İngilizce Possesive Pronouns (İyelik Zamirleri) Konu Anlatımı

İngilizce öğrenme süreci esnasında herkesin mutlaka karşılaştığı ve öğrenmesi gereken en temel konulardan biri İngilizce iyelik zamirleri olarak bilinen Possesive Pronouns konusudur. Zamirler, Türkçe derslerinden de bilindiği gibi; ismin yerini tutan sözcük türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İngilizcede iyelik zamirleri konu anlatımı dört ana başlıkta incelenmektedir.

İngilizce öğrenme süreci esnasında herkesin mutlaka karşılaştığı ve öğrenmesi gereken en temel konulardan biri İngilizce iyelik zamirleri olarak bilinen Possesive Pronouns konusudur. Zamirler, Türkçe derslerinden de bilindiği gibi; ismin yerini tutan sözcük türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İngilizcede iyelik zamirleri konu anlatımı dört ana başlıkta incelenmektedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bu başlıklar sırasıyla; subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives ve possessive pronouns şeklindedir. Türkçe anlamlarına göre ise özne zamirleri (subject  pronouns), nesne zamirleri (object pronouns), iyelik sıfatları (possesive adjectives) ve iyelik zamirleri (possesive pronouns) şeklindedir. İçeriğin ilerleyen kısımlarında tüm zamirler uygun cümle örnekleriyle sizlere anlatılacaktır.

İngilizce İyelik Zamirleri ve Pronouns Arasındaki İlişki Nedir?

İngilizcede iyelik zamirleri konusu, İngiliz dilini öğrenen herkesin bilmesi gereken konuların başında gelmektedir. İngilizcede zamirler, daha dilin keşfedildiği ilk anlardan itibaren insanların maruz kaldığı en temel kelime türlerinin başında gelmektedir. Bu kelimeler sayesinde cümleler kurulmaktadır. Cümlede özne görevini gören özne zamirlerinin ardından, daha sonra ise cümlede nesne olarak bulunan nesne zamirlerinden de söz edilmektedir.

İngilizce iyelik zamirleri içinde yer alan son iki konu iyelik sıfatları ve iyelik zamirleri konusu gelmektedir. Bu dört ana başlık İngilizce iyelik zamirleri arasında değerlendirilmektedir. Aşağıda ilk olarak dört başlıktan kısaca bahsedilecek ve bunların özneye göre uyarlamaları tablo halinde verilecektir. Yazının ilerleyen kısımlarında ise ayrıntılı olarak başlıkları incelemek mümkündür.

 • Subject Pronouns – Özne Zamirleri: Özel ya da cins isimlerin yerlerine kullanılan kelime türleridir.
 • Object Pronouns – Nesne Zamirleri: Cümlede nesne olarak kullanılmasıyla bilinen ve nesne durumundaki isimlerin yerlerine de konulabilecek kelime türleridir.
 • Possessive Adjectives – İyelik sıfatları: İyelik sıfatlarından bahsedilirken anlatılması gereken ilk kavram, kendilerinden sonra muhakkak bir isim türünün gelmesidir. Bir nesnenin kime ait olduğunu ifade eden possesive adjectives yani iyelik sıfatları; İngilizcede en çok kullanılan isim türlerinin başında gelmektedir. Bir nesnenin aidiyetini gösteren temel kavramlardan biri de bu kelime türüdür.  
 • Possessive Pronouns – İyelik Zamirleri: Görünüş açısından iyelik sıfatları ile hemen hemen aynı anlamda kullanılmasıyla bilinen bir kelime türü olan İngilizce iyelik zamirlerinin, İngilizce iyelik sıfatlarından (possessive adjectives)  aslında en temel farkı kendinden sonra bir isim kullanılmıyor olmasıdır. Çünkü cümlenin gidişatından ve zamirlerin anlamından nesnenin sahibinin kim olduğu net bir biçimde anlaşılmaktadır.  
Subject PronounsObject PronounsPossessive AdjectivesPossessive Pronouns
I – benme – benimy – benimmine- benimki
You- senyou – seniyour – seninyours – seninki
He – o (erkek)him – onuhis – onunhis – onunki
She – o (kadın)her – onuher – onunhers – onunki
It – o (hayvan ve varlık)it- onuit – onunPronoun pronouns hali yoktur.
We – bizus – biziour – bizimours – bizimki
You – sizyou – siziyour – sizinyours – sizinki
 They – onlar them – onları their – onların theirs – onlarınki

İngilizce Subject Pronouns (Özne Zamirleri)

İngilizce Subject Pronouns konusu, aslında belki de İngilizce dersinin ilk öğretilen konularından biridir. Cümlenin öznelerini yani özne zamirlerini ifade eden bu kavram esasen, bir cümlede ögeleri bulmak için sorular sadece yükleme sorulan ‘’kim?’’ sorusunun yanıtıdır. Bu cümlede işi yapan kişiyi ifade eden kelime türü Subject Pronouns’dur.

Yükleme sorulan “kim?’’ sorusunun yanıtı olan özne eylemi gerçekleştiren kişidir. Kişi zamirleri olarak da bilinen Subject Pronouns, öznenin yerini tutan kelimelerdir. Cümlenin “öznesi” konumunda başta bulunan Subject Pronouns grubu, cümle içinde herhangi başka bir yerde ve başka bir cümle ögesi görevinde bulunmamaktadır.  

İngilizce iyelik zamirleri arasında bulunan bu zamir grubunda yedi adet özne zamiri bulunmaktadır. Bunlar: I, You, He, She, It, We ve They şeklindedir. Ancak ‘’You’’ zamiri sen ve siz olarak iki farklı anlama geldiğinden ötürü, yukarda verilen tabloda iki farklı anlamda da kullanım şekillerine yer verilmiştir. Cümle içinde özne zamirlerine göre, fiillere farklı ekler getirilmesine neden olan zamirleri ve onların diğer zamir türlerinde nasıl farklılıklar gösterdiğini keşfetmek, İngilizce öğrenme sürecinizi hızlandıracaktır.

Aşağıda verilen örneklerde ismin yerine hangi zamirler gelebileceğini rahatlıkla gözlemleyebilir ve benzer örnekleri oluşturabilirsiniz:

 • Kerim – O (He)
 • Meryem – O (She)
 • Sinem ve Orhan – Onlar (They)
 • Ben, Yağmur ve Meltem  – Biz (We)
 • Benim köpeğim – O  (It)
 • Köpeğim ve kedim  – Onlar (They)
 • Sen ve Murat – Siz (You)
 • Köpeğim, kedim ve ben – Biz (We)

İngilizce Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

Zamirlerin, genel olarak isim yerine geçen sözcükler olduğundan içeriğin önceki kısımlarında bahsedilmiştir. İngilizce Object Pronouns olarak bilinen nesne zamirlerinde ise amaç, cümlede nesne görevinde olan isimlerin yerine kullanılarak, nesne görevinde yer almalarıdır. Her özne zamirinin, kendine ait farklı bir biçimde nesne zamir formatı mevcuttur. Bu şekil değişikliğini öğrenmek için, yukarda verilen tabloyu inceleyiniz.

Verilen bu açıklamanın ardından İngilizce Object Pronouns’a ilişkin bilgiler şu şekilde sıralanabilir: Öncelikle bu kelime türünde, şahıs zamirlerinin -i, -e halleri cümlede fiillerden sonra yer almaktadır. İsmin yerine kullanılan bu zamirlerde kendilerinden önce edat yani (preposition) olabilmektedir.

I like Buğra and Aslı.
Buğra ve Aslı’yı severim.
I like them.
Onları severim.

Bazı durumlarda ise iyelik zamirleri bazı fiillerden sonra yukarda belirtildiğinin aksine “-i, -e” hallerinin dışında anlam kazanmaktadır. Bazen cümle kurulumlarında ise Object Pronouns, Subject Pronouns gibi kullanılmaktadır. Bu durum özellikle, ‘’be(olmak)’’ fiilinden sonra gerçekleşmektedir. Aynı zamanda karşılaştırma içeren durumlarda genellikle karşılaştırılan kişiden sonra Object Pronouns gelmektedir. Than ve as gibi kelimelerden sonra İngilizce Object Pronouns şekli kullanılmaktadır.

They met him at 10.00.
Onunla saat 10’da buluştular.

A: Who is it?
A: Kim o?
B: It is me.
B: O, benim.

Jale is taller than me.
Jale, benden daha uzundur.

İngilizce Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)             

Türkçe karşılığı iyelik sıfatları olarak bilinen İngilizce Possessive Adjectives konusu; cümlede ifade edilen nesnelerin sahiplik durumlarını yani kimlere ait olduklarını; cümle içinde belirtmek için kullanılmaktadır. Cümle içinde bahsedilen ilgili nesnenin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılan kelime türü Possessive Adjectives düzenli tekrar ve İngilizce alıştırmalarla kolaylıkla kavranabilen en temel İngilizce gramer konularının başında gelmektedir.  

İngilizce iyelik sıfatlarına yani Possessive Adjectives’e dair ifade edilmesi gereken ilk kural; daima bir isimden önce kullanılmak zorunda olmasıdır. Eğer hangi nesneden bahsedildiği net bir biçimde anlaşılmıyorsa, cümlenin doğru olmadığı net bir biçimde görülecektir. Aksi taktirde sahiplik bildiren nesnenin ne olduğu cümle içinde anlaşılmayacaktır.

This is my vallet.
Bu benim cüzdanım.
She is my girlfriend.
O, benim kız arkadaşım.

İngilizce iyelik zamirleri konu anlatımında özellikle Possessive Adjectives’e dair en çok karıştırılan kullanım ise ‘’ Its ve it’s’’ şeklindedir. En çok karıştırılan İngilizce kelimeler arasında her alan bu iki kavramda, telaffuzu aynı olsa da aralarında fark vardır. Possessive konusunda bahsedilirken “its” kesme işareti almamaktadır. It’s kelimesi “It is” veya present perfect tense içinde kullanılan “It has” kalıplarının kısaltılarak söylenmiş ve yazılmış hali olarak görülmektedir. Oysa ‘’Its’’ bir iyelik sıfatı olarak cümlede yer almaktadır.

A: It’s my car.
B: What is its colour?
A: Its colour is black.
A:O, benim arabamdır.
B: Rengi nedir?
A: Onun rengi siyahtır.

Possessive Adjectives ve Pronouns Farkları

İngilizce iyelik zamirleri konusunu çalışan herkesin karşısına çıkan en temel ayrımlardan biri, Possessive Adjectives ve Pronouns arasındaki farklardır. Bu iki konu arasındaki en temel fark, aslında İngilizce iyelik sıfatlarından yani Possessive Adjectives sonra mutlaka bir ismin gelme zorunluluğu olması ve cümlelerin bu şekilde oluşturulmasıdır.

Oysa İngilizce iyelik zamirlerinde, Possessive Pronouns’da bu durum geçerli olmamaktadır. Çünkü daha önce de bahsedildiği gibi, iyelik sıfatının sahipliğini hangi ürünün belirtme şartı yalnızca Possessive Adjectives kısmında geçerlidir. Oysa İngilizce iyelik zamirlerinde yani Possessive Pronouns kelime türünde, cümle içinde hangi isme sahiplik anlamı kattığı zaten belli olmakta ve ayrıca isim belirtilmemektedir.

İngilizce Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)            

İlk olarak Türkçe anlamı açısından ifade edilmesi gerektiğinde İngilizce iyelik zamirleri ‘’benimki, seninki, onunki’’ gibi çevrilen kelime gruplarıdır. Possessive Adjectives ve Pronouns yani İngilizce iyelik sıfatları ve zamirleri arasındaki farklar incelendiğinde de net bir biçimde ortaya konulduğu gibi; bu kelime grubunun en belirgin özelliği kendisinden sonra hiçbir ismin kullanılmamasıdır. Çünkü zaten kelime yapısı gereğince kime ait olduğu ve nesnenin ne olduğu cümle içinde anlaşılmaktadır.

Aşağıda İngilizce iyelik zamirleri tablosu verilmiştir. Tablo ve örnekler detaylı olarak incelendiğinde konu net bir biçimde anlaşılacaktır. Ancak konuyu kalıcı hale getirmek adına özneler ve onların iyelik zamiri şekilleri de sizlere verilecektir.

 • (ben)  > Mine (Benimki)
 • You (sen)  > Yours (Seninki)
 • She (o – kadınlar için)  > Hers (Onunki)
 • He (o – erkekler için)  > His (Onunki)
 • It (o cansız varlıklar ve hayvanlar için)  > possessive pronoun hali yoktur.
 • We (biz)  > Ours (Bizimki)
 • You (siz)  > Yours (Sizinki)
 • They (onlar)  > Theirs (Onlarınki)
 • My (benim)  > Mine (Benimki)
 • Your (senin)  > Yours (Seninki)
 • Her (onun)  > Hers (Onunki)
 • His (onun)  > His (Onunki)
 • Its (onun)  > possessive pronoun hali yoktur.
 • Our (bizim)  > Ours (Bizimki)
 • Your (sizin)  > Yours (Sizinki)
 • Their (onların)  > Theirs (Onlarınki)

Possessive Adjectives’lerden yani iyelik sıfatlarından sonra (my, your, his gibi) sonra mutlaka bir isim kullanılması gerekmektedir. Ancak Possessive Pronouns’lardan (mine, your, hers gibi) bir isim kullanılmaması gerekmektedir. Konu ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

My lips are cold.
Dudaklarım soğuktur.

Her books are expensive.
Onun kitapları pahalıdır.

His teacher is from Russia.
Onun öğretmeni Rusya’lıdır.

A: Is this pencil mine or yours?
B: It is mine.
A: Bu kalem benimki mi, seninki mi?
B: O, benimki.

I didn’t have an umbrella. Sude gave me hers.
Benim şemsiyem yoktu. Sude kendisininkini bana verdi.

İngilizce iyelik zamirleri konusu yani Possessive Pronouns’a dair ifade edilmesi gereken bir istisnai durum ise arkadaş anlamına gelen friend kelimesinde geçerlidir. Friend kelimesinin yer aldığı cümlelerden sonra ağırlıklı olarak İngilizce iyelik zamiri kullanılmaktadır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

He is a friend of mine.
O benim arkadaşım.

A: Are those girls friends of yours?
A: Yes, they are ours.
B:Şu kızlar sizin arkadaşınız mı?
B: Evet, onlar bizimkiler.

İngilizce İyelik Zamirleri – Possessive Pronouns ile Cümle Örnekleri

İçeriğin önceki kısımlarında İngilizce iyelik sıfatları ve zamirleri konusundan bahsedilmiştir. Konuyu daha belirgin kılmak adına, İngilizce iyelik zamirleri ile ilgili cümleler aşağıda örnek olarak mevcuttur. Bu örnekleri inceleyerek konuyu daha iyi anlamak mümkündür. Ancak İngilizcede herhangi bir konuyu, özellikle İngilizce iyelik sıfatı ve zamiri konusunu anlamanın en temel yöntemi, bol bol örnek cümle çalışmaktan geçmektedir.

Bu nedenle, İngilizce iyelik zamirleri konusunu öğrenmek isteyenler ilk olarak İngilizce iyelik sıfatları ve zamirleri konu anlatımını çalışmalıdır. Gerekli tekrarların yapılmasıyla birlikte, İngilizce iyelik zamirleri örnek cümleler incelenmeli ve kişiler kendilerine en uygun cümleleri de oluşturmalıdır. Aşağıda İngilizce iyelik zamirleri cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

A: Whose chair is this?
B: It is mine.
A: Bu kimin sandalyesi?
B: O, benimki.

My books are thicker than yours.
Benim kitaplarım, seninkinden daha kalın.

Those photos are hers.
Şu fotoğraflar onun.

A: Where is his pen?
B: It is on the table.
A: Onun tükenmez kalemi nerede?
B: Masanın üstünde.

Those kids are ours.
O çocuklar, bizimkiler.

This bag is yours. Take it, please.
Bu çanta sizinki. Alın lütfen.

That school is theirs.
Şu okul, onlarınki.

The bicycle on the street is mine.
Caddedeki bisiklet benimkidir.

I saw a friend of yours at the library.
Kütüphanede arkadaşlarından birini gördüm.

That white dress is hers.
O, beyaz elbise onunki.

A: Whose ripped jacket is?
B: That is Ahmet’s jacket. It is his.
A: Şu yırtık ceket kimin?
B: O, Ahmet’in ceketi. Onunki.

Their uncle is young, ours is old.
Onların dayısı genç, bizimki yaşlıdır.

Bu konuda genel hatlarıyla İngilizce iyelik zamirleri nelerdir konusu işlenmiştir. Aynı zamanda İngilizce iyelik zamirleri kullanımından ayrıntılı olarak bahsedilmiş ardından içerik, cümle örnekleri ile daha anlaşılır bir hale getirilmeye çalışılmıştır. İngilizce iyelik zamirleri konusunu çalışan herkes, ilk olarak bu konuyu içerikteki konu anlatımını çalışarak iyice öğrenmeli ve daha sonra kendi isteklerine göre bol örnekle pekiştirmelidir. Böylelikle İngilizce iyelik sıfatları ve zamirleri konusunun kalıcı olarak öğrenilmesi kaçınılmaz olacaktır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI