4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri

4. Sınıf İngilizce Classroom Rules: yani Türkçe adıyla Sınıf kuralları ünitesi kelime, isminden de anlaşılabileceği gibi yoğun olarak sınıf kurallarının öğretilmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda sınıf içerisinde bulunan materyaller üzerine İngilizce kelimeler öğretilir.

4. Sınıf İngilizce Classroom Rules: yani Türkçe adıyla Sınıf kuralları ünitesi kelime, isminden de anlaşılabileceği gibi yoğun olarak sınıf kurallarının öğretilmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda sınıf içerisinde bulunan materyaller üzerine İngilizce kelimeler öğretilir. Ayrıca öğrencilerin sınıf içerisinde arkadaşları ve öğretmenler ile iletişim kurmak için kullanabilecekleri kelimeler ve gramer yapıları da öğretilen konular arasındadır. 50’ye kadar olan sayılar da bu ünitede işlenir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Classroom Rules ünitesini öğrenen öğrenciler;

 • Sınıf, okul ve ders ortamında kullanılan kelimeleri İngilizce olarak ifade edebilir,
 • sınıf kurallarının İngilizce telaffuz edebilir,
 • emir cümleleri kurabilir ve anlayabilir ve bu kuralları uygulayabilir,
 • sınıf kuralları ile alakalı sorular sorulabilir, basit yönergelerle cümleler kurabilir. 
 • yetenek anlamında kullanılan can-can’t yapısını öğrenebilir.

Bu bölümde, İngilizce 4. Sınıfı 1. Ünite Classroom Rules ile alakalı 15’er soruluk 3 konu testi, 1 adet 15 soruluk Boşluk Doldurma Testi, 1 adet 15 soruluk Classroom Rules Ünitesi Can kalıbı Hatırlama Testi ve son olarak 15 soruluk Nesne Tanımlama Testi bulunmaktadır. Bu testler sayesinde öğrenciler, öğrendikleri teorik bilgileri pekişitirebilir. Ayrıca konu ile ilgili kelime ve gramer yapılarını daha rahat bir şekilde kullanmaya başlayabilir. Son olarak, eğer çözemedikleri sorular olursa, bu sorular sayesinde unuttukları veya tam olarak öğrenemedikleri noktaları da öğrenebilirler.

İngilizce 4. Sınıf 1. Ünite Test Örneği 1

1.)May I ………………. the question?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.)sit

B.)answer

C.)come

D.)on

Doğru cevap B seçeneğidir. Cümlenin çevirisi “Soruyu cevaplayabilir miyim?” şeklindedir.

2.)10 – 20 – 30 – ……… 50

Boş bırakılan yere hangi rakam gelmelidir?

A.) Twenty

B.)Thirty

C.)Forty

D.)Sixty

Doğru cevap C seçeneğidir.

3.)Bu durumda Jeremy’nin cevabı ne olmalıdır?

Jake: Can I close the window? I am sick and the weather is cold.

Jeremy: ……………………

A.) No, it is not cold for me.

B.) Why did you get cold?

C.)You must be coking.

D.)Of course, you can close the window.

Doğru cevap D seçeneğidir. Jake’in “Pencereyi kapatabilir miyim? Hastayım ve hava soğuk.” cümlesine verilebilecek uygun cevap D seçeneğinde bulunan “Tabi kii, pencereyi kapatabilirsin.” cümlesidir.

4.) Yukarıda verilen rakamlar eşleştirildiğinde hangi rakam dışarıda kalır?

 • Seventy three
 • Fourteen
 • Fifty four
 • Twenty nine
 • Ninety seven
 • 85
 • 29
 • 14
 • 73

A.)Seventy three

B.)Ninety seven

C.)Fifty four

D.)fourteen

Doğru cevap B seçeneğidir. Verilen sayılar arasında “97” bulunmamaktadır.

5.)Semra aşağıda verilenlerden hangisini söylerse Derya’nın isteğini kabul etmiş olur?

Derya: Can you give me a pencil, please.

Semra: …………………

A.)No, I can’t

B.)Yes, of course. Here you are.

C.)I am not sure.

D.)Sorry

Doğru cevap B seçeneğidir.

6.)Bir öğrenci sınıfa geç geldiğinden öğretmenine aşağıdaki cümlelerden hangisini söylemelidir?

A.)Excuse me, May I come in?

B.) Excuse me, May I open the door?

C.)Excuse me, May I ask a question?

D.)Excuse me, May I answer?

Doğru cevap A seçeneğidir.

7.)Kola içmek isteyen Ali annesine ne söyleyerek izin almalıdır?

A.)May I sit down?

B.)May I drink coke?

C.)May I eat it?

D.)May I come?

Doğru cevap B seçeneğidir.

8.) “45” sayısının yazılılşı aşağıdakilerden hangisidir?

A.)Fourty five

B.)Ninety eight

C.)Fifty four

D.)forty

Doğru cevap A seçeneğidir.

9.)Aşağıdaki diyaloğu uygun ifadeyle tamamlayınız.

Kate: Give me your scissors, please. Antony: ________ you are.

A.)Yes

B.)No

C.)Here

D.)Sure

Doğru cevap C seçeneğidir.

10.)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A.)16– Sixty

B.)29– Twenty nine

C.)45– Forty five

D.)76– Seventy six

Doğru cevap A seçeneğidir.

11.)Aşağıdaki diyaloğu uygun ifadeyle tamamlayınız. 

Luke: Can I _____________ your notebook, please?

Melda: Here you are.

A.)come

B.)say

C.)take

D.)bring

Doğru cevap C seçeneğidir.

12.)İşleminin rakamsal ifadesi hangisidir?

Ten + six = Sixteen

A.)25

B.)43

C.)32

D.)16

Doğru cevap 16 seçeneğidir.

13.) Aşağıdaki kişilerin ifadelerine göre, kim okula geç kalmıştır?

Mary : May I open the window?

Jack: May I go to toilet?

Jane: May I come in?

Mark: May I clean the board?

Doğru şıkkı seçiniz.

A.)Jack

B.)Mary

C.)Jane

D.)Mark

Doğru cevap C seçeneğidir.

14.)Aşağıdaki diyalogda boş kalan kısmı uygun şekilde doldurunuz.

Steve: Give me the book, please.
Janet: – – – –
Steve: The book, please.
Janet: Sorry, not now.

A.)Here you are.

B.)You are welcome.

C.)May I take your book?

D.)Say that again, please.

Doğru cevap D seçeneğidir.

15.))Aşağıdaki diyalogda boş kalan kısmı uygun şekilde doldurunuz.

Karen : Give me the sharpener, please.
Kevin : – – – -.
Karen : Thank you.

A) Sure, here you are

B) Say that again, please

C) Raise your hand

D) Stay in the line

Doğru cevap A seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf 1. Ünite Test Örneği 2

1.) The classroom is dark and Clara cannot see the board. She asks ………………………

Cümleyi doğru olarak tamamlayan seçenek hangisidir?

A) May I come in?

B) Can you clean the board?

C) Can you close the door?

D) May I turn on the lights?

Doğru cevap D seçeneğidir.

2.) 40 + 7 =?

Yukarıdaki işlemin sonucunun yazılışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) twenty-seven

B) forty-seven

C) thirty-seven

D) seventy-seven

Doğru cevap B seçenğidir.

3.) May I take the book ?

Cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir ?

A.) Kitabı açabilir miyim ?

B) Kitapları verebilir misin ?

C) Kitabı verir misin ?

D.) Kitabı alabilir miyim ?

Doğru cevap D seçenğidir.

4.

 1. –  26 – twenty – six
 2. –  53 – fifty – two
 3. –  83 – eighty – three
 4. –  97 – ninety – seven

Yukarıda yer alan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A.) 1

B.) 2

C.) 3

D.) 4

Doğru cevap B seçeneğidir.

5.) Tahtayı silebilir miyim ?Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) May I come in ?

B.) May I take the book ?

C.) May I clean the board ?

D) May I go out ?

Doğru cevap C seçeneğidir.

6.)Aşağıdaki sayı dizisinde, hangi sayının sıralamadaki yeri yanlıştır?

seven – eight – four – ten – eleven – twelve – thirteen

A) twelve

B) eleven

C) ten

D) four

Doğru cevap D seçeneğidir.

7.)– A: _______________________ ?
– B: Yes,you may.

Yukarıdaki konuşmanın cevabına göre soru biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

A.) May I turn on the light?

B) What’s your name?

C) How are you?

D) What is this?

Doğru cevap A seçeneğidir.

8.) Selim: ______,please ? I can’t hear you.
Yaren: Of course

Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir?

A.) Can you speak loudly.

B) How are you?

C) What’s your name?

D.) May I turn on the light?

Doğru cevap A seçeneğidir.

9.) – ……………………………………….. + I am ten years old.

Konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A.) How are you?

B.) How old are you?

C.) Are you a student?

D.) Are you nine years old?

Doğru cevap B seçeneğidir.

10.) 20-10 = ? işleminin sonucunun yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A.) 5

B.) 20

C.) 10

D.) 9

Doğru cevap C seçeneğidir.

11.)Aşağıdaki eşyalardan hangisi sınıfta bulunmaz?

A.) Desk

B.) Bed

C.) Table

D.) Eraser

Doğru cevap B seçeneğidir.

12.) I need to take some notes. Can I take your …………. please?

Cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelir ?

A.) eraser

B.)ruler

C.) pencil

D.)scissors

Doğru cevap C seçeneğidir.

13.) Teacher: ________ the window,please. The classroom is too hot.

A.) take

B.)open

C.) close

D.)use

Doğru cevap B seçeneğidir.

14.)Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarından biri olamaz?

A.) Raise your hand to speak.,

B.) Listen to your teacher carefully.

C.) Wear your pjyamas.

D.) Don’t be late for lessons.

Doğru cevap C seçeneğidir.

15.) Can we use your ……………………… together? I forgot mine at home.

Cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelir ?

A.) board

B.) book

C.) hat

D.)bag

Doğru cevap B seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf 1. Ünite Test Örneği 3

1.) ………..me the pencil.‘ boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.) close 

B.) open

C.) give

D.) take

Doğru cevap C seçeneğidir.

2.) ‘………….   I  come in ? ‘     boş bırakılan yere hangi İngilizce kelime gelirse izin isteme anlamı katar ?

A.) What

B.)May

C.) Who

D.) Where

Doğru cevap B seçeneğidir.

3.)   Turn on the light,please ! ‘  cümlenin Türkçe karşılığı hangisidir?

A.) Yerine otur, lütfen !     

B.) Işıkları aç, lütfen !

C.) Tahtaya bak, lütfen !

D.) Işıkları kapat, lütfen !

Doğru cevap B seçeneğidir.

4.) Asaşğıda yer alan diyalogda boş bırakılan kısmı uygun şekilde doldurunuz.

Joe : Give me the eraser, please.
Kate : Sorry, – – – -.

A) sure

B) of course

C) not right now

D) here you are

Doğru cevap C seçeneğidir.

5.) Verilen kelimeler ile kurallı bir cümle oluşturan şıkkı seçiniz.

Clean- the- may- board – I – please

A) May I board the clean, please?

B) May I clean the board, please?

C) Please, may I board the clean?

D) The board may I clean, please?

Doğru cevap B seçeneğidir.

6.) Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Clean the board.

B) Wear your pjyamas.

C) Open the book.

D) Be quiet.

Doğru cevap B seçeneğidir. Diğer tüm şıklar sınıf ortamı ile ilgilidir. Ancak B seçeneği evde kurulabilecek bir cümledir.

7.) . Jack, – – – – the board, please.’ cümlesini uygun şekilde tamamlayınız.

A.) take

B.) see

C.) clean

D.) close

Doğru cevap C seçeneğidir.


8.) Say that – – – – please. I can’t hear you.’ cümlesini uygun şekilde tamamlayınız.

A.) tell

B.) words

C.) repeat

D.) again

Doğru cevap D seçeneğidir.

9.) Frank, – – – – me your pencil, please.’ cümlesini uygun şekilde tamamlayınız.

A.) tell

B.) use

C.) give

D.) again

Doğru cevap C seçeneğidir.

10.) – – – off the light when you don’t use it.’ cümlesini uygun şekilde tamamlayınız.

A.) take

B.) turn

C.) close

D.) open

Doğru cevap B seçeneğidir.

11.) Aşağıdaki kelimeler arasında farklı olanı seçiniz.

window / door / table / teacher

A.) window

B.) door

C.) table

D.) teacher

Doğru cevap D seçeneğidir.

12.) Aşağıdaki kelimeler arasında farklı olanı seçiniz.

Sure. / Of course. / Here you are. / Sorry, not now

A.) sure

B.) of course

C.) sorry, not now

D.) here you are

Doğruı cevap C seçeneğidir.

13.) Aşağıdaki kelimeler arasında farklı olanı seçiniz.

sharpener / eraser / dictionary / please

A.) please

B.) sharpener

C.) eraser

D.) dictionary

Doğru cevap A seçeneğidir.

14.) Aşağıdaki kelimeler arasında farklı olanı seçiniz.

pen / pencil / crayon / notebook

A.) pen

B.) crayon

C.) pencil

D.) notebook

Doğru cevap D seçeneğidir.

15.) Aşağıdaki kelimeler arasında farklı olanı seçiniz.

book / dictionary / notebook / table

A.) book

B.) dictionary

C.) table

D.) notebook

Doğru cevap C seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf Classroom Rules Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

1.) …………. you are.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) take

B.) here

C.) go

D.) can

Doğru cevap B seçeneğidir.

2.) Open your …………. .

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) pencil

B.) library

C.) go

D.) books

Doğru cevap D seçeneğidir.

3.) …………. the board, please.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) take

B.) clean

C.) cut

D.) books

Doğru cevap B seçeneğidir.

4.) Look at the …………., please.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) light

B.) clean

C.) board

D.) ruler

Doğru cevap C seçeneğidir.

5.) …………. to your teacher.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) May

B.) Clean

C.) Write

D.) Listen

Doğru cevap D seçeneğidir.

6.) May I …………. in?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) look

B.) clean

C.) come

D.) take

Doğru cevap C seçeneğidir.

7.) …………. your hand to speak.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) clean

B.) shake

C.) take

D.) raise

Doğru cevap D seçeneğidir.

8.) Stay in the ……………. please.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) desk

B.) school

C.) line

D.) raise

Doğru cevap C seçeneğidir.

9.) …………. off the lights. I am trying to sleep.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) take

B.) turn

C.) close

D.) raise

Doğru cevap B seçeneğidir.

10.) …………. I open the window?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) when

B.) may

C.) would

D.) was

Doğru cevap B seçeneğidir.

11.) cl_s_ro_m

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan harfleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A.) s/a/s

B.) a/s/o

C.) o/s/a

D.) a/s/a

Doğru cevap B seçeneğidir. Classroom

12.) ” …..o_r……”

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan harfleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A.) b/a/d

B.) a/b/d

C.) b/o/d

D.) d/o/b

Doğru cevap A seçeneğidir.

13.) T…rn …n

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan harfleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A.) a/o

B.) u/o

C.) b/o/

D.) o/u

Doğru cevap B seçeneğidir.

14.) wi…..do……

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan harfleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A.) w/n

B.) n/v

C.) n/w

D.) o/u

Doğru cevap C seçeneğidir.

15.) not….boo…..

Yukarıdaki kelimede boş bırakılan harfleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A.) k/e

B.) e/v

C.) a/k

D.) e/k

Doğru cevap D seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf Classroom Rules Ünitesi Can Kalıbı Hatırlama Testi

İngilizce 4. sınıf Classroom Rules ünitesinde “Can-Can’t” kalıbı yetenekleri ifade etme işlevi ile kullanılır. Aşağıda yer alan 15 soruluk testi çözere can kalıbı ve kullanımını tekrar edebilirsiniz.

 1. Can you ………… like a cheeta?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A. running

B. ran

C. run

D. have run

Cevap: C şıkkı

2.) Can she …………… English?

A.) tell

B.) speak

C.) play

D.)ride

Doğru cevap B seçeneğidir.

3.)Can your sister ……………. a car?

A.) driving

B.) to drive

C.) drive

D.) dive

Doğru cevap C seçeneğidir.

4.) Can you …………. a bike?

A.) use

B.) ride

C.) drive

D.) do

Doğru cevap B seçeneğidir.

5.) A dog ……………. run. It …….. ……….. fly.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) cannot- can

B.) could- could not

C.) can- cannot

D.) can- can

Doğru cevap C seçeneğidir.

6.) A fish ………… swim. It …….. ………. run.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) cannot- can

B.) can- cannot

C.) could- could not

D.) can- can

Doğru cevap B seçeneğidir.

7.) A blind person ……………. see. They …………………. hear.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) cannot- can

B.) can- cannot

C.) could- could not

D.) can- can

Doğru cevap A seçeneğidir.

8.) . A rock …………. float on water, but a boat ………………

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) cannot- cannot

B.) can- can

C.) could- can

D.) cannot- can

Doğru cevap D seçeneğidir.

9.) An adult can ……………… a car, but a child ……………….

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) cannot- cannot

B.) can- cannot

C.) could- can

D.) cannot- can

Doğru cevap B seçeneğidir.

10.) A chef …………….. cook, but a baby …………………

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) can- cannot

B.) could- cannot

C.) could- can

D.) can- can

Doğru cevap A seçeneğidir.

11.) Millionaires ……………….. buy a yacht but I ………………….

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) can- can

B.) can- cannot

C.) could- can

D.) cannot- can

Doğru cevap B seçeneğidir.

12..)I know the answer; I ……………………answer the question now.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) could

B.) cannot

C.) can

D.) do

Doğru cevap C seçeneğidir.

13.) This test is very difficult; I …………………. answer any question.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) could

B.) cannot

C.) can

D.) do

Doğru cevap B seçeneğidir.

14.) Maria can speak English but she ………………………. speak French.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) cannot

B.) could

C.) can

D.) do

Doğru cevap A seçeneğidir.

15.) Juan…………………. play tennis very well; he is a good tennis player.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) cannot

B.) could

C.) can

D.) do

Doğru cevap C seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf Classroom Rules Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

1. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.)pencil

B.)ruler

C.)eraser

D.)bag

Cevap: B

2. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.)pencil

B.)folder

C.)eraser

D.)backpack

Cevap: D

3. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.)backpack

B.)black board

C.)eraser

D.)pencilcase

Cevap: B

4. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.)notebook

B.)black board

C.)book

D.)pencil

Cevap: C

5. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.)laptop

B.)calculator

C.)book

D.)crayons

Cevap: B

6. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.)desk

B.)table

C.)chair

D.)bed

Cevap: C

7. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.) watch

B.) clock

C.) pencilcase

D.) coloured pencils

Cevap: B

8. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.) watch

B.) marker

C.) pencilcase

D.) coloured pencils

9. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.) table

B.) desk

C.) calculator

D.) pencil

Cevap: A

10. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.) picture

B.) map

C.) calculator

D.) poster

Cevap: B

11. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.) book

B.) paper

C.) notebook

D.) poster

Cevap: C

12. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.) pencils

B.) glue

C.) notebook

D.) ruler

Cevap: A

13. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.) pencils

B.) backpack

C.) pencil case

D.) chair

Cevap: A

14. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.) pencil case

B.) backpack

C.) pencil sharpener

D.) scissors

Cevap: C

15. Görseli anlatan nesneyi bulunuz?

A.) pencil case

B.) pencil

C.) ruler

D.) scissors

Cevap: D

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

4. sınıf İngilizce dersi için hazırlanan diğer ünite testler aşağıdadır.

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 3 Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 4 Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 5 My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 9 My Friends: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 10 Food and Drinks: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI