5. Sınıf 1. Ünite (Merhaba) Konu Anlatımı

5. Sınıf Öğretim Programı’nın temel amacı öğrencilerin hedef dili öğrenmeye olan ilgilerini artırmak ve bu dili gerçek yaşamda kullanabilmelerini sağlamaktır. 5’inci sınıfın temaları; öğrencilerin yaşadıkları şehir, sağlık sorunları, günlük işleri, hobileri, sosyal faaliyetleri, duyguları ve spor etkinlikleridir.

5. Sınıf Öğretim Programı’nın temel amacı öğrencilerin hedef dili öğrenmeye olan ilgilerini artırmak ve bu dili gerçek yaşamda kullanabilmelerini sağlamaktır. 5’inci sınıfın temaları; öğrencilerin yaşadıkları şehir, sağlık sorunları, günlük işleri, hobileri, sosyal faaliyetleri, duyguları ve spor etkinlikleridir. 5. sınıftaki 1. ünitemiz ise “Hello (Merhaba)” dır. Bu ünitede insanları selamlamayı, kendimizi tanıtmayı, başkalarını tanımayı, ülkeleri ve milliyetleri öğreniriz. En sevdiğimiz dersleri anlatır, ders çizelgemizi okuyup anlayabiliriz. Bu ünitede like, dislike, enjoy ve hate gibi bir konuda beğenimizi veya hoşnutsuzluğumuzu belirtirken kullandığımız kalıplarını da öğreniriz. Bu ünite sonunda öğrenciler gerçek hayatta kendilerini tanıtıp yeni insanlarla tanışabilecekler, basit kişisel bilgilerin paylaşımını yapabilecekler.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri

5. Sınıf 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitemizde milliyetler, ülkeler, okullarda gördüğümüz derslerle ilgili kelimeler verilmiştir. Ayrıca kendimizi tanıtırken, insanlarla tanışırken, insanları selamlayıp onlarla vedalaşırken kullanacağımız kelimeleri de içermektedir. Aşağıda ünitede en çok kullanılan kelimeler sırasıyla verilmiştir.

 1. Class: Sınıf
 2. Course: Ders
 3. Favorite: Favori
 4. Study: Çalışmak
 5. Language: Dil
 6. Learn: Öğrenmek
 7. Speak: Konuşmak
 8. Country: Ülke
 9. English: İngilizce
 10. Maths: Matematik

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Testi

Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesi testimiz yaşadığımız ülkeler, milliyetlerimiz, en sevdiğimiz dersler konularındaki kelime yeterliliklerini ölçer. Yeni insanlarla tanışırken ve kendimizi tanıtırken ihtiyacımız olan kalıpları doğru kullanımını ve son olarak da “like, dislike, enjoy ve hate” kalıplarını doğru yerlerde kullanımını ölçmektedir.

 1. A: Where are you from?

B: I am from ______.

Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

A) Turkish

B) English

C) Turkey

D) Chinese

1.sorumuzun cevabı “C” şıkkıdır. I am from kalıbından sonra bir ülke ismi getirmemiz gerekmektedir. A, B ve D şıklarında verilen kelimeler ise milliyet belirtmektedir. Bu sorunun türkçe çevirisi “A: Nereden geliyorsun? B: Türkiye’den geliyorum.” şeklindedir.

 1. Burak likes history, but he ______ maths.

Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

A) enjoy

B) dislikes

C) like

D) hate

2.sorumuzun cevabı “B” şıkıdır. Burak likes history kısmında bir beğeni belirtilmiştir. Pozitif bir durum belirtilmiştir. İkinci kısımda kullanılan “but” cümleye zıtlık anlamı katar bu yüzden A ve C şıklarını eleriz. Bu şıklarda pozitif bir durum verilmektedir. “D” ve “B” şıklarında negatif bir durum belirtilmektedir. Bu şıklar zıtlık kuralına uyar ancak “D” şıkkında hate kelimesine present simple tensle kurulduğında “-s” takısı getirilmelidir. Bu cümlenin türkçe çevirisi “Burak tarih dersini sever, ama o matematikten hoşlanmaz.” şeklindedir.

 1. A: How old are you?

B: I am ______.

Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

A) 14 years old

B) from England

C) turkish

D) good

3.sorumuzun cevabı “A” şıkkıdır. Bu soruda A kişisi kaç yaşında olduğunu sormaktadır. Cevap olarak yaş verilen tek şık “A” şıkkıdır. Bu sorunun türkçe çevirisi “A: Kaç yaşındasın? B: Ben 14 yaşındayım.” şeklindedir.

 1. I am from China, I speak _______.

Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

A) turkish

B) spain

C) england

D) chinese

4.sorumuzun cevabı “D” şıkkıdır. Bu soruda nereli olduğu belirtilmiştir ve o ülkeden olan birinin hangi dilde konuştuğu sorulmuştur. Bu cümlenin Türkçe çevirisi “Ben Çinliyim. Çince konuşurum.” şeklinde olmalıdır. Bu yüzden doğru cevap “D” şıkkıdır.

 1. A: Hi! How are you ?

B: _______. Thank you.

Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

A) I am Ece.

B) I am from Turkey.

C) I am fine.

D) I am 15 years old.

5.sorumuzun cevabı “C” şıkkıdır. Bu sorunun türkçe çevirisi “A: Merhaba! Nasılsın? B: İyiyim. Teşekkür ederim.” şeklinde olmalıdır. Bunu cevabı sağlayan şık “C” şıkkında verilmiştir.

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Likes- Dislikes Kullanımı

İngilizcede sevdiğimiz ya da sevmediğimiz şeylerden, yapmaktan hoşlandığımız veya hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken “like” ve “dislike” kavramlarını kullanırız. 5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitemizde “like” ve “dislike” kalıplarının nerelerde ve hangi kalıplarda kullanıldığını işlemekteyiz.

Like

“Like” kelimesi “Beğenmek, hoşlanmak, sevmek” gibi anlamlara gelir. I (ben), you (sen,siz), we (biz), they (onlar) öznelerini kullanarak kurduğumuz cümlelerde like olarak yalın halde kullanılırken he (o, erkek), she (o, kadın), it (insan dışındaki tüm canlı-cansız varlıklarda o) özneleri bulunan cümlelerde likes olarak kullanmamız gerekir çünkü beğeni ve hoşlantı belirttiğimiz cümleleri present simple tense (geniş zaman) ile kurarız. Aşağıda örnek cümleler belirtilmiştir.

Umut likes English. (Umut ingilizceyi sever.)

Buket likes history. (Buket tarihi sever.)

They like dogs. (Onlar köpekleri sever.)

You like Serdar. (Sen Serdar’dan hoşlanırsın.)

Hakan likes potatoes. (Hakan patatesleri sever.)

We like playing computer games. ( Biz bilgisayar oyunları oynamayı severiz.)

She likes spending time with her dog. (O (kadın) köpeğiyle vakit geçirmekten hoşlanır.)

They like swimming in the ocean every summer. (Onlar her yaz okyanusta yüzmeyi severler.)

Dislike (Don’t like / Doesn’t like)

“Dislike (don’t like / doesn’t like)” kelimesi “beğenmemek, hoşlanmamak, sevmemek” anlamına gelir. I (ben), you (sen,siz), we (biz), they (onlar) öznelerini kullanarak kurduğumuz cümlelerde dislike (don’t like) olarak yalın halde kullanılırken he (o, erkek), she (o, kadın), it (insan dışındaki tüm canlı-cansız varlıklarda o) özneleri bulunan cümlelerde dislikes (doesn’t like) olarak kullanmamız gerekir. Dislike kelimesi don’t like ve doesn’t like ile eş anlamlıdır. Aşağıda örnek cümleler belirtilmiştir.

I don’t like maths. (Mathematiği sevmem.)

She dislikes horror movies. (O (kadın) korku filmlerinden hoşlanmaz.)

Meryem doesn’t like football. (Meryem futbolu sevmez.)

We dislike going to concerts. (Biz konserlere gitmekten hoşlanmayız.)

Umut and Buket does not like reading science fiction novels (Umut ve buket bilim kurgu romanları okumayı sevmezler.)

He dislikes watching movies on Sunday nights. (O (erkek) pazar geceleri film izmeleyi sevmez.)

I dislike shopping with my mother. (Annemle alışveriş yapmayı sevmem.)

My child doesn’t like eating broccoli. (Benim çocuğum brokoli yemeyi sevmez.)

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Can Kalıbı ve Kullanımı

Can

 1. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesinde “can” kalıbının kullanımını işlemekteyiz. “Can” kalıbnı bir eylemi gerçekleştirme yeteneğini ifade etmek için kullanırız. “Can”, “-ebilmek, -abilmek” anlamına gelmektedir. Aşağıda örnek cümleler verilmiştir.

Özne + Yardımcı Fiil (can) + Fiil

I can dance. (Ben dans edebilirim.)

She can ride a bike. (O(kadın) bisiklet sürebilir.)

Murat can speak English. (Murat ingilizce konuşabilir.)

They can cook. (Onlar yemek yapabilir.)

I can come to the hospital with you. (Seninle hastaneye gelebilirim.)

He can make a cake for your birthday. (O (erkek) senin doğum günün için bir pasta yapabilir.)

Müge can eat spaghetti everyday. (Müge her gün spagetti yiyebilir.)

You can unlock the door with your keys. (Anahtarlarınla kapının kilidini açabilirsin.)

Can’t

“Can’t” kalıbını gerçekleştirilmesi imkansız olan eylemlerden bahsederken kullanırız. “Can’t” olumsuzluk bildiren bir ifadedir. “Can’t” kalıbı “ can not” ifadesinin kısaltılmış halidir.

Özne + Yardımcı Fiil (can’t) + Fiil

I can’t go to cinema today. (Bugün sinemaya gidemem.)

Selcen can’t speak german. (Selcen almanca konuşamaz.)

We can’t play basketball. (Biz basketbol oynayamayız.)

You can’t listen to music here. (Sen burada müzik dinleyemezsin.)

Gökhan can’t pass the exam. (Gökhan sınavı geçemez.)

Spiderman can’t fly. (Örümcek Adam uçamaz.)

People can’t live without oxygen. (İnsanlar oksijensiz yaşayamaz.)

A dog can’t meow. (Bir köpek miyavlayamaz.)

Can?

“Can” bir eylemi gerçekleştirip geçrekleştirememe durumunu sorgularken kullanırız. Ayrıca “can” kalıbını soru cümlelerinde rica ederken veya izin isterken de kullanırız. Yardımcı fiil olan “Can” kelimesi soru cümlelerinde cümlenin en başında kullanılı. Daha sonra özne, fiil ve nesne gelir. Örnek cümleler aşağıda belirtilmiştir.

Yardımcı fiil (can) + Özne + Fill + Nesne?

Can you speak spanish? (İspanyolca konuşabilir misin?)

Can you give me the salt, please? (Ban tuzu verebilir misin lütfen?)

Can she drive a car? (O (kadın) araba sürebilir mi?)

Can you close the door? (Kapıyı kapatır mısın?)

Can he swim? (O (erkek) yüzebilir mi?)

Can Ecem help me with my homework? (Ecem benim ödevime yardım edebilir mi?)

When can you come over to my house? (Ne zaman benim evime gelebilirsin?)

Can you repeat that sentence please? (Bu cümleyi tekrar edebilir misin lütfen?)

5. Sınıf İngilizce Hello Ünitesi Neden Önemlidir?

5. Sınıf İngilizce Hello (Merhaba) ünitesi ingilizce başlangıç seviyesinde (A1) çok gerekli olan bir çok konuyu içermektedir. Bu ünite kendimizi tanıtabilmemizi sağlayan bir çok kalıp bulunmaktadır. Bu ünitenin içeriği sayesinde nereli olduğumuzu söylemeyi, hangi ülkede yaşadığımızı söylemeyi, hangi dilleri konuştuğumuzu söylemeyi, yaşımız söylemeyi, adımız söylemeyi ve kendi hakkımızda birçok basit kişisel bilgden bashederken kullandığımız kalıpları öğreniriz. Bu ünitedeki kavramlar kendimizi tanıtmayı, başkalarını tanıtmayı ve başkaları kendilerini tanıttığında onları anlamamızı sağlar. 5. sınıf 1. Ünitede dünyadaki ülkeleri, bu ülkelerde yaşan insanların milliyetlerini ve bu ülkelerde hangi dillerin konuşulduğunu öğreniriz. Okullarda gördüğümüz derslerin ingilizce anlamlarını öğrenir ve en sevdiğimiz derslerden bahsetmeyi öğreniriz. “Like, dislike, enjoy ve hate” kalıplarını nerelerde ve hangi kurallara göre kullanmamız gerektiğini öğreniriz. Beğenilerimiz, hoşlantılarımızla ilgili cümleler kurmayı öğreniriz. “Can/Can’t” kalıbını hangi durumlarda kullandığımızı, kullanmak için gerekli gramer kuralını ve bu kalıbın anlamını öğreniriz.

5. Sınıf 1. Ünite Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello (Merhaba) ünitesi kelimeleri günlük yaşantımızca sıkça kullanmamız gereken kelimeleri içermektedir. Yabancı birileriyle karşılaştığımızda, yabancı bir arkadaş edinmek istediğimizde veya yurt dışına çıktığımızda en çok gerekli olacak bilgilerden biri de kendimizi tanıtmaktır. Kendimizi tanıtmayı bilmediğimizde karşılaştığımız yabancı insanlara anlatacak pek de bir şeyimiz olmamaktadır. Bu ünitedeki kelimeler sayesinde yabancılara nereli olduğumuzu, hangi dilleri konuştuğumuzu ve kendimiz hakkındaki birçok kişisel bilgimizi söyleyebiliriz. Yabancılarla tanışırken düzgün bir şekilde selamlaşmayı, veda etmeyi, ve tanıştığımız için memnuniyetimizi belirtmeyi öğreniriz. Bu ünite, yabancı insanlarla veya tanıdıklarımızla ingilizce konuşurken ortak nokta olabilecek okul dersleri konusunda letişim kurabilmemizi sağlayan kelimeleri içerir. Ayrıca kişisel tercihlerimiz, beğenilerimiz, hoşlandığımız veya hoşlanamdığımız şeylerden bahsederken de bu ünitedeki kelimelerden yararlanırız. Son olarak da çok önemli bir konu olan, yapabileceğimiz veya yapamayacağımız şeylerden bahsederken ve soru sorarken, rica ederken, izin isterken kullandığımız çok önemli bir kavram olan “can” kalıbıyla en çok kullandığımız kelimeleri de içermektedir.

1.Like (Beğenmek, hoşlanmak, sevmek)

I like going to school. (Okula gitmeyi severim.)

2.English (İngilzce)

My favorite course is English. (Benim favori dersim ingilizcedir.)

3.Speak (Konuşmak)

Berk can speak German very well. (Berk çok iyi almanca konuşabilir.)

4.Where (Neresi)

Where are you from? (Nerelisin?)

5.School (Okul)

I study at elementary school. (İlkokulda okuyorum.)

6.Nationality (Milliyet, uyruk)

What is your nationality? (Milliyetin nedir?

7.Dislike (Hoşlanmamak, beğenmemek, sevmemek)

She dislikes waking up early in the morning. (O (kadın) sabah erken kalkmaktan hoşlanmaz.)

8.Can ( -ebilmek, -abilmek)

I don’t speak German, but I can if you like. (Almanca konuşmuyorum, ama istersen konuşabilirim.)

9.Meet (Tanışmak)

Nice to meet you! (Tanıştığıma memnun oldum!)

10.Hello (Merhaba)

Hello, My name is Umut. (Merhaba benim adım Umut.)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI