There Is/There Are: İngilizce Türkçe Detaylı Konu Anlatımı

İngilizce öğrenirken herkesin karşısına çıkan ve muhakkak bilmesi gereken konuların başında gelen ‘’there is there are’’,  bir nesne ya da nesnelerin var olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi gereken anlarda kullanılmaktadır. Bu içerikte sizlere ilk olarak there is there are konu anlatımı verilecek ardından there is there are ile ilgili cümleler kurulacaktır. İçeriğin en son kısmında ise there is there are exercise PDF bulabilirsiniz.

İngilizce öğrenirken herkesin karşısına çıkan ve muhakkak bilmesi gereken konuların başında gelen ‘’there is there are’’,  bir nesne ya da nesnelerin var olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi gereken anlarda kullanılmaktadır. Bu içerikte sizlere ilk olarak there is there are konu anlatımı verilecek ardından there is there are ile ilgili cümleler kurulacaktır. İçeriğin en son kısmında ise there is there are exercise PDF bulabilirsiniz. Bu konuyu anlayarak çalıştığınız taktirde there is there are konusu ile ilgili herhangi bir problem yaşamayacaksınız.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

There is/ There are konusunu çalışırken bilmeniz gereken ilk şey kavramın anlamı ve hangi durumlarda kullanım farklılığı olduğudur. There sözcüğü ‘’var’’ anlamına gelmekte ve bir şeyin o sırada ortamda bulunduğunu ifade etmektedir. Bahsedilen isim eğer tekil bir isimse there is, çoğul isimlerden ise there are biçimini almaktadır. Eğer bu nesnelerin olmama durumu ifade edilecekse de; bu sefer there isn’t ya da there aren’t kalıbı kullanılmaktadır.

Olumlu
(Affirmative)
  Thereisa book on the table.
(Masanın üstünde bir kitap var.)
Therearethree books on the table.
(Masanın üstünde üç kitap var.)
Olumsuz
(Negative)
There isn’t a book on the table.
(Masanın üstünde bir kitap yok.)
Therearen’tthree books on the table.
(Masanın üstünde üç kitap yok.)
Soru
(Questions)
Is  therea book on the table?
(Masanın üstünde bir kitap var mı?)
Aretherethree books on the table?
(Masanın üstünde üç kitap var mı?)
Kısa Cevaplar
(Contractions)
Yes,there is
there are
(Evet, var.)
No,there isn’t
there aren’t
(Hayır, yok.)

Yukarıda verilen tablolardan da anlaşılacağı üzere, tekil ve çoğul durumlara göre farklılaşan there is there are; olumsuz ve soru şekillerinde de farklı durumlarda olmaktadır. Ancak bu konuda istisnai durumlar pek de fazla olmadığından verilen örnekleri incelediğinizde ve kendiniz de yeni örnekler yazdığınızda konuyu çok rahat anlamanız mümkündür.

Bir cümledeki nesnenin tekil mi yoksa çoğul mu olduğunu anlamanın en önemli yolu; ‘’a/an’’ kullanımına bakmaktan geçmektedir. Cümlelerde sıklıkla karşımıza çıkan ‘’a/an” bir anlamına gelmektedir. “A, an”, tekil ve sayılabilir isimlerde kullanılmaktadır. Hangi durumda a, hangi durumda an kullanıldığının cevabı ise basittir: Eğer cümledeki isim sessiz harf ile başlıyorsa “a”; sesli harfle başlıyorsa ‘’an’’ kullanılmaktadır.

Örnekler

There is a girl in my classroom.
Sınıfımda bir kız var.

There is a telephone in my room.
Odamda bir telefon var.

There is an apple in the tree.
Ağaçta bir elma var.

Is there an orange in the fridge?
Buzdolabında bir portakal var mı?

There is there are konusunda bilmeniz gereken bir diğer kavram da ‘’some’’ dır. Some, kelime anlamı olarak incelendiğinde ‘’birkaç, bazı” gibi anlamlara gelmektedir.  Bu konudaki kullanım şekli ise; sayılabilen çoğul isimlerde de sayılamayan isimlerdir. Ağırlıklı olarak olumlu cümlelerde yer almaktadır.

Örnekler

There are some books on the library.
Kütüphanede birkaç kitap var.

There is some cheese in the plate.
Tabakta biraz peynir var.

There is some coffee in my cup.
Fincanımda biraz kahve var.

There is there are konu anlatımında bahsedilmesi gereken bir diğer kelime ise ‘’any’’ dir. Any kelimesi, sayılabilen çoğul isimlerde ve sayılamayan isimlerde kullanılmaktadır. Ancak bu kelimenin kullanım şekli olumsuz ve soru cümlelerinde görülmektedir. Çünkü anlam olarak ‘’hiç’’ anlamına gelmektedir. Any’e dair bilinmesi gereken son özellik ise: sayılabilen isimlerin önünde kullanıldığında bu isimlerin çoğul olması şeklindedir.

Örnekler

There aren’t any tickets for volleyball match.
Voleybol maçı için hiç bilet yok.

There isn’t any salt in the soup.
Çorbada hiç tuz yok.

There isn’t any bird in the zoo.
Hayvanat bahçesinde hiç kuş yok.


There isn’t any egg in the box.
Kutuda hiç yumurta yok.

There is there are ile olumsuz cümle kurulması istendiğinde bilinmesi gereken bir diğer kavram ise ‘’no’’ dur. İngilizcede olumsuzluk anlamı veren  “No” kelimesi ‘’not’’ eki ile hemen hemen aynı anlama gelmekte ve bulunduğu cümleyi olumsuz yapmaktadır. Ancak burada bilinmesi gereken nüans şudur: No ekinin kullanıldığı bir cümle kurulduğunda ayrıca ‘’not’’ ekine cümlede yer verilmemelidir. Böylesi bir durumda cümle hatalı olarak kurulmuştur.

There is no bread in the kitchen.
Mutfakta hiç ekmek yok.

There is/There are Cümle Yapısı

There is there are cümle yapısı ise İngilizce cümle yapısına uygun olarak oluşturulmaktadır. Bilindiği üzere cümlede SVO kurallarına uygun olarak oluşturulmaktadır. Bu cümlede özne her ne kadar belli değil gibi görünse de; söz konusu nesnenin varlığını işaret eden there is/there are cümlenin başına gelmekte; ardından ifade edilmesi istenen nesne ve varsa diğer ögeler de cümlenin sonuna getirilmelidir.

Olumlu ve olumsuz cümleler ise cümle yapısı bu şekildedir. Soru cümlesi oluşturulmak istendiğinse ise tıpkı diğer cümlelerde olduğu gibi yardımcı fiil olan ‘’is/are’’ cümlenin başına getirilmekte, daha sonra gelen there ve nesne ile cümle tamamlanmaktadır. Sorulara verilecek yanıtlar ise, evet/hayır gibi kısa yanıtlardan ibarettir.

İngilizce There is/There Are Cümle Örnekleri

İçeriğin önceki kısımlarında sizlere there is there are konu anlatımından bahsedilmiştir. Konuyu anlaşılır kılmak için aşağıda verilmiş olan there is there are cümle örneklerini inceleyebilir ve benzer örnekleri kendiniz de oluşturabilirsiniz. İçeriğin alt kısımlarında there is there are ile ilgili cümlelere göz atabilirsiniz.

There Is/There Are Olumlu Cümle Örnekleri

There is one table in the library.
Kütüphanede bir masa var.

There are three bookshelfs in the classroom.
Sınıfta üç adet kitaplık var.

There are two spiders in the kitchen.
Mutfakta iki örümcek var.

There are many people at the bus station.
Otobüs durağında birçok insan var.

There is orange juice in the fridge.
Buzdolabında portakal suyu var.

There is some sugar on the table.
Masanın üzerinde biraz şeker var.

There is taint on your shirt.
Gömleğinizde leke var.

There Is/There Are Olumsuz Cümle Örnekleri

There is not a horse in the farm.
Çiftlikte at yok.

There are not seven teacher in the highschool.
Lisede yedi öğretmen yok.

There is not a table in the garden.
Bahçede masa yok.

There are not two tigers in the zoo.
Hayvanat bahçesinde iki kaplan yok.

There aren’t any people at the party.
Partide kimse yok.

There aren’t any flowers in my street.
Sokağımda hiç çiçek yok.

There isn’t any water in the swimming pool.
Yüzme havuzunda su yok.

There isn’t any sugar in my tea.
Çayımda hiç şeker yok.

There Is/There Are Soru Cümlesi Örnekleri

Is there a cat in the room?
Odada bir kedi var mı?

Are there two dogs in the room?
Odada iki köpek var mı?

Is there a toilet on this shopping mall?
Alışveriş merkezinde bir tuvalet var mı?

Is there any time to go to cinema?
Sinemaya gitmek için hiç vakit var mı?

Is there a dog in the class? 
Sınıfta bir köpek var mı?

Are there people in the meeting?
Toplantıda insanlar var mı?

Are there three oranges on the table?
Masada üç portakal var mı?

Are there four ticket for the match?
Maç için dört bilet var mı?

Isn’t there a police on the square?
Meydanda bir polis yok mu?

Isn’t there a student in the classroom?
Sınıfta bir öğrenci yok mu?

Aren’t there three books on your bag?
Çantanda üç kitap yok mu?

Aren’t there six birds in the garden?
Bahçede altı kuş yok mu?

There Is/There Are Cevap Cümlesi Örnekleri

A:Is there a cat in the room?
B: Yes, there is. / No, there isn’t.
A: Odada bir kedi var mı?
B: Evet, var. / Hayır, yok.

A: Are there two dogs in the room?
B: Yes, there are. / No, there aren’t.
A: Odada iki köpek var mı?
B: Evet, var. / Hayır, yok.

A:Is there a toilet on this shopping mall?
A: Yes, there is. / No, there isn’t.
A:Alışveriş merkezinde bir tuvalet var mı?
B: Evet, var. / Hayır, yok.

A: Is there any time to go to cinema?
B: Yes, there is. / No, there isn’t.
A: Sinemaya gitmek için hiç vakit var mı?
B: Evet, var. / Hayır, yok.

A: Is there a dog in the class? 
B: Yes, there is. / No, there isn’t.
A: Sınıfta bir köpek var mı?
B: Evet, var. / Hayır, yok.

A: Are there people in the meeting?
B: Yes, there are. / No, there aren’t.
A: Toplantıda insanlar var mı?
B: Evet, var. / Hayır yok.

A: Are there three oranges on the table?
B: Yes, there are. / No, there aren’t.
A: Masada üç portakal var mı?
B: Evet, var. / Hayır, yok.

A: Are there four ticket for the match?
B: Yes, there are. / No, there aren’t.
A: Maç için dört bilet var mı?
B: Evet, var. / Hayır, yok.


There is/There Are Testi

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında anlatılan konunun daha net kavranması adına hazırlanan there is there are test sorularını inceleyebilir, cevapları da alt kısımlardan kontrol edebilirsiniz. Aşağıda sizler için hazırlanan there is there are alıştırma sorularını bulabilirsiniz.

1)……………. a vallet on the table.
A)There are       B) There is          C) It       D) There aren’t

2)…………….. a lot of pictures on the wall.
A) There is          B) There are      C) There isn’t    D) It isn’t


3)………….. a poster in my room.
A) There is          B) There are      C) There aren’t          D) Are there


4)………….. an apple in this basket.
A) There aren’t            B) Is there          C) There is          D) There are


5) …………….. six chairs in the kitchen?
A) Is there          B) There is          C) There are      D) Are there


6)…………….. a book on the bookshelf?
A) Is there          B) Are there      C) There is          D) There are

 
7)…………..a mirror in our bedding room.
A)There are       B) Are there      C) Is there          D) There is


8)……………… eleven cushions on the sofa?
A)There is           B) There are      c) Are there       D) Is there


9)……………. a big wardrobe in my little brother’s bedroom.
A)There is           B) There are      C) There aren’t                 D) Is there


10)……………… children in the garden.
A)There are       B) There is          C) There isn’t    D) Are there


11)…………..one piece of magazine.
A)There is           B) There are      C) There aren’t           D) Is there


12)…………….eight pencils?
A)Is there           B) Are there      C) There is          D) There are


13)……………the bus in the bus stop.
A)There are       B) There aren’t       C) There is      D) Is there


14)………….a bowl of bananas.
A)There are       B) There is          C) Is there          D) Are there


15)……………some oranges in the bowl.
A)There are       B) There is          C)There isn’t     D) Is there


16)……………..two cups of coffee.
A)There is           B)There isn’t     C) Is there          D) There are


17)………..a bag of potatoes.
A) There is          B) There are      C) Is there          D) Are there


18)…………..some butter in the fridge.
A)There are       B)There is           C) Are there      D) Is there


19)…………..a lot of snow on the ground.
A)There aren’t                 B) There are      C) There is          D) Are there


20)…………..a few biscuits in the tin?
A)Is there           B)There isn’t     C)There aren’t    D) Are there


21)………….four coins on the floor.
A)There are       B) There is          C) Are there      D) There isn’t


22)…………no money in my bank account.
A)There are       B) There is          C) There aren’t          D) There isn’t


23)………….some washing-up in the sink?
A)There aren’t          B) There is          C) Is there          D) Are there


24)……………no clouds in the sky.
A)There are       B) There is          C) There isn’t    D) There aren’t


25)…………not many people here.
A)There is           B) There isn’t    C) There are      D) Are there


26)…………a plate in the kitchen table.
A)There are       B) There is          C) There aren’t                         D) Is there


27)………..a lot of cars on the garage today.
A)There is           B) There isn’t    C) There are      D) There aren’t


28)…………one hundred centimetres in a metre.
A)There are       B) There aren’t                     C) There is     D) There isn’t

CEVAPLAR

1-B 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-D 8-C 9-A 10-A 11-A 12-B 13-C 14-B 15-A 16-D 17-A 18-B 19-C 20-D 21-A 22-B 23-C 24-A 25-C 26-B 27-C 28-A

There is There are Exercises PDF İndir

Aşağıda sizler için hazırlamış olduğumuz there is there are PDF’yi inceleyebilir, örnek soruları çözerek konuyu daha iyi öğrenebilirsiniz.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI