İngilizce Dil ve Kur Seviyeleri: A1’den C2’ye Tanımları

İngilizce dil seviyeleri, İngilizce öğrenmek isteyen herkesin karşısına çıkan konulardan biridir. Bunun nedeni, İngilizce çalışanların hangi seviyede olmasını bilmek istemeleri ve İngilizce seviye testlerinde kendilerine bir seviye ismi kullanılması nedeniyledir.Bu içerikte İngilizce seviyelerinin neler olduğu belirtilmiş ve hangi seviyede ne düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduğundan bahsedilmiştir.

İngilizce dil seviyeleri, İngilizce öğrenmek isteyen herkesin karşısına çıkan konulardan biridir. Bunun nedeni, İngilizce çalışanların hangi seviyede olmasını bilmek istemeleri ve İngilizce seviye testlerinde kendilerine bir seviye ismi kullanılması nedeniyledir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bu içerikte İngilizce seviyelerinin neler olduğu belirtilmiş ve hangi seviyede ne düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduğundan bahsedilmiştir. İçerikte yazan bilgileri okuyarak İngilizce seviyeleri konusunda bilgi edinebilir ve kendi seviyenizi keşfedebilir ve İngilizce öğrenme yöntemleri sayesinde İngilizce seviyenizi ilerletebilirsiniz.

İngilizce Bilme Seviyeleri Nedir?

Resmi olarak bilinen İngilizce seviyeleri 6 adettir. Bunlar: temel başlangıç düzeyi (A1), temel üstü düzey (A2), orta düzey (B1), orta üstü düzey (B2), ileri düzeye başlangıç (C1) ve ileri düzeydir (C2).

İngilizce Dil Seviyelerinin Tanımları ve Özellikleri

‘’İngilizce seviyeleri nelerdir?’’ sorusunun yanıtı daha önce de belirtildiği üzere 6 adettir. İçeriğin bundan sonraki kısmında İngilizce dil seviyeleri tablo olarak verilecek ve ardından İngilizce kur seviyeleri ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

İNGİLİZCE SEVİYELERİ
BEGİNNER(A1) – BAŞLANGIÇ
ELEMENTARY (A2)  – TEMEL ÜSTÜ
PRE – INTERMEDİATE (B1) – ORTA
INTERMEDİATE (B2) – ORTA ÜSTÜ
UPPER – INTERMEDİATE (C1) – İLERİ DÜZEY BAŞLANGICI
ADVANCED (C2) – İLERİ

1. Temel Başlangıç Düzeyi İngilizce: Beginner (A1)

Beginner İngilizce düzeyi nedir? Türkçe anlamına bakıldığında İngilizce seviyeleri arasında başlangıç seviyesi anlamına gelen beginner kişilerin İngilizceyi ilk olarak öğrenmeye başladığı aşamadaki bilgilerini ifade etmektedir. İngilizce seviyesi olarak beginner düzeyde olarak İngilizce bilen kişiler, temel İngilizce kurallarını, günlük konuşmaları içeren kullanımları konuşabilmektedir.

Aynı zamanda beginner seviyesinde olan kişiler, kendilerini tanıtma ve günlük rutinlerinden bahsetme becerisine sahiptir.  Karşısındaki kişilerle mümkün olduğunca yavaş ve düşünerek iletişim kurmakta ve yavaş olarak söylenen şeylerin bir kısmını anlayabilmektedir.  Kısacası İngilizce seviyeleri arasındaki beginner, A1 İngilizce seviyesidir ve ilk düzeyi ifade etmektedir. İngilizce öğrenen herkesin ilk baştaki seviyesine verilen addır.

2.  Temel Üstü İngilizce: Elementary (A2)

Elementary İngilizce düzeyi nedir? Elementary seviyesi, yine Türkçe anlamına göre değerlendirildiğinde, temel seviyenin yani beginner düzeyinin bir tık üstüne verilen addır. Bu seviyede olan kişiler, beginner seviyesine kıyasla kendilerini daha iyi ifade etmekte ve söylenenleri daha iyi anlamaktadır. İngilizce dilbilgisi bilgileri, kelime düzeyleri ve diğer İngilizce konularına hakimiyetleri beginner seviyesine göre daha yüksektir.

İngilizce seviyeleri arasında temel üstü İngilizce seviyesi olan elementary seviyesindeki bireyler, kendilerini daha iyi ifade etmekte, daha rahat konuşmakta, yazmakta ve kendilerine söylenenleri anlamaktadır. Bu seviyeye gelmek için çok uzun soluklu olmasa da, İngilizceyle bir süre ilgilenmek, İngilizce konuları çalışmak, kelime ezberlemek gerekmektedir. Kısaca olarak tekrar belirtmek gerekirse, İngilizce seviyelerinden elementary; temelden bir ileri seviyedir ve kişiler kendilerini nispeten daha iyi ifade etmektedir.

3. Orta Düzey İngilizce: Pre-Intermediate (B1)

Pre-Intermediate düzeyi nedir? İngilizce seviyeleri arasında artık orta düzey olarak ifade edilen pre-intermediate seviyesi, kişilerin tam ayrıntılı olmasa da genel olarak birçok İngilizce kurala hakim olduğu, İngilizce kelime seviyesini kendisini iyi ifade edecek kadar geliştirdiği düzeydir. Aynı zamanda pre-intermediate seviyesinde bireyler iş ya da okul hayatında yaşadıklarını anlatabilecek, kendileri hakkında karşı tarafa pek çok bilgi verebilecek konumdadır. Buna ek olarak kendilerine söylenenleri anlamakta ve yazıyla istediklerini biraz çalışma sonunda da olsa yazabilmektedir.

Her ne kadar yurt dışına çıkmak için iyi düzeyde İngilizce bilinmesi gibi bir düşünce olsa da; pre-intermediate seviyesindekiler eksik kaldıkları noktada kendilerini tamamlamaları amacıyla yanlarına bir sözlük alarak seyahat edebilme şansına sahiptir. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi, bu İngilizce seviyesindekiler, kendilerine söylenenleri anlayabilmekte ve kendilerini ifade edebilmektedir.

Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary ve IELTS’de 4 puana denk gelen pre-intermediate seviyesi; İngilizce TOEFL sınavı puanında da kişinin becerisine bağlı olarak 57-86 puan bandı arasında değişkenlik göstermektedir.

4. Orta Üstü İngilizce: Intermediate (B2)

Intermediate düzeyi nedir? İngilizce kur seviyeleri arasında orta üstü İngilizce seviyesinden olan intermediate seviyesi, artık bireylerin kendilerini oldukça iyi düzeyde ifade edebildiği seviyeler arasındadır. Bu seviyede İngilizce bilen kişiler, zaman zaman zorluk çekebiliyor olsa da; ağırlıklı olarak akıcı ve anlaşılır bir biçimde iletişime girebilmektedir.

Aynı zamanda bu seviyeden itibaren artık bireyler, günlük hayata dair konuşmaların çok daha ötesinde de İngilizce bilgilerini kullanabilirler. Bir konuyla ilgili deneme yazısı yazabilir, akıcı bir biçimde İngilizce konuşabilir ve hatta kendilerine özgü bir aksan dahi kullanabilirler. Bu nedenle kelimelerin doğru telaffuzlarına da genel olarak

Intermediate seviyesindeki bireyler; İngilizce yazılar yazmalarının ötesinde, aklın erdiği somut konular kadar, soyut konuların da olduğu konuşmalara dahil olup, metin çevirileri de yapabilir. Intermediate seviyesi yani B2 seviyesindeki herkes, ‘’Ben İngilizce konuşabiliyorum.’’ cümlesini rahatlıkla kurabilir.

Intermediate düzeyinde İngilizce bilenler resmi olarak kabul edilen dil sınavlarında oldukça yüksek puan aralıklarına dahildir. Bunlar; Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage ve  IELTS sınavlarında 5-6; TOEFL’da ise 87-109’a puana denktir.

5. İleri Düzey İngilizce Başlangıcı: Upper-Intermediate (C1)

Upper-intermediate düzeyi nedir? Upper-intermediate düzeyinde İngilizce seviyesi, İngilizce dil seviyeleri arasında en yüksek İngilizce seviyesinin bir altındadır. İleri düzey İngilizce seviyesinin başlangıç noktasını ifade etmektedir. C1 seviyesinde İngilizce bilenler, günlük hayatın her alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmekte; kendilerine söylenenleri anlamakta ve onlara verilen bir metni de rahatlıkla Türkçeye çevirebilmektedir.

İngilizcenin genel olarak iyi düzeyde konuşulduğu bu İngilizce seviyesinde; artık dileyenler akademik düzeyde İngilizce öğrenmeye başlamakta ve makale yazacak seviyeye gelmenin ilk adımını atabilmektedir. B2 düzeyinde İngilizce bilenler; sunum yapabilmekte, mailleri anlamakta ve onlara cevap verebilmektedir. Hatta izledikleri film ya da dizileri alt yazıya ihtiyaç duymadan seyretmekte ve söylenenleri büyük ölçüde anlamaktadır.

İngilizce sınav türlerinde denklikleri ise; Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher ve IELTS’de seviye 7’ye denk gelirken; bu eşitlik TOEFL sınavında 110-120, TOEIC sınavında ise 880 puan şeklindedir.

6. İleri Düzey İngilizce: Advanced (C2)

Advanced düzeyi nedir? İngilizce seviyeleri arasında ileri düzeyde olan ve C2 seviyesi; artık İngilizce konusunda gelinebilecek son resmi noktadır. Bundan sonra edinilen tüm bilgiler, kişinin tesadüfen karşılaştığı noktalardır. Bu İngilizce seviyesinde olan bireyler,  İngilizceyi anadilleri gibi kullanmaktadır.

Aklından geçilen her şeyin ayrıntılı bir biçimde ifade edildiği bu seviyede; uzun konuşmalar rahatlıkla anlaşılmakta ve makale düzeyinde yazılar dahi kaleme alınmaktadır. Aynı zamanda C2 seviyesindeki kişiler yine İngilizce altyazı kullanmadan film ve dizileri sorunsuzca izleyebilmektedir. Katıldıkları bir konferansı hiçbir çeviriye ihtiyaç duymadan dinlemekte hatta kendi konuşmalarını da yapabilecek düzeyde kendilerini ifade etmektedir.  

İleri düzeyde yani C2 seviyesinde İngilizce bilenler; İngilizce konusunda herhangi bir dil yaşamayan, yurt dışında bir İngiliz kadar rahat yaşayabilen ve kendilerini ifade edebilen, tüm basılı yayınları sözlüğe ihtiyaç duymadan okuyabilen kişilerdir. Bu İngilizce seviyesi IELTS sınav sistemine göre 8-9 puana denk gelmektedir.

İngilizce Öğrenme Yöntemleri

İngilizce öğrenme yöntemleri, İngilizce seviyesini geliştirmek isteyen herkesin başvurduğu metotların arasında yer almaktadır. Aşağıda verilen yaygın İngilizce öğrenme yöntemlerini uygulayarak İngilizce seviyeleri arasında üst sıralarda yer alabilirsiniz. Bu yöntemleri düzenli olarak uygulamak, İngilizce dil becerisinin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. İngilizce öğrenme yöntemi konusunda ayrıntılı bilgi edinmek için içeriği inceleyebilirsiniz.

1. İngilizce Dil Bilgisi Kurallarını Öğrenmek

İngilizce dili, yaygın olarak 4 ana unsurda incelenmektedir. Bu kısımlar, Reading (okuma), Listening (dinleme), Writing (yazma), Speaking (konuşma) şeklinde kabul görmektedir.  İngilizcenin bu dört alanında da yetkinlik kazanmak, İngilizceyi tam olarak öğrenmek ve kişilerin kendini ifade etmesi için elzemdir ancak İngilizce öğrenmeye başlayan herkes ilk olarak İngilizce dil kurallarına genel olarak hakim olmalıdır. Dil bilgisi kurallarını bilmeyenler, okuduklarınızı ve dinlediklerinizi anlamamakta, yazı ve kendilerini iyi ifade edememektedir.

Düzenli olarak İngilizce dil bilgisi kurallarını tekrarlamak, örnek cümle ve metin incelemesi yapmak; kişinin İngilizce seviyesini geliştirmede katkı sağlamaktadır. Yabancı dil bilgisi kurallarını öğrenmek için gerek online gerekse basılı pek çok kaynak bulunmaktadır.

İngilizce seviyesini geliştirme konusunda kişilere en çok yardımcı olacak kaynakların başında ise Longman ve Cambridge yayınlarının kitapları gelmektedir. Aynı zamanda online internet sitelerinde de pek çok konu anlatımı bulunmaktadır. Her gün belli sürelerde İngilizce dil bilgisi kurallarını çalışıldığında, kısa sürede çok ilerleme görülmektedir.

2. Mümkün Olduğunca Fazla Kelime Öğrenmek

Dil bilgisi kurallarına hakim olunmasına ek olarak, İngilizce seviye tespitinde bir diğer önemli konu da bol kelime bilgisidir. Kişinin kendini ifade etmesi için İngilizce kelime bilmesi ve bu kelimeleri sıkça kullanması, dil becerisini büyük ölçüde geliştirecektir. Her ne kadar İngilizce kelime öğrenmenin pek bir sonu olmasa da her gün 10 yeni kelime öğrenilmesi, yıllık 3600’ü aşkın kelimedir ve bu da oldukça iyi bir orandır.

İngilizce kelimelerin öğrenilmesi için birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden hangisinin en uygun olduğu, kişinin öğrenme sürecine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.  Kelime öğrenme yöntemlerinin ilki kartlar hazırlamaktır. Kişinin kendisine notlar hazırlayarak ve bunları tekrar ederek ilerlemesi kelime öğrenme sürecinde etkili olmaktadır. Küçük kartlara her gün öğrendiğiniz kelimeleri ve anlamlarını yazılarak tekrar edilmesi, eğlenceli ve öğretici bir aktivite olarak değerlendirilmektedir.

Kelime kartları hazırlamanın yanında yaygın olan bir diğer kelime öğrenme yolu ise, kişinin kendisine özel kelime defteri hazırlamasıdır. Bir telefon numarası yani fihrist defterine alfabetik sıraya göre kelimeleri yazılmasının arından bunlarla ilgili bir cümle örneği de eklenmesi; İngilizce seviyeleri ne olursa olsun herkesin başvurduğu bir yöntemdir. Aynı zamanda öğrenilen kelimelerin sesli bir şekilde çalışılması da birçok duyuyu eş zamanlı olarak harekete geçirdiğinizden öğrenme hızını artırmaktadır.

3. İngilizce Şarkılar Dinlemek

Günlük hayatın her anında sıklıkla yapılan müzik dinleme, İngilizce öğrenmeye en çok katkı sağlayan uygulamalardandır. Kişilerin sevdiği türlerde İngilizce şarkılar dinlemesi ve bunu şarkı sözlerinin anlamına bakarak yapmaları; hem dinleme becerisine ve hem de kelime haznesine katkı sağlamaktadır.

Yeni İngilizce şarkılar keşfederken eş zamanlı olarak şarkının sözlerini açılması şeklinde yapılan uygulama, İngilizce seviyesinin hızla artmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın bir diğer aşaması da; kullanılan kelimelerin telaffuzunu öğrenmeye çalışılması ve daha sonraları ise aynı anda şarkıya eşlik edilmesidir.  

Kişilerin bilmedikleri kelimelerin anlamlarına bakması ve bunları kelime defterlerine yazması da, kelimelerle haşır neşir olma olasılığını artırdığı için kişilerin yabancı dilinizi geliştirme imkanı sağlamaktadır.

4. İngilizce dizi, film ya da programları izlemek

İngilizce geliştirmek konusunda ilk duyulan yöntemlerden biri ise kuşkusuz İngilizce dizi ya da film izlemektir. İngilizce öğrenen herkesin, sevdikleri herhangi türdeki dizileri izlemeleri onların İngilzce öğrenmeleri için kendilerine faydalı olacaktır. Hangi türden dizi ya da film izlenecek olunursa olsun, mutlaka yabancı bir şeyler izlemek İngilizce öğrenmek için neredeyse şarttır. Bu sayede İngilizce seviyeleri yanında hem İngilizce bilgisi hem de genel kültür büyük ölçüde gelişecektir.

Okulda ya da iş giderken, telefonlara indirilebilecek kısa süreli dizilerle yolculuk daha keyifli bir hale getirilmekte hem de İngilizce seviyesi geliştirilmektedir. İngilizce diziler sayesinde, bireylerin günlük konuşma diline dair birçok kalıbı öğrenmeleri söz konusudur. Diziler ilk olarak Türkçe alt yazılı bir biçimde izleniyor olsa da; ancak daha sonraları İngilizce alt yazılı olarak izlenmesi hangi kelimenin nasıl telaffuz edildiğini gösterme konusunda İngilizce öğrenenler için kılavuz niteliğindedir.

5. İngilizce kitaplar, gazeteler ve dergiler okumak.

İngilizcenizi geliştirmek için yapılacak en etkili çalışmalardan bir diğeri ise, İngilizce seviyelerine uygun olarak kişilerin kitap, gazete ve dergileri okumasıdır. Bu çalışma metodu da en az diğerleri kadar etkili ve kalıcı sonuçlar vermektedir. İngilizce öğrenen herkes, ilk başta kelimeleri anlamadığı için şikayet ediyor olsa da; bu şikayetler zamanla son bulacak ve buna bağlı olarak İngilizce kelime bilgisi de artış gösterecektir.

İngilizce seviyelerine uygun olan haberler ise, Levels In English üzerinden takip edilebilir; buna ek olarak da Newsweek ya da The Guardian gibi gazeteleri de incelenebilmektedir. Aynı zamanda BBC’nin web sitesine girerek oradan çeşitli kaynaklar edinmek ya da internet aracılığıyla seviyenize uygun pek çok metin araştırması yapmak İngilizce öğrenenlerin sıkça başvurduğu yollardandır.  

İngilizce kitap okuma etkinliği için ise, daha önce okunan ve Türkçe hallerine aşina olunan hikaye kitaplarından başlamak en doğru olan yöntemdir. Penguen Readers, Mira Publishing gibi yayın evlerinin çıkardığı kitaplar, İngilizce seviyelerine göre tercih edilmektedir.

6. Yabancı arkadaşlar edinmek

Yurtdışına çıkmadan yabancı insanlarla tanışmak nispeten daha zor gibi görünebilir ancak günümüz modern dünyasında bu durum oldukça kolay ilerlemektedir. İngilizce öğrenen herkes mektup arkadaşı edinilmesine imkan tanıyan, karşılıklı olarak bireylerin birbirinize bildikleri dilleri öğretebileceğiniz çeşitli sosyal platformlara internet aracılığıyla ulaşabilmektedir. Italki.com veya interpals.com gibi sitelerden de arkadaş edinmek ve bu şekilde İngilizce seviyelerini geliştirmek yaygın bir yöntemdir.  Aynı zamanda kullanılan bir diğer metot da Tandem gibi telefon üzerinden erişim sağlayabildiğiniz uygulamalardır.

7. İngilizce podcastler dinlemek

İngilizce şarkı dinlemenin İngilizce seviyesi için ne kadar önemli olduğundan daha önce bahsedilmiştir. Bu madde de İngilizce şarkılar maddesine benzerlikler göstermekte ve tıpkı onun gibi İngilizce seviyesini geliştirmek için katkı sağlamaktadır. Günlük hayatın her alanında kişilerin ilgisini çeken ve onlara faydalı olacak çeşitli konularda podcastler dinlemek; hem İngilizce öğrenmek hem de kişisel gelişime katkı sağlamak için ideal bir yoldur.  

Örneğin, BBC Learning English ya da Freakonomics gibi kaynaklara erişim sağlayarak onların podcastlerini dinleyerek, İngilizce dili arasındaki aksan farklılıklarını da keşfetmek mümkündür. Bunun yanı sıra; popüler müzik dinleme uygulaması olan Spotify’da da bulunan çeşitli podcastleri de İngilizce seviyelerini geliştirmek isteyenler için idealdir.

8.Yurtdışına gitme imkanlarını keşfetmek

Tüm anlatılan yöntemler arasında İngilizce seviyesi için en kalıcı ve etkili çözümler sunan yöntem aslında, kişilerin yurt dışına gitmeleridir. Kişilerin İngilizce konuşmaya bir nevi mecbur kalması nedeniyle, her geçen gün zorlanılıyor olsa da; İngilizce seviyeleri için büyük bir hızla gelişme kat edilmektedir.

Yurt dışına çıkmak için birçok alternatif yol mevcuttur. Bunlar eğitim ve sertifika programları gibi nispeten daha ücretli uygulamalar olmasının yanında; çeşitli gönüllü kuruluşlar aracılığıyla projelerde yer almak da olabilmektedir. Aynı zamanda kişilerin üniversite döneminde yararlanabilecekleri Erasmus programı da, İngilizce seviye geliştirmek için kişilere yardımcı olacak imkanlardan biridir. Bunun dışında en çok bilinen bir diğer olanak ise Work and Travel’dır. Bu sayede kişiler hem İngilizce öğrenmekte hem de para kazanmaktadır.  Yurt dışında uygun fiyatla seyahat edilmesi ve aynı zamanda İngilizce öğrenilmesi için tercih edilecek bir diğer uygulama ise Interrail’dir.

İngilizcede D Seviyesi Ne Demektir?

İngilizce D seviyesi, İngilizce dil seviyelerini gösteren puanlamalardan biridir. İngilizce D seviyesine sahip olanların sınavlarda almış oldukları puan 60-69 arasında değişmektedir. İngilizcede resmi olarak kabul edilen baraj üstü seviyelerinin en düşüğü ise E seviyesidir. 50 ila 59 puan arasında değişen bu seviyenin bir üstü İngilizce D seviyesidir. YDS yani Yabancı Dil Sınavında kabul edilen D seviyesi ise orta seviyenin bir alt seviyesi olarak da kabul edilmektedir.

İngilizcede Hangi Seviyede Olduğunuzu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

‘’İngilizce seviyemi nasıl öğrenirim?’’ sorusu, İngilizce çalışan herkesin araştırdığı konuların başında gelmektedir. İngilizcede hangi seviyede olduğunuzu anlamak için belli başlı internet sitelerinde İngilizce testler mevcuttur. Bu testlerdeki grammer sorularına yanıt vererek, İngilizce seviyenizin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Ve dil kurslarına kayıt yaptırmak isterseniz, gireceğiniz İngilizce seviye testi sınavında da İngilizce seviyeleri arasında hangisine dahil edileceğinizi öğrenebilirsiniz.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI