Send Fiilinin 2. ve 3. Hali Kullanımı, Örnek Cümleler

İngilizcede sıklıkla kullanılan ve ‘’göndermek’’ anlamına gelen Send fiilinin 2. hali "Sent" şeklindedir. Send 3.

İngilizcede sıklıkla kullanılan ve ‘’göndermek’’ anlamına gelen Send fiilinin 2. hali “Sent” şeklindedir. Send 3. hali ise tıpkı Send 2. Halinde olduğu gibi ‘’Sent’’ biçiminde karşımıza çıkmaktadır. İngilizcede düzenli fiillerin ‘’-ed’’ takısı alması yeterliyken, ‘’Send’’ düzensiz bir fiil olduğundan farklı şekilde yazılmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İçeriğin ilerleyen kısımlarında Send fiilinin 2. hali ve Send fiilinin 3. hali verilecek; ardından örnek cümlelerle anlatım zenginleştirilmektedir.  Son olarak, Send fiilinin tüm zamanlara uygun olarak çekimini gösteren bir tablo verilmektedir.

Send 2. Hali ile Kullanımı Nasıl Gerçekleştirilir?

Düzenli fiiller olarak adlandırılan fiillerde; fiillerin sonuna genel olarak –ed eki getirilerek fiiller 2. ve 3. hallerine uyarlanmaktadır. Oysa düzensiz fiillerde durum daha farklı olup; fiilin yalın halinden daha farklı bir kelime yazılmaktadır.  Send fiilinin 2.hali olan ‘’sent’’ geçmiş zamandan bahsetmemiz gereken tüm olumlu cümle durumlarında kullanılmaktadır.  

Send fiilinin 2. hali; geçmiş zamandan bahsedilmesi gereken durum ve olaylarda yazılmaktadır. Geçmişte yaşanan bir durumu ifade ederken kullanılan Send fiilinin 2. hali, ‘’Sent’’ olarak bilinmektedir. Ancak geçmiş zamanda yaşanan olumsuz cümlelerde Send fiili yalın olarak kullanılmaktadır.

İngilizce cümle oluşturma kurallarında en temel kavram SVO kuralıdır. Bu kural ayrıntılı olarak incelendiğinde öznenin başa geldiği, ardından yüklemin ve varsa nesne gibi diğer ögelerin de yer alması beklenmektedir. SVO cümle diziliş kuralı,  Send geçmiş zamana göre uyarlandığında şöyle bir diziliş oluşmaktadır:

Özne + Sent + Nesne……

Yukarda görüldüğü gibi, cümlenin öznesi her ne olursa olsun başa gelmeli; ardından Send’in 2. hali kullanarak cümle devam ettirilmelidir. Aşağıda verilen cümle örneği ve onun Türkçe anlamını inceleyiniz.

I sent my child to school.
Çocuğumu okula gönderdim.

Send 3. Hali ile Kullanımı Nasıl Gerçekleştirilir?

İngilizce fiillerin üçüncü halleri kavram olarak ‘’Verb 3’’ olarak adlandırılmıştır. Fiillerin üçüncü halleri ise Perfect Tense’in kullanılması gereken olay ve durumlarda yer bulmaktadır. Perfect Tense kavramı, her ne kadar Türkçe olarak düşünüldüğünde geçmiş zaman gibi gelse de aslında geçmiş zamandan daha farklı bir anlam taşımakta, geçmişten günümüze etkisi olan durumlara atıf yapmaktadır.  

Send fiilinin 3. hali; daha önce de bahsedildiği gibi Perfect Tense ile ifade edilmesi gereken durum ve olaylarda yer almaktadır. Geçmişte yaşanan ya da yaşanmayan ancak etkileri günümüze değin süren olayları anlatan Perfect Tense’lerde Send fiilinin 3. hali kullanılmaktadır. Send’in 3. Hali de tıpkı ikinci haliyle aynı olup; ‘’Sent’’ şeklindedir. Send fiilinin 3. hali, Perfect zamanların olumlu, olumsuz ve soru biçimlerinde kullanılmaktadır.

İngilizce cümle oluşturma kurallarındaki temel kavram olan SVO yani Özne – Yüklem – Nesne kuralı, tüm zamanlarda ve kullanımlarda olduğu gibi Send fiilinin 3. hali kullanımlarında da geçerlidir.  Bu kurala göre; öznenin başa gelmesinin ardından yüklem, nesne ve varsa zaman ifadeleri gibi diğer ögelerin de yer alması gerekmektedir. SVO cümle diziliş kuralı, Send’in Perfect zamanda kullanımına göre uyarlandığında şöyle bir diziliş oluşmaktadır:

Özne + Sent + Nesne……

Yukardaki grammer şablonunda da görüldüğü gibi, cümlenin öznesi her zaman başa gelmeli ve bundan sonra Send’in 3. hali kullanarak cümle oluşturulmalıdır. Aşağıda verilen cümle örneği ve onun Türkçe anlamını inceleyiniz.

She has not sent the document the to the client yet.
O, belgeyi henüz müşteriye göndermedi.

Send 2. Hali ile Örnek Cümleler

I sent someone to help you yesterday.
Sana yardım etmesi için dün birini gönderdim.

He did not sent a letter to his mother.
O, annesine mektup göndermedi.

Did you send me those flowers?
O çiçekleri bana sen mi gönderdin?

She sent her kids to bed.
O, çocuklarını yatağa gönderdi.

I sent my father a letter last morning.
Ben, geçen sabah babama bir mektup gönderdim.

Send 3. Hali ile Örnek Cümleler

I haven’t sent the book to my friend yet.
Arkadaşıma kitabı henüz göndermedim.

Mert had been sending flowers to his girlfriend.
Mert, kız arkadaşına çiçekler gönderiyordu.

I already sent someone up to help you.
Ben, sana yardım etmesi için birini çoktan gönderdim.

Had she been sending that folders?
O dosyaları göndermiş miydi?

They will have been sending my luggage.
Valizimi göndermiş olacaklar.

Send Fiilinin Çekim Tablosu

Simple PresentSimple PastSimple Present PerfectSimple Past Perfect
I  sendI  sentI  have  sentI  had  sent
You  sendYou  sentYou  have  sentYou  had  sent
He/She/It  sendsHe/She/It  sentHe/She/It  has  sentHe/She/It  had  sent
We  sendWe  sentWe  have  sentWe  had  sent
You  sendYou  sentYou  have  sentYou  had  sent
They  sendThey  sentThey  have  sentThey  had  sent
Will – FutureGoing to – FutureFuture Perfect
I will sendI  am  going to  sendI  will  have  sent
You will                sendYou  are  going to  sendYou  will  have  sent
He/She/It  will  sendHe/She/It  is  going to  sendHe/She/It  will  have  sent
We  will  sendWe  are                  going to  sendWe  will  have  sent
You  will  sendYou  are  going to  sendYou  will  have  sent
They  will  sendThey  are  going to  sendThey  will  have sent
Present ContinuousPast ContinuousPresent Perfect ContinuousPast Perfect Continuous
I  am sendingI was sendingI have  been  sendingI had  been  sending
You  are  sendingYou  were  sendingYou  have  been  sendingYou  had  been  sending
He/She/It  is  sendingHe/She/It  was  sendingHe/She/It  has been sendingHe/She/It  had been sending
We  are  sendingWe  were  sendingWe  have been  sendingWe  had been  sending
You  are  sendingYou  were  sendingYou  have  been  sendingYou  had been  sending
They  are  sendingThey  were  sendingThey  have  been sendingThey  had  been sending
Future Continuous – WillFuture Continuous – Going ToFuture Perfect
I  will be  sendingI  am going to  be sendingI will  have  been  sending
You  will  be  sendingYou  are  going to  be  sendingYou  will  have  been  sending
He/She/It  will  be sendingHe/She/It  is  going  to  be  sendingHe/She/It  will  have  been sending
We  will  be  sendingWe  are  going  to  be  sendingWe  will  have been  sending
You  will  be  sendingYou  are  going to  be  sendingYou  will  have  been  sending
They  will  be  sendingThey  are  going  to  be  sendingThey  will  have  been  sending

Bu içerikte, İngilizcede sıklıkla karşılaşılan Send fiilinin 2. ve 3. halleri verilmiştir. Düzensiz bir fiil olan Send’in her iki hali de ‘’Sent’’ olarak bilinmektedir. Olumlu, olumsuz ve soru biçimlerinde farklı şekillerde kullanılan bu fiil, verilen örnekleri ve tablo incelenerek daha kolay anlaşılmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI