4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri

Nationality kelimesi milliyet anlamına gelir. Dolayısıyla bu ünite içerisinde ülkeler ve milliyetler ile igili birçok kelime ve kavram yer alır. İşlenen bu ana konuya ek olarak öğrenciler kendilerini tanıtma, milliyetini ve nereli olduğunu ifade etmeyi de öğrenirler.

Nationality kelimesi milliyet anlamına gelir. Dolayısıyla bu ünite içerisinde ülkeler ve milliyetler ile igili birçok kelime ve kavram yer alır. İşlenen bu ana konuya ek olarak öğrenciler kendilerini tanıtma, milliyetini ve nereli olduğunu ifade etmeyi de öğrenirler. Bu ünite içerisinde öğrenciler, milliyet ve dilleri ifade eden kelimelerin benzerliğinden dolayı zorluk yaşayabilirler.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Öğrenciler bu üniteyi tamamladığında;

 • yolculuk – seyahat ortamında kullanılan kelimeleri İngilizce olarak ifade edebilir,
 • yön ve pusula okumayı da öğrenebilir,
 • Nationality yani milliyet ile alakalı sorular sorulabilir, basit yönergelerle cümleler kurabilir.

Bu bölümde,

 • İngilizce 4. Sınıfı 2. Ünite Nationality ile alakalı 15’er soruluk 3 konu testi,
 • 1 adet 15 soruluk Boşluk Doldurma Testi,
 • 1 adet 15 soruluk Nationality Ünitesi Nationalities Hatırlama Testi
 • son olarak 15 soruluk Nesne Tanımlama Testi bulunmaktadır.

İngilizce 4. Sınıf 2. Ünite Test Örneği 1

1.) Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

Micheal: Where are you from, Harry ?

Harry: I’ m from England. I _____ in London.

A.)sing

B.)live

C.)what

D.) where

Doğru cevap B seçeneğidir.

2.)

 • Hi I am Bahadır. _______ ?
 • I’ am Filiz.

A.) How are you?

B.) How old are you?

C.) What is your name?

D.) Where are you from?

Doğru cevap C seçeneğidir.

3.)

Where are you from ? + ………………..

Boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir ?

A.) I am from Germany.

B.) I am from France.

C.) I am from England.

D.) I am from Greece.

Doğru cevap B seçeneğidir.

4.)

+What nationality are you ? – ……………………….

Boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

A.) I am from Brazilian.

B.) I am from Arabic.

C.) I am from Turkey.

D.) I am from Netherland.

Doğru cevap A seçeneğidir.

5.) Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

Mike: Where is Igor from ?
Marie: _ .

A.) From is he Russia

B.) Igor he is Russia from

C.) Russia is he from

D.) He is from Russia

Doğru cevap D seçeneğidir.

6.) Diyalogta boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

 • Where is France ?
 • ______

A.) It is in Europe.

B.) I am from France.

C.) He lives in France.

D.) You are from Europe.

Doğru cevap A seçeneğidir.

7.)

 1. Spain – Spanish
 2. Brazil – Brazilian
 3. Germany – German
 4. France – Japan

Hangi eşleşme yanlıştır?

A.) 1

B.) 2

C.) 3

D.) 4

Doğru cevap D seçeneğidir.

8.)

C_in_

Yukarıda eksik verilen kelimeler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A.) h-a

B.)a-h

C.)d-r

D.) b-a

Doğru cevap A seçeneğidir.

9.)

Rick: Hi, I am Rick.

Shane: Hello, I’ m shane ______.

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A.) Good bye.

B.) Nice to meet you

C.) How are you?

D.) Who are you?

Doğru cevap B seçeneğidir.

10.) Nationality kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ?

A.) şehir

B.) ülke

C.) milliyet

D.) dil

Doğru cevap C seçeneğidir.

11.) -Are you Spanish? No, …………………………….

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A.) I am Spanish.

B.) I am from Spain.

C.) I am not Spanish.

D.) I speak French.

Doğru cevap C seçeneğidir.

12.) Spain is in Europe. Cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir ?

A.) İspanya nerededir?

B.) Avrupa İspanya’dadır.

C.) Avrupa İspanya’dadır.

D.) İspanya, Avrupalılarındır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

13.) Is Kemal Turkish or German ?

Cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir ?

A.) Kemal Türk ve Almandır.

B.) Kemal Türk mü yoksa Alman mı ?

C.) Kemal Türkmüdür ?

D.) Kemal Almandır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

14.) “Jake Londra’da yaşıyor.” cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir?

A.) Jake is from London.

B.) Jake lives in London.

C.) Jake loves London.

D.) Jake was born in London.

Doğru cevap B seçeneğidir.

15.) I live in Turkey and I speak ……………

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A.) English

B.) Spanish

C.) Germany

D.) Turkish

Doğru cevap D seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf 2. Ünite Test Örneği 2

1.) Martina lives in Italy. She is an ……………..

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A.) Italian

B.) Spanish

C.) English

D.)England

Doğru cevap A seçeneğidir.

2.) Mary was born in Spain. So she is speaking ………………. fluently.

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A.) Arabic

B.) Spanish

C.) English

D.)Turkish

Doğru cevap B seçeneğidir.

3.) Dunya is a Russian and he lives in ………………

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A.) England

B.) Spanish

C.) Russia

D.)Turkish

Doğru cevap C seçeneğidir.

3.) Dunya is a Russian and he lives in ………………

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A.) England

B.) Spanish

C.) Russia

D.)Turkish

Doğru cevap C seçeneğidir.

4.) Amanda: Where are you from? Selena: …………………………

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A.) I live in London.

B.) I don’t speak Spanish.

C.) I am from England.

D.) Paris is a beautiful city.

Doğru cevap C seçeneğidir.

5.) Aşağıdaki ülke millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A.) Chile – Chilean

B.) Canada – Canadian

C.) Brazil – Brazilian

D.) ) Spain – Danish

Doğru cevap D seçeneğidir.

6.) Aşağıdaki ülke – millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A.) Scotland – Scottish

B.) Romania – Romanian

C.) Italy – Japanese

D.) Poland – Polish

Doğru cevap C seçeneğidir.

7.) Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

Tim: Where are you from?

Ben: I’m from……………….,

A.) Germany

B.) Spanish

C.) Japanese

D.)Turkish

Doğru cevap A seçeneğidir.

8.) Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

Sena: How are you?

Tina:…………………

A.) I am fine, thanks

B.) I am ten years old.

C.) No, I am not

D.) I am Turkish.

Doğru cevap A seçeneğidir.

9.) Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

Osman: How old are you?

Fatih:……………………

A.) I am fine, thanks

B.) I am fifteen years old.

C.) No, I am not

D.) I am Turkish.

Doğru cevap B seçeneğidir.

10.) Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

Anıl: What is your nationality?

Sam:…………………………..

A.) Nice to meet you.

B.) I am from Russia.

C.) I am British.

D.) I speak Turkish.

Doğru cevap C seçeneğidir.

11.) Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

I am from……….. And I am.….….

A.) Turkiye / Turkiye

B.) Turkish / Turkish

C.) Turkiye / Turkish

D.) Turkish / Turkiye

Doğru cevap C seçeneğidir.

12.) A:………………………………….?

B: I am American.

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A.) Where did you come?

B.) What nationality are you?

C.) How old are you?

D.) Where were you born?

Doğru cevap B seçeneğidir.

13.)

Hello I am Miano I am from China And I am………………

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A.) German

B.) Spanish

C.) Japanese

D.)Chinese

Doğru cevap D seçeneğidir.

14.)

Hey! My name is Maria. I’m a
student. I am from Spain and I
live in Madrid.

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki paragrafta bulunmamaktadır?

A) Where is she from?

B) What is her name?

C) How old is she?

D) Where does she live?

Doğru cevap C seçeneğidir.

15.)

Carl : Where does your best friend live?
Sally : – – – – .

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A) He lives in Ankara.

B) He isn’t British.

C) He is from Japan.

D) He is 10 years old.

Doğru cevap A seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf 2. Ünite Test Örneği 3

1.) Her name is Elif. She is Turkish. She is – – – – years old. She lives in – – – – .

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A) seven / Turkish

B) Turkey / seven

C) seven / Turkey

D) Turkey / seven

Doğru cevap C seçeneğidir.

2.) Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

Serkan : Hello! Welcome to our school. My name is Serkan. What is your name?
George : Hi! Thank you. I am George.
Serkan : – – – – ?
George : I am British.
Serkan : Nice to meet you, George.
George : Nice to meet you, too.

A) Where are you from?

B) What nationality are you?

C) What is your name?

D) Where is Britain?

Doğru cevap B seçeneğidir.

3.)

Arif : Hello, William. – – – – ?
William : I am from Bruges.
Arif : – – – – ?
William : It is in Belgium.

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A) Where is Bruges / Is it in the south

B) Where are you from / Are you from Bruges

C) Where are you from / Where is Bruges

D) Where is Bruges / Are you from Belgium

Doğru cevap C seçeneğidir.

4.)

-Hey! My name is Ashley.
What is your name?

+Hi! I’m Dennis. I’m from
America. Where are you
from?

-I’m from Britain.
I’m British. – – – – ?

+I’m – – – – .

Yukarıda yer alan diyalogda boş olan kısımları uygun şekilde doldurunuz.

A) Ashley: Where are you from
Dennis: 12 years old

B) Ashley: How old are you
Dennis: American

C) Ashley: How are you
Dennis: 12 years old

D) Ashley: What nationality are you
Dennis: American

Doğru cevap D seçeneğidir.

5.)

Name: Lara
Age: 9
Country: France
Nationality: French

Yukarıdaki tablo göz önüne alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) She is Russian.

B) Her name is Lara.

C) She is eleven years old.

D) She is from Italy.

Doğru cevap B seçeneğidir.

6.)

Alex : Hello! – – – – ?
Mary : I’m from Turkey.
Alex : – – – – ?
Mary : Yes, I am.
Alex : – – – – ?
Mary : I’m nine years old.

Yukarıdaki paragrafta, aşağıdıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) What is your nationality

B) Where are you from

C) Are you Turkish

D) How old are you

Doğru cevap A seçeneğidir.

7.)

Hello! My name – – – – Berin. I’m 12 years old. I’m – – – – Turkey. I’m Turkish.
I live – – – – Tokat. Rocio is my friend. She is 13 years – – – -. She’s from Spain.
She’s Spanish. She lives in Madrid.

Yukarıda yer alan boşlukları doğru biçimde tamamlayan şıkkı seçiniz.

A) is, old, from, age

B) is, from, in, old

C) are, nationality, in, age

D) is, from, age, nationality

Doğru cevap B seçeneğidir.

8.)

I. I am from China.
II. Where is China?
III. Where are you from?
IV. It is in Asia.

Anlamlı bir diyalog oluşturmak için yukarıda karışık olarak verilen cümleleri sıraya diziniz.

A) I – II – III – IV

B) II – III – I – IV

C) III – I – II – IV

D) III – I – IV – II

Doğru cevap C seçeneğidir.

9.)

They are Elisa and Pascal. They are 9 years old. They are from France.
Elisa lives in the south of France and Pascal lives in the north of France.

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı paragrafta yoktur?

A) Where are Elisa and Pascal from?

B) How old are Pascal and Elisa?

C) Where do Elisa and Pascal live?

D) Are Pascal and Elisa students?

Doğru cevap D seçeneğidir.

10.)

Aiko : Hello! My name is Aiko. What is your name?
Zahra : I’m Zahra. Nice to meet you.
Aiko : Are you Turkish, Zahra?
Zahra : No. – – – – .
Aiko : Where is Iraq?
Zahra : – – – -.
Aiko : Where do you live?
Zahra : – – – -.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi boş bırakılan kısımlar için uygun bir cevap değildir?

A) It’s in the south of Turkey

B) I’m Iraqi

C) I’m ten years old

D) I live in Baghdad

Doğru cevap C seçeneğidir.

11.)

+ ——— – – ? – No, I’m not. I’m
from Pakistan.

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir ?

A) Are you from Germany

B) Where are you from

C) Are you from Pakistan

D) Where is she from

Doğru cevap A seçeneğidir.

12.)

I am Jack. I am from Britain and I live in
London. I am British. I am 8 years old.

Yukarıdaki paragraf göz önüne alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) He is British.

B) He is seven years old.

C) He lives in Dublin.

D) He is from Germany.

Doğru cevap A seçeneğidir.

13.) Aşağıdaki seçeneklerden farklı olanı işaretleyiniz

A.) France

B.) Japan

C.) American

D.) China

Doğru cevap C seçeneğidir.

14.)

A: What nationality is Alan? B: …………………..

Yukarıdaki konuşmayı doğru tamamlayan seçeneği işaretleyiniz

A.) He is French.

B.) He is from France.

C.) He is thirty years old.

D.) He lives in Paris.

Doğru cevap A seçeneğidir.

15.)

 • __ ?
 • She is from Spain.

Yukarıdaki konuşmayı doğru tamamlayan seçeneği işaretleyiniz.

A.) How old are you

B.)Is Sally from Spain

C.)Where is Marica from

D.) Are you a student

Doğru cevap C seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf Nationality Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

1.) A:’’ ——————- ? ‘’

B: ‘’ I’m from Greece ‘’

Yukarıdaki konuşmayı doğru tamamlayan seçeneği işaretleyiniz.

A.) What are you from

B.) Where is he from

C.) What nationality are you

D.) Where are you from

2.)

2. _uro_e

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.  P/E

B. E/P

C. E/B

D. A/B

Doğru cevap B seçeneğidir.

3.)

I am from_____ and I am_____

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A .France / Spanish

B. Spain / Turkish

C. Spain/ Spanish

D.Turkish / Turkiye

Doğru cevap C seçeneğidir.

4.)

She is from Ja____She is Jape____

Yukarıda eksik verilen kelimeler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. pa/pan

B. pan / pan

C. panese/ pan

D. pan / panese

Doğru cevap D seçeneğidir.

5.) Mary went to _____ to see Eiffel Tower.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Ankara

B. Istanbul

C. France

D. USA

Doğru cevap C seçeneğidir.

6.)

T_rk_sh

Yukarıda eksik verilen kelimeyi tamamlayan harfler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A.U/E

B. U/A

C. U/I

D. I/U

Doğru cevap C şıkkıdır.

7.)

_ u s s _ a

Yukarıda eksik verilen kelimeyi tamamlayan harfler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. r , l

B. r , i

C. i , r

D. c , a

Doğru cevap B seçeneğidir.

8.)

C_in_se

Yukarıda eksik verilen kelimeyi tamamlayan harfler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. c , s

B. h , e

C. d , r

D. b , a

Doğru cevap B seçeneğidir.

9.)

E…..gla……d

Yukarıda eksik verilen kelimeyi tamamlayan harfler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. N/A

B. A/N

C. S/A

D. N/N

Doğru cevap D seçeneğidir.

10.) She is S…ani…h

Yukarıda eksik verilen kelimeyi tamamlayan harfler aşağıda sırasıyla hangi seçenektedir?

A. p-s

B. s-p

C. c-s

D. p-a

Doğru cevap A seçeneğidir.

11.)

Hello ! I am from____________and I am Italian.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Japan

B. Italy

C.China

D.Portugal

Doğru cevap B seçeneğidir.

12.)

Ayşe : Where are you from?
Jane:____________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. I am Jane.

B. He is Arabian.

C. I am from England.

D. I am Turkish.

Doğru cevap C şıkkıdır.

13.)

Hello ! I am from____________and I am Portuguese

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Japan

B. Italy

C.China

D.Portugal

Doğru cevap D şıkkıdır.

14.)

He is Canadian. He is from____________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Arabia

B. Mexico

C. Canada

D. Brazil

Doğru cevap C şıkkdır.

15.)

Helen is Spanish, ____________

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. She is from Mexico.

B. You are from England.

C. She is from Spain.

D. I am from India.

Doğru cevap C şıkkıdır.

İngilizce 4. Sınıf Nationality Ünitesi Nationalities Hatırlama Testi

1.)

hintli kız

Is she Indian?
…………………….

Boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir ?

A) No, she isn’t.
B) No, I am not.
C) Yes , she is.
D) Yes, I am.

Doğru cevap C seçeneğidir.

2.)

japon bayrağı

Boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir ?

A) No, I am not.
B) Yes, I am.
C) I am not from Japan.
D) No, he isn’t.

Doğru cevap B seçeneğidir.

3.) Şener is from………………….. . He is ……………….

A) India – Indian
B) Germany – German
C) Greece – Greek
D) Turkey – Turkish

Doğru cevap D seçeneğidir.

4.) Farklı olanı bulunuz.

A) New Zeland
B) Japan
C) China
D) Italian

Doğru cevap D seçeneğidir.

5.) Hangi eşleme yanlıştır ?

A) Italy – Italian
B) Canada – canadian
C) the USA – Indian
D) Germany – German

Doğru cevap C seçeneğidir.

6.)

SANDY : Where are you from?
CANDY : ………………………….

Boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir ?

A) I am Candy.
B) He is Arabian.
C) I am from China.
D) I am Turkish.

Doğru cevap C seçeneğidir.

7.)

ingiliz bayrağı

Mary is English. ………………………

Boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir ?

A) She is from England.
B) You are from England.
C) She is from France.
D) I am from India.

Doğru cevap A seçeneğidir.

8.)

çinli

Hello ! I am from ……………..and
I am Chinese.

Boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir ?

A) Japan      B) Italy
C) China      D) Portugal

Doğru cevap C seçeneğidir.

9.) He is Mexican. He is from ……………….

Boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir ?

A) Arabia
B) Mexico
C) Canada
D) Brazil

Doğru cevap B seçeneğidir.

10.) I’m from ………….. . I am ………….. .

Boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir ?

A) Spain / Spain
B) Spanish / Spanish
C) Spanish / Spain
D) Spain / Spanish

Doğru cevap D seçeneğidir.

11.) Deniz: …………………………………..?
Ahmet: She is from Turkey.

Boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir ?

A) Where are you from?
B) Where is Dilara from?
C) Where is Tom from?
D) Where are they from?

Doğru cevap B seçeneğidir.

12.) Farklı olanı bulunuz.

A) German
B) English
C) Indian
D) Italian

Doğru cevap A seçeneğidir.

13.) Farklı olanı bulunuz.

A) Spain
B) French
C) Turkey
D) India

Doğru cevap B seçeneğidir.

14.) Deniz: Where is Maryam from?
Jane: She is from …………………. She is …………………….

Boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir ?

A) Pakistan / Pakistani
B) Pakistan / Pakistan
C) Pakistani / Pakistani
D) Pakistani / Pakistan

Doğru cevap A seçeneğidir.

15.)

ispanyol bayrağı

Yuıkarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) Spanish
B) French
C) British
D) Indian

Doğru cevap A seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf Nationality Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

1.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) İspanya
B) Fransa
C) Türkiye
D) Tunus

Doğru cevap C seçeneğidir.

2.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) İspanya
B) Fransa
C) Türkiye
D) Tayland

Doğru cevap B seçeneğidir.

3.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) Rusya
B) Fransa
C) Almanya
D) Tayland

Doğru cevap C seçeneğidir.

4.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) Rusya
B) Fransa
C) Almanya
D) Britanya

Doğru cevap D seçeneğidir.

5.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) Rusya
B) Fransa
C) Almanya
D) Britanya

Doğru cevap A seçeneğidir.

6.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) İtalya
B) Fransa
C) Yunanistan
D) Britanya

Doğru cevap C seçeneğidir.

7.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) Çin
B) Fransa
C) Yunanistan
D) Japonya

Doğru cevap D seçeneğidir.

8.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) İtalya
B) Fransa
C) Yunanistan
D) Britanya

Doğru cevap A seçeneğidir.

9.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) İspanya
B) Fransa
C) Türkiye
D) Tayland

Doğru cevap A seçeneğidir.

10.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) İngiltere
B) Fransa
C) Amerika Birleşik Devletleri
D) Tayland

Doğru cevap C seçeneğidir.

11.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) Çin
B) Fransa
C) Yunanistan
D) Japonya

Doğru cevap A seçeneğidir.

12.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) Çin
B) Fransa
C) Yunanistan
D) Pakistan

Doğru cevap D seçeneğidir.

13.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) İran
B) Pakistan
C) Yunanistan
D) Pakistan

Doğru cevap A seçeneğidir.

14.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) İran
B) Pakistan
C) Yunanistan
D) Irak

Doğru cevap D seçeneğidir.

15.)

Yukarıdaki bayrak hangi ülkeye aittir?

A) Türkiye
B) Pakistan
C) Fransa
D) Azerbeycan

Doğru cevap D seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

4. sınıf İngilizce dersi için hazırlanan diğer ünite testler aşağıdadır.

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 3 Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 4 Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 5 My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 9 My Friends: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 10 Food and Drinks: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI