İngilizce Modals Konu Anlatımı

İngilizce öğrenmek herkesin bilmesi gereken konuların başında Modals konusu gelmektedir. Çünkü modals konusu, kişinin günlük hayatında kendini ifade edebilmesi adına son derece gereklidir. Türkçe dilbilgisi kurallarıyla düşünüldüğünde kipler olarak bilinen modals, İngilizce de sıklıkla kullanılmaktadır.

İngilizce öğrenmek herkesin bilmesi gereken konuların başında Modals konusu gelmektedir. Çünkü modals konusu, kişinin günlük hayatında kendini ifade edebilmesi adına son derece gereklidir. Türkçe dilbilgisi kurallarıyla düşünüldüğünde kipler olarak bilinen modals, İngilizce de sıklıkla kullanılmaktadır.  

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bu içeriğimizde sizlere İngilizcede kullanım alanı son derecede yaygın olan modals konu anlatımını hazırladık. Burada İngilizce modals tablosu ve modal verbs cümlelerini de öğrenebilir, kendinize uygun olan cümle örneklerini de oluşturabilirsiniz. 

İngilizce Modals (Kipler) Nedir?

Modals, Türkçede bulunan kip sözcüğüne karşılık gelmekte ve İngilizcede yardımcı fiil görevinde cümle içinde kullanılmaktadır. İngilizcede özellikle günlük hayata ilişkin ifadelerin aktarımında yaygın olarak kullanılan modals İngilizce cümle kurma biçimlerine uygun olarak oluşturulmaktadır. Yani; bilindiği üzere İngilizcede cümle kurmak özne, yüklem ve nesne şeklinde kurallara bağlıdır ve modals kullanımı da bu şekilde ortaya çıkmaktadır.  

İngilizcede özel olarak incelendiğinde toplam 9 adet modals bulunmaktadır ve bunlar: Can, Could, Must, May, Might, Should, Ought To, Have To, Had Better şeklinde bilinmektedir. Ancak bazı durumlarda bunların dışında dare, need, used to gibi modals ögeleri da karşınıza çıkabilmekte ve tüm bu ögeler bunlar semi-modals(yarı- modal) olarak da İngilizcede kullanılmaktadır.  

Modals İngilizce konusu Türkçede farklı anlamlara gelebilmektedir, bu durum İngilizcede de aynı şekilde geçerlidir ve bu nedenle her bir modal verb’i ayrıca çalışmak gerekmektedir.  Can, May, Might, Could kipleri başta olmak üzere, neredeyse tüm modals kullanımları olumsuz ya da soru biçiminde de olabilmektedir. Şimdi İngilizce modals konu anlatımına ayrıntılı olarak göz atalım.

İngilizce Modals Tablosu

İngilizce öğrenme sürecini kolaylaştırmak için mümkün olduğunca görsel materyaller kullanmak ve şekillerle öğrenmek son derece etkilidir.. Özellikle İngilizce ’de yaygın olarak tercih edilen konulardan olan modals için aşağıda verilen İngilizce modals tablosunu inceleyerek tüm modal verbs’leri tek seferde görebilirsiniz.  Aşağıda İngilizce modals tablosunu bulabilirsiniz.

Can
Have to
Ought to
May
Must
Will
Would
Shall
Might
Should
Could
Had better
Be able to

İngilizcede Modal Verbs Nedir?

Modal verbs, daha önce de anlatıldığı gibi, Türkçede kip anlamına gelmektedir aynı zamanda yardımcı fiil olarak cümle içinde kullanılmaktadır. Çeşitli anlamlar içeren bu fiiller, özellikle günlük hayatta yaygın olarak kullanılmaktadır.  

İngilizcede modalsların cümle içinde kullanımı İngilizce cümle kurma kurallarına bağlı kalarak ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere İngilizcede cümle kurmak özne, yüklem ve nesne şeklinde gerçekleştirilmekte; yani SVO kuralına göre oluşturulmaktadır.

Modals cümle kurulumunda da başa öznenin getirilmesi esastır. Bunun ardından yardımcı fiil olarak görülen modals getirilmekte ve daha sonra cümlenin ana fiili ve nesnesi eklenerek yargı tamamlanmalıdır. Tüm modals’larda ortak olan kullanım şekli böyledir. Aşağıda ayrıntılı olarak cümle örnekleri incelendiğinde konu daha iyi anlaşılacaktır.

Grammer formülü:

Subject + modal verb + verb + object…

İngilizce Modal Verbs Örnek Cümleler

Aşağıda yer alan modal verbs örnek cümleleri inceleyerek, konu hakkında daha ayrıntılı fikir sahibi olmaya başlayabilirsiniz.

 • Smoking can cause cancer.
  Sigara kansere neden olabilir.

 • I will take these books with me.
  Bu kitapları yanımda götüreceğim.

 • It could rain tomorrow!
  Yarın yağmur yağabilir!

 • You must not smoke in the hospital.
  Hastanede sigara içmemelisiniz.

 • Would you mind if I opened the window?
  Pencereyi açsam sorun olur mu?

 • It looks nice, but it might be very expensive.
  Güzel görünüyor, ama çok pahalı olabilir.

 • You had better revise your lessons.
  Derslerini gözden geçirsen iyi olur.

 • He should be very tired. He’s been working all day long.
  Çok yorgun olmalı. Bütün gün çalışıyor.

 • May I help you?
  Size yardım edebilir miyim?

 • You have to take off your shoes before you get into the mosque.
  Camiye girmeden önce ayakkabılarınızı çıkarmalısınız.

İngilizcede Perfect Modals Nedir?

İngilizcede Perfect Modals konusuna ilişkin bilgi verilmesi gerekirse, kısaca Present Perfect Tense içinde oluşmuş modals olduğu söylenebilir. İngilizcede yaygın olarak bilinen 3 farklı Perfect Modals vardır. Ancak genel olarak diğer modals’lar ile birlikte kullanılan have + V3 kullanımıyla birlikte perfect modals ortaya çıkmaktadır. Yaygın olarak kullanılan perfect modals’lar şunlardır:

 • Must + have + V3: (yapmış, etmiş olmalı – güçlü tahmin anlamındadır)

Must + have + V3 kalıbı, geçmişte yaşanmış ve çok yüksek ihtimal gerçekleşmiş olaylardan bahsederken kullanılmaktadır.

 • Can’t/Couldn’t + have + V3: (yapmış, etmiş olamaz)

Can’t/Couldn’t + have + V3 kalıbı, geçmişte tahminen gerçekleşmemiş olayların ifadesinde kullanılmaktadır.

 • May/might/could + have + V3: (yapmış, etmiş olabilir – tahmin anlamında gelmektedir)

May/might/could + have + V3 kalıbı ise, geçmişteki herhangi bir olayın düşük olasılıkla gerçekleştiğini ifade ederken kullanılmaktadır.

İngilizce Perfect Modals Cümle Örnekleri

Aşağıda yer alan perfect modals cümle örneklerini inceleyerek, yukarıda anlatılan konuyu daha net bir biçimde öğrenebilirsiniz.

 • My mother has arrived late. She must have been in a traffic jam.
  Annem geç geldi. Trafik sıkışıklığına düşmüş olmalı.

 • We may have passed the math exam.
  Matematik sınavını geçmiş olabiliriz.

 • He couldn’t have gone to school without lunch.
  Öğle yemeği olmadan okula gidemezdi.
 • He couldn’t have driven himself to work today.
  Bugün kendini işe koyamazdı.

 • Deniz may have taken the wrong train.
  Deniz yanlış trene binmiş olabilir.

 • I’m sorry but, You could have played better.
  Üzgünüm ama daha iyi oynayabilirdin.

 • She couldn’t have passed because she hadn’t studied enough.
  Yeterince çalışmadığı için geçemedi.

 • You should have listened to the teacher.
  Öğretmeni dinlemeliydin.

 • If I had guessed the future, I would have taken some precautions against what would happen.
  Geleceği tahmin etseydim, olacaklara karşı bazı önlemler alırdım.

 • I needn’t have read the book.
  Kitabı okumama gerek yoktu.

İngilizcedeki En Çok Kullanılan Modals Nelerdir?

İngilizcede en çok kullanılan modals örnekleri: will, would, can, could, must, should ve be able to’dur. Aşağıda sırası ile bu konular anlatılacak ve örnek cümleler verilecektir.

1. İngilizcede Will Nasıl Kullanılır?

İngilizce’de will en çok kullanılan modalların başında gelmektedir. Özellikle İngilizcede will, çoğunlukla gelecekte gerçekleşecek planlı olaylardan karşı tarafa bahsederken kullanılmaktadır. Buna ek olarak ise rica ve şart cümlelerinde will görülmektedir.

Will’in kullanımı çok basittir. Diğer tüm modal verbs yapılarında olduğu gibi:

Özne + Will + Fiil şeklinde cümle yapısı oluşturulmakta, soru cümlelerinde ise bu yapı;

Will + Özne + Fiil haline gelmektedir.

İngilizcede Will Modal (Kip) Örnek Cümleler

Aşağıda verilen will ile örnek cümleleri inceleyiniz.

 • I promise that I will write you every single day.
  Söz veriyorum sana her gün yazacağım.
 • I will make dinner tonight.
  Bu gece yemek yapacağım.

 • He thinks it will rain tomorrow.
  Yarın yağmur yağacağını düşünüyor.

 • The marketing director will be replaced by someone from the Ankara office.
  Pazarlama direktörünün yerini Ankara ofisinden biri alacak.

 • Selen will not be there. He has a previous obligation.
  Selen orada olmayacak. Daha önce bir yükümlülüğü var.

 • I will accept your offer.
  Teklifinizi kabul edeceğim.

 • Will you please be quiet?
  Lütfen sessiz olur musun?

 • I will pass my driving test.
  Direksiyon sınavımı geçeceğim.

 • I will never forget you.
  Seni asla unutmayacağım.

 • The ship will take three hundred guests.
  Gemi üç yüz misafir alacak.

2. İngilizcede Would Nasıl Kullanılır?

İngilizce’de would, kullanımı geçmişte yaşanmış bir olayın ifadesinde kullanılmaktadır. Ancak burada geçmiş perspektifini kullanarak gelecekten de bahsedilmektedir. Örneğin, 1 hafta önceki bir konuşmanızda 2 gün sonrası için ifade etmek şeklinde bir örnek would için geçerlidir.

Would aynı zamanda, rica ve if clauses cümlelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Cümle içindeki dizilimi de SVO kuralına uygun bir biçimdedir.

İngilizcede Would Modal (Kip) Örnek Cümleler

Aşağıda verilen would örnek cümlelerini inceleyiniz.

 • I would rather go to the cinema today.
  Bugün sinemaya gitmeyi tercih ederim.

 • I would like to have more free time.
  Daha fazla boş zamanım olsun isterim.
 • If I were you, I would study economics.
  Ben olsam ekonomi okurdum.

 • If he were an actor, he would be in adventure movies.
  Oyuncu olsaydı macera filmlerinde yer alırdı.

 • I knew that she would be very successful in her career.
  Kariyerinde çok başarılı olacağını biliyordum.

 • When they first met, they would always have picnics on the beach.
  İlk tanıştıklarında hep kumsalda piknik yaparlardı.

 • If I were president, I would not sign the tax increase next week.
  Başkan olsaydım, önümüzdeki hafta vergi artışını imzalamazdım.

 • He told me he would not be here before 8:00.
  Bana saat 8’den önce burada olmayacağını söyledi.

 • When I was a kid, I would always go to the beach.
  Küçükken hep sahile giderdim.

 • When he was young, he would always do his homework.
  Gençken her zaman ödevini yapardı.

3. İngilizcede Can Modals Nasıl Kullanılır?

İngilizcede –ebilmek anlamına gelen ‘’Can’’, bir kişinin bir şeyi yapabilme durumlarından bahsedildiği anlarda kullanılmaktadır. Tıpkı diğer modal türlerinde olduğu gibi, burada da öznenin ardından ‘’Can’’ eklenmekte ve fiilin yalın hali kullanılmaktadır. Can konu anlatımı içeriğini de inceleyerek konuyu daha ayrıntılı öğrenebilirsiniz.

İngilizcede Can Modal (Kip) ile Örnek Cümleler

Aşağıda verilen can cümle örneklerini inceleyiniz.

 • I can ride a horse.
  Ben at sürebilirim.

 • We can stay with my brother when we are in Paris.
  Paris’teyken kardeşimle kalabiliriz.

 • She cannot stay out after 10 PM.
  Akşam 10’dan sonra dışarıda kalamaz.

 • Can you hand me the stapler?
  Zımbayı bana verir misin?
 • Any child can grow up to be president.
  Her çocuk büyüyüp başkan olabilir.

 • My uncle can’t cook a meal. 
  Dayım, yemek pişiremez.

 • Little children can’t read.
  Küçük çocuklar okuyamaz.

 • Learning a language can be a real challenge.
  Bir dil öğrenmek gerçek bir meydan okuma olabilir.

 • You can’t be 45 years old!
  45 yaşında olamazsın.

 • Can you give me a lift to school?
  Beni okula bırakabilir misin?

4. İngilizcede Could Modals Nasıl Kullanılır?

Can fiilinin geçmiş zamandaki hali olarak bilinen Could kalıbı, Türkçe anlamı açısından düşünüldüğünde –ebildi/-abildi gibi anlamlarda kullanılmaktadır.  Burada da ‘’Can’’ de olduğu gibi öznenin ardından ‘’Could’’ getirilmekte ve cümlenin yalın hali kullanılarak cümleye devam edilmesi gerekmektedir. Could konu anlatımı içeriğini inceleyerek ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

İngilizcede Could Modal (Kip) Örnek Cümleler

Aşağıda verilen could örnek cümleleri inceleyebilirsiniz.

 • Could I ask you a personal question?
  Sana kişisel bir soru sorabilir miyim?

 • Could he open the window?
  O, pencereyi açabilir mi?

 • They could not do.
  Yapamadılar.

 • When I was a child, I couldn’t sing very well.
  Ben çocukken iyi şarkı söylemezdim.

 • Murat couldn’t go to school for five days.
  Murat beş gün okula gidemedi.

 • Extreme rain could cause the river to flood the city.
  Aşırı yağmur, nehrin şehri su basmasına neden olabilir.

 • We could go on the trip if I didn’t have to work this weekend.
  Bu hafta sonu çalışmak zorunda olmasaydım geziye gidebilirdik.

 • Could I use your computer to email my boss?
  Patronuma e-posta göndermek için bilgisayarınızı kullanabilir miyim?

 • They could draw the picture.
  Onlar, resim çizebildi.

 • She could travel alone.
  O, tek başına seyahat edebildi.

5. İngilizcede Must Nasıl Kullanılır?

İngilizcede modals konusu arasında sıklıkla kullanılan bir diğer yardımcı ise must olup; bir şeyin yapılmasının gerekli olduğu anlarda yaygın olarak ifade edilmelidir. İngilizcede bir şeyin gerekliliğini ifade etmek için Must konu anlatımı ayrıntılı olarak bilinmelidir.  Türkçede –meli/-malı anlamına gelen Must, özne ile fiilin yalın halinin arasına yerleştirilmelidir.  Zorunluluk ve güçlü tavsiye içeren olay ya da durumlarda kullanılan Must, bazı durumlarda karşıdaki kişinin istediğini de ifade anlatmaktadır.

İngilizcede Must Modal (Kip) Örnek Cümleler

Aşağıda verilen must ile kurulan cümle örneklerini inceleyiniz.

 • You must not swim in that river. It’s full of crocodiles.
  O nehirde yüzmemelisin. Timsah dolu.

 • That must be Kerem. They said he was tall with bright red hair.
  Bu Kerem olmalı. Uzun boylu ve parlak kızıl saçlı olduğunu söylediler.

 • That must have been the right restaurant. There are no other restaurants on this street.
  Bu doğru restoran olmalı. Bu caddede başka restoran yok.

 • This must be the right address!
  Bu doğru adres olmalı!

 • Students must pass an entrance examination to study at this school.
  Öğrenciler bu okulda okumak için bir giriş sınavını geçmek zorundadır.

 • You must take some medicine for that cough.
  O öksürük için biraz ilaç almalısın.

 • Cansu, you must not play in the street!
  Cansu, sokakta oynamamalısın!

 • We must save up money.
  Biz para biriktirmeliyiz.

 • The people must stop when the light is red.
  İnsanlar, kırmızı ışık yandığında durmalı.

6. İngilizcede Should Modals Nasıl Kullanılır?

Karşımızdaki kişilere olumlu yönde tavsiye vermek istediğimiz hemen hemen her durumda should kullanılmaktadır. Olumlu cümlelerde anlam olarak –meli/-malı anlamına gelen Should, herhangi bir şeyin yapılması gerektiğine ilişkin tavsiye içermektedir. Bu nedenle karşı tarafa bir şey aktarmak isteyenler ilk önce Should konu anlatımı kurallarına hakim olmalıdır.  

Should yardımcı fiiliyle cümle kurarken daha önce bahsettiğimiz diğer tüm Modals’lar gibi önce özne ardından yardımcı fiil, fiil ve varsa cümlenin içindeki nesneye yer verilmelidir. Cümlede kullanılan fiil, yalın haliyle yer almalıdır.

İngilizcede Should Modal (Kip) Örnek Cümleler

Aşağıda sizler için hazırladığımız örneklerde Should ile kurulan cümleleri inceleyebilirsiniz.

 • You shouldn’t get up late on weekdays.
  Hafta içleri geç kalkmamalısın.

 • We shouldn’t keep the room untidy.
  Biz odayı kirli bırakmamalıyız.

 • When you go to Berlin, you should visit the palaces in Potsdam.
  Berlin’e gittiğinizde Potsdam’daki sarayları ziyaret etmelisiniz.

 • You should focus more on your family and less on work.
  Ailenize daha çok ve işinize daha az odaklanmalısınız.

 • I really should be in the office by 7:00 AM.
  Gerçekten sabah 7:00’de ofiste olmalıyım.

 • By now, they should already be in Dubai.
  Şimdiye kadar, zaten Dubai’de olmalılar.

 • People with high cholesterol should eat low-fat foods.
  Kolesterolü yüksek olan kişiler az yağlı yiyecekler yemelidir.

 • You really should start eating better.
  Gerçekten daha iyi yemeye başlamalısın.

 • I have sore throat. I shouldn’t drink cold drinks.
   Boğazım ağrıyor. Soğuk içecekler içmemeliyim.

 • Should I apply for this job?
  O işe başvurmalı mıyım?

7. İngilizcede Be Able to Nasıl Kullanılır?

Be Able To, Can ile hemen hemen aynı anlama gelmekte ve aynı yerlerde kullanılmaktadır. Be able to konu anlatımını öğrenerek bir şeyleri yapabilmek konusundaki becerilerinizi karşı tarafa aktarabilirsiniz.

İngilizcede Be Able to Modal (Kip) Örnek Cümleler

Aşağıda yer alan cümle örneklerini inceleyerek be able to konusunu cümle içinde görebilirsiniz.

 • I have been able to swim since I was five.
  Beş yaşımdan beri yüzebiliyorum.

 • I was able to drive.
  Araba sürmeyi başardım.

 • She won’t be able to concentrate.
  Konsantre olamayacak.

 • He should be able to work in a team.
  Takım halinde çalışabilmelidir.

 • You will be able to speak perfect English very soon.
  Çok yakında mükemmel İngilizce konuşabileceksiniz.

 • Only one person was able to beat the record.
  Sadece bir kişi rekoru kırmayı başardı.

 • I would like to be able to fly an airplane.
  Bir uçağı uçurmak isterim.

 • He’s not able to swim, the swimming pool is closed today.
  Yüzemiyor, yüzme havuzu bugün kapalı.

 • I’m not able to move my leg.
  Bacağımı hareket ettiremiyorum.

 • You’ll be able to use your arm by the end of the month.
  Ay sonuna kadar kolunuzu kullanabileceksiniz.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI