İngilizce Hayvan Tanıtımı: Hayvanların İngilizce Özellikleri

İngilizce öğrenirken en eğlenceli konulardan birisi de hayvan isimleri öğrenirken bu hayvanların özelliklerini de İngilizce olarak okuyup hem İngilizcemizi pekiştirip hem de eğlenceli ve öğretici bir aktivite yapmamızı sağlayan, farklı kaynaklarda farklı konu başlıkları ile ele alınan İngilizce hayvan özellikleri konusudur. Özellikle 5. sınıf, 6.

İngilizce öğrenirken en eğlenceli konulardan birisi de hayvan isimleri öğrenirken bu hayvanların özelliklerini de İngilizce olarak okuyup hem İngilizcemizi pekiştirip hem de eğlenceli ve öğretici bir aktivite yapmamızı sağlayan, farklı kaynaklarda farklı konu başlıkları ile ele alınan İngilizce hayvan özellikleri konusudur. Özellikle 5. sınıf, 6. sınıf ve 7. sınıf İngilizce derslerinde hayvan tanıtımı konularıyla karşı karşıya gelmeniz çok olasıdır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bu konunun size kazandıracağı beceriler arasında sadece hayvan özelliklerini ve adlarını öğrenmeniz olmayacaktır, İngilizce-Türkçe tanıtımları okuduğunuzda okuma ve kavrama gücünüzle birlikte kendi anlatım gücünüze de bir şeyler katmış olacaksınız. Makalemizde çok çeşitli hayvan türlerinden İngilizce-Türkçe çevirileriyle birlikte bahsedeceğiz.

İngilizce hayvan tanıtımı yazımızı okurken hem hayvan sevginizi pekiştireceksiniz hem de eğleneceksiniz!

İngilizce Aslan Tanıtımı

Aslan Türkçe Tanıtımı

Aslanlar vahşi ve memeli hayvanlardır aynı zamanda da dünya üzerindeki en büyük ikinci kedigillerdendir. Güçleri nedeniyle ormanın kralı olarak bilinen aslanlar çok iyi yüzerler, kükremelerini 8 km uzaktan duyurabilirler (erkek aslanlar) ve saatte 81 kilometre hızla koşabilirler. Çok hızlı koşabilmelerinin nedeni ise gelişmiş kas yapılarıdır. Bu özelliklerinin yanı sıra fiziksel görünüşleri de etkileyicidir; erkek aslanlar 170-230 kg arasında ve 1.8-2.1 metre uzunluğunda olabilirler. Bu uzunluğa kuyrukları dahil değildir. İnsanlar tarafından kafeslenenler dışında, etobur olan aslanların büyük bir çoğunluğu güney ve doğu Afrika’da yaşarlar. Kafese alınmış aslanlar doğada yaşayanlara göre ortalama 5 yıl daha fazla yaşayabilse de doğadaki bazı aslan türlerinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Normal olarak vahşi doğada yaşayan bir aslanın ortalama yaşama süresi 12-16 yıl arasındadır. Dişi bir aslan günde 5 kg et ile beslenmesi gerekirken erkek bir aslanın en az 7 kg etle beslenmesi gerekmektedir. Dişi aslanlar yelesiz, erkek aslanlar ise yeleli olurlar. Günlük yaşantılarında yemek ihtiyaçlarını karşılamak için bufalo, antilop ya da zebra gibi hayvanları avlarlar. Araştırmalara göre bugün dünya üzerinde 20.000 civarında aslan bulunduğu tahmin edilmektedir.

Aslan İngilizce Tanıtımı

Lions are wild mammals, at the same time, they are the second largest cat species in the world. They are known as the King of the Forest because of their strength; they can swim, and run at a speed of up to 81 kmph. Also, a male lion’s roar can be heard from 8 km away. They can run fast because of their powerful muscle system. Apart from these qualities, their physical appearance is impressive; male lions can be 170-230 kg and 1.8-2.1 metres long, this does not include their tails. Lions are carnivorous and they mostly live in the jungles of southern and eastern Africa, apart from the ones who are captivated by humans. Despite the captivated ones live approximately 5 years longer than the others, some lion species are face to face with extinction. Normally, the lions who are living in the wild jungles live 12-16 years. While a female lion needs 5 kg of meat a day, a male lion needs 7 kg or more meat. Male lions have manes while females not. According to dome studies, there are 20.000 lions are living on this earth.

İngilizce Maymun Tanıtımı

Maymun Türkçe Tanıtımı

Maymunlar gruplar halinde yaşayan, insanlar gibi sevgi, korku, nefret duygularına sahip olan memeli hayvanlardır. Sosyal olmaları nedeniyle aileleri ile birlikte yaşarlar. Uzun kuyrukları vardır ve vücutları tüyle kaplıdır, aynı zamanda tırmanmalarına ve zıplamalarına yardımcı olan uzun kol ve bacakları vardır. Ormanda yaşarlar, meyveler, böcekler, küçük sürüngenler ve çiçekler ile beslenirler. 45 yıla kadar yaşayabilen maymunların dünya üzerinde 260 tane türü bulunmaktadır. Asya, Afrika ve Güney Amerika savanlarında yaşarlar.

Maymun İngilizce Tanıtımı

Monkeys are mammals who live in groups and have emotions like humans which are love, fear and hate. They live with their families because of their social nature. They have long tails and their body is covered with furs. At the same time, they have long legs and arms which help them climb and jump. They live in the jungle and they are omnivores; they can eat fruits, insects, reptiles and some flowers. They live up to 45 years and there are 260 monkey species in the world. They generally live in Asia, Africa and South America savannas.

İngilizce Tavuk Tanıtımı

Tavuk Türkçe Tanıtımı

Tavuklar genellikle çiftlik hayvanı olarak bilinirler, Sülüngiller familyasına ait evcil bir kuş türüdür. İki bacakları vardır ve diğer kuş türleri gibi uçamazlar. Tavukların başlarında ibikleri olur; erkek tavuğun ibiği dişi tavuktan daha büyüktür, aynı zamanda erkek tavukların rengi dişi tavuklardan daha açıktır. Erkek tavuklara horoz denirken dişi tavuklara da tavuk denir. Dişi bir tavuk ortalama 6 aya geldiğinde yumurtlamaya hazır olurlar. Tavuğun yumurtlaması için horoza ihtiyacı yoktur, fakat bu yumurtalardan civciv çıkması için çiftleşmeye ihtiyaç vardır. 10-15 yıla kadar yaşayabilirler ve neredeyse dünyanın her bölgesinde yaşayabilirler.

Tavuk İngilizce Tanıtımı

Chickens are generally known as farm animals, they are domestic birds that belong to the Phasianidae family. They have two legs and they can’t fly like the other bird species. They have combs on their heads; the comb of the male chicken is bigger than the female, also, the male chicken’s colours are generally brighter than the female. Male chickens are called rooster, and female chickens are called hen. The female is ready to lay its first eggs when she is 6 months old. A hen does not need a rooster to lay the eggs, though they need to mate in order to hatch the eggs. They live generally 10-15 years.

İngilizce Sincap Tanıtımı

Sincap Türkçe Tanıtımı

Boyları yaklaşık 25 cm olan sincaplar memeli hayvanlardır. Genellikle ağaç ve ağaç kabuklarında yaşarlar. Kemirici hayvanlardır, fındık ya da meşe palamudu gibi yiyeceklerle beslenirler. Sincapgiller familyasına ait olan sincaplar onları çok tatlı yapan büyük ve çekici göz yapısına sahiptirler.

Sincap İngilizce Tanıtım

The average length of a squirrel is 25 cm and they are mammal animals. They usually live in trees. They are gnawing animals that can eat nuts and acorns. They are members of the family Sciuridae, they have big attractive eyes which makes them cute.

İngilizce Tilki Tanıtımı

Tilki Türkçe Tanıtımı

Tilkiler Köpekgiller familyasına ait, hem etçil hem de otçul memeli hayvanlardır. Bu familyadaki vahşi hayvanlardandır. Koku alma yetenekleri gelişmiştir, avına sessizce yaklaşır, aynı zamanda toprak altındaki avları için koku alma yetilerini kullanırlar. Ormanlarda, dağ ve tepelerde yaşayabilirler. Uzun ve tüylü kuyrukları vardır. Hepçil canlılar olan tilkilerden dünya üzerinde 24 tür vardır.

Tilki İngilizce Tanıtımı

Foxes are both carnivorous and herbivorous mammals belonging to the Canidae family. They are wild animals. Their sense of smell is one of their developed abilities, they approach their prey quietly but also use their sense of smell for their prey under the ground. They can live in forests, mountains and hills. They have long and hairy tails. There are 24 species of foxes on earth, which are omnivorous.

İngilizce Kurt Tanıtımı

Kurt Türkçe Tanıtımı

Köpekgiller familyasına ait memeli canlılar olan kurtlar vahşi hayvanlardır. Büyük burunları ve yaklaşık 7 cm olan kulakları olan kurtlar avlanma yetenekleriyle bilinirler. Grup halinde yaşayan kurtlar büyük hayvanlar avlayarak bunu paylaşabilir, bir kurt tek avlandığında ise sincap, tavşan ya da rakun gibi hayvanları avı olarak seçer. 16 yıla kadar yaşayabilirler. Dünya üzerinde yaklaşık 300.00 kurt vardur.

Kurt İngilizce Tanıtımı

Wolves, which are mammalian creatures belonging to the Canidae family, are wild animals. Wolves with large noses and ears that are about 7 cm long are known for their hunting abilities. Wolves that live in groups can share their prey by hunting large animals, while when a wolf hunts alone, it chooses animals such as squirrels, rabbits, or raccoons as prey. They can live up to 16 years. There are about 300.00 Wolves on earth.

İngilizce Baykuş Tanıtımı

Baykuş Türkçe Tanıtımı

Baykuşlar gece yırtıcı kuşlarıdır. Başları diğer kuş türlerine göre daha büyüktür. Kuyrukları kısa kanatları ise uzundur. Gagaları kıvrık, pençeleri keskin, kanca tırnaklı ve döner parmaklıdır. Baykuşlar uçarken tüyleri sayesinde çok az ses çıkartırlar. Boynunu 270 derece çevirebilirler ve bu sayede panaromik bir görüş sağlar. Dişi baykuşlar erkeklere oranla daha iridir. Baykuşlar 2-10 yumurta yumurtlar ve kuluçka süreleri 30-40 gündür.
123 kadar farklı türü vardır, 60-70 yıl kadar yaşayabilirler. Baykuşlar etçil
olduğu için fare, yılan ve köstebek gibi hayvanlarla beslenirler. Bazı baykuş türleri hava soğukluğu sebebiyle farklı ülkelere göç edebilirler.

Baykuş İngilizce Tanıtımı

Owls are nocturnal birds of prey. Their heads are larger than those of other bird species. Their tails are long while their wings are short. Their beaks are curved, their claws sharp, hook-clawed and swivel-fingered. Owls make very little noise because of their feathers when they fly. They can turn the neck 270 degrees, providing a panoramic view. Female owls are larger than males. Owls lay 2-10 eggs and their incubation period is 30-40 days.
There are as many as 123 different species, they can live up to 60-70 years. Owls are carnivorous
because they are, they feed on animals such as mice, snakes, and moles. Some owl species can migrate to different countries due to the cold weather.

İngilizce Goril Tanıtımı

Goril Türkçe Tanıtımı

Goriller primatların en iri, güçlü, sert göğüslü hayvanlarıdır. Derileri ve kılları siyahtır. Burun delikleri iri ve kaş hatları kabarıktır. Goriller memeli hayvanlar arasında yer alır. Erkek goriller 180-200 cm boyunda ve 200 kg ağırlığında olur. Dişileri daha küçük olup ağırlığı en fazla 100 kg olur. Kolları dizlerine kadar uzanır. Dişleri çok keskindir. Goriller yumruklarına basarak yürür; filiz, yaprak ve meyve ile beslenirler. Doğada tahmini 15.000-30.000 goril bulunmaktadır.

Goril İngilizce Tanıtımı

Gorillas are the largest, strongest, hard-breasted animals of primates and they are mammals. Their skin and hair are black. The nostrils are large and the brow lines are fluffy. Male gorillas are 180-200 cm tall and weigh 200 kg. Females are smaller and weigh no more than 100 kg. His arms extend to his knees. His teeth are very sharp. Gorillas walk by pressing their fists; they feed on sprouts, leaves and fruit. There are an estimated 15,000-30,000 gorillas in nature.

İngilizce Kelebek Tanıtımı

Kelebek Türkçe Tanıtımı

Kelebekler Lepidoptera (pulkanatlar) ailesine ait böcek canlılardır. 6 Bacağı ve 6 ayağı olan kelebekler ayakları ile tat alırlar. Çiçek tozları, polenler ve meyvelerle beslenirler. Saatte 50 km hızla uçabilirler. Çok çeşitli ve farklı renkleri ile dünyanın her yerinde yaşayabilirler fakat yaşam habitatlarının kaybolması sonucunda nesilleri tükenmekle karşı karşıyadır.

Kelebek İngilizce Tanıtımı

Butterflies are insect creatures belonging to the family Lepidoptera (pulcanates). Butterflies have 6 legs and 6 feet which help them taste. They feed on Flower dust, pollen and fruit. They can fly at 50 km per hour. They can live anywhere in the world with a wide variety and different colours, but they face extinction as a result of the loss of their habitat.

İngilizce Arı Tanıtımı

Arı Türkçe Tanıtımı

Arılar uçan bir böcek türüdür. Tüm arıların anteni, iki tane kanadı, arka ayakları ve iğnesi bulunur. Dünyaya ekolojik olarak çok büyük katkısı olan arılar kovanlarda yaşarlar ve bal üretirler. Antartika kıtası hariç tüm çiçek açabilen kıtalarda yaşayabilirler. Sosyal ve birlikte hareket eden bir hayvan türüdür, bu da bal üretimlerinin devamlılığını sağlar. Bir kovanda kraliçe, işçi ve erkek olmak üzere üç tür arı vardır. Polen ve nektar yiyerek beslenirler.

Arı İngilizce Tanıtımı

Bees are a species of flying insect. All bees have antennae, two wings, hind legs and needles. Bees, which have a huge ecological contribution to the world, live in hives and produce honey. They can live on all flowering continents except the Antarctic continent. It is a social and co-moving animal species, which ensures the continuity of honey production. There are three types of bees in a hive: Queen, Worker and male. They feed on pollen and nectar.

İngilizce Kaplan Tanıtımı

Kaplan Türkçe Tanıtımı

Kaplanlar kedi cinsinin en büyük ve en yırtıcı memeli hayvanıdır. Erkek kaplanların boyu 3 metre, ağırlığı ise 250 kg kadar olabilir. Kaplanlar etçildir ve 25 yıla kadar yaşayabilirler. Bilinen 9 tür kaplan vardır .Kaplanlar turuncu-kahverengi kürklerinin üzerinde koyu
dikey çizgilerle dikkat çekerler. Günümüzdeki sayıları tahmini olarak 100.000 den azdır.

Kaplan İngilizce Tanıtımı

Tigers are the largest and most predatory mammal of the cat family. Male tigers can be up to 3 meters in height and 250 kg in weight. Tigers are carnivorous and can live up to 25 years. There are 9 known species of tigers. Tigers dark on their orange-brown fur they attract attention with vertical lines. Their number today is estimated to be less than 100,000.

İngilizce Panda Tanıtımı

Panda Türkçe Tanıtımı

Pandalar hem etçil hem de otçul memeli hayvanlardır. Panda yavruları yetişkinlerine göre oldukça küçüktür. Ortalama 100 gram ağırlığında doğarlar ve hiçbir memeli hayvanın yavrusu yetişkinine oranla bu kadar küçük dünyaya gelmez. Pandalar yalnız yaşamayı tercih ederler ve günün 14 saatini bambu yiyerek geçirirler. Vahşi doğada 1000, hayvanat bahçelerinde ise 100 kadar panda olduğu düşünülmektedir.

Panda İngilizce Tanıtımı

Pandas are both carnivorous and herbivorous mammals. Panda cubs are quite small compared to their adults. They are born weighing an average of 100 grams, and no baby mammal is born this small compared to an adult mammal animal’s baby. Pandas prefer to live alone and spend 14 hours a day eating bamboo. There are thought to be as many as 1,000 pandas in the wild and as many as 100 in zoos.

İngilizce Balık Tanıtımı

Balık Türkçe Tanıtımı

Balıklar suda yaşayan ve solungaç solunumu yapan, soğuk kanlı, çoğunlukla vücudu pullarla kaplı ve genellikle yumurta ile çoğalan omurgalı hayvanlardır. Bazı türleri memelidir. Balıklar; kıkırdaklı balıklar, kemikli balıklar, zırhlı balıklar ve dikenli köpek balıkları olarak gruplara ayrılır. Ancak zırhlı balıklar ve dikenli köpek balıklarının nesilleri 300-400 milyon yıl önce tükenmiştir. Günümüzde denizlerde bilinen 15.304 tür balık vardır.

Balık İngilizce Tanıtımı

Fish are live under the water and they are cold-blooded, mostly vertebrate animals whose body is covered in scales and often reproduces with eggs. Some species are mammals. Fish are divided into groups as cartilaginous fish, bony fish, armoured fish and spiny Sharks. But generations of armoured fish and spiny sharks died out 300-400 million years ago. There are 15,304 species of fish known in the seas today.

İngilizce Balina Tanıtımı

Balina Türkçe Tanıtımı

Denizin en büyük canlılarından olan balinalar memeli hayvanlar sınıfındadır ve akciğer solunumu yaparlar. Balinaların 90 türü vardır. Bazıları 30 metre uzunluğa ve 150 ton ağırlığa kadar ulaşabilir. Balinaların gövdeleri mekik şeklindedir. Vücutlarında hiç pul bulunmaz, oldukça kaygan ve sert yapılıdır. Balinaların tüm vücudunun içi yağ ile kaplıdır ve bu yağın kalınlığı ortalama olarak 45 cm civarındadır. Bu kalın yağ tabakasının özelliği vücutlarını sıcak tutmaktır. Balinalar ortalama 70-90 yıl arasında yaşayabilir.

Balina İngilizce Tanıtımı

Whales, one of the largest creatures in the sea, are in the class of mammals and perform lung breathing. There are 90 species of whales. Some can reach up to 30 meters in length and 150 tons in weight. The bodies of the whales are shuttle-shaped. There are no scales on their bodies, they are quite slippery and hard. The inside of the entire body of whales is covered with fat, and the thickness of this fat is about 45 cm on average. The characteristic of this thick layer of fat is to keep their bodies warm. Whales can live between 70-90 years on average.

İngilizce Köpekbalığı Tanıtımı

Köpekbalığı Türkçe Tanıtım

Köpek balıklarının en büyük türü olan balina köpek balığı dışında hemen hemen hepsi etçildir. Dünyada 350 den fazla köpek balığı türü bulunur. Köpek balıklarının kemiği yoktur, tüm iskelet yapısı kıkırdaktan oluşur. Köpek balıklarının solunumları hareketsiz kaldıkları zaman durduğu için sürekli hareket etmek zorundadırlar(bazı türleri dışında). Ortalama yaşam süreleri 25 yıldan daha azdır. Bilinen en büyük köpek balığı 21 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğundadır.

Köpekbalığı İngilizce Tanıtımı

Almost all of them are carnivorous, except for the whale shark, which is the largest species of sharks. There are more than 350 shark species in the world. Sharks have no bones, the entire skeletal structure consists of cartilage. Since sharks’ breathing stops when they remain motionless, they have to move constantly (except for some species). Their average life expectancy is less than 25 years. The largest known shark weighs 21 tons and is 12 meters long.

İngilizce Penguen Tanıtımı

Penguen Türkçe Tanıtımı

Penguenler Güney yarım kürede yaşayan uçamayan bir kuş türüdür. Yumurtlayarak çoğalırlar. 17 kadar türü bilinmektedir. Bunların en büyük türü İmparator Penguen’dir. Boyları 1.1 metreyi, ağırlıkları 30 kiloyu bulur. En küçükleri ise Küçük Mavi Penguen’dir. Bunlar ise 35-40 cm olup 1 kg ağırlığındadır. Dimdik durabilirler, kar üstünde göğüsleri üzerinde kayabilir, çok iyi yüzebilirler. Perde ayaklılardır. Mürekkep balığı, kabuklu
deniz canlıları ve balıklarla beslenirler. Ortalama ömürleri 30-35 yıldır.

Penguen İngilizce Tanıtımı

Penguins are a flightless bird species that live in the Southern Hemisphere. They reproduce by spawning. Up to 17 species are known. The largest species of these is the Emperor Penguin. Their height is 1.1 meters, their weight is 30 kilos. The smallest is the Little Blue Penguin. These are 35-40 cm and weigh 1 kg. They can stand upright, they can slide on their breasts on snow, they can swim very well. The curtain is footed. They feed on cuttlefish, crustacea sea creatures and fish. Their average lifespan is 30-35 years.

İngilizce Eşek Tanıtımı

Eşek Türkçe Tanıtımı

Evcilleşmiş bir at türüdür ve atgiller familyasından gelir. Bu nedenle atlara çok benzerler aynı zamanda inatçı olmalarıyla bilinirler. Uzun kulakları ve kısa kafaları vardır. Otoburdurlar ve farklı türde bitkilerle beslenebilirler. 25-30 yıla kadar yaşayabilirler. Genellikle insanlar eşekleri yük taşıma amaçlı kullanmışlardır ve dünyada 44 milyon eşek olduğu düşünülmektedir.

Eşek İngilizce Tanıtımı

It is a domesticated horse species and comes from the family of Equidae. For this reason, they are very similar to horses, but also known for being stubborn. They have long ears and short heads. They are herbivores and can feed on different types of plants. They can live up to 25-30 years. People have often used donkeys to carry loads, and there are thought to be 44 million donkeys in the world.

İngilizce Deve Tanıtımı

Deve Türkçe Tanıtımı

Evcilleştirilmiş en eski hayvanlardan biri olan develer Camelidae familyasından gelir. Uzun boyları ve hörgüçleriyle bilinirler ve otçuldullar. Develerin 3 midesi vardır ve sindirimlerini inekler gibi geviş getirerek yaparlar. Afrika ve Orta Doğuda çok fazla bulunurlar, dünya üzerinde 14 milyon deve yaşamaktadır. Develerin hörgüçleri su değil yağ içerir ve yiyecekleri olmadığında yağ deposu enerji sağlamak için devreye girer. Bu nedenle çöl koşullarına dayanıklı hayvanlardır.

Deve İngilizce Tanıtımı

Camels, one of the oldest domesticated animals, come from the Camelidae family. They are known for their long stature and hump and are herbivores. Camels have 3 stomachs and do their digestion by ruminating like cows. They are found very much in Africa and the Middle East, with 14 million camels living on earth. Camels ‘ humps contain oil, not water, and when they have no food, the oil tank is activated to provide energy. They are therefore animals resistant to desert conditions.

İngilizce Akrep Tanıtımı

Akrep Türkçe Tanıtımı

Zehirli ve eklembacaklılar grubuna ait olan akrepler aynı zamanda örümceğimsiler sınıfının Scorpiones takımını oluştururlar. 1753 adet akrep türü bulunmaktadır. Ilık ve ıslak bölgelerde yaşamayı tercih ederler ve karlı bölgelerde yaşamlarını sürdüremezler. yaklaşık 30*40 akrep türü insanı öldürebilecek kadar zehre sahiptir.

Akrep İngilizce Anlatımı

Scorpions, which belong to the group of poisonous and arthropods, also form the team of Scorpiones of the class of spiders. There are 1753 species of Scorpion. They prefer to live in warm and wet areas and cannot live in snowy areas. about 30-40 scorpion species have enough venom to kill humans.

İngilizce Timsah Tanıtımı

Timsah Türkçe Tanıtımı

Crocodilla familyasına dahil olan timsaylar tuzsuz ve kirli olmayan sularda yaşarlar. Uzun vücutları ve kalın derileri vardır. Böcekler, balıklar, kuşlar ve bazı memeli hayvanları yerler. Oldukça vahşi hayvanlar olan timsahlar durduk yere saldırmazlar.

Timsah İngilizce Tanıtımı

Crocodiles, which are part of the Crocodilla family, live in unsalted and non-polluted waters. They have long bodies and thick skins. They eat insects, fish, birds and some mammals. Crocodiles, which are quite wild animals, do not attack for no reason.

İngilizce Köpek Tanıtımı

Köpek Türkçe Tanıtımı

Köpekgiller familyasından evcilleştirilmiş hayvanlar olan köpekler günümüzde insanların en iyi arkadaşları haline gelmişlerdir. Evcilleştirilme tarihleri insanların köpekleri avlanma partneri olarak kullanmaya başlanmasıyla başlamıştır. Dünyanın her yerinde yaşayan köpeklerin 400’den fazla cinsi bulunmaktadır. Duygusal hayvanlardır ve mutlu olup heyecanlandıklarında kuyruklarını sallarlar. 20 yıla kadar yaşayabilirler.

Köpek İngilizce Tanıtımı

Dogs, which are domesticated animals from the dog family, have become people’s best friends today. The history of domestication began when people began to use dogs as hunting partners. There are more than 400 breeds of dogs living all over the world. They’re emotional animals, and when they’re happy and excited, they shake their tails. They can live up to 20 years.

İngilizce Kedi Tanıtımı

Kedi Türkçe Tanıtımı

Kediler etçildirler, kedigiller familyasından gelirler, memelidirler ve bir kedi ortalama iki ay gebelik geçirir. 20 yıldan fazla yaşayabilirler.

Kedi İngilizce Tanıtımı

Cats are carnivorous, come from the feline family, are mammals, and a cat has an average of two months of pregnancy. They can live for more than 20 years.

İngilizce At Tanıtımı

At Türkçe Tanıtımı

Atgiller familyasından gelen memeli canlılar olan atlar evcil hayvanlardır. Boynunda yeleleri ve büyük gözleri vardır aynı zamanda çok kalın kuyrukları vardır. Dünyada yetiştirilmekte olan 300’den fazla at türü vardır. Ortalama 48 km hızla koşabilirler. Yaklaşık 25 sene yaşarlar ve çok güçlü duyulara sahiptirler.

At İngilizce Tanıtımı

Horses, which are mammalian creatures from the Equidae family, are domestic animals. He has manes and large eyes on his neck, as well as very thick tails. There are more than 300 species of horses being bred in the world. They can run at an average speed of 48 km. They live for about 25 years and have very strong senses.

İngilizce Yılan Tanıtımı

Yılan Türkçe Tanıtımı

Yılanlar yumurtlayarak üreyen etçil sürüngenlerdir. Kokuları burunları yerine çatal dilleri içe alırlar. Soğukkanlı hayvanlardır. Yılanların bir kısmı zehirlidir ve avlarını zehirleyerek öldürürler. Bazı türleri ise boğarak avlanır. Çeneleri birbirinden bağımsız çalıştığı için ağızlarını büyük ölçüde açabilirler. Yılanlar da omurgalı hayvanlar arasında yer alır. 2900 den fazla türleri bulunur. Boyutları ise 10 cm den 7.6 metreye kadar değişiklik gösterebilir.

Yılan İngilizce Tanıtımı

Snakes are carnivorous reptiles that breed by spawning. They import smells into fork tongues instead of their noses. They’re cold-blooded animals. Some of the snakes are poisonous and kill their prey by poisoning them. Some species hunt by drowning. Because their jaws work independently of each other, they can open their mouths to a large extent. Snakes are also among vertebrate animals. More than 2900 species are found. Its dimensions can vary from 10 cm to 7.6 meters.

İngilizce Kartal Tanıtımı

Kartal Türkçe Tanıtımı

Kartallar yırtıcı kuş türlerinin en büyüğüdür ve etçillerdir. Kanat boyları 2.5 metreyi bulur. Yumurtlayarak ürerler aynı zamanda kuşlar arasında en yüksekten uçanlarıdır. Gözleri çok iyi görür. 60 kadar türleri vardır. 350 km hıza ulaşabilirler. Tilki, geyik, keçi gibi büyük hayvanlarla da beslenebilirler. Dişi kel kartallar erkeklerine göre daha büyüktür.

Kartal İngilizce Tanıtımı

Eagles are the largest of the bird of prey species and are carnivorous. Wing lengths reach 2.5 meters. They breed by spawning and are also the highest-flying among birds. He can see very well. There are up to 60 species. They can reach a speed of 350 km. They can also feed on large animals such as foxes, deer, goats. Female bald eagles are larger than their males.

İngilizce Zürafa Tanıtımı

Zürafa Türkçe Tanıtımı

Zürafalar günümüzde karada yaşayan en uzun boylu canlılardır. Zürafalar memeli ve otçuldur. Zürafalar yaprak ile beslenirler. Daha yüksek dallara uzanabilmek için uzun boyunlara sahiplerdir. Günde 2-3 saat ve bunu da 20-30’ar dakikalık kestirmelerle yaparlar. Erkeklerin boyu yaklaşık 4.5 ve 5.5 metre arasında olur ve 1.5 ton ağırlığa ulaşabilirler. Dişileri erkeklere oranla biraz daha kısadır. Zürafaların soyları tükenmektedir ve dünya üzerinde 100.000-150.000 civarında kaldıkları tahmin edilmektedir.

Zürafa İngilizce Tanıtımı

Giraffes are the tallest living creatures on land today. Giraffes are mammalian and herbivorous. Giraffes feed on leaves. They have long necks to extend to higher branches. They do it 2-3 hours a day and 20-30 minutes of shortcuts. Males are between about 4.5 and 5.5 meters in height and can reach a weight of 1.5 tons. Females are slightly shorter than males. Giraffes are extinct and are estimated to remain around 100,000-150,000 on earth.

İngilizce Ayı Tanıtımı

Ayı Türkçe Tanıtımı

Ayılar iri gövdeli, etçil, memeli hayvanlardır. Kuyrukları kısa, sık kıllı ve küçük gözlü hayvanlardır. Pençeleri kanca gibi kıvrıktır ve içeri çekilmez. Arka bacakları ön bacaklarına göre daha kısa oldukları için kambur görünürler. 35-40 km hıza ulaşabilirler fakat çok uzun süre koşamazlar. 8 çeşit ayı vardır. Boyları 3 metreye ulaşırken 1000 kiloya kadar
çıkabilirler. Bazı ayılar kış uykusuna yatar, bu uyku 70 ila 200 gün arasında sürer ve bu sürede 100 kiloya kadar verebilirler. Ortalama ömürleri
25-30 yıldır.

Ayı İngilizce Tanıtımı

Bears are large-bodied, carnivorous, mammalian animals. Their tails are short, often hairy, and small-eyed animals. Its claws are curved like hooks and do not pull in. Because their hind legs are shorter than their front legs, they appear hunched. They can reach speeds of 35-40 km, but they can’t run for very long. There are 8 kinds of bears. Their height reaches 3 meters and up to 1000 pounds they can come out. Some bears hibernate, this sleep lasts between 70 and 200 days, during which time they can give up to 100 pounds. Average lifetimes 25-30 years.

İngilizce Güvercin Tanıtımı

Güvercin Türkçe Tanıtımı

Güvercinler kuş türleri arasında orta boyutta bir kuş türüdür ve otçuldur. Genellikle tohum, buğday ve arpa benzeri besinlerle beslenir. Güvercinler de diğer kuş türleri gibi yumurtlayarak çoğalır. 300’ü aşkın güvercin türü vardır. Ortalama 10-18 yıl arası yaşarlar. Güvercinler yerin manyetik alanındaki değişimleri hissedebilmektedirler. Bu sistem sayesinde çok uzak bile olsa evinin yerini kolaylıkla bulabilirler.

Güvercin İngilizce Tanıtımı

Pigeons are a medium-sized bird species among bird species and are herbivorous. It usually feeds on seed, wheat and barley-like Nutrients. Pigeons breed by spawning, as do other bird species. They live on average between 10 and 18 years. Pigeons can sense changes in the magnetic field of the Earth. Thanks to this system, they can easily find their home, even if it is far away.

İngilizce Fare Tanıtımı

Fare Türkçe Tanıtımı

Fareler hızlı yürüyebilen ve hızlı kaçabilen memeli hayvanlardır. Yanaklarında omuzlarına kadar inen dış çene keseleri vardır. Fareler dünyanın her yerinde görülebilir ve hepçildirler. Çok uzun kuyrukları vardır. Bazı farelerde kendi uzunluklarının 2 katına kadar görülebilir. Bilinen 16 tür fare vardır. Bazı fare türleri 10 cm kadar büyürken bazı fare türleri 30 cm bulabilmektedir.

Fare İngilizce Tanıtımı

Mice are mammals that can walk fast and escape fast. They have external chin sacs on their cheeks that descend to their shoulders. Mice can be seen all over the world and are omnipotent. They have very long tails. It can be seen in some mice up to 2 times their own length. There are 16 known species of mice. Some mouse species grow up to 10 cm, while some mouse species can reach 30 cm.

İngilizce Papağan Tanıtımı

Papağan Türkçe Tanıtımı

Papağanlar gagalı bir kuş türüdür. Genellikle çok renkli olurlar ve sıcak yerlerde yaşarlar. Avusturalya, Asya, Afrika ve Amerika’da yaşayan papağanlar yaygındır, 350 tür papağan vardır. Tohumlar, çiçekler ve bazı meyvelerle beslenirler. Doğal ortamlarında ağaçlarda yaşarlar.

Papağan İngilizce Tanıtımı

Parrots are a species of beaked birds. They are usually very colourful and live in warm places. Parrots living in Australia, Asia, Africa and America are common, there are 350 species of parrots. They feed on seeds, flowers and some fruit. They live in trees in their natural habitat.

İngilizce Gergedan Tanıtımı

Gergedan Türkçe Tanıtımı

Memelidirler ve gergedangiller ailesinden gelirler, filden sonra karada bulunan en iri hayvan türüdür. 5 gergedan türü vardır ve bunlardan 3’ü Asya’da, 2’si Afrika’da bulunur. Otçul hayvanlardır ve genellikle bataklık ya da çalılık alanlarda yaşarlar. Şu an dünya üzerinde 27.000 gergedan bulunduğu düşünülmektedir.

Gergedan İngilizce Tanıtımı

They are mammals and come from the rhinoceros family, the largest animal species found on land after the elephant. There are 5 species of rhinoceros, of which 3 are found in Asia and 2 in Africa. They are herbivorous animals and often live in swampy or shrubby areas. There are now thought to be 27,000 Rhinos on earth.

İngilizce Fil Tanıtımı

Fil Türkçe Tanıtımı

Elephantidae familyasından gelen ve memeli olan filler dünya üzerinde karada bulunan en iri ve büyük hayvanlardır. Aile hiyerarşisi içinde yaşarlar, en küçük filler en yaşlı fili takip eder. Afrika ve Asya’da bulunan iki ayrı türü vardır. Su içmek için hortumlarını kullanılar, otçuldurlar, bataklık ve çalılık alanlarda yaşarlar. 70 yıla kadar yaşayabilen fillerin ne yazık ki günümüzde nesli tükenmekle karşı karşıyadır. Dünya üzerinde şu an 40-50 bin fil yaşadığı düşünülmektedir.

Fil İngilizce Tanıtımı

Member of the Elephantidae family and mammal elephants are the largest and largest animals found on land on earth. They live within the family hierarchy, with the smallest elephants following the oldest elephant. It has two distinct species found in Africa and Asia. They use their hoses to drink water, are herbivores, live in swampy and shrubby areas. Elephants that can live up to 70 years are unfortunately facing extinction today. It is believed that 40-50 thousand elephants currently live on earth.

İngilizce Ceylan Tanıtımı

Ceylan Türkçe Tanıtımı

Boynuzlugiller familyasından gelirler ve memeli hayvanlardır. İri gözleriyle dikkat çeken ceylanlar aynı zamanda çok hızlı ve çekik hayvanlardır. Afrika ve Asya’da yaşarlar, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan biridir.

Ceylan İngilizce Tanıtımı

They come from the Horned family and are mammals. Gazelles, which attract attention with their large eyes, are also very fast and slant animals. They live in Africa and Asia, they are one of the endangered animals.

İngilizce Boğa Tanıtımı

Boğa Türkçe Tanıtımı

Boğalar büyükbaş bir hayvan olan erkek sığırdır. Boynuzlugiller familyasından gelirler ve memelidirler. Agresif olmalarıyla bilinen boğaların sinirli olmasının nedeni kısırlaştırılmamış olmalarıdır. Kısırlaştırılmayıp damızlık olarak kullanılırlar.

Boğa İngilizce Tanıtımı

Bulls are male cattle, a bovine animal. They come from the Horned family and are mammals. The reason bulls, known for being aggressive, are angry because they are not neutered. They are not neutered and used as breeders.

İngilizce Karınca Tanıtımı

Karınca Türkçe Tanıtımı

Sosyal yaşam gösteren hayvanlar olan karıncalar koloniler halinde yaşarlar ve Formicidae familyasından gelirler. Dünyada 1 milyon karınca yaşadığı düşünülmektedir.

Karınca İngilizce Tanıtımı

Ants has social life animals, they live in colonies and come from the family Formicidae. It is thought that 1 million ants live in the world.

İngilizce Örümcek Tanıtımı

Örümcek Türkçe Tanıtımı

Dünyanın her yerinde yaşayabilen örümceklerin yaklaşık 48.000 türü vardır. Bu türler içinde zehirli olanları da vardır. Örümcekler böcek yiyerek beslenen eklembacaklı bir türdür. Avını kendi ördüğü ağa düşürerek öldürürler.

Örümcek İngilizce Tanıtımı

There are about 48,000 species of spiders that can live anywhere in the world. There are also poisonous ones in these species. Spiders are an arthropod species that feed on insects. They kill their prey by dropping it into a net that they weave themselves.

İngilizce Geyik Tantımı

Geyik Türkçe Tanıtımı

Geyikler geyikgiller familyasından gelen memeli bir hayvan türüdür. Otobur hayvanlardır.

Geyik İngilizce Tanıtımı

Deers are a species of mammal in the deer family. They are also herbivore animals.

İngilizce Çıta Tanıtımı

Çita Türkçe Tanıtımı

Kedigiller familyasından gelirler ve etçillerdir. Evcilleştirilemez ve vahşi hayvanlardır, çok hızlı koşabilmeleriyle bilinirler. Soyları tükenmekte olan hayvanlardan biridir, Afrika’da yaşarlar.

Çita İngilizce Tanıtımı

They come from the feline family and are carnivorous. They are untamed and wild animals, known for being able to run very fast. It’s one of the endangered animals, they live in Africa.

İngilizce Zebra Tanıtımı

Zebra Türkçe Tanıtımı

Genellikle Afrika bölgesinde yaşayan zebralar memeli hayvanlardır ve atgiller familyasından gelirler. Zebraların en ayırt edici ve çekici özelliği gövdelerindeki beyaz siyah çizgilerdir. Hiçbir zaman tam evcilleştirilemeyen zebralar küçük ya da büyük sürüler halinde toplu yaşarlar, sosyal varlıklardır. Dünya üzerinde 3 zebra türü vardır ve günümüzde sayıları 800.000’den azdır. Zebralar da ne yazık ki çoğu doğal yaşam hayvanı gibi neslinin tükenmesiyle karşı karşıyadır.

Zebra İngilizce Tanıtımı

Zebras, which usually live in the African region, are mammals and come from the Equidae family. The most distinctive and attractive feature of zebras is the white-black stripes on their bodies. Zebras, which can never be fully domesticated, live collectively in small or large flocks, they are social beings. There are 3 species of zebra on earth, and today their number is less than 800,000. Zebras, like most wildlife animals, are unfortunately facing extinction.

İngilizce Tavşan Tanıtımı

Tavşan Türkçe Tanıtımı

Memeli hayvanlardır, büyük kulakları ve kısa kuyruklarıyla çok sevimli görünen tavşanlar aynı zamanda zıplamalarına yardımcı olan büyük arka bacaklara sahiptirler. Türüne göre 1-7 kg ağırlığında olabilirler. Neredeyse dünyanın her yerinde yaşayabilen tavşanlar çalılık bulunan ormanlarda, Kuzey Amerika’nın doğusunda, batı ovasında, çöllerde, dağlarda ve hatta karlı bölgelerde de yaşayabilir. Otoburdurlar, yeşil şeyleri, ağaç kabukları ve meyveleri yemeyi severler. 9-12 yıl yaşayabilen tavşanlardan şu anda dünya üzerinde 14 milyon yaşadığı düşünülmektedir.

Tavşan İngilizce Tanıtımı

They are mammals, rabbits that look very cute with their large ears and short tails also have large hind legs that help them jump. They can weigh 1-7 kg depending on the type. Rabbits, which can live almost anywhere in the world, can also live in thicket forests, eastern North America, the Western Plain, deserts, mountains, and even snowy areas. They are herbivores who like to eat green things, tree bark and fruit. Of the rabbits, which can live for 9-12 years, it is currently thought that 14 million live on earth.

İngilizce Ördek Tanıtımı

Ördek Türkçe Tanıtımı

Perde ayaklı bir su kuşudur, Anatinae familyasından gelirler. Dünyanın sulak olan hemen her yerinde yaşayabilirler. Yumurtlayarak çoğalırlar ve şu anda dünyada 50 milyon ördek yaşadığı düşünülmektedir.

Ördek İngilizce Tanıtımı

They are curtain-footed waterbird and a genus of waterfowl in the family of Anatinae. They can live almost anywhere in the world that is a wetland. They reproduce by spawning and are thought to currently live 50 million ducks in the world.

İngilizce Koala Tanıtımı

Koala Türkçe Tanıtımı

Avustralya’ya özgü ağaçta yaşayan otobur memeli bir hayvandır. Avustralya’nın güney kıyılarında yaşarlar. 4-15 kg arasında ağırlıkları olabilir. Okaliptüs ağaçlarının yaprakları ile beslenirler. Gün içerisinde 20 saat uyurlar ve bu nedenle asosyal varlıklardır, anneler ise sadece yavrularının ihtiyacı varsa onlarla ilgilenirler. Soyları tükenmekte olan koalalardan günümüzde 100.00 tane yaşamaktadır.

Koala İngilizce Tanıtımı

They are tree-dwelling herbivorous mammals native to Australia. They live off the southern coast of Australia. They can weigh between 4-15 kg. They feed on the leaves of eucalyptus trees. They sleep 20 hours a day and are therefore asocial beings, while mothers only take care of their babies if they are in need of them. 100.00 koala live today.

İngilizce Karıncayiyen Tanıtımı

Karıncayiyen Türkçe Tanıtımı

Yaşayan 4 adet karıncayiyen türü vardır ve bunlardan bir tanesi de büyük karıncayiyendir. Orta ve Güney Amerika’da yaşarlar. Topraktan çıkardığı karınca ve termitlerle beslenen böcekyiyen bir türdür. Soyu tükenme riskinde olan hayvanlardan biridir.

Karıncayiyen İngilizce Tanıtımı

There are 4 living species of anteaters, and one of them is the large anteater. They live in central and South America. It is an insectivorous species that feeds on ants and termites that it extracts from the soil. It is one of the animals at the risk of extinction.

İngilizce Armadillo Tanıtımı

Armadillo Türkçe Tanıtımı

Armadillo, Güney Amerika’da yaşayan bir memelidir. Görüntüleri tesbih böceğine benzer ve gövdeleri zırha benzeyen bir kabukla kaplıdır. Böceklerle beslenirler. Yiyeceklerini bulurken çok gelişmiş olan koku yetilerini kullanırlar. Yumurtlayarak çoğalırlar. 12-15 yıl arasında yaşayabilirler. Dünya üzerinde 20 tür armadillo vardır.

Armadillo İngilizce Tanıtımı

The Armadillo is a mammal that lives in South America. Their images are similar to the rosary beetle, and their bodies are covered with a shell resembling armour. They feed on insects. When they find their food, they use their very developed ability to smell. They reproduce by spawning. They can live between 12-15 years. There are 20 species of an armadillo on earth.

İngilizce Yarasa Tanıtımı

Yarasa Türkçe Tanıtımı

Buzullar ve Antartika hariç dünyanın her yerinde yaşarlar, uçabilen memelilerdir. Memelilerin en büyük ikinci takımını oluştururlar ve yaklaşık 1.200 türü vardır. Geceleri beslenir ve avlanırlar, sabahları ise kanatlarını temizlerler. Böceklerle beslenen yarasalar insanlara tehdit oluşturmaktan çok yardım ederler, bir mahsule zarar veren haşere ve böcekleri yiyebilirler. Görüşleri, tat almaları ve duymaları oldukça gelişmiştir.

Yarasa İngilizce Tanıtımı

They live all over the world except glaciers and Antarctica, they are mammals that can fly. They form the second largest group of mammals, with about 1,200 species. They feed and hunt at night, while in the morning they clear their wings. Bats that feed on insects help humans rather than pose a threat, they can eat pests and insects that damage a crop. Their opinions, taste and hearing are highly developed.

İngilizce Vaşak Tanıtımı

Vaşak Türkçe Tanıtımı

Kedigiller familyasından gelirler, görüntüleri kediye benzer fakat kedilerden 5 kat daha ağır vahşi ve etçil omurgalılardır. Ağırlıkları 18-25 kg aralığında olabilir. Genellikle ormanlık alanlarda yaşarlar. Doğal hayatları tehdit altındadır ve sayıları gün geçtikçe azalmaktadır.

Vaşak İngilizce Tanıtımı

They come from the Felidae family and are wild and carnivorous vertebrates, similar in appearance to cats but 5 times heavier than cats. Their weight can range from 18-25 kg. They usually live in wooded areas. Their natural lives are threatened and their numbers are decreasing day by day.

İngilizce İnek Tanıtımı

İnek Türkçe Tanıtımı

İnekler memeli otçul hayvanlardır. Günde 70 kg kadar ot yerler. İnekler 8 km uzaklığa kadar iyi koku alırlar. İneklerin ortalama 25-30 yıl ömrü vardır. İnsanlar ineklerin sütünden faydalanır. Bir inek hayatı boyunca 200.000 bardak süt verir. 700-1100 kg arasına ulaşabilirler. Maksimum 40 km hıza ulaşırlar.

İnek İngilizce Tanıtımı

Cows are mammalian herbivores. They eat up to 70 kg of grass a day. Cows can smell good up to 8 km away. Cows have an average lifespan of 25-30 years. People take advantage of cows ‘ milk. A cow gives 200,000 glasses of milk in its lifetime. They can reach between 700-1100 kg. They reach a maximum speed of 40 km.

İngilizce Fok Tanıtımı

Fok Türkçe Tanıtımı

Fok balıkları hem denizde hem de karada yaşayan, akciğer solunumu yapan yüzgeç ayaklı, etçil memelilerdir. Fokların bilinen 18 türü vardır.
Bazıları 90 kg olurken bazıları 40 ton ağırlığına kadar ulaşabilir. Bazıları 110-140 cm arası olurken bazı fok türleri ise 6 metre uzunluğa ulaşır.
Ortalama ömürleri 25-30 yıl arasıdır.

Fok İngilizce Tanıtımı

Seals are fin-footed, carnivorous mammals that live both in the sea and on land, performing lung breathing. There are 18 known species of seals.
Some can weigh up to 40 tons, while some can weigh up to 90 kg. Some of them range from 110-140 cm, while some seal species reach a length of 6 meters. Their average life span is 25-30 years.

İngilizce Puma Tanıtımı

Puma Türkçe Tanıtımı

Pumalar yırtıcı etçil memeli hayvanlardır. Dünyadaki 4. en büyük kedi türüdür. Çeşitli renklerde görülebilir. Geyik, fare, tavşan, alpaka gibi hayvanlarla beslenirler. Pumalar Amerika kıtasında bulunur. Omuz yükseklikleri 70 cm civarında olup, boyları 150-180 cm olur. 65-80 cm arasında da kuyrukları vardır. Erkekleri genel olarak 100 kg olurken, dişileri 50 kg geçmez. Pumalar 12-13 yaşına kadar yaşayabilirler.

Puma İngilizce Tanıtımı

Puma’s are predatory carnivorous mammals. 4 in the world. it’s the biggest cat species. It can be seen in various colours. They feed on animals such as deer, mice, rabbits, alpacas. They are found in America. Shoulder heights are around 70 cm and height is 150-180 cm. They also have tails between 65-80 cm. Males are 100 kg overall, while females do not exceed 50 kg. They can live up to 12-13 years old.

İngilizce Yengeç Tanıtımı

Yengeç Türkçe Tanıtımı

Yengeçler hem suda hem de karada yaşayabilen hepçil canlılardır. Yengeçlerin bütün türleri yan yürür. Denizlerde maksimum 1500 metre derinliğe inerler. Silah olarak kıskaçlarını kullanırlar. Yengeçler kabuklu su hayvanlarına dahildir ve 4500 den fazla türleri vardır. Yengeçlerin en küçüğü olan bezelye yengeç birkaç milimetre boyunda olurken en büyüğü olan Japon örümcek yengecinin bacak boyu 4 metreye kadar çıkabilir.

Yengeç İngilizce Tanıtımı

Crabs are omnivorous creatures that can live both in water and on land. All species of crabs walk sideways. In the seas, they descend to a maximum depth of 1500 meters. They use their clamps as weapons. Crabs are included in crustacean aquatic animals and there are more than 4500 species. The pea crab, the smallest of the crabs, is several millimetres tall, while the Japanese spider crab, the largest, can reach up to 4 meters in leg length.

İngilizce Kaplumbağa Tanıtımı

Kaplumbağa Türkçe Tanıtımı

Kaplumbağalar hem etçil hem de otçul hayvanlardır. Vücutları bir kabuktan oluşmaktadır. Acil durumlarda baş ve kollarını içeri çekeler
korunurlar. Çeneleri dişsizdir. 40-200 yıl kadar yaşayabilirler. 250 kadar türü bilinmektedir. Bunların en küçükleri birkaç cm olurken en büyük türleri 3 metreye ulaşabilir. Kaplumbağalar hem suda hem de denizde yaşarlar. Akciğer solunumu yaparlar.

Kaplumbağa İngilizce Tanıtımı

Turtles are both carnivorous and herbivorous animals. Their bodies consist of a shell. In case of emergency, he pulls his head and arms in
they are protected. Their jaws are toothless. They can live up to 40-200 years. As many as 250 species are known. The smallest of these are a few cm, while the largest species can reach 3 meters. Turtles live both in the water and in the sea. They do lung breathing.

İngilizce Kurbağa Tanıtımı

Kurbağa Türkçe Tanıtımı

Kurbağalar hem suda hem de karada yaşayan canlılardır. Yapıları gereği küçük balıklar ve böceklerle beslenirler. Avlarını dilleri ile yakalarlar
çoğu zaman çiğnemeden yutarak sindirirler. 33 familyadan 5250 türü bulunur. Kurbağalar perde ayaklıdır. 4-15 yıl yaşayabilirler. Yumurtlayarak
ürerler. Doğduklarında uzun kuyrukları vardır. Erişkinliğe ulaştıkları zaman kuyrukları büyük oranda ufalır.

Kurbağa İngilizce Tanıtımı

Frogs are creatures that live both in water and on land. Because of their structure, they feed on small fish and insects. They catch their prey with their tongues most of the time, they digest it by swallowing it without chewing. There are 5250 species in 33 families. Frogs are curtain-footed. They can live for 4-15 years. They have long tails when they are born. By the time they reach adulthood, their tails are greatly reduced.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI