En İyi İngilizce Mail Kalıpları ve Örnekleri

İngilizce mail yazarken dikkat edilmesi gerekenler, tahmin ettiğinizden çok daha fazladır. Zira İngilizce mail yazmak, geçmişteki mektup yazmanın yerini tuttuğu için oldukça büyük önem arz etmektedir. Biz de yazımızda size yardımcı olabilecek nokta atışı bilgileri ve örnekleri paylaşacağız.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce mail yazarken dikkat edilmesi gerekenler, tahmin ettiğinizden çok daha fazladır. Zira İngilizce mail yazmak, geçmişteki mektup yazmanın yerini tuttuğu için oldukça büyük önem arz etmektedir. Biz de yazımızda size yardımcı olabilecek nokta atışı bilgileri ve örnekleri paylaşacağız.  

En Faydalı İngilizce Mail Kalıpları 

Açılış Cümleleri  

I hope you had a good weekend. (Umarım iyi bir hafta sonu geçirmişsindir.) 
I hope you had a great trip. (Umarım harika bir yolculuk geçirmişsindir.) 
Hope you had a nice break. (Umarım güzel bir ara vermişsindir.) 
I hope you are well. (Umarım iyisindir.) 
I hope all is well. (Umarım her şey yolundadır.) 
Hope you’re enjoying your holiday. (Umarım tatilin tadını çıkarırsın.) 
I hope this email finds you well. (Umarım bu e-postayı size doğru göndermişimdir.) 
I hope you enjoyed the event. (Umarım etkinlikten keyif almışsındır.) 
I’m glad we had a chance to chat at the convention. (Kongrede sohbet etme şansımız olmasına sevindim.) 
It was great to see you on Thursday. (Perşembe günü seni görmek çok güzeldi.) 
It was a pleasure to meet you yesterday. (Dün sizinle tanışmak bir zevkti.) 
I am writing to you about our last meeting/your presentation yesterday/our next event. (Size son toplantımız / dünkü sunumunuz / bir sonraki etkinliğimiz hakkında yazıyorum.) 
I am writing to you with regards to/regarding/concerning/in connection with… (Size … ile ilgili / ilgili / ilgili / bağlantılı olarak yazıyorum …) 
I am writing to ask/enquire/let you know/confirm/check/invite you to/to update you on/ask for a favor… (Sormak / sormak / size bildirmek / onaylamak / kontrol etmek / sizi bilgilendirmek / bir iyilik istemek için yazıyorum …) 
I am writing you to follow up on… (Size … konusunda takipte kalmak için yazıyorum …) 
I am contacting you to inform… (Bilgilendirmek için sizinle iletişime geçiyorum …) 
I am reaching out because… (Size ulaşıyorum çünkü …) 
This is just a quick note to… (Bu sadece kısa bir not …) 
This is just a quick reminder… (Bu sadece minik bir hatırlatma …) 
I wanted to let you know that… (Bilmeni istedim ki …) 
Might I take a moment of your time to… (very formal) (Biraz zamanınızı alabilmem mümkün müdür? (çok resmi) ) 
This email is just to let you know that… (Bu e-posta, size şunu bildirmek içindir …) 
I just got your request for… (Az önce isteğinizi aldım …) 
I just read your email about… (E-postanızı şimdi okudum …) 
As we discussed, I would like to send you… (Konuştuğumuz gibi, size göndermek istiyorum …) 
Thank you for your email about… (E-postanız için teşekkür ederiz …) 
Thanks for your email this morning/yesterday/on Wednesday/last month… (Bu sabah / dün / Çarşamba / geçen ay e-postanız için teşekkürler …) 
Thanks for your feedback on/your invitation/your suggestion (/ Davetiniz / öneriniz hakkındaki geri bildiriminiz için teşekkürler) 
Thanks for sending/asking about/attending (Gönderdiğiniz / sorduğunuz / katıldığınız için teşekkürler) 
Thanks for your quick reply. (Hızlı cevabınız için teşekkürler.) 
Thanks for getting back to me so quickly. (Bana bu kadar çabuk döndüğün için teşekkürler.) 
Thank you for reaching out (to me). (Bana ulaştığınız için teşekkür ederim.) 
Sorry for my late reply. (Geç yanıtım için özür dilerim.) 
Sorry it took me so long to get back to you. (Üzgünüm sana geri dönmem çok uzun sürdü.) 
I apologize for the late response. (Geç cevap verdiğim için özür dilerim.) 
Sorry it’s been so long since my last email. (Üzgünüm son e-postamdan bu yana çok uzun zaman geçti.) 
I was sorry to hear about… (Bunu duyduğuma üzüldüm …) 
Please accept our apologies for any inconvenience caused. (Lütfen verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özürlerimizi kabul edin.) 

Mailin Gövdesi 

I’ve attached… (Ekledim…) 
Please find [file] attached. (Lütfen ekteki [dosyayı] bulun.) 
I’m enclosing [file]. ([Dosyayı] ekliyorum.) 
Please see the information below for more details about… (Lütfen daha fazla ayrıntı için aşağıdaki bilgilere bakın …) 
The parts in bold/in red/in blue are my comments/are the changes we made. (Kalın / kırmızı / mavi renkli kısımlar benim yorumlarım / yaptığımız değişikliklerdir.) 
Here’s the document that you asked for, (İşte istediğin belge,) 
I’ve attached [file] for your review. (İncelemeniz için [dosya] ekledim.) 
I’m sending you [file] as a pdf file. (Size [dosya] dosyasını pdf dosyası olarak gönderiyorum.) 
The attached file contains… (Ekteki dosya şunları içerir …) 
Could you please sign the attached form and send it back to us by [date]? (Ekteki formu imzalayıp [tarih] tarihine kadar bize geri gönderebilir misiniz?) 
Here’s the [document] we discussed. (İşte tartıştığımız [belge].) 
[file] is attached. ([dosya] eklenmiştir.) 
Please take a look at the attached file. (Lütfen ekteki dosyaya bir göz atın.) 
Take a look at the [file] I’ve attached to this email. (Bu e-postaya eklediğim [dosyaya] bir göz atın.) 
I’ve attached [file]. ([Dosya] ekledim.) 
Please note that… (Lütfen bunu not al…) 
Could you please…? (Yapar mısın lütfen…?) 
Could you possibly tell me…? (Bana söyleyebilir misin …?) 
Can you please fill out this form? (Lütfen bu formu doldurur musunuz?) 
I’d really appreciate it if you could… (Yapabilirsen gerçekten minnettar olurum …) 
I’d be very grateful if you could… (Yapabilirsen çok minnettar olurum …) 
It would be very helpful if you could send us/me… (Bize / beni göndermeniz çok yardımcı olur …) 
I was wondering if you could/if you would be able to… (Merak ediyordum da yapabilir miydin / yapabilir miydin …) 
If possible, I’d like to know (more) about… (Mümkünse, hakkında (daha fazla) bilmek isterim …) 
Please find my two main questions below. (Lütfen iki ana sorumu aşağıda bulun.) 
I didn’t/don’t fully understand [something]. Could you please explain that again? ([Bir şeyi] tam olarak anlamadım / anlamadım. Lütfen tekrar açıklar mısın?) 
I didn’t quite get your point about [something]. Could you be more specific? ([Bir şey] hakkındaki fikrinizi tam olarak anlayamadım. Daha spesifik olabilir misin?) 
Could you repeat what you said about…? (Hakkında söylediklerini tekrar edebilir misin …?) 
Could you give us some more details on…? (Bize biraz daha detay verebilir misiniz …?) 
If you could please shed some light on this topic, I would really appreciate it. (Bu konuya biraz ışık tutabilirseniz, gerçekten minnettar olurum.) 
Could you please clarify [something]? (Lütfen [bir şeyi] açıklar mısınız?)  
Could you please clarify when you would like us to finish this? (Lütfen bunu ne zaman bitirmemizi istediğinizi açıklar mısınız?) 
When exactly are you expecting to have this feature? (Bu özelliğe tam olarak ne zaman sahip olmayı bekliyorsunuz?) 
Here are the details on… (İşte detaylar …) 
Could you please clarify what you would like us to do about…? (… konusunda ne yapmamızı istediğinizi açıklar mısınız?) 
If I understood you correctly, you would like me to… (Sizi doğru anladıysam, benden yapmamı istersiniz …) 
What exactly do you mean by [something]? ([Bir şey] ile tam olarak neyi kastediyorsunuz?) 
Could you explain what you mean by [something]? ([Bir şey] ile ne demek istediğini açıklayabilir misin?) 
In other words, would you like us to… (Başka bir deyişle, bizden …) 
Thank you for letting me know. (Bana bildirdiğiniz için teşekkür ederim.) 
Thank you for the heads up. (Haber verdiğin için teşekkürler.) 
Thank you for the notice. (İhbar ettiğiniz için teşekkür ederim.) 
Please note… (Lütfen aklınızda bulundurun…) 
Quick reminder… (Hızlı hatırlatma …) 
Just a quick/friendly reminder that… (Sadece hızlı / dostça bir hatırlatma …) 
Thank you for sharing. (Paylaşım için teşekkürler.) 
I’d like to inform you that… (Size bildirmek isterim ki …) 
Just a quick heads up – (Sadece hızlı bir uyarı -) 
Thanks for keeping me in the loop. (Beni gelişmelerden haberdar ettiğin için teşekkürler.) 
Please keep me informed/posted/updated/in the loop. (Lütfen beni bilgilendirin / yayınlayın / güncelleyin / döngüde.) 
Please let me know if this is OK with you. (Lütfen bunun sizin için uygun olup olmadığını bana bildirin.) 
What are your thoughts (on this)? ((Bu konudaki) düşünceleriniz nelerdir?) 
What do you think? (Ne düşünüyorsun?) 
Please let me know what you think. (Lütfen ne düşündüğünü bilmeme izin ver.) 
We just need the thumbs up/the green light. (=we’re waiting for approval). (Sadece onaya / bir yeşil ışığa ihtiyacımız var. (= onay bekliyoruz)) 
You (totally) have the green light! (Siz (tamamen) yeşil ışığa sahipsiniz!) 
He approved of it, so you can go ahead with the project. (O bunu onayladı, böylece projeye devam edebilirsiniz.) 
I’d like to schedule a meeting on [day] if you are available/free then. (Müsaitseniz / boşsanız [gün] için bir toplantı planlamak istiyorum.) 
I am available on [day], if that’s convenient for you. (Sizin için uygunsa [gün] için müsaitim.) 
Would you be available on [day]? If so, I’ll send you an invite shortly. ([Gün] müsait olur muydunuz? Öyleyse, size kısa süre içinde bir davet göndereceğim.) 
Can you make it on [day]? If so, I’ll book accordingly. ([Günde] yapabilir misin? Öyleyse, buna göre rezervasyon yapacağım.) 
I’m afraid I can’t make it on [day]. How about…? (Korkarım [günde] gelemem. Peki ya …?) 
(Due to…) I’m afraid we need to reschedule/delay/postpone/put back/cancel/call off/move/rearrange our meeting. ((Nedeniyle …) Maalesef toplantımızı yeniden planlamamız / ertelememiz / geri koymamız / iptal etmemiz / taşımamız / yeniden düzenlememiz gerekiyor.) 
We are sorry to inform you that the interview/meeting scheduled for [day] will have to be rescheduled. ([Gün] için planlanan görüşmenin / toplantının yeniden planlanması gerekeceğini size bildirmekten üzgünüz.) 
Unfortunately, … (Ne yazık ki, …) 
Unfortunately, we cannot/we are unable to … (Maalesef yapamıyoruz / yapamıyoruz …) 
I’m afraid it will not be possible to… (Korkarım bu mümkün olmayacak …) 
Unfortunately, I have to tell you that… (Maalesef size şunu söylemeliyim …) 
I’m afraid that we can’t… (Korkarım ki yapamayız …) 
We regret to inform you that… (Üzülerek bildiririz ki …) 
I regret to inform you that (due to…) … (Üzülerek bildirmek isterim ki (… nedeniyle) …) 
After careful consideration we have decided (not) to … (Dikkatli bir değerlendirmeden sonra karar verdik (yapmamaya) karar verdik …) 
Due to [reason], it won’t be possible to… ([Neden] nedeniyle, mümkün olmayacak …) 
It’s against company policy to… (Şirket politikasına aykırı …) 
I tried my best, but… (Elimden geleni yaptım, ama …) 
Despite my best efforts, … (En iyi çabalarıma rağmen, …) 
I can’t see how… (Nasıl olduğunu göremiyorum …) 
I’m sorry but it’s out of my hands. (Üzgünüm ama bu benim elimde değil.) 
I’m afraid I won’t be able to… (Korkarım ki yapamayacağım …) 
I’m sorry to tell you that… (Bunu söylediğim için üzgünüm …) 

İngilizce Maillerde Hitap Kalıpları 

Dear Sir – Sevgili Bayım 
Dear Madam – Sevgili Bayan 
Dear Mr. White – Sevgili Bay White 
Dear Mrs. White – Sevgili Bayan (evli) White 
Dear Ms. White – Sevgili Bayan (bekar) White 
To whom it may concern – İlgilisine 
Hi Bradley – Selam Bradley 
Hello Angelina – Merhaba Angelina 
Dear John – Sevgili John 

İngilizce E-maillerde Konu Nasıl Söylenir? 

Mail yazılırken dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da konu kısmının nasıl yazılması gerektiği. Çünkü konu mailin içeriği hakkında kısa ve öz bilgi içerir ve bu bilgi maili alan kişi için anlaşılır, açık, öz ve yeterli olmalıdır. 

İngilizce maillerde de bu durum değişmez ve tıpkı Türkçe mail yazarken olduğu gibi konu kısmına gereken önemi vermek gerekir.  

Örnek olarak bir mailin konusu “İş Başvurum Hk.” şeklinde olabilir ve Türkçe maillerde Hk. kısaltması sıklıkla kullanılır. Hk. kısaltması “hakkında” anlamına gelmektedir. İngilizce ise bu örneği ” Human Resources Assistant Application — Oytum Altan” şeklinde yazabilmektesiniz.  

İş Başvuruları: 

– Referred by Brad White for Creative Writer position – Yaratıcı yazarlık pozisyonu için Brad White referansı ile  

– Human Resources Assistant Application — Brad White – İnsan Kaynakları Asistanı Başvurusu – Brad White 

Mülakat Süreci: 

– Brad White Following Up on Sales Position – Brad White Satış Pozisyonu Takibi 

– Marketing Manager interview follow up – Satış Müdürü Mülakatı Takibi 

– Requesting Project A idea submissions — Due Nov 5 – Proje A fikri sunumu talep etme – 5 Kasım’da Teslim Edilecek 

Employee Survey: Please take by EOD Friday – Çalışan Anketi: Lütfen Cuma günü EOD’ye kadar tamamlayınız 

Toplantı Daveti 

– Meet about social media strategy Tuesday? – Salı günü sosyal medya stratejisi hakkında buluşalım mı? 

– Free to catch up over coffee next week? Önümüzdeki hafta kahve için müsait misin? 

Tanıtma 

– An Introduction: Angelina Joseph Meet Bradley White – Bir Tanıtım: Angelina Joseph, Bradley White ile Tanışın 

– Potential collaboration on TV marketing plan – TV pazarlama planında potansiyel işbirliği 

Pazar Araştırması 

– Mastering Digital Media Webinar — Register Today – Dijital Medya Web Seminerinde Ustalaşma – Bugün Kaydolun 

– John, see how you compare to competitors – John, rakiplere kıyasla nasıl olduğunu gör 

Bilgi Talebi 

– Inquiring about your design services – Tasarım hizmetleriniz hakkında bilgi almak Hk. 

– Request for information on NY venue – NY mekanı hakkında bilgi talebi 

İngilizce Maillerde Talep Nasıl Söylenir? 

İngilizce maillerde bir şey istemenin, ricada bulunmanın da elbette bir etiği ve adabı vardır. Bu mail etiğine göre en samimi arkadaşınızdan bile bir talepte bulunacaksanız “please” kullanmanız beklenir. Çünkü yazışırken karşınızdakini göremezsiniz ve kimse sizin aslında iyi niyetle bir şey istediğinizden emin olamaz.  

Aşağıda en kibardan daha az resmiye doğru İngilizce maillerde talep söyleme cümlelerini ilettik: 

Çok kibar 

I would be grateful if you could send me … . 

I would appreciate if you could … . 

Kibar 

Could you please send me … ? 

Could you send me … , please? 

Kibar ama direkt 

Could you send me … ? 

Would you send me … ? 

En az kibar 

Please send me … . 

Diğer örnekler: 

I would also be grateful if you could send me … . 

I would therefore be grateful if you could send me … . 

Could you therefore please send me … ? 

Could you therefore send me … ? 

Could you also send me … ? 

İngilizce Bilgilendirme Mail Yazımı Nasıldır? 

Bilgi verme ya da bilgilendirme maili yazmanın da bir formatı bulunmakta elbette.  Aşağıda adım adım bu formatı bulabilirsiniz.  

Giriş: 

Bu aşamada klasik bir iş maili üzerinden örnek vereceğiz.  

Nasıl bir hitap kullanmalıyız? Selamlaşmayı basitleştirmek için işte iş durumlarının% 90’ında kullanabileceklerinize dair bazı öneriler: 

– Hi [İlk isim], (samimi) 

  Örnek: Hi Brad 

– Dear Mr./Ms. [Soyad], (resmi) 

  Örnek Dear Ms. White 

– Hello [Ekip adı], (gruplara yazarken) 

  Örnek: Hello Marketing Team 

Belirli bir kişi adı olmayan bir adrese e-posta gönderiyorsanız, “Sayın Bay / Bayan” kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, resmi ” To Whom It May Concern” selamlamasını kullanabilirsiniz. 

Gövde 

Öncelikle kendinizi tanıtın.  

Bir gün birinin gelen kutusunda görünüp onlara tonlarca kelime gönderebildiğinize göre yabancı olamazsınız. Alıcılarınız bilgi istemediyse, bu satır kesinlikle görünmelidir. Ancak, yapmış olsalar bile, yine de biraz kendinizi tanıtmanız gerekir. E-posta adresinizi bilmeyebilirler veya size sorduklarını hatırlamayabilirler. 

Adınızı söyleyin ve onlara kim olduğunuzu anlamaları için bazı ipuçları verin. Birkaç satır halinde yazın. Hayat hikayenizi duymalarına elbette ki gerek yok. 

Ör: 

Hello Mr. Joshua, 

My name is Tony Soprano. We met at the Business Conference in New York City last month and discussed ways my company could help you arranging your budget.  

Mailinizi neden yazdığınızı açıklayın. Yazma amacınızın bilgi sağlamak olduğunu belirtin 

Diyelim ki sizden bilgi talep edildi: 

Örnek: I am writing in reply to your request for information regarding our company’s new tour from Washington to Tokyo. 

Sizden bilgi talep etmedilerse: 

Örnek: I am writing to provide our regular customers about the new product which you may be interested in – (Ürün adı) 

Bilgi Verme 

Bu kesinlikle en önemli ve en uzun kısımdır. Burada siz veya maili göndereceğiniz kişi, konuyla ilgili ne isterse yazabilir.  

Alıcılarınıza tam olarak doğru bilgi verin.  

Gereksiz ayrıntıları atlayın. Mailin alıcılarına sadece bilmeleri gerekenleri yazın. Tüm arka planı veya geçmişi değil, yalnızca önemli noktaları sunun. 

İngilizce Maili Tamamlama 

Ayrıntı isteyen okuyucular için ek bilgi ekleyin veya sunun ya da onları daha fazla bilginin bulunabileceği bir Web sitesine yönlendirin. 

Gerekirse daha fazla yardım önerin. 

Mailinizi klasik olarak “Regards”, “Best” veya “Sincerely” ile bitirin. Bazen alışılagelmişin dışına çıkmak isteyebilirsiniz ve “Look forward to hearing from you”, “Hope this helps”, “Have a great day” veya “Thank you” gibi kalıplar kullanabilirsiniz.  

Ve imzanızla gerçekten “bitirmeyi” unutmayın. 

İngilizce Onaylama ve Anlaşma Maili Nasıl Yazılır? 

I am proud to report that your previously requested 30-day leave of absence has been approved. 

From 1 July 2009 you will be able to take 30 consecutive days off while receiving 35% of your salary. Before leaving, you will need to train an intern for 3 days to complete your job. After completing your 30-day absence, you will return to work in your normal capacity. Your full salary will continue the day you return to work. 

Everyone at the Europe Tobacco Corporation wish you good luck as you join the humanitarian mission to Cuba and look forward to your return! 

Sincerely, 

Bradley Cooper 

Europe Tobacco Corporation 

İngilizce Mail Yazımında Yanıt Nasıl Verilir? 

İngilizce mail yazımında yanıt verirken aşağıdaki ipuçlarına dikkat etmelisiniz: 

1. E-posta yanıtlarınızda açık ve net olun ve belirsiz olmaktan kaçının. 

Bu, ne söylemek istediğinizi bilmeniz gerektiği anlamına geliyor aslında. Ayrıca mümkün olan en kısa kelimelerle kendinizi ifade etmeyi deneyin.. 

Açık, doğrudan ve net bir onay e-postası yanıtı örneğini sizinle paylaşıyoruz. 

Bir Başvuruyu Onaylama 

Dear MrBradley, 

WelcomeYour application to Leaf Digital Agency has been approved. As one of our editorswe are proud to see you among us. 

Bradley, as I said earlierour vision at Leaf Digital Agency is to be a one-stop site where business ownersmarketersand salespeople can learn how to profitably use technology for their businessOur posts are well researchedpractical and rich. As an upcoming blogwe are constantly working to deliver the highest quality posts to our readersIf there is a better post about any of our interests on the internet, we are not doing our job well. 

Find your login details below: 

UsernameBradley Cooper 

Password: Cooper2020 

The entire Leaf Digital Agency team looks forward to establishing a very professional working relationship with you and we are ready to support you in any way possible to better serve our audience. 

Best regards, 

2. Cevaplarınızın bire bir ve mümkünse ben dili ile olmasına dikkat edin.  

Bu sizin e-posta yanıtlarınızın sorumluluğunu almanız ve doğrudan okuyucuyla konuşmanız gerektiği anlamına gelir. 

Örneğin aşağıdaki örnek yerine; 

We would appreciate if you could send the quotation before the weekend. 

Şöyle yazmalısınız: 

I would really appreciate it if you could send me the quotation before the weekend. 

Her e-postadan sonra vereceğiniz yanıtın en iyi şekilde görünmesi için bazı ipuçlarına dikkat etmelisiniz. Örneğin bilmeniz gereken bazı noktalar: 

E-postanızın alıcısının olumlu yanıt vermesini sağlayan şey nedir? 

Onun ilgisini çeken şey nedir? 

Konuya bakış açısı nedir? 

3. Yanıtınızı Kısa, Basit ve Sevimli Tutun. 

E-posta yanıtlarınızın uzunluğuna dikkat edin; okunup okunmayacağını belirlerler. Hatta bu ilke, e-postalara yanıt yazarken hala geçerli olan eski bir yazma ilkesidir. 

Örnek verecek olursak da;  

Dear Mrs. Angelina, 

Forgive the delay in responding to your last email. I was in the process of setting up my own social network; so I had to resign from Google Inc. 

This time I appreciate your invitation to help evaluate the Google Application you are developing, but it may not be in the best interest of the Google administration. You can contact other editors on the Google forum. 

Thank you for your understanding. 

Best regards, 

İngilizce Mail Sonu Kalıp Cümleleri 

İngilizce mail yazarken maili bitirmek de son derece önemlidir. Bu sebeple de sizinle İngilizce mail sonu yazarken kullanabileceğiniz kalıpları Türkçe anlamları ile birlikte paylaşıyoruz.  

Looking forward to hearing from you soon. (Senden Haberler duymayı sabırsızlıkla bekliyorum.) 
I look forward to hearing from you soon. (Yakında sizden haber bekliyorum.) 
Please let me know if this works/if you are available/if that sounds good/if you can/if you can help/if you need to reschedule… (Lütfen bunun işe yarayıp yaramadığını / müsaitseniz / kulağa iyi geliyorsa / yapabiliyorsanız / yardımcı olabilirseniz / yeniden planlamanız gerekirse bize bildirin …) 
I look forward to seeing/meeting you. (Seni görmeyi / tanışmayı dört gözle bekliyorum.) 
See you on Thursday/next week. (Perşembe / önümüzdeki hafta görüşürüz.) 
Thanks. (Teşekkürler.) 
Thank you in advance. (Şimdiden teşekkür ederim.) 
Thank you for everything. (Herşey için teşekkürler.) 
Cheers. (Sevgiler.) 
Any feedback you can give me on this would be greatly/highly/much appreciated. (Bana bu konuda verebileceğiniz herhangi bir geri bildirim çok / oldukça / epey takdir edilecektir.) 
If you could have it ready by tomorrow/the end of next week, I would really appreciate it. (Yarın / önümüzdeki haftanın sonuna kadar hazır hale getirirseniz, gerçekten minnettar olurum.) 
I would appreciate your help in this matter. (Bu konudaki yardımınız için minnettar olurum.) 
I hope you find this helpful. (Umarım bunu faydalı bulursunuz.) 
I hope it’s clearer now. (Umarım şimdi daha nettir.) 
I hope that answers all your questions. (Umarım bu tüm sorularınızı cevaplar.) 
If we can be of any further assistance, please let us know.  (Daha fazla yardımcı olabileceğimiz bir konu varsa lütfen bize bildirin.) 
Let me know if you need any help. (Yardıma ihtiyacın olursa bana haber ver.) 
For further details… (Daha fazla detay için…) 
If you have any (more) questions (about)… (Herhangi (daha fazla) sorunuz varsa (hakkında) …) 
In the meantime, if you need any more information, (Bu arada, daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa,) 
I you need more information/more info/further information, (Daha fazla bilgiye ihtiyacım var,) 
I know that’s a lot to take in, so let me know if anything I’ve said doesn’t make sense. Bunun kabul edilmesi gereken çok şey olduğunu biliyorum, bu yüzden söylediğim herhangi bir şey mantıklı değilse bana bildirin.) 
… please do not hesitate to contact me. (… bana ulaşmaktan çekinmeyin lütfen.) 
… please feel free to contact me/to get in touch. (… lütfen benimle iletişime geçmekten / iletişime geçmekten çekinmeyin.) 
… please let me know. (… Lütfen bana haber ver.) 
… drop me an email/drop me a line. (… bana bir e-posta bırakın / bana bir not bırakın. 
Thanks you for your understanding/for your patience. (Anlayışınız / sabrınız için teşekkürler.) 
Thanks again for your understanding/for your patience. (Anlayışınız / sabrınız için tekrar teşekkürler.) 
Once again, please accept our apologies for any inconvenience caused/for the inconvenience caused/for the delay/for the misunderstanding. (Bir kez daha, herhangi bir rahatsızlıktan / neden olunan rahatsızlıktan / gecikmeden / yanlış anlamadan dolayı özürlerimizi tekrar kabul edin.) 
I hope this is okay with you. (Umarım bu senin için uygundur.) 
I really hope we can find a solution soon. (Umarım yakında bir çözüm bulabiliriz.) 
I hope you can understand. (Umarım anlayabilirsin.) 
Sorry I couldn’t be of more help. (Üzgünüm daha fazla yardımcı olamadım.) 
Best regards, (Saygılarımla,) 
All the best, (Herşey gönlünce olsun,) 
Best wishes, (En iyi dileklerimle,) 
Cheers, (Sevgiler) 
Have a great weekend! (İyi haftasonları!) 
Have a wonderful day! (İyi günler!) 

İngilizce Maillerde Teşekkür Kalıpları 

Maillerde teşekkür ederken bunun birden fazla duruma uyarlanması gerektiğini unutmamalıyız. Biz de resmi ve samimi mailler arasındaki farklara dikkat ederek sizinle örnek teşekkür kalıplarını paylaşacağız. 

Genel Teşekkür Kalıpları 

 1. Thank you so much. 
 1. Thank you very much. 
 1. I appreciate your consideration/guidance/help/time. 
 1. I sincerely appreciate …. 
 1. My sincere appreciation/gratitude/thanks. 
 1. My thanks and appreciation. 
 1. Please accept my deepest thanks. 
 1. Thank you for your time 

İş Dünyası Teşekkür Kalıpları 

 1. I appreciate your assistance and look forward to your continuing to work on our account. 
 1. Many thanks for giving me this opportunity. 
 1. Thank you for referring [individual name] to me for [services provided]. 
 1. Thank you for referring us to [company name]. 
 1. Thanks very much for the assistance you provide my business. It is sincerely appreciated. 

Kişisel Teşekkür Kalıpları 

 1. I am grateful for your support. 
 1. I appreciate you. 
 1. I appreciate your taking the time. 
 1. I value the insights and guidance you provide. 
 1. I wanted to thank you as soon as possible. 
 1. I truly appreciate the confidence you showed in me. 
 1. I very much appreciate your help. 
 1. It was very thoughtful of you. 
 1. Thank you for your assistance. 
 1. Thank you for everything you do. 
 1. You are always so helpful. 
 1. You are the best. 
 1. You have been most helpful. 
 1. You have my gratitude. 

Mesleki ve Kariyerle İlişkili Teşekkür Kalıpları 

 1. I am so very thankful for your time. 
 1. I appreciate the information and advice you have shared. 
 1. I sincerely appreciate the assistance. 
 1. Many thanks for your assistance. 
 1. Many thanks for your time. 
 1. Thank you for accepting my connection request. 
 1. Thank you for connecting with me. It’s an honor! 
 1. Thank you for the assistance you have provided me with during my job search. 
 1. Thank you for all the help you have given me with my job search.  
 1. Thank you for taking the time to talk to me. I very much appreciate the time you spent discussing career options with me. 
 1. Thank you for providing me with advice. 
 1. Thank you for sharing your expertise. 
 1. Thank you for speaking with me. Your insights were truly helpful. 
 1. Thank you for spending time with me. 
 1. Thank you for taking time from your schedule to talk to me. 

İngilizce Mail Örnekleri 

İngilizce mail örnekleri çoğu zaman size mail yazarken nasıl bir yol izleyeceğinize dair fikir verdiği için son derece faydalıdır. Hatta bu kalıpların uygun olması halinde siz de kendinize göre uyarlayıp kullanabilirsiniz.  

İngilizce iş maili, İngilizce toplantı maili, İngilizce tatil e-mail için örnekleri sizinle paylaşıyoruz.  

İngilizce İş Maili Örneği 

Dear MrBradley, 

write as a reference to the current situation with the Europe Airport Project. We have a few questions that we hope you can answer. 

First of all, can you tell us where you are in the Europe Airport Project? We would also appreciate if you can clarify what the current issues with the delivery system are and confirm when you can expect them to be resolved. 

We also requested a copy of the latest project update report at the end of our last meetingUnfortunately we still haven’t received it. We would appreciate it if you convey this to us. 

Can you also confirm if post-installation support covers the equipment 24 hours a dayAnd what is actually included in the supportIn particularwe would like to receive confirmation as to whether parts and labor costs are included in the packageWe need this information as soon as possible. 

And finallywe plan to increase the post-installation support period from your company from 6 months to 12 monthsWe would be very grateful if you could give us a quote for this extension. 

would appreciate it if you deal with these issues immediately. 

look forward to hearing from you. 

Best regards, 

Angelina Morgan 

Development Manager 

İngilizce Toplantı Maili Örneği 

My dear colleagues, 

I hope you’re good. Please find a short note for your diaries. I detail the latest information about this below. 

Delta International Annual General Meeting of the year. 

Date and Time: January 12, 10.00 – 16.00 

Location: Four Seasons Hotel Taksim 

We discussed special rates for Delta International delegates, including family members. Please make all reservations via PA Barbara Koenig who can provide more information. As in previous years, I recommend doing it early. 

Reservation to provide accommodation. I will post the agenda and details o the social program near time. I look forward to seeing you and your families again in the near future. 

Best regards. 

Angelina Jordan 

İngilizce Tatil Email Örneği 

Hello Helly! 

It’s nice to hear from you, and how exciting it is to come! 

You’ve chosen a great area to stay as it’s right next to Gardens by the Bay, a must-see attraction. They burn them at night and kids love it. Another place to take the little ones is the zoo and the Night Safari is really worth doing. Animals are much more active at night than during the day, so they are quite special. 

As for food, there is quite a variety here. I recommend trying Laksa and rock toast – both are really typical Singapore food. You can also eat well and cheaply in the street markets. You should definitely check them out. 

I can’t wait to see you all! 

Angelina 

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

2 thoughts on “En İyi İngilizce Mail Kalıpları ve Örnekleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI