İngilizce Dil ve Kur Seviyeleri: A1’den C2’ye Tanımları

İngilizce Dil ve Kur Seviyeleri: A1’den C2’ye Tanımları

İngilizce dil seviyeleri, İngilizce öğrenmek isteyen herkesin karşısına çıkan konulardan biridir. Bunun nedeni, İngilizce çalışanların hangi seviyede olmasını bilmek istemeleri ve İngilizce seviye testlerinde kendilerine bir seviye ismi kullanılması nedeniyledir. Bu içerikte İngilizce seviyelerinin neler olduğu belirtilmiş ve hangi seviyede ne düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduğundan bahsedilmiştir. İçerikte yazan bilgileri okuyarak İngilizce seviyeleri konusunda bilgi edinebilir ve kendi seviyenizi keşfedebilir ve İngilizce öğrenme yöntemleri sayesinde İngilizce seviyenizi ilerletebilirsiniz. İngilizce Bilme Seviyeleri Nedir? Resmi olarak bilinen İngilizce seviyeleri 6 adettir. Bunlar:…

Read More Read More

Have Has Farkı, Kullanımı ve Konu Anlatımı

Have Has Farkı, Kullanımı ve Konu Anlatımı

İngilizcede have “sahip olmak” anlamına gelmektedir. I, You, We ve They öznelerinde have olarak kullanılırken; He, She, It öznelerinde ise has olarak yazılmaktadır. Have got fiili de sahip olmak anlamındadır ve have bunun kısaltılmış halidir. Konuşma ve yazma dilinde ise kısaca have olarak karşılık bulmaktadır. Bu içerikte İngilizcede sıkça karşınıza çıkan ve her olay ve durumda kullanım alanı olan have has konu anlatımı verilecektir. Have ve has de sahip olmak anlamına gelmektedir ancak her iki kelime de belli öznelerde kendine…

Read More Read More

İngilizce Yemek Tarifi

İngilizce Yemek Tarifi

Bildiğiniz üzere bir dili tam anlamıyla öğrenebilmemiz için, bu öğrendiğimiz dili hayatımızın çeşitli alanlarına eklememiz gerekmektedir. Çoğu konuda bunu yapabilirken neden yemek tariflerinizi (recipe) de İngilizce olarak öğrenmeyesiniz? Ayrıca, İngilizce olarak öğrendiğiniz yemek tarifleri dünya mutfağına da açılmanıza olanak sağlar. İngilizce Mutfakta ve Yemek Yapımında Kullanılan Fiiller Add: Eklemek, ilave etmek   (add something to something)                                                       Combine: Birleştirmek  (combine something with something) Bake: Fırında pişirmek                                                                 Cook: Pişirmek Cover: Kaplamak, örtmek                                                          Dip: Una bulamak Barbecue: Mangalda pişirmek Apply: Uygulamak Blend: Harmanlamak,…

Read More Read More

İngilizce ‘As much as’ Kullanımı Örnekleri ve Konu Anlatımı

İngilizce ‘As much as’ Kullanımı Örnekleri ve Konu Anlatımı

İngilizcede kullandığımız ‘as…as’ yapısından biri olan ‘as much as’ I miktar karşılaştırması yaparken kullanırız. ‘As much as’ Anlamı Nedir? Yukarıda da belirttiğimiz gibi miktar belirtirken kullandığımız bir yapıdır ve ‘kadar’ anlamına gelir. Genellikle bum iktar karşılaştırmalarında sayılamayan isimlerle ‘as much as’ yapısını kullanırız. Aynı şekilde çoğul isimlerle ise ‘as many as’ yapısını kullanırız. ‘Much’ ve ‘many’ burada miktar belirten bir sıfattır. She loves you as much as I do. O seni benim kadar seviyor. Bu yapıyı isimlerle birlikte kullanabiliriz; I…

Read More Read More

İngilizce Kendini Tanıtma Cümleleri ve Örnekleri

İngilizce Kendini Tanıtma Cümleleri ve Örnekleri

İngilizceyi öğrenmeye başladığınızda muhtemelen ilk öğrendiğiniz cümlelerden biri ‘My name is Ayşe (Benim adım Ayşe)’ cümlesidir. Adınızı söylemeniz kendinizi tanıtmaya başlamanızın ilk adımıdır. İlk öğrenmeye başladığınız diyaloglar ise tanışma diyalogları olmuştur. Bu nedenle kendini tanıtma cümleleri de İngilizce öğrenme yolunuzda çok önemli bir yere sahiptir. Öğrendiğiniz bu kendinizi tanıtma cümleleri ve kalıplarını pratik yaparak konuşabildiğinizi ve kendinizi ifade edebildiğinizi görürsünüz. Kendinizde gördüğünüz ilerleme özgüveninizi arttırır ve İngilizceyi öğrenmek için sizi motive eder. Kendini tanıtma konusunda geliştiğinizde bunun iş, okul ve…

Read More Read More

İngilizce If Clause/Koşul Cümleleri İngilizce Türkçe Konu Anlatımı

İngilizce If Clause/Koşul Cümleleri İngilizce Türkçe Konu Anlatımı

İngilizce öğrenmeye başladığınız andan itibaren çalışmanız ve mümkün olduğunca en üst seviyede öğrenmeniz gereken konulardan biri de if clause konusudur. Türkçe anlamıyla düşünüldüğünde koşul cümleleri olarak bilinen if clause, çeşitli zamanlarda bir olayın gerçekleşmesi için belli koşullara bağlayan ve genellikle iki cümleden oluşan yapıdır. Sizler için hazırlanan bu içerikte if clause konu anlatımına yer verilecek; if clause type 1, if clause type 2 ve if clause type 3 konularına ayrıntılı olarak değinilecektir. Aynı zamanda konu anlatımının ardından if clause örnek…

Read More Read More

There Is/There Are: İngilizce Türkçe Detaylı Konu Anlatımı

There Is/There Are: İngilizce Türkçe Detaylı Konu Anlatımı

İngilizce öğrenirken herkesin karşısına çıkan ve muhakkak bilmesi gereken konuların başında gelen ‘’there is there are’’,  bir nesne ya da nesnelerin var olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi gereken anlarda kullanılmaktadır. Bu içerikte sizlere ilk olarak there is there are konu anlatımı verilecek ardından there is there are ile ilgili cümleler kurulacaktır. İçeriğin en son kısmında ise there is there are exercise PDF bulabilirsiniz. Bu konuyu anlayarak çalıştığınız taktirde there is there are konusu ile ilgili herhangi bir problem yaşamayacaksınız. There…

Read More Read More

İngilizce Soyut İsimler, Abstract Nouns Konu Anlatımı

İngilizce Soyut İsimler, Abstract Nouns Konu Anlatımı

Soyut isimler kavramı, gözle görünemeyen ancak akıl yoluyla düşünülen varlıkları ifade ederken kullanılan isimlerdir. Soyut adlar, duyu organlarınca tanımlanamayan ve hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmak ya da düşünmek gibi akılcı eylemler gerektirmektedir. Örneğin inanç kavramı, her ne kadar gözle görmüyor ya da diğer duyu organlarımızca ispatlanmıyor olunursa olsun, akıl yoluyla kavrayabildiğimiz ya da farklı şekillerde anlamlandırdığımızdan ötürü soyut isim olarak nitelendirilmektedir. Yazının giriş kısmında da belirtildiği gibi; soyut isimler beş duyu organı tarafından algılanmasa da, elle tutulup gözle görülmese…

Read More Read More

Prefer, Would Rather(Tercih Etmek) Konu Anlatımı ve Aralarındaki Farklar

Prefer, Would Rather(Tercih Etmek) Konu Anlatımı ve Aralarındaki Farklar

İngilizcede would rather prefer konusu, kişilerin hayatlarının her alanında tercih ettikleri durum ya da eylemleri ifade ederken kullanılmaktadır. Bu iki kalıp aynı anlamlara gelmiş olsalar da; prefer kullanımı ve would rather kullanımı arasında birkaç ufak fark mevcuttur. Örneğin prefer’den sonra tercih edilen bir nesneden bahsedilmek istendiğinde bir isim kullanılacağı gibi; would rather’da ise bir fiil cümlede yer almaktadır. Ya da prefer’den sonra söz konusu olan bir şeyin başka bir şeye tercih edildiğini anlatmak için ifade edilen iki ismin arasında “to”…

Read More Read More

İngilizce Must/Mustn’t Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

İngilizce Must/Mustn’t Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

‘Must’ İngilizcede Modal Verbs dediğimiz zorunluluk, gereklilik ya da olasılık belirten yardımcı fiillerden biridir. Tüm Modal Verblerde olduğu gibi ‘must/mustn’t’ yardımcı fiillerinden sonra fiilin yalın hali(V) kullanılır. ‘Must’ zorunluluk ve gereklilik belirten, Türkçeye çevrildiğinde cümleye genelde ‘-meli,-malı’ anlamı veren bir yapıdır. Aynı zamanda tavsiye verirken ‘should’ yerine de kullanılır, tahmin ve tavsiye cümlesi içinde kullanılabilir. You must use your calculator. (Hesap makinanı kullanmalısın.) You must brush your teeth. (Dişlerini fırçalamalısın.) You must be my friends son. (Sen arkadaşımın oğlu olmalısın.)…

Read More Read More

İngilizcede When ve While Kullanımı ve Örnek Cümleler

İngilizcede When ve While Kullanımı ve Örnek Cümleler

İngilizcede zaman yapılarını öğrenip onlara göre cümle kurarken önemli olan noktalardan biri ise bu zamanlarla birlikte kullanacağınız bağlaçlardır. ‘When’ ve ‘While’ en çok kullanılan bağlaçlar arasındadır. Bu iki bağlaç anlam olarak birbirine çok benzer ve zaman zaman karıştırılırlar. Bu nedenle bu iki bağlacın cümle içinde doğru kullanımını öğrenmeniz gerekmektedir. ‘When’ bağlacı geçmişte süreklilik göstermeyen bir olayı belirtir ve cümleye ‘-dığında’, ‘-dığı zaman’ anlamı katar. ‘While’ bağlacı ise geçmişte belli bir süre içerisinde devam etmiş eylemi belirtir ve cümleye ‘-yorken’, ‘-iken’…

Read More Read More

İngilizce Have To Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

İngilizce Have To Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

‘Have to’ İngilizcede yardımcı fiil olarak kullanılır ve önüne geldiği fiile zorunluluk ya da gereklilik anlamı ekler. Gereklilik ve zorunluluk durumlarında ‘have to’ yardımcı fiili kullanılır ve aynı zamanda herhangi bir kanunu ya da kuralı belirtmek için de kullanılır. I have to be in class right now. I have to do my homework. We have to go back to the house because I left the key of the office. I have to stay up all night because of my paperwork….

Read More Read More

En Çok Kullanılan İngilizce Olumlu Cümleler ve Konu Anlatımı

En Çok Kullanılan İngilizce Olumlu Cümleler ve Konu Anlatımı

İngilizce olumlu cümle kurmak, İngilizce öğrenmek, anlamak ve konuşmak için yapılması gereken en temel eylemlerin başında gelmektedir. İngilizce olumlu cümleler, yalnızca günlük konuşma dilinde değil, iş hayatınızda da sıklıkla işinize yarayacaktır. Bu nedenle İngilizce bilmek isteyen herkes, olumlu İngilizce cümleler konusuna hakim olarak İngilizce öğrenmeyi sürdürmelidir. Bu içerikte, İngilizce olumlu cümleler konu anlatımı sunulacak; Simple Present Tense, Present Continuous Tense, Simple Past Tense ve Simple Present Tense ile kurulan olumlu cümle örneklerine yer verilecektir. Aynı zamanda İngilizce Türkçe olumlu cümleler…

Read More Read More

İngilizce Aşk Sözleri, Hikayeleri, Şarkıları ve Şiirleri

İngilizce Aşk Sözleri, Hikayeleri, Şarkıları ve Şiirleri

İngilizce aşk sözleri, karşısındaki kişiye sevgisini anlatmak isteyen herkesin sıkça kullandığı sözlerdendir. Bu içerikte İngilizce aşk cümleleri, İngilizce aşk hikayeleri ve İngilizce aşk şiirlerine yer verilecek, ardından onların Türkçe anlamlarından da bahsedilecektir. Bu içerikte ”Güzel İngilizce Sözler” bulabilirsiniz, dilerseniz https://www.interingilizce.com/blog/ingilizce-sozler/ metnini inceleyebilirsiniz. Aşk İngilizcede Ne Demektir? Aşk; tanımı incelendiğinde bir kimseye ya da bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi ve bağlılık duygusu anlamına gelmektedir. İngilizce aşk ne demek sorusuna verilen yanıt ise ‘’love’’ kelimesidir. A: Do you love me?B: Yes,…

Read More Read More

İngilizce Meslek Adları, Okunuşları ve Anlamları

İngilizce Meslek Adları, Okunuşları ve Anlamları

İngilizce meslekler, günlük hayatın her alanında sıklıkla karşımıza çıkan ve herkesin bilmesi gereken konuların başında gelmektedir. İngilizce meslek isimleri, özellikle kurumsal hayatta çalışılan pozisyonu ifade ederken ya da yeni bir iş başvurusu yaparken kullanılmaktadır. Bu nedenle İngilizce meslek kelimelerini, sadece İngilizce konuşan değil; çalışan, iş arayan ya da henüz öğrenci bile olan tüm insanların bilmesi gereklidir. Bu içerikte sizlere alfabede yer alan tüm harfler ile başlayan İngilizce meslekler ve anlamları verilecek, aynı zamanda İngilizce mesleklerin Türkçe okunuşu da ifade edilecektir….

Read More Read More

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.