Simple Future Continuous Tense (İngilizce Gelecekte Devam Eden Zaman) Konu Anlatımı

Simple Future Continuous Tense İngilizcenin karıştırılan ve zor öğrenilen bir zaman kipidir diyebiliriz. Fakat “Simple Future Continuous Tense" aslında düşünüldüğü kadar zor bir tense değildir.Simple Future Continuous Tense fiil çekim bilgisi incelendiğinde aşağıdaki şekilde öğrenilmesinde fayda vardır:Subject (Özne) + will/won't + be + -ing formSöz konusu tense olan Simple Future Continuous Tense kullanımının amacı, gelecekte belirli bir zamandan bahsederken devam eden durumları ifade etmektir.

Simple Future Continuous Tense İngilizcenin karıştırılan ve zor öğrenilen bir zaman kipidir diyebiliriz. Fakat “Simple Future Continuous Tense” aslında düşünüldüğü kadar zor bir tense değildir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Simple Future Continuous Tense fiil çekim bilgisi incelendiğinde aşağıdaki şekilde öğrenilmesinde fayda vardır:

Subject (Özne) + will/won’t + be + -ing form

Söz konusu tense olan Simple Future Continuous Tense kullanımının amacı, gelecekte belirli bir zamandan bahsederken devam eden durumları ifade etmektir. Türkçe düşündüğümüzde “Yarın bu saatlerde evimde olmuş olacağım” şeklinde örneklendirmek mümkündür.

Bir diğer kullanım amacı da süregelen alışkanlıkların ya da yapılan eylemlerin gelecekte belirli bir zamanda artık farklı ya da yeni bir şekilde yapılacak olmasından bahsetmektir.

Simple Future Continuous Tense zaman kipinin gelecekte söz edilen spesifik bir zaman diliminden söz edebilmek için öğrenilmesi zorunludur.

İngilizcedeki gelecekte devam eden zaman kipi ve kavramı Türkçedekinden mantık olarak farklıdır. Türkçede bu tense ya da kip dilbilgisi bağlamında bir alt başlık olarak incelenmemekte, sadece gelecek zaman olarak düşünülmektedir. Simple Future Continuous Tense bilmemek bahsedilmek istenen durumun aktarılamaması sorununa yol açacağı için önemlidir.

İngilizcede bahsetmiş olduğumuz Simple Future Continuous dışında kafa karışıklığına yol açma ihtimali olan başka iki tense de “İngilizce Belirsiz Yakın Geçmiş Zaman” ve “İngilizce Yakın Yakın Geçmiş Zaman” kipleridir. Ki bu kipler aslında hepimizin duyduğu “Present Perfect Tense”ten başkası değildir.

Simple Future Continuous Tense Nedir?

Simple Future Continuous Tense gelecekte belirli bir zamanda devam eden durumları belirtmek için kullanılan tense’tir.  Simple Future Continuous Tense ile ifade edilen eylem türü aslında gelecek zamandan farklı olarak, gelecekte devam eden durumlar için kullanılır. Aşağıdaki iki örnek arasındaki farkı inceleyelim.

 • She will go to the college next year. (Gelecek yıl üniversiteye gidecek.)
 • She will be doing her homework tomorrow night, so, she won’t attend the party. (Yarın akşam ödevini yapıyor olacak, bu yüzden partiye katılmayacak.)

Simple Future Continuous Tense’in İngilizce’de aldığı takı ve ekler iyi bilinmelidir. Aşağıdaki tabloda Simple Future Continuous Tense Eki örneklerle gösterilmiştir:

Temel cümle yapısı: Subject (özne) + will/won’t be + -ing form

Görüldüğü üzere ek olarak sadece fiile -ing eki getirilmektedir.

Örnek:

 • Will you be starting work earlier with your new job?
 • You can visit me during the second week of June. I won’t be working then.

Simple Future Continuous Tense Gramer Kuralları Nedir?

“Simple Future Continuous Tense gramer kuralları aşağıdaki şekilde listelenebilir. Ayrıca örneklerle de inceleme yapılarak pekiştirilebilmektedir.

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + wii+ be+ fiil+ ing….

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ will not be + fiil+ ing…

Soru Cümlesi

Will + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + be + fiil+ ing….?

Örnek Cümleler

 • I will be working tomorrow. (Bu gece çalışıyor olacağım.)
 • She will not be sleeping. (O, uyuyor olmayacak.)
 • Will you be swimming in the pool? (Sen havuzda yüzüyor olacak mısın?)
 • When you arrive at the bus stop, I will be waiting for you there. (Otobüs durağına vardığında seni orada bekliyor olacağım.)
 • I’ll be playing futboll all afternoon tomorrow. (Ben yarın bütün öğleden sonra futbol oynuyor olacağım.)

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + wii+ be+ fiil+ ing

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ will not be + fiil+ ing

Soru Cümlesi

Will + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + be + fiil+ ing

Örnek Cümleler

 • He will be studying tomorrow. (O, yarın çalışıyor olacak.)
 • I will not be sleeping. (Ben, uyumuyor olacağım.)
 • Will Mary be swimming in the pool? (Mary havuzda yüzüyor olacak mı?)
 • I’ll be playing basketball all morning tomorrow. (Ben yarın bütün sabah basketbol oynuyor olacağım.)
 • He will be waiting for you tomorrow 3 p.m. (Yarın saat üçte seni bekliyor olacak.)

Simple Future Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Simple Future Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

 SubjectAuxiliary VerbAuxiliary VerbMain Verb 
1st PersonIwillbewalkingto school today.
2nd PersonGary and Iwillbegoingshopping after work next week.
3rd Person SingularThe classwillbegoingto the city on a trip.
3rd Person PluralThe classeswillbegoingon a school trip.

Tabloda görüldüğü üzere, özne ne olursa olsun (I, you, we, they, he, she, it) gramer kuralı gereği sonraki yapı her zaman will + be şeklindedir. Ardından da yine her bir özne için fiil sonuna -ing takısı almaktadır. Tabloda 1st person birinci tekil şahıs, 2nd person ikinci tekil şahıs, 3rd person singular üçüncü tekil şahıs ve 3rd person plural üçüncü çoğul şahıs anlamına gelmektedir. Subject özne, auxiliary verbs yardımcı fiiller ve main verb ana fiil anlamındadır.

1st person yani birinci tekil şahıs için; “I will be walking to school today” (Bugün okula yürüyor olacağım) örneği verilmiştir. İkinci tekil şahıs için; “Gary and I will be going shopping after work next week” (Gary ve ben gelecek hafta iş çıkışı alışverişe gidiyor olacağız) örneği verilmiştir. Üçüncü tekil şahıs için “The class will be going to the city on a trip” (Sınıf bir gezide şehre gidiyor olacak) ve üçüncü çoğul şahıs için “The classes will be going on a school trip” (Sınıflar bir geziye gidiyor olacaklar) örnekleri mevcuttur.

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcedeki Yakın Geçmiş Zaman eki dediğimizde, aklımıza gelmesi gereken zaman “Present Perfect Tense” olacaktır. Bu zaman, geçmişte meydana gelmiş olan fakat etkileri hala devam eden ya da günümüzde ya da gelecekte de yapılmaya devam edebilecek olan bir durumu ya da olayı ifade etmek için kullanılır.

Yakın geçmiş zaman geniş zamandan oldukça farklıdır. Geniş zaman her zaman yapılan eylemlerden bahsederken kullanılırken, yakın geçmiş zaman bu eylemlerin ya da durumların geçmişte başlayıp günümüzde de devam etmesi ile ilgilidir. Bu fark sebebiyle de yakın geçmiş zamanda, geniş zamandaki gibi bir “s” takısı yoktur. Geniş zamanda ise bu s takısı aşağıdaki şekilde öznelere gelir:

Olumlu cümlelerde özneler he, she ya da it’ten biri ise, fiil “s” takısı alır.

 • My mother always cooks well. (Annem her zaman iyi yemek pişirir.)
 • He never lies. (O asla yalan söylemez.)
 • My friend goes to university every week to lecture. (Arkadaşım her hafta ders vermek için üniversiteye gider.)

Simple Future Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Simple Future Continuous Tense ile İngilizce cümle kurma yöntemi, diğer pek çok zaman kipine göre daha kolaydır. Bunu da yukarıda vermiş olduğumuz formülle başarabilirsiniz.

Formül kullanılarak kurulacak örnek cümleler, bu zaman yapısının daha kolay öğrenilmesine yardımcı olacaktır. Boş bir defterde, “Simple Future Continuous Tense” başlığı altında çeşitlendirilmiş örnek cümleler kurulmalıdır. Burada çeşitlendirmekten kasıt farklı özneler ve farklı fiillerden, bileşik cümlelerden yararlanmaktır. Her zaman basitten zora doğru gidilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Simple Future Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce’de Simple Future Continuous Tense Zamanı ile olumlu cümle Örnekleri ve Çözümlemesi, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • The baby will be sleeping in the afternoon. (Bebek öğleden sonra uyuyor olacak.)
 • I will be working tomorrow. (Ben yarın çalışıyor olacağım.)
 • He will be watching a basketball game. (O basketbol maçı izliyor olacak.)
 • They will be dancing at the party. (Onlar partide dans ediyor olacaklar.)
 • You will be attending the meeting next week. (Siz toplantıya gelecek hafta katılıyor olacaksınız.)  

Simple Future Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce’de Simple Future Continuous Tense Zamanı ile olumsuz cümle Örnekleri ve Çözümlemesi, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • That man won’t be attending the council.  (O adam konseye katılmıyor olacak.)
 • They won’t be writing during the presentation. (Onlar sunum esnasında yazmıyor olacaklar.)
 • Famous singer won’t be using any instrument during his new album recording.  (Ünlü şarkıcı yeni albümünün kaydı esnasında herhangi bir enstrüman kullanmıyor olacak.)
 • I won’t be getting wet if I use an umbrella. (Ben şemsiye kullanırsam ıslanmıyor olacağım.)
 • We won’t be playing tomorrow. (Biz yarın oynuyor olmayacağız.)
 • You won’t be working tomorrow. (Sen yarın çalışıyor olmayacaksın.)

Simple Future Continuous Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce’de Simple Future Continuous Tense Zamanı ile edilgen cümlelerin kurulması diğer cümle yapılarından biraz daha farklıdır. Burada hatırlanması gereken normal edilgen yani passive cümle yapısıdır. Bu yapıdan yola çıkılırsa;

Subject (Özne) + will be + V3 +… şeklinde bir formül oluşur.

Bu formüle bakıldığında cümleye edilgenlik katan kısmın “v3” olduğu görülmektedir. Normalde Simple Future Continuous Tense dendiğinde fiil -ing eki alırken, burada üçüncü haline dönüşmektedir. Aşağıda konuyla ilgili örnekleri bulabilirsiniz:

İngilizce Simple Future Continuous Tense Zamanı ile edilgen (passive-voice) örneği aşağıdadır.

 1. The books will be read in literature class tomorrow. (Kitaplar yarın edebiyat dersinde okunuyor olacak.)
 2. Children will be picked up on time. (Çocuklar tam saatinde alınıyor olacak.)
 3. Questions will be asked after the lesson. (Sorular dersten sonra soruluyor olacak.)
 4. The building will be cleaned next week. (Bina önümüzdeki hafta temizleniyor olacak.)
 5. Flowers will be picked by the children in the afternoon. (Çiçekler öğleden sonra çocuklar tarafından toplanıyor olacak.)

Simple Future Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Simple Future Continuous Tense zamanı ile soru cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

 1. Will you be dancing with him when the music starts? (Müzik başladığında onunla dans ediyor olacak mısın?)
 2. Will he be studying during the party? (O, parti esnasında çalışıyor olacak mı?)
 3. Will they be watching our last scene? (Bizim son sahnemizi izliyor olacaklar mı?)
 4. Will you be reading the last question when the teacher asks you?)
 5. Will we be calling emergency when a situation occurs? (Bir durum ortaya çıktığında acil servisi arıyor olacak mıyız?)

5 olumlu 5 olumsuz 5 soru cümlesi ingilizce Yakın Geçmiş Zaman için nasıl kullanılır? Yazımızım ilerleyen kısımlarında bu örneklere de ulaşabilirsiniz.

Simple Future Continuous Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Simple Future Continuous Tense Zamanı ile 5 Olumlu Soru Cümlesi Örneği aşağıdadır:

 1. Will I be attending the meeting after work? (Ben işten sonra toplantıya katılıyor olacak mıyım?)
 2. Will you be signing the paper with me during the ceremony? (Seremoni sırasında benimle kağıdı imzalıyor olacak mısın?)
 3. Will they be reading the article after the lecturer? (Onlar hocadan sonra makaleyi okuyor olacaklar mı?
 4. Will we be running all together? (Biz hep birlikte mi koşuyor olacağız?)
 5. Will you be coming with me for the competition? (Sen yarışma için benimle birlikte geliyor olacak mısın?)

Simple Future Continuous Tense ile Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Simple Future Continuous Tense soru kalıbı ve passive voice kullanımı bir arada görülebilmektedir.  Aşağıda İngilizcede Simple Future Continuous Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru Örnekleri ve Çözümlemesi incelenebilir.

Simple Future Continuous Tense ile Edilgen Soru Cümleleri, işi yapan kişinin belli olmadığı durumlarda; gelecekte belirli bir zamanda devam eden durumlar için kullanılır.

İngilizcede Simple Future Continuous Tense zamanı ile edilgen soru cümlesi örnekleri ve çözümlemesi aşağıdadır:

 1. Will the building be being built after they approve the contract next week? (Bina onlar kontratı imzaladıktan sonra, haftaya inşa ediliyor olacak mı?)
 2. Will all the plants be watered in the afternoon? (Tüm bitkiler öğleden sonra sulanıyor olacak mı?)
 3. Will children be picked up from school? (Çocuklar okuldan alınıyor olacak mı?)
 4. Will the project be completed on time? (Proje zamanında tamamlanıyor olacak mı?)
 5. Will the books be collected in the evenings? (Kitaplar akşamları toplanıyor olacak mı?)
Simple Future Continuous Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Simple Future Continuous Tense Zaman ile edilgen olumlu cümle örnekleri incelendiğinde, gramer yapısının; Subject (Özne) + will be + V3 +… şeklinde bir formül oluşur.

Bu formüle bakıldığında cümleye edilgenlik katan kısmın “v3” olduğu görülmektedir. Normalde Simple Future Continuous Tense dendiğinde fiil -ing eki alırken, burada üçüncü haline dönüşmektedir.

İngilizcede Simple Future Continuous Tense ile edilgen olumlu cümle Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

 1. The books will be read in literature class tomorrow. (Kitaplar yarın edebiyat dersinde okunuyor olacak.)
 2. Children will be picked up on time. (Çocuklar tam saatinde alınıyor olacak.)
 3. Questions will be asked after the lesson. (Sorular dersten sonra soruluyor olacak.)
 4. The building will be cleaned next week. (Bina önümüzdeki hafta temizleniyor olacak.)
 5. Flowers will be picked by the children in the afternoon. (Çiçekler öğleden sonra çocuklar tarafından toplanıyor olacak.)

Simple Future Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

Soru zarflı cümle, içerisinde soru zarflarından birini barındıran cümlelerdir. Soru zarfları Türkçede 5N1K olarak bilinen, İngilizcede ise WH questions olarak ifade edilen soru cümleleridir. Bu soru zarfları; what, when, where, who, whom, which, whose, why ve  how şeklindedir.

İngilizce Simple Future Continuous Tense ile soru zarflı cümle Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

 1. Where will you be standing during the play? (Oyun esnasında sen nerede duruyor olacaksın?)
 2. When will I be speaking? (Ben ne zaman konuşuyor olacağım?)
 3. How will they be singing with their cough? (Öksürükleri ile onlar nasıl şarkı söylüyor olacaklar?)
 4. What will we be saying if they ask us question? (Eğer bize soru sorarsalar ne diyor olacağız?)
 5. Why will you be reading all of the article? (Neden bütün makaleyi sen okuyor olacaksın?)

Simple Future Continuous Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

Simple Future Continuous Tense İngilizce’de günlük yaşamda diğer bazı tense’ler kadar sık kullanılmamaktadır. Çünkü ifade ettiği durum geniş zaman (Present Simple Tense) ya da geçmiş zaman (Past Simple Tense) ve şimdiki zaman (Present Continuous Tense) kadar sık değildir.

Simple Future Continuous Tense’in günlük yaşamda kullanımına 5 örnek durumları ile birlikte aşağıda verilmiştir:

Sınıf ortamında:

 1. The books will be read in literature class tomorrow. (Kitaplar yarın edebiyat dersinde okunuyor olacak.)
 • The students will be taking their final exam next week. (Öğrenciler perşembe günü son sınavlarını alıyor olacaklar.)
 • We will be cleaning the board all day as a punishment tomorrow. (Yarın ceza olarak tüm gün tahtayı siliyor olacağız.)
 • Questions will be asked after the lesson. (Sorular dersten sonra soruluyor olacak.)
 • The teacher will be scoring the papers during the class. (Öğretmen kağıtları ders esnasında notlandırıyor olacak.)

Havaalanında:

 1. Security will be helping you after your vacation. (Seyahatinizden sonra güvenlik size yarım ediyor olacak.)
 2. The plane will be landed before midnight. (Uçak gece yarısı iniş yapıyor olacak.)
 3. Hosts will be serving. (Hostesler servis ediyor olacak.)
 4. Passengers will be taking their masks before the flight. (Yolcular maskelerini uçuştan önce alacaklar.)
 5. The captain pilot will be anouncing the landing time. (Kaptan pilot iniş zamanını anons ediyor olacak.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Yakın geçmiş zaman dediğimiz “Present Perfect Tense” bazı durumlarda da o esnada yapılan işler ifade edilirken de kullanılır.

Present Perfect Tense dışında Simple Future Continuous Tense de gelecekteki bir yakın zamanda yapılacak işleri anlatırken kullanılabilir.

Simple Future Continuous Tense örnek cümlesi aşağıdadır:

 • I will be waiting for you. (Seni bekliyor olacağım.)

Aşağıda bir günün Simple Future Continuous Tense ile nasıl anlatılabileceğine dair bir örnek vardır:

Tomorrow, I will be very busy. In the morning, I will be having breakfast with my family. After that, before noon I will be waiting for my friend at the bus stop while my family will be getting prepared for my presentation. The presentation will be presenting by my friend and me. After the day, we will be having dinner at the most famous restaurant of the town.

(Yarın çok meşgul olacağım. Sabah ailemle kahvaltı yapacağım. Ondan sonra öğleden önce ailem sunumum için hazırlanırken ben arkadaşımı otobüs durağında bekliyor olacağım. Sunum arkadaşım ve ben tarafından sunulacak. Günün ardından şehrin en ünlü restoranında akşam yemeği yiyeceğiz.)

Simple Future Continuous Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Simple Future Continuous Tense bazen de iş hayatında karşımıza çıkacak olan zaman kiplerinden biridir. Bunun sebebi ise planlanan tüm işleri aktarmanın en detaylı yollarından birinin de Simple Future Continuous Tense kullanımı olmasıdır. İş hayatında akıcı bir şekilde yazışma ya da konuşma yapabilmek için Simple Future Continuous Tense bilmek şarttır.

Örneğin;

 • We will be reading the reports during the meeting. (Raporları toplantı esnasında okuyor olacağız.)

Simple Future Continuous Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Tatil planı yaparken de sıklıkla Simple Future Continuous Tense kullanımı görülmektedir. Çünkü tatiller de planlanması gereken durumlar olduğu için, gelecekte belirli bir zamanda devam eden zaman kullanımı da uygun olacaktır.

Örneğin;

 • We will be using the swimming pool at first. (İlk başta yüzme havuzunu kullanıyor olacağız.)

Simple Future Continuous Tense Exercises Örnekleri ve Çözümlemesi

Simple Future Continuous Tense Exercise, gelecekte belirli bir zamanda devam eden durumlarla ilgili olan örneklerdir. Exercise’lar genel anlamda her bir özneyi içinde barındıran, passive voice yani edilgen yapılarda, when ya da while içeren cümleleri içermelidir. Bunun yanı sıra çeşitlilik de son derece önemlidir.

Simple Future Continuous Tense Exercise’ları özellik olarak genel anlamda boşluk doldurma, cloze test, reading comprehension (okuduğunu anlama) şeklinde olmalıdır.

Her bir tense için en önemli kısımlardan biri exercise çözümüdür. Çünkü her tense ancak bol örnek çözerek ya da cümle kurarak anlaşılabilir.

Simple Future Continuous Tense Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi

Simple Future Continuous Tense boşluk doldurma örnekleri, cümle içerisinde tense’in geleceği kısmın boş bırakıldığı ve yanıtın yazılmasının beklendiği şekildeki alıştırmalardır. Bu tür alıştırmalar tense’in iyi şekilde kavranmasına yardımcı olacağı için son derece önemlidir.

Simple Future Continuous Tense boşluk doldurma alıştırmaları:

 1. Mr. Paul ____________ (teach) the students mathematics next year.
 • Emily ____________ (wear) a red rose behind her ear when she meets you at the airport.
 • Tiffany and her friends ____________ (see) a movie at 8 tomorrow evening.
 • I ____________  (welcome) the guests when you arrive at the party tomorrow.
 • Waverly ____________ (use) his laptop for the next few hours.

Soru 1: İlk soruda boşluğa istinaden verilen fiil “teach” şeklindedir. Dolayısıyla boşluğa “will be teaching” gelmelidir.

Soru 2: İkinci soruda parantez içinde verilen fiil “wear” şeklindedir. Boşluğa gelecek doğru yanıt; “will be wearing” olacaktır.

Soru 3: Burada da parantez içindeki kelime “see” olarak verildiği için, boşluğa gelecek yanıt; “will be seeing” olacaktır.

Soru 4: Parantez içinde verilen fiil “welcome” olduğu için boşluğa gelecek doğru yanıt “will be welcoming” olacaktır.

Soru 5: Son soruda ise parantez içinde verilen “use” fiili boşluğa doğru şekilde “will be using” olarak yerleştirilecektir.

Simple Future Continuous Tense Test Soruları

Simple Future Continuous Tense test ve quiz soruları:

1.I ________ during rush hour.

 1. will be driving
 2. will have drive
 3. will be drive

2.He will not be _____ the bus today.

 1. take
 2. taken
 3. taking

3.They ________ the cottage that weekend.

 1. using
 2. ‘ll be using
 3. ‘re be using

4. Nigel _____ be coming to the picnic.

 1. won’t
 2. won’t not
 3. willn’t

5. Where ________ sleeping?

 1. you be
 2. will you
 3. will you be

Sorular incelendiğinde; ilk sorunun cevabı A şıkkı yani; “will be driving” olacak.

İkinci soruya bakıldığında cevap, Simple Future Continuous Tense kuralı gereği, C şıkkı yani “taking” şeklindedir. Çünkü soruda verilen “will be” tense kuralının ilk kısmını vermektedir.

Üçüncü soruda cevap B şıkkı yani “’ll be using” olmalıdır.

Dördüncü sorunun doğru cevabı A şıkkı yani “won’t” olmuş olacak çünkü soruda cümlenin devamı olarak “be coming” şeklinde verilmiş.

Son soruda ise cevap C şıkkı yani “will you be” şeklinde olmalı çünkü -ing eki almış bir fiil bulunmaktadır.

Simple Future Continuous Tense Worksheet

Olumlu: I will be driving (I’ll be driving)

Olumsuz: I will not be waiting (I won’t be waiting)

Soru: Will you be sleeping?

Olumsuz Soru: Will you not be working? (Won’t you be working?)

1.The future continuous tense belirli bir zamanda devam edecek olan durumlar için kullanılır. Eylem bu belirli zamandan önce başlayacak ve ondan sonra devam edecektir. Zamandaki belirli nokta, zaman ifadeleri veya diğer faaliyetlerle ifade edilebilir.

Time expressions kullanılarak:

 • At 8 o’clock I will be travelling to New York.
 • This time tomorrow we’ll be lying on the beach.

Diğer faaliyetlerle:

 • The shop will be closed. Will you be working?
 • I’ll be sleeping when you come back.

2. Olayların normal seyrinde bir eylemin gerçekleşeceği fikrini açıklar. Niyetleri, kararları veya planları değil, rutin faaliyetleri ifade eder. 

 • Don’t worry. I’ll be writing to you.
 • They’ll be leaving on Friday. You can join them.
 • Everybody will be working on a computer sooner or later.

Simple Future Continuous Tense PDF

Simple Future Continuous Tense PDF örneğine linkten ulaşabilirsiniz:

Simple Future Continuous Tense PDF

Simple Future Continuous Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

Okullarda Simple Future Continuous Tense öğretilirken öncelikle gramer kurallarından ziyade öğrenci işleve odaklanmalıdır. Yani o zaman kipinin içinde geçtiği cümlelerle, şarkılar ya da filmlerle öğrenciler önce tense için kulak aşinalığı oluşturmalıdır. Sonrasında örnekler yoluyla gramer kuralını öğrencinin kendisinin çözmesi sağlanmalıdır. En sonda ise kural açıklanarak kolaydan zora doğru giden bir skalada örnekler verilmelidir.

Bu sebeple öncelikle kuralı açıklamak, örnekler verilirken zordan kolaya doğru gitmek gibi hatalara gidilmemelidir.

Simple Future Continuous Tense okullarda özellikle lisede öğretilmeye başlanan bir tense’tir.

6. Sınıflar için Simple Future Continuous Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

5. ve 6. sınıflar Simple Future Continuous Tense konu anlatımı özellikle özel okullarda erkenden tüm tense’lerin verilmesi sebebiyle oldukça önemlidir.  Bu sınıf seviyeleri birer geçiş sınıfı olduğu için bu zaman kipinin öğrenilmesi ve doğru anlaşılması son derece önemlidir.

5 ve 6. sınıflar için İngilizce Simple Future Continuous Tense Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

 1. It will be raining during our camp tomorrow. (Yarın kampımız esnasında yağmur yağıyor olacak.)
 2. I will be listening to your presentation carefully. (Senin sunumunu dikkatlice dinliyor olacağım.)
 3. The teacher will be reading a book on 4th lesson. (Öğretmen 4. derste bir kitap okuyor olacak.)
 4. My friend will be waiiting for me at 6 o’clock. (Arkadaşım saat 6’da beni bekliyor olacak.)
 5. She will be watching the movie with me. (Filmi, benimle izliyor olacak.)

9. Sınıflar için Simple Future Continuous Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

9. sınıflar Simple Future Continuous Tense konu anlatımı da tıpkı diğer seviyeler gibi son derece önemlidir. Çünkü aslında lise bu tense’in tam olarak işlenmeye başlandığı yıldır.

9. sınıflar için İngilizce Simple Future Continuous Tense Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

 1. They will be going to Paris this time next week. (Onlar haftaya bu zamanlarda Paris’e gidiyor olacaklar.)
 2. I will be waiting for your feedback. (Dönütünüz için bekliyor olacağım.)
 3. My mother will be preparing breakfast for us while we are sleeping. (Biz uyurken annemiz bizim için kahvaltı hazırlıyor olacak.)
 4. Will you be reading the whole text on your own tomorrow? (Yarın tüm metni tek başına mı okuyor olacaksın?)
 5. He will be trying his best at the match next month. (Gelecek ay maçta elinden gelenin en iyisini deneyecek.)

Simple Future Continuous Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Simple Future Continuous Tense benzeri diğer zamanlar; içerisinde future yani gelecek anlamı taşıyan ya da continuous ya da şu an anlamı taşıyan zamanlardır.

Simple Future Continuous Tense ile en çok kullanılan zamanlar; future simple tense, continuous tense, future perfect tense ve future perfect continuous tense şeklindedir.

Simple Future Continuous Tense ve Present Continous Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continous Tense, şu anda yapılan olay ve eylemler için kullanılan zaman kipidir. Bazı durumlarda da yakın gelecekten bahsederken de kullanılır.

Simple Future Continuous Tense ile farkı ise, present continuous tense’in gelecekle olan bağlantısının çok kuvvetli olmamasıdır. Birlikte kullanımları da oldukça sıktır. Özellikle planlı gelecek zamandan bahsederken her iki tense de kullanılmaktadır.

Gramer olarak ise farkları bulunmaktadır. En belirgin farkı

Simple Future Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Simple future continuous tense ve simple past tense birbirinden farklı iki tense’tir. Oldukça farklı zamanlardan söz edildiği için de birlikte kullanımları çok görülmemektedir.

Gramer olarak past simple tense’te fiilin ikinci hali kullanılırken, future continuous tense’te will + be + ing yapısı kullanılır.

Simple Future Continuous Tense ve Present Perfect Continous Tense Farkı Nedir?

Simple Future Continuous Tense ve Present Perfect Continuous Tense birbirinden oldukça iki farklı zamandır. Her iki zaman da continuous yani süreklilik içermesine rağmen bir zaman geçmişte başlayıp devamlılık arz eden durumlar için kullanılır (present perfect continuous tense). Diğer zaman ise gelecekte devamlılık arz eden fiiller söz konusuysa kullanılır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI