4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler) Konu Anlatımı

4.sınıf İngilizce 10. ünite Foods and Drinks, yiyecekler ve içecekler anlamına gelir.

4.sınıf İngilizce 10. ünite Foods and Drinks, yiyecekler ve içecekler anlamına gelir. Bu ünitede yemek ve içecek isimleri dışında, birine yemekle ilgili teklifte bulunma ve “acıktım, susadım” gibi durumların nasıl ifade edileceği öğretilir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri Türkçe anlamları ile aşağıdaki gibidir.

 • bread : ekmek
 • breakfast: kahvaltı
 • butter : tereyağı
 • cheese : peynir
 • chicken : tavuk
 • chips : patates kızartması
 • coffee : kahve
 • coke : kola
 • cupcake : küçük kek
 • dinner: akşam yemeği
 • fish : balık
 • honey : bal
 • hot chocolate : sıcak çikolata
 • ice-cream: dondurma
 • jam : reçel
 • jar : sürahi
 • juice : meyva suyu
 • lemonade : limonata
 • lunch: öğle yemeği
 • meat: et
 • menü:   menü
 • milk : süt
 • olive : zeytin
 • omelette : omlet
 • pasta : makarna
 • rice : pirinç pilavı
 • sandwich : sandviç
 • soup : çorba
 • spaghetti : spagetti
 • tea : çay

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Testi

1.)I am thirsty and I want some ……………. .

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) water
B) pasta
C) soup
D) cupcake

Soruda kişi susadığını ifade etmiştir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.

2.)I am hungry. I want a …………… .

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) hot chocolate
B) tea
C) sandwich
D) coffee

Doğru cevap C seçeneğidir. Kişi aç olduğunu ifade etmiştir. Cümlenin devamında ise sandviç yemek istediğini söyler.

3.)Demet: ……….. you hungry?
Aslı: Yes, I ………… .

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Are / are
B) Are /am
C) Is / is
D) Is / are

Doğru cevap B seçeneğidir.

4.)……….. you want some lemonade?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Are      B) Am      C) Is      D) Do

Doğru cevap D seçeneğidir.

5.) Tina: ………. he thirsty?
David: No, he ……… .

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Is / is
B) Is / isn’t
C) Aren’t / isn’t
D) Isn’t / is

Doğru cevap B seçeneğidir.

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite: Would Kalıbı ve Kullanımı

İngilizce dilbilgisinde önemli bir yer kaplayan yardımcı fiiller arasında “Would” oldukça sık kullanılır. Çok şık kullanılmasının nedeni ise birden çok işlevinin bulunmasıdır. Modal grubunda yer alan “would” sonrasında gelen fiil yalın hali ile kullanılır. Would’un kullanım alanları ve gramer yapısına ait bilgiler ise aşağıdadır.

Olumlu cümle yapısı

subject(özne)+auxiliary verb(yardımcı fiil)+main verb(fiil)
I+would+go

Olumsuz cümle yapısı

subject(özne)+auxiliary verb(yardımcı fiil)+not(olumsuzluk eki)+main verb(fiil)
I+would+not+go

Soru cümlesi yapısı

auxiliary verb(yardımcı fiil)+subject(özne)+main verb(fiil)
would+I+go

Ne zaman “Would” kullanılır?

 • Teklif ve ricalarda. (-mısın / – mısınız)
 1. Would you like a hamburger? (Hamburger ister misiniz?)
 2. Would you please move faster? (Lütfen daha hızlı hareket eder misiniz?)
 3. I am trying to sleep. Would you turn down the volume of the music? (Uyumaya çalışıyorum. Müziğin sesini kısar mısın?)
 • Gelecek Zaman Hikayesi. (- cekti)
 1. I would go to the library. (Kütüphaneye gidecektim.)
 2. We would read the magazine but we couldn’t. (Biz gazete okuyacaktık ama okuyamadık.)
 3. We would meet but i had an exam. (Biz buluşacaktık ama sınavım vardı.)
 • Eski Alışkanlıklar (-rdı)
 1. When I live in London, I would always visit my grandmother. (Lonra’da yaşarken, nenemi hep ziyaret ederdim.)
 2. We would always call each other. (Haftada bir kere mutlaka birbirimizi arardık.)
 3. When she lived in İstanbul , she would go seaside every weekend. (O İstanbul’da yaşarken, her hafta sonu deniz kenarına giderdi.)
 • “will”in Geçmişi (-ecek)
 •  “will”in Geçmişi (-ecek)
 1. He said he would go to the party. (Yarın partiye gideceğini söyledi.)
 2. She asked if we would help her. (Ona yardım edip edemeyeceğimizi sordu.)
 3. I knew you would win the match. (Senin maçı kazanacağımı biliyordum.)
 • Eğer (If) Cümlelerinde, Hayal Edilen Olayın Tahmini Sonucunu Söylerken (-rdi)
 1. If I had a computer, I would play video games. (Bir bilgisayarım olsaydı, video oyunları oynardım.)
 2. I would invite Michele to the party if I had her number. (Numarası bende olsaydı Michele’i partiye davet ederdim.)
 3. If you had free time, what would you do? (Eğer boş zamanın olsaydı, ne yapardın?)
 • Tavsiye Verirken Kullanılır (rdi).
 1. If I were you, I would go home and sleep. (Ben olsam eve gider ve uyurdum.)
 2. If I were you, I would not tell him. (Yerinde olsam, ona söylemezdim.)
 3. I would give a chance to her if I were you. (Ben olsam ona bir şans verirdim.)

Sınıf İngilizce 10. Ünite: Expressing Basic Needs and Feelings

Bir istek belirtme söz konusu olduğunda en yaygın “Want” fiili kullanılır. Öznelere göre kullanımı ise “I, You, we, they” ile “want”; “he, she, it” ile “wants” şeklindedir. Örnek olarak aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.

 • I want a bottle of water. (Ben bir şişe su istiyorum.)
 • You want a fizzy drink. (Sen gazlı bir içecek istiyorsun)
 • He wants a glass of milk. (O bir bardak süt istiyor.)

DON’T WANT / DOESN’T WANT

Bir şeyi istemediğimizi belirtmek istediğimizde ise “don’t – doesn’t want” yapısını kullanırız.

 • I don’t want a bottle of water. (Ben bir şişe su istemiyorum.)
 • She doesn’t want a fizzy drink. (Sen gazlı bir içecek istemiyorsun)
 • He doesn’t want a glass of milk. (O bir bardak süt istemiyor.)

BİRİNE BİR ŞEY İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİ SORMAK

Birine bir şey isteyip istemediğini sormak için aşağıda yer alan yapılar kullanılır.

 • Would you like……..?  (…………… İster miydiniz?)
 • Do you want ……….?  (…………… ister misin ?)
 • What about ………..? (…………..ya ne dersin ?)

Konu ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

 • Would you like a hamburger?  ( Hamburger ister misin?)
 • Do you want some chocolate?  ( Biraz çikolata ister misin? )
 • What about eating some fruit? ( Biraz meyve yemeye ne dersin?)

Teklifi kabul etmek için:

 • Thanks, it would be great. (Teşekkürler, bu harika olur.)
 • Thank you very much. (Çok teşekkürler)
 • Yes, please. (Evet, lütfen)

Teklifi reddetmek için:

 • No, thanks. (Hayır, teşekkürler) 
 • Maybe later. (Belki sonra) 
 • Not now, thanks. (Şimdi değil teşekkürler.)

Susama ve acıkma durumunu ifade eden cümleler:

 •  I am thirsty. (Ben susadım)
 •  We are thirsty. (Biz susadık)
 •  I am full. (Ben tokum)
 •  I am hungry, I want some pasta. (Ben açım, biraz makarna istiyorum.)
 • I am thirsty, I would like some water. (Ben susadım, biraz su istiyorum.)
 •  I am full.  (Ben tokum.)
 • Are you hungry?  (Sen aç mısın?)
 • Are they thirsty? (Onlar susuz mu?)
 • Are you full? (Sen tok musun?)
 • Yes, I am.  (Evet, açım)
 •  No, I am not. (Hayır aç değilim)

Expressing Likes and Dislikes (Bir şeyi beğenip beğenmediğini ifade etme)

 • He likes eating the cake. (O kek yemeyi sever)
 • I like watching TV every evening. (Her akşam TV seyretmeyi severim)
 • You like listening the music. (Sen müzik dinlemeyi seversin)
 • He likes eating the cake. (O kek yemeyi sever)
 • I dislike eating bread. (Ekmek yemeyi sevmem)
 • He dislikes using motor. (O motor kullanmayı sevmez)
 • They dislike swimming in the sea. (Onlar denizde yüzmeyi sevmez)
 • My cat dislikes eating bread. (Kedim ekmek yemeyi sevmez)

4. Sınıf İngilizce Food and Drinks Ünitesi Neden Önemlidir?

4. sınıf İngilizce 10. ünitesi yiyecekler ve içecekler üzerine odaklanır. Günlük hayatta oldukça sık ihtiyaç duyulan kelimeleri ve gramer yapılarını öğretmesi yönüyle bu ünite oldukça önemlidir. Ayrıca bu ünite içerisinde öğretilen istek-rica kalıpları ve beğenileri ve beğenmeme durumunu ifade etme İngilizcenin temelini oluşturan yapılar arasındadır. Dolayısıyla 4. sınıf 10. ünite içerisinde yer alan konular doğru bir şekilde öğrenildiğinde ve pratik edildiğinde, İngilizce öğrenme ve iletişim kurma açısından öğrencilere büyük bir katkı sağlar.

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

4. Sınıf İngilizce kelimeleri kullanım alanı açısından bakıldığından oldukça işlevseldir. Her bir ünite içerisinde öğrencilerin günlük hayatta kullanabileceği kelimeler bulunur. Food and Drink ünitesi ise yiyecek ve içecekler dışında, istek ve ricada bulunmak için kullanılabilecek kavramları da öğretir. Dolayısıyla 4. sınıf İngilizce kelimeleri günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Konu ile ilgili aşağıda yer alan cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

 1. It is very hot today, I want to eat an ice-cream. (Bugün çok sıcak, dondurma yemek istiyorum.)
 2. Orange juice is good for your health. (Portakal suyu sağlığın için iyidir.)
 3. Can you give me some water? I am really thirsty. (Biraz su verebilir misin? Çok susadım.)
 4. I can drink tea. (Çay içebilirim.)
 5. Chicken is my favoruite food. (Tavuk benim en sevdiğim yemektir.)
 6. Most children don’t like eating vegetables. (Birçok çocuk sebze yemekten hoşlanmaz.)
 7. What do you want to eat for dinner? (Akşam için ne yemek istersin?)
 8. Would you like to eat meat? (Et yemek ister misin?)
 9. Strawberry is her favoruite fruit. (Çilek onun en sevdiği meyvedir.)
 10. You should eat vegetables to stay healthy. (Sağlıklı kalmak için sebze yemelisin.)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI