İngilizce If Clause/Koşul Cümleleri İngilizce Türkçe Konu Anlatımı

İngilizce öğrenmeye başladığınız andan itibaren çalışmanız ve mümkün olduğunca en üst seviyede öğrenmeniz gereken konulardan biri de if clause konusudur. Türkçe anlamıyla düşünüldüğünde koşul cümleleri olarak bilinen if clause, çeşitli zamanlarda bir olayın gerçekleşmesi için belli koşullara bağlayan ve genellikle iki cümleden oluşan yapıdır.Sizler için hazırlanan bu içerikte if clause konu anlatımına yer verilecek; if clause type 1, if clause type 2 ve if clause type 3 konularına ayrıntılı olarak değinilecektir.

İngilizce öğrenmeye başladığınız andan itibaren çalışmanız ve mümkün olduğunca en üst seviyede öğrenmeniz gereken konulardan biri de if clause konusudur. Türkçe anlamıyla düşünüldüğünde koşul cümleleri olarak bilinen if clause, çeşitli zamanlarda bir olayın gerçekleşmesi için belli koşullara bağlayan ve genellikle iki cümleden oluşan yapıdır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Sizler için hazırlanan bu içerikte if clause konu anlatımına yer verilecek; if clause type 1, if clause type 2 ve if clause type 3 konularına ayrıntılı olarak değinilecektir. Aynı zamanda konu anlatımının ardından if clause örnek cümlelerini inceleyebilir ve kendinize uygun cümleler de oluşturabilirsiniz.

Türkçede olayların belli koşullara bağlanmasını ifade eden eğer kelimesi, İngilizcede ‘’if’’ olarak karşılık bulmaktadır. İngilizcede if sözcüğü, cümleye ‘’eğer….yaparsan….olur’’ gibi bir anlam katmaktadır. Türkçede de bu şekilde kurulan cümleler şart/koşul cümleleri olarak bilindiğinden; İngilizcede koşul cümlelerinin if’le oluşturulduğu rahatlıkla söylenebilmektedir.

If clause çalışırken veya bu kalıpla ilgili kurulan cümlelere göz atarken iki tip cümle karşınıza çıkmaktadır. Bunlar: yan cümlecik ve ana cümleciktir. İngilizcede yan cümle if’le başlayan ve cümledeki koşulu belirten cümleyken; ana cümle ise koşulun yaşanması halinde olacak durumu veya sonucu ifade etmektedir. İngilizcede ana cümleye main clause adı verilmektedir. Şimdi sırasıyla if clause cümle yapısına ve onların kullanım yerlerine göz atalım.

İngilizce If Clause Cümle Yapısı ve Kullanım Yerleri

İngilizcede if clause yani koşul cümleleri, bu cümleyle kurulan zamanlar, hangi amaçla cümle kurulacağı gibi çeşitli durumlar ele alındığında farklılık göstermektedir. Genel olarak ele alındığında if clause 3 ana gruba ayrılmaktadır ancak özel durumların da kullanıldığı birkaç seçenek mevcuttur ve bunlar içeriğin ileriki kısımlarında ifade edilecektir.

İngilizce if clause cümle yapısına dair bilinmesi gereken şeylerden biri, if’in geldiği cümleden sonraki cümlenin de özne + yüklem + nesne sistemine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği ve diğer cümleyle bu cümlenin virgülle ayrılmasıdır. Yani aslında if clause ile cümle kurmak için genel olarak İngilizce cümle kurma yapısını bilmek yeterlidir. Eklenmesi gereken sadece if kelimesidir. Yazılan cümlelerin de birbirlerinden virgülle ayrılması esastır.

İngilizce if clause yani şart cümlelerini 4 ana yapı içinde incelemek mümkündür. Bunlar if clause type 1, if clause type 2, if clause type 3 ve özel durumlardır.

İngilizce If Clause Type 0

If clause type 0 kalıbı, if clause cümlelerinde öğrenilen ilk kurallardandır. If clause type 0 denilen yapı, aslında genel geçer kabul edilen tüm doğrularda kullanılabilmektedir. Yani bir cümle eğer if clause type 0 ile kurulmuşsa; burada bahsedilen konu, herkes tarafından aynı şekilde kabul edilmekte ve doğruluğuna dair herhangi bir tartışma mevcut olmamaktadır. Bu nedenle bu cümleler, geniş zamanla oluşturulmaktadır.  

IF CLAUSEMAIN CLAUSE
If + Present SimplePresent Simple

Yukarıda verilen tablodan da anlaşılacağı üzere if clause ile kurulan cümlelerde gerek koşul cümlesi gerekse ana cümle geniş zamanla kurulmaktadır. Aşağıda verilen if clause type 0 örneklerini inceleyiniz.

If Clause Type 0 Örnek Cümleler

If you make a cake, you firstly break eggs.
Kek yaparsan, önce yumurtayı kırarsın.

If you press the button, the television turns on.
Düğmeye basarsan, televizyon açılır.

If water reaches 100 degrees, it boils.
Eğer su 100 dereceye erişirse, kaynar.

If you boil water, it evaporates.
Eğer suyu kaynatırsan, o buharlaşır.

If you throw salt to the water, it boils later.
Eğer suya tuz atarsan, geç kaynar.

If you eat too much, you get fat.
Eğer çok yersen, şişmanlarsın.

If you mix yellow and blue, you get green.
Sarı ile maviyi karıştırırsan, yeşil elde edersin.

İngilizce If Clause Type 1

İngilizce if clause type 1, gerçekte olması muhtemel olan olaylarda kullanılan bir koşul cümlesidir. Yani eğer bir cümle if clause type 1 ile oluşturulmuşsa; bu olayın gerçekte yaşanması pek de şaşırtıcı değildir. Çünkü bir cümle bu şekilde oluşturulmuşsa; mutlaka söz konusu olayın gerçekleşmesini destekleyen şartlar da mevcuttur. Kısacası if clause type 1 cümlelerinde kesinlik değil ancak ihtimaller dahilinde olması beklenen olaylar vardır. Bu olayın gelecek zamanda yaşanması beklendiğinden ana cümlecik tarafı gelecek zamanla kurulmalıdır.

IF CLAUSEMAIN CLAUSE
If + Present Simple/ Present Continuous/ Present Perfect/ Present Perfect ContinuousFuture Simple/ Can/ May/ Might/ Could/ Must/ Should + Present Bare Infinitive

Tabloda da verildiği gibi if clause ile kurulan cümle tarafında present simple, present continuous, present perfect ya da present perfect continuous yer almaktadır. Daha sonra virgülle ayrılan diğer cümle ise gelecek zamanı ifade eden future perfect ile oluşturulacağı gibi; can, may, might, should, must gibi modals ile de devam ettirilmektedir.

If Clause Type 1 Örnek Cümleler

If I am hungry, I will get something to eat.
Acıkırsam, yiyecek bir şeyler alacağım.

If you are hungry, you can eat an orange.
Acıktıysan, bir portakal yiyebilirsin.

If Mert invites me, I will go.
Mert beni davet ederse, gideceğim.

If it rains, we will cancel the concert.
Eğer yağmur yağarsa, konseri iptal edeceğiz.

If I get a promotion, I will buy a house.
Eğer terfi alırsam, bir ev satın alacağım.

If he is late, we will go without him.
Eğer o geç kalırsa, onsuz gideceğiz.

If Clause Type 1’de Should Kullanımı

If clause type 1’de ana cümle kısmında modal çokça kullanılmaktadır. Modals konusu içinde yaygın olarak bilinen konulardan biri de should’dur. Karşıdaki kişiye –meli/-malı şeklinde tavsiye verileceği esnada kullanılan bu kalıp; if içeren koşul cümlelerinde değil; ana cümlede yer almaktadır.

If you have time, you should go to the dentist.
Eğer vaktin varsa, dişçiye gitmelisin.

If he has time, he should watch the movie.
Eğer vakti varsa, filmi izlemeli.

If it snow, we shouldn’t go there.
Eğer kar yağarsa, dışarı çıkmamalıyız.

If Clause Type 1’de Would ve Will Kullanımı

If clause type 1’de bir olayın gerçekleşme ihtimaline bağlı olarak bir sonuç verilmektedir. Burada ana cümlede will ya would yardımcı fiilleri sıklıkla kullanılmaktadır. Aşağıda verilen örnekleri inceleyiniz.

If I go to the mall, I will buy a trousers.
Eğer alışveriş merkezine gidersem, bir pantolon alacağım.

If it rains, she will stay at home.
Eğer yağmur yağarsa, evde kalacak.

İngilizce If Clause Type 2

If clause type 2 ise, gerçekleşme olasılığı çok az ve hatta neredeyse imkansız olan olaylarda kullanılır. Günümüzde değerlendirildiğinde yaşanması muhtemel olmayan koşullar ve ona bağlı olan sonuçları ifade eden bu yapı, daha çok hayal edilen şeyleri karşılamaktadır. Günlük hayattaki konuşma anında çokça kullanılan bu if clause kuralı, konuşulan anı vurgulamakta; şimdi veya gelecek zamanda yaşanacak şeyleri bahsetmektedir. Ancak cümlenin içerdiği anlam da göz önüne alındığında geçmişe yönelik bir atıf da söz konusudur.

IF CLAUSEMAIN CLAUSE
If + Past Simple/ Past ContinuousWould/ Could/ Might + Present Bare Infinitive

Tabloda da verildiği gibi koşul cümlesi olan if clause kısmında geçmiş zamanı ifade eden past simple ya da past continuous ile cümle kurulmaktadır. Ana cümlecik olan diğer tarafta ise would, could, might gibi ifadelere yer verilmektedir. Was/were kullanılması gereken durumlarda her ne kadar özneye göre was/were kullanılsa da; if clause type 2 de bu durum böyle değildir. Bu tip yapıda kurulan cümlelerde bilinenin aksine I, He, She, It öznelerinde de was yerine were kullanılmaktadır.

If Clause Type 2 Örnek Cümleler

If I had money, I would give my mother.
Param olsaydı anneme verirdim.

If he knew the answer, he would win the competition.
Cevabı bilseydi, yarışmayı kazanırdı.

If my father didn’t smoke, he would be healty.
Babam sigara içmeseydi sağlıklı olurdu.

If she had enough experience fort he job, the boss could hire him.
İş için yeterli tecrübeye sahip olsaydı, patron onu işe alabilirdi.

If I came to the party, they would have a lot of fun.
Partiye gelsem çok eğlenirlerdi.

If I were a rich man, I would buy a home like Taj Mahal.
Zengin bir adam olsaydım, Tac Mahal gibi bir ev alırdım.

If I could speak Spanish very well, I would look for a job in foreign companies.
İspanyolca’yı çok iyi konuşabilseydim, yabancı şirketlerde iş arardım.

If Clause Type 2’de Was/Were Kullanımı

Was/were kullanılması gereken durumlarda daha önceki konularda da öğrenildiği gibi özneye göre farklılıklar söz konusudur. I, He, She, It öznelerinde was kullanılmaktadır. Ancak if clause type 2’de durum böyle değildir. If clause type 2 ile kurulan cümle yapılarında alışılagelmişin aksine I, He, She, It öznelerinde de was yerine were kullanılmaktadır. Aşağıda if clause type 2 ile kurulan cümle örneklerini inceleyiniz.

If he weren’t ill, he would go to the school.
Eğer o hasta olmasaydı, doktora giderdi.

If I were a president, I would offer new and different ideas.
Eğer başkan olsaydım, yeni ve farklı fikirler önerirdim.

If Clause Type 2’de Would Kullanımı

Daha önce de değinildiği gibi, if clause ile kurulan koşul cümlesi bölümünde geçmiş zamanı ifade eden past simple ya da past continuous ile cümle oluşturulmaktadır. Ana cümleciğin kurulduğu diğer tarafta ise would, could, might gibi ifadelere yer verilmektedir. Aşağıda ‘’would’’ yardımcı fiiliyle kurulan cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

If I were you, I would want to be a teacher.
Senin yerinde olsam, öğretmen olmayı isterdim.

If she were cooking, she would help him.
Yemek yapıyor olsaydı, ona yardım ederdi.

İngilizce If Clause Type 3

İngilizce if clause type 3 yapısı, günümüzde artık yaşanması mümkün olmayan olayları ve ona bağlı olarak ortaya çıkan pişmanlık ya da eleştirileri ifade ederken kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu cümle yapısı, tamamlanmış ve geçmişte kalmış olan durumları belirtirken kullanıldığından geçmiş zaman kalıplarını kullanarak cümle oluşturmak gereklidir.

IF CLAUSEMAIN CLAUSE
If + Past Perfect/ Past Perfect ContinuousWould/ Could/ Might + Perfect Bare Infinitive (have + V3)

If clause type 3 ile kurulan cümlelerde geçmişe yönelik bir eleştiri ya da pişmanlık hali günümüzü de ister istemez etkilediğinden; buradaki koşul cümlesinde perfect bir anlam oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle koşul cümlesinde past perfect ya da past perfect continuous zamanına yer verilmelidir. Virgül ile ayrılan ana cümlecikte ise would, could, might gibi ifadelerin yanı sıra; have V3(fiilin 3.hali) de kullanılmaktadır.

If Clause Type 3 Örnek Cümleler

If he had been a smart boy, he would not have annoyed his mother.
Zeki bir çocuk olsaydı, annesini kızdırmazdı.

If Simge had had a meeting, she would have gone to the office.
Simge’nin bir toplantısı olsaydı, ofise giderdi.

If I had waited for you more, I would have missed the train.
Seni daha fazla bekleseydim, treni kaçırırdım.

If she had gone on a picnic, she would have had a lot of fun.
Pikniğe gitmiş olsaydı çok eğlenirdi.

If Buğra had married with me, I would have been the luckiest woman in the world.
Buğra benimle evlenmiş olsaydı,dünyanın en şanslı kadını olurdum.

If you had participated in the competition, you would have won the prize.
Yarışmaya katılmış olsaydın, ödülü kazanırdın.

If Clause Type 3’te Were Kullanımı

If clause type 3’te genel olarak geçmişteki imkansız bir koşulu ve ona bağlı ola bu şartın olası sonucu ifade edilmektedir. Bu cümleler tamamen varsayıma göre ortaya çıkmaktadır çünkü artık o olayın yaşanması beklenen zaman geçmiş ve değişmiştir. Bu nedenle bu cümlelerde geçmiş zamana sıklıkla atıf yapıldığı için were kullanılmaktadır.  

İngilizce Koşul Cümlelerinde Özel Durumlar

İçeriğin önceki kısımlarında İngilizce if clause yapılarından genel olarak bahsedilmiş ve if clause cümle örnekleriyle anlatım zenginleştirilmiştir. Her ne kadar yaygın olarak if clause type 0, if clause type 1 , if clause type 2 ve if clause type 3 olsa da; İngilizce koşul cümlelerinde de özel durumlar söz konusudur. Aşağıda sizlere bu özel durumlardan bahsedilmiş ve çeşitli cümle örnekleri verilmiştir.

İngilizce If Clause Özel Durum 1

Yukarda if clause ile kurulan yapıları incelediğinizde fark etmeniz gereken ayrıntılardan biri; if kalıbının yanında ‘’will’’, ‘’would’’ ve ‘’should’’ kullanılmadığıdır. Bu üç kelime de ancak ana cümlenin yazıldığı kısımlarda yer almaktadır. Ancak if clause özel durumlarından ilkine göre bu yardımcı fiillerden herhangi biri de koşul cümlesi tarafında yer alabilmektedir.

Eğer bu üç yardımcı fiil de if kalıbının ardından gelen cümlede kullanılıyorsa; burada kastedilen belli başlı anlamlar söz konusudur. Bu anlamlar; rica, istek, belirsiz bir durum ya da herhangi bir konuda ısrar etmek şeklinde olabilir. Bu duruma ilişkin aşağıda verilen örnekleri inceleyebilirsiniz.

If you will wait a hour, I can go and bring the documentaries.
Bir saat beklerseniz, gidebilir ve dosyaları getirebilirim.

If Merve should come here, we may go to the party together.
Eğer Merve buraya gelirse belki birlikte partiye gidebiliriz.

Yukarıdaki örneklere bakılırsa; ilk cümlede karşıdaki kişiden kendisini bir saat beklemesi için bir ricada bulunulduğu görülmektedir. İkinci cümlede ise birinin gelmesine dair bir belirsizlik söz konusudur. Böylesi durumlarda ‘’will’’, ‘’would’’ ve ‘’should’’ yardımcı fiilleri koşullu cümle tarafında kullanılmaktadır.

İngilizce If Clause Özel Durum 2

If clause için belirtilecek bir diğer özel durum ise karşıdaki bir kişiye öğüt verilmek istendiğinde ortaya çıkmaktadır. Eğer bir kişi karşısındaki kişiye bir konuda tavsiye vermek istiyorsa burada kullanması gereken kalıp ‘’If I were you’’ olmaktadır. Bu kalıp Türkçe düşünüldüğünde ‘’Senin yerinde olsaydım’’ anlamına gelmektedir.

If I were you, I wouldn’t wait her.
Senin yerinde olsaydım, onu beklemezdim.

İngilizce If Clause Özel Durum 3

If clause özel durumlarından üçüncü ve son olan durum ise şöyledir: Bazen İngilizce çalışırken if kelimesinin yerine when de geldiğiniz fark edebilirsiniz. If kullanıldığında ihtimali olan bir durumu kastederken; ‘’when’ ‘ ile ifade edilen şeyler gerçekleşeceğini bildiğimiz kesin bir olay ya da durumdur.

If Murat calls me, tell him I will be back.
Eğer Murat beni ararsa, ona döneceğimi söyle.

When Murat calls me, tell him I will be back.
Murat beni aradığında, ona döneceğimi söyle.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI