Present Perfect Continuous Tense: Konu Anlatımı, Gramer Kuralları ve Alıştırmalar

Present Perfect Continuous Tense, hem gramer yapısı hem de anlam itibari ile Present Perfect Tense ile benzerdir. Present Perfect Continuous Tense geçmişte başlamış ancak kendisi veya etkisi hala devam eden olayları ifade eder. Present Perfect Tense'de benzer şekilde, daha önceden başlayan ancak etkisi süren eylemlerin aktarılması için kullanılır.

Present Perfect Continuous Tense, hem gramer yapısı hem de anlam itibari ile Present Perfect Tense ile benzerdir. Present Perfect Continuous Tense geçmişte başlamış ancak kendisi veya etkisi hala devam eden olayları ifade eder. Present Perfect Tense’de benzer şekilde, daha önceden başlayan ancak etkisi süren eylemlerin aktarılması için kullanılır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İçeriğin devamında Present Perfect Continuous Tense konu anlatımı, gramer kuralları ve konu ile ilgili araştırmalara göz gezdirebilirsiniz.

Present Perfect Continuous Tense (İngilizce Yakın Geçmişte Devam Eden Zaman) Nedir?

İngilizce zamanlar içerisinde Present Perfect Continuous Tense sıklıkla kullanılır. Geçmişte başlamış ancak tamamlanmamış veya etkisi süren olayları ifade etmek için İngilizce’de Present Perfect Continuous Tense kullanılır. Bu yapı kullanılırken dikkat edilmesi gereken nokta hem geçmiş zaman hem de şimdiki zaman vurgu yapılıyor olmasıdır. Şimdiki zamana yapılan vurgu, geçmiş zamana göre biraz daha fazladır. Genel olarak önemli olan nokta ise bir sürecin söz konusu olmasıdır. Eğer geçmişte başlayan bir eylem veya olay şimdi de devam ediyorsa, kullanmanız gereken yapı Present Perfect Continuous’dur.

Present Perfect Continuous’un diğer kullanım alanları ise aşağıdaki gibidir.

Kullanım alanıÖrnekler
Öfke ya da sıkıntı gibi durumları ifade etmek içinWhy you have been calling me? (Beni neden arıyorsun?)
Eylerim ne kadar sürdüğünğ belirtmek içinHe has been planting flowers for two hours. ( (O 2 saattir çiçek ekiyor.)
Belirli zaman zarfları ileHe has been sleeping since 11 p.m. (Saat 11’den beri uyuyor.)
Basının yaptığı duyurulardaThe government has been trying to reduce the inflation since last month. (Hükümet geçen aydan beri enflasyonu düşürmeye çalışıyor.)

Present Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları?

Present Perfect Continuous gramer kurallarında İngilizcenin standart cümle yapısı geçerlidir. “Özne + yüklem+ nesne” şeklinde olan bu sıralamada yüklem “have-has been + V-ing” olarak kullanılır. Have yardımcı fiili “I, you, we, they” özneleri ile, “has” yardımcı fiili ise “he, she, it” özneleri ile kullanılır. Olumsuz cümle formunda have-has sonrasında not eklenir.

Olumlu Cümle

 • I/You/We/They+ have + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne ya da
 • He/She/It + has + + been + Fiile getirilen -ing eki+Nesne

Olumsuz Cümle

 • I/You/We/They+ have not(haven’t) + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne ya da
 • He/She/It + has not(hasn’t) + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne

Soru Cümlesi

 • Have + I/You/We/They+ been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne
 • Has + He/She/It + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne

Present Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Aşağıda yer alan Present Perfect Continous gramer kuralları tablosu ve örnek cümleleri inceleyerek, konuya daha hakim olabilirsiniz.

Olumlu CümleOlumsuz CümleOlumlu Soru CümlesiOlumsuz Soru Cümlesi
I have been walking. (Ben yürüyorum.) I have not been walking. (Ben yürümüyorum.)Have I been walking? (Ben yürüyor muyum?) Have I not been walking? (Ben yürümüyor muyum?
You have been walking. (Sen yürüyorsun.)You have not been walking. (Sen yürümüyorsun.)Have you been walking? (Sen yürüyor musun?)Have you not been walking? (Sen yürümüyor musun?)
We have been walking. (Biz yürüyoruz.)We have not been walking. (Biz yürümüyoruz.)Have we been walking? (Biz yürüyor muyuz?)Have we not been walking? (Biz yürüyor muyuz?
They have been walking. (Onlar yürüyor.)They have not been walking. (Onlar yürümüyor.)Have they been walking? (Onlar yürüyor mu?)Have they not been walking? (Onlar yürümüyor mu?)
He has been walking. (O yürüyor.)He has not been walking. (O yürümüyor.)Has he been walking? (O yürüyor mu?)Has he not been walking? (O yürümüyor mu?)
She has been walking. (O yürüyor.)She has not been walking. (O yürümüyor.)Has she been walking? (O yürüyor mu?)Has she not been walking? (O yürümüyor mu?)
It has been walking. (O yürüyor.)It has not been walking. (O yürümüyor.)Has it been walking? (O yürüyor mu?)Has it not been walking? (O yürümüyor mu?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizce yakın geçmiş zaman eki -özneye bağlı olarak- have-has yardımcı fiilidir. I, you, we, they özneleri ile have; he, she, it özneleri ile has kullanılır. Have-has’den sonraa ise “been + V3” yapısı eklenir. Dolayısıyla “have-has been V3” yapısını gördüğünüzde, o cümlenin Present Perfect Continuous yapısı ile kurulduğunu anlayabilirsiniz.

Present Perfect Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Present Perfect Continuous ile cümle kurulumu, İngilizce’nin standart cümle kurma kuralına göre gerçekleşir.

Olumlu Cümle

 • I/You/We/They+ have + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne ya da
 • He/She/It + has + + been + Fiile getirilen -ing eki+Nesne

Olumsuz Cümle

 • I/You/We/They+ have not(haven’t) + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne ya da
 • He/She/It + has not(hasn’t) + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne

Soru Cümlesi

 • Have + I/You/We/They+ been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne
 • Has + He/She/It + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne

Cümle örnekleri

 • They have been living in this house for five years. (Onlar 5 yıldır bu evde yaşıyor.)
 • I have been reading this novel since Saturday. (Bu romanı Salı’dan beri okuyorum.)
 • The sales manager has been achieving the target of sales for many years. (Satış müdürü yıllardır satış hedeflerine ulaşıyor.)
 • She has been trying to learn French for two months. (O iki aydır Fransızca öğrenmeye çalışıyor.)
 • I have been staying at home for three months. (Ben evde 3 aydır kalıyorum.)

Present Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

Present Perfect Continuous Tense olumlu cümle yapısı aşağıdaki gibidir.

Olumlu Cümle

 • I/You/We/They+ have + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne ya da
 • He/She/It + has + + been + Fiile getirilen -ing eki+Nesne

Aşağıda yer alan Present Perfect Continuous Tense olumlu cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • Ali has been painting the room for 2 hours. (Ali iki saattir odayı boyuyor.)
 • Jimmy has been working as a postman since 2009. (Jimmy 2009’dan beri postacı olarak çalışıyor.)
 • I’m tired because I have been running just now. (Yorgunum çünkü koşuyordum.)
 • My stomach is full. I have been eating for fifteen minutes. (Benim karnım doydu. 15 dakikadır yemek yiyorum.)
 • Look at her eyes! I’m sure she has been crying. (Gözlerine bak! Eminim ki o ağlıyor.)
 • I have been living in Boston for two months. (İki aydır Boston’da yaşıyorum.)
 • I have been working as a waitress for the past week. (Geçen hafta garson olarak çalıştım.)
 • I have been teaching at this school since 2015. (Ben bu okulda 2015’den beri öğretmenlik yapıyorum.)
 • Tom has been catching fish since sunset. (Günbatımından beri Tom balık tutuyor.)
 • He has been enjoying sound sleep for six hours. (O 6 saattir derin uykunun keyfini çıkarıyor.)
 • She has been drinking tea for many years. (O yıllardır çay içiyor.)
 • I have been reading the newspaper. (Ben bu gazeteyi okuyorum.)
 • He is tired because he has been working for eight hours. (O yorun çünkü 8 saattir çalışıyor.)
 • The birds have been chirping since morning. (Kuşlar sabahtan beri cıvıldıyor.)
 • My business has been making progress since 2012. (Benim işim 2012’den beri gelişm gösteriyor.)

Present Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

Present Perfect Continuous Tense olumsuz cümle yapısı aşağıdaki gibidir.

Olumsuz Cümle

 • I/You/We/They+ have not(haven’t) + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne ya da
 • He/She/It + has not(hasn’t) + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne

Aşağıda yer alan Present Perfect Continuous Tense olumsuz cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • She has not been eating sweets for many years. (O yıllardır şeker yemiyor.)
 • Alan has not been attending the class for many days. (Alan günlerdir derse katılmıyor.)
 • Julia has not been visiting any friend. (Julia hiç arkadaşlarını ziyaret etmiyor.)
 • The farmer has not been sowing crops for two years. (Çiftçi iki yıldır ekin ekmiyor.)
 • She has not been living with her family for many years. (O yıllardır ailesiyle yaşamıyor.)
 • I have not been attending the business meeting for two months. (Onlar iki aydır iş toplantılarına katılmıyor.)
 • The mechanic has not been fixing the car for two days. (Tamirci arabayı iki gündür tamir etmiyor.)
 • She has not been cooking for many days. (O günlerdir yemek yapmıyor.)
 • He has not been reading mails. (O mailleri okumuyor.)
 • You have not been carrying an umbrella.  (Sen şemsiye taşımıyorsun.)
 • He has not been standing in the rain waiting for the bus. (O yağmurda otobüs beklemiyor.)
 • I have not been drinking coffee for many years. (Ben yıllardır kahve içmiyor.)
 • I have not been visiting Paris since 2016. (Ben 2016’dan beri Paris’i ziyaret etmiyorum.)
 • Julia has not been working in the kitchen since morning. ((Julia sabahtan beri mutfakta çalışmıyor.)
 • Jimmy has not been attending the business meeting. (Jimmy iş toplantısına katılmıyor.)

Present Perfect Continuous Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

Present Perfect Tense passive voice yapısında cümle yapısı, diğer zamanlardakine benzer şekilde yapılır. Active Voice yani etken yapıda işi yapan kişi cümlenin öznesi olarak yer alır. Passive Voice yani edilgen yapıda ise yapılan işin nesnesi özne olarak cümlenin başında yer alır. Etken cümlenin öznesi, edilgen cümlede nesne olarak yer alır. Öznelere uygun şekilde have-has kullanımı aynı şekilde yer alır. Sonrasında ise passive voice yapısına uygun şekilde “been+ ” eklenerek fiilin V3 yani past participle hali getirilir. Aşağıda yer alan Present Perfect Tense edilgen cümle yapısı ve edilgen cümle örneklerini inceleyerek yapıyı daha iyi anlayabilirsiniz.

 • Active Voice : Subject + have/has + been + V1 ing + object
 • Jack has been teaching the advanced classes for more than six years. (Jack 6 yıldan uzun bir süredir ileri seviye dersler veriyor.)
 • Passive Voice: Object of the active sentence+ have/has + been + being + V3 + subject of the active sentence + object
 • The advanced classes have been being taught by Jack for more than six years.(İleri seviye dersler, 6 yıldan uzun bir süredir Jack tarafından veriliyor.)
I have been being taughtWe have been being taught
You have been being taughtYou (guys) have been being taught
He/she/it has been being taughtThey have been being taught
Present Perfect Continuous Tense Edilgen Cümle Örnekleri

Present Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi ve Çözümlemesi

Auxiliary VerbSubjectBeen + VerbingRest of Sentence
HaveI / you / we / theybeen workingsince this morning
Hashe / she / itbeen earningminimum wage
Hasn’the / she / itbeen helpingyou clean the house

Present Perfect Continuous Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

Present Perfect Continuous Tense olumlu soru örneklerini ve açıklamalarını inceleyebilirsiniz.

 • Why have you been blaming me for no reason? (Beni neden sebepsiz yere suçluyorsun?)
 • Who has been ringing the doorbell? (Kapı zilini kim çalıyor?)
 • Why you have been calling me? (Beni neden arıyorsun?)
 • Have you been saving money for bed times? (Kötü zamanlar için para biriktiriyor musun?)
 • Has it been snowing since night? (Geceden beri kar yağıyor mu?)
 • Have you been living in this house for five years? (5 yıldır bu evde mi yaşıyorsun?)
 • Has he been sewing clothes for five hours? (O beş saattir dikiş mi dikiyor?)
 • Has the child been crying for ten minutes? (Çocuk 10 dakikadır ağlıyor mu?)
 • Have they been working for the project? (Onlar proje için mi çalışıyor?)
 • Has the crowd been raising slogans since noon? (Kalabalık geceden beri slogan mı atıyor?)
 • Have they been performing duty since 8 a.m? (Sabah 8’den beri görev başındalar mı?)
 • Has she been cooking the meal for one hour? (O bir saattir yemek mi pişiriyor?)
 • Has Julia been working in the kitchen since morning? (Julia sabahtan beri mutfakta mı çalışıyor?)
 • Has Jimmy been attending the business meeting? (Jimmy iş toplantısına katılıyor mu?)
 • Has Tom been sleeping for three hours? (Tom 3 saattir uyuyor mu?)

Present Perfect Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

Present Perfect Continuous Tense olumsuz soru örneklerini ve açıklamalarını inceleyebilirsiniz.

 • Has she not been eating sweets for many years? (O yıllardır şeker yemiyor mu?)
 • Has Alan not been attending the class for many days? (Alan günlerdir derse katılmıyor mu?)
 • Has Julia not been visiting any friend? (Julia hiç arkadaşlarını ziyaret etmiyor mu?)
 • Has the farmer not been sowing crops for two years? (Çiftçi iki yıldır ekin ekmiyor mu?)
 • Has she not been living with her family for many years? (O yıllardır ailesiyle yaşamıyor mu?)
 • Have they not been attending the business meeting for two months? (Onlar iki aydır iş toplantılarına katılmıyor mu?)
 • Has the mechanic not been fixing the car for two days? (Tamirci arabayı iki gündür tamir etmiyor mu?)
 • Has she not been cooking for many days? (O günlerdir yemek yapmıyor mu?)
 • Has he not been reading mails? (O mailleri okumuyor mu?)
 • Have you not been carrying an umbrella? (Sen şemsiye taşımıyor musun?)
 • Has he not been standing in the rain waiting for the bus? (O yağmurda otobüs beklemiyor mu?)
 • Have I not been drinking coffee for many years? (Ben yıllardır kahve içmiyor muyum?)
 • Have they not been visiting Paris since 2016? (Onlar 2016’dan beri Paris’i ziyaret etmiyor mu?)
 • Has Julia not been working in the kitchen since morning? (Julia sabahtan beri mutfakta çalışmıyor mu?)
 • Has Jimmy not been attending the business meeting? (Jimmy iş toplantısına katılmıyor mu?)

Present Perfect Continuous Tense ile Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Present Perfect Continuous Tense ile edilgen cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • Have you been being informed by the manager? (Siz müdür tarafından bilgilendirildiniz mi?)
 • Has she been being accepted to the school? (O okula kabul edildi mi?)
 • Have the books being sold? (Kitaplar satıldı mı?)
 • Has the guitar been being played by him? (Gitar onun tarafından çalınıyor mu?)
 • Has a film been being watched by them? (Bir film onlar tarafından tarafından izleniyor mu?)
Present Perfect Continuous Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Present Perfect Continuous Tense ile edilgen soru cümlesi örnekleri ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

 • Have trees been being planted in the street? (Ağaçlar sokağa dikiliyor mu?)
 • Has a poem been being written by you? (Senin tarafından bir şiir yazılıyor mu?)
 • Has football been being played by children? (Çocuklar tarafından futbol oynanıyor mu?)
 • Has the meeting been being talked about by them? (Toplantı hakkında onlar tarafından konuşuluyor mu?)
 • Has the party been being prepared by her family? (Parti onun ailesi tarafından hazırlanıyor mu?)
İngilizcede Present Perfect Continuous Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Present Perfect Continuous Tense ile edilgen soru cümlesi örnekleri ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

 • Have the dogs not been being fed by Jack? (Köpekler Jack tarafından beslenmiyor mu?)
 • Have their bikes not been being repaired by their father? (Onların bisikletleri babaları tarafından tamir edilmiyor mu?)
 • Have these lines not been being read by the students? (Bu satırlar öğrenciler tarafından okunmuyor mu?)
 • Have the bags not been being carried by them? (Çantalar onlar tarafından taşınmıyor mu?)
 • Has the dinner not been being eaten by the family? (Yemek aile tarafından yenmiyor mu?)

Present Perfect Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

“Wh” questions olarak bilinen soru kalıplarıyla cümle kurmak istediğinizde “What-Why-When-How” soru kalıpları cümlenin en başına getirilir. Devamında ise olumlu/olumsuz soru cümlesi kalıbı aynı şekilde yazılır. Aşağıda yer alan soru kalıplarını ve cümle örnekleri inceleyerek kuralı daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Wh-WordAuxiliary VerbSubjectVerb in V-ing
(Past Participle)
Rest of Sentence
WhathaveI / you / we / theybeen readinglately?
Whyhashe / she / itbeen cominglate?

Wh soru kalıpları:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

İngilizce Present Perfect Continuous Tense ile soru zarflı cümle örnekleri:

 • What have you been doing since I left? (Ben gittiğimden beri neler yapıyorsun?)
 • Why has the phone been ringing for the last two hours? (Telefon son iki saattir neden çalıyor?)
 • How long has he been waiting? (O ne kadar süredir bekliyor?)
 • Who has been speaking so loudly? (Bu kadar yüksek sesle kim konuşuyor?)
 • When have they been watching movie? (Onlar ne zaman film izliyor?)

Present Perfect Continuous Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

Present Perfect Continuous Tense hem geçmiş zamana hem de şimdiki zamana vurgu yapması nedeniyle günlük yaşamda sık sık kullanılabilir. Kişiler, kendisi veya diğer insanlar ile ilgili olan ifadelerinde bu yapıya yer verebilir. Vurgu yaptığı iki zaman dilimi olması nedeniyle, özellikle süreç belirten durumlarda kişilerin daha sık tercihi olabilir.

 • My friends have been working in a restaurant. (Arkadaşlarım bir restoranda çalışıyor.)
 • I have been thinking on a web project. (Bir web projesi üzerine düşünüyorum.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

İngilizce Present Perfect Continuous Tense, geçmişte başlayan ve devam eden olayları anlatır. Anlam olarak şimdiki zamana vurgu yaptığı için, o anda yapılan işleri anlatmak için de kullanılabilir.

Present Perfect Continuous Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Present Perfect Continuous Tense yapısında “am-is-are” kullanılmaz. Ancak bu zaman türünde kullanılan “have been + V3” kalıbında bulunan “have” kısaltılarak cümle içinde kullanılabilir.

 • I have been going –> I’ve been going
 • You have been going–> You’ve been going
 • They have been going – > They’ve been going
 • We have been going -> We’ve been going

Present Perfect Continuous Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Present Perfect Continuous Tense, ifade ettiği anlam itibarı ile iş hayatında kullanıma oldukça uygundur. Bireyler, işleri ile ilgili olan konularda yaptıkları ve yapmadıkları işler ile ilgili ifadeler için Present Perfect Continuous Tense yapısını kullanabilir.

Present Perfect Continuous Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Present Perfect Continuous Tense, hem tatil planı yaparken hem de şuanda yaşanan tatil anlarını ifade etmek için kullanılabilir. Anlam olarak şimdiki zamanı da kapsayan Present Perfect Continuous, tatil anlarını veya planlarını anlatmak için uygun bir zaman türüdür.

Present Perfect Continuous Tense Exercises Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce Present Perfect Continuous Tense egzersizleri, öğrendiğiniz bilgilerin kalıcılığını arttırmak ve konuyu ne kadar iyi öğrendiğinizi anlamanız için vardır. Past Perfect Continuous Tense egzersizleri “have-has been + V ing ” takısı kullanımı ve olumsuz-soru cümlesinin nasıl yazılacağına ve olumludan olumsuzda, olumsuzdan soruya cümlenin nasıl çevrileceğine odaklanmalıdır. Çoktan seçmeli test sorusu, boşluk doldurma, cümleleri olumlu-olumsuz ve soru formuna dönüştürme gibi egzersiz çeşitleri vardır.

Present Perfect Continuous Tense Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi

 1. Roger ______ at his mother’s house since his divorce. (stay)
 2. How long _____ the dogs ________ like that? (bark)
 3. I _______ the football score. (not follow) Are we winning?
 4. The students ______ plans for the school party for several weeks. (make)
 5. Rachel ________ at that studio for very long. (not dance)
 6. _________ Tim _______ that book since January? (not read) I’m waiting to borrow it.
 7. The project manager ________ us to finish the work since Tuesday. (push)
 8. ________ you ________ TV all morning? (watch)
 9. I_________ to Paris twice a month since the project started. (travel)
 10. Jenny ________ customer deadlines since she arrived here. (not meet.) The boss may fire her.
 11. He __________ flute since evening. (play)
 12. The moon __________ in the sky since night. (shine)
 13. I ___________ Arabian Nights for many days. (read)
 14. She _________ a very interesting topic. (discuss)
 15. Tom __________ for an hour. (walk)

Cevaplar

 1. has been staying
 2. have/been barking
 3. haven’t been following
 4. have been making
 5. hasn’t been dancing
 6. Hasn’t/been reading
 7. has been pushing
 8. Have/been watching
 9. I’ve been traveling
 10. has not been meeting
 11. has been playing
 12. has been shining 
 13.  have been reading 
 14. has been discussing
 15. has been walking

Present Perfect Continuous Tense Test Soruları

 1. It has _ snowing a lot this week.
  a) be b) been c) being
 2. _ your brother and sister been getting along?
  a) Have b) Has c) Are
 3. Rick _ been studying hard this semester.
  a) ‘s b) s c) ‘ve
 4. I’m tired because I _ been working out.
  a) ‘ve b) has c) am
 5. Julie __ living in Italy since May.
  a) has being b) is been c) has been
 6. Did you know he’s been teaching German _ fifteen years?
  a) before b) since c) for
 7. We have been watching TV _ we had dinner.
  a) for b) since c) by
 8. He has __ too hard today.
  a) working b) works c) been working
 9. Has it _ raining since you arrived?
  a) be b) been c) is
 10. My brother has been travelling _ two months.
  a) since b) for c) by

Cevaplar

 1. been
 2. Have
 3. ‘s
 4. ‘ve
 5. has been
 6. for
 7. since
 8. been working
 9. been
 10. for

Present Perfect Continuous Tense Worksheet

Present Perfect Continuous Tense PDF

Present Perfect Continuous Tense konu anlatımı ve alıştırmalarını içeren Pdf dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Present Perfect Continuous Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

İngilizce Present Perfect Continuous Tense diğer zamanlarda olduğu gibi öğrencilerin seviyesine uygun bir program ile öğretilir. İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayan ve bilgi seviyesi daha düşük olanlar için nispeten daha kolay ve basit bir şekilde kurallar aktarılır. Aynı şekilde zor olmayan örnekler ve alıştırmalar ile konunun daha iyi anlaşılması amaçlanır. Öğrencilerin bilgi seviyesi arttıkça, konu daha detaylı bir şekilde anlatılır ve verilen alıştırmalar da o ölçüde zorlaşır. Genel olarak her seviyede ilk olarak kurallar verilir, sonrasında ise örnekler ile kurallar pekiştirilir.

6. Sınıflar için Present Perfect Continuous Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 • They have been thinking of buying a new car. (Onlar yeni bir araba satın almayı düşünüyor.)
 • I have been studying at home for one hour. (Evde, bir saattir çalışıyorum.)
 • She has been listening to music . (O müzik dinliyor.)
 • People have not been travelling so much since summer (İnsanlar yazdan beri fazla seyahat etmiyor.)
 • Alex has been learning two foreign languages. (Alex iki yabancı dil öğreniyor. )
 • She has been learning grammar to speak Spanish. (O, İspanyolca konuşmak için gramer öğreniyor.)
 • She has been going to the library. (O kütüphaneye gidiyor.)
 • You have not been coming home since yesterday. (Sen dünden beri eve gelmiyorsun. )
 • They haven’t been living here for years. (Orada yıllardır burada yaşamıyor.)
 • The baby has ben crying for 15 minutes. (Bebek 15 dakikadır ağlıyor.)
 • Have you been visiting to this place before? (Bu yeri daha önce ziyaret ediyor muydun?)
 • I have been answering test questions. (Test sorularını cevaplıyorum.)
 • They have been using a new laptop. (Onlar yeni bir laptop kullanıyor.)
 • She has been writingletters. (O mektup yazıyor.)

9. Sınıflar için Present Perfect Continuous Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 • We have been trying to invent something new. (Biz hiç yeni bir şey icat etmeyi deniyoruz.)
 • I have not been living in an expensive house. (Pahalı bir evde yaşamıyorum.)
 • Her behavior and attitudes have been changing a lot since you last saw her. (Onu son gördüğümden beri davranış ve tavırları değişiyor.)
 • She has been coming home.(O eve geliyor.)
 • My brothers have been going to Spain.(Erkek kardeşlerim İspanya’ya gidiyor.)
 • He has been working in a hospital for 2 years.(O 2 yıldır bşr hastanede çalışıyor.)
 • I have been making five quizzes and six tests since morning (Sabahtan beri 5 quiz ve 6 test yapıyorum.)
 • Have you been doing your homework? (Sen ödevini yapıyor musun?)
 • They have been fixing the notebook. (Onlar notebook tamir ediyor.)
 • Have you been coming to Mexico? (Meksika’ya geliyor musun?)
 • Tom isn’t at school. I think he has been going to the theater. (Tom okulda değil. Bence, tiyatroya gidiyor.)
 • We haven’t been watching any movie for days (Günlerdir hiç film izlemiyoruz. )
 • She hasn’t been sleeping since yesterday. (O dünden beri uyumuyor.)
 • They haven’t been going to the shopping center. (Onlar alışveriş merkezine gitmiyor.)
 • You have been improving yourself very well since last month. (Geçen aydan beri kendini çok iyi geliştiriyorsun.)

Present Perfect Continuous Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

İngiizcede Present Perfect Perfect Continuous Tense, geçmişte yaşanan ve kendisi veya etkisi devam eden olayları anlatır. Bu özelliği nedeniyle, Present Perfect Tense ile benzer yapıda ve anlamda olduğu söylenebilir. Ayrıca, Present Perfect Continuous Tense, anlam olarak şimdiki zamanı ifade ettiğinden dolayı, Present Continuous Tense ile de benzerdir.

Present Perfect Continuous Tense ve Simple Present Continous Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense şuan yaşanan olayları ifade etmek için kullanılır. Present Perfect Continuous ise geçmişte başlamış ancak hala devam eden olayları ifade etmek için kullanılır. Bu açıdan bakıldığında aralarında çok büyük bir fark olmadığı görülmektedir. Present Perfect Continuous’un geçmişte başlayan ve devam eden olayları anlatması ise tabi ki aralarındaki farkı oluşturur. Ayrıca “Continuous” yapısına sahip olmaları nedeniyle aralarında bir benzerlikte bulunmaktadır.

Present Perfect Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense Türkçede geçmiş zaman olarak karşılık bulur. Geçmişte yaşanmış ve bitmiş olaylar, İngilizcede Simple Past Tense ile aktarılır. Present Perfect Continuous ise geçmişte başlamış ancak hala devam eden olayları ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla aralarındaki temel fark Simple Past Tense’in geçmişte başlamış ve bitmiş; Present Perfect Continuous Tense’in ise geçmişte başlamış ancak devam eden olayları aktarmasından kaynaklanır. Ayrıca Simple Past Tense “Past” grubunda yer alırken, Present Perfect Continuous Tense “Present” grubunda yer alır.

Present Perfect Continuous Tense ve Simple Present Tense Farkı Nedir?

İngilizce Simple Present Tense Türkçede “geniş zaman” olarak karşılık bulur. Geniş zaman günlük rutin, değişmeyen gerçekler, alışkanlıklar gibi konuları anlatmak için kullanılır. Present Perfect Continuous ise geçmişte başlayan ve şuanda devam eden olayları ifade etmek için kullanılır. Yapı olarak her ikisi de Present grubunda yer alır. Hem ifade ettikleri anlam hem de ait oldukları zaman grubu nedeniyle Simple Present Tense ve Present Perfect Continuous arasında çok büyük bir fark bulunmaz.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI