İngilizce Burçlar: Burçların İngilizce İsimleri ve Özellikleri

Burçlar senenin 12 ayı olduğu gibi 12 tanedir ve 4 element olarak gruplara ayrılır. 3 ateş elementi, 3 toprak elementi, 3 hava elementi ve 3 su elementi olan burç vardır. Aşağıdaki yazımızda bu burçlar hakkında İngilizce olarak detayli bilgilendirmeleri görebilirsiniz.

Burçlar senenin 12 ayı olduğu gibi 12 tanedir ve 4 element olarak gruplara ayrılır. 3 ateş elementi, 3 toprak elementi, 3 hava elementi ve 3 su elementi olan burç vardır. Aşağıdaki yazımızda bu burçlar hakkında İngilizce olarak detayli bilgilendirmeleri görebilirsiniz.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce Burçların Yazılışı, Okunuşu ve Türkçe Anlamları

YazılışıOkunuşuTürkçe Anlamı
ArieseriyısKoç
LeolioAslan
SagittariussacitariyısYay
TaurustourısBoğa
VirgovirgoBaşak
CapricornkeprikornOğlak
Geminiceminiİkizler
LibralibraTerazi
AquariusakuveriusKova
CancerkensırYengeç
ScorpioskorpiyoAkrep
PiscespaysiisBalık

İngilizce Burçlar ve Özellikleri

Koç Burcu (Aries) İngilizce Özellikleri

21 March- 21 April

21 Mart- 21 Nisan

Positive qualities: Straightforward, Energetic, Leader, Honest, Active.  

Pozitif özellikleri: Açık sözlü, Enerjik, Lider, Dürüst, Aktif.

Negative qualities: Egocentric, Impetuous, Aggressive, Indecisive.

Negatif özellikleri: Egoist, Kararsız, Agresif, Sabırsız.

Planet: Mars   Gezegeni: Mars

Element: Fire   Elementi: Ateş

Lucky Gemstones: Ruby   Uğurlu Taşı: Yakut

Lucky Colour: Red   Uğurlu Rengi: Kırmızı

Koç burcu insanları genellikle çok enerjik ve hareketli olurlar. Etrafa yaydıkları enerjiyle de bunu hemen her ortamda belli ederler. Liderlik özelliklerine sahip olmalarının yanı sıra cesur ve atılgan kişiliğe sahip insanlardır. Cesur olmalarının sebeplerinden biri ise özgüvenlerinin çok yüksek olmasıdır. Kesin konuşmayı ve açık sözlü olmayı severler fakat bazen dürüstülüğün dozunu fazla kaçırırlarsa çevreleri tarafından burnu havada olarak görülebilirler. Çoğu şeyi yapmaktan çekinmezler fakat kararsız kaldıkları an çok fazladır.

Aries people generally are known as energetic and active. The energy they spread show their qualities as soon as possible. They have leadership qualities besides they are bold and venturous. They are bold because they have high self-esteem. They love to be straightforward, but if they are being honest too much they can be seen arrogant. They feel free to do anything they want but they are very indecisive in many situations.

Aslan Burcu (Leo) İngilizce Özellikleri

23 July- 22 August

23 Temmuz- 22 Ağustos

Positive qualities: Generous, Creative, Organized, Open Minded, Authoritative.

Pozitif özellikleri: Cömert, Yaratıcı, Düzenli, Açık görüşlü, Otoriter.

Negative qualities: Snob, Intolerant, Dictator, Pretentious, Bighead.

Negatif özellikleri: Burnu havada, Anlayışsız, Diktatör, Kendini beğenmiş, Gösterişçi.

Planet: Sun   Gezegeni: Güneş

Element: Fire   Element: Ateş

Lucky Gemstones: Diamond   Uğurlu Taşı: Elmas

Lucky Colour: Yellow, Orange   Uğulu Renk: Sarı, Turuncu

Aslan burcu insanının kendine güvenen ve burnu havada tavırları vardır. Bu nedenle çevreleri tarafından bazen kaba ve kendini beğenmiş olarak görülürler ama aynı zamanda çok cömert ve fedakar oldukları da bir gerçektir. Otoriter tavırlarıyla yönetmeyi sever ve çevresindeki insanlara da bu şekilde yaklaşır. Kötü özelliklerinin yanı sıra yeri geldiğinde çok kibar ve nazik insanlardır bu nedenle de çevresinde tanınan ve sevilen kişiler olurlar. Bazen çok duygusal olabilirler ama bu duygusallıkları egolarıyla çatışır.

Leo people have confident and arrogant manners. That is why they are sometimes perceived as rude and snob, but at the same time, they are very generous and self-sacrificing. They love to lead with their authoritative attitude and they lead their surroundings too. Apart from their bad qualities, they are very kind and polite. The politeness makes them popular. They can be emotional sometimes, but their emotions and ego will conflict with each other.

Yay Burcu (Sagittarius) İngilizce Özellikleri

22 November- 21 December

22 Kasım- 21 Aralık

Positive qualities: Cheerful, Open Minded, Outgoing, Free Spirited, Imaginative, Sportive, Lucky.

Pozitif özellikleri: Neşeli, Açık görüşlü, Dışa dönük, Özgür ruhlu, Hayal gücü kuvvetli, Sportif, Şanslı.

Negative qualities: Extra Optimistic, Irresponsible, Impatience, Capricious.

Negatif özellikleri: Çok fazla iyimser, Sorumsuz, Sabırsız, Kaprisli.

Planet: Jupiter   Gezegen: Jüpiter

Element: Fire    Element: Ateş

Lucky Gemstones: Turquois   Uğurlu Taşı: Turkuaz

Lucky Colour: Violet   Uğurlu Renk: Mor

Yay burçları doğayla iç içe olmayı severler ve aynı zamanda çok sportiflerdir. Özgür ruhları da bu özellikleriyle birleşince onlara hiçbir şey engel olamaz! Arkadaş ortamlarında enerjik ve eğlenceli kişi rolünü üstlenirler. Çok pozitif düşünmeleri olaylara ne kadar iyi niyetli yaklaştıklarını gösterir fakat bu durum zaman zaman çok üzülmelerine sebep olabilir. Hep mutlu olmayı seçerler.

Sagittarius people love to be with nature and at the same time they are very sportive. Nothing can be an obstacle in front of their free-spirited attitude. They are funny and cheerful ones in their friend groups. Sometimes their overly optimistic perspective can hurt them. They generally choose to be happy all the time.

Boğa Burcu (Taurus) İngilizce Özellikleri

20 April- 20 May

20 Nisan- 20 Mayıs

Positive qualities: Loyal, Reliable, Practical, Patient, Determined, Warm Blooded, Into Art.

Pozitif özellikleri: Sadık, Güvenilir, Pratik, Kararlı, Sıcakkanlı, Sanata düşkün.

Negative qualities: Lazy, Boring, Conservative, Stubborn, Inflexible.

Negatif özellikleri: Tembel, Sıkıcı, Tutucu, Dikbaşlı, İnatçı.

Planet: Venus   Gezegeni: Venüs

Element: Earth   Element: Toprak

Lucky Gemstones: Emerald   Uğurlu Taşı: Zümrüt

Lucky Colour: Blue, Purple   Uğurlu Renk: Mavi, Mor

Güvenilir kişilikleriyle geniş bir arkadaş grubuna sahip olan boğa burçları aynı zamanda çok sıcakkanlı insanlardır. Genellikle sanatsever bir kişilikleri vardır ve çoğu zaman duygularıyla hareket ederler. İstedikleri ve azimli oldukları zaman kararlı bir şekilde başarıya ulaşabilirler. Ama öbür yandan da rahatlarına çok düşkündürler ve tembellik yapmayı severler. Bu durum bazen işlerini ertelemelerine sebep olur. Bazı durumlarda esnek davranamayıp katı durabilirler bu da onları sıkıcı biri gibi gösterebilir.

They have a large group of friends with their reliable and friendly behaviours. They generally act with the help of their emotions and they are art lovers. They can achieve success if they want to be determined. On the other hand, they love being lazy and they love their comfort zone. This situation shows that they sometimes are procrastinators. Sometimes they can be inflexible and this makes them boring.  

Başak Burcu (Virgo) İngilizce Özellikleri

23 August- 22 September

23 Ağustos- 22 Eylül

Positive qualities: Friendly, Clean, Neat, Modest, Funny, Helpful.

Pozitif özellikleri: Arkadaş canlısı, Temiz, Düzenli, Alçak gönüllü, Eğlenceli, Yardımsever.

Negative qualities: Sceptical, Cold, Conservative, Inflexible.

Negatif özellikleri: Kuşkucu, Soğuk, Tutucu, İnatçı.

Planet: Mercury   Gezegen: Merkür

Element: Earth    Element: Toprak

Lucky Gemstones: Sardonyx   Uğurlu Taşı: Sarı Akik

Lucky Colour: Green, Dark Brown   Uğurlu Renk: Yeşil, Koyu Kahverengi

Başak burçları çok düzenli ve titiz insanlardır. Bir şeyleri düzenlemeyi ve temizlemeyi severler. Onları belkide en rahatsız eden şey pislik ve dağınıklıktır. Bazen çok mantıkçı davranarak burnu havada gibi gözükebilirler, bu nedenle bazen soğuk insanlardır. Her şeye mantıkla yaklaştıkları için pratik ve zeki olurlar.

Virgo people are very clean and neat. They love to organize and tidy everything. The most annoying thing for them is dirt and mess. They approach everything logically and this can be seen as arrogant and cold to some people. They are practical and smart.

Oğlak Burcu (Capricorn) İngilizce Özellikleri

22 December- 20 January

22 Aralık- 20 Ocak

Positive qualities: Wise, Positive, Ambitious, Thoughtful, Workaholic, Dignified.

Pozitif özellikleri: Bilge, Pozitif, Hırslı, Düşünceli, İşkolik, Onurlu.

Negative qualities: Nervous, Suspicious, Authoritative, Depressive, Selfish.

Negatif özellikleri: Sinirli, Şüpheci, Otoriter, Depresif, Bencil.

Planet: Saturn   Gezegen: Satürn

Element: Earth   Element: Toprak

Lucky Gemstones: Blue Sapphire, Amethyst   Uğurlu Taşı: Mavi Safir, Ametist

Lucky Colour:  Black, Indigo    Uğurlu Renk: Siyah, İndigo

Çok mantıklı ve akılcı olan oğlaklar çevrelerinde genellikle soğuk olarak görülürler. İşlerine çok düşkün ve çalışkandırlar. Geleceğe dair plan yapmak ne kadar hoşlarına gitse de zaman zaman onları endişe içinde sokar. Hırslı bir yapıları vardır. Konuştukları zaman ve arkadaş gruplarında çok eğlenceli olurlar. İstedikleri şey yolunda gitmediğinde ya da gelecekleri hakkında kaygılandıklarında depresif olabilirler. Çok gerçekçi bakış açıları vardır.

Capricorns are cold people who are logical and rational. They are workaholic and hardworking. They like to plan their future, but sometimes it causes them anxiety. They are ambitious. They are very talkative and funny in their friend groups. They can be depressive when things didn’t go well and they have anxiety about their future. They have a very realistic perspective.

İkizler Burcu (Gemini) İngilizce Özellikleri

22 May- 21 June

22 Mayıs- 21 Haziran

Positive qualities: Intellectual, Quick Learner, Talkative, Innovative.

Pozitif özellikleri: Entellektüel, Hızlı öğrenir, Konuşkan, Üretken.

Negative qualities: Unstable, Unreliable, Shallow, Gossiper.

Negatif özellikleri: Dengesiz, Güvenilmez, Yüzeysel, Dedikoducu.

Planet: Mercury   Gezegen: Merkür

Element: Air   Element: Hava

Lucky Gemstones: Onyx   Uğurlu Taş: Oniks

Lucky Colour: Yellow, Orange   Uğurlu Renk: Sarı, Turuncu

İkizler burcu insanı genellikle çok fazla duyguyu bir anda yaşar ve dengesiz kararlar verebilir. Bir anı bir anını tutmayabilir. Çevrelerinde sosyalleşmeyi seven konuşkan bir yapıları vardır bu nedenle de popüler insanlardır. Kendilerine çok güvenirler ve böylece de çekici bir görüntü oluştururlar.

Gemini people are generally experiencing many emotions at the same time and they have unstable decisions. They are very sociable and talkative, that is why they are popular. They have high self-esteem and they portray a very attractive image.

Terazi Burcu (Libra) İngilizce Özellikleri

23 September- 22 October

23 Eylül- 22 Ekim

Positive qualities: Cute, Elegant, Attractive, Smart, Creative, Romantic.

Pozitif özellikleri: Tatlı, Şık, Çekici, Zeki, Yaratıcı, Romantik.

Negative qualities: Imbalanced, Unreliable, Lazy, Indecisive.

Negatif özellikleri: Dengesiz, Güvenilmez, Tembel, İnatçı.

Planet: Venus   Gezegen: Venüs

Element: Air   Element: Hava

Lucky Gemstones: Opal, Emerald   Uğurlu Taş: Opal, Zümrüt

Lucky Colour: Blue, Purple   Uğurlu Renk: Mavi, Mor

Terazi burçları bazen çok dengeli bazen de çok dengesiz olabilirler. Şıklığa ve paraya çok önem veren bu burç çalışırken azimli olur. Girdikleri ortamlarda çekici bir görüntü sergilerler, eğlenceli kişilikleriyle çok kolay bir şekilde arkadaş edinebilirler. Tatlı ve sevecen bir yapısı vardır, yeri geldiğinde çok nazik olabilirler. Pahalı zevkleri vardır.

Libra people can be sometimes very balanced, but they can be very imbalanced at the same time. They care for elegance and money, they are very ambitious. They portray a very attractive image and they can get friends very easily with their funny behaviours. They are cute and affectionate, they can be very kind sometimes. They have luxurious interests.

Kova Burcu (Aquarius) İngilizce Özellikleri

21 January- 18 February

21 Ocak- 18 Şubat

Positive qualities: Leader, Sincere, Humane, Truthful, Science lover, Unbiased.

Pozitif özellikleri: Lider, Samimi, İnsancıl, Doğrucu, Bilim sever, Tarafsız.

Negative qualities: Extremist, Cold, Stubborn, Aloof.

Negatif özellikleri: Aşırı, Soğuk, İnatçı, Duyarsız.

Planet: Saturn and Uranus   Gezegen: Satürn ve Uranüs

Element: Air   Element: Hava

Lucky Gemstones: Quartz and Blue sapphire   Uğurlu Ttaş: Kuvartz, Mavi Safir

Lucky Colour:  Blue, grey   Uğurlu Renk: Mavi, Gri

Kova burçları kendi bildiklerini yapmayı seven özgür ruhlu insanlardır. Güçlü liderlik özelliklerine sahip olurlar ve samimiyetiyle çoğu insanın ilgisini çekerler. Olaylara sorgulayarak yaklaşmayı sever ama genellikle tarafsız kalmayı tercih eder. Bu yönden bazen soğuk ve inatçı görünebilir. Tarafsız kalması aynı zamanda ilgisiz bir izlenim yaratır.

Aquarius people are the ones who do whatever they want and they are free-spirited. They have leading skills and they attract people with their sincerity. They are very sceptical but they choose to stay unbiased. They seem cold and stubborn. Their unbiased character portrays an aloof image.

Yengeç Burcu (Cancer) İngilizce Özellikleri

22 June- 22 July

22 Haziran- 22 Temmuz

Positive qualities: Sensitive, Kind, Imaginative, Skillful, Merciful.                                                                                                                                            Pozitif özellikleri: Hassas, Kibar, Hayal gücü kuvvetli, Becerikli, Merhametli.

Negative qualities: Snob, Sceptic, Jealous, Weak.

Negatif özellikleri: Züppe, Kuşkucu, Kıskanç, Güçsüz.

Planet: Moon   Gezegen: Ay

Element: Water   Element: Su

Lucky Gemstones: Pearl   Uğurlu Taş: İnci

Lucky Colour: White, Sea Blue, Silver   Uğurlu Renk: Beyaz, Deniz Mavisi, Gümüş

Yengeç burçları hassas ve duygusal bir burçtur. Hemen kırılabilir ve fazla hassas olması onu çok çabuk incitebilir. Ailesine çok düşkün olurlar. Karşısındaki insanlara da duyarlı ve ilgili davranırlar bu nedenle duygusal olarak kurdukları bağlar güçlüdür. Sorumluluk sahibidirler.

Cancer people are very sensitive and emotional. They are fragile and they can be hurt real quick because of their overly sensitive mind. They approach the people around them kind and affectionate and that is why they make strong emotional bonds. They are responsible people.

Akrep Burcu (Scorpio) İngilizce Özellikleri

23 October- 21 November

23 Ekim- 21 Kasım

Positive qualities: Friendly, Confident, Charming, Thoughtful, Hardworking, Careful.

Pozitif özellikleri: Arkadaş canlısı, Kendine güvenen, Alımlı, Düşünceli, Çalışkan, Dikkatli.

Negative qualities: Spiteful, Sceptical, Jealous, Egocentric.

Negatif özellikleri: Kinci, Kuşkucu, Kıskanç, Egosu yüksek.

Planet: Pluto, Mars   Gezegen: Plüto, Mars

Element: Water    Element: Su

Lucky Gemstones: Topaz   Uğurlu Taş: Topaz

Lucky Colour: Dark Red, Wine, Violet   Uğurlu Renk: Koyu Kırmızı, Şarap Rengi, Mor

Tutkulu yaşam tarzıyla bilinen Akrep burçları arkadaş canlısı olması ve alımlı görüntüsüyle her ortamda tanınır. Akıllı olurlar ve sorgulamayı severler. Bu sorgulayıcı tavırları bazen kendi canlarını sıkabilir ve birini sevmiyorlarsa ona kin beslerler. Kendine güvenleriyle egoları arasında ince bir çizgileri vardır bazen çok burnu havada tavırlar sergileyebilirler. Açık sözlü olmayı severler ve onlar için intikam soğuk yenen bir yemektir.

Generally known as their passionate lifestyles, Scorpio people can be very friendly and charming. They attract people wherever they go. They are intelligent and they love to be sceptical. The scepticism in them sometimes causes anxiety. If they don’t like someone they can carry a grudge against them. Egocentric attitudes can portray an arrogant image. They love to be honest and straightforward. Revenge is a dish best served cold to them.

Balık Burcu (Pisces) İngilizce Özellikleri

19 February- 20 March

19 Şubat- 20 Mart

Positive qualities: Humble, Sensitive, Compassionate, Gentle, Helpful, Well-intentioned.

Pozitif özellikleri: Alçak gönüllü, Hassas, Şefkatli, Naif, Yardımsever, İyi niyetli.

Negative qualities: Negligent, Pessimistic, Shy, Unstable.

Negatif özellikleri: Belirsiz, Kötümser, Utangaç, Kararsız.

Planet: Neptune   Gezegen: Neptün

Element: Water   Element: Su

Lucky Gemstones: Aquamarine   Uğurlu Taş: Akuamarin

Lucky Colour: Turquoise, Green   Uğurlu Renk: Turkuaz, Yeşil

Balık burçları çok duygusaldırlar. Şefkatli ve iyi niyetli tavırlarıyla çok yakın arkadaşlıklar kurabilirler. Çok duygusal olmaları nedeniyle bazen çok melankolik ve kötümser olabilirler. Sır saklama konusunda çok iyidirler. Yardımsever ve iyi niyetli tavırları dışında aynı zamanda çok iyi birer dinleyicilerdir.

Pisces are very emotional people. Their compassionate and well-intentioned attitude are effective while they are making friends. They can be melancholic and pessimistic because of their highly sensitive emotions. They are very good at keeping secrets. They are very helpful and at the same time, they are very good listeners.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI