İngilizce Mevsimler, Okunuşları, Anlamları ve Cümle Örnekleri

İngilizce mevsimler, yıl içinde benzer hava koşullarının yaşandığı durumları ifade ederken kullanılan kelimelerdir. Mevsim kelimesinin İngilizce çevirisi ”season” şeklindedir. İngilizce mevsimler 4 tanedir.

İngilizce mevsimler, yıl içinde benzer hava koşullarının yaşandığı durumları ifade ederken kullanılan kelimelerdir. Mevsim kelimesinin İngilizce çevirisi ”season” şeklindedir. İngilizce mevsimler 4 tanedir. Bunlar: autumn(sonbahar), winter(kış), spring(ilkbahar) ve summer(yaz) dır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bu içerikte İngilizce mevsimler konu anlatımı sunulacaktır. İngilizce mevsimler, İngilizce mevsimler ile cümle örnekleri ve İngilizce mevsimler performans ödevi örneği verilerek konunun daha belirgin hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

1. Autumn (Fall): Bahar

İngilizce autumn mevsimi; September(Eylül), October(Ekim) ve November(Kasım) aylarını barındırmaktadır. Yılın Kuzey Yarım Küre kısmında sonbahar mevsimine denk gelirken; Güney Yarım Küre’sinde ise ilkbahar olarak yaşanmaktadır. Bir bölgede kışa, diğer bölgede ise bir nevi yaza hazırlıktır. İngilizcedeki autumn mevsimi, September(Eylül) ayında başlayıp; November(Kasım) ayıyla bitmektedir.

İngilizcede Autumn Okunuşu Nasıldır?

İngilizcedeki Autumn mevsiminin okunuşu, ‘’otım’’şeklindedir.

Autumn Hangi Mevsimdir?

Autumn, yılın dördüncü ve son mevsimidir. Kuzey Yarım Küre’de hava değişimi ilk etapta yazdan kalma günler yaşatmaktayken; zaman içinde hava sıcaklıkları düşmekte ve bolca yağış görülmektedir. Güney Yarım Küre’de ise durum tam tersidir. Burada bir önceki mevsim kış olduğundan, sıcaklıklar giderek artmakta ve ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır. Yağış durumu burada da yüksek oranda seyretmektedir.

Genellikle okullar Kuzey Yarım Küre’de bu mevsimde açılmaktadır. Öğrenciler(students) ile öğretmenler(teachers) okula gitmektedir. İş hayatı ise yazın getirdiği tatil havasından çıkmakta olup; pek çok iş insanı (businessman/businesswoman) çeşitli toplantılara ve etkinliklere katılmaktadır. Aynı zamanda birçok ekin bu dönemde tarlalara ekildiğinden çiftçiler(farmers) için de oldukça yorucu bir dönemdir.

Autumn Sözcük Kökeni Nedir?

İngilizcedeki Autumn mevsiminin kelime kökeni net olarak bilinmemekle birlikte; hakkında çeşitli tartışmalar mevcuttur. Autumn mevsiminin eş anlamlısı olan fall sözcüğünün; İngilizcede ağaç yapraklarının dökülmesi için de kullanılmasından dolayı, mevsimin bu ismi aldığı söylenebilmektedir.

Autumn mevsiminin kökenine yönelik yaşanan tartışmalardan ilki; bu sözcüğün 16.yy ortalarında İngiltere’de ortaya çıktığı ve 17.yy’dan itibaren yaygın olarak kullanıldığıdır. Bu kullanım zamanla Kuzey Amerika’ya da yayılmış ve Amerikan İngilizcesinde de karşılık bulmuştur. Kelime kökenine ilişkin bir diğer tartışma ise; kelimenin Eski Fransızca dönemlerinde Latince’den gelen Autumnus’dan gelmesidir. Kelimenin bu şekildeki anlamı ‘’arttırmak’’ şeklindedir.

İngilizce mevsimlerden autumn kelimesinin bir diğer kökeni ise; kelimenin 12.yy’da İngiltere’de ortaya çıktığı, daha sonraları ise zamanla yaygınlaştığına ilişkindir. Bir mevsim olarak kullanılmadan evvel ise ‘’hasat’’ anlamıyla dilde yer bulmuştur.

İngilizcede Autumn ile İlgili Cümle Örnekleri

İngilizce autumn ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

He had a serious illness in the autumn of 1956.
1956 sonbaharında ciddi bir hastalığı vardı.

Do you like spring or autumn?
İlkbaharı mı yoksa sonbaharı mı seversin?

I prefer spring to autumn.
İlkbaharı, sonbahara tercih ederim.

The nights are getting longer now that it is autumn.
Artık sonbahar olduğu için geceler uzuyor.

I like autumn best.
Ben en çok sonbaharı severim.

2. Winter: Kış

İngilizce winter mevsimi; December (Aralık), January(Ocak) ve February(Şubat) aylarından oluşmaktadır. Bu mevsim; dünyanın Kuzey Yarım Küre bölgesinde kış olarak karşılık bulurken; Güney Yarım Küre’sinde ise yaz olarak yaşanmaktadır. Bir bölgede kış, diğer bölgede ise yaz yaşanmaktadır. İngilizcedeki autumn mevsimi, December(Aralık) ayında başlayıp; February(Şubat) ayıyla bitmektedir.

İngilizcede Winter Okunuşu Nasıldır?

İngilizcedeki Winter mevsiminin okunuşu, ‘’vintır’’ şeklindedir.

Winter Hangi Mevsimdir?

Winter, kış mevsimi olup; yeni yılın ilk mevsimidir. Kuzey Yarım Küre’de hava oldukça soğuk olmakta, zaman zaman kar yağışları dahi görülmektedir. Dünyadaki Güney Yarım Küre kısmında ise yaz yaşanmakta ve sıcaklık değerleri oldukça yüksek seviyelerde yaşanmaktadır.  

Sonbahar mevsiminde açılan okullar için bu dönemde ara tatil yaşanmaktadır. Öğrenciler kısa bir tatil döneminin ardından tekrar okullara dönmekte ve eğitime (education) kalındığı yerden devam edilmelidir. İşçiler(workers) için de çalışma hayatları yaşanmakta ve şehir hayatı hızlı bir biçimde akmaya devam etmektedir.

Winter Sözcük Kökeni Nedir?

İngilizcedeki Winter mevsimi, Proto-Germanik dönemine ait kelime kökeninden gelmektedir. Wed olan bu kelime ıslak olarak bilinmekte; aynı zamanda kışı ifade etmek için beyaz anlamında olan wind de kullanılmaktadır.

İlk etapta bu şekilde karşılanan kış mevsiminin İngilizce winter olarak kullanılması ise; Eski İngilizcenin kullanıldığı dönemlere değin dayanmaktadır.

İngilizcede Winter ile İlgili Cümle Örnekleri

İngilizce winter ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Watermelons sell for a high price in the winter.
Karpuzlar, kışın yüksek fiyata satılıyor.

It will be winter before long.
Çok geçmeden kış olacak.

We have had a very hard winter.
Çok sert bir kış yaşadık.

It was a very cold winter.
Çok soğuk bir kıştı.

Bears hibernate during the winter.
Ayılar kış uykusuna yatar.

3. Spring: Bahar

İngilizce mevsimler arasında olan spring mevsimi; March(Mart),April(Nisan) ve May(Mayıs) aylarından oluşmaktadır. Yılın Güney Yarım Küre kısmında sonbahar mevsimine denk gelirken; Kuzey Yarım Küre’sinde ise ilkbahar olarak yaşanmaktadır. Kuzey Yarım Küre’de sıcaklıklar kışa göre artar ve kısa süreli yağışlar görülürken; Güney Yarım Küre’de sıcaklıklar düşmektedir. Bir bölgede kışa, diğer bölgede ise bir nevi yaza hazırlıktır. İngilizcedeki spring mevsimi, March(Mart) ayında başlayıp; Mayıs(May) ayıyla bitmektedir.

İngilizcede Spring Okunuşu Nasıldır?

İngilizcedeki Spring Mevsiminin okunuşu, ‘’sipring’’ şeklindedir.

Spring Hangi Mevsimdir?

Spring, ilkbahar mevsimi olup; yaşanan yeni yılın ikinci mevsimidir. İngilizce spring yani ilkbaharda;  Kuzey Yarım Küre’de hava artık kış kadar soğuk olmamakta ancak mevsimin ilk aylarında serin hava devam etmektedir. Spring(ilkbahar) mevsiminin son aylarında artık Kuzey Yarım Küre’de havalar ısınmış ve yaza hazırlık evresine girilmiştir.

 Dünyadaki Güney Yarım Küre kısmında ise sonbahar yaşandığından ötürü, mevsim geçişi kışa doğru olmakta ve hava sıcaklıkları her geçen gün azalmakta ve günler de kısalmaktadır. Bazı ürünlerin hasadı yavaş yavaş yapılmaya başlanmaktadır. İş ve eğitim hayatındaki yoğunluk her ne kadar yüksek bir tempoyla hareket etse de; birkaç ay sonra gelecek olan yazın hazırlıkları şimdiden yapılmış. Tatil için planlar düşünülmeye başlanmıştır.

Spring Sözcük Kökeni Nedir?

İngilizce mevsimlerden olan Spring mevsiminin kökeni 14.yy’a kadar uzanmaktadır. Spring kelimesi dile yerleşmeden evvel; bahar kelimesi Lent olarak ifade edilmektedir. Daha sonraları ise Spring-time ‘’fışkıran’’ anlamında kullanılmakta; bitki ve çiçeklerin açışına atıf yapmaktaydı. Ancak 14.yy’dan sonra bu kelime yalnızca Spring olarak literatürde yer bulmuştur.

İngilizcede Spring ile İlgili Cümle Örnekleri

İngilizce spring ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

When spring comes, the days get longer day by day.
İlkbahar geldiği zaman günler gün be gün uzar.

Spring is coming.
İlkbahar geliyor.

Spring is the best season to visit Kyoto.
İlkbahar Kyoto’yu ziyaret etmek için en iyi mevsim.

One afternoon in late spring, Mert went out for a swim and was never seen again.
İlkbaharın sonlarında bir öğleden sonra, Mert yüzmek için dışarı çıktı ve tekrar asla görülmedi.

I’m going to Londra next spring.
Önümüzdeki bahar Londra’ya gidiyorum.

4. Summer: Yaz

İngilizce summer mevsimi; yaz mevsimine karşılık gelmektedir. Summer; June(Haziran), July(Temmuz) ve August(Ağustos) aylarından oluşmaktadır. Bu mevsim; dünyanın Kuzey Yarım Küre bölgesinde yaz olarak karşılık bulurken; Güney Yarım Küre’sinde ise kış olarak ortaya çıkmaktadır. Bir bölgede kış, diğer bölgede ise yaz yaşanmaktadır. İngilizcedeki summer mevsimi, June(Haziran) ayında başlayıp; August(Ağustos) ayıyla bitmektedir.

İngilizcede Summer Okunuşu Nasıldır?

İngilizcedeki Summer mevsiminin okunuşu, ‘’samır’’ şeklindedir.

Summer Hangi Mevsimdir?

Summer, yılın 3. mevsimidir. Bu mevsimde artık Kuzey Yarım Küre’ye yaz gelmişken; Güney Yarım Küre ise kışı yaşamaktadır. Bu nedenle Kuzey Yarım Küre’de hava sıcaklıkları en yüksek seviyelerde seyrederken; Güney Yarım Küre’de ise bu durum taban tabana zıttır.

Bu dönemde eğitim hayatı uzun bir tatil dönemine girmiş; okullar eğitim hayatlarına ara vermişlerdir. Çalışan aileler, yaz dönemi için izinlerini almış ve tatil planlarını uygulamaya başlamışlardır. Bu dönemde aktif olan iş kollarından en önemlisi turizm(tourism) olup; otel gibi çeşitli tatil platformlarında insanlar çalışmaya başlamışlardır. Onun dışında çoğu sektör kısa süreli bir duraklama dönemine girmiştir.

Summer Sözcük Kökeni Nedir?

Summer sözcük kökeni, Eski İngilizce kurallarında ortaya çıkmıştır. Bu dil ailesi de Hint – Avrupa ve Proto-Germen dil ailelerinin kesişim noktasındadır. İlk olarak ‘’sumor’’ olarak ortaya çıkan bu sözcük; zaman içinde summer şekline evrilmiştir.

İngilizcede Summer ile İlgili Cümle Örnekleri

İngilizcede summer ile ilgili kurulan cümle örnekleri aşağıdadır.

The two sides struggled for hours in the hot summer sun.
İki taraf, sıcak yaz güneşinde saatlerce mücadele ettiler.

When I was a kid, I went to Bodrum every summer.
Çocukken her yaz Bodrum’a gittim.

Students are impatient for the summer holidays to come.
Öğrenciler yaz tatilinin gelmesi için sabırsızlar.

Next summer, I want to go to Bali.
Önümüzdeki yaz Bali’ye gitmek istiyorum.

Spring is over and summer has come.
İlkbahar bitti ve yaz geldi.

İngilizce Mevsimler Şarkısı Nedir?

İngilizce mevsimler şarkısı, İngilizce mevsimleri öğrenmek isteyenlerin öğrenirken keyifle dinleyebilecekleri melodilere verilen addır. İngilizce mevsimler şarkısı, pek çok eğitimci tarafından kullanılmış ve farklı şekillerde de seslendirilmiştir. İngilizce eğitim veren tüm ülke ve okulların müfredatında yer alan İngilizce mevsimler şarkıları oldukça yaygındır.

İngilizce Mevsimler Performans Ödevi Örneği

İngilizce mevsimler performans ödevi, özellikle İngilizcenin ilk öğretildiği 4.sınıflardaki öğrencilere verilen ödevlerin başında gelmektedir. Bu performans ödevinin amacı, İngilizce mevsimlerin en hızlı ve kolay şekilde öğrenilmesi; bunun yanında öğrenmenin de kalıcı olmasıdır. Aşağıda yer alan İngilizce mevsimler performans ödevi örneğini inceleyiniz.

• In the spring season, the weather starts to get warmer. It rains. Trees and plants bloom. Bird sounds and insect sounds spread. The days start getting longer. Migratory birds return. March, April and May are the months of the spring season. Then comes summer.

İlkbahar mevsiminde,havalar ısınmaya başlar. Yağmur yağar. Ağaçlar ve bitkiler çiçekler açar. Kuş sesleri ve böcek sesleri yayılır. Günler uzamaya başlar.  Göçmen kuşlar döner. Mart, Nisan ve Mayıs ilkbahar mevsiminin aylarıdır. Daha sonra yaz gelir.

• In summer, the weather is very hot. Thin clothes are worn. Schools are on holiday. The trees that bloom in the spring bear fruit. The crops are harvested. In summer, the days are longer than the night. June, July and August are the months of the summer season.

Yaz mevsiminde, havalar çok sıcaktır. İnce kıyafetler giyilir. Okullar tatil olur. İlkbaharda çiçek açan ağaçlar meyve verir. Ekinler biçilir. Yazın, gündüzler geceden daha uzundur. Haziran, Temmuz ve Ağustos yaz mevsiminin aylarıdır.

• In autumn, the weather starts to cool. It rains and the wind blows. Tree leaves turn yellow and fall off. Migratory birds go to warmer countries. Schools are opened. In autumn, the days begin to shorten and the nights begin to lengthen. The months of the autumn season are September, October and November.

Sonbaharda hava soğumaya başlar. Yağmur yağar ve rüzgar eser. Ağaç yaprakları sararır ve düşer. Göçmen kuşlar daha sıcak ülkelere gider. Okullar açılır. Sonbaharda günler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Sonbahar mevsiminin ayları Eylül, Ekim ve Kasım’dır.

• In winter, the weather gets colder. It snows. Schools sometimes take a break. People wear thick clothes. In this season, the days are short and the nights are long. December, January and February are the months of the winter season.

Kış mevsiminde, havalar soğur. Kar yağar. Okullar bazen tatil olur. İnsanlar kalın giysiler giyerler. Bu mevsimde gündüzler kısa, geceler uzundur. Aralık, Ocak ve Şubat kış mevsiminin aylarıdır.

4. Sınıf İngilizce Mevsimler Konu Anlatımı

İngilizce mevsimler, 4.sınıf öğrencilerine İngilizceyi öğretmek amacıyla verilen ilk konuların başında gelmektedir. İngilizcede 4 mevsim vardır. Bunlar: autumn(sonbahar), winter(kış), spring(ilkbahar) ve summer(yaz) dır.

4 mevsimin içinde yer alan aylar ise 12 adettir. İngilizce aylar sırasıyla January (Ocak), February (Şubat), March (Mart), April (Nisan), May (Mayıs), June (Haziran), July (Temmuz), August (Ağustos), September (Eylül), October (Ekim), November (Kasım),  ve December (Aralık) tır.

İngilizce mevsimler ile ilgili kelimeler: snow(kar), wind(rüzgar), rain(yağmur), avalanche(çığ), chilly(serin), clear(açık), cloudy(bulutlu), cold(soğuk), dew(çiğ), dry(kuru), flood(sel), foggy(sisli), frost(don), hail(dolu), hot(sıcak), humid(nemli), rainbow(gökkuşağı), stormy(fırtınalı), sunny(güneşli), thunder(gök gürültüsü), tornado(kasırga), typhoon(tayfun), warm(ılık) ve wet(yağmurlu) dur.

İngilizce Mevsimler Konusu Neden Önemlidir?

İngilizce mevsimler konusu, kişilerin içinde bulundukları zamanı İngilizce olarak karşı tarafa ifade etmeleri gereken her anda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Mevsimler günlük hayatta ve iş hayatının herhangi bir dalında yer almaktadır. Örneğin teslim edilmesi gereken bir ödev ya iş için mevsimle alakalı bir bilgi verilmişse; İngilizce mevsimler bilgisine uygun olarak yapılması şarttır.

Tarım alanında da mevsimler önemli bir yer tutmaktadır. Ürünlerin ekim tarihi mevsimlere göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin satın alınan bir besin tohumunda; o ürününün toprağa ekileceği tarih İngilizce olarak belirtilmiş olabilir; ya da ürün ihracatı yapan çiftçiler İngilizce mevsim bilgisini bilerek bu doğrultuda hareket edebilirler. Bu nedenle İngilizce mevsimler konusu, kişilerin yalnızca eğitim hayatlarında kullanabileceği kısa süreli bir bilgi değil; aksine İngilizce’yi aktif olarak konuştukları ve yazdıkları her alanda ifade etmeleri gereken bir temel taş olarak görülmelidir.

İngilizce Zaman Birimleri (Aylar, Günler, Mevsimler) Birbirine Nasıl Bağlanır?

İngilizce zaman birimleri kullanılan cümlelerde aylar, günler ve mevsimleri birbirine bağlamak kolaydır. İngilizce zaman edatları in, on veya at olarak bilinmektedir. İngilizce zaman birimleriyle bir cümle kurulmak istendiğinde önce ay, sonra ise gün ve yıl şeklinde ifade edilmesi gerekmektedir. İngilizce mevsimler konusu da tıpkı İngilizce günler ve İngilizce aylar konuları gibi önemli ve birbiriyle bağlantılıdır. Bu konuları kolayca öğrenebilmek için kısa süreli tekrarlar yeterli olacaktır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI