TOEFL Sınavı Nedir ve Nasıl Hazırlanılır?

TOEFL sınavı, bireylerin İngilizce seviyesini ölçmesine olanak sağlayan evrensel ölçekli bir sınavdır. TOEFL’da esas amaç, sınava katılan tüm adayların standart Amerikan İngilizcesini ne ölçüde kullanabildiklerini test etmek, onların üniversite düzeyindeki İngilizce anlama ve konuşma başarıların ölçmektir.Özellikle yurt dışında eğitim almak isteyen adaylar, üniversitelere kabul edilme aşamalarında TOEFL şartına takılmaktadır.

TOEFL sınavı, bireylerin İngilizce seviyesini ölçmesine olanak sağlayan evrensel ölçekli bir sınavdır. TOEFL’da esas amaç, sınava katılan tüm adayların standart Amerikan İngilizcesini ne ölçüde kullanabildiklerini test etmek, onların üniversite düzeyindeki İngilizce anlama ve konuşma başarıların ölçmektir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Özellikle yurt dışında eğitim almak isteyen adaylar, üniversitelere kabul edilme aşamalarında TOEFL şartına takılmaktadır. Günümüzde pek çok Amerikan ve İngilizce eğitim veren üniversite, bu okullarda eğitim almak isteyen herkesten asgari bir puan istemektedir. Üstelik TOEFL testinde alınan puanlar, Türkiye’de de geçerli olmaktadır.  

Dünyanın çoğu ülkesinde yılda birkaç kere gerçekleştirilen bu sınav, Educational Testing Services şirketi tarafından düzenlenmektedir. Bu yazımızda TOEFL sınavına hazırlık, TOEFL başvuru ve TOEFL kurslarıyla ilgili bilgilere yer verilecektir.

TOEFL IBT (Internet-based Test) Nedir?

TOEFL IBT sınavının İngilizce açılımı Test of English as a Foreign Language- Internet Based Test olup; TOEFL’ın bilgisayar üzerinden uygulanan versiyonuna verilmektedir.

Kısaca belirtmek gerekirse TOEFL, dünya üzerindeki en saygın İngilizce seviye belirleme sınavlarından biri olup; bu sınav türünde alınan puanlar 150’yi aşkın ülkede geçerli kabul edilmektedir.

Yüzyüze gerçekleştirilen TOEFL ise, TOEFL IBT’den farklıdır ve Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmaktadır. Sınavın bu şekildeki uygulanışı, ABD’nin New Jersey eyaletinde özel ve kar amacı gütmeyen bu eğitim kurumu olan Educational Testing Service ETS tarafından gerçekleştirilmektedir.

TOEFL’ı genel olarak ifade etmemiz gerekirse; aslında bir sınavlar paketi olduğunu ve bunlar arasında ve en popülerinin TOEFL iBT sınavı olduğunu söylememiz mümkündür.

TOEFL paketinde kabul edilen diğer sınavlar ise; TOEFL PBT (Paper Based Test), TOEFL ITP (Institutional Testing Program), TOEFL Junior Standard ve TOEFL Junior Comprehensive sınavlarıdır. TOEFL sınavının TOEFL IBT haricindeki bu diğer formları sadece belirli ülkelerde uygulanmaktadır.  

Gerek internet üzerinden yapılan TOEFL IBT, gerekse TOEFL PBT; 150’den fazla ülkede geçerliliği olan bir puan türüdür. Bu ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gelmektedir.

Bu ülkelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapmak isteyen tüm adaylar TOEFL sınavından belli bir puan almak mecburiyetindedir. Bu alınan puanlar, okul başvurularında kullanılmaktadır.

Ülkemizde de rahatlıkla girebileceğiniz TOEFL IBT, bilgisayar başında girilebilen ve akademik İngilizce becerisini ölçen bir sınavdır. Yaklaşık 4 saat süren TOEFL IBT’de İngilizce okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin tamamından çeşitli zorluk düzeylerinde sorular sorulmaktadır. Soruların içerikleri ise genellikle akademik konulardan gelmektedir.

Sınavın çevrimiçi versiyonunu olan TOEFL IBT’de puanlar 0 ila 120 arasındadır ve 2 yıl boyunca geçerlidir. TOEFL IBT’de ortalama geçer puan 69-70 şeklindedir.

TOEFL IBT’den alınan puanların genel olarak kullanım şekilleri ise şöyledir:

 • 150’den fazla ülkede yer alan 10.000’den fazla üniversite, başvuru esnasında belirtilen TOEFL puanlarını kabul etmektedir. Yüksek lisans, doktora ve doçentlik başvurularında da TOEFL sınavı geçerlidir.
 • Göçmenlik büroları, kişilerin talep ettikleri oturma veya çalışma vizelerini çıkarmak için bu puanları kullanmaktadır.
 • Aynı zamanda TOEFL, ülkemizde YDS denkliği de olan bir sınavdır. Bu nedenle YDS puanının geçerli olduğu her yerde TOEFL sonucunu kullanılabilmektedir.
 • Başta bankalar olmak üzere, özel sektördeki pek çok kurum ve kuruluş da TOEFL sınavını geçerli kabul etmektedir.
 • Son olarak THY başta olmak üzere diğer havacılık firmaları, pilot alımında TOEFL sınavını geçerli kılmaktadır.

TOEFL IBT, her ay 3 ya da 4 kez yapılan bir sınav türüdür, sıklıkla uygulanmaktadır. Özellikle büyükşehirlerde sınava girecek aday sayısı çok olduğundan sınav süresi oldukça sıktır.

Sınavın uygulanma sayısı test merkezlerinin yoğunluğu ve kapasitesine göre farklılık göstermektedir. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde hemen hemen her hafta TOEFL IBT gerçekleştirilmektedir.

TOEFL PBT (Paper-based Test) Nedir?

TOEFL Paper Based Test, TOEFL’ın bilinen en eski versiyonudur ve günümüzde yalnızca belli ülkelerde uygulanmaktadır. TOEFL IBT ve TOEFL PBT arasında bir kıyaslama yapıldığında daha yaygın olarak tercih edilen sınavın TOEFL IBT olduğunu söylemek mümkündür.

Ancak TOEFL PBT, TOEFL IBT formatından tamamen farklı olarak değerlendirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu farklardan bazıları, sınavın daha kısa olması, sınav esnasında konuşma yeteneğinin değerlendirilmemesi ve farklı bir ölçek kullanılarak puanlanmasıdır.

TOEFL PBT sınavının yapısına kısaca bakıldığında sınavın 2,5 saat sürdüğü ve 4 ana bölüme ayrıldığı görülmektedir. TOEFL PBT sınavının ilk bölümü dinleme bölümü 30 – 40 dakika sürmekte ve toplam 50 sorudan oluşmaktadır.

Dinleme bölümünün ilk kısmında kısa kayıtlar ve bu kayıtlarla ilgili sorular bulunmaktayken; ikinci kısımda ise daha uzun kayıtlar bulunmaktadır.

TOEFL PBT sınavının ikinci bölümüne bakıldığında ise, diğer hiçbir standart İngilizce sınavında olmayan bir bölüm görülmektedir. Bu bölüm, yapı ve yazılı ifade bölümü olarak adlandırılmakta ve öğrenciler cümle içindeki boşlukları doldurarak, ayrıca yazılı metinlerdeki hataları bulmaktadır. Bu bölüm süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

Sınavın üçüncü ayağını ise okuduğunu anlama bölümü oluşturmaktadır ve bu aşama 55 dakika sürmektedir. Bu esnada öğrencilere farklı uzunlukta birçok okuma parçası verilmekte; bu parçalar hakkındaki sorulara cevap verilmesi istenmektedir.

TOEFL PBT sınavının son bölümü de TOEFL writing yani yazma bölümü olarak bilinmektedir. Sadece 30 dakika süren bu aşamada, sınav katılımcılarından bir makale yazmaları beklenmektedir.

TOEFL PBT sınavının puanlama sistemi TOEFL IBT’den farklıdır. Burada verilen puanlar 310 ile 677 arasındaki bir ölçekle değerlendirilmekte ve bu puana sınavın sadece ilk üç bölümü dahil edilmektedir. Yazma bölümünün puanı genel puana dahil edilmemekte, bunun yerine 0 ile 6 arasındaki puanlanmaktadır.

Alınan TOEFL PBT sınavının puanı da; tıpkı TOEFL IBT gibi 2 yıl boyunca geçerli olup; TOEFL iBT puanlarını kabul eden üniversitelerde de kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu puan türü ülkemizde de kabul edilmekte ve katılımcılardan 550 puan beklenmektedir.

TOEFL PBT sınavının TOEFL IBT’den yaygın olarak bilinen bir farkı da; İngilizce konuşma yani speaking bölümünün olmayışıdır. Aynı zamanda TOEFL IBT internet üzerinden belli bir ağ üzerinden uygulanmaktayken;

Ayrıca TOEFL IBT internet üzerinden geçekleştirilirken TOEFL PBT belirli sınav merkezlerinde yazılı olarak uygulanmaktadır. Aynı zamanda TOEFL PBT sınavında; TOEFL IBT’ye göre çok daha fazla soru yer almaktadır.

TOEFL sınavı ücreti ise 160$ ila 250$ arasında ücreti değişkenlik göstermektedir. TOEFL PBT sınavını kısaca ifade etmek gerekirse TOEFL sınavının kağıt üzerinde yapılan halidir ve günümüzde ülkemizde gerçekleştirilmemektedir.

TOEFL Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

TOEFL sınavı, bireylerin İngilizce düzeylerinin ölçüldüğü evrensel sınavlardan biri olduğundan, bu sınavlardan geçerli puanı almak önemlidir. Sınava katılan adayların genel olarak İngilizce konuşma, dinleme ve yazma becerileri ölçüldüğü için İngilizcelerinin belli seviyede olması elzemdir. Aynı zamanda bu TOEFL sınavına hazırlık için belli metotlarda çalışmak gereklidir. Bu nedenle öğrenciler bu sınav için yaklaşık 6 ayını ayırmaktadır.

Aşağıda sizler için TOEFL hazırlık önerilerinden bahsedilecek, sınavda başarılı olmak için yapmanız gereken alternatif metotlara değinilecektir.

TOEFL Hazırlık İçin İngilizce Okuma

TOEFL okuma sınavı, sınava katılan kişilerin genel olarak okuduklarını anlama düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen aşama türüdür. Bu kısımda, metinlerin her biri yaklaşık 700 kelimeden oluşmakta; adaylara 3 veya 4 metin verilmektedir. Söz konusu metinlerden, her biri için yaklaşık 12 ila 15 adet soru sorulmaktadır.

Yani kısaca değerlendirilmek gerekirse; TOEFL’ın İngilizce okuma bölümünde toplam 36 ila 56 adet soru verilmektedir. Verilen süre ise metinlerin uzunluğu ve soru sayısına bağlı olarak değişkenlik göstermekte; öğrencilere TOEFL okuma bölümünü tamamlamaları için 60 – 80 dakika verilmektedir.

TOEFL İngilizce okuma kısmıyla ilgili olarak verilebilecek ek bir bilgi ise; zaman zaman TOEFL okuma bölümüne, TOEFL puanınızı etkilemeyecek ek sorular da dahil edilebilir olmasıdır.

Genellikle bu tip sorular; TOEFL sınavı gerçekleştiren ETS tarafından TOEFL’ı ayarlamak için uygulanmaktadır. Eğer sınav esnasında, TOEFL okuma bölümünün beklediğinizden daha uzun sürdüğünü fark ediyorsanız; bunun nedeni büyük ihtimalle böyledir.  

TOEFL reading aşamasındaki soru tipleri; akademik İngilizce kullanılarak üniversite seviyesinde yazılmış metinlerden oluşmaktadır. Bu sınavda sorulan metinler; zaman zaman üniversite ders kitabından alıntılar şeklinde olabilmektedir. Bu nedenle bol bol akademik metin okuma çalışması yapmak TOEFL okuma sınavı konusunda sizlere faydalı olacaktır.

TOEFL okuma sınavında verilen metinler genellikle 3 ana türden oluşmaktadır. Bunlar: tarihsel veya biyografik hikaye, eleştirel yazı veya bir konunun anlatımıdır. Soruları doğru yanıtlamak için metin içerisinde geçen konu ile ilgili bilgi sahibi olmasanız da; akademik İngilizceye hakim olmanız başarılı olmanız için gereklidir.  

TOEFL okuma bölümünde verilen süre, okuma bölümünde yer alan yönergelerde belirtilmektedir ancak süreyi dilediğiniz gibi kullanmanın karar size aittir. Ancak bu bölüm süreli olduğundan dolayı, tüm metinleri okumak ve tüm sorulara cevap vermek için zamanınızı iyi şekilde planlamak gerekmektedir.

TOEFL sınavına dair bilinmesi gereken bir diğer husus ise; boş bırakılan cevapların yanlış olarak değerlendirildiğidir. TOEFL okuma bölümünün toplam puanı ise 0 ile 30 arasındadır ve 22 üzeri alınan TOEFL reading puanı yüksek dereceli olarak kabul edilmektedir.

TOEFL Hazırlık için İngilizce Dinleme

TOEFL dinleme bölümü, TOEFL IBT sınavının ikinci bölümü olarak bilinmektedir ve okuma bölümü ile aşağı yukarı aynı uzunlukta olarak planlanmıştır. Sınavın yapısında ise 6 adet ses kaydında bunlarla alakalı çeşitli soruların sorularak öğrencilerin dinleme kabiliyetleri ölçülmektedir.

TOEFL listening kısmında yer alan bu ses kayıtları ise; 3 ile 5 dakika arasında değişen 4 adet akademik konuşma ve her konuşma ile ilgili 6 soru, 2 ile 3 dakika arasında değişen 2 adet öğrenci veya öğretmen diyaloğu ve her diyalogla ilgili 5 soru şeklindedir. Bu bölümün toplam süresi ise 60 ila 90 dakika şeklindedir.

TOEFL dinleme kısmında TOEFL okuma kısmında farklı olarak sınav boyunca sorular arasında geçiş mümkün değildir. Verilen cevap yalnızca bir kerede verilmekte ve değiştirilememektedir.

Aynı zamanda sınava giren öğrenciler her bir ses kaydını yalnızca bir defa dinleyebilmektedir.  Ancak öğrencilerin işlerini kolaylaştırmak adına TOEFL listening kısmı esnasında not almanıza izin verilmekte ve öğrenciler soruları yanıtlarken bu notları kullanabilmektedir.

TOEFL dinleme bölümünde kullanılan ses kayıtlarında, genellikle konuşmacıların Amerikan aksanına sahip olduğu soru tiplerine yer verilmektedir. 

Ancak yine de sınavdaki ses kayıtları arasında her zaman İngiliz, Avustralyalı veya Yeni Zelandalı aksanlarından birinin bulunduğu en az bir kayıt yer almaktadır. Bu nedenle Amerikan aksanına hakim olmak, TOEFL sınavı için son derecede önemlidir.

Zaman zaman TOEFL dinleme bölümüne, tıpkı TOEFL okuma kısmında olduğu gibi; TOEFL puanınızı etkilemeyecek ek sorular da dahil edilebilmektedir. Bu sorular sınavı gerçekleştirenler tarafından TOEFL sınavı süresini ayarlamak için kullanılmaktadır.

TOEFL dinleme bölümü, diğer bölümler gibi 0 ile 30 arasındaki bir ölçekte puanlanır. Okuma bölümünde olduğu gibi, 22 veya üstü bir puan yüksek bir İngilizce listening becerisini kanıtlar niteliktedir.  TOEFL dinleme bölümünü tamamladıktan sonra, sınava 10 dakikalık bir ara verilemekte ve bu bölümü son TOEFL IBT’nin yarısına gelindiğini göstermektedir.

TOEFL dinleme bölümüne ilişkin ipuçları ise genel olarak şöyledir:

 • Her bir metin bir kere dinlenecektir, bu nedenle dikkatli olmak gereklidir. Konuyu sınav esnasında genel olarak anlamak şarttır. Kelimelere değil; olayın bütününe odaklanmak İngilizce dinleme parçalarında başarının sırrıdır.
 • Aynı zamanda dinlerken not almak gereklidir. Dinlerken anahtar kelimeler ve konuyla ilgili notlar almak, sınavda adayların işini kolaylaştırmaktadır.
 • Ana fikre odaklanmak da TOEFL listening kısmı için önemli aşamalardandır. Ana fikir anlaşıldığında sorular çok daha rahat cevaplanmaktadır.

TOEFL Hazırlık için İngilizce Konuşma

TOEFL konuşma bölümü ise, TOEFL IBT sınavının üçüncü bölümü olarak bilinmektedir. Konuşma sınavı sırasında, öğrencilere çeşitli bilgiler sorulmakta ve onlar da cevaplarını bilgisayara kaydedebilmektedir.

TOEFL speaking sınavı görevleri, sınavda yer alan bir kişi tarafından değil de;  uzaktaki bir denetmen tarafından puanlanmaktadır.  TOEFL konuşma bölümü toplam 20 dakika sürmekte ve TOEFL sınavının en kısa bölümü olarak bilinmektedir.

TOEFL konuşma bölümünde altı adet görev verilmektedir, bu görevlerden ikisi “bağımsız” olarak değerlendirilirken kalan dördü ise kendi içinde “bütünleşik” olarak adlandırılmaktadır. TOEFL konuşma bölümündeki görevleri de tıpkı TOEFL dinleme kısmında olduğu gibi sırasıyla tamamlamak gereklidir.  

TOEFL speaking aşamasındaki 1. görev:  45 saniye boyunca iyi bilinen bir konuda (bir kişi, yer veya olay hakkında)konuşmak üzerinedir. Bu aşamada, konuşmaya başlamadan önce hazırlanmak için 15 saniye vardır. 2.görev ise bu konuda seçenek sunulması ve seçilen şıkkın neden seçildiği üzerindedir.

3. ve 4. görevler ise; kendi içinde bütünleşik olan görevlerdir. İlk iki bütünleşik görev, en fazla 100 kelime olan okumak ve aynı konuyla ilgili kısa bir kaydı dinlemek üzerinedir. Daha sonra da bu kayıtları dinlemek ve hazırlanmak için adaylara yaklaşık 1 dakikalık bir süre verilmektedir.  

5. ve 6. görevler de TOEFL konuşma bölümünün son iki görevidir ve yine bütünleşik görevlerdir. Kısa bir kaydını dinlemenin ardından, dinlenilen şeyle alakalı sorulara yanıt verilmesi adaylardan istenmektedir.

TOEFL konuşma bölümünün tamamında, adaylar konuşma sürenizde kullanabilecekleri notlar tutabilmektedir. TOEFL konuşma görevlerinin her biri 0 ile 4 arasındaki bir ölçekte puanlanmakta ve 4 puan en yüksek puan kabul edilmektedir.

Bu aşamada başarılı olmak için bol bol İngilizce pratik yapılmalı, sınavda çıkacak soru tiplerine uygun olarak pratikler çalışılmalıdır.

TOEFL Hazırlık için İngilizce Yazma

TOEFL yazma bölümü, TOEFL IBT sınavının son bölümü olarak kabul edilmektedir. TOEFL IBT sınavındaki yazma bölümü 50 dakika sürmekte ve iki yazma görevinden oluşmaktadır. Her yazma görevi için önceden belirlenmiş bir süreniz mevcut olup; bu süre ilk görev için 20 dakika ve ikinci görev için 30 dakika olmaktadır. Bu sınavlarda kullanılan klavye tipi de Q klavyedir. Bu nedenle, bu klavye tipine hazırlıklı olmak önemlidir.

TOEFL writing kısmı için de bol bol metin yazma çalışması yapmak önemlidir. Çalışma yapılan metinler akademik İngilizce kurallarına hakim olarak düzenlenmeli ve İngilizce kelime ezberleri yapılmalıdır. Çünkü TOEFL writing aşamasına iki tip soru sorulmakta bunların ilkinde bir konuyla ilgili 170 – 230 kelime arasında bir çalışma oluşturulması beklenmektedir.

Diğer görevde ise bir fikir yazısı oluşturulması istenmektedir. Bu nedenle hangi soru tipi için olursa olsun, TOEFL sınavına girecek olan adayların, İngilizce dilbilgisi kurallarına hakim olduğunu göstermesi, fikrini en etkili şekilde ifade etmesi ve kelime dağarcığı açısında zengin metinler oluşturması gerekmektedir. Çünkü makale puanlaması bu şekilde planlanmaktadır.

TOEFL Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ülkemizde yalnızca TOEFL IBT sınavı yapılmaktadır. Bu nedenle yalnızca bu sınav türü için başvurular gerçekleştirilmektedir. TOEFL IBT sınavına başvurmak için 4 alternatif yol mevcuttur. Bunlar: web sitesi, şahsen başvuru, telefon veya posta yoluyla olabilmektedir.

Başvuru yöntemleri arasında en hızlı ve kolay olan ETS’nin web sitesinden başvuruda bulunmaktır. TOEFL sınavı, ülkemizde sıkça yapıldığından başvuru yapmak için herhangi bir tarih aralığı söz konusu değildir. Ancak sınav kontenjanının dolma ihtimaline karşın 2-3 ay öncesinden kayıt yaptırılması önerilmektedir.

TOEFL IBT başvuruları, kontenjanın olması halinde sınav tarihinden 7 gün öncesine kadar devam etmektedir. TOEFL IBT sınavına geç sınav başvuru kaydı ise sınav tarihinden 4 gün öncesinde kapanmakta ve sınav ücretine ek olarak 40$ olan bir gecikme ücreti tahsil edilmektedir.

TOEFL Başvuru Evrakları Nelerdir?

TOEFL sınavı başvuru yapmanın en kolay yolu ETS üzerinden gerçekleştirilendir. ETS’ye ait olan çevrimiçi kayıt sistemiyle istediğiniz gün ve saatte kolaylıkla TOEFL başvurusu gerçekleştirmeniz mümkündür.

Bunun için ilk olarak ETS üzerinde bir hesap oluşturmak gerekmektedir. Bu hesapta kişinin kimlik bilgileri yer almakta, aynı zamanda kendine ait bir kullanıcı adı ve parola da belirlenmektedir.

Daha sonraki aşamada ise sınava girmek istediği yere en yakın olan sınav merkezi ve sınav tarihini belirleme gelmektedir. Son aşamada ise sınav için online ödeme yapabilir ve dilerseniz sınava hazırlık materyali satın alabilirsiniz.

Sınava girilen gün ise, kişinin yanında mutlaka imzasını gösteren geçerli bir kimlik veya belge bulunması gerekmektedir.

TOEFL Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

TOEFL başvuru ücreti 2021 yılı için 185$ olarak belirlenmiştir. Ancak sınav tarihine 4 gün öncesinde yapılan geç başvuru tarihinde verilen ücret 40$ daha eklenerek 225$ olmaktadır.

TOEFL Sınav Tarihlerine Nasıl Bakılır?

Akademik İngilizce bilgilerini test etmek isteyen herkesin merak ettiği sorulardan biri de ‘’TOEFL ne zaman?’’dır. Yılın her ayında gerçekleştirilen TOEFL sınavı özellikle büyükşehirlerde neredeyse her hafta gerçekleştirilmektedir. 

Sınava girilmesi istenen bölgelerdeki sınav tarihlerine göz atmak için www.ets.org sitesine de ayrıntılı olarak göz atabilirsiniz.

TOEFL ve IELTS Farkı Nedir?

TOEFL sınavı kadar popüler olan bir diğer sınav türü de IELTS’dir. Gerek TOEFL, gerekse IELTS kişilerin İngilizce seviyesini kanıtlayabilmesi için dünya çapında geçerliliği olan sınavlardandır. Her ne kadar amaç kişilerin İngilizce seviyelerini kanıtlamak olsa da; TOEFL ve IELTS sınavları arasında çeşitli farklılıklar mevcuttur.

Bu farkların ilki, sınavda yaygın olarak kullanılan İngilizce aksanı ve menşei üstündendir. Yani TOEFL Amerika temelli bir sınav iken IELTS İngiltere temelli bir sınavdır. Özellikle TOEFL IBT, internet ortamında yapılan bir sınav türüyken; IELTS ise klasik kağıt sistemiyle uygulanmaktadır.

Bir diğer fark da sınavların puanlama sistemlerine ilişkindir. TOEFL IBT’de 120 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Sınav bölümleri ise: reading, writing, listening ve speaking şeklindedir.

IELTS sınavında ise yine reading, writing, listening ve speaking bölümleri mevcuttur. Ancak puanlama sistemi 9 puan üzerinden olup, her bir bölüm 9 puandır ve bölümlerin ortalaması genel IELTS skorunu vermektedir.

IELTS’in 2 oturumda yapılması da bir diğer farktır. Burada ilk oturumda reading, listening ve writing yapılmakta iken;  2. oturumda ise aday jürinin karşısına çıkar ve speaking sınavına girmektedir. Ancak TOEFL’da ise tek oturum vardır.

Her ne kadar farklılıklar mevcut olsa da; her iki sınavın geçerlilik süresi de 2 yıldır ve adaylar diledikleri kadar sınava girme hakkını ellerinde bulundurmaktadır.  

TOEFL’da Çıkan İngilizce Soruları Nasıldır?

TOEFL’da çıkan İngilizce soruları, genel olarak adayların akademik İngilizce yeteneklerini test ettiğinden soru tipleri de bu alanlarda oluşturulmaktadır. TOEFL Reading, TOEFL Writing, TOEFL Listening ve TOEFL Speaking aşamalarının hepsinde akademik İngilizceye yönelik sorular gelmektedir.

Bu nedenle adaylar zaman zaman soruların zor geldiğinden şikayet etseler de akademik metinler okuyan, kelime çalışmaları yapanların sınavları çok da zor geçmemekte 6 ay gibi bir çalışma sonucunda istenilen netice elde edilmektedir.

TOEFL Sınav Bölümleri Nelerdir?

TOEFL sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler:

 • TOEFL Reading,
 • TOEFL Writing,
 • TOEFL Listening ve
 • TOEFL Speaking şeklindedir.

İnternet üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda akademik metinlere erişim sağlayabilir ve özellikle TOEFL konuşma kısmında faydalı olacak sorulara ‘’TOEFL speaking questions’’ aramasıyla ulaşabilirsiniz.

En İyi TOEFL Kursları Nelerdir?

TOEFL kursları, sınava hazırlanan herkes için önem taşımaktadır. Öyle ki artık ders çalışan herkes evde rahatlıkla kurslara katılarak TOEFL sınavına hazırlanmaktadır. Aşağıda sizler için çevrimiçi ortamda eğitim veren en iyi TOEFL kursları listelenmiştir. Sizler de liste üzerinden araştırma yaparak kendiniz için en doğru kursu tercih edebilirsiniz.

 • TOEFL iBT Prep Course (Kaplan)
 • TOEFL Preparation Classes Online (Udemy)
 • Free Online TOEFL Preparation Course (ETS)
 • TOEFL® Test Preparation: The Insider’s Guide  (edX)
 • Magoosh
 • E2language

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI