İngilizce Dostluk ve Arkadaşlık Sözleri ve Anlamları

Dostluk, herkesin sahip olması gereken en güzel duygulardan biridir. Dünya tarihi boyunca sayısız ünlü isim dostluğun ne kadar önemli olduğunu ifade etmiştir. Dostluğun huzur ve güven vericiliğini Türkçe anlatmak isterseniz, bunu ifade etmek oldukça kolaydır.

Dostluk, herkesin sahip olması gereken en güzel duygulardan biridir. Dünya tarihi boyunca sayısız ünlü isim dostluğun ne kadar önemli olduğunu ifade etmiştir. Dostluğun huzur ve güven vericiliğini Türkçe anlatmak isterseniz, bunu ifade etmek oldukça kolaydır. Ancak İngilizce dostluk sözlerini kullanabilmek, sağlam bir dil becerisi gerektirmektedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce konuşmak ve İngilizce dostluk sözlerini ifade etmenin en önemli ayaklarından biri de İngilizce arkadaşlık deyimleri ve özlü sözleri bilmektir. Aşağıda sizlere verilen İngilizce arkadaşlık deyimlerini ve ardından ünlü isimlerin kullanmış olduğu İngilizce dostluk sözlerini inceleyiniz.

 • A friend in need is a friend indeed: Türkçe anlamıyla düşünüldüğünde bu İngilizce arkadaşlık deyimi, ‘’Dost kara günde belli olur.’’ olarak çevrilebilir.
 • Birds of a feather flock together: Yakın iki arkadaşı tanımlarken kullanılan bu tabir; Türkçede ‘’Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.’’ cümlesine karşılık olarak verilebilir.
 • To speak the same language: İki arkadaşın aynı dili konuştuğunu ifade eden bir İngilizce deyimdir.
 • Like two peas in a pod: Çok yakın iki arkadaşı, bir kapsüldeki iki bezelye gibi tanımlayan İngilizce deyimdir.
 • To be as thick as thieves: İngilizce dostluk deyimleri arasında en ünlü olanlardan biri olan bu deyim; çok yakın arkadaş olmak anlamına gelmektedir.
 • A good friend is like a four-leaf clover: hard to find and lucky to have.: Ünlü bir İrlanda deyimi olan bu deyimin anlamı: ‘’ İyi bir arkadaş, dört yapraklı bir yonca gibidir: Bulması zor ve sahip olması şanslı.’’ şeklindedir.

Filozofların Söylediği İngilizce Arkadaşlık Sözleri ve Anlamları

Aşağıda filozofların söylediği İngilizce dostluk sözleri ve anlamlarını inceleyebilir, bu sözleri dilediğiniz dostunuzla paylaşabilirsiniz. İşte karşınızda filozofların söylediği en ünlü İngilizce arkadaşlık sözleri ve anlamları…

 • “What you do not want done to yourself, do not do to others.”
  ‘’Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma.”
  Konfüçyüs
 • “I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.”
  ‘’Değiştiğimde değişen ve başımı salladığımda başını sallayan bir arkadaşa ihtiyacım yok; gölgem bunu çok daha iyi yapıyor.’’
  Plutarhos
 • “It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.”
  ‘’Mutsuz evlilikleri yapan şey sevgisizlik değil dostluk eksikliğidir.”
  Friedrich Nietzsche
 • “Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.”
  ‘’Arkadaş olmakta yavaş olun; artık olduğunuzda, kararlı ve sabit devam edin.’’
  Sokrates
 • “It is not so much our friends’ help that helps us, as the confidence of their help.”
  “Arkadaşlarımızın yardımı, yardımlarının güveni kadar bize yardımcı olmaz.”
  Epiküros
 • ‘’A friendship that like love is warm; A love like friendship, steady. ‘’
  ‘’Bir arkadaşlık aşk gibi sıcaktır, bir aşk ise arkadaşlık gibi…’’
  Thomas Moore
 • Friendship is a single soul dwelling in two bodies.
  ‘’ Arkadaşlık, iki bedende yaşayan tek bir ruhtur.’’
  Aristotales

Şairlerin Söylediği İngilizce Arkadaşlık Sözleri

İçeriğin bu kısmında yalnızca şairlerin değil, edebiyatın diğer kollarıyla da ilgilenen ünlü isimlerin kullandığı İngilizce dostluk sözleri ve anlamlarına yer verilmiştir.

 • ‘’Words are easy, like the wind; faithful friends are hard to find.’’
  ”Kelimeler rüzgar gibi kolaydır; sadık arkadaşlar bulmak zordur. “
  William Shakespeare
 •  “Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one.”
  ‘’Arkadaşlık bir kişi diğerine ‘’Ne? Sen de mi? Tek olduğumu düşünmüştüm.’’ dediği anda doğar.
  C.S. Lewis
 • “Ultimately the bond of all companionship, whether in marriage or in friendship, is conversation.”
  “Nihayetinde ister evlilikte ister arkadaşlıkta olsun, tüm arkadaşlığın bağı sohbettir.”
  Oscar Wilde
 • ‘’You are my sunshine.
  You are my shining star.
  Everything I’m not
  you are.’’
  ‘’ Sen benim günışığımsın.
  Sen benim parlayan yıldızımsın.
  Her şey ben değilim, sensin.’’
  Kerry R. DeVore
 •  “Growing apart doesn’t change the fact that for a long time we grew side by side; our roots will always be tangled. ‘’
  “Ayrı büyümek, uzun süredir yan yana büyüdüğümüz gerçeğini değiştirmez; köklerimiz her zaman birbirine karışacak.’’
  Ally Condie
 • ‘’Try to be a rainbow in someone’s cloud.’’
  ‘’Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.”
  Maya Angelou
 • “Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.”
  “Bizi mutlu eden insanlara minnettar olalım; onlar ruhumuza çiçek açtıran büyüleyici bahçıvanlardır.’’
  Marcel Proust
 • “Keep away from those who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you believe that you too can become great.”
  “Hırslarınızı küçümsemeye çalışanlardan uzak durun. Küçük insanlar her zaman bunu yapar, ancak gerçekten harika olan insanlar, sizin de harika olabileceğinize inanmanızı sağlar. “
  Mark Twain
 • “Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.”
  ‘’Her arkadaş, içimizdeki bir dünyayı, muhtemelen gelene kadar doğmamış bir dünyayı temsil eder ve ancak bu buluşma ile yeni bir dünya doğar.”
  Anais Nin
 • “Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.”
  “Arkamdan yürümeyin; Ben liderlik etmeyebilirim. Önümde yürümeyin; Takip etmeyebilirim. Yanımda yürüyün ve arkadaşım olun.’’
  Albert Camus
 • “Don’t be afraid of new beginnings. Don’t shy away from new people, new energy, new surroundings. Embrace new chances at happiness.” 
  “Yeni başlangıçlardan korkmayın. Yeni insanlardan, yeni enerjiden, yeni çevreden uzak durmayın. Mutlulukta yeni şansları kucaklayın. “
  Billy Chapata
 • “The tender friendships one gives up, on parting, leave their bite on the heart, but also a curious feeling of a treasure somewhere buried.”
  “Sevecen dostluklar, kişinin ayrılırken vazgeçmesi, yüreğinde ısırık bırakması, ama aynı zamanda tuhaf bir hazinenin gömülü olduğu duygusunu bırakır.”
  Antoine de Saint-Exupéry
 • ‘’Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love. ‘’
  ‘’Arkadaşlık, hayal kırıklığına uğramış aşk acıları için kesinlikle en iyi merhemdir.’’
  Jane Austen

Bilim İnsanlarının Söylediği İngilizce Arkadaşlık Sözleri

 • ”An intimate friend and a hated enemy have always been indispensable requirements for my emotional life.”
  ”Yakın bir arkadaş ve nefret edilen bir düşman, duygusal hayatım için her zaman vazgeçilmez gereklilikler olmuştur. ”
    Sigmund Freud
 • ‘’I have friends in overalls whose friendship I would not swap for the favor of the kings of the world.’’
  ” Arkadaşlığını dünyanın krallarının lehine değiş tokuş etmeyeceğim arkadaşlarım var. “
   Thomas Edison
 • “Plato is my friend, Aristotle is my friend, but my greatest friend is truth.”
  “Platon benim arkadaşım, Aristo benim arkadaşım, ama en büyük arkadaşım gerçektir.”
  Isaac Newton
 • ”However rare true love may be it less so than true friendship.”
  ‘’Ne kadar nadir olursa olsun gerçek aşk, gerçek arkadaşlıktan daha azdır.’’
   Albert Einstein
 • “In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit.”
  “Herkesin hayatında bir ara iç ateşimiz söner. Daha sonra başka bir insanla karşılaşıldığında alev alır. İçsel ruhu yeniden canlandıran insanlara hepimiz minnettar olmalıyız.’’
  Albert Schweitzer

İngilizce Dostluğunuzu Nasıl Anlatırsınız?

Filozofların, şairlerin ve bilim insanlarının kullandığı İngilizce dostluk sözlerine değinilmiştir. İçeriğin bundan sonraki kısımlarında size, İngilizce dostluğu anlatmak için kullanabileceğiniz alternatif dostluk sözleri verilecektir. Bu tip, dostluk sözlerini kullanarak dostlarınıza sevginizi gösterebilir veya sosyal medya üzerinden cümlelerinizi paylaşabilirsiniz. İngilizce dostluk sözleri ve anlamlarına göz atarak, en sevdiğiniz dostluk ve arkadaşlık sözünü keşfedebilirsiniz.

 • ‘’A friend is one who overlooks your broken fence and admires the flowers in your garden.’’
  “Bir arkadaş, kırık çitinize bakan ve bahçenizdeki çiçeklere hayran olan kişidir.”
 • ‘’Friendship is when people know all about you but like you anyway.’’
  ” Arkadaşlık, insanların hakkınızda her şeyi bildiği, ancak yine de sizi sevdiği andır. “
 • ‘’A sweet friendship refreshes the soul.’’
  “Tatlı bir arkadaşlık ruhu tazeler.”
 • ‘’ In the cookie of life, friends are the chocolate chips.’’
  “Hayatın kurabiyesinde arkadaşlar çikolata parçacıklarıdır.”
 • “Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don’t say.”
  ‘’Söylediklerinizi herkes duyar. Arkadaşlar söylediklerinizi dinler. En iyi arkadaşlar, söylemediklerinizi dinler.’’
 • ”There are friends, there is family, and then there are friends that become family.’’
  “Arkadaşlar vardır, aile vardır ve sonra aile olan arkadaşlar vardır.”
 • ‘’Good friends are like stars. You don’t always see them, but you know they’re always there.’’
  ”İyi arkadaşlar yıldızlara benzer. Onları her zaman görmezsiniz ama her zaman orada olduklarını bilirsiniz.’’
 • ‘’Life was meant for good friends and great adventures.’’
  “Hayat, iyi arkadaşlar ve harika maceralar içindi.”
 • ”Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget.”
  “Gerçekten harika arkadaşlar bulmak zor, ayrılması zor ve unutulması imkansızdır.’’
 • “A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.”
  “Bir arkadaş, geçmişini anlayan, geleceğine inanan ve seni olduğun gibi kabul eden biridir.”
 • “Best friends are the people in your life who make you laugh louder, smile brighter and live better.”
  “En iyi arkadaşlar, hayatında seni daha yüksek sesle güldüren, daha parlak gülümseten ve daha iyi yaşatan insanlardır.”
 • “A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.”
  ‘’Gerçek bir arkadaş, dünyanın geri kalanı dışarı çıktığında içeri giren kişidir.”
 • “Sweet is the memory of distant friends! Like the mellow rays of the departing sun, it falls tenderly, yet sadly, on the heart.”
  ‘’Tatlı, uzak arkadaşların hatırasıdır! Uzaklaşan güneşin yumuşak ışınları gibi, şefkatle ama ne yazık ki kalbe düşer.”
 • “There’s not a word yet for old friends who’ve just met.”
  ‘’Yeni tanışmış eski dostlar için henüz tek kelime yok.”
 •  “Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up.”
  “Birlikte olurken rahat olan arkadaşlar edinmeyin. Sizi yükselmeye zorlayacak arkadaşlar edinin.”
 • “A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.”
  “Bir arkadaş, geçmişini anlayan, geleceğine inanan ve seni olduğun gibi kabul eden biridir.”
 • “A true friend never gets in your way unless you happen to be going down.”
  “Siz aşağı inmedikçe gerçek bir arkadaş asla yolunuza çıkmaz.”
 • “The real test of friendship is can you literally do nothing with the other person? Can you enjoy those moments of life that are utterly simple?”
  “Arkadaşlığın gerçek testi, diğer kişiyle kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapamaz mısın? Hayatın son derece basit anlarının tadını çıkarabilir misin?’’
 • “If ever there is tomorrow when we’re not together… there is something you must always remember. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. But the most important thing is, even if we’re apart. I’ll always be with you.”
  “Birlikte olmadığımız zaman yarın varsa… her zaman hatırlamanız gereken bir şey var. İnandığından daha cesur, göründüğünden daha güçlü ve düşündüğünden daha zekisin. Ama en önemli şey, ayrı olsak bile. Her zaman seninle olacağım.”
 • “Flatter me, and I may not believe you. Criticize me, and I may not like you. Ignore me, and I may not forgive you. Encourage me, and I will not forget you. Love me and I may be forced to love you.”
  ‘’Beni öv ve sana inanmayabilirim. Beni eleştirirsen senden hoşlanmayabilirim. Beni görmezden gelirsen seni affetmeyebilirim. Beni cesaretlendir, seni unutmayacağım. Beni seversen seni sevmek zorunda kalabilirim.’’
 • “No person is your friend who demands your silence, or denies your right to grow.”
  “Sessiz kalmanızı isteyen veya büyüme hakkınızı reddeden hiç kimse arkadaşınız değildir.”
 • “Friendship is the only cement that will ever hold the world together.”
  “Dostluk, dünyayı bir arada tutacak tek çimentodur.”
 • “Best friends share laughs, memories and inside jokes. They will always be honest and stand by your side no matter what. They wipe your tears, pick you up when you fall, and are forever a piece of your heart.”
  “En iyi arkadaşlar kahkahalar, anılar ve özel şakalar paylaşır. Her zaman dürüst olacaklar ve ne olursa olsun yanınızda olacaklardır. Gözyaşlarını silerler, düştüğünde seni kaldırır ve sonsuza kadar kalbinin bir parçası olurlar. “
 • “The most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart.”
  “Gerçek arkadaşların yaptığı en güzel keşif, birbirlerinden ayrılmadan ayrı ayrı büyüyebilecekleridir.”
 • “A strong friendship doesn’t need daily conversation, doesn’t always need togetherness, as long as the relationship lives in the heart, true friends will never part.”
  “Güçlü bir arkadaşlık günlük sohbete ihtiyaç duymaz, her zaman birlikte olmaya ihtiyaç duymaz, ilişki yürekten devam ettiği sürece gerçek arkadaşlar asla ayrılmayacaktır.”

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI