplamda 12 tane zaman (tense) vardır. Present Continious Tense dışındaki diğer zamanları aşağıda görebilirsiniz.

 • SIMPLE PRESENT TENSE – GENİŞ ZAMAN
 • SIMPLE PAST TENSE – Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN
 • SIMPLE FUTURE TENSE -GELECEK ZAMAN
 • PAST CONTINUOUS TENSE – ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ
 • FUTURE CONTINUOUS TENSE – SÜREGELEN GELECEK ZAMAN
 • FUTURE PERFECT TENSE – GELECEK-ÖNCESİ ZAMAN
 • PRESENT PERFECT TENSE – YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
 • PAST PERFECT TENSE – MİŞ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN
 • PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE
 • PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE

İngilizce Şimdiki Zaman ve Simple Present Continous Tense Farkı Nedir?

Şimdiki Zaman Simple Present Continuous’un Türkçe karşılığıdır. Dolayısıyla her ikisi de aynı zamandır.

İngilizce Şimdiki Zaman ve Present Perfect Tense Farkı Nedir?

Şimdiki zaman şu anda yaşanan olayları ve yapılan aktiviteleri ifade eder. Ayrıca, bazen gelecek zamanda gerçekleşecek olayları ifade etmek için de Present Continuous Tense kullanıldığı bilinir. Present Perfect Tense ise geçmişte olan/başlayan ancak etkisi günümüzde hala devam eden olayları ifade eder.

İngilizce Şimdiki Zaman ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

Şimdiki zaman şu anda yaşanan olayları ve yapılan aktiviteleri ifade eder. Ayrıca, bazen gelecek zamanda gerçekleşecek olayları ifade etmek için de Present Continuous Tense kullanıldığı bilinir. Past Perfect Tense’de ise geçmişte yaşanan iki olay vardır. Her iki olay da geçmiş zamanda yaşanıyor olsa da, bir olay diğerinden daha önce gerçekleşmiştir. Past Perfect Tense işte bu sıralama ile gerçekleşen olayı anlatmak için kullanılır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

One thought on “İngilizce Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) Konu Anlatımı ve Cümleleri

 1. Gerçekten harika konuyu direkt özetlemişler ve videolardan bile anlamamıştım ama şimdi anladım çok iyi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI