İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) Konu Anlatımı ve Cümleleri

İngilizce Geniş Zaman Tanımı Nasıl Yapılır?İngilizce'de "Simple Present Tense" süreklilik ifade eden ve sürekli yapılan eylemleri anlatmak için kullanılan zamandır. Blimsel gerçekler, genel geçer kurallar, günlük rutin gibi pek çok konu Geniş Zaman kullanılarak ifade edilir. Okulda öğretilen İngilizce zamanlar arasında çoğunlukla ilk sıralarda yer alır.

İngilizce Geniş Zaman Tanımı Nasıl Yapılır?

İngilizce’de “Simple Present Tense” süreklilik ifade eden ve sürekli yapılan eylemleri anlatmak için kullanılan zamandır. Blimsel gerçekler, genel geçer kurallar, günlük rutin gibi pek çok konu Geniş Zaman kullanılarak ifade edilir. Okulda öğretilen İngilizce zamanlar arasında çoğunlukla ilk sıralarda yer alır. Temel bir konu olması ve günlük-akademik hayatta çok sık kullanılması nedeniyle doğru bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Temel cümle yapısı kuralları çok karmaşık olmamakla birlikte olumlu cümlelerde he-she-it’den sonra gelen fiile -s takısı eklenmesi en çok karıştırılan kısmıdır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce Geniş Zaman Kullanılırken Yapılan Hatalar Nedir?

 1. Cümlede fiil varken “To be (am/is/are) fiilini kullanmak: Eğer cümlenizin fiili varsa, to be kullanmak gerekmez. Örnek: I am like dogs. (Yanlış) I like dogs. (Doğru)
 2. Üçüncü tekil şahısta fiile “-s” takısı getirmemek: Bu geniş zamanla ilgili en çok ve en sık yapılan hatadır. He-she-it öznelerinden sonra “-s” takısının uygun şekilde kullanılması gerekir.
 3. Soru cümlelerinde üçüncü tekil şahısta fiile –s takısı getirmek: Geniş zamanda “-s” takısı sadece olumlu cümlede kullanılır. Soru cümlesi olduğunda ise “-s” takısı “Does/Doesn’t” olarak eklenir ve fiil yalın hali ile yazılır.
 4. Üçüncü tekil şahısta “has” değil “haves” kullanmak: Have fiilinin “he/she/it” özneleri ile kullanımı “has” şeklindedir.
 5. “Never” ile beraber “don’t/doesn’t” kullanmak: Never zaten olumsuz anlam taşır. Bu yüzden “never” olan cümlede don’t veya doesn’t kullanılmaz.

İngilizce Geniş Zaman Gramer Kuralları Nelerdir?

İngilizce gramer kuralları içerisinde geniş zaman kullanımında temelde iki farklı yapı vardır. Bunlardan ilki “he-she-it” yani 3. tekil şahıs ile birlikte geken fiile “-s” takısının eklenmesidir.

 • Olumlu cümle: I-You-We-They+ fiilin yalın hali+ object (nesne)
 • Olumsuz Cümle: I-You-We-They+ do not+ fiilin yalın hali + object
 • Olumlu cümle: He-She-It+ Fiil+ “-s” takısı +Object
 • Olumsuz cümle: He-She-It+ does not + fiilin yalın hali+ object
 • Olumsuz soru:
 • Doesn’t +He,She,It+ Verb -Doesn’t he read book?
 • Don’t+ I, You, We, They+ Verb – Don’t you read book?
 • Olumlu soru:
 • Does +He,She,It+ Verb -Doe she read book?
 • Do+ I, You, We, They+ Verb – Do you read book?

To be Fiilinin Geniş Zamanda Kullanımı

Soru Cümlesi Kurma Formülü

Cümle Örnekleri

-I’m at home today. (Ben bugün evdeyim)

-We’re very interested in basketboll. (Biz futbola çok ilgi duyuyoruz)

Jeremy is a responsible baby sitter. (Jeremy sorumlu bir bebek bakıcısıdır)

I’m not ready for the exam. (Sınava hazır değilim)

The children aren’t in their bed. (Çocuklar yataklarında değil)

He isn’t a lazy student. (O tembel bir öğrenci değil)

Is she hungry? (o aç mı?)

Are the students good at English? (Öğrenciler İngilizce’de iyi mi?)

 Is your mother in the garden? (Annen bahçede mi?)

Where is he? (O nerede?)

İngilizce Geniş Zaman Gramer Kuralları Tablosu

İngilizce Geniş Zaman ve S Takısı Kullanımı Nasıldır?

Geniş zamanda “-s” takısı “he-she-it” özneleri ile kullanılır. Bu öznelerden sonra gelen fiil “s” takısı alır. Genel kuralın dışında kalan kelimelerde ise “-es/-ies” olarak fiile eklenir. Eğer kelimenin sonu sessiz harf + y ile bitiyorsa sondaki “-y” atılır ve “-ies” olarak yazılır. Study –>Studies. Sonu “-ss,-sh, -ch, -x, -o” ile biten fiiller “-es” takısı alır. Brush –>Brushes

İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) Cümle Nasıl Kurulur?

 • Olumlu cümle: I-You-We-They+ fiilin yalın hali+ object (nesne)
 • Olumsuz Cümle: I-You-We-They+ do not+ fiilin yalın hali + object
 • Olumlu cümle: He-She-It+ Fiil+ “-s” takısı +Object
 • Olumsuz cümle: He-She-It+ does not + fiilin yalın hali+ object
 • Olumsuz soru:
 • Doesn’t +He,She,It+ Verb -Doesn’t he read book?
 • Don’t+ I, You, We, They+ Verb – Don’t you read book?
 • Olumlu soru:
 • Does +He,She,It+ Verb -Doe she read book?
 • Do+ I, You, We, They+ Verb – Do you read book?

İngilizce Geniş Zaman Olumlu Cümle Nasıldır?

I/You/We/They+ Verb(Fiilin yalın hali)

He/She/It + Verb+ “-s/-es/-ies”

İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Cümle Nasıldır?

I/You/We/They+ Don’t + Verb(Fiilin yalın hali) -I love school.

He/She/It + Verb+ Doesn’t + Verb(Fiilin yakın hali) -He loves school.

İngilizce Geniş Zaman ile İngilizce Edilgen Cümle Yapısı Nasıldır?

Edilgen cümle İngilizce “Passive Voice” olarak bilinir. Bu yapıda işi yapan kişi değil yapılan iş özne olur. Aşağıda yer alan örnekle hem edilgen yapıyı hem de nasıl cümle kuracağınızı daha iyi anlayabilirsiniz. Etken bir cümle kurduğunuzda S+V+O (Subject+Verb+Object) standart cümle formülü kullanılır. Etken cümle örnek: -She does her homework ever day. (O her gün ödevlerini yapar.) Edilgen cümle örnek: Her homeworks are done by her every day. (Ödevleri her gün onun tarafından yapılır.)

 • Cümlenin nesneni özne olarak en başa alınır.
 • “Do-Does” özneye göre “am-is-are” olarak değiştirilir.
 • Am-is-are’ dan sonra gelen fiil 3. haline çevrilir.
 • İşi yapan kişi, başına “by” eklenerek uygun formda yazılır. (She-her, he-him, we-us vb.) Burada kullanılan “by” “tarafından” anlamına gelir.
 • Cümlenin kalan öğeleri eklenerek cümle bitirilir.

İngilizce Geniş Zaman Soru Cümlesi Kurulumu

Geniş zamanda soru kalıpları kurulumu aşağıdaki gibidir.

Do +”I/You/We/They”+ verb? -Do you read book?

Does +”He/She/It”+ verb? -Does she read book?

İngilizce Geniş Zaman Olumlu Soru Cümlesi Kurulumu

Do+ I,You,We,They+ verb + object?

Does +”He/She/It”+ verb+ object?

 • Does she go to school? (Okula gidiyor mu?)
 • Do you read books? (Kitap okur musun?)
 • Do they feed the dog? (Onlar köpeği besliyor mu?)
 • Does he drink coffee? (O kahve içer mi?)
 • Do you use sugar? (Şeker kullanır mısın?)

İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Soru Cümlesi Kurulumu

 • Geniş zamanda olumsuz soru kalıplarında cümlenin başına “Don’t-Doesn’t” bulunur. Sonrasında özne, yüklem ve nesne ile cümle devam eder.
 • Doesn’t +He,She,It+ Verb -Doesn’t he read book?
 • Don’t+ I, You, We, They+ Verb – Do you read book?
 • Don’t you have your breakfast? (Kahvaltı yapmaz mısın?)
 • Doesn’t he do sports? (O spor yapmaz mı?)
 • Don’t they clean the room? (Odayı temizlemezler mi?)
 • Doesn’t she come home early? (Eve erken gelmez mi?
 • Doesn’t it make too much noise? (Çok fazla gürültü yapmaz mı?)

İngilizce Geniş Zaman ile Edilgen Soru Nasıl Kurulur?

 • İlk olarak cümlenin öznesine göre “am-is-are” yardımcı fiillerinden hangisinin kullanılacağı belirlenir.
 • Am-is-are’ dan sonra nesne yazılır ve gelen fiil 3. haline çevrilir.
 • İşi yapan kişi, başına “by” eklenerek uygun formda yazılır. (She-her, he-him, we-us vb.)
 • Cümlenin kalan öğeleri eklenerek cümle bitirilir.
 • Cümle örneği:
 • Etken: She writes the letter. (O mektup yazar.)
 • Edilgen: Is the letter not written by her? (Mektup onun tarafından yazılmaz mı?)
İngilizce Geniş Zaman ile Olumlu Edilgen Soru Nasıl Kurulur?
 • Varsa “Do-Does” özneye göre “iam-s-are” olarak değiştirilir. Olumlu cümle ise nesnenin tekil veya çoğul olmasına göre “is-are” dan biri seçilir.
 • Am-is-are’ dan sonra nesne yazılır ve gelen fiil 3. haline çevrilir.
 • İşi yapan kişi, başına “by” eklenerek uygun formda yazılır. (She-her, he-him, we-us vb.)
 • Cümlenin kalan öğeleri eklenerek cümle bitirilir.
 • Örnek cümle:
 • Etken: She eats strawberry.
 • Edilgen: Is the strawberry eaten by her? (Çilek onun tarafından yenir mi?)
İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Edilgen Soru Nasıl Kurulur?
 • Varsa “Do-Does” özneye göre “is-are” olarak değiştirilir. Olumlu cümle ise nesnenin tekil veya çoğul olmasına göre “is-are” dan biri seçilir.
 • “Is-are” dan sonra nesne (object) getirilir ve sonrasına olumsuzluk eki olan “-not” eklenir.
 • “-not” dan sonra gelen fiil 3. haline (past participle) çevrilir.
 • İşi yapan kişi, başına “by” eklenerek uygun formda yazılır. (She-her, he-him, we-us vb.)
 • Cümlenin kalan öğeleri eklenerek cümle bitirilir.
 • Örnek cümle:
 • Edilgen:
 • Are the flowers not watered ever day? (Çiçekler her gün sulanmaz mı?)

İngilizce Geniş Zaman ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

Geniş zamanda soru zarflı cümleler kurarken soru zarfları her zaman cümlenin en başında yer alır.

What/Where/When/Why/How+ Do/Don’t+ I/You/We/They+ eat?

What/Where/When/Why/How+ Does/Doesn’t+ He/She/It+ eat?

 • When does the bus arrive? +It arrives at 18.00 pm. (Otobüs ne zaman gelir? – Saat 6’da.)
 • What do you do for a living? +I I am a doctor. (Yaşamak için ne yapıyorsun? – Doktorum.)
 • Where is the shopping mall? +It is near the pharmacy. ( Alışveriş merkezi nerede? -Eczanenin yanında.)
 • Who is she? +She is my friend. (O kız kim? -O benim arkadaşım.)

İngilizce Geniş Zaman Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

İngilizce geniş zaman günlük hayatta birçok farklı şekilde kullanılır. Günlük rutinleri anlatmak, otobüs, tren gibi araçların hareket saatlerini ve alışkanlıkları ifade etmek için uygun tense olduğundan dolayı oldukça sık karşımıza çıkar.

İngilizcede Bir Gün Simple Present Tense ile Nasıl Anlatılır?

 • I get up at 7 o’clock. (Sabah 7’de uyanırım.)
 • I have my breakfast at 8 o’clock. (8’de kahvaltı yaparım.)
 • I go to work at 9 o’clock. (9’da işe giderim.)
 • I come home at 8 o’clock. (6’da eve gelirim.)
 • I eat dinner with my family. (Ailemle akşam yemeği yerim.)
 • I take a shower. (Duş alırım.)
 • I read book for one hour. (Bir saat kitap okurum.)
 • I sleep at 11 pm. (11’de uyurum.)

İngilizce Geniş Zaman Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Am-is-are kısaltılmış formda daha çok günlük dilde kullanılır. Resmi yazılarda veya yazsışmalarda bu ekler uzun hali ile yazılır. Ancak arakdaşlar ile mesajlaşma gibi resmi olmayan durumlarda bu kısaltmaları kullanabilirsiniz.

 • I am: I’m (not)
 • You are: You’re (not)
 • We are: We’re (not)
 • They are: They’re (not)
 • He is: He’s (not)
 • She is: She’s (not)
 • He is: He’s (not)
 • It is: It’s (not)

İngilizce Geniş Zamanla Yaz Tatili Nasıl Anlatılır?

Yaz tatili sürekli devam eden veya rutin bir olay olmadığı için çoğunlukla geçmiş zaman yani Past Simple Tense ile anlatılır.

İngilizce Geniş Zaman Exercises ve Quiz Örnekleri ve Çözümlemesi

1. I usually………..(go) to school.
2. They …………… (visit) us often.
3. You ……………. (play) basketball once a week.
4. Tedy………… (work) every day.
5. He always ……….. (tell) us funny stories.
6. She never ………… (help) me with that!
7. Jack and Ross………….. (swim) twice a week.
8. In this club people usually ……………….(dance) a lot.
9. Hannah……………. (take care) of her sister.
10. John rarely……………. (leave) the country.
11. We………….. (live) in the city most of the year.
12. Linda……………..  (travel) to Paris every Sunday.
13. I……………… (bake) cookies twice a month.
14. You always……………..  (teach) me new things.
15. She………… (help) the kids of the neighborhood.

Cevaplar:

 1. go
 2. visit
 3. play
 4. works
 5. tells
 6. helps
 7. swim
 8. dance
 9. takes care
 10. leaves
 11. live
 12. travels
 13. bake
 14. teach
 15. helps

1. Do you _____ chocolate milk?

 a.)like
 b.)likes
 c.)be like

2. He _____ not want to go to the movies. 

a.)do
b.)does
c.)is

3. He ____________ now. 

a.)plays tennis
 b.)wants breakfast
 c.)walks home

4. It _____ a beautiful day today. 

a.)is
b)are
c.)am

5. Sorry, Lisa _____ not here at the moment. 

a.)am
 b.)is
 c.)be

6. They’re not here. They ____________ right now. 

a.)go to school
 b.)swim at the beach
 c.)are on holiday

7. Robert _____ not go to my school. 

a.)is
 b.)does
 c.)are

8. My parents _____ in a two-bedroom apartment. 

a.)live
b.) lives
 c.)are live

9. We _____ European. 

a.)do be
 b.)are
 c.)do are

10. You _____ so happy today! 

a.)looks
 b.)seem
 c.)be

Cevaplar:

 1. a
 2. b
 3. b
 4. a
 5. b
 6. c
 7. b
 8. a
 9. b
 10. b

İngilizce Geniş Zaman Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi ve Çözümleri

 1. Don’t/Doesn’t
 2. Bill ………………. play tennis every Sunday.
 3. We …………………. go to the park.
 4. Kate ……………. like to eat fish.
 5. Sue ……………. wear long dresses.
 6. I ……………. like to get up early.
 7. My brothers ………….. like to drink milk.
 8. My cousin ………… know Italian well.
 9. I …………….. like to walk with my dog.
 10. Pam …………….. go to the gym.
 11. They ………………. understand this rule.
 12. We ……….. often fo to the movies.
 13. Liz …………….. wear shorts at all.
 14. Tim ………… grow flowers in the garden.

Cevaplar:

 1. doesn’t
 2. don’t
 3. doesn’t
 4. doesn’t
 5. don’t
 6. don’t
 7. doesn’t
 8. don’t
 9. doesn’t
 10. don’t
 11. don’t
 12. doesn’t
 13. doesn’t

İngilizce Geniş Zaman Test Soruları ve Cevapları

 1. Tom ……………… his room every Saturday.

a.) tidy b.) tidies

2.) We ………… to the music ever day.

a.) listen b.) listens

3.) Marry usually ……… TV in the evening.

a.) watch b.) watches

4.) The girls ………. with the dolls.

a.) play b.) plays

5.) I ……… in the pool Sundays.

a.) swim b.) swims

6.) They …….. do their homework every day.

a.) do b.) does

Cevaplar:

 1. a
 2. a
 3. b
 4. a
 5. a
 6. a

İngilizce Geniş Zaman Alıştırması Yapmak için Worksheet

Aşağıda Present Simple Tense worksheet örneğine ulaşabilirsiniz.

İngilizce Geniş Zaman PDF Konu Anlatımı İndir

Geniş zaman konu anlatımı ile ilgili konu anlatımına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

İngilizce Geniş Zaman Okullarda Nasıl Öğretilir?

İngilizce geniş zaman okullarda her seviyeye ve yaşa uygun bir formatta öğretilir. Çoğunlukla ilk olarak geniş zamana ait kurallar verilir ve sonrasında örnekler ile bu kuralların daha iyi anlaşılması ve pratik edilmesi sağlanır.

6. Sınıflar için Simple Present Tense Örnekleri ve Çözümlemesi

 •  I visit my grandfather’s farm every summer. (Ben her yaz büyükbabamın çiftliğini ziyaret ederim.)
 • My father walks for 1 hour in the evening. (Babam her akşam bir saat yürüyüş yapar.)
 • Her older sister usually reads story books. ( (Onun büyük kız kardeşi genellikle hikaye kitapları okur.)
 • My brother doesn’t go to work on sundays. ( Erkek kardeşim pazat günleri işe gitmez.)
 • I do not play online games for a long time. (Uzun zaman online oyunlar oynamam.)
 • I always eat healthy foods. ( Ben her zaman sağlıklı yiyecekler yerim.)
 • She knows a lot about history. (Tarih hakkında çok şey bilir.)
 • My best friend is Jack. (Benim en iyi arkadaşım Jack.)

9. Sınıflar için Simple Present Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

 • I like vegetables. ( Sebzeleri severim.)
 • They always drink tea together. (Onlar sürekli birlikte çay içerler.)
 • She doesn’t go to the shopping mall. (O alışveriş merkezine gitmez.)
 • We watch movie on saturdays. (Cumartesi günleri film izleriz.)
 • My mother runs every morning. (Annem her sabah koşar.)
 • The lesson begins at 9 a.m. (Ders 9’da başlıyor.)
 • She does her homework regularly. (O düzenli olrak ödevlerini yapar.)
 • I don’t wash the dishes. (Ben bulaşıkları yıkamam.)

İngilizce Geniş Zaman Benzeri Diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Simple Present Tense ile en çok benzer olan Preset Continous Tense yani şimdiki zamandır. Present Continious Tense’de “am-is-are” sonrasında gelen fiil “-ing” eki alır. Şimdiki zamanda yapılan eylemleri anlatmak için Present Continious Tense kullanılır.

İngilizce Geniş Zaman ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Tense geçmiş zamanda bir olayın başka bir olaydan önce gereçkeleştiğini ifade etmek için kullanılır.  Kullanılan zaman kipi sayesinde hangi olayın önce gerçekleştiği anlaşılır. Geniş zaman ise genel geçer durumlar, günlük rutin ve bilimsel gerçekleri ifade etmek için kullanılır.

İngilizce Geniş Zaman ve Present Perfect Tense Farkı Nedir?

Present Perfect Tense geçmişte yaşanmış ancak etkisi günümüzde hala devam eden olayları ifade etmek için kullanılır. Geniş zaman ise genel geçer durumlar, günlük rutin ve bilimsel gerçekleri ifade etmek için kullanılır.

İngilizce Geniş Zaman ve Present Perfect Continous Time Farkı Nedir?

Present Perfect Continious Tense geçmişte başlayan ve şu anda devam eden bir durumun etkisinin günümüzde de sürdüğünü ifade etmek için kullanılır. Geniş zaman ise genel geçer durumlar, günlük rutin ve bilimsel gerçekleri ifade etmek için kullanılır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI