Wish Clause Konu Anlatımı ve Wish Cümleleri

Bu yazımızda yine önemli bir İngilizce konusu olan Wish Clause Konu Anlatımı yer alacak. Wish clause diye bildiğimiz İngilizce dilek cümleleri, günlük konuşmadan yazı diline pek çok konseptte kullanılmaktadır. Bu noktada İngilizce Dilek Cümlelerini bilmenin önemi de dili öğrenmek isteyenler için son derece büyüktür.

Bu yazımızda yine önemli bir İngilizce konusu olan Wish Clause Konu Anlatımı yer alacak. Wish clause diye bildiğimiz İngilizce dilek cümleleri, günlük konuşmadan yazı diline pek çok konseptte kullanılmaktadır. Bu noktada İngilizce Dilek Cümlelerini bilmenin önemi de dili öğrenmek isteyenler için son derece büyüktür. Bu tür cümlelerin olmazsa olmazı ise elbette “I Wish Kalıbı” şeklindedir ve dilek cümleleri yani wish clause bu kalıpla hayat bulmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Keşke Anlamında Kullanılan Wish Clause Cümleleri      

Günümüzde ya da geçmişte farklı olmasını dilediğimiz durumlar için yani belki de pişmanlıklarımız için keşke anlamında wish ya da if only kullanırız. If Only Kalıbı wish’ten biraz daha kuvvetlidir ve günümüz ya da geçmişe dair farklı olması istenen durumlar için kullanılır.

If Only Gramer Formülü: if only + past perfect tense

If Only Kullanımı da wish kadar yaygındır ve doğru kullanabilmek için gramer formülüne hakim olmak ve cümle içinde mantıklı kullanabilmek gereklidir.

Keşke Anlamında Kullanılan Wish Cümle Örnekleri       

Keşke anlamında kullanılan wish ve if only yapıları ile ilgili örnek cümlelere ve Türkçe anlamlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.

 • That girl is so annoying! I wish she’d stop laughing.

Anlamı: Bu kız çok sinir bozucu! Keşke gülmeyi bıraksa.

 • I wish I lived closer to my parents.

Anlamı: Keşke aileme daha yakın yaşasaydım.

 • If only I hadn’t lost her phone number. She probably think I’m so rude for not calling her.

Anlamı: Keşke telefon numarasını kaybetmeseydim. Muhtemelen onu aramadığım için çok kaba olduğumu düşünüyor.

 • I wish he wouldn’t park their car in front of my shop.

Anlamı: Keşke arabasını dükkanımın önüne park etmeseydi.

 • I wish you didn’t go so far away to study university.

Anlamı: Üniversite okumak için bu kadar uzağa gitmeseydin keşke.

 • If only I knew what to do about the problem of my sister.

Anlamı: Keşke kız kardeşimin sorunu hakkında ne yapacağımı bilseydim.

 • He wishes he could afford a holiday for his family because he has worked so hard during the year.

Anlamı: Yıl boyunca çok çalıştığı için ailesi için bir tatili karşılayabilmeyi diliyor.

 • The toddler wish he hadn’t eaten so much chocolate. He is feeling very sick now.

Anlamı: Ufaklık, çok fazla çikolata yememiş olmayı dilerdi. Şimdi çok hasta hissediyor.

 • If only I’d studied harder when I was at school.

Anlamı: Keşke okuldayken daha çok çalışsaydım.

 • I just wish that everything could be as it used to be.

Anlamı:

 • I wish I had his mobile phone number; we could tell him the good news. (I don’t have his mobile phone number; it would be good if I had it.)

Anlamı:

 • I wish you hadn’t told me how the film ends. You’ve spoilt it for me. (You told me how the film ends; it would have been better if you had not told me.)

Anlamı:

Yetenekle İlgili Kullanılan Wish Clause Cümleleri

Bir diğer wish clause kullanım alanı ya da amacı ise yeteneklerden ya da daha doğru ifade ile “yeterliliklerden” bahsetmektir. Yetenekle ya da yeterlilikle ilgili kullanılan wish clause cümlelerini bilmek de çok önemlidir, zira hem konuşma dilinde hem yazı dilinde çokça karşılaşılan bir yapıdır.

Bunu da wish ile birlikte could kullanarak yapabiliriz.

Yetenekle ilgili kullanılan wish clause gramer formülü: wish clause + that + could

Wish clause ile birlikte could kullanımı da aslında geçmişte ya da günümüzde farklı olmasını istediğimiz durumlar için kullanılır. Burada “can”in geçmiş hali “could” devreye girer.

Bilindiği gibi yeteneklerden ya da yeterliliklerden bahsederken “can” kullanırız. Yani bir şeyin nasıl yapıldığını bilip bilmediğimiz söz konusu ise can kullanmaktayız. Örneğin; “I can speak German” ya da “I can swim” gibi. Ayrıca bazı şeylerin gerçekleşmesinin olası olup olmadığından bahsederken de yani olasılıklardan bahsederken de “can” kullanabiliriz. Örneğin; “We can’t come to the party tonight” veya “Gilly can help you clean up” gibi.  

Dolayısıyla, yeterliliklerden ya da olasılıklardan bahsederken wish clause ile birlikte “could” kullanırız.

Örnek: I wish that I could speak Spanish (Keşke İspanyolca konuşabiliyor olsam).

(Fakat ne yazık ki İspanyolca konuşamıyorum)

Yetenekle İlgili Wish Clause Cümle Örnekleri

Yetenek ya da yeterlilik (ability) söz konusu ise kurabileceğimiz wish caluse cümlelerine örnek yukarıda verdik. Yapısı could ile birlikte kullanılan yetenek ya da yeterlilik (ability) anlamı taşıyan wish clause cümlelerine örnekleri ve Türkçe anlamlarını aşağıda bulabilirsiniz:

 1. I wish I could see you next week for the last details of the meeting.

Anlamı: Toplantının son detayları için gelecek hafta görüşmek isterdim.

 • If only we could stop for a drink at the next station.

Anlamı: Keşke sonraki istasyonda bir şeyler içmek için durabilsek.

 • I don’t like my work. I wish I could get a better job and earn more money. Because I believe I deserve it.

Anlamı: İşimi sevmiyorum. Keşke daha iyi bir iş bulabilsem ve daha çok para kazanabilsem. Çünkü bunu hak ettiğime inanıyorum.

 • Drive carefully or you could have an accident.

Anlamı: Dikkatli sür, aksi takdirde kaza yapabilirsin.

 • I wish I could remember something of that time but it is really hard for me to remember anything after that accident.

Anlamı: Keşke o zamana ait bir şeyi hatırlayabilseydim ama o kazadan sonra bir şey hatırlamak benim için gerçekten zor.

 • I wish you could hear yourself talking. Your words are just lies.

Anlamı: Keşke konuşurken kendini duyabilseydin. Sözlerin sadece yalan.

 • I wish I could understand why she had abandoned me and gone with the other man.

Anlamı: Keşke neden beni terk edip diğer adamla gittiğini anlayabilseydim.

 • How I wish I could see you this lovely morning, and tell you all that has happened since I left home!

Anlamı: Keşke seni bu güzel sabah görebilseydim ve evden ayrıldığımdan beri olanları sana anlatabilseydim!

 • I wish I could see your little sister and play a cheerful game with that little monster.

Anlamı: Keşke küçük kız kardeşini görebilseydim ve o küçük canavarla neşeli bir oyun oynayabilseydim.

 1. I wish you could stay because you cannot imagine how I missed you…

Anlamı: Keşke kalabilseydin çünkü seni nasıl özlediğimi hayal bile edemezsin…

 1. I wish I could explore the world; there are so many things we still do not know.

Anlamı: Keşke dünyayı keşfedebilseydim; Hala bilmediğimiz çok şey var.

 1. I only wish you could have seen and heard him! He was just screaming with no reason!

Anlamı: Keşke onu görebilseydin ve duyabilseydin! Sebepsiz yere bağırıyordu!

 1. I only wish I could share my time with my brother. After he had left for the university, I have missed him so much.

Anlamı: Keşke zamanımı kardeşimle paylaşabilseydim. Üniversiteye gittikten sonra onu çok özledim.

 1. I wish we could do something about that situation.

Anlamı: Keşke bu durumla ilgili bir şeyler yapabilseydik.

 1. I do wish you could come and see yourself what a beautiful school it is for you!

Anlamı: Keşke gelip senin için ne kadar güzel bir okul olduğunu kendin görsen!

 1. “Oh, I wish I could be a pirate!” he said.

Anlamı: “Ah, keşke korsan olabilseydim!” dedi.

 1. I wish I could go back and change what I did, but I can’t.

Anlamı: Keşke geri dönüp yaptığımı değiştirebilseydim, ama yapamam.

 1. I wish we could find a way to get the boy from them. It looks impossible.

Anlamı: Keşke çocuğu onlardan almanın bir yolunu bulabilsek. İmkansız görünüyor.

 1. My darling little sister, how I wish I could give her a thousand kisses!

Anlamı: Sevgili küçük kız kardeşim, keşke ona bin öpücük verebilseydim!

 • I wish I could, but I can’t talk about the secret; he said and then started to crying.

Anlamı: Keşke yapabilseydim, ama sır hakkında konuşamam; dedi ve sonra ağlamaya başladı.

 • “I wish you could’ve told me this long ago,” she said.

Anlamı: Keşke bunu bana uzun zaman önce söyleyebilseydin, dedi.

Şimdiki Zamanla İlgili Wish Clause (Dilek) Cümleleri     

Wish clause için bir diğer kullanım da şimdiki zaman kullanımıdır. Fakat tüm wish clause yapılarında olduğu gibi burada da continuous tense, past continuous haliyle kullanılır.

Wish ve continuous kullanımı ya şu an olan ya da gelecekte olacak olan bir şeyden memnun olmadığımızda kullanılır.

Konuyu açıklamadan önce gramer yapısı olarak nasıl kullanıldığına bir bakalım:

Wish clause şimdiki zaman gramer formülü: wish clause + past continuous

Şimdiki Zaman ile Wish Cümleleri Örnekleri aşağıdadır. Cümle örneklerinin altında Türkçelerini de bulabilirsiniz:

Örnekler:

 1. I wish I were lying on a beach now. I’m sitting in the office

Anlamı: Keşke şimdi bir kumsalda yatıyor olsaydım. Ofiste oturuyorum

 • I wish it weren’t raining. It is raining.

Anlamı: Keşke yağmur yağmasaydı. Yağmur yağıyor.

 • I wish you weren’t leaving tomorrow. But you are leaving tomorrow.

Anlamı: Keşke yarın gitmeseydin. Ama yarın gidiyorsun.

 • I wish he wasn’t talking that much.

Anlamı: Keşke bu kadar fazla konuşuyor olmasaydı.

 • I wish I wasn’t working tonight.

Anlamı: Keşke bu gece çalışmasaydım.

 • I wish you weren’t going to the party with that silly boy.

Anlamı: Keşke o aptal çocukla partiye gitmeseydin.

 • I wish it wasn’t snowing because I had a plan with my family.

Anlamı: Keşke kar yağmasaydı çünkü ailemle bir planım vardı.

 • I wish I was drinking my Moccha on a sofa in Cambridge now.

Anlamı: Keşke şimdi Cambridge’de bir kanepede Moccha’mı içiyor olsaydım.

 • I wish I was driving to my home tomorrow; but I have to drive to London for work.

Anlamı: Keşke yarın evime gelseydim; ama iş için Londra’ya gitmem gerekiyor.

 1. I wish I was kissing my children now instead of working so hard.

Anlamı: Keşke bu kadar çok çalışmak yerine şimdi çocuklarımı öpüyor olsaydım.

To Be Fiili Yerine Were Kullanılır

İngilizcede wish clause cümleleri her zaman olmamış gerçeklerden yani dileklerimizden bahsederken kullanıldığı için hep geçmiş zaman yapısı ile kullanılır. Bu yüzden de to be fiilinin “am, is, are” olan present formu yerine, “were” olan past formu kullanılır.

Burada dikkat edilmesi gereken ise, normalde I, he, she, it öznelerinde was kullanılırken, wish clause söz konusu iken her daim “were” kullanılmasıdır.

Gerçek: I am poor.

Dilek: I wish I were rich.

Gerçek: It’s cold

Dilek: I wish it weren’t cold.

Fakat günlük konuşma İngilizcesinde bugünlerde bu kullanımın da giderek azaldığını söylemekte fayda var. Birçok insan aşağıdaki şekilde dili kullanıyor:

I wish I was rich.

I wish it wasn’t cold.

To be fiili yerine were kullanımı gramer formülü: wish clause + subject + were

Aşağıda konuya dair örnekleri Türkçe anlamları ile paylaşıyor olacağız:

 1. I wish I were a rich man and could buy that house.

Anlamı: Keşke zengin bir adam olsaydım ve o evi satın alabilseydim.

 • God, I wish you were here!

Anlamı: Tanrım, keşke burada olsaydın!

 • Everyday I wish you weren’t so far from me, because I miss you.

Anlamı: Her gün keşke benden bu kadar uzak olmasaydın diye düşünüyorum çünkü seni özledim.

 • She sings, I wish my life were a little less seedy / Why am I always so greedy?

Anlamı: Kadın şarkı söylüyor; keşke hayatım biraz daha az pejmürde olsa / Neden hep bu kadar açgözlüyüm?

 • I wish I were a new worker. Everybody gives them the newest computer.

Anlamı: Keşke yeni bir işçi olsaydım. Herkes onlara en yeni bilgisayarı veriyor.

 • I wish I were a robot! That would be the only way I could finish all that job!

Anlamı: Keşke robot olsaydım! Tüm bu işi bitirebilmemin tek yolu bu!

 • Sometimes, he wishes he were further from his family.

Anlamı: Bazen ailesinden daha uzakta olmayı diliyor.

 • They wish they were smart enough to succeed the test.

Anlamı: Testi başaracak kadar akıllı olmayı diliyorlar.

 • I wish I were a scientist. With that way, I would help the nature.

Anlamı: Keşke bilim insanı olsaydım. Bu şekilde doğaya yardım ederdim.

 1. I wish you were a lawyer. You are talking so much that I can not stand!

Anlamı: Keşke bir avukat olsaydın. O kadar çok konuşuyorsun ki dayanamıyorum!

Gelecekle İlgili Wish Cümleleri

Gelecekle ilgili durumlarda da wish clause oldukça yaygın bir kullanımdır. Fakat burada düşülen bir yanılgı, gelecekle ilgili dilek cümlelerinde de wish yapısını kullanmaktır. Kural gereği geleceğe dair hope yani umut ile ilgili cümlelerde “I wish” yerine “I hope” yapısı kullanılmaktadır.

Gelecekte bir şey olmasını istediğinizi ifade etmek için (bir durumun farklı olmasını istememek ve sabırsızlık veya kızgınlık ima etmemek), wish yerine hope kullanılır.

Gelecekle ilgili wish cümleleri gramer formülü: I hope + present simple tense

 • I hope it’s sunny tomorrow.

“I wish it was sunny tomorrow” yanlış kullanım.

 • I hope she passes her exam next week.

“I wish she were passing her exam next week” yanlış kullanım.

 • I hope the plane doesn’t crash tomorrow.

“I wish the plane wouldn’t crash tomorrow” yanlış kullanım.

Wish Cümlelerinde Would ve Ed Takısı Kullanımı

Diğer bir kullanım da wish cümlelerinde would ve ed takısı kullanımıdır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli birkaç nokta bulunmaktadır.

Would kelimesini wish clause ile biraz özel bir şekilde kullanırız. Genellikle sevmediğimiz bir şeyi yapan (ya da yapmayan) ve o kişinin değişmesini istediğimiz diğer insanlar için kullanılır. Genellikle kendimiz için veya kimsenin değiştiremeyeceği bir şey için kullanılmaz, ancak istisnai olarak bu yapı hava durumu için de kullanılır.

Wish Cümlelerinde Would gramer formülü: wish clause + that + subject + would + V1

 • I wish that John wouldn’t eat all the chocolate. (John genellikle tüm çikolatayı yer ve ben bundan hoşlanmam. Davranışını değiştirmesini istiyorum!))

Anlamı: Keşke John tüm çikolatayı yemeseydi.

 • I wish that the neighbours would be quiet! (Sessiz değiller ve gürültüden hoşlanmıyorum.)

Anlamı: Komşuların sessiz olmasını dilerdim!

 • I wish that you wouldn’t smoke so much! (Çok sigara içiyorsun ve ben bundan hoşlanmıyorum. Bunu değiştirmeni istiyorum.)

Anlamı: Keşke bu kadar sigara içmeseydin!

 • I wish that you wouldn’t work late so often.

Anlamı: Keşke bu kadar sık ​​geç saatlere kadar çalışmasan.

 • I wish that it would stop raining!

Anlamı: Yağmurun durmasını dilerdim!

Birinin davranışını değişitme isteğimizle ilgili bir his söz konusu değilse genelde would kullanmayız.

YANLIŞ: I wish that tomorrow would be a holiday. (Doğru: I wish that tomorrow were a holiday.)

YANLIŞ: I wish that I would work harder. (Kendi davranışlarımız söz konusu iken wish + would yapısını kullanmak anlamsız olur. Çünkü beğenmediğin ya da hoşlanmadığın davranışı değiştirmek senin elindedir.)

Wish Clause Gramer Formülü Nedir?

Farklı zamanlar ve yapılar için wish clause kullanımı değiştiği için, her bir kullanım şekli için farklı formül paylaşıyor olacağız.

Gelecekteki bir şeyle ilgili istekten bahsetmek için “wish” kullanımı

– Gelecekteki isteği kibar ya da daha resmi bir dille ifade etmek için:

Özne + wish + to + infinitive


Formülü:

PositiveI
You
We
They
wishto attendthe meeting.
He / She / Itwishes
NegativeI
You
We
They
don’t wish
He / She / Itdoesn’t wish
QuestionDoI
you
we
they
wishto attendthe meeting?
Doeshe / she / it
 • Bir istekten bahsederken: özne + wish + nesne zamiri
PositiveI
You
We
They
wishme
you
us
them
him / her / it
the best of luck.
He / She / Itwishes
NegativeI
You
We
They
don’t wish
He / She / Itdoesn’t wish
QuestionDoI
you
we
they
wishme
you
us
them
him / her / it
the best of luck?
Doeshe / she / it

Geçmişte sözü edilmiş bir istekten bahsederken, “wish”in past simple halini kullanırız.

 • She wished him the best of luck.

Wish ve If Only Kullanımı

If only yapısı soru cümlelerinde kullanılmaz.

Formül:

Geniş zamanda imkansız bir isteği belirtmek için past simple ve subject pronoun kullanımı:

“wish”

PositiveI
You
We
They
wishI
you
we
they
he / she / it
livedin the countryside.
He / She / Itwishes
NegativeI
You
We
They
don’t wish
He / She / Itdoesn’t wish
QuestionDoI
you
we
they
wishI
you
we
they
he / she / it
livedin the countryside?
Doeshe / she / it


“if only”

PositiveIf onlyI
you
we
they
he / she / it
livedin the countryside.
Negativedidn’t live

Geçmişteki bir pişmanlıktan bahsederken past perfect ve subject pronoun kullanımı:
“wish”

PositiveI
You
We
They
wishI
you
we
they
he / she
it
had eatenthe prawns.
He / She / Itwishes
NegativeI
You
We
They
don’t wishhadn’t eaten
He
She
It
doesn’t wish
QuestionDoI
you
we
they
wishI
you
we
they
he / she / it
had eatenthe prawns?
Doeshe / she / ithadn’t eatenthe prawns?


“if only”

PositiveIf onlyI
you
we
they
he / she / it
had eatenthe prawns.
Negativehadn’t eaten

Gerçekleşmesinin imkansız olduğunu bildiğimiz kuvvetli bir isteği ifade ederken would / could ve subject pronoun kullanımı:

“wish”

PositiveI
You
We
They
wishI
you
we
they
he / she / it
would save money.
could speak Spanish.
He / She / Itwishes
NegativeI
You
We
They
don’t wish
He / She / Itdoesn’t wish
QuestionDoI
you
we
they
wishI
you
we
they
he / she / it
would save money?
could speak Spanish?


“if only”

PositiveIf onlyI
you
we
they
he / she / it
would
could
save money.
speak Spanish.
Negativewouldn’t
couldn’t

Subjunctive (İstek Kipi) Kullanımı


Formül:

“be” fiilinin past simple hali ve subject pronoun kullanımı:

“wish”

PositiveI
You
We
They
wishI
you
we
they
he / she
it
were
weren’t
here.
He
She
It
wishes
NegativeI
You
We
They
don’t wish
He
She
It
doesn’t wish
Question
(positive and negative)
DoI
you
we
they
wishI
you
we
they
he / she / it
were
weren’t
here?
Doeshe / she / it


“if only”

PositiveIf onlyI
you
we
they
he / she / it
werehere.
Negativeweren’t

Past continuous ve subject pronoun kullanımı:

“wish”

PositiveI
You
We
They
wishI
you
we
they
he / she / it
were going
weren’t going
on holiday.
He / She / Itwishes
NegativeI
You
We
They
don’t wish
He / She / Itdoesn’t wish
QuestionDoI
you
we
they
wishI
you
we
they
he / she / it
were going
weren’t going
on holiday?
Doeshe / she / it


“if only”

PositiveIf onlyI
you
we
they
he / she / it
were goingon holiday.
Negativeweren’t going

Conditional Clauses (Şartlı Yapılar)

Second conditional yapısı:

“if only”

Conditional clauseMain clause
“If only” + subject + past simple + commaSubject + “would” / “could”
If only I didn’t have a headache,I would / could go to the party tonight.
Main clauseConditional clause
Subject + “would” / “could”“if only” + subject + past simple
I would / could go to the party tonightif only I didn’t have a headache.


“wish”

Conditional clause with “wish”Main clause
Subject + “wish” + subject + past simple + virgül“then” + subject + “would” / “could”
I wish I didn’t have a headachethen I would/could go to the party tonight.

Third conditional yapısı:

“if only”

Conditional clauseMain clause
“If only” + subject + past perfect + virgülsubject + “would have” / “could have”
If only I had taken the train,I would have / could have arrived by now.
Main clauseConditional clause
Subject + “would” / “could”“if only” + subject + past simple
I would have / could have arrived by nowif only I had taken the train.


“wish”

Conditional clause with “wish”Main clause
Subject + “wish” + subject + past perfect + noktalı virgülsubject + “would have” / “could have”
I wish I had taken the train;I would have / could have arrived by now.

Wish Clause Exercises PDF

Wish clause konu anlatımından sonra konuyu pekiştirebileceğiniz bir exercise çalışma sayfasını PDF olarak sizinle paylaşıyoruz. Çalışma sayfasını buradan indirebilirsiniz:

Wish clause çalışma sayfası PDF

Wish Clause Test Örneği

1.   Which word completes the sentence?

I wish I ____ come to the zoo with you next weekend, but I’m going to be busy.

a. had  

b. could  

c. will  

2.   Which sentence is NOT correct?

a. I wish you wouldn’t do that.  

b. I wish could do that!  

c. I wish I were stronger.  

3.   Which word completes the sentence?

I’m sorry I made you angry. I wish I ____ shouted at you.

 1. hadn’t  
 2. wouldn’t  
 3. weren’t   

4.   Which sentence is correct?

 1. I wish you wouldn’t keep shout at me!  
 2.  I wish we live in a bigger house.  
 3.  I wish I were going to the beach with my friends!  

5.   Your colleague talks a lot and you don’t like it. What could you say?

 1. If only he would be quiet!  
 2. If only he had been quiet!  
 3. If only he is quiet!  

6.   What CANNOT go in the space?

He’s really handsome! If only I ___ ten years younger!

 1. were  
 2. would be  
 3. was  

7.   Your computer isn’t working. What could you say?

 1. I wish this computer had worked!  
 2. If only this computer were working!  
 3. If only this computer works!  

8.   You want to go to Sally’s party, but you can’t. What can you say?

 1. I wish I went to your party.  
 2. I wish I could go to your party.  
 3. I wish I would go to your party.

9.   You saw a great cellphone on sale but you didn’t have enough money. The next day, you go to the shop. It has been sold. What do you say?

 1. If only I had more money with me yesterday!  
 2. If only I’d had more money with me yesterday!  
 3. If only I would have more money with me yesterday! 

10.   Your friend keeps hitting you. What do you say?

 1. I wish you stopped doing that!  
 2. I wish you’d stop doing that!  
 3. I wish you’d stopped doing that!     

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI