İngilizce Must/Mustn’t Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

'Must' İngilizcede Modal Verbs dediğimiz zorunluluk, gereklilik ya da olasılık belirten yardımcı fiillerden biridir. Tüm Modal Verblerde olduğu gibi 'must/mustn't' yardımcı fiillerinden sonra fiilin yalın hali(V) kullanılır.'Must' zorunluluk ve gereklilik belirten, Türkçeye çevrildiğinde cümleye genelde '-meli,-malı' anlamı veren bir yapıdır.

‘Must’ İngilizcede Modal Verbs dediğimiz zorunluluk, gereklilik ya da olasılık belirten yardımcı fiillerden biridir. Tüm Modal Verblerde olduğu gibi ‘must/mustn’t’ yardımcı fiillerinden sonra fiilin yalın hali(V) kullanılır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

‘Must’ zorunluluk ve gereklilik belirten, Türkçeye çevrildiğinde cümleye genelde ‘-meli,-malı’ anlamı veren bir yapıdır. Aynı zamanda tavsiye verirken ‘should’ yerine de kullanılır, tahmin ve tavsiye cümlesi içinde kullanılabilir.

 • You must use your calculator. (Hesap makinanı kullanmalısın.)
 • You must brush your teeth. (Dişlerini fırçalamalısın.)
 • You must be my friends son. (Sen arkadaşımın oğlu olmalısın.)

‘Mustn’t’ ise yasak bildirir, aynı zamanda yine tavsiye verirken de kullanılabilir.

 • You mustn’t smoke on a bus. (Otobüste sigara içemezsin.)
 • You mustn’t play computer games that much. (Bu kadar fazla bilgisayar oyunu oynamamalısın.)

İngilizce Must Kullanımı ve Cümle Yapısı Anlatımı

Cümle Yapısı ‘Must+V’ şeklindedir. ‘Must’ yardımcı fiilinden sonra gelen fiil kesinlikle yalın halde kullanılır. Bu yapıyı kullandığımız bazı durumlar vardır, bunları inceleyelim;

Obligation (zorunluluk, gereklilik)

I must finish my homework until Friday. (Bu cümleyi söyleyen kişi ödevlerinin Cuma gününe kadar bitirmesi gerektiğini söylüyor, buradan bu durumun bir çeşit zorunluluk olduğunu anlıyoruz.)

You must pass this exam ,or you’re going to fail in this course. (Bu cümleden anlıyoruz ki kişinin gireceği sınavdan geçmesi de bir çeşit zorunluluk, çünkü eğer geçmezse dersten kalacak.)

Storng Possibility (güçlü ihtimal, tahmin)

She must be stuck in traffic, otherwise she wouldn’t be late. (Bu cümleyi söyleyen kişi gelecek kişinin ancak trafikte kalması durumunda geç kalabileceğini düşünüyor ge güçlü bir şekilde tahmin ediyor.)

He must be very tired, he came home late yesterday. (Dün eve geç geldiği için yorgun olduğu ihtimali veriliyor ve ‘must’ kullanarak bu ihtimalin yüksek bir ihtimal olduğu vurgulanıyor.)

Güçlü ihtimali olan bir ‘must’ cümlesi kurmak istiyorsak bunu aşağıdaki formülasyonla geçmiş zaman için de uygulayabiliriz;

Must+ have+ Past Participle

My sister must have eaten all the chocolate, they were her favorite. (Bu cümlede kişinin önceden yapmış olabileceği güçlü olasılık veriliyor.)

İngilizce Mustn’t Kullanımı ve Cümle Yapısı Anlatımı

Cümle yapısı ‘Mustn’t+ V’ şeklindedir. Sonrasında gelen fiil kesinlikle yalındır. Genellikle yasak ve kural bildirir, öneri cümlesi kurarken de kullanılabilir.

Prohibition (yasak)

You mustn’t park your car here. (Bu cümle bir yasak bildirir ve ‘Buraya park etmemelisiniz’ değil, ‘Buraya park edemezsiniz’ anlamına gelir.)

İngilizcede Must ve Should Farkı Nedir?

‘Should’ ve ‘Must’ İngilizcede çok sık kullanılan yardımcı fiillerdir (Modal Verb). Anlam olarak da birbirlerinde çok karıştırılan bu iki yardımcı fiilin aslında çok basit anlaşılabilen bazı farkları vardır.

Bildiğimiz gibi ‘must’ yapısı da ‘should’ yapısı da tavsiye vermek için kullanılabilir. Burada ‘should’ ifadesi ‘must’ a göre daha yumuşak bir ifadedir. Cümlede ‘must’ kullanıldığında yapılması gerekenin daha acil ya da gerekli bir şey olduğunu algılarız.

 1. You must clean the house.
 2. You should clean the house.

Bu gördüğünüz iki cümle de aynı anlama geliyor diye düşünebilirsiniz. Fakat 1. cümlede daha güçlü bir zorunluluk varken 2. cümlede kişi kendi görüşünü belirtmektedir. ‘Must’ ve ‘should’ farkını bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

 1. She must do her paperwork by tomorrow. (because it is an obligation)
 2. She should do her paperwork. (it is personal advice)
 1. You mustn’t smoke here. (prohibition)
 2. You shouldn’t smoke here. (it is maybe a prohibition but not that blunt.)

İngilizce Mustn’t ve Don’t Have to Farkı Nedir?

‘Must’ ve ‘have to’ birbirlerinin yerine kullanılabilen yapılardır. ‘Must’ yardımcı fiili cümlede kullanıldığında daha zorunlu ve daha güçlü bir ifade yaratır, ancak ‘have to’ ile olan farkı göz önünde bulundurulduğunda; ‘must’ cümlesini kuran kişi kendi otoritesi ile kendi fikrini ortaya koymuş olur.

Have to‘ cümlesini kuran kişi ise otoritesinin dışında bir etkenden kaynaklanan gereklilik ya da zorunluluğu dile getirir, bazı durumlarda tavsiye cümlesi olur.

 1. You must study hard. (Çok çalışmalısın.)
 2. You have to study hard because you have an exam next week. (Çok çalışmalısın çünkü önümüzdeki hafta sınavın var.)
 1. My friend must bring plates to dinner at my house because I haven’t got adequate. (Arkadaşım evimde yemeğe gelirken tabak getirmeli çünkü yeterli tabağım yok.)
 2. My friend has to wear a uniform at work. (Arkadaşım iş yerinde üniforma giymeli.)

‘Must’ ve ‘have to’ yapısının en önemli farkı; ‘have to’ daha çok alışkanlıkları ifade ederken, ‘must’ hemen yapılması gereken şeyleri belirtir.

 1. I have to attend meetings regularly because they need an accountant.
 2. I must attend the meeting tomorrow.

Geçmişte olan bir zorunluluktan(obligation) bahsederken ‘had to’ kullanılabilir.

 • I had to work in this company, I had no choice. (Bu şirkette çalışmak zorundaydım, başka seçeneğim yoktu.)

‘Must’ ve ‘have to’ yardımcı fiillerinin olumsuz halleri olan ‘mustn’t’ ve ‘don’t have to’ arasında çok belirgin olan farklar vardır.

‘Mustn’t’ zorunlu olan bir yasak belirtirken ‘don’t have to’ kişinin kendisine kalmış olan bir seçimin gerekli olmadığını belirtir.

 1. You mustn’t park your car here. (Arabanı buraya park edemezsin.)
 2. You don’t have to park your car here because there’s space in my garage. (Arabanı buraya park etmene gerek yok, garajımda yer var.)

İngilizce Must ile Olumlu Cümleler

 • I must come with you, I have an appointment in the building too. (Bende seninle gelmeliyim, benimde o binada görüşmem var.)
 • She must be the girl they told me about. (Bana bahsettikleri kız sen olmalısın.)
 • He must work hard to pass the exam. (Sınavı geçebilmek için çok çalışmalı.)
 • They must be late, the meeting started 20 minutes ago. (Geç kalmış olmalılar, toplantı 20 dakika önce başladı.)
 • My father was very tired yesterday, he must be at home today. (Babam dün çok yorgundu, bugün evde olmalı.)
 • Must fasten your seat belt in the plane. (Uçakta kemerinizi bağlamalısınız.)
 • The baby must be hungry, it is crying. (Bebek ağlıyor, acıkmış olmalı.)

İngilizce Mustn’t ile Olumsuz Cümleler

 • You mustn’t bring your lecture notes to the exam. (Ders notlarını sınava getiremezsin.)
 • She mustn’t be late, they will fire her. (Geç kalmamalı, yoksa onu kovarlar.)
 • My brother mustn’t eat cinnamon, he has an allergy. (Kardeşim tarçın yiyemez çünkü alerjisi var.)
 • You mustn’t drink alcohol if you are going to drive a car. (Eğer araba kullanacaksan alkol içmemelisin.)
 • You mustn’t pour you oil into the sink, it can be recycled. (Yağı lavaboya dökmemelisin, geridönüşüme verilebilir.)

İngilizce Must ile Soru Cümleleri

‘Must’ yapısı ile soru cümlesi kurmak için iki formülasyon vardır;

W/Question (Soru Cümlesi) + Must + Subject (Özne) + Verb ?

Must + Subject (Özne) + Verb ?

 • When must I come to the office? (Ofise ne zaman gelmeliyim?)
 • What must they do as a student? (Bir öğrenci olarak ne yapmaları gerekli?)
 • Must she take these medications? (Bu ilaçları kullanmalı mı?)
 • Where must I go to find him? (Onu bulmak için nereye gitmeliyim?)
 • Must I consult a lawyer in this situation? (Bu durumda bir avukata danışmalı mıyım?)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

One thought on “İngilizce Must/Mustn’t Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI