Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Past Perfect Continuous Tense, İngilizce zamanlar arasında geçmiş zaman grubunda yer alır. Past Perfect Continuous'u tıpkı Past Perfect gibi diğer zamanlardan ayıran nokta ise geçmişte yaşanmış bir olaydan daha önce gerçekleşmesi durumunda kullanılmasıdır. Yani, Past Perfect Continuous'un kullanılması için farklı zamanlarda veya art arda yaşanan olay veya durumlar olması gerekir.

Past Perfect Continuous Tense, İngilizce zamanlar arasında geçmiş zaman grubunda yer alır. Past Perfect Continuous’u tıpkı Past Perfect gibi diğer zamanlardan ayıran nokta ise geçmişte yaşanmış bir olaydan daha önce gerçekleşmesi durumunda kullanılmasıdır. Yani, Past Perfect Continuous’un kullanılması için farklı zamanlarda veya art arda yaşanan olay veya durumlar olması gerekir. Past Perfect Continuous Tense’in dilimizde çevirisi “yapıyordum, gidiyordum, geliyordum” şeklindedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Past Perfect Continuous Tense, geçmişte yaşanan olayın bir süreçte gerçekleştiğini de ifade eder. İngilizce cümlelerde bu anlamı fiile gelen -ing takısı verir. Süreç halinde gerçekleşen olayı Türkçe çeviride ifade etmek için ise -yor ekini kullanırız. Geçmiş zamandan dolayı eklenen “-dı,di” takıları ile birleştiğinde “geliyordu, gidiyordum” ve şahıslara göre uyarlanan çeviriler ortaya çıkar.

Past Perfect Continuous Tense, aynı zamanda belirsiz yakın geçmiş zamanı ifade etmek için de kullanılır. Cümle yapısında ise tüm özneler ile birlikte “had been + V ing” kuralı yer alır. Olumsuz cümlelerde “hadn’t- had not” yapısı kullanılır. Soru cümlelerinde “had-hadn’t” cümlenin başında yer alır.

İçeriğin devamında Past Perfect Continuous Tense konu anlatımı ve ardından Past Perfect Continuous Tense örnek cümleleri ve bazı alıştırmalara yer verilecektir.

Past Perfect Continuous Tense (İngilizce Geçmişte Bir Olay Sonrası Devam Eden Zaman) Nedir?

Past Perfect Continuous Tense, geçmişte bir olaydan önce yaşanan ve belli bir süreç alan durumları ifade etmek için kullanılır. Ayrıca belirsiz yakın geçmiş zamanı ifade eden zaman yapısı da Past Perfect Continuous Tense’dir. Türkçeye çevirisi “uyuyordu, yürüyordum” ve benzeri şekilde olur. Gramer kuralının temelini “had been + V ing” yapısı oluşturur.

Past Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Past Perfect Continuous Tense cümle yapısında tüm özneler ile “had been V -ing” yapısı kullanılır. Olumsuz cümlede “hadn’t been V -ing” şeklinde yazılır. Soru cümlelerinde ise “had-hadn’t” cümlenin başına gelir, devamı ise özne+ been+ fiil + ing” şeklinde olur.

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had been + Verb ing…..

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + hadn’t been + Verb ing….

Soru Cümlesi

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + been + Verb ing….?

Past Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Olumlu CümleOlumsuz CümleOlumlu Soru CümlesiOlumsuz Soru Cümlesi
I had been walking. (Ben yürüyordum.)I had not been walking. (Ben yürümüyordum.)Had I been walking? (Ben yürüyor muydum?)Had not ı been walking? (Ben yürümüyor muydum?
You had been walking. (Sen yürüyordun.)You had not been walking. (Sen yürümüyordun.)Had you been walking? (Sen yürüyor muydun?)Had not you been walking? (Sen yürümüyor muydun?)
We had been walking. (Biz yürüyorduk.)We had not been walking. (Biz yürümüyorduk.)Had we been walking? (Biz yürüyor muyduk?)Had not we been walking? (Biz yürümüyor muyduk?
They had been walking. (Onlar yürüyordu.)They had not been walking. (Onlar yürümüyordu.)Had they been walking? (Onlar yürüyor muydu?)Had not they been walking? (Onlar yürümüyor muydu?)
He had been walking. (O yürüyordu.)He had not been walking. (O yürümüyordu.)Had he been walking? (O yürüyor muydu?)Had not he been walking? (O yürümüyor muydu?)
She had been walking. (O yürüyordu.)She had not been walking. (O yürümüyordu.)Had she been walking? (O yürüyor muydu?)Had not she been walking? (O yürümüyor muydu?)
It had been walking. (O yürüyordu.)It had not been walking. (O yürümüyordu.)Has it been walking? (O yürüyor mu?)Had not it been walking? (O yürümüyor muydu?)
Olumlu Edilgen CümleOlumsuz Edilgen CümleOlumlu Edilgen Soru CümlesiOlumsuz Edilgen Soru Cümlesi
The machine had been being  installed by me. (Makine benim tarafımdan kuruluyordu.)The machine had not been being  installed by me. (Makine benim tarafımdan kurulmuyordu.)Had the machine been being installed by me? (Makine benim tarafından mı kuruluyordu?)Had not the machine been being installed by me? (Makine benim tarafından kurulmuyor muydu?)
The machine had been being  installed by you. (Makine senin tarafından kuruluyordu.)The machine had not been being  installed by you. (Makine senin tarafından kurulmuyordu.)Had the machine been being installed by you? (Makine senin tarafından mı kuruluyordu?)Had not the machine been being installed by you? (Makine senin tarafından kurulmuyor muydu?)
The machine had been being  installed by us. (Makine bizim tarafımızdan kuruluyordu.)The machine had not been being  installed by us. (Makine bizim tarafımızdan kurulmuyordu.)Had the machine been being installed by us? (Makine bizim tarafından mı kuruluyordu?)Had not the machine been being installed by us? (Makine bizim tarafından kurulmuyor muydu?)
The machine had been being  installed by them. (Makine onlar tarafından kuruluyordu.)The machine had not been being  installed by them. (Makine onlar tarafından kurulmuyordu.)Had the machine been being installed by them? (Makine onlar tarafından mı kuruluyordu?)Had not the machine been being installed by them? (Makine onlar tarafından kurulmuyor muydu?)
The machine had been being  installed by him. (Makine onlar tarafından kuruluyordu.)The machine had not been being  installed by him. (Makine onun tarafından kurulmuyordu.)Had the machine been being installed by him? (Makine onun tarafından mı kuruluyordu?)Had not the machine been being installed by him? (Makine onun tarafından kurulmuyor muydu?)
The machine had been being installed by her. (Makine onlar tarafından kuruluyordu.) The machine had not been being  installed by her. (Makine onun tarafından kurulmuyordu.)Had the machine been being installed by her? (Makine onun tarafından mı kuruluyordu?)Had not the machine been being installed by her? (Makine onun tarafından kurulmuyor muydu?)
The machine had been being  installed by it. (Makine onlar tarafından kuruluyordu.)The machine had not been being  installed by it. (Makine onun tarafından kurulmuyordu.)Had the machine been being installed by it? (Makine onun tarafından mı kuruluyordu?)Had not the machine been being installed by it? (Makine onun tarafından kurulmuyor muydu?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

Yakın geçmiş zaman İngilizcede Present Perfect Tense yapısı ile ifade edilir. İngilizcede bir cümlenin Present Perfect Tense olup olmadığını, “have-has” yapısından sonra V3 yani fiilin 3. halinin kullanımı olmasından anlayabilirsiniz. Have yardımcı fiili I, you, we, they özneleri ile, has yapısı ise he, she, it özneler ile birlikte kullanılır.

Present Perfect Tense, İngilizce zamanlar içerisinde, diğer yapılarda olduğu gibi sık sık kullanılan bir tensedir. İngilizce öğrenenlerin en çok karıştırdığı yapılardan biri olan Present Perfect Tense, temelde etkisi devam eden yakın geçmiş zamana ait olay ve eylemleri anlatır. Present Perfect Tense; geçmişte başlayan etkisi günümüzde devam eden durum ve eylemleridaha önceden yaşanmış olan tecrübelerihenüz tamamlanmamış olan olay ve eylemleri ve belirli bir zamanda gerçekleşen değişiklikleri anlatmak için kullanılır.

 • I have read this book. (Ben, bu kitabı okudum.)
 • They haven’t gone to the course since Saturday. (Onlar, cumartesi gününden beri kursa gitmediler.)
 • Have you ever visited Paris? (Hiç Paris’e gittin mi?)
 • She has took lots of photos. (O, birçok fotoğraf çekti.)

Past Perfect Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Past Perfect Continuous Tense cümle yapısında tüm özneler ile “had been V -ing” yapısı kullanılır. Olumsuz cümlede “hadn’t been V -ing” şeklinde yazılır. Soru cümlelerinde ise “had-hadn’t” cümlenin başına gelir, devamı ise özne+ been+ fiil + ing” şeklinde olur. Gramer yapısı açısından bakıldığında, öğrenmesi ve uygulamasının kolay olduğu söylenebilir. Cümle yapısı çoğunlukla aynıdır, bu yüzden daha kolay bir şekilde cümle kurulabilir. Eğer cümlenin ana fiiline -ing ekinin nasıl getirileceğini biliyorsanız, pratik bir şekilde cümle kurabilirsiniz. Fiillere -ing eki getirilmesi ile ilgili kuralları da aşağıda inceleyebilirsiniz.

 • Fiilin sonunda bir sessiz harf + -e varsa, sondaki “e” harfi düşer ve “-ing” eklenir. Dance> Dancing.
 • Fiilin sonunda bir sesli + bir sessiz harf varsa sessiz harf çift yazılır ve – ing eklenir. Cut>Cutting.
 • Yukarıdaki kural “w, y ex” harfleri çin geçerli değildir. Bu harfler çift yazılmaz. Snow> Snowing.
 • Fiilde iki sesli + bir sessiz harf varsa -ing olduğu gibi eklenir ancak sessiz harf çift yazılmaz. Keep> Keeping.
 • Fiilin sonunda iki sessiz harf varsa -ing eklenir ancak sessiz harf çift yazılmaz. Sing> Singing.

Bu kurallara ek olarak bilinmesi gereken bir kural da İngilizce’de her fiil “-ing” takısı almadığıdır. Bu fiiler State Verbs olarak da adlandırılır. Durum fiilleri anlam olarak şimdiki zamanı karşılıyor olsa da şimdiki zaman cümle yapısıyla “ing” takısı eklenerek kullanılması doğru değildir. Bu kuralın en net bilinen örneği “I love you” cümlesidir. Türkçe’de “Seni seviyorum” olarak ifade edilen bu cümle düşünüldüğü gibi “-ing” takısı almaz. İngilizce dil yapısına göre sevmek ve diğer durum belirten fiiller “-ing” eki ile kullanılmaz. Bu fiiller anlam olarak şimdiki zamanı ifade edebilir ancak yapı olarak geniş zamanda kurulur. İngilizcede “-ing” eki getirilmeyen bazı fiileri aşağıda görebilirsiniz.

● to love- sevmek
● to like- hoşlanmak
● to hate- nefret etmek
● to dislike- sevmemek/hoşlanmamak
● to mind- umursamak

● to recognise- tanımak
● to forget- unutmak

Past Perfect Continuous Tense ile cümle kurma kuralları aşağıdaki gibidir.

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had been + Verb ing…..

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + hadn’t been + Verb ing….

Soru Cümlesi

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + been + Verb ing….?

Past Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Continuous Tense olumlu cümle örnekleri ve çözümlemesi aşağıdaki gibidir.

 1. He had been working at that company for three years when it went out of business. (O, şirket iflas ettiğinde, orada 3 yıldır çalışıyordu.)
 2. He had been practicing grammar for two hours. (O, iki saattir gramer çalışıyordu.)
 3. She said she knew Mike had been lying to her. (O, Mike’ın ona yalan söylediğini bildiğini söyledi.)
 4. The boys were very tired because they had been playing basketball since early this morning. (Çocuklar, sabah erken saatlerden beri basketbol oynadığı için yorgundu.)
 5. The boys were very tired because they had been playing basketball for 4 hours. (Çocuklar çok yorgundu çünkü 4 saattir basketbol oynuyorlardı.)
 6. He had been driving the same car for many years. (O, yıllardır aynı arabayı sürüyordu.)
 7. They had been planning for a Europe tour when I came. (Ben geldiğimde onlar, bir Avrupa turu planlıyordu.)
 8. Akash had been working hard for six months to achieve the target. (Akash hedefine ulaşmak için 6 aydır sıkı bir şekilde çalışıyordu.)
 9. How long had you been waiting to get on the train? (Trene binmek için ne zamandır bekliyordun?)
 10. I wanted to sit down because I had been standing this whole morning. (Oturmak istedim çünkü sabahtan beri ayakta duruyordum.)
 11. We had been living here since last year. (Geçen yıldan beri burada yaşıyorduk.)
 12. The firefighter had been extinguishing fire for two hours. (İtfaiyeci, iki saatir yangını söndürüyordu.)
 13. had been catching fish since morning. (Sabahtan beri balık tutuyordum.)
 14. Steve was tired because he had been jogging. (Steve yorgundu çünkü koşuyordu.)
 15. Susan gained weight because she had been overeating. (Susan kilo aldı çünkü çok fazla yiyordu.)

Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Continuous Tense olumsuz cümle örnekleri ve çözümlemesi aşağıdaki gibidir.

 1. Mary said she had never been swimming so much in one day. (Mary bir gün içinde hiç bu kadar yüzmediğini söyledi.)
 2. If it hadn’t been raining, we would have gone to the park. (Eğer yağmur yağmasaydı, parka giderdik.)
 3. He failed the test because he had not been attending classes. (O, testi geçemedi çünkü derslere katılmıyordu.)
 4. She had not been taking exercise for many days. (O, günlerdir egzersiz yapmıyordu.)
 5. He had not been taking care of her since long. (O, uzun zamandır ona bakmıyor.)
 6. The kids had not been playing in the park since morning. (Çocuklar sabahtan beri parkta oynamıyordu.)
 7. She had not been working as an Accountant in this firm since 2005. (O, 2005’den beri bu firmada muhasebeci olarak çalışmıyordu.)
 8. had not been living there for five years. (Burada beş yıldır yaşamıyordum.)
 9. The lawyer had not been pleading the case for one year. (Avukat, davayı bir yıldır savunmuyordu.)
 10. He had not been studying at this college for two years. (O, iki yıldır bu kolejde çalışmıyordu.)
 11. He had not been reading books in this library. (O, kütüphanede kitap okumuyordu.)
 12. They had not been playing chess when Alice came. (Alice geldiğinde onlar, satranç oynamıyordu.)
 13. She had not been baking cookies when I came. (Ben geldiğimde o, kurabiye pişirmiyordu.)
 14. had not been waiting for you to come. (Senin gelmeni beklemiyordum.)
 15. It had not been snowing since morning. (Sabahtan beri kar yağmıyordu.)

Past Perfect Continuous Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Continuous Tense passive voice yapısında cümle yapısı, diğer zamanlardakine benzer şekilde yapılır. Active Voice yani etken yapıda işi yapan kişi cümlenin öznesi olarak yer alır. Passive Voice yani edilgen yapıda ise yapılan işin nesnesi özne olarak cümlenin başında yer alır. Past Perfect Continuous Tense passive voice gramer kuralları ve cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Affirmatives

 • Active: S + had + been + V1 ing + object + ROTS
  Jalai had been teaching English for ten years before he established a new system called a lingua.
 • Passive: S + had + been + being + V3 + prep + object + ROTS
  English had been being taught by Jalai for ten years before he established a new system called a lingua.

Interrogatives

 • Active: Had + S + been + V1 ing + object + ROTS
  Had she been watching the movie for two hours when her husband got home?
 • Passive: Had + S + been + being + V3 + prep + object + ROTS
  Had the movie been being watched by her for two hours when her husband got home?

Negatives

 • Active: S + had + not + been + V1 ing + object + ROTS
  She had not/hadn`t been watching the movie for two hours when her husband got home.
 • Passive: S + had + not + been + being + V3 + prep + object + ROTS
  The movie had not/hadn`t been being watched by her for two hours when her husband got home.

Negative interrogatives

 • Active: Had not + S + been + V1 ing + object + ROTS
  Hadn`t she been watching the movie for two hours when her husband got home?
 • Passive: Had not + been + S + being + V3 + prep + object + ROTS
  Hadn`t been the movie being watched by her for two hours when her husband got home?

WH/Information questions

 • Active: WH + had + S + been + V1 ing + object + ROTS
  Where had he been chopping the wood when the rain started?
 • Passive: WH + S + had + been + being + V3 + prep + object + ROTS
  Where the wood had been being chopped by him when the rain started.

Konu ile ilgili cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • Mosquitoes had been being killed by her. (Sivrisinekler onun tarafından öldürülüyordu.)
 • I had been being hit with a bat by Mox. (Mox tarafından bir sopayla vuruluyordum.)
 • You had been being used by someone. (Sen başkaları tarafından kullanılıyordun.)
 • She had been being helped by them. (Ona diğerleri tarafından yardım edilmiyordu.)
 • Had that boy been being beaten by you? (O çocuk senin tarafından yeniliyor muydu?)
 • Had I been being called last night by him? (Geçen gece onun tarafından çağırıldım mı?)
 • The next lesson had been being made by me. (Bir sonraki ders benim tarafımdan yapılıyordu.)
 • My designs had been being published by them. (Benim tasarımlarım onlar tarafından yayınlanıyordu.)
 • A letter had been being written by me. (Bir mektup benim tarafımdan yazılıyordu.)
 • Cake had been being made by her. (Kek onun tarafından yapılıyordu.)

Past Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Continuous Tense soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir. Konu ile ilgili verilen cümle örneklerini de inceleyebilirsiniz.

Soru Cümlesi

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + been + Verb ing….?

Hadn’t + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + been + Verb ing….?

 1. Who had been knocking at the door? (Kapıyı kim çalıyordu?)
 2. Had he been pleading your case for one year? ( Bir yıldır senin davanı mı savunuyordu?)
 3. Had the farmer been sowing seeds in the fields since morning? (Çiftçi, sabahtan beri tarlaya tohumları mı dikiyordu?)
 4. Why had you been calling me? (Beni neden arıyordun?)
 5. Had she been responding to your phone calls? (O, senin telefon aramalarına cevap veriyor muydu?)

Past Perfect Continuous Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Continuous Tense olumlu soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir. Konu ile ilgili verilen cümle örneklerini de inceleyebilirsiniz.

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + been + Verb ing….?

 • Had you been studying English since six o’clock? (Sen saat altından beri İngilizce çalışmakta mıydın?)
 • What had you been doing? (Sen ne yapmaktaydın?)
 • What had you been doing for two hours? (Sen iki saattir ne yapmaktaydın?)
 • Had he been living here for ten years? (O, burada on yıldır yaşamakta mıydı?)
 • What had they been doing here for five hours? (Onlar burada beş saattir ne yapmaktaydılar?)

Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Continuous Tense olumsuz soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir. Konu ile ilgili verilen cümle örneklerini de inceleyebilirsiniz.

Hadn’t + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + been + Verb ing….?

 • Hadn’t he been working at the bank?  (O, bankada çalışmamış mıydı?)
 • Hadn’t you been painting the walls? (Sen duvarları boyamamış mıydın?)
 • Hadn’t she been playing racketlon? (O, raketlon oynamıyor muydu?)
 • Hadn’t you been working when you were my age? (Sen benim yaşımdayken çalışmıyor muydun?)
 • Hadn’t the baby been sleeping when you came home? (Sen eve geldiğinde bebek uyumuyor muydu?)

Past Perfect Continuous Tense ile Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Continuous Tense edilgen soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir. Devamında yer alan soru örneklerini de inceleyebilirsiniz.

Interrogatives

 • Active: Had + S + been + V1 ing + object + ROTS
  Had she been watching the movie for two hours when her husband got home?
 • Passive: Had + S + been + being + V3 + prep + object + ROTS
  Had the movie been being watched by her for two hours when her husband got home?
 • Had you been being informed by the manager? (Siz müdür tarafından bilgilendiriliyor muydunuz?)
 • Had she been being taken to the school? (O okula götürülüyor muydu?)
 • Had the books been being sold? (Kitaplar satılıyor muydu?)
 • Had the guitar been being played by him? (Gitar onun tarafından çalınıyor muydu?)
 • Had a film been being watched by them? (Bir film onlar tarafından tarafından izleniyor muydu?)
 • Had the newspaper been being taken to the school? (Gazete okula götürülüyor muydu?)
 • Had the lesson been being taught by her? Ders onun tarafından mı öğretiliyordu?)
 • Had the organization been being made by them? (Organizasyon onlar tarafından mı yapılıyordu?)
 • Had the machines been being repaired by the mechanic? (Makineler tamirci tarafından tamir ediliyor muydu?)
 • Had she been being taken to the hospital? (O hastaneye götürülüyor muydu?)
Past Perfect Continuous Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Continuous Tense olumlu edilgen soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir. Devamında yer alan soru örneklerini de inceleyebilirsiniz.

 • Active: Had + S + been + V1 ing + object + ROTS
  Had she been watching the movie for two hours when her husband got home?
 • Passive: Had + S + been + being + V3 + prep + object + ROTS
  Had the movie been being watched by her for two hours when her husband got home?
 • Had trees been being planted in the street? (Ağaçlar sokağa dikiliyor muydu?)
 • Had a poem been being written by you? (Senin tarafından bir şiir yazılıyor muydu?)
 • Had football been being played by children? (Çocuklar tarafından futbol oynanıyor muydu?)
 • Had the meeting been being talked about by them? (Toplantı hakkında onlar tarafından konuşuluyor muydu?)
 • Had the party been being prepared by her family? (Parti onun ailesi tarafından hazırlanıyor muydu?)
 • Had the house been being cleaned by you? (Ev senin tarafından temizleniyor muydu?)
 • Had the laptop been being used by the manager? (Laptop müdür tarafından mı kullanılıyordu?)
 • Had the mosquitoes been being killed by her? (Sivrisinekler onun tarafından mı öldürülüyordu?)
 • Had this country been being ruled by the king? (Bu ülke kral tarafından mı yönetiliyordu?)
 • Had the petrol been being stolen? (Petrol çalınıyor muydu?)
İngilizcede Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Past Perfect Continuous Tense olumsuz edilgen soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir. Devamında yer alan soru örneklerini de inceleyebilirsiniz.

 • Active: Hadn’t + S + been + V1 ing + object + ROTS
  Hadn’t she been watching the movie for two hours when her husband got home?
 • Passive: Had + S + been + being + V3 + prep + object + ROTS
  Hadn’t the movie been being watched by her for two hours when her husband got home?
 • Had the dogs not been being fed by Jack? (Köpekler Jack tarafından beslenmiyor muydu?)
 • Had their bikes not been being repaired by their father? (Onların bisikletleri babaları tarafından tamir edilmiyor muydu?)
 • Had these lines not been being read by the students? (Bu satırlar öğrenciler tarafından okunmuyor muydu?)
 • Had the bags not been being carried by them? (Çantalar onlar tarafından taşınmıyor muydu?)
 • Had the dinner not been being eaten by the family? (Yemek aile tarafından yenmiyor muydu?)
 • Had the house not been being cleaned by you? (Ev senin tarafından temizlenmiyor muydu?)
 • Had the laptop not been being used by the manager? (Laptop müdür tarafından kullanılmıyor muydu?)
 • Had the mosquitoes not been being killed by her? (Sivrisinekler onun tarafından öldürülmüyor muydu?)
 • Had this country not been being ruled by the king? (Bu ülke kral tarafından yönetilmiyor muydu?)
 • Had the petrol not been being stolen? (Petrol çalınmıyor muydu?)

Past Perfect Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

Wh questions olarak adlandırılan ve İngilizcede yaygın bir şekilde kullanılan belli soru kalıpları bulunur.  Bu soru kalıpları Türkçedeki ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde karşnıza çıkan kalıplardır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları aşağıdaki gibidir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

Bu kalıplar Past Perfect Continuous Tense soru cümlelerinde ve diğer İngilizce zamanlar ile de uygun kurallar çerçevesinde kullanılır. Bu soru kalıpları ile cümle kurmak için yukardaki soru kelimelerinden cümle yapısına uygun olan seçilir ve cümlenin en başın getirilir. Devamında ise Past Perfect Continuous Tense soru cümlesi kurallarını aynı şekilde uygulanır. Bu yapıyla sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap verilmez bu yüzden düz cümle kurallarına uygun şekilde yanıt verilir. Cümle kurma formülü aşağıdaki gibidir.

Who​hadI​ beenspeaking?
​ What​hadhe​ beeneating?
​Where​had​she​ beengoing?
​ When​hadthey​ beenlistening?
​Why​hadwebeendriving?
​How​hadyou​ beenfeeling??

Past Perfect Continuous Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

Past Perfect Continuous Tense, geçmiş zamanda belli bir süreçte gerçekleşen/gerçekleşmeyen olayların ifade edilmesi için günlük yaşamda kullanılabilir. Günlük hayatta, işte, okulda, arkadaşlar ile yapılan sohbetlerde Past Perfect Continuous Tense yapısına başvurulabilir. Aşağıda yer alan örneği inceleyebilirsiniz.

-Where were you last week? + I had been working on my school project and I was at home all week. (-Geçen hafta neredeydin? + Okul projem üzerinde çalışıyordum ve bütün hafta evdeydim.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Past Perfect Continuous Tense, geçmiş zamanı ifade eden bir yapıdır. Yakın geçmiş zamanı İngilizcede temsil eden tense ise Present Perfect Tense’dir. Dolayısıyla yakın geçmiş zamanı anlatan bir cümle kurmak istediğinizde Present Perfect Tense yapısına başvurmak daha doğrudur. Aşağıda yer alan cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • I have just found a notebook. (Az önce bir defter buldum.)
 • Have you seen my bag? (Çantamı gördün mü?)
 • She has gone to the park. (O parka gitti.)
 • They have sold their car. (Onlar arabasını sattı.)
 • Ross has attended to a new course. (Ross yeni bir kursa katıldı.)

Past Perfect Continuous Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Past Perfect Continuous Tense’de “am-is-are” direkt olarak kullanılmaz. To be fiilinin 3. hali olan “been”, “had”in sonrasına eklenir. Been’den sonra gelen fiile -ing takısı eklenir. Past Perfect Continuous yapısında kısaltma yapılabilecek olan had kısmıdır. Resmi olmayan, gündelik yazışmalarda “I had been going” yerine “I’d been going” ifadesi kullanılabilir. Ancak çoğunlukla uzun yazılış tercih edilir.

Past Perfect Continuous Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Bireyler, Past Perfect Continuous Tense’i iş hayatında, geçmiş zamanda gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmedikleri eylemleri ifade etmek için kullanabilir. Aşağıda yer alan cümleleri inceleyebilirsiniz.

 • I had been reading the report when you came. (Sen geldiğinde raporu okuyordum.)
 • She hadn’t been working when the manager saw her. (Müdür onu gördüğünde, o çalışmıyordu.)
 • We had been speaking about the project. (Biz proje hakkında konuşuyorduk.)
 • You hadn’t been listening to your co-worker. (Sen iş arkadaşınıb dinlemiyordun.)
 • Jessie had been going for a business trip when you started to work here. (Sen burada çalışmaya başladığında, Jessie bir iş gezisine gidiyordu.)

Past Perfect Continuous Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Past Perfect Continuous Tense geçmiş zamanda bir süreç halinde gerçekleşen olayları ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla tatil planı anlatmak için uygun bir tense değildir. Tatil planı anlatmak için tercih edilen ve uygun olan tenseler, çoğunlukla gelecek zamanı ifade edenlerdir. Ancak Past Perfect Continuous Tense geçmişte yaşanan tatil deneyimlerini ifade etmek için tercih edilebilir.

Past Perfect Continuous Tense Exercises Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce Past Perfect Continuous Tense egzersizleri, öğrendiğiniz bilgilerin kalıcılığını arttırmak ve konuyu ne kadar iyi öğrendiğinizi anlamanız için vardır. Future Perfect Tense egzersizleri “-had been + V-ing” takısı kullanımı ve olumsuz-soru cümlesinin nasıl yazılacağına ve olumludan olumsuza, olumsuzdan soruya cümlenin nasıl çevrileceğine odaklanmalıdır. Çoktan seçmeli test sorusu, boşluk doldurma, cümleleri olumlu-olumsuz ve soru formuna dönüştürme gibi egzersiz çeşitleri vardır.

Past Perfect Continuous Tense Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi

 1. I __________ the meal when Jon entered the room. (eat)
 2. She __________ the car before she met an accident. (drive)
 3. He __________ there for seven years before he left the job. (work)
 4. Tina __________ cake when I arrived. (bake)
 5. The children __________ in the park for many hours. (play)
 6. Bob __________ the novel for many days. (study)
 7. They __________ in this house since 2015. (live)
 8. I __________ yoga since my childhood. (do)
 9. Jonathon __________ news for two hours. (draft)
 10. Tom __________ classes for one month. (not attend)
 11. He __________ English Grammar for three weeks. (not learn)
 12. She __________ around the world since 2013. (travel)
 13. __________ the same car for ten years? (he, drive)
 14. __________ for three hours when she arrived? (I, wait)
 15. She was tired. She __________ in the office for six hours. work)
 1.  had been eating
 2. She had been driving 
 3. He had been working 
 4. Tina had been baking 
 5. The children had been playing 
 6. Bob had been studying 
 7. They had been living 
 8. had been doing 
 9. Jonathon had been drafting
 10. Tom had not been attending
 11. He had not been learning 
 12. She had been traveling 
 13. Had he been driving
 14. Had I been waiting 
 15. She was tired. She had been working 

Past Perfect Continuous Tense Test Soruları

1) I …..  to find my keys then I realised they were in my hand all along.
a) had been try
b) had be trying
c) had was trying
d) had been trying


2) ….. she …… …… for you all that time?
a) had/been waiting
b) had/be waiting
c) had/was waiting
d) had/been waited


3) They ………………. for over three hours.
a) had been talk
b) had be talk
c) had was talking
d) had been talking


4) The kids ……………. in the rain.
a) had were playing
b) had been playing
c) has been play
d) had been played


5) Everything was wet because …..
a) It had been sunny
b) it had been training
c) it had been raining
d) it had been windy


6) They were very sick because they ………… properly
a) hadn’t been eating
b) hadn’t been flying
c) hadn’t been finding
d) hadn’t been crying


7) He had no money because he ……… since 2005.
a) hadn’t working
b) hadn’t been working
c) had been working
d) had working


8) I …………. for my keys for several hours.
a) had been looked
b) had been looking
c) had looking
d) had had looking


9) It ……………. for several days and the streets were filled with snow.
a) has be now
b) has been snowed
c) had been snowing
d) has had snowing


10) We ……………… each other until we met the other day.
a) had been seeing
b) hadn’t been seeing
c) hadn’t be see
d) hadn’t were seeing

 1. d) had been trying
 2. a) had/been waiting
 3. d) had been talking
 4. b) had been playing
 5. c) it had been raining
 6. a) hadn’t been eating
 7. b) hadn’t been working
 8. b) had been looking
 9. c) had been snowing
 10. b) hadn’t been seeing

Past Perfect Continuous Tense Worksheet Örneği

Test Soruları
1.)I _ (wait) for her for hours before she came.
a.) had been waited
b.) has been waiting
c.) had been waiting
d.) had waited

2.)Jenny was annoyed. Jim _ (call) her every night for the whole week!
a.) has been calling
b.) had been calling
c.) called
d.) had called

3.)When I first met Ann, she _ (work) in Samsung for 15 years.
a.) worked
b.) had been working
c.) have been working
d.) had worked

4.)She __ (teach) chemistry before she became a journalist.
a.) had teached
b.) had been teached
c.) had been teaching
d.) had been taught

5.)I was really upset when the thieves stole my car. I __ (have) it for years.
a.) have had
b.) had had
c.) had
d.) have

6.)I was really relieved when I found the documents. I _ (look for) them whole morning.
a.) had looked for
b.) had been looking for
c.) had been looked for
d.) had been looked

7.)I _ (work) for Exxon for 15 years.
a.) had been working
b.) worked
c.) was working
d.) have been working

8.)When I arrived home, my mom __ (already cook).
a.) had been cooking already
b.) had already been cooking
c.) have already been cooking
d.) already had been cooking

9.)Her eyes were red. It was obvious that she _ (cry).
a.) had been crying
b.) had cried
c.) cried
d.) have cried

10.)I __ (wait) here for hour last Monday before the bus came.
a.) was waiting
b.) had been waiting
c.) have been waiting
d.) had waited
Boşluk Doldurma

1.) The laborers _______________ in this mine for several years. (work)
2.) I ________________ this novel for one week. (read)
3.) The salesman ______________ the target of sales for many years. (achieve)
4.) The mechanic _______________ the car for two days. (repair)
5.) Jimmy ______________ online for many years. (earn)
6.) He _______________ this shirt for many days. (wear)
7.) George _______________ around the world since 2006. (travel)
8.) The kids _______________ cartoons since the evening. (watch)
9.) The horse _______________. (neigh)
10.) I _______________ to work. (drive)
11.) She ______________ Sacred Games for five hours. (watch)
12.) They ______________ rugby since morning. (play)
” disappear- sit- work – chew – dream – mind – wonder – steal”
Yukarıda yer alan kelimeleri kullanarak, paragraftaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

The sun was shining and the smell of freshly cut grass lingered in the air.
Michael (1) ………………………… in the garden for a few hours, dozing
in his chair. He was exhausted because he (2) …………………………
long days at the office. His dog, Rufus, was laying in the shade of an old
tree. He (3) ………………………… on a slipper for a while, but Michael hadn’t noticed. Michael
(4) ………………………… about going on holiday to a tropical island. Suddenly, a dark shadow
dashed over the fence and through the open kitchen door. Rufus (5) ………………………… his
own business with the slipper, but the furry shadow caught his attention. Barking, he bolted
after the creature. He leaped over Michael’s legs and began a ferocious pursuit. Michael awoke
to the sound of the commotion and saw his dog chasing a rather fat cat away from his food
bowl. For the last few weeks, Michael (6) ………………………… why Rufus’s new dog biscuits
(7) ………………………… faster than he could refill them. The cat (8) …………………………
his food!
Aşağıda yer alan cümlelerde Past Perfect Continuous Tense kullanımı ile ilgili hatalar bulunmaktadır. Bu hataları bulunuz ve düzeltiniz.

1.) We has been travelling around Europe for 4 weeks and had already visited 5 countries.
2.) The authorities had been searched for him for 3 years before they finally caught him.
3.) How long had he be waiting for her before she showed up?
4.) I had been not sitting down for very long before I was called into the office.
5.) My family and I had living in England for 15 years before we moved to the United States.
6.) The man left the room after he had was talking on the phone for over an hour.
7.) I hope they had not being standing out on the street for long.
8. Had she been cooked in the kitchen all afternoon or had she taken a break?
Test soruları cevapları:

1.)had been waiting
2.)had been calling
3.)had been working
4.)had been teaching
5.)had had
6.)had been looking for
7.)have been working
8.)had already been cooking
9.)had been crying
10.)had been waiting

Boşluk doldurma cevapları:
1.) The laborers had been working
2.) I had been reading
3.) The salesman had been achieving
4.) The mechanic had been repairing
5.) Jimmy had been earning
6.) He had been wearing
7.) George had been traveling
8.) The kids had been watching
9.) The horse had been neighing.
10.) I had been driving
11.) She had been watching
12.) They had been playing

Paragraf Tamamlama Cevapları

1.) had been sitting
2.) had been working
3.) had been chewing
4.) had been dreaming
5. had been minding
6.) had been wondering
7.) had been disappearing
8.) had been stealing

Cümlelerdeki hataları bulma alıştırmasının cevapları:


1. had been traveling 
2. had been searching 
3. had he been waiting
 4. hadn’t been sitting 
5. had been living
6. had been talking
7. hadn’t been standing
8. Had she been cooking

Past Perfect Continuous Tense PDF Konu Anlatımı

Past Perfect Continuous Tense konu anlatımı ile ilgili PDF dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Past Perfect Continuous Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

İngilizce Past Perfect Continuous Tense diğer zamanlarda olduğu gibi öğrencilerin seviyesine uygun bir program ile öğretilir. İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayan ve bilgi seviyesi daha düşük olanlar için nispeten daha kolay ve basit bir şekilde kurallar aktarılır. Aynı şekilde zor olmayan örnekler ve alıştırmalar ile konunun daha iyi anlaşılması amaçlanır. Öğrencilerin bilgi seviyesi arttıkça, konu daha detaylı bir şekilde anlatılır ve verilen alıştırmalar da o ölçüde zorlaşır. Genel olarak her seviyede, öğrencilere ilk olarak kurallar verilir, sonrasında ise örnekler ile verilen kurallar pekiştirilir. Konunun iyi bir şekilde öğrenilmesi için bol bol pratik yapmak da oldukça önemlidir.

6. Sınıflar için Past Perfect Continuous Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 1. She had been cleaning the house before they came.  (Onlar gelmeden önce o, evi temizliyordu.)
 2. I had been doing my homework before I went to school. (Ben okula gitmeden önce ödevimi yapıyordum.)
 3. The children had been playing in the garden before my mother came. (Annem gelmeden önce çocuklar bahçede oynuyordu.)
 4. Since it had been raining for hours, the streets were wet. (Birkaç saattir yağmur yağdığı için sokaklar ıslaktı.)
 5. We had been looking for you for hours.  (Biz saatlerdir seni aramaktaydık.)
 6. He had been sounding very weird.  (Onun sesi çok acayip geliyordu.)
 7. I had been looking for her ring for five days.  (Ben beş gündür onun yüzüğünü arıyordum.)
 8. I had been sleeping for 10 the last hours.  (Ben son 10 saattir uyuyordum.)
 9. Ayten had been studying for ten hours when his computer crashed.  (Bilgisayarı çöktüğünde, Ayten on saattir çalışmaktaydı.)
 10. His wife had been cooking for an hour by the time the guests arrived.  (Misafirler geldiğinde, onun karısı bir saattir yemek yapmaktaydı.)
 11. He hadn’t been listening to you for the last ten minutes. (O, son on dakikadır seni dinlemiyordu.)
 12. He hadn’t been welcoming the guests. (O, misafirleri karşılamıyordu.)
 13. It hadn’t been snowing since last winter. (Geçen kıştan bu yana kar yağmıyordu.)
 14. They hadn’t been shopping for a month.  (Onlar bir aydır alışveriş yapmıyorlardı.)
 15. Serhan failed the final exam because he had not been attending lectures.  (Serhan bitirme sınavında kaldı, çünkü bir zamandan beri derslere katılmıyordu.)

9. Sınıflar için Past Perfect Continuous Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 1. She had been practicing verbs for two weeks. (O iki haftadır fiilere çalışıyordu.)
 2. had been drinking coffee for five years. (5 yıldır kahve içiyordum.)
 3. had been visiting Paris since 2006. (2006’dan beri Paris’i ziyaret ediyordum.)
 4. Tom had been waiting for Julia for two hours. (Tom, iki saattir Julia’yı bekliyordu.)
 5. The gardener had been planting flowers for twenty years. (Bahçıvan, yirmi yıldır çiçek yetiştiriyordu.)
 6. Cool breeze had been blowing since morning. (Sabahtan beri soğuk rüzgar esiyordu.)
 7. Had he been jogging for one hour? (O, bir saattir hafif koşu mu yapıyordu?)
 8. It had been raining since midnight. (Gece yarısından beri yağmur yağıyordu.)
 9. He had been suffering from fever for many days. (O, günlerdir yüksek ateşten acı çekiyordu.)
 10. Sara had been learning French for three months. (Sara 3 aydır Fransızca öğreniyordu.)
 11. had been studying at this college for many years. (Ben yıllardır bu kolejde çalışıyordum.)
 12. His business had been making progress by leaps and bounds. (Onun işi çok hızlı bir şekilde gelişiyordu.)
 13. Rita had been teaching English Grammar since 2007. (Rita 2007’den beri İngilizce gramer öğretiyordu.)
 14. What had you been doing for five hours? (5 saattir ne yapıyordun?)
 15. Harris had been sleeping for 8 hours when the mother woke him up. (Harris, annesi onu uyandırdığında, 8 saattir uyuyordu.)

Past Perfect Continuous Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Past Perfect Continuous Tense, geçmiş zamanda, belli bir süreçte yaşanan olayların aktarılması için kullanılır. Bu nedenle, yine geçmiş zamanı ifade eden Simple Past Tense, Past Continuous Tense ve ek olarak Perfect zaman grubunda yer alan Present Perfect Continuous Tense ile benzerdir.

Past Perfect Continuous Tense ve Present Continous Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense geçmiş zamanda, belli bir süreçte yaşanan olayları ifade etmek için kullanılır. Present Continuous Tense ise şimdiki zamanı ifade eder. Dolayısıyla aralarındaki temel fark ifade ettikleri zamandan kaynaklanır. Past Perfect Continuous Tense geçmiş, Present Continuous Tense ise şimdiki zamanı ifade etmek için kullanılır.

Past Perfect Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense geçmiş zamanda, belli bir süreçte yaşanan olayları ifade etmek için kullanılır. Simple Past Tense geçmişte yaşanmış ve bitmiş olayları ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle birbiri ile tamamen farklı zaman yapılarıb değillerdir. Ancak geçmişte, belli bir zamanda yaşanmış ve sonlanmış (süreç içermeyen) olaylar için Simple Past Tense, geçmişte bir süreç alan olaylar için ise Past Perfect Continuous Tense yapısı tercih edilir. Ayrıca bu iki tense aynı cümle içerisinde uyumlu olarak bir arada kullanılabilir.

Past Perfect Continuous Tense ve Future Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense geçmiş zamanda, belli bir süreçte yaşanan olayları ifade etmek için kullanılır. Future Tense ise gelecek zamanı ifade etmek için kullanılır. Aralarındaki fark ifade ettikleri zamandan kaynaklanır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI