In – On – At İngilizce Zaman Edatları Detaylı Konu Anlatımı

Prepositions of time yani İngilizce zaman edatları olarak da bilinen in, on, at konusu; İngilizce öğrenen herkesin sadece öğrenme aşamasında değil, tüm yabancı dil konuştuğu anlarda karşısına çıkmaktadır. Zaman edatları konusunda başlıca ortaya çıkanlar ise in on at kullanımıdır.Türkçe düşünüldüğünde çok fazla anlaşılmayan bir konu olan zaman edatlarını kişilerin anlamama sebepleri kelimelerin anlamlarına bakmalarından ileri gelmektedir.

Prepositions of time yani İngilizce zaman edatları olarak da bilinen in, on, at konusu; İngilizce öğrenen herkesin sadece öğrenme aşamasında değil, tüm yabancı dil konuştuğu anlarda karşısına çıkmaktadır. Zaman edatları konusunda başlıca ortaya çıkanlar ise in on at kullanımıdır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Türkçe düşünüldüğünde çok fazla anlaşılmayan bir konu olan zaman edatlarını kişilerin anlamama sebepleri kelimelerin anlamlarına bakmalarından ileri gelmektedir. Oysa in on at kullanım alanlarındaki cümleler Türkçeye çevrildiğinde eklerin hepsinde –de/-da anlamı bulunmaktadır. Bu nedenle in on at konusunu çalışırken Türkçe düşünmek yersizdir.

İngilizce zaman edatlarını öğrenmek isteyenlerin yapması gerekenlerin başında bol bol çalışmak ve pek çok cümle örneği keşfetmek gelmektedir. Bu durum, her ne kadar yabancı dil öğrenenler ve yeni başlayanlar için can sıkıcı olsa da; in on at konusu tekrar edilmeden öğrenilmeyen konuların içinde ilk sıralarda yer almaktadır. Sık sık konu tekrarı yapmak, bol bol örnek incelemek ve kendi örneklerinizi ortaya çıkarmak; yapılması gereken ders çalışma hamlelerinin başında gelmektedir.

Bu içeriğimizde İngilizce zaman edatları olan in on at konusundan bahsedilecektir. Bu konu her ne kadar anlam olarak benzer anlamlara geliyor olsa da; kullanım şekilleri açısından pek çok farklılık mevcuttur. Edatların arasındaki farklılıkları öğrenmek için bazı yerleşmiş kalıplara hakim olmak gereklidir. Gerek in, gerek on, gerekse at edatlarının kullanıldığı alanlardan bahsedilerek konu hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Sizlerin yapması gereken in,on,at konu anlatımı içeriğimizi derinlemesine çalışmak ve zaman zaman tekrar etmekten fazlası değildir.

In, On, At Nedir ve İngilizce’de Nasıl Kullanılır?

İçeriğin giriş kısmında da bahsedildiği gibi, İngilizce dilbilgisi kuralları arasında edatlar ve bunların özelinde zaman edatları geniş yer tutmaktadır. Diğer tüm edatlarda olduğu gibi, prepositions of time yani İngilizce zaman edatları, en çok çalışılması ve sık sık tekrar edilmesi gereken konuların başında gelmektedir. In, on, at konusu karşısına çıkan herkesin kafasında beliren soru işareti bu kelimelerin anlamının ne olduğu ve ‘’in, on, at nerelerde kullanılır?’’ sorusudur. Şimdi dilerseniz sırasıyla bu iki soruya yanıt verelim:

İngilizcede çokça kullanılan zaman edatları konusu, cümlede önüne geldikleri nesneye anlam katmalarıyla bilinmektedir. Bir nesnenin bir şeyin üstünde veya içinde olduğunu belirten bu sözcükler Türkçe anlam olarak düşünüldüğünde –de/-da eki olarak anlamlandırılmaktadır. Ancak bu kelimeler, her yerde rahatlıkla kullanılmamakta; bazı özel kullanım şekillerine sahiptir. Zaten in,on,at kullanım yerlerinin dil çalışan herkes tarafından araştırılma nedeni de budur.

Bazı kaynaklarda İngilizce yer edatları olarak da karşınıza çıkan in,on,at; aslında aynı konuya karşılık gelmektedir. Bu nedenle sizlerin ilk yapması gereken şey; İngilizce zaman edatları olan in,on,at kullanım yerlerini iyice öğrenmek ve sık sık pratik yapmaktır. Böyle olduğu takdirde bu konuda herhangi bir sorun yaşamayacağınızı söylememiz mümkündür.

İngilizce dilbilgisi kurallarını en düzgün şekilde öğrenmek için in,on,at konu anlatımını incelemeniz önemlidir. İçeriğin bundan sonraki kısımlarında sırasıyla in kullanımı, on kullanımı ve at kullanımından bahsedilecek; bu konu ile ilgili örnek cümleler de derlenecektir. Aşağıda sizler için hazırlanan ‘’prepositions of time’’ yani in,on,at konusunu inceleyiniz.

İngilizcede In Kullanım Alanları ve Örnekleri

Zaman edatları içinde ilk karşımıza çıkan konu olan ‘’in’’ edatı, kelime anlamına bakılacak olunduğunda içinde olmak anlamındadır. –De/-Da ekiyle ifade edilen in; sınırlı ya da sınırlı olabilen bir alanın içinde olmayı ifade etmektedir. Aynı zamanda belli bir zaman periyodunu da anlatırken kullanılan in edatına; şehir, ülke ya da kıta isimlerinde de yer verilmektedir. Bunun nedeni bu bölgelerde yaşayan insanların bu toprakların içinde bulunmasıdır.

İngilizcede ‘’in’’ edatının yaygın olarak kullanıldığı bazı kalıplar mevcuttur. Bu kalıpların kullanımı özel olduğundan bunları ayrıntılı olarak bilmeniz gerekmektedir. Kalıplaşmış ve in kullanımı içeren örnekler aşağıdaki gibidir:

In the future: Gelecekte
In the past: Geçmişte
In a few days: Birkaç gün içinde

Bunun dışında in; aylar, haftalar, mevsimler, yıllar ve sabah/öğle/akşam saatlerinde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda sizler için tüm bu başlıklar örneklerle beraber ayrıntılı olarak işlenmiştir. Fakat ilk önce in ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz:

Do you work in office?
Ofiste mi çalışıyorsun?

I have a meeting in İstanbul.
İstanbul’da bir toplantım var.

Do you live in Ankara?
Ankara’da mı yaşıyorsun?

World is in the Solar System.
Dünya, Güneş sistemindedir.

Aylar için İngilizce In Kullanımı

Belli bir zaman dilimlerini ifade ederken in kullanılması gerektiğinden daha önce bahsedilmiştir. Bu zaman ifadeleri arasında aylar da yer almaktadır. In kullanımının en yaygın olarak karşımıza çıktığı yerlerden biri; ayların ifadedir. Yılın her ayının ifade edildiğinde in kullanılmaktadır. In January, In March veya In December gibi. Aşağıda konu ile ilgili örnek cümleleri inceleyiniz.

The president left Ankara in early September.
Başkan, Ankara’dan Eylül ayının başlarında ayrıldı.

Scotland can be very warm in August.
İskoçya Ağustos ayında çok sıcak olabilir.

In December 1941, the United Kingdom was at war.
Aralık 1941 yılında, Birleşik Krallık savaştaydı.

Haftalar için İngilizce In Kullanımı

Tıpkı aylar gibi net tarihlerde olduğu gibi; haftaları ifade ederken de in kullanıma yer verilmektedir. In kullanımında esas olan tarihlerin net bir biçimde dile getirilmesidir. Bu durumlarda in edatı ortaya çıkmaktadır. Ancak yine de ezber yapmaktan ziyade konuyu düzenli olarak çalışmak ve bol bol örnek çözmek in,on, at kullanımını öğrenmek için yapılacak en sağlıklı yoldur.

Because of my job, I will be in next week.
İşim nedeniyle önümüzdeki haftada olacağım.

I will be back in four week’s time.
Dört haftalık süre içinde geri döneceğim.

She can do it in a week.
O, bir hafta içinde bunu yapabilir.

Mevsimler için İngilizce In Kullanımı

In, on, at konu anlatımında incelenmesi gereken bir diğer nokta ise; mevsimler için in kullanımıdır. İngilizce belli bir zamanı kast ederken kullanılan in edatına, bu zaman dilimi kapsamında mevsimler ise de yer verilmektedir. In Spring, In Summer ya In Autumn şeklinde cümle dizilişlerine sıkça rastlanmaktadır. Aşağıda verilen mevsimler için İngilizce in kullanımı ile ilgili örnekleri inceleyiniz.

Children went back to school in autumn.
Çocuklar sonbaharda okula geri giderlerdi.

In spring, everyone goes to picnic.
İlkbaharda herkes pikniğe gider.

Watermelons are expensive in the winter.
Karpuzlar kışın pahalıdır.

Yıllar için İngilizce In Kullanımı

In, on, at konu anlatımında incelenmesi gereken bir diğer önemli anlatım ise; yıllardan bahsedildiği anlarda da in kullanımıdır. İngilizce belli bir zamanı kast ederken kullanılan in edatı içinde yıllar da dahil edilmektedir.  Bir yılı ifade eden in’e verilecek örnekler In 2020 ya da In 1945 şeklinde verilip; tüm yıllarda da kullanılabilmektedir. Aşağıda verilen yıllar için İngilizce in kullanımı ile ilgili örnekleri inceleyiniz.

The war ended in 1954.
1954 yılında savaş sona erdi.

The Berlin wall was erected in 1961.
Berlin duvarı 1961’de dikildi.

Ukraine became independent again when the Soviet Union dissolved in 1991.
1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında Ukrayna tekrar bağımsız oldu.

Sabah, Öğle, Akşam için In Kullanımı

In,on, at kullanım yerleri arasında günün saatleri de bulunmaktadır. Belli bir zaman diliminde yer verilen in için anlatılan bir diğer kısım ise; günün üç bölümüdür. Bu bölümler sabah, öğle, akşam şeklindedir. İngilizce cümleleri incelediğinizde gördüğünüz in the morning, in the afternoon, in the evening kullanımları doğrudur. Aşağıda verilen in ile cümle örneklerini inceleyiniz.

I get up at seven o’clock in the mornings.
Sabahları yedide kalkarım.

They will go to play tennis in the afternoon.
Onlar, öğleden sonra tenis oynamaya gidecek.

We are going to come to the party in the evening.
Biz, akşam partiye geleceğiz.

İngilizcede On Kullanım Alanları ve Örnekleri

İçeriğin ilk kısımlarında in kullanıma yer verilmiştir. Bundan sonra ise İngilizcede on kullanımından bahsedilecektir. Daha önce de anlatıldığı gibi, in,on,at gibi zaman edatlarında ortaya çıkan Türkçe anlam aynı olsa da kelimelerin kullanıldığı alanlar farklılık göstermektedir.

Bir şeyin üstünde olmak, bir yüzeyde olmak anlamında olan on; aynı zamanda sağ-sol gibi yönlerden bahsederken de kullanılmaktadır. Aynı zamanda belli başlı özel günlerde de kullanılan on ile ilgili örneklere içeriğin alt kısımlarında yer verilmiştir.

In ve on arasındaki fark da bu şekildedir. Örneğin yıllar, haftalar, şehirler gibi alanlarda in kullanılırken; kesin olarak verilen tarihlerde, haftanın günlerinde on kullanılmaktadır. Bu nedenle in,on,at konusunu dikkatlice çalışmak önemlidir.  

The poet’s name is on the cover of the book.
Şairin adı kitabın kapağındadır.

There are no drinks on this menu.
Bu menüde içecek yok.

She is standing on his foot.
O, onun ayağının üstünde duruyor.

There is a “no smoking” sign on the wall.
Duvarda “sigara içilmez” tabelası var.

Kesin Tarihler için On Kullanımı

Her ne kadar yalnızca ay ya da yalnızca tarihlerden bahsederken in kullanılsa da; gün, ay, yıl şeklindeki açık tarihleri ifade ederken on kullanılmaktadır. In ve on arasındaki kullanım farklılıklarından biri de budur.  On September 2020, on 15 August 1995 gibi yazım şekilleri on ile tarih belirtirken verilecek örneklerdendir.

Can you come at 10:00 on May first?
1 Mayıs’ta saat 10’da gelebilir misin?

We returned to Bursa on April 3rd.
3 Nisan’da Bursa’ya döndük.

 Her birthday is on 25 August 1993.
Onun doğum günü 25 Ağustos 1993 tarihidir.

Haftanın Günleri için On Kullanımı

Hafta kavramından bahsederken in edatından, haftanın günlerinden bahsederken ise on edatından faydalanılmaktadır. On Saturday, On Wednesday gibi. Aşağıda haftanın günleri için on kullanılan cümle örneklerine yer verilmiştir, inceleyiniz.

This supermarket delivers only on Saturday and on Sunday.
Bu süpermarket sadece Cumartesi ve Pazar günü teslimat yapar.

The bank is closed on Sunday.
Banka pazar günü kapalıdır.

We have no classes on Wednesday afternoons.
Çarşamba öğleden sonraları dersimiz yok.

Özel Günler için On Kullanımı

Bazı özel günleri anlatmak için ise  ‘‘on’’ edatı tercih edilmektedir. Bu günler arasında ağırlıklı olarak ‘’day’’ kelimesine yer verilmektedir. On edatının kullanıldığı özel günler ve onlarla kurulan örnek cümleler ise şöyledir.

On my birthday: Doğum günümde
I will go on vacation on my birthday.
Doğum günümde tatile gideceğim.

On New Year’s Eve: Yeni yıl arifesinde
We will be shopping on New Years Eve.
Yeni yıl arifesinde alışveriş yapacağız.

On Christmas Day: Noel Günü’nde
All European countries get very excited on Christmas Day.
Tüm Avrupa ülkeleri Noel gününde çok heyecanlı olur.

İngilizcede At Kullanım Alanları ve Örnekleri

In, on, at kullanım yerleri arasından bahsedilecek son edat ‘’at’’ dir. Anlam olarak bir yerde olmak, bir noktada olmak veya bir etkinlikte olmak gibi anlamlarla karşılanan bu edat, İngilizcede de yaygın olarak kullanılır. Belli başlı kullanım yerleri olsa da, istisnai olarak bilinen ve İngilizce çalışanların özellikle öğrenmesi gereken ‘’at’’ edatının kullanıldığı bazı kalıplar ve at ile cümle örnekleri ise şu şekildedir:

At the same time: Aynı zamanda
At the moment: Şu anda
At present: Şu anda/ Şimdi
At the weekend: Hafta sonunda

Şule is waiting for you at the bus stop.
Şule seni otobüs durağında bekliyor.

The shop is at the end of the street.
Dükkan sokağın sonundadır.

My plane stopped at Antalya and arrived in İstanbul two hours late.
Uçağım Antalya’da durdu ve iki saat geç İstanbul’a vardı.

When will you arrive at the office?
Ofise ne zaman geleceksin?

Kesin Saat Belirtme için At Kullanımı

At edatının yaygın olarak kullanıldığı ilk nokta kesin saatlerin belirtildiği anlardır. At 1 o’clock, at half past four gibi kullanımlar İngilizcede sıkça görülmektedir. At ile kurulan cümlelere göz atabilirsiniz:

Is the meeting at 2 or 3 o’clock?
Toplantı saat 2’de mi 3’te mi?

 I get up at 8 o’clock.
Ben saat 8’de kalkarım.

 The match will start at quarter to ten.
Maç, ona çeyrek kala başlayacak.

Kesin Zaman Dilimi için At Kullanımı

Kesin bir zaman diliminden bahsetmek için kullanılan at edatı, yalnızca saatlerde değil, günün belli kısımlarında da görülmektedir.

At noon: Öğlen
At lunch: Öğle yemeğinde
At sunrise: Gün doğumunda
At sunset: Gün batımında

You shouldn’t call your neighbours at midnight.
Komşularını gece yarısında aramamalısın.

We met her at sunset.
Onunla gün batımında karşılaştık.

I will go to the cinema at noon today.
Bugün öğlen sinemaya gideceğim.

Özel Kutlama Günleri için At Kullanımı

In, on, at konu anlatımında at ile ilgili bahsedilecek son kullanım şekli ise kutlama günlerine aittir. Bilinen tüm kutlama günlerinde at kullanılmaktadır. At Ramadan, At Christmas, At Greater Eid- gibi kullanım şekilleri örnek verilebilir.

It is worshiped at Ramadan.
Ramazan’da ibadet edilir.

We visit relatives at Eid al-Adha.
Kurban Bayramında akrabaları ziyaret ederiz.

İngilizce Zaman Edatlarıyla Soru Sorma Yöntemleri

İngilizcede –Wh questions olarak olarak nitelendirilen ve hemen hemen tüm konularda İngilizce çalışan herkesin karşısına çıkan soru zarfları vardır. Bu soru zarfları İngilizcedeki tüm zamanlarda rahatlıkla kullanılabilmektedir ve Türkçe anlamlarına göre‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde sorulan soruları karşılamaktadır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları ve onların anlamları ise şöyledir: 

What: Ne?
When: Ne zaman?
Who: Kim?
Where: Nerede?
Why: Neden?
How: Nasıl?

İngilizce zaman edatlarında ise yaygın olaran kullanılanlar ise ‘What time?’ ve ‘When?’ gibi soru kalıplarıdır. Bu soru kalıplarıyla soru sormak oldukça kolaydır. Tüm zamanlarda rahatlıkla kullanacağınız için; geçmişte, bugünde ya da gelecekte yaşanan tüm olaylarla ilgili bilgi almanız mümkündür. Sormak istediğiniz sorunun anlamına uygun olan soru zarfını başa getirmenizin ardından, tense kurallarına uygun olarak soruyu oluşturmanız yeterlidir. Sorulara verilecek cevaplarda da in,on,at kullanımı size faydalı olacaktır.

A: What time does your bus leave?
A: Otobüsün saat kaçta kalkıyor?
A: My bus leaves at 9 o’clock.
B: Otobüsüm saat 9’da kalkıyor.

A: When does your school start?
A: Okulun ne zaman başlıyor?
B: My school starts in September.
B:Okulum Eylül’de başlıyor.

In, on ve at konu anlatımı genel hatlarıyla bu şekildedir. Ancak bu edat kullanımlarında da birkaç istisnai durum söz konusudur. Bu istisnalara göre, aşağıda verilen kavramlar herhangi bir zaman edatı yani; in,on,at almadan kullanılmaktadır. Aşağıda verilen bu tip kelimeleri karıştırmamak için bolca pratik yapmak ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmek şarttır. Zaman edatı almayan kullanımlar genel olarak şu şekildedir:

Today: Bugün
Tomorrow: Yarın
Last night: Dün gece
Last week: Geçen hafta
Next month: Gelecek hafta
Next year: Gelecek sene
Tomorrow evening: Yarın akşam
Tonight: Bu gece
Every day: Her gün
Every year: Her sene
Yesterday: Dün
The day after tomorrow: Yarından sonraki gün
the day before yesterday: Dünden önceki gün
Two weeks ago: İki sene önce
Yesterday evening: Dün akşam
This evening: Bu akşam
This afternoon: Bu öğleden sonra
This morning: Bu sabah

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI