Future Perfect Tense (Gelecekte Tamamlanacak Eylemler) Konu Anlatımı

Gelecek zamanda bitmiş olması beklenen olaylar için Future Perfect Tense kullanılır. Future Perfect Tense'in dilimizdeki karşılığı ise "yapmış olacağım, gitmiş olacağım, gelmiş olacağım" şeklindedir. Dolayısıyla biz de günlük hayatta bu yapıyı zaman zaman kullanırız.

Gelecek zamanda bitmiş olması beklenen olaylar için Future Perfect Tense kullanılır. Future Perfect Tense’in dilimizdeki karşılığı ise “yapmış olacağım, gitmiş olacağım, gelmiş olacağım” şeklindedir. Dolayısıyla biz de günlük hayatta bu yapıyı zaman zaman kullanırız.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İçeriğin devamında, Future Perfect Tense yapısı ile ilgili gramer kuralları, cümle örnekleri ve çeşitli alıştırmalar yer alacaktır.

Future Perfect (Gelecekte Tamamlanmış Zaman) Tense Nedir?

İngilizce’de zamanlar arasında yer alan Future Perfect Tense, gelecek zamanda bitmesi beklenen olayları ifade etmek için kullanılır. Gelecek zamanı ifade etmesi nedeniyle “will” yapısı ve ek olarak “have + V3 ” şeklinde cümle kurulumu gerçekleşir. Cümle kurulumu için geçerli olan bu gramer kuralı, öğrenimi kolay kılar. Tüm özneler ile birlikte “will have + V3” yapısı kullanılır. Eğer öğrenciler, fiillerin 3. halini biliyorsa ve cümle kurma kurallarına genel olarak hakimse, rahat bir şekilde Future Perfect Tense yapısıyla cümle kurabilir.

Sıklıkla kullanılan Gelecekte Bitmiş Zaman zarfları (Future Perfect Tense Time Adverbs) şunlardır:

 • already: çoktan
 • at the end of: …in sonunda
 • before: önce
 • by: -e kadar
 • by tomorrow/ tomorrow morning-evening- afternoon-night: yarına kadar/yarın sabaha-akşama-öğleye-geceye kadar
 • by the time: zamana kadar
 • by Sunday: Pazara kadar
 • by next week/month/year: gelecek haftaya/gelecek aya/ gelecek yıla kadar
 • by the end of the week/the month/the year: haftanın/ayın/yılın sonuna kadar
 • by 2025: 2025’e kadar
 • when: -dığı zaman

Future Perfect Tense Gramer Kuralları Nedir?

Future Perfect Tense gramer kuralları kolay bir şekilde öğrenilebilecek düzeydedir. “Will have + V3” yapısı tüm öznelerle birlikte kullanılır. Olumsuz cümle yapısında “will not- won’t” yer alır. Soru cümlelerinde ise “Will- Won’t” cümlenin başına getirilir. Yazının devamında hem gramer kuralları hem de konu ile ilgili birçok cümle örneği bulunmaktadır.

Future Perfect Tense gramer kuralları aşağıdaki gibidir:

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + will  + have + Verb 3…

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + will not + have + Verb 3….

Soru Cümlesi

Will + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + have + Verb 3….?

Future Perfect Tense Gramer Kuralları Tablosu

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I will have cleaned the office. (Ben ofisi temizlemiş olacağım.)I will not have cleaned the office. (Ben ofisi temizlememeiş olacağım)Will I have cleaned the office?(Ofisi temizlemiş olacak myım?)
You will have cleaned the office. (Sen ofisi temizlemiş olacaksın.)You will not have cleaned the office. (Sen ofisi temizlememiş olacaksın.)Will you have cleaned the office? (Sen ofisi temizlemiş olacak mısın?)
He/She/It will have cleaned the office.(O, ofisi temizlemiş olacak..)He/She/It will not have cleaned the office. (O, ofisi temizle.)Will he/she/it have cleaned the office? (O, ofisi temizlemiş olacak mı?)
We will have cleaned the office (Biz, ofisi temizlemiş olacağız.)We will not have cleaned the office. (Biz, ofisi temizlememiş olacağız..)Will we have cleaned the office?(Biz, ofisi temizlemiş olacak mıyız?)
You will have cleaned the office. (Siz, ofisi temizlemiş olacaksınız.)You will not have cleaned the office.(Siz, ofisi temizlememiş olacaksınız.)Will you have cleaned the office? (Siz, ofisi temizlemiş olacak mısınız?)
They will have cleaned the office. (Onlar, ofisi temizlemiş olacaklar.)They will not have cleaned the office. (Onlar, ofisi temizlememiş olacak.)Wil they have cleaned the office? (Onlar, ofisi temizlemiş olacak mı?
Future Perfect Continuous Tense cümle kuralları ve örnekleri tablosu
Olumlu Edilgen CümleOlumsuz Edilgen CümleOlumlu Edilgen Soru CümlesiOlumsuz Edilgen Soru Cümlesi
The machine will have been   installed by me. (Makine benim tarafımdan kurulmuş olacak.)The machine will not have been  installed by me. (Makine benim tarafımdan kurulmuş olmayacak.)Will the machine have been installed by me? (Makine benim tarafımdan mı kurulmuş olacak?)Will not the machine have been installed by me? (Makine benim tarafımdan kurulmuş olmayacak mı?)
The machine will have been installed by you. (Makine senin tarafından kurulmuş olacak.)The machine will not have been installed by you. (Makine senin tarafından kurulmuş olmayacak.)Will the machine have been installed by you? (Makine senin tarafından mı kurulmuş olacak?)Will not the machine have been installed by you? (Makine senin tarafından kurulmuş olmayacak mı?)
The machine will have been installed by us. (Makine bizim tarafımızdan kurulmuş olacak.)The machine will not have been installed by us. (Makine bizim tarafımızdan kurulmuş olmayacak.)Will the machine have been installed by us? (Makine bizim tarafından mı kurulmuş olacak?)Will not the machine have been installed by us? (Makine bizim tarafından kurulmuş olmayacak mı?)
The machine will have been   installed by them. (Makine onlar tarafından kurulmuş olacak.)The machine will not have been   installed by them. (Makine onlar tarafından kurulmuş olmayacak.)Will the machine have been installed by them? (Makine onlar tarafından mı kurulmuş olacak?)Will not the machine have been installed by them? (Makine onlar tarafından mı kurulmuş olmayacak mı?)
The machine will have been   installed by him. (Makine onun tarafından kurulmuş olacak.)The machine will not have been   installed by him. (Makine onlar tarafından kurulmuş olmayacak.)Will the machine have been installed by him? (Makine onun tarafından mı kurulmuş olacak?)Will not the machine have been installed by him? (Makine onun tarafından kurulmuş olmayacak mı?)
The machine will have been   installed by her. (Makine onun tarafından kuruluyor olacak.)The machine will not have been   installed by her. (Makine onun tarafından kurulmuş olmayacak.)Will the machine have been installed by her? (Makine onun tarafından mı kurulmuş olacak?)Will not the machine have been installed by her? (Makine onun tarafından kurulmuş olmayacak mı?)
The machine will have been   installed by it. (Makine onun tarafından kurulmuş olacak.)The machine will not have been   installed by her. (Makine onlar tarafından kurulmuş olmayacak.)Will the machine have been installed by it? (Makine onun tarafından mı kurulmuş olacak?)Will not the machine have been installed by it? (Makine onun tarafından kurulmuş olmayacak mı?)
Future Perfect Continuous Tense edilgen cümle kuralları ve örnekleri tablosu

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

Yakın geçmiş zaman İngilizcede Present Perfect Tense yapısı ile ifade edilir. İngilizcede bir cümlenin Present Perfect Tense olup olmadığını, “have-has” yapısından sonra V3 yani fiilin 3. halinin kullanımı olmasından anlayabilirsiniz. Have yardımcı fiili I, you, we, they özneleri ile, has yapısı ise he, she, it özneler ile birlikte kullanılır.

Present Perfect Tense, İngilizce zamanlar içerisinde, diğer yapılarda olduğu gibi sık sık kullanılan bir tensedir. İngilizce öğrenenlerin en çok karıştırdığı yapılardan biri olan Present Perfect Tense, temelde etkisi devam eden yakın geçmiş zamana ait olay ve eylemleri anlatır. Present Perfect Tense; geçmişte başlayan etkisi günümüzde devam eden durum ve eylemleridaha önceden yaşanmış olan tecrübelerihenüz tamamlanmamış olan olay ve eylemleri ve belirli bir zamanda gerçekleşen değişiklikleri anlatmak için kullanılır.

Future Perfect Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Future Perfect Tense cümle kurma yöntemi, aşağıda yer aldığı gibi 3 şekilde gerçekleşir. Olumlu cümlelerinde tüm özneler ile birlikte “will+ have+ v3” formülü kullanılır. Olumsuz cümlelerde ise tüm özneler ile birlikte “will+ not+ have + V3” formülü uygulanır. Soru cümlesi içinse Will yapısı cümlenin başına gelir. Olumlu soru cümlesi ise will’den hemen sonra özne gelir. ve have+V3 yapısı ile devam eder. Eğer olumsuz soru cümlesi ise olumsuzluk eki olan -not cümlenin başında yer alır. Yani cümle “will not- won’t” ile başlar ve devamında özne + have + v3 yapısı yer alır.

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + will  + have + Verb 3…

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + will not + have + Verb 3….

Soru Cümlesi

Will + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + have + Verb 3….?

Future Perfect Tense Olumlu Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

Future Perfect Tense olumlu cümle örnekleri ve çözümlemesi aşağıdaki gibidir. Aşağıda yer alan tablodan ilk olarak gramer kurallarını inceleyebilir, sonrasında ilgili örneklere göz gezdirerek konuyu pekiştirebilirsiniz.

Özne (Subject)Yardımcı fiilYüklemNesne
I
You
We
They
He
She
It
Will + have
 
‘ll + have
Verb 3Object
 1. By September 2015, Denise will have finished her ultrasound classes. (Eylül 2015’de, Denise ultrason dersini tamamlamış olacak.)
 2. By September 2015, Denise will have visited California. (Eylül 2015’de Denise Kaliforniya’yı ziyaret etmiş olacak.)
 3. By September 2015, Denise will have begun working at Valley Hospital. (Eylül 2015’de, Denise Valley Hastanesi’nde çalışmaya başlamış olacak.)
 4. By September 2015, Denise will have bought a car. (Eylül 2015’de Denise bir araba almış olacak.)
 5. By September 2015, Denise will have moved to a new apartment. ((Eylül 2015’de Denise yeni bir daireye taşınmış olacak.)
 6. By September 2015, Denise will have bought nice Christmas gifts. (Eylül 2015’de Denise, güzel noel hediyeleri almış olacak.)
 7. By September 2015, Denise will have gone skiing in Mont Tremblant. (Eylül 2015’de Denise Tremblant Dağı’na kayak yapmaya gitmiş olacak.)
 8. By September 2015, Denise will have met her friends in New York. (Eylül 2015’de Denise New York’da arkadaşları ile buluşmuş olacak.)
 9. By September 2015, Denise will have given a Mother’s Day gift to her mom. (Eylül 2015’de Denise annesine, anneler günü hediyesi vermiş olacak.)
 10. By September 2015, Denise will have returned to Mexico. (Eylül 2015’de Denise Meksika’ya dönmüş olacak.)
 11. Sam will have finished work by the time his sister leaves for Boston. (Kardeşi Boston’a gitmek için ayrıldığında, Sam işini bitirmiş olacak.)
 12. Sara’s brother will have come home by the time she goes out to a club. (Sara’nın erkek kardeşi, o kulübe gitmek için çıktığında eve gelmiş olacak.)
 13. Helene’s brother will have cooked lunch by the time she finishes her exam. (Helene’nin erkek kardeşi, o sınavını bitirdiğinde, öğle yemeğini pişirmiş olacak.)
 14. The Lees will have found a new apartment by the time they move out. (Lees ailesi, taşındığında yeni bir daire bulmuş olacaklar.)
 15. Yuri’s favorite show will have begun by the time he gets home. (Yuri’nin favori şovu, o eve vardığında başlamış olacak.)

Future Perfect Tense Olumsuz Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

Future Perfect Tense olumsuz cümle örnekleri ve çözümlemesi aşağıdaki gibidir. Aşağıda yer alan tablodan ilk olarak gramer kurallarını inceleyebilir, sonrasında ilgili örneklere göz gezdirerek konuyu pekiştirebilirsiniz.

Özne (Subject)Yardımcı fiilYüklemNesne
I
You
We
They
He
She
It
Will + not + have
 ‘ll + not + have
won’t + have
Verb 3Object
 1. By the time my brother’s flight arrives, I will not have finished work. (Erkek kardeşimin uçağı indiğinde, işim bitmemiş olacak.)
 2. By the time Jaime takes his cat to the vet, he will not have worked out for one hour. (Jaima kedisini veterinere götürdüğünde, bir saat boyunca çalışmamış olacak.)
 3. By the time Helene attends Dr. Johnson’s lecture, she will not have taken her psychology exam. (Helene, Doktor Johnson’ın dersine katıldığında, psikoloji sınavına girmemiş olacak.)
 4. By the time the Jones family buys a new car, they will not have sold their old one. (Jones’ın ailesi yeni bir araba aldığında, eskisini satmamış olacaklar.)
 5. By the time Mr. and Mrs. Kim get home, the workers will not have finished installing the new windows. (Bay ve bayan Kim eve geldiğinde, işçiler yeni pencerelerinin kurulumunu bitirmemiş olacak.)
 6. By the time Jon Pablo visits Brazil, he will not have saved $3,000. (Jon Pablo Brezilya’yı ziyaret ettiğinde, 3 bin dolar biriktirmemiş olacak.)
 7. By the time Nellie and Victor have a baby, they will not have moved into their new apartment. (Nellie ve Victor’un bebekleri olduğunda, onlar yeni dairelerine taşınmamış olacak.)
 8. By the time Paula goes to bed, she will not have finished her homework. (Paula yatağa gittiğinde, ödevini bitirmemiş olacak.)
 9. By the time Juan gets married, he will not have earned his electrician’s license. (Juan evlendiğinde, elektrikçi belgesini almamış olacak.)
 10. By the time Eun Hee visits her relatives in Korea, she will not have graduated. (Eun Hee Kore’deki akrabalarını ziyaret ettiğinde, mezun olmuş olmayacak.)
 11. Anna will not have graduated by the time she visits her sister in Ukraine. (Anna, Ukrayna’daki kız kardeşini ziyaret ettiğinde, mezun olmamış olacak.)
 12. Juan will not have gotten a promotion by the time he moves into a new apartment. (Juan yeni bir daireye taşındığında, terfi almamış olacak.)
 13. Paresh will not have cleaned his apartment by the time he goes to bed. (Paresh uyuduğunda, dairesini temizlemiş olmayacak.)
 14. Wanda will not have learned to swim by the time she goes to Hawaii. (Wanda, Hawai’ye gittiğinde yüzmeyi öğrenmemiş olacak.)
 15. Gordon will not have graduated by the time he visits his friends in Australia. (Gordon, Avustralya’daki arkadaşını ziyaret ettiğinde, mezun olmuş olmayacak.)

Future Perfect Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Future Perfect Tense’de Passive Voice yani edilgen cümle yapısı olumlu, olumsuz ve soru formunda karşınıza çıkar. Etken ve edilgen yapıda cümle formları aynı olmasına rağmen cümle dizilimi birbirinden farklıdır. Active Voice yani etken yapıda işi yapan kişi cümlenin öznesi olarak yer alır. Passive Voice yani edilgen yapıda ise yapılan işin nesnesi özne olarak cümlenin başında yer alır. Etken cümlenin öznesi, edilgen cümlede nesne olarak yer alır. 

 • Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)
 • Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat).
 1. A new cell phone will have been bought by Jane. (Yeni bir cep telefonu Jane tarafından satın alınmış olacak.)
 2. It will have been installed by her father. (Babası tarafından kurulmuş olacak.)
 3. The shopping mall will have been visited by a lot of people. (Alışveriş merkezi birçok kişi tarafından ziyaret edilmiş olacak.)
 4. The contract will have been signed by our manager. (Anlaşma müdürümüz tarafından imzalanmış olacak.)
 5. This homework will not have been done by you. (Bu ödev senin tarafından yapılmış olmayacak.)
 6. The new book will not have been shown by them. (Yeni kitap onlar tarafından gösterilmemiş olacak.)
 7. Sue will not have been visited by me. (Sue benim tarafımdan ziyaret edilmemiş olacak.)
 8. He will have been missed by the family. (O ailesi tarafından özlenmiş olacak..)
 9. Will a new worker have been employed by the company? ( Şirket tarafından yeni bir işçi alınmış olacak mı?)
 10. Will the shower have been repaired by the plumber? (Duş tesisatçı tarafından tamir edilmiş olacak mı?)
 11. Will animals have been protected by law? (Hayvanlar kanunlar tarafından korunmuş olacak mı?)
 12. The restaurant will have been redesigned. (Restoran yeniden dizayn edilmiş olacak.)
 13. The doors will have been locked at midnight. (Kapılar gece yarısı kilitlenmiş olacak.)
 14. The car will not have been washed by me. (Araba benim tarafımdan yıkanmış olmayacak.)
 15. You will not have been given a chance like this again. (Sana böyle bir şans tekrar verilmiş olmayacak.)

Future Perfect Tense Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

Yardımcı fiilÖzne (Subject)YüklemNesne
Will(Olumlu)
Won’t(Olumsuz)
I
You
We
They
He,
She
It
  have + Verb 3  Object
 1. Will she have gone shopping on Main Street? (O, ana caddede alışverişe gitmiş olacak mı?)
 2. Will they have slept until their father come? (Onlar babaları gelene kadar uyumuş olacaklar mı?)
 3. Will she have grew by the time he comes back home? (O, eve dönene kadar büyümüş olacak mı?)
 4. Will they have made any mistakes? (Onlar hiç hata yapmış olacaklar mı?)
 5. Will she have hidden the golden necklace until her father searches for it? (O, babası araştırana kadar altın kolyeyi saklamış olacak mı?)

Future Perfect Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

Yardımcı fiilÖzne (Subject)YüklemNesne
Will(Olumlu)
I
You
We
They
He,
She
It
  have + Verb 3  Object
 1. Will you have cleaned your house? (Sen evini temizlemiş olacak mısın?)
 2. Will you have broken the windows? (Sen pencereleri kırmış olacak mısın?)
 3. Will my mother have taken the pills? (Annem ilaçlarını almış olacak mı?)
 4. Will your son have graduated from school this time next year? (Gelecek yıl bu zamanlarda oğlun okuldan mezun olmuş olacak mı?)
 5. Will he have fought for the money next Thursday? (O, gelecek Perşembe günü para için kavga etmiş olacak mı?) 

Future Perfect Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

Yardımcı fiilÖzne (Subject)YüklemNesne
Will not
Won’t(Olumsuz)
I
You
We
They
He,
She
It
  have + Verb 3  Object
 1. Won’t you have finished the report by tomorrow? (Yarına kadar raporu bitirmiş olmayacak mısın?)
 2. How long won’t they have smoked by next month? (Gelecek ay ne kadar süre sigara içmemiş olacaklar?)
 3. Will not  he have passed the exam by the end of this year? (Yılın sonuna kadar sınavı geçmiş olmayacak mı?)
 4. Will not she have completed her Europe tour by next month? (O, Avrupa turunu bir sonraki aya kadar tamamlamış olmayacak mı?)
 5. Will not everybody have arrived by the time the conference starts? (Konferans başladığı zaman herkes gelmiş olmayacak mı?)

Future Perfect Tense ile Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Future Perfecet Tense ile edilgen soru cümlesi kurmak için, normal soru cümlelerinde olduğu gibi “will” ilk olarak yazılır. Sonrasında ise özne + have been + v3″ yapısı ile cümle devam eder.

 • Will you have been tested  on your French speaking? (Fransızca konuşma üzerinden test edilmiş olacak mısın?)
 • Will I have been invited to the dinner? (Akşam yemeğine davet edilmiş olacak mıyım?)
 • Will you have been selected for the course? (Kurs için seçilmiş olacak mısın?)
 • Will she have been treated for her disease? (O hastalığı için tedavi edilecek mi?)
 • Won’t you have been called for the meeting? (Toplantı için aranmayacak mısın?)
Future Perfect Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

İngilizce Future Perfect Tense olumlu edilgen soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir.

Will + Özne + have been + V3 + nesne?

 • Will you have been tested  on your English grammar? (İngilizce gramer üzerinden test edilmiş olacak mısın?)
 • Will I have been invited to the party? (Partiye davet edilmiş olacak mıyım?)
 • Will the house have been cleaned next week? (Gelecek hafta ev temizlenmiş olacak mı?)
 • Will the task have been done by you? (Görev senin tarafından yapılmış olacak mı?)
 • Will the new computer have been used by your sister? (Yeni bilgisayar kız kardeşin tarafından kullanılmış olacak mı?)
 • Will we have been selected for the group? (Grup için seçilmiş olacak mıyız?)
 • Will the doors have been painted? (Kapılar boyanmış olacak mı?)
 • Will the letter have been posted by Jack? (Mektup Jack tarafından postalanmış olacak mı?)
 • Will the food have been made by chef? (Yemek şef tarafından mı yapılmış olacak?)
 • Will the car have been repaired next Monday? (Araba gelecek Pazartesi tamir edilmiş olacak mı?)
İngilizcede Future Perfect Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

İngilizce Future Perfect Tense olumsuz edilgen soru cümlesi yapısı aşağıdaki gibidir.

Will + not + Özne + have been + V3 + nesne?

 • Will not the documentary have been watched by billions of people around the world? (Belgesel dünyada milyonlarca insan tarafından izlenmiş olmayacak mı?)
 • Will not the TV show have been recorded? (Televizyon şovu kaydedilmiş olmayacak mı?)
 • Will not my mother’s hair have been cut by the hairdresser? (Annemin saçı kuaför tarafından kesilmiş olmayacak mı?)
 • Will not a new hospital have been visited by the Queen this morning?(Yeni bir hastane Kraliçe tarafından bu sabah ziyaret edilmiş olmayacak mı?)
 • Will not The World Cup have been shown on TV channels? (Dünya kupası televizyon kanallarında gösterilmiş olmayacak mı?)
 • Will not the results of the election have been discussed by some politicians? (Seçimin sonuçları bazı politikacılar tarafından tartışılmış olmayacak mı?)
 • Will not this area have been searched by the police? (Bu alan polis tarafından araştırılmış olmayacak mı?)
 • Will not I have been invited to the party? (Partiye davet edilmiş olmayacak mıyım?)
 • Will not the house have been cleaned next week? (Gelecek hafta ev temizlenmiş olmayacak mı?)
 • Will not the task have been done by you? (Görev senin tarafından yapılmış olmayacak mı?)

Future Perfect Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

Wh questions olarak adlandırılan ve İngilizcede yaygın bir şekilde kullanılan belli soru kalıpları bulunur.  Bu soru kalıpları Türkçedeki ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde karşnıza çıkan kalıplardır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları aşağıdaki gibidir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

Bu kalıplar Future Perfect Tense soru cümlelerinde ve diğer İngilizce zamanlar ile de uygun kurallar çerçevesinde kullanılır. Bu soru kalıpları ile cümle kurmak için yukardaki soru kelimelerinden cümle yapısına uygun olan seçilir ve cümlenin en başın getirilir. Devamında ise Future Perfect Tense soru cümlesi kurallarını aynı şekilde uygulanır. Bu yapıyla sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap verilmez bu yüzden düz cümle kurallarına uygun şekilde yanıt verilir. Cümle kurma formülü aşağıdaki gibidir:

Wh- question word + will + subject + have + past participle verb + rest of sentence in the present tense?

WhowillI​ haveinvitedto the game when it’s my turn to play?
​ Whatwillhe​ haveeatenby the time we get back from the mall?
​Wherewill​she​ havegonebefore she graduates?
​ Whenwillthey​ haveleftto practice?
​Whywillwehavecomeso early when they aren’t ready yet?
​Howwillyou​ havegottenall the prizes when you don’t play?
Wh yapıları ile ilgili cümle kuralı ve cümle örnekleri

WH soru zarfları ile ilgili cümle örnekleri:

What will you have brought with you by the time we leave the store? ( Biz dükkandan ayrıldığımızda, sen ne getirmiş olacaksın?)
Where will they have been when the plane lands? (Ucak indiğinde onlar nerede olacaklar?)
How will he have planned the event when nobody helps her? ( Kimse ona yardım etmeden organizasyonu nasıl planlayacak?)
Why will she have asked for help before the test starts? (Test başlamadan önce niçin yardım istemiş olacak?)

Future Perfect Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

Future Perfect Tense’in İngilizcede, günlük yaşamda kullanımı, gelecekte gerçekleşmesi beklenen olaylar-eylemler ile ilgili konuşurken gerçekleşir. Bu yapı şimdiki zamandas kullanılıyor olsa da, ifade ettiği anlam gelecek zamandadır. Dolayısıyla bahsedilen eylemin gelecek zamanda gerçekleşme veya gerçekleşmeme ihtimali bulunur.

 • He will have read a book. (O, bir kitap okumuş olacak.)
 • You will have cooked a meal. (Sen, yemek pişirmiş olacaksın.)
 • Helen will have graduated her school. (Helen, okulundan mezun olmuş olacak.)
 • Jessy will have studied French. (Jessy, Fransızca çalışmış olacak.)
 • I will have begun to work for a new company. (Yeni bir şirkette çalışıyor olacağım.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Future Perfect Tense, gelecek zamanı ifade eden bir yapıdır. Yakın geçmiş zamanı İngilizcede temsil eden tense ise Present Perfect Tense’dir. Dolayısıyla yakın geçmiş zamanı anlatan bir cümle kurmak istediğinizde Present Perfect Tense yapısına başvurabilirsiniz. Aşağıda yer alan cümle örneğini inceleyebilirsiniz.

I have just had breakfast. (Az önce kahvaltı yaptım.)

Future Perfect Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır

Future Perfect Tense kullanımında “am-is-are” bulunmaz. Bunun yerine, tüm özneler ile birliikte “will have + V3” yapısı kullanılır.

Future Perfect Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Future Perfect Tense’in İngilizcede, günlük yaşamda kullanımı, gelecekte gerçekleşmesi beklenen olaylar-eylemler ile ilgili konuşurken gerçekleşir. İş hayatında da, benzer şekilde bir kullanımı vardır. Bireylerin, iş hayatında gerçekleşmesini veya gerçekleşmemesini beklediği-planladığı eylemler için Future Perfect Tense kullanılır.

They will have gone to a business trip next month. (Onlar gelecek ay iş gezisine çıkacaklar.)

I will have written these reports tomorrow. (Yarın, bu raporları yazıyor olacağım.)

Future Perfect Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Gelecek zamanda planlanan veya gerçekleşecek olan tatil planlarından bahsedilirken Future Perfect Tense kullanılır. Aşağıda yer alan cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • I will have got on the plane by this time tomorrow. (Yarın bu saatlerde uçağa binmiş olacağım.)
 • They will have took a sunbathe inshore. (Onlar sahilde güneşleniyor olacaklar.)

Future Perfect Tense Exercises Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce Future Perfect Tense egzersizleri, öğrendiğiniz bilgilerin kalıcılığını arttırmak ve konuyu ne kadar iyi öğrendiğinizi anlamanız için vardır. Future Perfect Tense egzersizleri -will have- takısı kullanımı ve olumsuz-soru cümlesinin nasıl yazılacağına ve olumludan olumsuza, olumsuzdan soruya cümlenin nasıl çevrileceğine odaklanmalıdır. Çoktan seçmeli test sorusu, boşluk doldurma, cümleleri olumlu-olumsuz ve soru formuna dönüştürme gibi egzersiz çeşitleri vardır.

Future Perfect Tense Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi

 1. The pilot __________ an airplane 20000 ft above the surface level. (fly)
 2. Why ____ he________ driven his bike at the speed of 135mph? (not)
 3. She will __________ to Paris to meet her parents. (go)
 4. I ____ have _____ to cut my hairs into this kind of hairstyle. (decide)
 5. They ___________ an award for the best dance performance. (receive)
 6. The teacher ____ not ________ in their college premises. (look)
 7. He ___________ all the messages before his girlfriend’s arrival. (delete)
 8. Before he enters the bedroom, the thief ___________ from there. (escape)
 9. ____they ___________ from the goa tour? (return)
 10. I will have ________ him his pending amount by the date. (give)
 11. She will have _______ her dinner on time. (eat)
 12. _____ the principal ________ his application for organizing a sports event? (approve)
 13. Both of them ___________ on this month end. (marry)
 14. Players ___________ their game in the hot climate. (play)
 15. I ___________ three shirts from this shop. (purchase)

Cevaplar:

 1. will have flown
 2. won’t…. have
 3. have gone
 4. will …. decided 
 5. will have received
 6. will….. have looked
 7. will have decided 
 8. will have escaped
 9. will they have returned
 10. given
 11. eaten
 12. will the principal have approved
 13. will have married
 14. will have played
 15. will have purchased 

Future Perfect Tense Test Soruları

1.) Boş bırakılan kısma uygun gelen ifadeyi seçiniz.

 I ________ by then.

A.) will be leave
 B.) will have left
 C.) will leaving

2.) Boş bırakılan kısma uygun gelen ifadeyi seçiniz.

Will you ________ by 8am?

A.) have arrived
 B.) be arrive
 C.) have arriving

3.) Boş bırakılan kısma uygun gelen ifadeyi seçiniz.

You ________ the bill by the time the item arrives. 

A.) ‘ll have received
 B.) will receiving
 C.) ‘ve received

4.) Boş bırakılan kısma uygun gelen ifadeyi seçiniz.

Melissa and Mike will be exhausted. They ________ slept for 24 hours. 

A.) will not
 B.) will not have
 C.) will not be

5.) Boş bırakılan kısma uygun gelen ifadeyi seçiniz.

He will have ________ all about it by Monday. 

A.)forgetting
B.)forgotten
C.) be forgetting

6.) Boş bırakılan kısma uygun gelen ifadeyi seçiniz.

Will you ________ the contracts by Thursday?

 A.) have mailed
 B.) mailing
 C.) to have mailed

7.) Boş bırakılan kısma uygun gelen ifadeyi seçiniz.

The boss ________ by the time the orders come in

A.)will leave
B.) will be left
C.) will have left

8.) Boş bırakılan kısma uygun gelen ifadeyi seçiniz.

Where ________ gone?

A.) will she have
B.)  is she has
C.)she have

9.) Boş bırakılan kısma uygun gelen ifadeyi seçiniz.

September works for us. Lisa will not ________ by then.

A.) graduating
B.) have graduated
C.) be graduate

10.) Boş bırakılan kısma uygun gelen ifadeyi seçiniz.

I will let you in. I ________ with the keys by the time you come in.

A.) will have arrived
 B.) will be arrival
 C.) will be arrived

CEVAPLAR

 1. will have left
 2. have arrived
 3. ‘ll have received
 4. will not have
 5. forgotten
 6. have mailed
 7. will have left
 8. will she have
 9. have graduated
 10. will have arrived

Future Perfect Tense Worksheet

Boşluk doldurma alıştırmaları:
1.) I’ll tell you tomorrow. I ……………………………………………… by then. (decide)
2.) When you come next time, we ……………………….. in a new house. (move)
3.) By the time we reach the coast, the storm …………………………………… . (end)
4.) In two years’s time I …………………… my university studies. (finish)
5.) He ………………………………………. the film before he retires. (complete)
6.) Next year we ……………………………………… in Spain for ten years. (be)
7.) Don’t worry. I ………………………………… the manager by noon. (contact)
8.) The dinner will be ready when we get back. Mum ………………… it. (cook)
9.) Please, call again later. Mr. Jones ………………………… by two o’clock. (return)
10.) The garden party will be in July. Do you think the grass …………….. in time? (grow)
Cümle kurma alıştırması
What will Marion have done and what will she not have done by the time she gets
married?
Example
prepare the wedding reception – buy wedding rings,


-She will have prepared the wedding reception. She won’t have bought wedding rings.

+send wedding invitations – regret her decision
+order a photographer – receive wedding gifts
+try on her wedding dress – change her surname
+find a place for the wedding reception – leave for her honeymoon
+book hotel rooms for wedding guests – move to a new place

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.) I shall be back by 6 and I hope you … a good sleep by that time.
A) will have had
B) will have
C) would have
D) have had

2.) By the end of the first term we … many English books.
A) shall be read
B) read
C) will have read
D) have read

3.) We … have been married for 9 years next month.
A) will
B) must
C) can
D) may

4.) By the end of this month, the pop singer … the fifteenth concert in his tour.
A) has given
B) had been giving
C) has been giving
D) will have given

5.) In a month’s time, he … from his school and will be expecting a permanent job.
A) has graduated
B) has been graduating
C) will have graduated
D) will be graduating

6.) The Government … a solution to the problem of housing by the end of 2002.
A) will be finding
B) is going to find
C) finds
D) will have found

7.) How many books … by the time the holiday finishes?
A) will you have read
B) are you going to read
C) will you be reading
D) have you read

8.) Don’t forget that we … to our new house by the time you get back from the holiday.
A) move
B) will move
C) will have moved
D) had moved

9.) By 4:00 p.m., Omar ____ his application for the job.
A.) will delivered
B.) will be delivered
C.) will have delivered
D.) delivers

10.) Do you know it is my parents’ wedding anniversary next month? They … married for
thirty years.
A) will be
B) have been
C) are
D) will have been
Boşluk doldurma cevapları

will have decided
will have moved
will have ended.
will have finished
will have completed
we will have been
will have contacted
will have cooked
will have returned
will have grown

Cümle kurma alıştırması cevapları
She will have sent wedding invitations.
She will have ordered a photographer.
She will have tried on her wedding dress.
She will have found a place for the wedding reception.
She will have booked hotel rooms for wedding guests.

She will not have regretted her decision.
She will not have received wedding gifts.
She will not have changed her surname.
She will not have left for her honeymoon.
She will not have moved to a new place

Çoktan seçmeli test sorularının cevapları
1.) A-will have had
2.) C-will have read
3.) A) will
4.) D) will have given
5.) C) will have graduated
6.) D) will have found
7.) A) will you have read
8.) C) will have moved
9.) C.) will have delivered
10.) D) will have been

Future Perfect Tense PDF

Future Perfect Tense konu anlatımı PDF dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Future Perfect Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

İngilizce Future Perfect Tense diğer zamanlarda olduğu gibi öğrencilerin seviyesine uygun bir program ile öğretilir. İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayan ve bilgi seviyesi daha düşük olanlar için nispeten daha kolay ve basit bir şekilde kurallar aktarılır. Aynı şekilde zor olmayan örnekler ve alıştırmalar ile konunun daha iyi anlaşılması amaçlanır. Öğrencilerin bilgi seviyesi arttıkça, konu daha detaylı bir şekilde anlatılır ve verilen alıştırmalar da o ölçüde zorlaşır. Genel olarak her seviyede ilk olarak kurallar verilir, sonrasında ise örnekler ile kurallar pekiştirilir. Konunun iyi bir şekilde öğrenilmesi için bol bol pratik yapmak oldukça önemlidir.

6. Sınıflar için Future Perfect Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 • She is not going to have finished this test by 12 o’clock. (O, bu testi saat 12’de bitirmiş olmayacak.)
 • By the time I reach home, my wife will have cleaned the entire house. (Eve vardığımda, eşim tüm evi temizlemiş olacak.)
 • Steve will have completed all the arrangements, by the time the birthday party starts! (Steve parti başladığında, tüm düzenlemeleri tamamlamış olacak.)
 • will have been in Singapore for five months by the time I leave. (Ayrıldığımda, Singapur’da 5 aydır yaşıyor olacağım.)
 • By the next year, I will have known Alice for 20 years. (Geelecek yıl, Alice’i 20 yıldır tanıyor olacağım.)
 • The train will have left by now. We have to look for another way to get there. (Tren şimdiye kadar gitmiş olacak. Oraya ulaşmanın başka bir yolunu bulmamız lazım. )
 • The guests will have arrived at the hotel by now. (Misafirler şimdiye kadar otele varmış olmalı.)
 • will have taken tea by 10 p.m. today. (Bugün saat 10’da çay almış olacağım.)
 • He will have locked the door till 8 o’clock. (Saat 8’e kadar kapıyı kilitlemiş olacak.)
 • will have learned French by the end of this month. (Bu ayın sonunda Fransızca öğrenmiş olacağım.)
 • will have achieved my target of sales by the end of this quarter. (Satış hedeflerimi yılın ilk çeyreğine kadar arşivlemiş olacağım.)
 • She will have accepted my proposal before the end of the meeting. (O, benim teklifimi ay sonuna kadar kabul etmiş olacak.)
 • will have vacated the house by the end of December. (Aralığın sonuna kadar evi boşaltmış olacağım.)
 • The mechanic will have repaired the car before 6 p.m. (Tamirci, arabayı 6’dan önce tamir etmiş olacak.)
 • will have finished the novel by tonight. (Romanı gece bitirmiş olacağım.)

9. Sınıflar için Future Perfect Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 • The gardener will have planted the flowers in the garden. (Bahçıvan, çiçekleri bahçeye dikmiş olacak.)
 • Tom will have finished his homework by 9 p.m. (Tom, ödevini 9’da bitirmiş olacak.)
 • I will have fallen asleep by 10 p.m. (Saat 10’da uyuyakalmış olacağım.)
 • She will have cooked food by the time we get home. (Biz eve vardığımızda, o yemek yapmış olacak.)
 • I will have bought a house by the time I turn 30. (Yaşım 30 olduğunda, bir ev satın almış olacağım.)
 • The procession will have dispersed before the police arrive. ( Kafile, polis gelmeden önce dağılmış olacak.)
 • Bob will have painted the house until tomorrow. (Bob evi yarına kadar boyamış olacak.)
 • I will have started the journey before the sun rises. (Seyahate, gün doğmadan başlamış olacağım.)
 • They will have bought a ticket before the bus arrives. (Otobüs gelmeden önce, onlar bir biet almış olacak.)
 • They will have completed the work before the sunset. (Onlar işi, gün batımından önce bitirmiş olacak.)
 • My classes will have started by the end of August. (Derslerim Ağustos ayının sonua kadar başlamış olacak.)
 • Bob will have arrived before the party ends. (Bob, parti sona ermeden önce varmış olacak.)
 • He will have read the book by the weekend. (O, kitabı hafta sonuna kadar okumuş olacak.)
 • You will have received the laptop till tomorrow. (Yarına kadar laptobu almış olacaksın.)
 • I will have taken a walk by seven o’clock. (Saat 8’de yürüyüşe çıkmış olacağım.)

Future Perfect Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Future Perfect Tense, gelecek zamanı ifade eder. Dolayısıyla Simple Future Tense, Future Perfect Tense ile anlam ve zaman yönünden büyük ölçüde benzerdir. Ancak Future Perfect Tense, gelecek zamanda bitmesi beklenen veya planlanan eylemler için kullanılır. Aralarındaki temel fark budur.

Future Perfect Tense ve Present Continous Tense Farkı Nedir?

Future Perfect Tense gelecekte gerçekleşmesi beklenen olaylar-eylemler ile ilgili konuşurken kullanılır. Present Continuous Tense ise şuan gerçekleşen olayları ifade etmek için kullanılır. Present Continuous Tense kimi zaman gelecek zaman ifadesi için kullanılsa da, Future Perfect ile aynı anlamı ifade etmez.

Future Perfect Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

 Simple Past Tense geçmişte meydana gelen ve sonlanmış olayları anlatır ve ‘’dı/di’’(yaptı-gitti) şeklinde bir anlam içermektedir. Future Perfect Tense gelecekte gerçekleşmesi beklenen olaylar-eylemler ile ilgili konuşurken kullanılır.

Future Perfect Tense ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Tense -mışlı geçmiş zamanı ifade eder. Türkçe karşılığı duyulan geçmiş zaman olarak alınabilir. Ayrıca Past Perfect Tense’de sıralı bir şekilde gerçekleşen olaylar aktarılır. Future Perfect Tense gelecekte gerçekleşmesi beklenen olaylar-eylemler ile ilgili konuşurken kullanılır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI