İngilizce Yakın Geçmiş Zaman (Present Perfect Tense) Konu Anlatımı

Geçmişte başlayan ve etkisi günümüzde hala devam eden olayları anlatmak için İngilizcede kullanılan zaman yapısı Present Perfect Tense'dir. Türkçede geçmiş zamana benzemesi nedeniyle, konuyu yeni öğrenenler için kafa karıştırıcı olabilen bir konudur. Bu zaman türünde dikkat edilmesi gereken nokta, geçmişte başlayan bir eylemin etkisini sürdürüyor olmasıdır.

Geçmişte başlayan ve etkisi günümüzde hala devam eden olayları anlatmak için İngilizcede kullanılan zaman yapısı Present Perfect Tense’dir. Türkçede geçmiş zamana benzemesi nedeniyle, konuyu yeni öğrenenler için kafa karıştırıcı olabilen bir konudur. Bu zaman türünde dikkat edilmesi gereken nokta, geçmişte başlayan bir eylemin etkisini sürdürüyor olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, geçmiş zaman ile aralarında ince ancak önemli bir fark bulunmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Yazının devamında Present Perfect Tense konu anlatımı, cümle örnekleri ve çeşitli alıştırmalar ile konu detaylı bir şekilde incelenmektedir.

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Nedir?

Present Perfect Tense, İngilizce zamanlar içerisinde, diğer yapılarda olduğu gibi sık sık kullanılan bir tensedir. İngilizce öğrenenlerin en çok karıştırdığı yapılardan biri olan Present Perfect Tense, temelde etkisi devam eden geçmiş zaman olay ve eylemleri anlatır. Present Perfect Tense; geçmişte başlayan etkisi günümüzde devam eden durum ve eylemleri, daha önceden yaşanmış olan tecrübeleri, henüz tamamlanmamış olan olay ve eylemleri ve belirli bir zamanda gerçekleşen değişiklikleri anlatmak için kullanılır.

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Gramer Kuralları Nedir?

İngilizce yakın geçmiş zaman yapısında “I, you, we, they” özneleri ile “have+v3”, “he, she, it” özneleri ile “has+V3” yardımcı fiilinin kullanımı söz konusudur. Olumsuz cümle yapısında have-has yardımcı fiillerinden sonra “-not” eki getirilir.

Olumlu Cümle
 • I/You/We/They+ have + Fiilin üçüncü hali +Nesne
 • He/She/It + has + Fiilin üçüncü hali +Nesne
Olumsuz Cümle
 • I/You/We/They+ have not(haven’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne
 • He/She/It + has not(hasn’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne
Soru Cümlesi
 • Have + I/You/We/They+ Fiilin üçüncü hali +Nesne
 • Has + He/She/It + Fiilin üçüncü hali +Nesne

Present Perfect Tense Zaman Zarfları

 • since(den beri)
 • for(den beri)
 • ever(hiç)
 • just(henüz)
 • yet (henüz)
 • never(asla)

Yukarıda yer alan zaman zarfları, Present Perfect Tense için ipucu veren yapılardır. Cümle içerisinde kullanıldığında anlatılan eylem açısından zaman ile ilgili daha detaylı bilgi verilmesine yardımcı olan yapılardır.

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Gramer Kuralları Tablosu

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I have made cake. (Ben bir kek yaptım.)I have not made cake (Ben kek yapmadım. )Have I made cake? (Ben kek yaptım mı?)
You have made cake. (Sen kek yaptın.)You have not made cake. (Sen kek yapmadın.)Have you made cake? (Sen kek yaptın mı?)
He/She/It has made cake. (O, kek yaptı.)He/She/It has not made cake. (O, kek yapmadı.)Has he/she/it made cake? (O, kek yaptı mı?)
We have made cake. (Biz, kek yaptık.)We have not made cake. (Biz, kek yapmadık.)Have we made cake? (Biz, kek yaptık mı?)
You have made cake. (Siz, kek yaptınız.)You have not made cake. (Siz, kek yapmadınız..)Have you made cake? (Siz, kek yaptınız mı?)
They have made cake. (Onlar, kek yaptı.)They have not made cake. (Onlar, kek yapmadı.)Have they made cake? (Onlar, kek yaptı mı?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede bir cümlenin Present Perfect Tense yani yakın geçmiş zaman ile kurulduğunu anlamanın bazı yöntemleri vardır. İlk olarak özneye bağlı olarak değişen ‘’have/has’’ kullanımı, Present Perfect Tense için oldukça önemli bir ipucudur. Bu yapıda I,you, we, they özneleri ile have; he,she,it özneleri ile has kullanılır. Have-has kullanımı sonrasında gelen fiil 3. hali ile cümlede yer alır.

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman (Present Perfect Tense) Cümle Nasıl Kurulur?

İngilizce yakın geçmiş zaman cümle kurulumu aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleşir.

Olumlu Cümle
 • I/You/We/They+ have + Fiilin üçüncü hali +Nesne
 • He/She/It + has + Fiilin üçüncü hali +Nesne
Olumsuz Cümle
 • I/You/We/They+ have not(haven’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne
 • He/She/It + has not(hasn’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne
Soru Cümlesi
 • Have + I/You/We/They+ Fiilin üçüncü hali +Nesne
 • Has + He/She/It + Fiilin üçüncü hali +Nesne

Present Perfect Tense Zaman Zarfları ile Cümle Kurulumu

 • Present Perfect Tense + Since; “ –den”  beri anlamı katar. ve işin başlama zamanı hakkında bilgi verir. 
 • Present Perfect Tense + For; Belli bir süredir anlamı katar. Eylemi yapılma süresini bildirir.
 • Present Perfect Tense + Never; Biçim açısından olumlu ancak anlam olarak olumsuz bir yapıdır. Bir eylemin asla yapılmadığını anlatır.  “Asla/hiç” olarak Türkçeye çevrilir. 
 • Present Perfect Tense + Ever; Hiç anlamına gelir. Soru ve olumlu cümle yapısında kullanılır. 
 • Present Perfect Tense + Yet;  Henüz anlamına gelir. Soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. ,
 • Present PerfectTense + Already; Zaten anlamına gelir ve eylemin zaten yapılmış olduğunu gösterir. Olumlu cümle yapısında kullanılır. 
 • Present PerfectTense + Just; Bu yapıda henüz anlamı taşır. Bir işin kısa bir süre önce tamamlanmış olduğunu gösterir. Olumlu cümlelerde kullanılır. 

Diğer zaman zarfları:

 •  today (bugün)
 • this morning (bu sabah)
 • this month (bu ay)
 • this century (bu yüzyıl)
 • in recent times (son zamanlarda)
 • so far, thus far, up to now, up till now, up until now (şimdiye kadar)

Present Perfect Tense zaman zarfları ile cümle örnekleri:

 • My sister has already made a big cake. (Kız kardeşim zaten büyük bir kek yaptı.)
 • We haven’t received any mail since we retired.(Biz emekli olduğumuzdan beri hiç mail almadık.)
 • He has never eaten these pizzas. (O bu pizzalardan hiç yemedi.)
 • My father has worked in London for five years. (Babam 5 yıl Londra’da çalıştı.)
 • My mother has just cleaned the house. (Babam evi henüz temizledi.)
 • Have you read this book yet? (Henüz bu kitabı okudun mu?)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Olumlu Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce yakın geçmiş zaman olumlu soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir:

 • I/You/We/They+ have + Fiilin üçüncü hali +Nesne
 • He/She/It + has + Fiilin üçüncü hali +Nesne

Aşağıda yer alan Present Perfect Tense olumlu cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • I have only written two letters. (Daha sadece iki mektup yazdım.)
 • I have lost my keys. (Anahtarlarımı kaybettim.)
 • I have gone to New York. ( New York’a gittim.)
 • He has just visited his mother. (Annesini henüz ziyaret etmişti.)
 • He has found his lost keys. (Kayıp anahtarlarını buldu.)
 • He has cooked dinner. (Akşam yemeğini o pişirdi.)
 • She has drawn a picture of her dog. (Köpeğinin bir resmini çizdi.)
 • She has entered in a restaurant. (Bir restorana girmişti.)
 • It has been a marvellous day till now. (Şu ana kadar muhteşem bir gün olmuştu.)
 • It has started very recently. (Yakın zamanda başlamıştı.)
 • We have taken good care of it. (Ona iyi baktık.)
 • We have opened our shop already. (Dükkânımızı zaten açtık.)
 • They have been mean to her ever since. (O zamandan beri ona kötü davranıyorlardı.)
 • They have asked too many questions. (Çok fazla soru sordular.)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Olumsuz Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce yakın geçmiş zaman olumsuz soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir:

 • I/You/We/They+ have not(haven’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne
 • He/She/It + has not(hasn’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne

Aşağıda yer alan Present Perfect Tense olumsuz cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • I have not seen her for five years. (Onu beş senedir görmüyorum.)
 • I haven’t washed the dishes yet. (Daha bulaşıkları yıkamadım.)
 • You’ve not cleaned the kitchen. (Mutfağı temizlemedin.)
 • You haven’t bought milk. (Süt almadın.)
 • He has not made his bed. (Yatağını yapmadı.)
 • He hasn’t fed his dog up to now. (Şimdiye kadar köpeğine yemek vermedi.)
 • She’s not watered the plants. (Bitkileri sulamadı.)
 • She has not written a poem yet. (Daha bir şiir yazmadı.)
 • It has not rained so far. (Şimdiye kadar yağmur yağmadı.)
 • It hasn’t slept yet. (Daha uyumadı.)
 • We have not seen anything like it before. (Daha önce böyle birşey görmedik.)
 • We’ve not been to Paris before. (Daha önce Paris’e gitmedik.)
 • They haven’t heard the news yet. (Haberleri henüz duymadılar.)
 • They’ve not sent the letter back. (Mektubu geri yollamadılar.)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman ile İngilizce Edilgen Cümle Yapısı, Örnekleri ve Çözümlemesi

Present Perfect Tense passive voice yapısında cümle yapısı, diğer zamanlardakine benzer şekilde yapılır. Active Voice yani etken yapıda işi yapan kişi cümlenin öznesi olarak yer alır. Passive Voice yani edilgen yapıda ise yapılan işin nesnesi özne olarak cümlenin başında yer alır. Etken cümlenin öznesi, edilgen cümlede nesne olarak yer alır. Öznelere uygun şekilde have-has kullanımı aynı şekilde yer alır. Sonrasında ise passive voice yapısına uygun şekilde “been+ ” eklenerek fiilin V3 yani past participle hali getirilir. Aşağıda yer alan Present Perfect Tense edilgen cümle yapısı ve edilgen cümle örneklerini inceleyerek yapıyı daha iyi anlayabilirsiniz.

Affirmative FormObject + have / has + been + verb3 (past participle)
Question FormHave / has + object + been + verb3 (past participle)

İngilizce Present Perfect Tense edilgen cümle gramer yapısı aşağıdaki gibidir:

Olumlu edilgen cümle yapısı:

 • Object + have / has + been + verb3 (past participle)

Olumsuz edilgen cümle yapısı:

 • Object + have / has + not + been + verb3 (past participle)

Olumlu edilgen soru cümlesi yapısı:

 • Have / has + object + been + verb3 (past participle)

Olumsuz edilgen soru cümlesi yapısı:

 • Have / has + not + object + been + verb3 (past participle)

Present Perfect Tense edilgen cümle örnekleri:

 • Has the operation been performed by the surgeon? (Ameliyat cerrah tarafından gerçekleştirildi mi?)
 • Has the contract been signed by Lionel? (Anlaşma Lionel tarafından imzalandı mı?)
 • All the carpets have been sold by our salesmen. (Tüm halılar satış temsicilmiz tarafından satıldı.)
 • The lion has been captured by the zookeepers in the forest. (Aslan, ormanda hayvan bakıcısı tarafından yakalandı.)
 • All the patients have been treated by Dr. Phillips. (Tüm hastalar Dr. Philips tarafından tedavi edildi.)
 • Have you been paid by the customers? (Müşteriler tarafından sana ödeme yapıldı mı?)
 • Joana’s suggestion has been approved by everybody. (Joana’nın önerisi herkes tarafından onaylandı.)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

 • Have you ever lost your key?  (Sen anahtarını hiç kaybettin mi?)
 • Has he gone to a circus before? (O daha önce bir sirke gitti mi?)
 • Have they been to Italy?  (Onlar İtalya’da bulundular mı? )
 • Has she married before? (O daha önce evlendi mi?  )
 • Have you washed my shirt?  (Sen gömleğimi yıkadın mı?)
 • Haven’t you never been to Antalya? (Sen Antalya’ya hiç gitmedin mi? (bulunmadın mı?) )
 • Have you ever called me?  (Sen beni hiç aradın mı? )
 • Have you given her that parcel? (O paketi, ona verdiniz mi? )
 • What have you seen there? (Siz orada ne gördünüz? )
 • Have you learnt anything in this lesson? (Bu derste bir şey öğrendiniz mi?)
 • Have you ever seen an elephant? (Şimdiye kadar hiç fil gördün mü?)
 • Have you ever played tennis ? (Hiç tenis oynadın mı?)
 • Have they ever gone ice skating? (Onlar hiç buz patenine gittilert mi?)
 • Has the director not come ? (Müdür gelmedi mi?)
 •  Has your father not paid electricity bills ? (Baban elektrik faturalarını ödemedi mi?)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

 • Have you ever been to Rome? (Sen hiç Roma’da bulundun mu?)
 • Have you ever heard of him again? (Ondan tekrar hiç haber aldın mı?)
 • Have you seen my dog? (Köpeğimi gördün mü?)
 • Has he found his keys? (Anahtarlarını buldu mu?)
 • Has he washed his car? (Arabasını yıkadı mı?)
 • Has he paid the bills? (Faturaları ödedi mi?)
 • Has she read only ten pages so far? (Şimdiye kadar sadece on sayfa mı okudu?)
 • Has she planted the roses? (Gülleri dikti mi?)
 • Has she already packed her bag? (Çantasını hazırladı mı bile?)
 • Has it stopped working? (Çalışması durdu mu?)
 • Has it ever happened to you? (Bu hiç senin başına geldi mi?)
 • Has it given up chasing it? (Onu kovalamaktan vaz mı geçti?)
 • Have they danced at the party? (Partide dans ettiler mi?)
 • Have they put up a tent? (Çadır kurdular mı?)
 • Have they visited the museum? (Müzeyi ziyaret ettiler mi?)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

 • Have you not seen my glasses anywhere? (Gözlüklerimi hiçbir yerde görmedin mi?)
 • Haven’t you painted the garden door? (Bahçe kapısını boyamadın mı?)
 • Haven’t you done shopping yet? (Daha alışveriş yapmadın mı?)
 • Has he not asked his father yet? (Henüz babasına sormadı mı?)
 • Hasn’t he ever flown in a zeppelin? (Hiç zeplinle uçtu mu?)
 • Hasn’t he ever ridden on an elephant? (Hiç bir file bindin mi?)
 • Has she not accepted his proposal? (Teklifini Kabul etmedi mi?)
 • Hasn’t she ever cooked for her friends before? (Daha önce arkadaşlarına hiç yemek yapmadı mı?)
 • Hasn’t it ever occurred to you? (Hiç aklına gelmedi mi?)
 • Hasn’t it snowed already? (Daha kar yağmadı mı?)
 • Hasn’t it touched its paws? (Patilerine dokunmadı mı?)
 • Haven’t they booked their seats? (Koltukları ayıtmadılar mı?)
 • Have they not left the house yet? (Daha evden çıkmadılar mı?)
 • Haven’t they ever spent so much money? (Daha önce hiç bu kadar para harcamadılar mı?)
 • Haven’t they ever yawned in lessons? (Derste hiç esnemediler mi?)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman ile Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

İngilizce yakın geçmiş zaman olumlu ve olumsuz soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir.

Olumlu edilgen soru cümlesi yapısı:

 • Have / has + object + been + verb3 (past participle)

Olumsuz edilgen soru cümlesi yapısı:

 • Have / has +object + not + been + verb3 (past participle)

İngilizce Present Perfect edilgen soru cümlesini örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • Has this house not been bought by them? (Bu ev onlar tarafından satın alınmadı mı?)
 • Has a message not been received by Jake? (Jake tarafından bir mesaj alınmadı mı?)
 • Has his homework done by him? (Onun ödevi, onun tarafından mı yapıldı?)
 • Has this painting been drawn by you? (Bu resim senin tarafından mı çizildi?)
 • Has chess been played here by them? (Satranç, burada onlar tarfından mı oynandı?)
 • Have they been called for the interview? (Onlar röportaj için arandı mı?)
 • Has the thief been caught by the policeman? (Hırsız, polis tarafından mı yakalandı?)
 • By whom has my book been torn? (Benim kitabım kimin tarafından yırtıldı?)
 • Has the secret been kept by you? (Sır, senin tarafından mı saklandı?)
 • Has a new stamp been released by the postal department? (Posta departmanı tarafından yeni bir pul yayınlandı mı?)
İngilizce Yakın Geçmiş Zaman ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

İngilizce yakın geçmiş zaman olumlu edilgen soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir.

Have / has + object + been + verb3 (past participle)

Aşağıdaki yer alan Present Perfect Tense olumlu edilgen soru cümlesi örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • Has the work been finished? (İş bitirildi mi?)
 • Have they been invited to the party? (Onlar partiye davet edildi mi?)
 • Has the house been built by your father? (Ev baban tarafından mı inşa edildi?)
 • Has the house been cleaned?(Ev temizlendi mi?)
 • Has the room been painted? (Oda boyandı mı?)
 • Have the letters been delivered to the customers? (Mektuplar müşterilere iletildi mi?)
 • Have the cars been washed? (Araba yıkandı mı?)
 • Has the ball been caught by him? (Top onun tarafından mı yakalandı?)
 • Have they been beaten by us? (Onlar bizim tarafımızdan mı mağlup edildi?)
 • Has the bell been rung by her? (Zil onun tarafından mı çalındı?)
 • By whom has the glass been broken? (Bardak kimin tarafından kırıldı?)
 • By what has she been inspired? (O neyden esinlendi?)
 • When has mistake been made by you? (Senin tarafından ne zaman hata yapıldı?)
 • When have they been called by the company? (Onlar şirket tarafından ne zaman arandı?)
 • What has been eaten by you? (Senin tarafından ne yenildi?)
İngilizcede İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

İngilizce yakın geçmiş zaman olumsuz edilgen soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir.

Have / has + object + not+ been + verb3 (past participle)

Aşağıdaki yer alan Present Perfect Tense olumsuz edilgen soru cümlesi örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • Have the documents not been submitted yet? (Dökümanlar teslim edilmedi mi?)
 • Has the patient’s temperature not  been taken? (Hastanın ateşi ölçülmedi mi?)
 • Have they not been laughed at by you? (Onlara senin tarafından gülünmedi mi?)
 • Has my door not been knocked at by him? (Kapım onun tarafından çalınmadı mı?)
 • Has a letter not been written by him? (Bir mektup onun tarafından yazılmadı mı?)
 • Have my eyes not been tested by you? (Gözlerim senin tarafından test edilmedi mi?)
 • Has this letter not been copied by you? (Bu mektup senin tarafından kopyalanmadı mı?)
 • Has this room not been locked by him? (Bu oda onun tarafından kitlenmedi mi?)
 • Has the bell not been rung by her? (Zil onun tarafından çalınmadı mı?)
 • Have they not been beaten by us? (Onlar, bizim tarafımızdan mağlup edilmedi mi?)
 • Has the result not been published by you in your newspaper? (Sonuç senin gazetende, senin tarafından yayınlanmadı mı?)
 • Have you not been insulted by them? (Sen onlar tarafından aşağılanmadın mı?)
 • Have those letters not been posted by him? (O mektuplar, onun tarafından postalanmadı mı?)
 • Has a cup not been broken by him? (Bir kupa onun tarafından kırılmadı mı?)
 • Have these prizes not been won by you? (Bu ödüller senin tarafından kazanılmadı mı?)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

“Wh” questions olarak bilinen soru kalıplarıyla cümle kurmak istediğinizde “What-Why-When-How” soru kalıpları cümlenin en başına getirilir. Devamında ise olumlu/olumsuz soru cümlesi kalıbı aynı şekilde yazılır. Aşağıda yer alan soru kalıplarını ve cümle örnekleri inceleyerek kuralı daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Wh-WordAuxiliary VerbSubjectVerb in V3
(Past Participle)
Rest of Sentence
WhathaveI / you / we / theyreadlately
Whyhashe / she / itchangedcolor

Wh soru kalıpları:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

İngilizce Present Perfect Tense ile soru zarflı cümle örnekleri:

 • What have you done today? (Bugün ne yaptın?)
 • Why has she gone out? (Niçin dışarı çıktı?)
 • Which countries has he visited this year? (O bu yıl hangi ülkeleri ziyaret etti?)
 • Where have I left my wallet? (Cüzdanımı nerede bıraktım?)
 • When has she made cake? (O ne zaman kek yaptı?)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

İngilizce yakın geçmiş zaman, gerçekleşme zamanı tam olarak belli olmayan veya önemli olmayan, geçmişte başlamış ve etkisi bir şekilde devam eden eylemleri aktarmak için kullanılır. Bireyler yukarıda yer alan tanıma uyan olay ve durumları Present Perfect Tense ile ifade ederek, bu yapıyı günlük yaşamada kullanabilir.

 • My brother has not found his glasses so far. (Erkek kardeşim gözlüğünü şimdiye kadar bulamadı.)
 • I have analyzed my exam results and I am not happy with the result. (Sınav sonuçlarımı inceledim ve sonuçtan memnun kalmadım.)
 • You have not been given a chance to express this situation. (Sana bu durumu açıklaman için bir şans verilmedi.)
 • They have gone to the beach. (Onlar sahile gitti.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

İngilizcede o sırada yapılan işleri ifade etmek için en sık kullanılan yapı Present Continuous Tense’dir. Ancak zaman zaman, Present Perfect Tense de bu işlev için uygun olabilir. Örneğin “I have just come home. (Eve henüz geldim.)” cümlesi o anki eylemi ifade eder ve Present Perfect yapısı ile ifade edilmiştir.

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

İngilizcede yakın geçmiş zamanda “am/is/are” kullanımaz. Onun yerine “have-has+V3” yapısı kullanılır. Aşağıda bu yapıların nasıl kısaltıldığını görebilirsiniz.

 1. I have > I’ve – I’ve used those images before.
 2. He has > He’s / She has > She’s / It has > It’s – He’s already had the surgery.
 3. We have > We’ve / You have > You’ve /They have > They’ve – We’ve just gone home.

Cümle Örnekleri:

 • George’s never traveled with a train (George hiç trenle seyahat etmedi.)
 • I’ve seen that movie already. (O filmi zaten izledim.)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Yakın geçmiş zaman, iş yaşamında sık kullanılabilecek yapılardan biridir. Bireylerin kendi hayatı ve iş ile ilgili, gerçekleşen ve gerçekleşmeyen yakın geçmiş zamandaki eylemlerini ifade etmeleri için Present Perfect Tense oldukça uygun bir yapıdır.

 • I have not read this report since last week. (Geçen haftadan beri bu raporu okumadım.)
 • Amanda has not come to office for days. (Amanda günlerdir ofise gelmedi.)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Tatil planları genel olarak Gelecek Zaman yapısı ile ifade edilir. Present Perfect Tense ise kişilerin yakın zamanda olan tatil deneyimlerini ifade etmek için kullanılabilir. Ayrıca tatil ile ilgili yakın zamanda eylem ve işlevleri anlatmak için de kullanılabilir.

I have made reservation from that beautiful hotel. (O güzel otelden rezervasyon yaptırdım.)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Exercises Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce Present Perfect Tense egzersizleri, öğrendiğiniz bilgilerin kalıcılığını arttırmak ve konuyu ne kadar iyi öğrendiğinizi anlamanız için vardır. Present Perfect Tense egzersizleri have-has takısı kullanımı ve olumsuz-soru cümlesinin nasıl yazılacağına ve olumludan olumsuzda, olumsuzdan soruya cümlenin nasıl çevrileceğine odaklanmalıdır. Çoktan seçmeli test sorusu, boşluk doldurma, cümleleri olumlu-olumsuz ve soru formuna dönüştürme gibi egzersiz çeşitleri vardır.

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi

 • She ……………………….. her work. (submit)
 • I ………………………… anything from them yet. (not hear)
 • He …………………………. a lottery. (win)
 • I …………………………. that movie. (see)
 • You ………………………….. (never help) me with anything.
 • She …………………………….. (succeed) at last.
 • Rani …………………………. (decide) to quit her job.
 • Soman …………………………. (never have) a job.
 • I …………………………. (write) every word.
 • He ……………………………… (understand) everything.
 • Which films ……………….  (watch) recently?
 • Tom was 80 kg. Now he’s 70. He………….. … (lose)weight.
 • James can’t walk now. He ………………..  (broke)his leg.
 • My brother ………………… (not-found) his pen yet. He is looking for it now.
 • Mrs. Thompson has lots of packages. She …………….. (buy) something new.

Cevaplar

 • has submitted 
 • have not heard
 •  has won
 • have seen 
 • have never helped 
 •  has succeeded 
 • has decided 
 • has never had
 • have written
 • has understood
 • have you watched
 • has lost
 • has broken
 • hasn’t found
 • has bought

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Test Soruları

 1. Lindsay _ not been to France.
  a) has b) is c) have
 2. _ you finished your homework?
  a) Have b) Has c) Is
 3. They___ gone to a rock concert.
  a) ‘s b) ‘es c) ‘ve
 4. _ you been to Japan?
  a) Is b) Have c) Has
 5. We _ never eaten Mexican food.
  a) have b) has c) are
 6. Andrea has _ her umbrella.
  a) forget b) forgetting c) forgotten
 7. _ the sun come up?
  a) Was b) Have c) Has
 8. The children __ the lost puppy.
  a) have find b) is finding c) have found
 9. Wiwi’s been a vegetarian _ three years.
  a) since b) for c) after
 10. I haven’t worked _ last December.
  a) since b) for c) by

Cevaplar

 1. a
 2. a
 3. c
 4. b
 5. a
 6. c
 7. c
 8. c
 9. a
 10. a

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Worksheet

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman PDF

İngilizce yakın geçmiş zaman konu anlatımı ve alıştırmaları içeren PDF dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Okullarda Nasıl Öğretilir?

İngilizce Present Perfect Tense diğer zamanlarda olduğu gibi öğrencilerin seviyesine uygun bir program ile öğretilir. İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayan ve bilgi seviyesi daha düşük olanlar için nispeten daha kolay ve basit bir şekilde kurallar aktarılır. Aynı şekilde zor olmayan örnekler ve alıştırmalar ile konunun daha iyi anlaşılması amaçlanır. Öğrencilerin bilgi seviyesi arttıkça, konu daha detaylı bir şekilde anlatılır ve verilen alıştırmalar da o ölçüde zorlaşır. Genel olarak her seviyede ilk olarak kurallar verilir, sonrasında ise örnekler ile kurallar pekiştirilir.

6. Sınıflar için İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 • They have bought a new car. (Onlar yeni bir araba satın aldı.)
 • I have studied at home for one hour. (Evde, bir saat boyunca çalıştım.)
 • There has been an accident. (Bir kaza oldu.)
 • People have not traveled to Venus. (İnsanlar Venüs’e seyahat etmedi.)
 • Alex has learned two foreign languages. (Alex iki yabancı dil öğrendi.)
 • She has learned grammar to speak Spanish. (O, İspanyolca konuşmak için gramer öğrendi.)
 • She has gone to the library. (O kütüphaneye gitti.)
 • You have not gone home. (Sen eve gitmedin.)
 • They haven’t lived here for years. (Orada yıllarca yaşamadılar.)
 • The baby has broken the glass. (Bebek bardağı kırdı.)
 • Have you been to this place before? (Bu yerde daha önce bulundun mu?)
 • I have answered 20 questions so far. (Şimdiye kadar 20 soru cevapladım.)
 • They have bought a laptop. (Onlar bir laptop satın aldı.)
 • She has written four letters. (O dört mektup yazdı.)
 • We’ve already had our breakfast. (Biz kahvaltımızı çoktan yaptık.)

9. Sınıflar için İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 • We have never tried to invent something new. (Biz hiç yeni bir şey icat etmeyi denemedik.)
 • I have never seen such an expensive house.(Hiç böyle pahalı bir ev görmemiştim.)
 • Her behavior and attitudes have changed a lot since you last saw her. (Onu son gördüğümden beri davranış ve tavırları çok değişti.)
 • She has already come.(O çoktan geldi.)
 • My brothers haven’t ever gone to Spain.(Erkek kardeşlerim hiç İspanya’ya gitmedi.)
 • He has broken his leg. (O ayağını kırdı.)
 • I have had five quizzes and six tests so far this holiday. (Bu tatilde, şimdiye kadar  5 quiz ve 6 test oldum.)
 • Have you just finished your homework? (Sen ödevini bitirdin mi?)
 • They have bought the notebook. (Onlar notebook satın aldı.)
 • Have you ever been to Mexico? (Hiç Meksika’ya gittin mi?)
 • Tom isn’t at school. I think he has gone to the theater. (Tom okulda değil. Bence, tiyatroya gitti.)
 • We haven’t gone to watch the new movie. (Yeni filmi izlemeye gitmedik.)
 • She hasn’t slept since yesterday. (O dünden beri uyumadı.)
 • They haven’t gone to the shopping center. (Onlar alışveriş merkezine gitmedi.)
 • You have grown since the last time I saw you. (Seni en son gördüğümden beri büyümüşsün.)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

İngilizce yakın geçmiş zaman, Perfect Tense grubunda yer alması nedeniyle, aynı grupta yer alan tenseler ile benzerlik gösterebilir. Bu tenseler ise aşağıdaki gibidir:

 • Present Perfect Continuous Tense
 • Past Perfect Tense
 • Future Perfect Tense
 • Past Perfect Continuous Tense
 • Future Perfect Continuous Tense

Yukarıda yer alan tenselerde geçmiş ve gelecek zamanı ifade eden yapılar görmek mümkündür. Anlam açısından tamamen bir benzerlik olmasa da gramer kuralları açısından bir benzerlik görülebilir. Anlam açısından ise benzerliğin en çok olduğu yapı Present Perfect Continuous Tense’dir.

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Present Perfect Tense ile Simple Past Tense, Türkçe anlam açısından birbirine benzetiliyor olsa da anlam açısından önemli bir fark bulunmaktadır. Bu farklılık, İngilizcenin temel konularından birini oluşturmaktadır. Simple Past Tense geçmişte meydana gelen ve sonlanmış olayları anlatır ve ‘’dı/di’’(yaptı-gitti) şeklinde bir anlam içermektedir. Present Perfect Tense Türkçe çevirisine bakıldığında geçmiş zamanla benzer olsa da kullanım amacı aynı değildir. Present Perfect Tense’de de geçmişte olan bir eylem söz konusudur ancak eylemin etkisi hala devam etmektedir.

Sonuç olarak geçmişte olan ve biten eylemler için Past Simple Tense, geçmişte başlayan ancak etkisini sürdüren olaylar için de Present Perfect Tense kullanılır.

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman ve Past Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense, ‘’past’’ kelimesinden de anlaşılabileceği gibi geçmiş zamanı ifade etmektedir. Past Perfect Tense’de olduğu gibi geçmişte yaşanmış bir olaydan daha önce gerçekleşen bir olayı ifade etmek için kullanılır. Ancak Past Perfect Continuous Tense’de vurgulanan nokta süreç olmasıdır. Present Perfect Tense’de ise, önceden de bahsedildiği gibi, yakın geçmişte meydana gelen ve günümüzde etkisini sürdüren olayların ifade edilmesi için kullanılır. Dolayısıyla aralarındaki temel fark; Past Perfect Contnuous Tense’in geçmişte tamamlanmış olayları, Present Perfect Tense’in ise etkisi devam eden, yani sonlanmamış olan geçmiş zaman olaylarının ifade edilmesinden kaynaklanır.

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman ve Present Perfect Continous Tense Farkı Nedir?

Present Perfect Tense ve Present Continuous Tense, birbirine oldukça benzeyen yapılardır. Her ikisi de Perfect Tense olduğu için, günümüzü etkiler ve yakın geçmiş zamana vurgu yapar. Ancak Present Perfect Continuous Tense’de bir süreç içerisinde gerçekleşen bir olay veya eylem aktarılır. Bu zaman türünde ifade edilen eylemler genel anlamda geçici veya daha kısa sürede gerçekleşen türdendir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

One thought on “İngilizce Yakın Geçmiş Zaman (Present Perfect Tense) Konu Anlatımı

 1. Mükemmellll anlatım , videolardan çok daha bilgilendirici olmuş . Elinize sağlık,çok teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI