İngilizce Ders İsimleri ve Türkçe Anlamları

Dersler yani İngilizcesi ile Subjects konusu hakkındaki bu yazımızı okuduktan sonra eminiz ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Tüm derslerin isimleri İngilizce ve Türkçede farklı mı? Yoksa bazı derslerin İngilizcesi Türkçeleri ile benziyor mu? Gelin inceleyelim:İngilizce Ders İsimleri (School Subjects)İngilizce Ders İsimleri aşağıdaki gibidir:İlkokul Ders İsimleri:Language Arts: Güzel KonuşmaMathematics: MatematikScience: Fen BilimleriHealth: SağlıkHandwriting: El YazısıPhysical Education (P.E.

Dersler yani İngilizcesi ile Subjects konusu hakkındaki bu yazımızı okuduktan sonra eminiz ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Tüm derslerin isimleri İngilizce ve Türkçede farklı mı? Yoksa bazı derslerin İngilizcesi Türkçeleri ile benziyor mu? Gelin inceleyelim:

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce Ders İsimleri (School Subjects)

İngilizce Ders İsimleri aşağıdaki gibidir:

İlkokul Ders İsimleri:

 • Language Arts: Güzel Konuşma
 • Mathematics: Matematik
 • Science: Fen Bilimleri
 • Health: Sağlık
 • Handwriting: El Yazısı
 • Physical Education (P.E.): Beden Eğitimi
 • Art: Sanat (Resim, Görsel Sanatlar vb.)
 • Music: Müzik
 • Instrumental Music – specific instrument: Enstrümental Müzik – Spesifik Enstrüman
 • Movement or Eurythmy: Ritim Dersi
 • Handwork or handcrafts: El İşi
 • Life Lab or gardening: Hayat Laboratuvarı veya Bahçecilik
 • Dramatics: Drama
 • Dance: Dans
 • Spanish or other foreign language / Second Foreign Language: İspanyolca ya da diğer yabancı diller / İkinci yabancı dil
 • Leadership: Liderlik
 • Special Education Day Class: Özel Eğitim Gündüz Dersi
 • Resource Program: Kaynak Program
 • Speech: Konuşma Dersi
 • Adaptive P.E.: Özelleştirilmiş Beden Eğitimi
 • Occupational Therapy: Meslek Tanıtım Dersi
 • English Language: İngilizce Dersi

Orta Okul Dersleri:

 • Reading: Okuma
 • Language arts: Güzel Konuşma Dersi
 • Speech and Debate: Konuşma ve Münazara
 • English: İngilizce
 • Basic Math: Temel Matematik
 • Pre-algebra: Soyut cebire giriş
 • Consumer Math: Tüketim matematiği
 • Algebra: Cebir
 • Geometry: Geometri
 • Honors Math in Algebra or Geometry: İleri matematik
 • Life Science: Hayat Bilgisi
 • Earth Science: Yeryüzü Bilgisi
 • Physical Science: Fizik Bilimi
 • Health: Sağlık
 • Social Studies: Sosyal Bilgiler
 • Geography: Coğrafya
 • Ancient Civilizations: Antik Medeniyetler
 • Medieval and Renaissance: Ortaçağ ve Rönesans
 • History and Government: Tarih ve Hükümet
 • French / Spanish / Latin: Fransızca / İspanyolca / Latince
 • Computer Science or Lab: Bilgisayar bilimi ve laboratuvar
 • Art: Sanat
 • Home Economics: Ev Ekonomisi
 • Woodshop: Ahşap İşçiliği
 • Metal Shop: Metal İşçiliği
 • Business Technology: İş Teknolojisi
 • Instrumental Music: Enstrümental Müzik
 • Band: Müzik Grubu
 • Choir: Koro
 • Drama: Drama
 • Physical Education: Beden Eğitimi
 • Sports: Spor
 • Special Education Day Class: Özel Eğitim Gündüz Sınıfı
 • Resource Program: Kaynak Programı
 • Speech Therapy: Konuşma Terapisi
 • Occupational Therapy: Meslek Tanıtım Dersi

High School Subjects

ENGLISH: İngilizce

 • English I: İngilizce 1
 • English II: İngilizce 2
 • English III: İngilizce 3
 • English IV: İngilizce 4
 • Remedial English: Takviye İngilizce
 • World Literature: Dünya Edebiyatı
 • Ancient Literature: Antik Edebiyat
 • Medieval Literature: Ortaçağ Edebiyatı
 • Renaissance Literature: Rönesans Edebiyatı
 • Modern Literature: Modern Edebiyat
 • British Literature: İngiliz Edebiyatı
 • American Literature: Amerikan Edebiyatı
 • {Short Story}: Kısa Hikaye
 • {Classical literature}: Klasik Edebiyat
 • {Shakespeare}: Shakespeare
 • Composition: Kompozisyon
 • Creative Writing: Yaratıcı yazma
 • Poetry: Şiir
 • Grammar: Dil Bilgisi
 • Vocabulary: Kelime Bilgisi
 • Debate: Münazara
 • Speech: Konuşma
 • Journalism: Gazetecilik
 • Publishing Skills: Yayın Becerileri
 • Photojournalism: Gazete fotoğrafçılığı
 • Yearbook: Yıllık
 • Study Skills: Çalışma Becerileri
 • Research Skills: Araştırma Becerileri

FINE ARTS: Güzel Sanatlar

 • Art I: Sanat 1
 • Art II: Sanat 2
 • Art III: Sanat 3
 • Art IV: Sanat 4
 • Art Appreciation: Sanat Değerlendirme
 • Art History: Sanat Tarihi
 • Drawing: Çizim
 • Painting: Resim
 • Sculpture: Heykel
 • Ceramics: Seramik
 • Pottery: Çömlekçilik
 • Instrumental Music: Enstrümental Müzik
 • Music Appreciation: Müzik Değerlendirme
 • Music History: Müzik Tarihi
 • Music Theory: Müzik Teorisi
 • Music Fundamentals: Müziğin Temelleri
 • Band: Müzik Grubu
 • Orchestra: Orkestra
 • Choir: Koro
 • Voice: Şan
 • Classical Music Studies: Klasik Müzik Çalışmaları
 • Performing Arts: Performans Sanatları
 • Theatre Arts -{Beg., interm., and advanced}: Sahne Sanatları
 • Dance: Dans
 • APPLIED ARTS: Uygulamalı Sanatlar

Computer Aided Design {Digital Media}: Dijital Medya

 • Photography: Fotoğrafçılık
 • Leather Working: Deri İşçiliği
 • Drafting: Taslak Çalışması
 • Metal Work: Metal Çalışması
 • Small Engine Mechanics: Küçük makine mekanikleri
 • Auto Mechanics: Oto mekanikler
 • SCIENCE: Fen
 • General Science: Genel bilim
 • Physics: Fizik
 • Physical Science: Fizik Bilimi
 • Chemistry: Kimya
 • Organic Chemistry
 • Life Science: Hayat Bilimi
 • Biology: Biyoloji
 • Zoology: Zooloji
 • Marine Biology: Deniz Biyolojisi
 • Botany: Botanik
 • Earth Science: Yeryüzü Bilimi
 • Geology: Jeoloji
 • Oceanography: Okyanus Bilimi
 • Meteorology: Meteoroloji
 • Astronomy: Astronomi
 • Animal Science: Hayvan Bilimi
 • Equine Science: At Bilimi
 • Veterinary Science: Veterinerlik Bilimi
 • Forensic Science
 • Ecology: Ekoloji
 • Environmental Science: Çevre Bilimi
 • Gardening: Bahçecilik
 • Food Science: Yemek Bilimi

FOREIGN LANGUAGE: Yabancı Diller

 • Spanish: İspanyolca
 • French: Fransızca
 • Japanese: Japonca
 • German: Almanca
 • Latin: Latince
 • Greek: Yunanca
 • Hebrew: İbranice
 • Chinese: Çince

{Conversational} LANGUAGE: İletişimsel Dil

 • (LANGUAGE) Literature: Dil ve Edebiyat
 • (LANGUAGE) Culture: Dil ve Kültür
 • (LANGUAGE) History: Dil ve Tarih
 • Sign Language: İşaret Dili

MATH: Matematil

 • Remedial Math: Yardımcı matematik dersi
 • Fundamental Math or Basic Math: Temel Matematik
 • Mathematics: Matematik
 • Pre-Algebra: Matematiğe Giriş
 • Introduction to Algebra: Cebire Giriş
 • Algebra: Cebir
 • Algebra I: Cebir 1
 • Algebra II: Cebir 2
 • Intermediate Algebra: İleri Cebir
 • Geometry: Geometri
 • Trigonometry: Trigonometri
 • Precalculus: Ortaokul İleri Cebir Dersi
 • Calculus: Hesaplama
 • Statistics: İstatistik
 • Business Math: Finansal Matematik
 • Consumer Math: Tüketici Matematiği
 • Accounting: Muhasebe
 • Personal Finance and Investing: Kişisel Finans ve Yatırım

SOCIAL STUDIES: Sosyal Bilimler

 • Ancient History: Antik Tarih
 • Medieval History: Ortaçağ Tarihi
 • Greek and Roman History: Yunan ve Roma Tarihi
 • Renaissance History: Rönesans Tarihi
 • Modern History: Modern Tarih
 • World History: Dünya Tarihi
 • History of Ottoman: Osmanlı Tarihi
 • World Geography: Dünya Coğrafyası
 • Turkish History: Türk Tarihi
 • World Religions: Dünya Dinleri
 • World Current Events {Global Issues}: Güncel Dünya Sorunları
 • Government: Hükümet
 • Civics: Vatandaşlık Bilgisi
 • Economics: İktisat
 • Political Science: Politik Bilimler
 • Social Sciences: Sosyal Bilimler
 • Psychology: Psikoloji
 • Sociology: Sosyoloji
 • Anthropology: Antropoloji
 • Genealogy: Soy Bilimi
 • Philosophy: Felsefe

LOGIC: Mantık

 • Logic I: Mantık 1
 • Logic II: Mantık 2
 • Critical Thinking: Eleştirel Düşünme
 • Rhetoric: Güzel Konuşma

HEALTH: Sağlık

 • Health: Sağlık
 • Basic First Aid and Safety: İlk yardım bilgisi ve Güvenlik
 • Nutrition: Beslenme
 • Healthful Living {Personal Health}: Sağlıklı Yaşam

PHYSICAL EDUCATION: Beden Eğitimi

 • Team Sports (Soccer, volleyball, football, etc): Takım Sporları
 • Gymnastics: Jimnastik
 • Track and Field: Atletizm
 • Archery: Okçuluk
 • Fencing: Eskrim
 • Golf: Golf
 • Rock Climbing: Kaya Tırmanışı
 • Outdoor Survival Skills: Hayatta Kalma Becerileri
 • Hiking: Doğa Yürüyüşü
 • Equestrian Skills: Binicilik Becerileri
 • Weightlifting: Ağırlık Kaldırma
 • Physical Fitness: Fiziksel Vücut Çalışma
 • Aerobics: Aerobik
 • Yoga: Yoga
 • Martial Arts: Savaş Sanatları
 • Ice Skating: Buz Pateni
 • Figure skating: Artistik Buz Pateni
 • Cycling: Bisiklet
 • Bowling: Bowling
 • Drill Team, Honor Guard, Pageantry, Flag, Cheer: Geçit Alayı, Bando vs.
 • Adapted P.E: Uyarlanmış Beden Eğitimi

COMPUTERS: Bilgisayar

 • Keyboarding: Klavye
 • Word Processing: Word
 • Computer Aided Drafting: Bilgisayar Destekli Çizim
 • Computer Applications: Bilgisayar Uygulamaları
 • Certification: Sertifika Dersleri
 • Computer Graphics: Bilgisayar Grafikleri
 • Digital Arts: Dijital Sanatlar
 • Photoshop: Photoshop
 • Programming: Programlama
 • Computer Repair: Bilgisayar Tamiri
 • Web Design: Web Tasarım
 • Desktop Publishing: Masaüstü Yayınlama

LIFE SKILLS: Hayat Becerileri

 • Culinary Arts: Mutfak Sanatları
 • Child Development: Çocuk Gelişimi
 • Home Management: Ev Yönetimi
 • Home Organization: Ev Organizasyonu
 • Basic Yard Care: Temel Bahçe Bakımı
 • Financial Management: Finansal Yönetim
 • Driver’s Education: Sürücü Eğitimi
 • Personal Organization: Kişisel Organizasyon ve Düzen
 • Social Skills: Sosyal Beceriler
 • Career Planning: Kariyer Planlama

OTHER: Diğer Dersler

 • AP Courses in any core subject: Sınavlara Hazırlık Dersleri
 • Honors Courses in any core subject: Araştırma Temelli Dersler
 • Study Skills: Çalışma Becerileri
 • Exam Prep: Sınavlara Hazırlık Dersleri
 • Work-Study: Çalışma Becerileri

SPECIAL EDUCATION: Özel Eğitim

 • Lifeskills: Hayat Becerileri
 • Resource Program: Kaynaştırma Programı
 • Speech: Konuşma
 • Special Day Class: Özel Gündüz Sınıfı

İngilizce Ders İsimleri ile Örnek Cümleler

İngilizce ders isimlerini yazımızın ilk kısmında listeledik. Öyle ki bu ders isimlerini ezberlemenin en etkili yolu, İngilizcede kelime ezberleme yolları ile aynıdır: kelimeleri cümle içinde kullanmak. Biz de buna yardımcı olması adına en çok kullanılan ders isimlerini aşağıda cümle örnekleri ve bu cümlelerin Türkçeleri ile paylaşıyor olacağız

 • Humans invent abstract mathematics, basically making it up out of their imaginations, yet math magically turns out to describe the world.

Anlamı: İnsanlar soyut matematiği icat eder, temelde hayal güçlerinden uydururlar, ancak matematik sihirli bir şekilde dünyayı tanımlar.

 • Brown appeared in the film as the math teacher, Ms. Alley.

Anlamı: Brown, filmde matematik öğretmeni Bayan Alley olarak göründü.

 • In 1891 he was appointed lecturer in physics at Stockholm and four years later became full professor.

Anlamı: 1891’de Stockholm’de fizik öğretim görevlisi olarak atandı ve dört yıl sonra profesör oldu.

 • I go to school every day I am studying reading, writing, arithmetic, geography and language. But I don’t have a physics lesson.

Anlamı: Her gün okula gidiyorum, okuma, yazma, aritmetik, coğrafya ve dil eğitimi alıyorum. Ama fizik dersim yok.

 • It was not a special subject, like geography or arithmetic, but drama was her way to outward things.

Anlamı: It was not a special subject, like geography or arithmetic, but drama was her way to outward things.

 • Some kind of vehicles had not been widely used in some specific geography.

Anlamı: Bazı özel coğrafyalarda bazı tür araçlar yaygın olarak kullanılmamıştı.

 • He didn’t need this type of drama, and she was too good for a man like him in her life.

Anlamı: Bu tür bir dramaya ihtiyacı yoktu ve hayatında onun gibi bir adam için fazla iyiydi.

 • More people are learning English in China than there are people who speak it in the United States.

Anlamı: Çin’de İngilizceyi Amerika Birleşik Devletleri’nde konuşanlardan daha fazla insan öğreniyor.

 • Shakespeare was undoubtedly the greatest master the English language has ever known and, quite probably, will ever know.

Anlamı: Shakespeare, şüphesiz İngiliz dilinin bildiği ve büyük olasılıkla bileceği en büyük ustaydı.

 1. You need to have a basic understanding of how things work in biology.

Anlamı: Biyolojide işlerin nasıl yürüdüğüne dair temel bir anlayışa sahip olmanız gerekir.

İngilizce Okul Dersleri Hakkında Sorular  

 • What is your favourite lesson at school?

Anlamı: Okulda en sevdiğin ders hangisi?

 • When is your literature exam?

Anlamı: Edebiyat sınavın ne zaman?

 • Why don’t you come to me to study for English class?

Anlamı: İngilizce dersi için çalışmaya bize gelsene.

 • Did you like our new Biology teacher? She looks fine to me.

Anlamı: Yeni Biyoloji öğretmenimizi sevdin mi? Bana iyi göründü.

 • Bruce, where is your homework? I know that you don’t like math, but this was your responsibility.

Anlamı: Bruce, ödevin nerede? Matematiği sevmediğini biliyorum ama bu senin sorumluluğundu.

İngilizce Okul Dersleri ile ilgili Okuma Parçası

Son olarak konuya bir de metin içinde değinmek istiyoruz. Bu sayede kelimeler daha anlaşılır ve akılda kalacak olacak, öğrenme pekiştirilmiş olacaktır. Bu paragraf İngilizce okul dersleri ile ilgili bir paragraf ve altında da Türkçe anlamını bulabilirsiniz. Önerimiz, örnek paragrafı okuduktan sonra kendi kendinize de bir paragraf yazmaya çalışmanız yönünde olacaktır.

My name is Beril. I live in a small town near Balıkesir, in Turkey. In my country students must go to school until they are 16 years old. First they go to primary school and then to middle school and lastly high school. I am eleven years old, so I go to middle school. My school is big and quite old. There are many classrooms for the different groups but there are also classrooms for special subjects: We have a technology classroom, a computer classroom, a music classroom, a language laboratory classroom, a gymnasium, a library and three classrooms where we can watch videos.

My favourite lesson is Computers and my favourite classroom is the computer classroom. There is a computer for every student when we go there, so we can work individually, but we can ask the teacher if we have any question. I love surfing on the internet, chatting with my friends and I am even thinking of making my own website or blog.

My second favourite lesson is Music. I can play the flute and the piano and I can read scores, so this subject is easy for me. I like it when the teacher plays classical music for us. My favourite composer is Bach.

My least favourite lesson is P.E. I am a bit clumsy and I can’t run for a long time because I suffer from asthma. But I enjoy team sports such as basketball because you can have fun with your classmates.

Türkçesi:

Benim adım Beril. Türkiye’de Balıkesir yakınlarında küçük bir kasabada yaşıyorum. Benim ülkemde öğrencilerin 16 yaşına kadar okula gitmeleri gerekiyor. Önce ilkokula, sonra ortaokula ve son olarak da liseye gidiyorlar. On bir yaşındayım, bu yüzden orta okula gidiyorum. Okulum büyük ve oldukça eski. Farklı gruplar için çok sayıda sınıf var ancak özel dersler için sınıflar da var: Bir teknoloji sınıfımız, bir bilgisayar sınıfımız, bir müzik sınıfımız, bir dil laboratuarımız, bir spor salonumuz, bir kütüphanemiz ve videolar izleyebileceğimiz üç sınıfımız var.

En sevdiğim ders Bilgisayar ve en sevdiğim sınıf bilgisayar sınıfıdır. Oraya gittiğimizde her öğrenciye bir bilgisayar var, böylece bireysel olarak çalışabiliriz, ancak herhangi bir sorumuz varsa öğretmene sorabiliriz. İnternette sörf yapmayı, arkadaşlarımla sohbet etmeyi seviyorum ve hatta kendi web sitemi veya blogumu yapmayı düşünüyorum.

En sevdiğim ikinci ders Müzik. Flüt ve piyano çalabiliyorum ve notaları okuyabiliyorum, bu yüzden bu konu benim için kolay. Öğretmenin bizim için klasik müzik çalmasını seviyorum. En sevdiğim besteci Bach.

En az sevdiğim ders Beden Eğitimi. Biraz sakarım ve uzun süre koşamıyorum çünkü astımım var. Ama basketbol gibi takım sporlarından zevk alıyorum çünkü sınıf arkadaşlarınla eğlenebiliyorsun.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI