Past Continuous Tense (İngilizce’de Geçmiş Zamanda Süreklilik Gösteren Zaman)

Past Continuous Tense Nedir, Nasıl Kullanılır?En genel tanımı ile geçmiş zamanda bir tür olan Past Continuous Tense, İngilizce zamanlar arasında önemli bir yere sahiptir. Past Continuous Tense, geçmişte yaşanmış ve belirli bir süreci kapsayan olayları ifade etmek için kullanılır. "Geçmiş zamanın hikayesi" olarak da bilinen bu tense yapısı ile cümle kurulurken, hem birbiri ile alakalı hem de alakasız/ilgisiz olaylardan bahsedilebilir.

Past Continuous Tense Nedir, Nasıl Kullanılır?

En genel tanımı ile geçmiş zamanda bir tür olan Past Continuous Tense, İngilizce zamanlar arasında önemli bir yere sahiptir. Past Continuous Tense, geçmişte yaşanmış ve belirli bir süreci kapsayan olayları ifade etmek için kullanılır. “Geçmiş zamanın hikayesi” olarak da bilinen bu tense yapısı ile cümle kurulurken, hem birbiri ile alakalı hem de alakasız/ilgisiz olaylardan bahsedilebilir. Past Continuous Tense yapısının Türkçe karşılığı olan cümleler bulmak mümkündür çünkü birebir benzer bir yapı Türkçede de sıklıkla kullanılmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

-Annem kitap okuyordu.

-Buğra ders çalışıyordu.

Past Continuous Tense cümle yapısı “Subject+ was/were+ V-ing + object” şeklindedir. Geçmişte belli bir süreç içerisinde yaşanan birbiri ile ilgili veya ilgisiz olayları anlatmak için Past Continuous Tense kullanımı gereklidir.

Past Continuous Tense Gramer Kuralları Anlatımı

Past Continuous Tense’de İnglizcedeki standart cümle yapısı kuralı geçerlidir. “Öne+ yüklem+ nesne” olarak bilinen bu standart yapıda yardımcı fiil/fiil Past Continuous Tense zamanına göre çekimlenir. Past Continuous Tense gramer kuralları yardımcı fiil ve fiil üzerinden ilerler. Bu zaman türünde yardımcı fiil “be” fiilinin geçmiş zaman hali olan “was-were” formudur. Ayrıca was-were sonrasında gelen fiile “ing” takısı getirilir. Past Continuous Tense’de cümle kurarken farklı olaylardan bahsedilebileceği için bağlaçlar da sık sık kullanılır. En sık kullanılan ve çok bilinen bağlaçlar “while, when, as” gibi örneklerdir. Past Contnious Tense gramer kuralları cümle yapısı aşağıdaki gibidir:

 • You/We/They+ were (not)+ V-ing + objcect
 • I/He/She/It+ was (not) + V-ing + object
 • Were+ you,we,they+ V-ing +object ?
 • Was + I,he,she,it + V-ing + object?
 1. I was cleaning the room yesterday. (Dün evi temizliyordu.)
 2. She was drinking tea. (O çay içiyordu.)
 3. They were playing football. (Onlar futbol oynuyorlardı.)
 4. You were not having breakfast. (Kahvaltı etmiyordun.)
 5. We were not doing homework. (Biz ödev yapmıyorduk.)

Past Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Aşağıda verilen tabloya göz gezdirerek, örnek cümleler üzerinden Past Continuous Tense cümle yapısını öğrenebilirsiniz.

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I was cooking. (Ben yemek yapıyordum.)I was not cooking. (Ben yemek yapmıyordum. )Was I cooking? (Ben yemekyapıyor muydum?)
You were cooking. (Sen yemek apıyordun.)You were not cooking. (Sen yemek yapmıyordun.)Were you cooking? (Sen yemek yapıyor muydun?)
He/She/It was cooking. (O yemek yapıyordu.)He/She/It was not cooking. (O yemek yapmıyordu.)Was he/she/it cooking? (O yemek yapıyor muydu?)
We were cooking. (Biz yemek yapıyorduk.)We were not cooking. (Biz yemek yapmıyorduk.)Were we cooking? (Biz yemekyapıyor muyduk?)
You were cooking.(Siz yemek yapıyordunuz.)You were not drawing. (Siz yemek yapmıyordunuz.Were you cooking? (Siz yemek yapıyor muydunuz?)
They were cooking. (Onlar yemek yapıyordu..)They were not cooking. (Onlar, yemek yapmıyordu.)Were they cooking? (Onlar yemek yapıyor muydu?)

İngilizcede Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcedeki geçmiş zaman eki, bir olayın geçmiş zamanda, belirli bir süreç içerisinde gerçekleştiğini ifade ederken kullanılır. Bu ek ise yardımcı fiilde was/were yapısıdır. Ayrıca Past Continuous Tense gramer kurallarına göre was-were yardımcı fiilinden sonra gelen ana fiile “-ing” takısı gelir. -ing takısının fiillere nasıl getirileceği ile ilgili kurallara aşağıda görebilirsiniz:

 • Fiilin sonunda bir sessiz harf + -e varsa, sondaki “e” harfi düşer ve “-ing” eklenir. Dance> Dancing.
 • Fiilin sonunda bir sesli + bir sessiz harf varsa sessiz harf çift yazılır ve – ing eklenir. Cut>Cutting.
 • Yukarıdaki kural “w, y ex” harfleri çin geçerli değildir. Bu harfler çift yazılmaz. Snow> Snowing.
 • Fiilde iki sesli + bir sessiz harf varsa -ing olduğu gibi eklenir ancak sessiz harf çift yazılmaz. Keep> Keeping.
 • Fiilin sonunda iki sessiz harf varsa -ing eklenir ancak sessiz harf çift yazılmaz. Sing> Singing.

Bu kurallara ek olarak bilinmesi gereken bir kural da İngilizce’de her fiil “-ing” takısı almadığıdır. Bu fiiler State Verbs olarak da adlandırılır. Durum fiilleri anlam olarak şimdiki zamanı karşılıyor olsa da şimdiki zaman cümle yapısıyla “ing” takısı eklenerek kullanılması doğru değildir. Bu kuralın en net bilinen örneği “I love you” cümlesidir. Türkçe’de “Seni seviyorum” olarak ifade edilen bu cümle düşünüldüğü gibi “-ing” takısı almaz. İngilizce dil yapısına göre sevmek ve diğer durum belirten fiiller “-ing” eki ile kullanılmaz. Bu fiiller anlam olarak şimdiki zamanı ifade edebilir ancak yapı olarak geniş zamanda kurulur. İngilizcede “-ing” eki getirilmeyen bazı fiileri aşağıda görebilirsiniz.

● to love- sevmek
● to like- hoşlanmak
● to hate- nefret etmek
● to dislike- sevmemek/hoşlanmamak
● to mind- umursamak

● to recognise- tanımak
● to forget- unutmak

Past Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Past Continuous Tense cümle yapısı aşağıdaki gibidir.

Olumlu Cümle

 • I/He/She/It + was + Verb +ing
 • You/We/They + were + Verb+ing

Olumsuz Cümle

 • I/He/She/It + was + not +  Verb+ing
 • You/We/They + were + not + Verb+ing

Soru Cümlesi

 • Was + I/he/she/it + Verb + ing?
 • Were + you/we/they + Verb + ing?

Past Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

 • She was studying in the library. (O kütüphanede çalışıyordu.)
 • My mother was making pizza for me. (Annem benim için pizza yapıyordu.)
 • They were helping me to lift the box. (Onlar bana kutuyu taşımamda yardım ediyordu.)
 • The dogs were barking loudly last night. (Köpekler dün gece yüksek sesli havlıyordu.)
 • They were asking me to play with them. (Benden onlarla oynamamı istiyorlardı.)
 • She cut her finger when she was cooking. (O yemek yapıyorken parmağını kesti.)
 • She was going to the market at 9 o’clock. (O saat 9’da markete gidiyordu.)
 • She was making dinner when you arrived. (Sen geldiğinde o yemek yapıyordu.)
 • They were walking when it was going to rain. (Yağmur yağıyorken onlar yürüyorlardı.)
 • She was trying to learn English in those days. (O, o günlerde İngilizce öğrenmeye çalışıyordu.)

Past Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

 • They were not drinking coffee when I arrived. (Ben vardığımda onlar kahve içmiyordu.)
 • I was not watching football match on TV when he called. (O aradığında televizyonda futbol maçı izlemiyordum.)
 • The plolice was not chasing the man while you were talking. (Sen konuşurken polis adamı kovalamıyordu.)
 • The poet was not writing a romantic poem. (Şair romantik bir şiir yazmıyordu.)
 • I was not  helping him to do the task. (Ben ona görevi yapması için yardım etmiyordum.)
 • She was not shopping in the city center. (O şehir merkezinde alışveriş yapmıyordu.)
 • He was not traveling for the job. (O iş için seyahat etmiyordu.) 
 • She was not  drinking coffee in that coffee shop. (O, o kahve dükkanında kahve içmiyordu.) 
 • He was not reading various kinds of books. (O çeşitli türlerde kitaplar okumuyordu.)
 • They were not studying in the library. (Onlar kütüphanede çalışmıyordu.)

Past Continuous Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Past Continuous Tense’de Passive Voice yani edilgen cümle yapısı olumlu, olumsuz ve soru formunda karşınıza çıkar. Etken ve edilgen yapıda cümle formları aynı olmasına rağmen cümle dizilimi birbirinden farklıdır.

 • Active Voice (Etken Yapı) : Subject + was/were + V1+ing + object
 • Passive Voice (Edilgen Yapı): Object+ was/were + being + V3 + (by + subject)
Active voice:Question words (if any)was/weresubjectV1+ingobject?
Passive voice:Question wordswas/wereobjectbeing + V3(by + subject)

Active Voice yani etken yapıda işi yapan kişi cümlenin öznesi olarak yer alır. Passive Voice yani edilgen yapıda ise yapılan işin nesnesi özne olarak cümlenin başında yer alır. Etken cümlenin öznesi, edilgen cümlede nesne olarak yer alır. Öznelere uygun şekilde was-were kullanımı aynı şekilde yer alır. Sonrasında ise passive voice yapısına uygun şekilde “being” eklenerek fiilin V3 yani past participle hali getirilir. Aşağıda yer alan Past Continuous edilgen cümle örneklerini inceleyerek yapıyı daha iyi anlayabilirsiniz.

 • Etken cümle: He was eating dinner.
 • Edilgen cümle: Dinner was being eaten by him.

 • Mosquitoes was being killed by her. (Sivrisinekler onun tarafından öldürüldü.)
 • I was being hit with a bat by Mox. (Mox tarafından bir sopayla vuruldum.)
 • You were being used by someone. (Sen başkaları tarafından kullanılıyordun.)
 • She was not being helped by them. (Ona diğerleri tarafından yardım edilmiyordu.)
 • Why was that boy being beaten by you? (O çocuk neden senin tarafından yenildi?)
 • Was I being called last night by him? (Geçen gece onun tarafından çağırıldım mı?)
 • The next lesson was being made by me. (Bir sonraki ders benim tarafımdan yapılıyordu.)
 • My designs were being published by them. (Benim tasarımlarım onlar tarafından yayınlanıyordu.)
 • A letter was being written by me. (Bir mektup benim tarafımdan yazılıyordu.)
 • Cake was being made by her. (Kek onun tarafından yapılıyordu.)

Past Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Past Continuous Tense zamanı ile olumsuz soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • Was I snoring? (Horluyor muydum?)
 • Was he studying all night again? (O yine bütün gece çalıştı mı?)
 • Was the baby crying a lot? (Bebek çok ağlıyor muydu?)
 • Were we talking too loud last night? (Dün gece çok sesli konuşuyor muyduk?)
 • Were we eating lots of candy? (Çok fazla şeker mi yiyorduk?)
 • Were they playing nicely today or were they fighting? (Onlar güzelce oynuyor muydu yoksa kavga mı ediyorlardı?)
 • What was she thinking about last night? (O dün gece hakkında ne düşünüyordu?)
 • What kind of music were they listening to? (Onlar ne tür bir müzik dinliyordu?)
 • Why were they drinking champagne yesterday? (Onlar dün neden şampanya içiyordu?)
 • Were you enjoying the concert of realistic songs? (Gerçekçi şarkı konserinin tadını çıkarıyor muydun?)

Past Continuous Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

 • What were you wearing yesterday? (Dün ne giyiyordun?)
 • What were they doing in the city center? (Onlar şehir merkezinde ne yapıyordu?)
 • Was she eating healthy foods? (O sağlıklı yiyecekler yiyor muydu?)
 • Were you doing homework? (Sen ödev mi yapıyordun?)
 • Was he reading book? (O kitap mı okuyordu?)
 • Were you playing computer games? (Sen bilgisayar oyunları oynuyor muydun?)
 • Was I speaking too loudly? (Çok yüksek sesle mi konuşuyordum?)
 • Were we making picnic last week? (Geçen hafta piknik yapıyor muyduk?)
 • Were they giving course? (Onlar kurs veriyor muydu?)
 • Was it working? (O çalışıyor muydu?)

Past Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

 • Was she not eating fast food? (O çabuk yemek yemiyor muydu?)
 • Were you not doing homework? (Sen ödev yapmıyor muydun?)
 • Was he not reading a romantic book? (O romantik bir kitap okumuyor muydu?)
 • Were you not playing online games? (Sen online oyunlar oynamıyor muydun?)
 • Was I not speaking too loudly? (Çok yüksek sesle konuşmuyor muydum?)
 • Were we not making picnic last week? (Geçen hafta piknik yapmıyor muyduk?)
 • Were they not giving course? (Onlar kurs vermiyor muydular?)
 • Was the machine not working? (Makine çalışmıyor muydu?)
 • Were you not coming to school when I saw you? (Seni gördüğümde okula gitmiyor muydun?)
 • Was Sally not speaking with you? (Sally benimle konuşmuyor muydu?)

Past Continuous Tense ile Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Past Continuous Tense ile edilgen yani passive soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir:

Was-were+ Aktif cümlenin nesnesi + being + fiilin 3. hali+ by+ aktif cümlenin öznesi

Was-were+ Aktif cümlenin nesnesi + not+ being + fiilin 3. hali+ by+ aktif cümlenin öznesi:

 • Was the newspaper being taken to the school? (Gazete okula götürülüyor muydu?)
 • Was the lesson being taught by her? Ders onun tarafından mı öğretiliyordu?)
 • Was the organization being made by them? (Organizasyon onlar tarafından mı yapılıyordu?)
 • Were the machines being repaired by the mechanic? (Makineler tamirci tarafından tamir ediliyor muydu?)
 • Was she being taken to the hospital? (O hastaneye götürülüyor muydu?)
Past Continuous Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Past Continuous Tense olumlu edilgen soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir:

Was-were+ Aktif cümlenin nesnesi + being + fiilin 3. hali+ by+ aktif cümlenin öznesi

Past Continuous Tense olumlu edilgen soru cümlesi örneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz:

 • Was the house being cleaned by you? (Ev senin tarafından temizleniyor muydu?)
 • Was the laptop being used by the manager? (Laptop müdür tarafından mı kullanılıyordu?)
 • Were the mosquiotes being killed by her? (Sivrisinekler onun tarafından mı öldürülüyordu?)
 • Was this country being ruled by the king? (Bu ülke kral tarafından mı yönetiliyordu?)
 • Was the petrol being stolen? (Petrol çalınıyor muydu?)
İngilizcede Past Continuous Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Past Continuous Tense olumsuz edilgen soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir:

Was-were+ Aktif cümlenin nesnesi + not+ being + fiilin 3. hali+ by+ aktif cümlenin öznesi:

Past Continuous Tense olumsuz edilgen soru cümlesi örneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz:

 • Was the house not being cleaned by you? (Ev senin tarafından temizlenmiyor muydu?)
 • Was the laptop not being used by the manager? (Laptop müdür tarafından kullanılmıyor muydu?)
 • Were the mosquiotes not being killed by her? (Sivrisinekler onun tarafından öldürülmüyor muydu?)
 • Was this country not being ruled by the king? (Bu ülke kral tarafından yönetilmiyor muydu?)
 • Was the petrol not being stolen? (Petrol çalınmıyor muydu?)

Past Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

–Wh questions olarak adlandırılan ve İngilizcede yaygın bir şekilde kullanılan belli soru kalıpları bulunur.  Bu soru kalıpları Türkçedeki ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde karşnıza çıkan kalıplardır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları aşağıdaki gibidir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

Bu kalıplar Past Continuous Tense soru cümlelerinde ve diğer İngilizce zamanlar ile de uygun kurallar çerçevesinde kullanılır. Bu soru kalıpları ile cümle kurmak için yukardaki soru kelimelerinden cümle yapısına uygun olan seçilir ve cümlenin en başın getirilir. Devamında ise Past Continuous Tense soru cümlesi kurallarını aynı şekilde uygulanır. Bu yapıyla sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap verilmez bu yüzden düz cümle kurallarına uygun şekilde yanıt verilir.

What/Why/How etc. + Was + I/he/she/it + Verb + ing?

What/Why/How etc. + Were+ you/we/they + Verb + ing?

İngilizce Past Continuous Tense soru zarflı soru cümlesi örneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz:

 • Where was he going? (O nereye gidiyordu?)
 • Where were they flying to? (Onlar nereye uçuyordu?)
 • How were your children getting along? (Çocuklarınız nasıl anlaşıyordu?)
 • Why were the buses running late? (Otobüsler neden geç geliyordu?)
 • What was your cat eating? (Kedin ne yiyordu?)
 • What was the policeman telling us? (Polis bize ne anlatıyordu?)
 • What instruments were those musicians playing? (O müzisyenler hangi enstrümanları çalıyordu?)
 • Where were the children hiding? (Çocuklar ne saklıyordu?)
 • How was your new car working? (Yeni araban nasıl çalışıyordu?)

Past Continuous Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

İngilizce Past Continuous Tense, gün içerisindeki konuşma ve sohbetler sırasında, geçmişte yaşanan olaylara değinilmek istenildiğinde kullanılır. Past Continuous Tense, aynı zamanda herhangi bir durum veya eylemin şuan artık gerçekleşmediğini ifade etmek için de kullanılabilir. Konu ile ilgili aşağıda yer alan örnekleri inceleyebilirsiniz:

 • I was working for a small company. (Ben küçük bir şirket için çalışıyordum.)
 • They were not speaking with me. (Onlar benimle konuşmuyordu.)
 • Her family was travelling to the west. (Onun ailesi batıya seyahat ediyordu.)
 • We were learning Spanish. (Biz İspanyolca öğreniyorduk.)
 • My aunt was staying at a hotel. (Benim halam bir otelde kalıyordu.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Past Continuous Tense yakın geçmişte, belirli bir süreçte yaşanan olayların aktarımı için kullanılır. Dolayısıyla şuanda yapılan işleri anlatmak için kullanılmaz. Ancak geçmişte yaşanan bir olayın, şu anki yapılan eylem ile bir ilişkisi varsa, bu durumda Past Continuous Tense yapısı ile cümle kurulabilir. Geçmişte yaşanan bir olay o an vurgulanmak istenirse, aynı şekilde Past Continuous Tense kullanılabilir.

I was going to school at these times, yesterday. (Dün bu saatlerde okula gidiyordum.)

We were doing homework when you came to home. (Sen eve geldiğinde biz ödev yapıyorduk.)

Past Continuous Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Past Continuous Tense’de “to be” olarak bilinen am/is/are, was/were yapısına dönüşür. Am ve is yardımcı fiilleri was, diğer yardımcı fiil ise were olarak kullanılır. Was-were yapıları kısaltma olmadan, normal formunda kullanılır. Dolayısıyla was-were yapılarında, İngilizcede kısaltma yapılmaz. Ancak “was not” ve “were not” olumsuz yapıları “wasn’t” ve “”weren’t” olarak kısaltılabilir.

 • He wasn’t going home. (O eve gitmiyordu.)
 • They were speaking fast. (Onlar hızlı konuşuyordu.)

Past Continuous Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Past Continuous Tense, iş hayatında kişisel veya iş ile ilgili, daha önceden bir süreç halinde yaşanmış olan olayları ifade etmek için kullanılabilir.

 • I was not working last week. (Geçen hafta çalışmıyordum.)
 • Jake and Lucy were working on a project together. (Jake ve Lucy bir proje üzerinde beraber çalışıyordu.)
 • Our manager was making a speech about the company rules. (Müdürümüz şirket kuralları hakkında bir konuşma yapıyordu.)
 • She was not feeling well when ı saw her in the office. (Onu ofiste gördüğümde iyi hissetmiyordu.)
 • The company was not taking responsibility about the risks. (Şirket riskler ile ilgili sorumluluk almıyordu.)

Past Continuous Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Geçmişte yaşanan tatil anlarını anlatmak için Past Continuous Tense yapısına başvurulabilir. Tatiller bir süreç içerisinde gerçekleştiği için Past Continuous Tense yapısının kullanımı oldukça uygundur.

 • She was staying in a nice and luxury hotel. (O hoş ve lüks bir otelde kalıyordu.)
 • We were swimming in the morning. (Biz sabahları yüzüyorduk.)
 • They were walking around the beach. (Onlar sahilin çevresinde yürüyordu.)
 • I was not sleeping until the morning when I was on holiday. (Ben tatilde iken sabah olana kadar uyumuyordum.)
 • We were eating a lot of food when we stayed at the hotel. (Biz otelde kaldığımızda bol bol yemek yiyorduk.)

Past Continuous Tense Exercises Örnekleri ve Çözümlemesi

Past Continuous Tense egzersiz ve alıştırmaları, konunun daha iyi öğrenilmesi, kuralların pratik edilmesi ve anlaşılmayan konuların farkına varılması açısından kişilere fayda sağlar. Dolayısıyla boşluk doldurma, test soruları, olumlu-olumsu-soru yapısına cümle dönüştürme gibi egzersiz çeşitleri ile Past Continuous Tense konusunun daha kalıcı hale getirilmesi oldukça önemlidir.

Past Continuous Tense Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi

1. My father ____________  at 11:30 yesterday. (work)

2. It, ______________  so we didn’t go out. (rain)

3. When I saw them, they ___________  tennis. (play)

4. I called Lucy, but she didn’t answer. She ________- .(sleep)

5. The students __________  because the teacher was in the class. (not talk)

6. You ____________ the shopping when we met. (do)

7. The girls ___________  in their rooms. ( c r y )

8. The boys ____________  in the pool. (swim)

9. My brother was tired, so he _________  down when I arrived. (lie)

10. Sorry! What did you say? I ___________  . (not listen)

Cevaplar:

1. was working
2. was raining
3. were playing
4. was sleeping
5. weren’t talking   
6. were doing
7. were crying
8. were swimming
9. was lying
10. wasn’t listening

Past Continuous Tense Test Soruları ve Cevapları

1. My brother and sister _____ playing tennis at 11am yesterday. 

a.)are
b.)was
c.)were

2. _____ you still working at 7pm last night? 

a.)Were
 b.)Are
 c.)Was

3. At 8.30am today I _____ driving to work. 

a.)was
 b.)am
 c.)were

4. We _____ sleeping when the police came.

a.) was
 b.)weren’t
 c.)won’t

5. Why _____ he having lunch at 4pm? 

a.)was
b.)does
 c.)were

6. Was he not _____ his homework? 

a.)doing
 b.)do
 c.)done

7. Snow _____ lightly. Suddenly a reindeer appeared. 

a.)fell
 b.)was falling
 c.)is falling

8. Somebody threw a shoe at him _____ he was speaking. 

a.)after
b.)when
c.)while

9. They ________ TV when I arrived. 

a.)were watching
 b.)were watched
 c.)watched

10. I was reading a detective story _____ I heard a noise. 

a.)during
b.)while
 c.)when

Cevaplar:

 1. b
 2. a
 3. a
 4. b
 5. a
 6. a
 7. b
 8. c
 9. a
 10. c

Past Continuous Tense Worksheet Örneği

Past Continuous Tense PDF Konu Anlatımı İndir

Past Continuous Tense PDF konu anlatımı dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Past Continuous Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

Okullarda Past Coninious Tense konusu, diğer zaman türlerinde olduğu gibi öğrencilerin seviysine uygun bir formatta, basitten karmaşığa doğru ilerleyerek öğretilir. Öğrencilerin bu konuyu zorlanmadan öğrenebilmesi için İngilizce zamanlar hakkında genel olarak bilgi sahibi olması gerekir.

6. Sınıflar için Past Continuous Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

• I was cleaning home yesterday. (Dün evi temizliyordum.)
• They were sitting at the park last weekend. (Onlar geçen hafta parkta oturuyordu.)
• My grandad was working as a farmer in 1975. (Benim büyükbabam 1975’te bir çiftçi olarak çalışıyordu.)
• My sister was living at the seaside last summer. (Benim kız kardeşim geçen yaz deniz kenarında yaşıyordu.)
• Mehmet and I were going to the hospital last night. (Mehmet ve ben dün gece hastaneye gidiyorduk.)
• David was watching the film at the cinema last night. (David dün gece sinemada film izliyordu.)
• I was making cake yesterday. (Dün kek yapıyordum.)
• We were not going to school last month because it was holiday. (Geçen ay okula gitmiyorduk çünkü tatildi.)
• I was enjoying the sunny wheather yesterday. (Dün güneşli havanın tadını çıkarıyordum.)
• My grandparents were living in the city center. (Büyük anne ve büyük babam şehir merkezinde yaşıyorlardı.)
• I was trying to learn Maths for the exam. (Sınav için Matematik öğreniyordum.)
• I was drinking soup in the restaurant. (Restoranda çorba içiyordum.)
• She was learning the old poets’ life. (Yaşlı şairin hayatını öğreniyordu.)
• The children were playing in the garden 10 minutes ago. (Çocuklar 10 dakika önce bahçede oyun oynuyorlardı.)

9. Sınıflar için Past Continuous Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 1. Bob was studying Chemistry. (Bob Kimya çalışıyordu.)
 2. I was posting the letters yesterday afternoon. (Dün öğleden sonra mektupları postalıyordum.)
 3. Jessy was flying yesterday morning. (Jessy dün sabah uçuyordu.)
 4. They were going on a holiday yesterday. (Onlar dün tatile gidiyordu.)
 5. She was coughing last week. (O geçen hafta öksürüyordu.)
 6. Tom wasn’t crying yesterday morning. (Tom dün sabah ağlamıyordu.)
 7. He wasn’t visiting my grandpa last Sunday. (O büyükbabamı geçen pazar ziyaret etmiyordu.)
 8. Meryem wasn’t playing the guitar yesterday evening. (Meryem dün akşam gitar çalmıyordu.)
 9. Were you guiding the tourists? (Sen turistlere rehberlik ediyor muydun?)
 10. Were they having good time? (İyi vakit geçiriyorlar mıydı?)
 11. They weren’t building a dam last year. (Onlar geçen yıl bir baraj inşa etmiyordu.)
 12. I wasn’t playing football yesterday. (Dün futbol oynamıyordum.)
 13. She was watching volleyball match. (O voleybol maçı izliyordu.)
 14. We were walking to the home. (Biz eve yürüyorduk.)
 15. They were not reading the article. (Onlar makaleyi okumuyordu.)

Past Continuous Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Past Continuous Tense geçmiş zamanı ifade etmesinden dolayı tüm geçmiş zaman yapıları ile temelde benzerlik gösterir. Dolayısıyla geçmiş zamanı ifade eden Simple Past, Past Perfect Continuous, Past Perfect Tense gibi türler ile benzerdir. Bunlar dışında benzerlik olan bir diğer yapı da Present Perfect Continuous Tense’dir.

Past Continuous Tense ve Past Perfect Continus Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense tıpkı Past Continuous Tense gibi geçmişte yaşanmış olay ya da durumların aktarımında kullanılır. Ancak Past Perfect Continuous geçmişte yaşanmış bir olaydan daha önce gerçekleşmiş bir diğer eylemi veya olayı ifade etmek için kullanılır.

Past Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Past Continuous Tense aynı zamanda belirsiz geçmiş zaman olarak da bilinir. Aynı zamanda bir süreç içerisinde geçen olayları ifade eder. İngilizcede “Sen geldiğinde kitap okuyordum” demek için Past Continuous Tense yapısına başvurulur. Ancak “Dün kitap okudum” demek istersek Simple Past Tense kullanmamız gerekir. Dolayısıyla Simple Past Tense geçmiş zamanda yaşanmış, çoğunlukla zamanı belli olan ve süreç belirtmeyen olayların aktarımı için kullanılır.

Past Continuous Tense ve Simple Future Tense Farkı Nedir?

Past Continuous Tense ve Simple Future Tense farklı zaman dilimleri için kullanılmasında yatar. Past Continuous Tense geçmiş zamanı ifade ederken Simple Future Tense gelecek zamanı ifade eder.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI