4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri

4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters ünitesi, çoğunlukla çizgi film karakterleri üzerinden, günlük hayatta yapılan eylemleri-becerileri aktarır.

4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters ünitesi, çoğunlukla çizgi film karakterleri üzerinden, günlük hayatta yapılan eylemleri-becerileri aktarır. Bu eylemler “yüzmek, koşmak” gibi sık karşılaşılanlar veya süper kahramanlara özgü “uçmak, çok yükseğe zıplamak” gibi nadir olan eylemler de olabilir. Becerileri anlatan kelimeler ile öğrenciler, kendilerinin sahip olduğu-olmadığı yetenekleri ifade etmelerini sağlar. Yetenekleri ifade eden kelimelere ek olarak, “can” yapısı da öğretilen konular arasında yer alır. Bu sayede öğrencilere, yetenekler hakkında konuşmak için gerekli olan gramer yapısını da öğrenmiş olur. Possessive pronouns da ünite içerisinde öğretilen bir konudur. Bir ismin yerine geçen ve bir nesnenin kime ait olduğunu gösteren iyelik sıfatları İngilizcede “Possesive adjective” olarak geçer. Türkçe ifade ile “benim, senin, onun vb.” sıfatları kapsayan konudur.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Öğrencilerin bu konuda daha etkili ve kolay bir şekilde cümle kurabilmesi için, İngilizce 8 sınıf 4 ünite kelime testi ile bilgilerini pekiştirmesi gerekir.

Aşağıda yer alan 4. sınıf İngilizce kelimeleri tablosuna göz gezdirerek, ilgili testleri daha pratik bir şekilde çözebilirsiniz. Eğer, ünite içerisinde geçen ve hatırlamadığınız kelimeler varsa, tabloyu inceleyerek bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Ayrıca, örnek olarak verilen cümleleri ve çevirilerini incelemek de test çözerken size fayda sağlayabilir.

DivedalmakDiving is a wonderful but at the same time a scary activity for me. (Dalmak benim için harika ama aynı zamanda korkutucu bir aktivitedir.)
WalkyürümekWalking in a sunny weather always makes me feel better. (Güneşli bir havada yürümek beni her zaman daha iyi hissettirir.)
Teddy bearoyuncak ayıTeddy bear is a favorite gift when it is Valentine’s day. (Sevgililer günü olduğu zaman, oyuncak ayı çok sevilen bir hediyedir.)
Drivesürmek (araba vs.)My mom said “Don’t drive alone when you are sleepy.” (Annem bana “uykulu olduğun zaman tek başına araba sürme” dedi. )
Catchyakalamak“Catch me if you can” is an old and beatiful movie. (‘Sıkıysa yakala’ eski ve güzel bir filmdir. )
ReadokumakReading articles is very important for academic success. (Makaleler okumak akademik başarı için çok önemlidir.)
FlyuçmakShe can fly a kite very well. (O çok iyi uçurtma uçurabilir.)
DoyapmakDo whatever makes you happy. (Seni her ne mutlu ediyorsa, onu yap. )
PuzzleyapbozPuzzles are very good for childrens’ development. (Bulmacalar çocukların gelişimi için çok önemlidir.)
RidebinmekCan you ride a horse? (Sen at binebiliyor musun?)
HorseatHorses are very friendly animals. (Atlar çok arkadaş canlısı hayvanlardır.)
ClimbtırmanmakMost of the adventurer wants to climb mount Everest. (Birçok maceracı Everest Dağı’na tırmanmak ister.)
TreeağaçThis tree has been here since i was a child. (Bu ağaç benim çocukluğumdan beri buradadır.)
Playçalmak(müzik aleti)To play a musical instrument, you need to practice everyday. (Bir müzik aleti çalmak için, her gün calışman gerekir.)
GuitargitarShe lost her guitar when she went to the cinema. (O sinemaya gittiğinde, gitarını kaybetti.)
Singşarkı söylemekMy friend can sing songs. (Benim arkadaşım şarkı söyleyebiliyor.)
SongşarkıThis song is written for the teachers. (Bu şarkı öğretmenler için yazılmıştır.)
PianopiyanoShe always practices the piano before dinner. (Akşam yemeğinden önce her zaman piyano çalışır.)
CinemasinemaMe and my friends go to the cinema ever week. (Ben ve benim arkadaşlarım her hafta sinemaya gideriz.)
MybenimMy phone is not working so I did not see your message. (Benim telefonum çalışmıyor bu yüzden mesajını görmedim.)
YourseninYour drawings are always beautiful. (Senin çizimlerin hep güzeldir.)
HeronunHer project was not accepted by the school. (Onun projesi okul tarafından kabul edilmedi.)
HisonunHis home is far away from here. (Onun evi buradan uzakta.)
Itsonunİts properties does not require my wishes. (Onun özellikleri benim isteklerimi karşılamıyor.)
OurbizimOur city is famous for its natural beauties. (Bizim şehrimiz doğal güzellikleri ile ünlüdür.)
TheironlarınTheir company made a great profit from these products. (Onların şirketi, bu ürünlerden harika bir kâr elde etti.)

4.Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters bölümünde 3 ayrı test örneği, 1 boşluk doldurma, 1 hatırlama testi, 1 tane de nesne tanımlama testi bulunmaktadır. Derslerde öğrenilen bilgiler, çoktan seçmeli-boşluk doldurma ve diğer test çeşitleri ile etkili bir şekilde tekrar edilebilir veya pekiştirilebilir. Konu ile ilgili kelimeleri öğrenmek-hatırlamak açısından da, test çözmek oldukça faydalı bir çalışmadır.

İngilizce 4. Sınıf 3. Ünite Test Örneği 1

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve soru köküne göre sizden istenilen doğru cevabı bulmaya çalışınız.

1.) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) read – English books
B) carry – a rock
C) take – pictures
D) play – a horse

Doğru cevap D seçeneğidir.

2.) Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen kelimedir?

I ……………. books

A) ride B) read C) play D) cook

Doğru cevap B seçeneğidir.

3.) Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

Yogi Bear : Can ………….. carry a rock?
Superman : Yes, I can.

Doğru cevap D seçeneğidir.

A) I B) he C) she D) you

4.) Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

I …………….. ride a bike, but I…………… ride a horse.

A) can/can
B) can/can’t
C) can’t/can’t
D) is/can

Doğru cevap B seçeneğidir.

5.) This is Ayşe and this is …………… book.

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) she B) it C) her D) his

Doğru cevap C seçeneğidir.

6.) Jamie : Is this your bag?
Harry : No, it …………. .

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) can B) can’t C) is D) isn’t

Doğru cevap D seçeneğidir.

7.) Can a parrot fly? Can a dolphin swim? Can an elephant dance?

Yukarıda verilen 3 sorunun doğru cevabı sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

A.) Yes, it can – Yes, it can – Yes, it can
B.) No, it can’t, Yes, it can – Yes, it can
C.) Yes, it can – Yes, it can – No, it can’t
D.) Yes, it can – No, it can’t – Yes, it can

Doğru cevap C seçeneğidir.

8.) play …………………….
Aşağıdakilerden hangisini yukarıdaki boşluğu doldurmak için kullanamayız?

A) table tennis
B) the guitar
C) the piano
D) a car

Doğru cevap D seçeneğidir.

9.) Jerry : ……………. you drive a car?
Tom : No, I can’t.

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) Am B) Can C) Is D) Are

Doğru cevap B seçeneğidir.

10.) I can color books but I ………………. draw pictures.

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) can B) am C) can’t D) am not

Doğru cevap C seçeneğidir.

11.) Can you ……………. a tree?

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) climb B) read C) ride D) play

Doğru cevap A seçeneğidir.

12.) Gina : Is this your pencil?
Joseph : No, it isn’t ………. pencil. It is his pencil.

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) your B) my C) his D) her

Doğru cevap C seçeneğidir.

13.) Gönül : Are these her crayons?
Celil : ………………….. .

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) No, they are
B) Yes, they aren’t
C) Yes, they are
D) Yes, it is

Doğru cevap C seçeneğidir.

14.) ……………. football
Aşağıdakilerden hangisi boşluğa uygun düşen kelimedir?

A) ride B) read C) play D) cook

Doğru cevap C seçeneğidir.

15.) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) speak – a car
B) drive – horse
C) play – table tennis
D) ride – books

Doğru cevap C seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf 3. Ünite Test Örneği 2

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve soru köküne göre sizden istenilen doğru cevabı bulmaya çalışınız.

1.)

Ali : Is this your bike?
Sema : Yes,it is………. bike.

Yukarıdaki cümlede boşluğa hangi kelime gelmelidir ?

A) my B) your C) her D) our

Doğru cevap A seçeneğidir.

2.) “Playing ” kelimesinden sonra yazılabilecek kelimeler hangi
seçenekte doğru verilmiştir ?

A) the guitar-the car
B) the horse – the piano
C) the bike – the flute
D) the flute – the guitar

Doğru cevap D seçeneğidir.

3.) My sister __ read English books, but my cousin can.

Yukarıdaki konuşmayı tamamlayan etkinliğin verildiği şık aşağıdakilerden
hangisidir?

A) can’t B) does C) isn’t D) likes

Doğru cevap A seçeneğidir.

4.) Aşağaıdaki seçeneklerden hangisi ” Tekrar eder misiniz lütfen.” anlamındadır.

A) Excuse me
B) Slowly,please.
C) Can you repeat, please.
D) Pardon.

Doğru cevap C seçeneğidir.

5.) I hate playing football, but I __ playing basketball.

Konuşmayı tamamlayan etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?                            

 A)  can    B)  can’t    C)  play   D)  love

Doğru cevap D seçeneğidir.

6.) This is…………………..bike.      

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

 A) he     B) his      C) it     D) they    

Doğru cevap B seçeneğidir.

7.) My sisters can take pictures. This is…………..camera.

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A)her B) his C) their D) its

Doğru cevap A seçeneğidir.

8.) Andy: …………., please! The classroom is very dark. 1 can’t see the board.

Tina: OK. Just wait a second!

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) Sit down
B) Close the window
C) Turn on the lights
D) Write on the board

Doğru cevap C seçeneğidir

9.) I can’t ………… because I don’t like being in water.

 Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) Paint
B) Jump
C) Cook
D) Swim

Doğru cevap D seçeneğidir

10.)

 Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) Draw
B) Watch
C) Catch
D) Play

Doğru cevap C seçeneğidir

11.)

Anna: Hello, Mum! This is Sophia. She is our new classmate. She is from France.

Nicole: Welcome to our house, Sophia! …….

 Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) Nice to meet you!
B) I am from France.
C) What is your name?
D) Where are you from?

Doğru cevap A seçeneğidir

12.)

Anıl: How many books are there on the bookshelf?

Sandy: There are eighteen story books and twenty-one comic books.

Anıl: That means there are ……… ­books on it.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) thirty-five
B) thirty-nine
C) forty-two
D) forty-seven

Doğru cevap B seçeneğidir

13.)

Mr May ………. , please!

Jane: Which page, Sir?

Mr May: Sixty-seven.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) Be quiet
B) Stand up
C) Close the door
D) Open your books

Doğru cevap D seçeneğidir

14.)

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) Swim
B) Fly
C) Clean
D) Dive

Doğru cevap B seçeneğidir

15.) Teacher: What can you do far Children’s Day?

Sarah: I can …………. and Kate can sing a song.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A) Play the violin
B) Brush my teeth
C) Dive into the sea
D) Climb a mountain

Doğru cevap A seçeneğidir

İngilizce 4. Sınıf 3. Ünite Test Örneği 3

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve soru köküne göre sizden istenilen doğru cevabı bulmaya çalışınız.

1.)

Helpful Harry is my favorite cartoon character. He can ….. .

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A.) fly a kite
B.) play chess
C.) catch a ball
D.) jump very high

Doğru cevap D seçeneğidir

2.)

Metnin anlam akışını bozan cümleyi işaretleyiniz.

I- My sister’s favorite cartoon character is Princess Sofia.

II- She can cook meals and make cakes.

III- She’s can’t do anything interesting.

IV- She likes horses. She can ride them well.

A.) I
B.) II
C.) III
D.) IV

Doğru cevap C seçeneğidir

3.)

Everybody can——– but only Tolga can ride a horse.

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre, cümledeki boşluğu doğru şekilde dolduran seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A.) play chess
B.) ride a horse
C.) climb a tree
D.) speak English

Doğru cevap D seçeneğidir

4.)

Ezgi can ……. but she can’t ……. .

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre, cümledeki boşluğu doğru şekilde dolduran seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A.) play chess / climb a tree
B.) climb a tree / play chess
C:) speak English / play chess
D.) ride a horse / speak English

Doğru cevap A seçeneğidir

5.)

………. can climb a tree and play chess but ………. can’t.

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre, cümledeki boşluğu doğru şekilde dolduran seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A.) Ezgi/ Tolga
B.) Zeynep / Fatih
C.) Tolga/ Zeynep
D.) Fatih / Zeynep

Doğru cevap B seçeneğidir

6.) Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanını işaretleyiniz.

A.) I
B.) II
C.) III
D.) IV

Doğru cevap C seçeneğidir

7.) Andy: Be quiet, please! I …….. .

Bella: I am very sorry.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A.) can’t walk fast
B.) can do puzzles
C.) can speak German
D.) can’t hear the teacher

Doğru cevap D seçeneğidir

8.)

Resme uygun olan ifadeyi seçiniz.

A.) run fast
B.) walk slowly
C.) skip very well
D.) climb very high

Doğru cevap C seçeneğidir

9.)

Girl:  Can you ………… ?

Boy: Yes, I can. What do you want to learn?

Girl: How can I go to the airport?

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A.) drive a car
B.) write a story
C.) paint pictures
D.) speak English

Doğru cevap A seçeneğidir

10.)

Resme uygun olan ifadeyi seçiniz.

A.) climb
B.) swim
C.) run
D.) sing

Doğru cevap B seçeneğidir

11.)

Okan: Can your grandfather ……….. ?

Frank: No, he can’t. He is very old.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A.) watch TV
B.) work hard
C.) drink water
D.) sleep early

Doğru cevap B seçeneğidir

12.) Kediler ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.) They can catch mice.
B.) They can’t climb trees.
C.) They can move very fast.
D.) They can’t talk like people

Doğru cevap B seçeneğidir

13.) Verilen diyaloğu doğru sıralamayla gösteren seçeneği işaretleyiniz.

I- I think it is so silly. How can a cat speak?

II- Puss in Boots. He is very clever and he can speak like a man.

III- Who is your favorite cartoon character?

A III-II-I
B II-I-III
C I-II-III
D III-I-I

Doğru cevap D seçeneğidir

14.) Jane: We have a music group at school. Can you …….. ?

Alex: No, I can’t. My voice is very bad. But I can play the piano.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A.) run fast
B.) sing well
C.) use a computer
D.) play an instrument

Doğru cevap B seçeneğidir

15.) Lisa: Can your mother ………delicious meals?

Betty: Yes, she can. We enjoy them very much.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A.) work
B.) clean
C.) cook
D.) paint

Doğru cevap C seçeneğidir

İngilizce 4. Sınıf Cartoon Characters Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve soru köküne göre sizden istenilen doğru cevabı bulmaya çalışınız.

1.)

boy-driving-car-02-10714062

Ahmet can …………………

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.) Climb a tree.
B.) Run fast.
C.) Drive a car.
D.) Play the piano.

Doğru cevap C seçeneğidir

2.)

Girl Child Riding A Horse

Yasemin can ……………………

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.) Take Picture.
B.) Carry a rock.
C.) Read a book.
D.) Ride a horse.

Doğru cevap D seçeneğidir

3.) …………… can speak.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.) A parrot.
B.) An elephant.
C.) A dolphin.
D.) A rabbit.

Doğru cevap A seçeneğidir

4.)

aiqee8XAT

Görselle ilgili hangisi söylenebilir ?

A.) He can sing a song.
B.) He can’t ride a bike.
C.) He can play basketball.
D.) He can’t climb mountains.

Doğru cevap D seçeneğidir

5.)

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

He ………………… play the guitar but he …………………..drive a car.

A.) cannot/can
B.) can/ cannot
C.) could/can
D.) can/can

Doğru cevap B seçeneğidir

6.) This is Mehmet. This is …… bag

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) her
B.) his
C.) your
D.) my

Doğru cevap B seçeneğidir

7.)

il_fullxfull.449553383_7tb5

These are my …………

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) fish
B.) parrot
C.) birds
D.) lions

Doğru cevap A seçeneğidir

8.)

He …………….. football like a professional.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) can’t play
B.) play can’t
C.) can play
D.) play can

Doğru cevap C seçeneğidir

9.) Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) this
B.) that
C.) these
D.) it

Doğru cevap C seçeneğidir

10.) Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) This
B.) They
C.)These
D.) Those

Doğru cevap A seçeneğidir

11.) Konuşmayı doğru tamamlayan seçenek hangisidir?
A: …………………………………….. ?
B: No, it is his English book.

A.) Can you read English books
B.) Is this your English book
C.) Are these your English books
D.) Is this his English book

Doğru cevap B seçeneğidir

12.)

This is my _____.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) books
B.) horse
C.) swim
D.) bike

Doğru cevap D seçeneğidir

13.)

_______

Resme göre boşluğa hangisi gelmelidir ?

A.) Drive
B.) Dive
C.) Study
D.) Climb

Doğru cevap B seçeneğidir

14.)

Fl_t_

Boşluk bırakılan yerlere hangi harfler gelmelidir ?

A.) u , e
B.) e , u
C.) r , d
D.) s , a

Doğru cevap A seçeneğidir

15.)

ten_i_

Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi harfler gelir ?

A.) n , n
B.) i , s
C.) s , n
D.) n , s

Doğru cevap D seçeneğidir

İngilizce 4. Sınıf Cartoon Characters Ünitesi Subject Pronouns Hatırlama Testi

Bu testte toplamda 15 soru bulunmaktadır. Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz ve soru köküne göre sizden istenilen doğru cevabı bulmaya çalışınız.

Subject pronouns konusu, İngilizce’de oldukça önemlidir. 4. Sınıf 3. ünite Subject Pronouns hatırlatma testi ile bu konudaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

1. _____ am in the yellow bus.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) I
B.) We
C.) You
D.) She

2. _____ are at the football match.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) I
B.) We
C.) It
D.) She

3. _____ are ten and eleven years old.
Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) You
B.) We
C.) Its
D.) He

4. _____ is in my mum’s cupboard.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) You
B.) We
C.) I
D.) It

5. _____ am a good football player.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) You
B.) We
C.) I
D.) It

6. _____ is a nice girl.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) You
B.) She
C.) I
D.) He

7. _____ is afraid of mice.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) You
B.) They
C.) I
D.) He

8. _____ is a wonderful movie.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) You
B.) We
C.) I
D.) It

9. _____ are standing on my foot!

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) You
B.) She
C.) I
D.) It

10. _____ is off to school.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) You
B.) She
C.) I
D.) It

11. _____ am hungry and thirsty.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) We
B.) She
C.) I
D.) It

12. _____ is very hot today.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) We
B.) I
C.) She
D.) It

13. _____ are in the restaurant.

Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) We
B.) I
C.) She
D.) It

14. _____ is too fat to play tennis.

A.) They
B.) I
C.) It
D.) She

15. Is _____ in front of the school?

A.) I
B.) We
C.) She
D.) You

İngilizce 4. Sınıf Cartoon Characters Çizgi Film Karakterleri Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

1.) Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Drive a car
B) Jump
C) Ride a bike
D) Swim

Doğru cevap C seçeneğidir.

2.) Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Drive a car
B) Play the guitar
C) Ride a bike
D) Play chess

Doğru cevap B seçeneğidir.

3.) Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Drive a car
B) Sing a song
C) Ride a bike
D) Play the piano

Doğru cevap D seçeneğidir.

4.) Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Sing a song
B) Drive a car
C) Ride a bike
D) Play the piano

Doğru cevap B seçeneğidir.

5.) Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Solving puzzles
B) Swim
C) Ride a bike
D) Playing the flute

Doğru cevap A seçeneğidir.

6.) Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Eating
B) Swim
C) Cooking
D) Playing the flute

Doğru cevap C seçeneğidir.

7.) Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Solving puzzles
B) Swim
C) Cooking
D) Playing football

Doğru cevap D seçeneğidir.

8.) Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Jumping
B) Swimming
C) Running
D) Flying

Doğru cevap D seçeneğidir.

9.) Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Dancing
B) Swimming
C) Running
D) Flying

Doğru cevap A seçeneğidir.

10.) Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Dancing
B) Swimming
C) Running
D) Diving

Doğru cevap D seçeneğidir.

11.) Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

Learning to ride scooter vektörler | Learning to ride scooter vektör çizimler, vektörel grafik | Depositphotos®

A) Dancing
B) Riding a scooter
C) Running
D) Diving

Doğru cevap B seçeneğidir.

12.) Resimdeki nesneyi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Book
B) Calculator
C) Computer
D) Printer

Doğru cevap C seçeneğidir.

13.) Resimdeki nesneyi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Book
B) Mouse
C) Computer
D) Teddy bear

Doğru cevap D seçeneğidir.

14.) Resimdeki nesneyi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Kite
B) Mouse
C) Plane
D) Teddy bear

Doğru cevap A seçeneğidir.

15.) Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A) Solving puzzles
B) Swimming
C) Taking pictures
D) Playing the flute

Doğru cevap C seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

4. sınıf İngilizce dersi için hazırlanan diğer ünite testler aşağıdadır.

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 3 Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 4 Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 5 My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 9 My Friends: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 10 Food and Drinks: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI