İngilizce Aylar İsimleri, Okunuşları, Sıralaması ve Cümleleri

İngilizce aylar, 12 adet olarak bilinmektedir. İngilizce adlar sırayla; January (Ocak), February (Şubat), March (Mart), April (Nisan), May (Mayıs), June (Haziran), July (Temmuz), August (Ağustos), September (Eylül), October (Ekim), November (Kasım),  ve December (Aralık) tır.İngilizce aylar konusu, İngilizce öğrenen herkesin karşısına çıkan konuların başında gelmektedir.

İngilizce aylar, 12 adet olarak bilinmektedir. İngilizce adlar sırayla; January (Ocak), February (Şubat), March (Mart), April (Nisan), May (Mayıs), June (Haziran), July (Temmuz), August (Ağustos), September (Eylül), October (Ekim), November (Kasım),  ve December (Aralık) tır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce aylar konusu, İngilizce öğrenen herkesin karşısına çıkan konuların başında gelmektedir. Bu içerikte aylar İngilizce olarak verilecek bunlara ek olarak ayların kısaltmalarından da bahsedilecektir. İngilizce aylar ve Türkçesinin ifade edildiği bu içerikte; aynı zamanda ayların İngilizcesi ile kurulan cümle örneklerine de ayrıca yer verilmiştir. Son olarak İngilizce aylar konu anlatımının sonunda in, on, at kullanımları da ifade edilecektir.

1.January (Jan): Ocak

İngilizcede January ayı bir kış mevsimi ayıdır. İngilizcedeki January ayı, Ocak ayı anlamına gelmektedir. Bu ayda, Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanmaktadır. Hava sıcaklıkları düşük derecede seyretmekte; soğuk bir hava hakim olmakta ve zaman zaman kar yağışları yaşanmaktadır. Güney Yarım Küre’de ise bu January(Ocak) ayında yaz mevsimi görülmekte ve sıcaklıklar yüksek derece seyretmektedir.  January ayı, 31 gün çekmektedir.

January Hangi Aydır?

İngilizcedeki January, yılın 1. ayıdır. January hangi aydır sorusunun cevabı budur.

January Kısaltması Nedir?

January kısaltması Jan’dir. İngilizcede January ayının kısaltması budur.

January Sözcük Kökeni Nedir?

İngilizce ayların kökeni Roma dönemine dayanmaktadır. Roma döneminde oluşturulan takvim, Roma’nın ünlü ilk kralı Romulus’a atfedilmiştir. Takvimle ilgili rivayetlere göre; takvim isimleri o dönemde kullanılan Tanrı isimleriyle oluşturulmuştur. Bu isimler; Martius, Aprilis, Maius ve Iunius şeklindedir. Aralık ayına kadar ay isimleri bu kurala bağlı olarak kullanılmış ve yayılmıştır.

January ayının kökeni Roma Tanrısı Janus’tan gelmektedir. Roma dilinde Ianuarius şeklindedir.

January Türkçesi Nedir?

January Türkçesi, Ocak’tır. January Türkçesi nedir sorusunun yanıtı budur.

January İngilizce Cümle Örnekleri

January ile ilgili İngilizce cümle örnekleri aşağıdadır.

Yesterday was Tuesday, January 26, 2020.
Dün 26 Ocak 2020, Salı’ydı.

I have got to take my library books back before January 27th.
27 Ocak’tan önce kütüphane kitaplarımı geri götürmek zorundayım.

His birthday is 3rd of January.
Onun doğum günü 3 Ocak’tadır.

I skied almost every day last January.
Geçen ocak ayında neredeyse her gün kayak yaptım.

He comes back from New York next January.
Gelecek ocak ayında New York’tan döner.

2.February (Feb): Şubat

İngilizcede February ayı bir kış mevsimi ayıdır. İngilizce aylar içinde olan February, Şubat ayı anlamına gelmektedir. Bu ayda, Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi görülmektedir. Hava sıcaklıkları büyük ölçüde düşük olmakla beraber; buna ek olarak hava da soğuk olmakta ve kar yağışları yaşanmaktadır. Güney Yarım Küre’de de February(Şubat) ayında yaz mevsimi görülmekte ve sıcaklıklar yüksek derece seyretmektedir.  January ayı, 28 gün çekmekte ve bu tarih 4 yılda bir 29 olmaktadır.

February Hangi Aydır?

İngilizcedeki February, yılın 2. ayıdır. February hangi aydır sorusunun cevabı budur.

February Kısaltması Nedir?

February kısaltması, Feb’dir. February kısaltması nedir sorusunun yanıtı budur.

February Sözcük Kökeni Nedir?

İngilizce ayların kökeni Roma dönemi takvimine dayanmaktadır. February sözcük kökeni Februa’dır. Februa, antik dönemlerde yapılan bir Roma arınma festivaline verilen isimdir. Şehri arındırmak ve doğurganlığı arttırmak amacıyla tasarlanan bu festival, her yıl 15 Şubat’ta düzenlenmekteydi.

February Türkçesi Nedir?

February Türkçesi, Şubat’tır. February Türkçesi nedir sorusunun yanıtı budur.

February İngilizce Cümle Örnekleri

İngilizce aylardan February ile kurulan İngilizce cümle örnekleri aşağıda yer almaktadır.

February 14th is Valentine’s Day.
14 Şubat Sevgililer Günü’dür.

February 7th is Northern Territories Day in Japan.
7 Şubat Japonya’da Kuzey Bölgesi Günü’dür.

He will be eighteen years old next February.
Önümüzdeki şubat ayında on sekiz yaşında olacak.

Except for leap years, February has only 28 days.
Artık yıllar dışında şubat sadece 28 gün çeker.

We have a lot of snow in February.
Şubat ayında çok kar gördük.  

3.March (Mar): Mart

İngilizcede March ayı bir ilkbahar ayıdır. Bu ayda sıcaklıklar kış ayına göre artış göstermekte ve büyük miktarda yağışlar görülmektedir. Kuzey Yarım Küre’de March(Mart) bu şekilde seyrederken; Güney Yarım Küre’de ise sonbahar dönemi yaşanmakta ve sıcaklıklar gitgide düşüşe geçmektedir. March(Mart) ayı 31 gündür.

March Hangi Aydır?

İngilizcedeki March, yılın 3. ayıdır. March hangi aydır sorusunun cevabı budur.

March Kısaltması Nedir?

March kısaltması, Mar’dır. March kısaltması nedir sorusunun yanıtı budur.

March Sözcük Kökeni Nedir?

March’ın sözcük kökeni Mars’tır. Mart ayı, adını Roma savaş tanrısı Mars’tan almıştır. Roma takvimi ilk oluşturulduğu dönemde Mart ayında başlamış olsa da; daha sonra bunlara iki ay daha eklenerek yıl 12 aya tamamlanmıştır.

March Türkçesi Nedir?

March Türkçesi, Mart’tır. March Türkçesi nedir sorusunun yanıtı budur.

March İngilizce Cümle Örnekleri

March İngilizce ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Since the start of the civil war in Syria in March 2011, more than 42,000 people have been killed.
2011 Mart’ında iç savaş başladığından beri Suriye’de 42.000’den fazla insan öldürüldü.

Let me remind you again that March 26st is the due date.
26 Mart’ın ödeme tarihi olduğunu sana tekrar hatırlatayım.

I was born in Muğla on March 5, 1977.
5 Mart 1977’de Muğla’da doğdum.

My birthday is on March 22.
Benim doğum günüm 22 Mart’ta.

Plum blossoms come out in March.
Erik, Mart ayında çiçek açar.

4.April (Apr): Nisan

İngilizcede April ayı bir ilkbahar ayıdır. Bu ayda sıcaklıklar kış ayına göre büyük bir miktarda artmıştır, yaza hazırlık söz konusudur ancak büyük miktarda yağışlar görülmektedir. Kuzey Yarım Küre’de April(Nisan) bu şekilde seyrederken; Güney Yarım Küre’de ise sonbahar dönemi yaşanmakta ve sıcaklıklar gitgide düşüşe geçmektedir. April(Nisan) ayı 30 gün çekmektedir.

April Hangi Aydır?

İngilizcedeki April ayı, yılın 4. ayıdır. April hangi aydır sorusunun cevabı budur.

April Kısaltması Nedir?

April kısaltması, Apr’dir. April kısaltması nedir sorusunun yanıtı budur.

April Sözcük Kökeni Nedir?

April sözcük kökeni, Latince bir kelime olan ‘’ aperire’’ den gelmektedir. Bu kelime çiçek açmak anlamına gelip, baharı karşılarken kullanılmaktadır. Romalılar ise April ayına Aprilis demiş, zamanla bu ay April şeklini almıştır.

April Türkçesi Nedir?

April Türkçesi, Nisan’dır. April Türkçesi nedir sorusunun yanıtı budur.

April İngilizce Cümle Örnekleri

April ile ilgili İngilizce cümle örnekleri aşağıdadır.

We returned to Adana on April 2nd.
2 Nisan’da Adana’ya döndük.

I was born on April 3, 1968.
3 Nisan, 1968’de doğdum.

The first term starts in April.
İlk dönem nisanda başlar.

He will be sixteen next April.
Önümüzdeki nisan ayı on altı yaşında olacak.

Today is April 1! Let’s joke!
Bugün 1 Nisan! Haydi şaka yapmaya!

5.May (May): Mayıs

İngilizcede May ayı bir ilkbahar ayıdır. Bu ayda sıcaklıklar artık yaz ayına yaklamış ve oldukça yüksek düzeylere ulaşmıştır. Yağış oranında ise azalma söz konusudur. Kuzey Yarım Küre’de May(Mayıs) bu şekilde seyrederken; Güney Yarım Küre’de ise artık kış gitgide yaklaşmakta, sonbaharın son ayı yaşanmaktadır. Sıcaklıklar ise oldukça düşmüştür. Ancak kar yağışı pek görülmemektedir. May(Mayıs) ayı 31 gündür.

May Hangi Aydır?

İngilizce aylardan May, yılın 5. ayıdır. May hangi aydır sorusunun cevabı budur.

May Kısaltması Nedir?

İngilizce aylar kısaltmaları arasında kısaltma olmayan aylardan biri May’dir. May(Mayıs) ayının kısaltması yoktur.

May Sözcük Kökeni Nedir?

May sözcük kökeni, Yunan Tanrıçası, Maia’dan adını almış ve oradan gelmektedir.

May Türkçesi Nedir?

May Türkçesi, Mayıs’tır. May Türkçesi nedir sorusunun yanıtı budur.

May İngilizce Cümle Örnekleri

May ile İngilizce cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

England and Scotland were unified on May 1, 1707, to form the Kingdom of Great Britain.
İngiltere ve İskoçya, 1 Mayıs 1707’de birleşti ve Büyük Britanya Krallığı’nı oluşturdu.

I was born on the 31st of May in 1995.
1995 yılında, Mayıs’ın 31’inde doğdum.

Can you come at ten on May seventh?
7 Mayıs’ta saat 10 da gelebilir misin?

The 2nd of May 2011 is the date of the Canadian Federal Elections: Don’t forget to go vote!
2. Mayıs 2011, Kanada Federal Seçimlerinin tarihi: oy vermeye gitmeyi unutmayın!

I will come on May 25rd.
25 Mayıs’ta geleceğim.

6. June (June): Haziran

İngilizcede June ayı, bir yaz mevsimi ayıdır. Kuzey Yarım Küre’de bu aydan itibaren yaz mevsimi yaşanmakta; yağış pek görünmemekte ve sıcaklık her geçen gün artış göstermektedir. Güney Yarım Küre’de durum tam tersi olup; bu aydan itibaren kış mevsimi yaşanmakta ve zaman zaman kar ve yağmur yağışları yaşanmaktadır. June ayı, 30 gündür.

June Hangi Aydır?

İngilizcedeki June, yılın 6. ayıdır. June hangi aydır sorusunun cevabı budur.

June Kısaltması Nedir?

İngilizce ayların kısaltması konusu, öğrenilmesi gereken konuların başında gelmektedir. İngilizcede kısaltması olmayan aylardan bir diğeri ise June’dur.

June Sözcük Kökeni Nedir?

June sözcük kökeni de diğer tüm aylar gibi Roma döneminden gelmektedir. June, adını evlilik ve doğum tanrısı ve tanrıların kralı Jüpiter’in karısı olan Roma tanrıçası Juno’dan almıştır.

June Türkçesi Nedir?

June Türkçesi, Haziran’dır.  June Türkçesi nedir sorusunun yanıtı budur.

June İngilizce Cümle Örnekleri

June ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

They captured Rome in June of 1944.
1944’ün Haziranında Roma’yı ele geçirdiler.

I was born on the twenty-second of June in 1974.
22 Haziran 1974’te doğdum.

European Fish Week starts on June 4th.
Avrupa Balık Haftası, 4 Haziran’da başlıyor.

He told me that he would go to Canada in June.
Bana Haziran’da Kanada’ya gideceğini söyledi.

We will get married in June.
Biz Haziran’da evleneceğiz.

7.July (July): Temmuz

İngilizcede July ayı, bir yaz mevsimi ayıdır. Kuzey Yarım Küre’de bu ay boyunca yaz mevsimi yaşanmakta; yağış neredeyse görünmemekte ve sıcaklık yüksek düzeylerde seyretmektedir. Güney Yarım Küre’de durum tam tersi olup; yoğun bir biçimde kış mevsimi yaşanmakta ve zaman zaman kar yağışları yaşanmaktadır. June ayı, 30 gündür.

July Hangi Aydır?

İngilizcedeki aylardan July, yılın 7. ayıdır. July hangi aydır sorusunun cevabı budur.

July Kısaltması Nedir?

İngilizcedeki aylardan kısaltması olmayan son ay July’dir. July ayının kısaltması yoktur.

July Sözcük Kökeni Nedir?

July ayı kökenini Roma İmparatorluğu’nun ünlü devlet adamı olan Julius Ceasar(Jül Sezar) ‘dan almıştır. Zamanla bu ad İngilizceye July olarak geçmiştir.

July Türkçesi Nedir?

July Türkçesi, Temmuz’dur. July Türkçesi nedir sorusunun yanıtı budur.

July İngilizce Cümle Örnekleri

July ile kurulan İngilizce cümle örnekleri aşağıdakiler gibidir.

We left on July 17.
17 Temmuz’da ayrıldık.

She was born at six a.m. on July 19.
19 Temmuz’da sabah 6:00’da doğdu.

They arrived in New Jersey on July 9th.
9 Temmuz’da New Jersey’e vardılar.

I will start working on July first.
1 Temmuz’da çalışmaya başlayacağım.

Sea Day is one of the Japanese national holidays celebrated on the third Monday in July.
Deniz Günü, temmuz ayının üçüncü pazartesi günü kutlanan, Japonya’nın ulusal bayramlarından biridir.

8.August (Aug): Ağustos

İngilizcede August ayı, yaz mevsiminin son ayıdır. Kuzey Yarım Küre’de bu aydan yazın son ayı olup; bundan sonraki aylarda sonbahar mevsimi yaşanmaktadır. Bu ayda yağış pek görünmemekte ve sıcaklık ayın son günlerine doğru azalabilmektedir. Güney Yarım Küre’de ise bu ay kışın son ayı olup; sonraki ayda ilkbahar mevsimi gelmektedir. August(Ağusyos)ayı, 31 gündür.

August Hangi Aydır?

İngilizcedeki August, yılın 8. ayıdır. August hangi aydır sorusunun cevabı budur.

August Kısaltması Nedir?

August kısaltması, Aug’dur. August kısaltması nedir sorusunun yanıtı budur.

August Sözcük Kökeni Nedir?

August sözcük kökeni de tıpkı July ayı gibi; Roma döneminin ünlü devlet adamlarından olan Roma’nın ilk imparatoru Augustus’tan gelmektedir.

August Türkçesi Nedir?

August Türkçesi, Ağustos’dur. August Türkçesi nedir sorusunun yanıtı budur.

August İngilizce Cümle Örnekleri

August ile ilgili kurulan İngilizce cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

In August 1990, Iraq invaded Kuwait.
Ağustos 1990 da, Irak Kuveyt’i işgal etti.

In late August, the Allied forces captured Paris.
Ağustos ayı sonlarında İtilâf Devletleri, Paris’i ele geçirdi.

She left for England at the beginning of August.
Ağustos ayının başında İngiltere’ye hareket etti.

There is no school during August.
Ağustos boyunca okul yok.

I’m going to Budapest with my girlfriend in August.
Ağustos’ta kız arkadaşımla birlikte Budapeşte’ye gidiyorum.

9.September (Sep): Eylül

İngilizcede September ayı bir sonbahar ayıdır. Bu ayda sıcaklıklar kış aylarına göre daha yüksek olmakla beraber, yaza göre ise düşüktür. Aynı zamanda bu ayda büyük miktarda yağışlar görülmektedir. Kuzey Yarım Küre’de September(Eylül) bu şekilde seyrederken; Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar dönemi yaşanmakta ve sıcaklıklar gitgide artışa geçmektedir. September(Eylül) ayı 30 gündür.

September Hangi Aydır?

İngilizce aylardan September, yılın 9. ayıdır. September hangi aydır sorusunun cevabı budur.

September Kısaltması Nedir?

September kısaltması, Sep’dir. September kısaltması nedir sorusunun yanıtı budur.

September Sözcük Kökeni Nedir?

September sözcük kökeni, Roma dönemindeki sayılardan gelmektedir. Bu durum; October, November ve December aylarında da aynı şekildedir.

September Türkçesi Nedir?

September Türkçesi, Eylül’dür. September Türkçesi nedir sorusunun yanıtı budur.

September İngilizce Cümle Örnekleri

September ile kurulan İngilizce cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Scotland can be very warm in September.
İskoçya Eylül ayında çok sıcak olabilir.

School starts in September in Europe.
Avrupa’da okul, Eylül ayında başlar.

The president left Ankara in early September.
Başkan, Ankara’dan Eylül ayının başlarında ayrıldı.

In September, 1929, stock prices stopped rising.
Eylül 1929 da, hisse senedi fiyatları yükselişini durdurdu.

They stayed in Paris till September.
Eylül ayına kadar Paris’te kaldılar.

10.October (Oct): Ekim

İngilizcede October ayı bir sonbahar ayıdır. Bu ayda sıcaklıklar kış aylarına göre daha yüksek olmakla beraber, yaza göre ise çok daha düşüktür. Aynı zamanda bu ayda büyük miktarda yağışlar yarımküre çevresinde görülmektedir. Kuzey Yarım Küre’de October(Ekim) bu şekilde seyrederken; Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar dönemi yaşanmakta ve sıcaklıklar gitgide artışa geçerek yaza hazırlanılmaktadır. October (Ekim) ayı 31 gündür.

October Hangi Aydır?

İngilizcedeki October, yılın 10. ayıdır. October hangi aydır sorusunun cevabı budur.

October Kısaltması Nedir?

October kısaltması, Oct’dur. October kısaltması nedir sorusunun yanıtı budur.

October Sözcük Kökeni Nedir?

October sözcük kökeni, Roma dönemindeki sayılardan gelmektedir. Bu durum; September, November ve December aylarında da aynı şekildedir.

October Türkçesi Nedir?

October Türkçesi, Ekim’dir. October Türkçesi nedir sorusunun yanıtı budur.

October İngilizce Cümle Örnekleri

October ile kurulan İngilizce cümle örnekleri aşağıdakiler gibidir.

I was born October 10th, 1996.
10 Ekim 1996’da doğdum.

We got married on October 29th.
29 Ekim’de evlendik.

I am actually coming home in October.
Ben aslında ekim ayında eve dönüyorum.

It’s October the second.
Bugün 2 Ekim.

She visited him on October 16th.
O, onu 16 Ekim’de ziyaret etti.

11.November (Nov): Kasım

İngilizce aylardan November ayı, bir sonbahar mevsimi ayıdır. Kuzey Yarım Küre’de bu ay; sonbaharın son ayı olup, sıcaklıklar oldukça düşük düzeyde seyretmektedir. Güney Yarım Küre’de de November ilkbaharın son ayıdır ve artık sıcaklıklar yüksek noktalardadır. November ayı, 30 gündür.

November Hangi Aydır?

İngilizcedeki aylardan November, yılın 11. ayıdır. November hangi aydır sorusunun cevabı budur.

November Kısaltması Nedir?

November kısaltması, Nov’dur. November kısaltması nedir sorusunun yanıtı budur.

November Sözcük Kökeni Nedir?

November sözcük kökeni, Roma dönemindeki sayılardan gelmektedir. 7, 8, 9 ve 10 sayılarına verilen isimlerle aynıdır. Bu durum; September, October ve December aylarında da aynı şekildedir.

November Türkçesi Nedir?

November Türkçesi, Kasım’dır. November Türkçesi nedir sorusunun yanıtı budur.

November İngilizce Cümle Örnekleri

November ile kurulan İngilizce cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Today is November 10, we are commemorating the great leader Atatürk.
Bugün 10 Kasım, büyük lider Atatürk’ü anıyoruz.

The 14th of November is the World Diabetes Day.
14 Kasım Dünya Diyabet Günü’dür.

The treaty was signed on November 18, 1903.
18 Kasım 1903 tarihinde anlaşma imzalandı.

My birthday is in November.
Benim doğum günüm Kasım ayında.

Last month was November, right?
Geçen ay kasımdı, değil mi?

12.December (Dec): Aralık

İngilizcedeki December ayı, bir kış ayıdır. Bu ayda Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanmakta ve yılın son ayı olarak bilinmektedir. Sıcaklık düşük seviyelerde seyretmekte ve bazen kar yağışları yaşanmaktadır. Güney Yarım Küre’de December(Aralık) ayı; yaz mevsimi ayı olup, hava oldukça sıcaktır. December(Aralık) ayı, 31 gündür.

December Hangi Aydır?

İngilizcedeki aylardan December, yılın 12. ayıdır. December hangi aydır sorusunun cevabı budur.

December Kısaltması Nedir?

December kısaltması, Dec’dir. December kısaltması nedir sorusunun yanıtı budur.

December Sözcük Kökeni Nedir?

November sözcük kökeni, Roma dönemindeki sayılardan gelmektedir. 7, 8, 9 ve 10 sayılarına verilen isimlerle aynıdır. Bu durum; September, October ve November aylarında da aynı şekildedir.

December Türkçesi Nedir?

December Türkçesi, Aralık’tır. December Türkçesi nedir sorusunun yanıtı budur.

December İngilizce Cümle Örnekleri

December ile ilgili kurulan cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

There are 31 days in December.
Aralık’ta 31 gün vardır.

He died on a cold night in December.
O, Aralık ayında soğuk bir gecede öldü.

Don’t you think it is rather warm for December?
Aralık için oldukça sıcak olduğunu düşünmüyor musun?

In December 1941, the United States was at war.
Aralık 1941 yılında, Amerika Birleşik Devletleri savaştaydı.

Isaac Newton was born on December 25, 1642.
Isaac Newton, 25 Aralık 1642’de doğdu.

İngilizce Aylar Şarkısı Nedir?

İngilizce aylar şarkısı, İngilizce ayları öğrenmek isteyenlerin dinleyebileceği melodidir. İngilizce aylar şarkısı, pek çok eğitimci tarafından kullanılmış ve farklı şekillerde de seslendirilmiştir. A.J. Jenkins, İngilizce aylar şarkısını besteleyen en önemli isimlerden biridir. İngilizce aylar şarkısını dinleyerek İngilizce öğrenmek, son derece kolaydır.

İngilizce Aylarda In, On, At Hangisi Kullanılır?

İngilizce aylarda in ve on kullanılmaktadır. In, belli bir zaman dilimlerini ifade ederken, yani aylarda kullanılmaktadır.  In kullanımının en yaygın olarak görüldüğü yerlerden biri; ayların ifadedir. Yılın her ayı ifade edildiğinde in kullanılmaktadır. In January, In March veya In December gibi. Aşağıda konu ile ilgili örnek cümleleri inceleyiniz.

In, her ne kadar yalnızca ay ya da yalnızca tarihlerden bahsederken in kullanılsa da; gün, ay, yıl şeklindeki açık ve belli olan tarihleri ifade ederken on kullanılmaktadır. On September 2020, on 15 August 1995 gibi yazım şekilleri on ile tarih belirtirken verilecek örneklerdendir.

İngilizce ayların ifade edilmesi için İngilizce zaman edatlarını bilmek son derece önemlidir.

İngilizce Aylar Konusu Neden Önemlidir?

İngilizce aylar konusunu bilmek, bir olayın yaşandığı ya da yaşanacağı zamanı anlatmak; yapılacak bir işten bahsetmek, bir sınava girmek gibi sayısız durumu ifade ederken kullanıldığından oldukça önemlidir.

İş hayatında bir toplantının yapılacağı zamandan bahsederken; bir işin ya da malın teslim edileceği tarihin ifadesinde kullanılan İngilizce aylar, en yaygın ifade şekillerindendir. Aynı zamanda günlük hayatta bir fatura ya da kira ödemesinde, bir randevu ya da özel günlerde İngilizce ay ifadelerine rahatlıkla rastlanmaktadır.

İngilizce Zaman Birimleri (Aylar, Günler, Mevsimler) Birbirine Nasıl Bağlanır?

İngilizce zaman birimleri, cümle içinde in, on veya at gibi zaman edatlarının kullanılmasıyla birbirine bağlanmaktadır. Bir tarihten bahsederken önce ay, sonra ise gün ve yıl kullanılmaktadır. İngilizce aylar konusu kadar İngilizce günler ve İngilizce mevsimler konusu da yaygın olarak kullanılan konulardan biridir. İngilizce günlerin rahatlıkla öğrenilmesi için kısa bir tekrar yeterlidir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI