İngilizce Essay Hazırlama ve Yazım Teknikleri

İngilizce bölümler okunurken ya da iş hayatında özellikle mülakat aşamalarında uygulanan en önemli tekniklerden biri İngilizce essay hazırlamaktır. İngilizce essay hazırlanırken, kişinin dil becerisi test edilmekte ve kendini ifade etme seviyesi ölçülmektedir.Bu yazıda sizlere, essay yazma rehberi sunulacak ve iyi bir essay yazabilmek için yapılması gereken tüm aşamalar verilecektir.

İngilizce bölümler okunurken ya da iş hayatında özellikle mülakat aşamalarında uygulanan en önemli tekniklerden biri İngilizce essay hazırlamaktır. İngilizce essay hazırlanırken, kişinin dil becerisi test edilmekte ve kendini ifade etme seviyesi ölçülmektedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bu yazıda sizlere, essay yazma rehberi sunulacak ve iyi bir essay yazabilmek için yapılması gereken tüm aşamalar verilecektir.  İçeriğin en son aşamasında ise  essay örnekleri ve onların Türkçe anlamları verilecektir.

İngilizce Essay Ne Demektir?

İngilizceye maruz kalan herkesin aklına gelen sorulardan biri de ‘’essay ne demek?’’ sorusudur. Essay, genel hatlarıyla bahsedilecek olunduğunda İngilizce komposizyon anlamındadır. Bir konu hakkında düşüncelerin savunulduğu bu metinler; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Ortalama bir essay uzunluğu bir ya da en fazla iki sayfa şeklindedir.  

İngilizce Essay Yazma Tekniklerine Giriş

İngilizce essay yazarken edinmiş olduğunuz birtakım beceriler olmalıdır. Bunların ilki düzgün İngilizce paragraflar yazabilmek ve kelime bilgisinin iyi düzeyde olmasıdır. İkinci olarak da genel anlamda İngilizce writing yazma konusunda fikir sahibi olmaktır.

Essay yazma taktikleri konusunda sizlere verilecek ilk ipucu genel olarak konu hakkında bir taslak oluşturmanızdır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde hangi konulara yer verileceği düşünülmeli ve ardından yazı yazmaya başlanılmalıdır.

İngilizce Essay Bölümleri ve Yapısı

Hangi konuda ve hangi türde yazılacak olunursa olsun essaylerin genel olarak bir taslağı vardır.  İngilizce kompozisyon yazma tekniklerinden bahsedilirken üç ana paragraftan bahsedilmektedir. Bu paragrafların uzunlukları ise ifade edilen konulara göre değişmektedir:

 • Giriş paragrafı (Introduction): Bu paragrafta konuya giriş yapılmaktadır. Giriş paragraflarında,  tez cümlesi (thesis statement) denilen ve konuyla ilgili fikrimizi belirten cümleyi içermektedir. Genellikle tek paragraftan oluşan bu kısımda, okuyucu fikre hazırlanmaktadır.
 • Gelişme paragrafı (Developmental paragraphs): Konu hakkında genel olarak tüm argümanların verildiği, konunun derinlemesine tartışıldığı kısım ise gelişme paragrafıdır. Yazının taslağına bağlı kalarak oluşturulan metne göre, bahsedilen örneklerin uzunluğuna göre, 1 – 3 paragraf arasında değişkenlik göstermektedir.
 • Sonuç paragrafı (Conclusion): Adından da anlaşılacağı üzere yazının son kısmını ifade eden bu paragraf, tüm konuyu toparlayıcı nitelikte olmalıdır ve genellikle tek paragraftan oluşmaktadır.

İngilizce Essay Taslağı Hazırlama

İngilizce essay taslağı hazırlanması ilk olarak konuyu anlamak ve neler yazılacağı konusunda düşünmeyi gerektirmektedir. İçeriğin bu kısmında örnek bir konu verilerek onun için essay taslağı hazırlanacak, bu taslağın İngilizce hali verilecek ve ardından essay oluşturulacaktır:

 • Essay konusu: Kedi ve köpek beslemenin insan psikolojisi üzerinde etkisi
 • Giriş paragrafı: Bahsedilecek konunun adı, kedi ve köpek beslemek insan psikolojisi üstünde olumlu etkiye sahiptir. (tez cümlesi / thesis statement)
 • İlk gelişme paragrafı: Kedi ve köpek beslemenin insan sağlığı ve psikolojisi üstüne etkileri
 • İkinci gelişme paragrafı: Verilebilecek olumlu araştırmalar
 • Sonuç paragrafı: Kedi ve köpek beslemek, insanların hayvanlarla tanışması ve streslerini azaltmaları açısından olumludur.
 • Introduction: The name of the subject to be discussed is that feeding cats and dogs has a positive effect on human psychology. (thesis statement)
 • Development 1: The effects of feeding cats and dogs on human health and psychology
 • Development 2: Positive researches to be given
 • Conclusion: Feeding cats and dogs is good for people to meet animals and reduce stress.

İngilizce Essay Hazırlama Örneği

İngilizce essay hazırlamak, birçok örneğin incelenmesini ve bolca pratik yapmayı gerektirir. Ayrıca İngilizce Essay Örnekleri yazımızı inceleyerek sayfasını inceleyerek essay örneklerine bakabilirsiniz.

Yazının bir önceki kısımlarında taslağı hazırlanmış olan konunun, taslağa bağlı kalınarak yazı haline getirilmesi verilecektir. Bu yazıyı inceleyerek, aynı kuralları tüm essay yazılarına uygulayabilirsiniz. İlk başta Türkçesi verilen konunun, ardından İngilizce hali verilecektir.

Bu yazıda, sizlere kedi ve köpek beslemenin insan psikolojisi üzerine etkilerinden bahsedilecektir. Kedi ve köpek besleyen insanların, psikolojilerinin daha iyi olduğu kanıtlanmıştır.

Yapılan bilimsel araştırmalar da evcil hayvanların insan psikolojisine olumlu etkilerini doğrulamaktadır. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kedi ve köpek sahipleri insanların sağlık sorunları yaşamalarını en aza indirmektedir. Bu oran kadınlarda %40, erkeklerde ise %25 oranındadır.  

Sonuç olarak, evcil hayvan beslemek, insan psikolojisi üzerinde olumlu etkiler oluşturmaktadır.

In this article, we will talk about the effects of cat and dog feeding on human psychology. It has been proven that people who keep cats and dogs have a better psychology.

Feeding cats and dogs has a positive effect on human health. Pets, which contribute to both physical and mental health, reduce the stress people experience to a minimum. In addition to changing their lifestyles, pets also improve human relationships.

Scientific researches also confirm the positive effects of pets on human psychology. According to a study conducted in 2015, cat and dog owners minimize the health problems of people. This rate is 40% for women and 25% for men.

As a result, keeping pets has positive effects on human psychology.

İngilizce Kompozisyon Yazımında Bilinmesi Gerekenler

İngilizce kompozisyon yazmak için bilinmesi gerekenler, ilk olarak bahsedilen konunun anlaşılmasıyla başlanmaktadır.  En iyi essay yazma için İngilizce kelime bilgisi oldukça önemlidir. Ardından grammer kurallarına hâkim olunması, kişinin az hatayla başarılı bir yazı ortaya koymasını sağlamaktadır.

Bahsedilen konunun anlaşılmasıyla birlikte, İngilizce essay yazmak için bir planlama yapılması şarttır.  Yazıda bahsedilecek konu başlıkları genel olarak belirlenmeli ve ardından ona uygun bir yazı oluşturulmalıdır.

İngilizce Descriptive (Açıklayıcı) Essay Nasıl Yazılır?

Adından da anlaşılacağı üzere descriptive essay, bir konu hakkında bilgi veren, onun ne olduğunu açıklayan yazı türüdür. ‘’Descriptive essay nasıl yazılır?’’ sorusuna verilecek yanıt ise şöyledir: Bahsedilecek konu hakkında örneğin konu ‘’Eyfel Kulesi nedir?’’ şeklinde olsun. Bu yazı için genel olarak bir araştırma yapılmasını şart koşmaktadır.

Giriş paragrafında konuyla ilgili genel bir bilgi verilip, ardından gelişme paragrafında ise ayrıntılı olarak açıklama yoluna gidilmelidir. Sonuç paragrafında ise verilen tüm bilgiler bir araya toplanmalı ve yazı sonlandırılmalıdır.

İngilizce Avantaj Dezavantaj (Artılar ve Eksiler) Essay Nasıl Yazılır?

Bu essay türünde de bir konunun artı ve eksileri birlikte değerlendirilmektedir. Örneğin essay yazılması istenen konu ‘’Evin tek çocuğu olmanın avantajları ve nelerdir?’’ konusu ise, giriş paragrafında bu konunun bahsedileceğine yer verilmeli; ardından gelişme kısmında ise tartışılacak olan argümanın artı ve eksi noktaları farklı paragraflarda yer almalıdır.

For and Against (Karşılaştırma) Essay Nasıl Yazılır?

İngilizce ‘’for and against essay nasıl yazılır?’’ konusu essay yazan herkesin üstüne düşündüğü bir meseledir. Burada bahsedilen ana unsurda, örnek konunun tüm yanları tartışılabilir. Veya farklı iki konu verilip, kişinin bu konu hakkında düşünceleri ölçülüp; konuların artı ve eksi yanlarını değerlendirmesi istenenebilir.

For and Against essay için giriş paragrafında diğer tüm essaylerde olduğu gibi, konu hakkında kısa bir giriş yapılmalıdır. Ardından tartışılacak konu eğer iki farklı maddeden oluşuyorsa, bir gelişme paragrafında bir konu, öbüründe ise diğer madde tartışılmalıdır. Sonuçta ise verilen tüm bilgiler genel olarak harmanlanıp, kişinin yazı hakkında son sözü söylemesi beklenmektedir.

İngilizce Essay Örnekleri

İçeriğin önceki kısımlarında İngilizce essay kuralları ve nasıl essay yazılır gibi konularda bilgiler verilmiştir. Yazının bundan sonraki kısımlarında ise writing yazma kurallarının en çok test edildiği üç ana kurum olan TOEFL, IELTS ve BUEPT İngilizce essay örneklerini görebilirsiniz.

TOEFL Essay Örneği

TOEFL Essay Topic: Your friend has decided to switch careers, but isn’t sure which to choose. What advice would you give them? Provide reasons and examples to support your response.

When children are young, they asked by adults what they want to be when they grow up. This unfortunately, causes kids to think that they can only have one job for the rest of their life. But, in reality, it is perfectly normal for people to want a change. If my friend was thinking about switching her career, but she didn’t know what she wanted to do, I would give her the following two pieces of advice.

First, if my friend was considering changing her job, I would suggest that she go back to the drawing board. The best career path is one that encompasses three values, each of which everyone gives different weight. The work must allow her to make enough money to live comfortably, it must be something that she is good at, and it must be something that she finds rewarding.

For instance, when I was a lawyer, I was good at my job and I earned plenty of money, but I was not proud of the work I was doing. I decided to leave the legal field behind and pursued a job that I could actually enjoy while helping people. That is when I decided to become a teacher instead. In order to determine which new career will be best for her, my friend will need to do some soul-searching first and then look for a job that will include these three ideals.

Next, if my friend wasn’t sure which new career to choose, but she had a few in mind, I would advise her to job shadow them. As they say, it is best to check the temperature of the water before diving in head first. This happened to my aunt when she wanted to quit her job and become a policewoman. Before signing up at the police academy, she job-shadowed.

She sat in on some of the classes first, to see if she was interested. She interviewed police officers, to find out if the job would be what she expected, and she rode along with them while they were on duty, to learn what it would be like. Ultimately, she discovered that being a policewoman was not the right fit for her. It was better that she job-shadowed first before making the commitment. This is what I would advise my friend to do too.

In summary, if my friend was thinking about leaving her career, but didn’t know which one to choose, I would first recommend to her to search for work that best fit her values. Then, I would suggest that she job-shadows any potential jobs she is considering before she makes her choice.

TOEFL Essay Konusu: Arkadaşınız kariyer planını değiştirmeye karar verdi, ancak ne yapması gerektiğinden tam olarak emin değil. Onlara ne tavsiye edersiniz? Yanıtınızı desteklemek için nedenler ve çeşitli örnekler verin.

Çocuklar küçükken, yetişkinler onlara büyüdükleri zaman ne olmak istediklerini sorarlar. Bu durum, maalesef çocukların hayatlarının geri kalanında yalnızca tek bir işi olabileceğini düşünmelerine neden olmaktadır. Ancak gerçekte, insanların değişiklik istemesi son derece normaldir. Eğer arkadaşım kariyerini değiştirmeyi düşünüyorsa, ancak ne yapmak istediğini bilmiyorsa, ona yazının devamındaki iki tavsiyeyi verirdim.

İlk olarak, eğer arkadaşım işini değiştirmeyi düşünüyorsa, çizim tahtasına geri dönmesini öneririm. Yani aslında en iyi kariyer yolu, her biri herkesin farklı konulara ağırlık verdiği üç değeri kapsayan bir yoldur. Çalışmak, insanların rahat yaşaması için yeterince para kazanmasına izin vermeli, iyi olduğu bir şey olmalı ve ödüllendirici bulduğu bir şey olmalıdır.

Mesela ben avukatken işimde iyiydim ve çok para kazandım ama yaptığım işle gurur duymuyordum. Hukuk alanını geride bırakmaya karar verdim ve insanlara yardım ederken gerçekten zevk alabileceğim farklı bir işin peşinden gittim. Ne yapabileceğimi düşündüm ve öğretmen olmaya karar verdim. Hangi kariyer planının onun için en iyisi olacağını belirlemek için, arkadaşımın önce biraz kendi için araştırma yapması, düşünmesi ve ardından bu üç ideali içeren bir iş bulması gerekecek.

Daha sonra, arkadaşım hangi mesleği seçeceğine emin olmasa ancak aklında birkaç tane alternatif varsa; ona onları gölgede bırakmasını tavsiye ederdim. Hep söylenildiği gibi, dalmadan önce suyun sıcaklığını kontrol etmek en iyisidir. Bu, işini bırakıp polis olmak isteyen teyzemin başına geldi. Polis akademisine kaydolmadan önce işe gölge düşürdü.

İlgilenip ilgilenmediğini görmek için önce bazı derslere oturdu. İşin beklediği gibi olup olmadığını öğrenmek için polislerle görüştü ve görevdeyken onlarla birlikte nasıl olacağını öğrenmek için onlarla birlikte gezdi. Sonunda kadın polis olmanın kendisine uygun olmadığını keşfetti. Karar vermeden önce araştırması yani, önce işe gölge düşürmesi daha iyi oldu. Arkadaşıma da bunu yapmasını tavsiye ederim.

Özetle, eğer arkadaşım şu anki işinden ayrılmayı düşünüyorsa, ancak hangi işi yapabileceğini bilmiyorsa, önce değerlerine en uygun işi aramasını tavsiye ederim. Ardından, seçimini yapmadan önce düşündüğü olası işler üstüne ayrıntılı bir araştırma yapıp karar vermesini öneririm.

IELTS Essay Örneği

IELTS Essay Topic: Doing an enjoyable activity with a child can develop better skills and more creativity than reading. To what extent do you agree? Use reasons and specific examples to explain your answer.

Parents throughout the world place spend time reading with their offspring to prepare them for school where their literacy skills are further developed; however, recent research suggests that focusing on reading at an early age can be detrimental, and participating in fun activities would be far more beneficial. I am a strong advocate of this approach, and the benefits of it will be covered in this essay.

A fundamental reason for this is that there is no biological age for reading, and pushing infants to acquire this skill before they are ready could have repercussions. For example, in the UK, many boys are reluctant readers, possibly because of being forced to read, and this turned them off reading. By focusing on other activities and developing other skills such as creativity and imagination, when they are ready to read, they usually acquire this skill rapidly.

In addition, the importance of encouraging creativity and developing a child’s imagination must be acknowledged. Through play, youngsters develop social and cognitive skills, for example, they are more likely to learn vocabulary through context rather than learning it from a book.

Furthermore, play allows youngsters to mature emotionally, and gain self-confidence. There is no scientific research which suggests reading at a young age is essential for a child’s development, moreover, evidence suggests the reverse is true. In Finland, early years’ education focuses on playing.

Reading is only encouraged if a child shows and interest in developing this skill. This self-directed approach certainly does not result in Finnish school leavers falling behind their foreign counterparts. In fact, Finland was ranked the sixth best in the world in terms of reading.

Despite being a supporter of this non-reading approach, I strongly recommend incorporating bedtime stories into a child’s daily routine. However, reading as a regular daytime activity should be swapped for something which allows the child to develop other skills.

IELTS Essay Konusu: Dünyanın her yerindeki ebeveynler, çocukları okuma yazma becerilerinin daha da geliştirildiği okul ortamına hazırlamak için çocuklarıyla birlikte kitap okumak için zaman harcıyorlar; ancak son araştırmalar, erken yaşta okumaya odaklanmanın zararlı olabileceğini ve eğlenceli aktivitelere katılmanın çok daha faydalı olacağını öne sürüyor. Nedenleri ve örneklerle yanıtınızı oluşturun.

Dünya genelinde erken yaşta okumanın insanlar üzerinde zararlı olabileceğinin temel nedenlerinden biri, okumak için biyolojik bir yaşın olmaması ve bebeklerin henüz hazır olmadan önce bu beceriyi edinmeye zorlamak olabilir. Örneğin, Birleşik Krallık’ta pek çok erkek çocuk, muhtemelen okumaya zorlandıkları için isteksiz okuyucular olmuştur ve bu durum, onları okumaya olan heveslerini engelledi. Diğer etkinliklere odaklananlar ve yaratıcılık ve hayal gücü gibi diğer becerileri geliştirenler, okumaya hazır olduklarında, genellikle bu beceriyi hızla edinmektedirler.

Ayrıca, yaratıcılığı teşvik etmenin ve bir çocuğun hayal gücünü geliştirmenin öneminin de kabul edilmesi gerekmektedir. Oyun yoluyla, gençler sosyal ve bilişsel beceriler geliştirirler, örneğin, kelime dağarcığını kitaptan öğrenmek yerine bağlam yoluyla öğrenme olasılıkları daha yüksektir.

Dahası oyun, gençlerin duygusal olarak olgunlaşmasına ve özgüven kazanmasına olanak tanımaktadır. Küçük yaşta okumanın bir çocuğun gelişimi için gerekli olduğunu ileri süren hiçbir bilimsel araştırma yoktur, ayrıca eldeki veriler bunun tersinin doğru olduğunu göstermektedir. Finlandiya’da ilk yılların eğitimi oyun oynamaya odaklanır.

Okuma, ancak bir çocuk bu beceriyi geliştirmeye ilgi gösterirse teşvik edilir. Bu öz-yönelimli yaklaşım kesinlikle Finli okuldan ayrılanların yabancı meslektaşlarının gerisinde kalmasına neden olmamaktadır. Aslında, Finlandiya okuma açısından dünyanın en iyi altıncı sırada yer almaktadır.

Bu okumama yaklaşımının bir destekçisi olmama rağmen, uyku vakti hikayelerini bir çocuğun günlük rutinine dahil etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bununla birlikte, normal bir gündüz aktivitesi olarak okumak, çocuğun başka beceriler geliştirmesine izin veren bir şeyle değiştirilmelidir.

BUEPT Essay Örneği

BUEPT Essay Topic: Should gun control be carried out in our country or not?

Gun control has been a controversial issue for years. A vast majority of citizens believe that if gun control is strictly enforced, it would quickly reduce the threat of crime. Many innocent people feel they have the right to bear arms for protection, or even for the pleasure of hunting. These people are penalized for protecting their lives, or even for enjoying a common, innocent sport.

To enforce gun control throughout the nation means violating a person’s Constitutional rights. Although some people feel that the issue of gun control will limit crime, the issue should not exist due to the fact that guns are necessary for self defense against crime, and enforcing gun control is violating a citizen’s second amendment right to bear arms.

BUEPT Essay Konusu: Ülkemizde silah kontrolü yapılmalı mı yapılmamalı mı?

Silah kontrolü yıllardır tartışmalı bir konu olmuştur. Vatandaşların büyük çoğunluğu, silah kontrolü sıkı bir şekilde uygulanırsa, bunun suç tehdidini hızla azaltacağına inanıyor. Birçok masum insan, korunmak için silah taşıma hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Hatta bu insanlar, hayatlarını korumaktan, sıradan, masum bir spordan zevk aldıkları için cezalandırılıyor.

Ülke çapında silah kontrolünü uygulamak, bir kişinin anayasal haklarını ihlal etmek anlamına gelir. Bazı insanlar silah kontrolü konusunun suçu sınırlayacağını düşünse de, suça karşı nefsi müdafaa için silahların gerekli olması ve silah kontrolünün uygulanması bir vatandaşın ikinci değişiklik yapma hakkını ihlal ettiği için sorun olmamalıdır.

Bu yazıda ‘’İngilizce kompozisyon nasıl yazılır?’’ konusu ayrıntılı olarak işlenmiştir. İngilizce essay yazmak isteyenlerin yapması gereken en temel husus ise, çeşitli yazı başlıkları keşfedip bunlar hakkında İngilizce makale oluşturmalarıdır. Ancak böylesi bir çalışma ile yazma teknikleri kalıcı hale gelecektir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI