İngilizce Sıfatlar (Adjectives) Konu Anlatımı ve Örnekler

İngilizce sıfatlar, bir ismi niteleme ya da belirtme amacıyla kullanılan sözcük türüdür. Bilinen İngilizce sıfat türleri: niteleme, sayı, işaret, iyelik ve soru sıfatlarıdır.Bu içerikte İngilizce sıfat tanımının yapılması dışında İngilizcede en çok kullanılan sıfatlarla cümle örneklerine yer verilecektir.

İngilizce sıfatlar, bir ismi niteleme ya da belirtme amacıyla kullanılan sözcük türüdür. Bilinen İngilizce sıfat türleri: niteleme, sayı, işaret, iyelik ve soru sıfatlarıdır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bu içerikte İngilizce sıfat tanımının yapılması dışında İngilizcede en çok kullanılan sıfatlarla cümle örneklerine yer verilecektir. Olumlu ve olumsuz İngilizce sıfatlar ve İngilizce sıfatlarla zıt anlamları da paylaşılacaktır.

İngilizcede Sıfatlar Nedir?

İngilizce sıfatlar, bir ismi niteleme amacıyla kullanılan sözcüklerdir. O ismi renk, miktar gibi durumlarla tanımlama amacı taşımaktadır. İngilizce sıfatlar, konuşma sırasında bahsedilen nesnenin daha iyi aktarılması ve özelliklerinin mümkün olduğunca belirgin bir şekilde aktarılmasıyla kolaylık sağlamaktadır.

İngilizcede sıfatlar birkaç türdedir. Bunlar: niteleme, sayı, soru, işaret, üleştirme şeklinde olmaktadır. Kullanılan tüm bu sıfatlar sayesinde daha sağlıklı bir iletişim kurmak mümkün olmaktadır.

İngilizcede En Çok Kullanılan Sıfatlar ile Cümle Örnekleri

İngilizcede en çok kullanılan sıfatlarla ilgili cümle örnekleri aşağıda verilmiştir. Daha sonra ise İngilizce sıfatlarla soru cümlesi ve olumsuz cümle örnekleri kullanılmaktadır.

It was the best vacation ever!
En iyi tatildi!

Those flowers are gorgeous.
Bu çiçekler muhteşem.

Your dress looks remarkable today
Elbisen bugün harika görünüyor.

You all are very talkative today.
Bugün hepiniz çok konuşkansınız.

The little girl was animated as she told her parents about her day.
Küçük kız, ailesine gününü anlatırken canlandırıldı.

The experience was educational, to say the least.
Deneyim, en hafif tabirle eğiticiydi.

Mrs. Yılmaz is a rigorous teacher.
Bayan Yılmaz, titiz bir öğretmendir.

İngilizce En Çok Kullanılan Sıfatlar ile Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede en çok kullanılan sıfatlar ile kurulmuş soru cümlesi örnekleri, Türkçe anlamlarıyla beraber aşağıda verilmiştir.

Is Murat a rude person?
Murat kaba biri midir?

Is my grandmother an unhappy woman?
Büyükannem mutsuz bir kadın mıdır?

Are you a hardworking student?
Sen çalışkan bir öğrenci misin?

Do you have creative work in your file?
Dosyanda yaratıcı çalışmalar var mı?

Is her cousin a beautiful girl?
Onun kuzeni güzel bir kız mı?

Have you got a clean room?
Çalışma odan temiz mi?

Last night’s party was amazing, right?
Dün geceki parti muhteşemdi değil mi?

İngilizce En Çok Kullanılan Sıfatlar ile Olumsuz Cümle Örnekleri

İngilizcede en çok kullanılan sıfatlar ile kurulmuş olumsuz cümle örnekleri, Türkçe anlamlarıyla beraber aşağıda verilmiştir.

Semih is bossy today.
Semih bugün otoriter.

Her cruel words fired up the crowd.
Acımasız sözleri kalabalığı ateşledi.

Selin is always aggressive with her classmates.
Selin, sınıf arkadaşlarına karşı her zaman agresiftir.

You are a narrow-minded person.
Sen dar görüşlü birisin.

Look at your lousy math test grade.
Şu berbat matematik notuna bak.

That outfit looks horrific on you.
Bu kıyafet sende korkunç duruyor.

I hate jealous women.
Ben kıskanç kadınlardan nefret ederim.

He’s lazy and dishonest.
O tembel ve sahtekar.

İngilizce Olumsuz Anlamlara Sahip Sıfat Örnekleri Nedir?

İngilizce olumsuz sıfatlar, kötü anlama gelen durum ve düşünceleri ifade etmektedir. İngilizce kötü sıfatlar olarak da bilinen sıfatlar, aşağıdaki listede mevcuttur.

 • Aggressive: agresif
 • Arrogant: kibirli
 • Boastful: övünen
 • Bossy: otoriter
 • Boring: sıkıcı
 • Careless: dikkatsiz
 • Clingy: yapışkan
 • Cruel: zalim
 • Cowardly: korkakça
 • Deceitful: hilekar
 • Dishonest: sahtekar
 • Fussy: telaşlı
 • Greedy: açgözlü
 • Grumpy: huysuz
 • Harsh: sert
 • Impatient: sabırsız
 • Jealous: kıskanç
 • Narrow-minded: Eski kafalı, bağnaz
 • Rude: Kaba
 • Selfish: Bencil
 • Untrustworthy: Güvenilmez
 • Unhappy: Mutsuz

İngilizce Olumlu Anlamlara Sahip Sıfat Örnekleri Nedir?

İngilizcede olumlu anlamlı sıfatlar, güzel hisleri ve düşünceleri anlatırken kullanılmakta ve İngilizce iltifat edici sıfatlar olarak bilinmektedir. Aşağıdaki listede olumlu anlamlı sıfatlar verilmiştir.

 • Adventurous: maceracı
 • Affectionate : sevecen
 • Agreeable : uyumlu
 • Ambitious: hırslı
 • Bright: parlak
 • Charming: büyüleyici
 • Compassionate: merhametli
 • Considerate: düşünceli
 • Courageous: cesur
 • Courteous: nazik
 • Diligent: çalışkan
 • Enthusiastic: hevesli
 • Generous: cömert
 • Happy: mutlu
 • Helpful: yardımsever
 • Inventive: yaratıcı
 • Likable: hoş
 • Loyal: sadık
 • Passionate: tutkulu
 • Reliable: dürüst
 • Resourceful: becerikli
 • Sensible: mantıklı
 • Sincere: samimi
 • Sympathetic: sempatik
 • Trustworthy: güvenilir
 • Witty: esprili
 • Adorable: çok güzel
 • Attractive: çekici
 • Beautiful: güzel
 • Clean: temiz
 • Colorful: renkli
 • Cute: şirin
 • Elegant: zarif
 • Fit: fit
 • Gorgeous: muhteşem 
 • Sleek: şık
 • Amazing: inanılmaz
 • Awesome: harika
 • Excellent: mükemmel
 • Fabulous: muhteşem
 • Fantastic: fantastik
 • Incredible: inanılmaz
 • Outstanding: muhteşem
 • Splendid: muhteşem
 • Super: süper
 • Wonderful: harika

İngilizcede En Çok Kullanılan 100 Sıfat Nedir?

İngilizcede sıfatlar, cümle içinde en fazla kullanılan kelime türlerindendir. Aşağıdaki listede İngilizcede en çok kullanılan sıfatlar verilmiştir.

 • Available: müsait
 • Bad: kötü
 • Best: en iyi
 • Better: daha iyi
 • Big: büyük
 • Black: siyah
 • Blue: mavi
 • Central: merkezi
 • Certain: emin
 • Cheap: ucuz
 • Clear: açık
 • Close: yakın
 • Cold: soğuk
 • Common: ortak
 • Cultural: kültürel
 • Current: şimdiki
 • Dark: karanlık
 • Dead: ölü
 • Different: farklı
 • Difficult: zor
 • Dirty: kirli
 • Early: erken
 • Easy: kolay
 • Economic: ekonomik
 • Entire: tüm
 • Final: son
 • Financial: mali
 • Fine: iyi
 • Foreign: yabancı
 • Free: ücretsiz
 • Full: dolu
 • General: genel
 • Good: iyi
 • Great: harika
 • Green: yeşil
 • Happy: mutlu
 • Hard: zor
 • High: yüksek
 • Hot: Sıcak
 • Huge: Kocaman
 • Important: önemli
 • Intelligent: zeki
 • International: uluslararası
 • Large: büyük
 • Late: geç
 • Left: sol
 • Legal: yasal
 • Likely: muhtemelen
 • Little: küçük
 • Local: yerel
 • Long: uzun
 • Low: düşük
 • Main: ana
 • Majör: majör
 • National: ulusal
 • Natural: doğal
 • New: yeni
 • Nice: iyi
 • Only: sadece
 • Open: açık
 • Past: geçmiş
 • Personal: kişiye özel
 • Physical: fiziksel
 • Political: siyasi
 • Poor: fakir
 • Popular: popüler
 • Possible: mümkün
 • Private: özel
 • Public: halka açık
 • Ready: hazır
 • Real: gerçek
 • Recent: son
 • Red: kırmızı
 • Religious: dini
 • Right: sağ
 • Old: eski
 • Other: diğer
 • Serious: ciddi
 • Short: kısa
 • Significant: önemli
 • Similar: benzer
 • Simple: basit
 • Single: tek
 • Small: küçük
 • Social: sosyal
 • Special: özel
 • Strong: kuvvetli
 • Stupid: aptal
 • Sure: emin
 • Traditional: geleneksel
 • True: doğru
 • Various: çeşitli
 • White: beyaz
 • Whole: bütün
 • Wrong: yanlış
 • Young: genç

İngilizcede Sıfat Sıralaması Kuralı Nedir?

“Sıfat Sıralaması” olarak ifade edilen konunun İngilizcedeki karşılığı “Order of Adjectives” şeklindedir. Cümle içindeki İngilizce sıfatlar sıralanmak istendiğinde bunların ne tür sıfatlar olduğuna göre sıfatların sıralaması değişmektedir. İngilizce sıfat; miktar, boyut, şekil ya da renk belirtiyor olabilmektedir. Bu gibi durumlardaki sıfatların cümlelerde gelmesi gereken noktalar farklılık göstermektedir. İngilizce sıfat sıralaması konusu, zamanla öğrenilebilecek konulardandır.

İngilizce sıfat sıralaması kuralının yaygın olarak bilinen adı OSACOMP kuralıdır. Bu kural İngilizcedeki tüm sıfat türlerinin çeşitlerine göre kullanılması gereken yere karşılık gelmektedir.  OSACAMP kuralının içeriği şu şekildedir:

 • Opinion/value (Fikir/değer)
 • Size (Boyut)
 • Age (Yaş)
 • Colour (Renk)
 • Origin (Köken)
 • Material (Malzeme)
 • Purpose (Amaç)

İngilizce Sıfatlar PDF ile Konu Anlatımı

Aşağıda İngilizce sıfatlar PDF konu anlatımını inceleyebilir, İngilizce sıfatlar konusunu daha iyi öğrenebilirsiniz.

İngilizce Sıfatlar ve Zıt Anlamları

Aşağıda İngilizcede en çok zıt halleriyle kullanan İngilizce sıfatlar ve onlarla kurulan cümle örneklerine yer verilmiştir.

 • Alive(sağ) – Dead(ölü)
 • Beautiful(güzel) – Ugly(çirkin)
 • Big(büyük) – Small(küçük)
 • Bitter(acı) – Sweet(tatlı)
 • Cheap(ucuz) – Expensive(pahalı)
 • Clean(temiz) – Dirty(kirli)
 • Curly(kıvırcık) – Straight(düz)
 • Difficult(zor) – Easy(kolay)
 • Good(iyi) – Bad(kötü)
 • Early(erken) – Late(geç)
 • Fat(şişman) – Thin(zayıf)
 • Full(dolu) – Empty(boş)
 • Hot(sıcak) – Cold(soğuk)
 • Happy(mutlu) – Sad(üzgün)
 • Hardworking(çalışkan) – Lazy(tembel)
 • Modern(modern) – Traditional(geleneksel)
 • New(yeni) – Old(eski)
 • Nice(iyi) – Nasty(kötü)
 • Intelligent(zeki) – Stupid(aptal)
 • Interesting(ilginç) – Boring(sıkıcı)
 • Light(hafif) – Heavy(ağır)
 • Polite(kibar) – Rude(kaba)
 • Poor(fakir) – Rich(zengin)
 • Quiet(sessiz) – Noisy(gürültülü)
 • Right(doğru) – Wrong(yanlış)
 • Safe(güvenli) – Dangerous(tehlikeli)
 • Short(kısa) – Long(uzun)
 • Small(küçük) – Big(büyük)
 • Soft(yumuşak) – Hard(sert)
 • Single(bekar) – Married(evli)
 • True(doğru) – False(yanlış)
 • White(beyaz)- Black(siyah)

Look at that handsome boy.
Şu yakışıklı çocuğa bak.

My uncle is a rich man.
Amcam zengin bir adam.

She’s a single mother.
O bekar bir anne.

İngilizcede Düzensiz Sıfatlar Nedir?

İngilizce karşılaştırma cümleleri kurulurken; düzenli sıfatlar eğer kısa sıfatlarsa; -er yada –ist ekleri getirilmektedir. Bu durum eğer uzun sıfatlarla gerçekleştirilmek isteniyorsa more/most ekleri kullanılmalıdır.

Ancak düzensiz İngilizce sıfatlarda bu durum böyle değildir. Öğrenilmesi gereken ve belli bir kurala bağlı olmayan bu sıfat türlerinde karşılaştırma sırasında farklı bir kelime yazılmalıdır. Aşağıda sırasıyla düzensiz sıfatların adları verilecek ve bunların comperative/superlative değişimleri yansıtılacaktır. Aynı zamanda İngilizce düzensiz sıfatlar ile kurulan cümleleri de inceleyebilirsiniz.

 • Good-Better-The Best(iyi)
 • Old-Elder-Eldest(yaşlı)
 • Far-Further-The furthest(uzak)
 • Bad-Worse-The worst(kötü)
 • Well-Better-The best(iyi)
 • Little-Less-Least(az)
 • Many-More-Most(çok)

My Turkish grades are better than my math grades.
Türkçe notlarım matematik notlarımdan daha iyi.

Ayşe is the eldest student in our class.
Ayşe sınıfımızdaki en yaşlı öğrencidir.

I can’t walk any further.
Ben daha ileri yürüyemem.

Business keeps going from bad to worse.
İş daha da kötüye gitmeye devam ediyor.

Most people brush their teeth at least two times a day.
Çoğu kişi dişlerini günde en az iki kez fırçalar.

İstanbul is more crowded than Ankara.
İstanbul, Ankara’dan daha kalabalık.

İngilizcede 10 Tek Heceli Sıfat Örneği

İngilizce kısa sıfat örnekleri, tek heceli sıfatlardır. İngilizce kısa sıfatlarda karşılaştırma(comperatives-superlatives) yapılırken sıfatlara –er ya da –ist ekleri getirilmektedir. Ancak tek heceli sıfatların bazıları düzensiz sıfat olabilmektedir. Aşağıda ingilizcede en çok kullanılan kısa sıfatları görebilirsiniz.

 • Slow-yavaş
 • Fast-hızlı
 • Tall-uzun
 • Big-büyük
 • Fat-şişman
 • Hot-sıcak
 • Cold-soğuk
 • Cheap-ucuz
 • Heavy-ağır
 • Old-yaşlı
 • Happy-mutlu
 • Late-geç
 • Long-uzun

İngilizce Uzun Sıfat Örnekleri

İngilizce uzun sıfat örneklerinde karşılaştırma(comperatives-superlatives) yapılırken sıfatlara –er ya da –ist ekleri getirilmemekte; bunlar yerine more/most ifadeleri kullanılmaktadır. Aşağıda en çok kullanılan İngilizce uzun sıfatları görebilirsiniz.

 • Expensive-pahalı
 • Beautiful-güzel
 • Interesting-ilginç
 • Intelligent-akıllı
 • Discerning-anlayışlı
 • Dangerous-tehlikeli
 • Difficult-zor
 • Important-önemli
 • Boring-zor
 • Sofisticated-sofistike
 • Exciting-heyecan verici
 • Relaxing-rahatlatıcı
 • Modern-modern

İngilizcede Sıfatlar Kadar Zarflar da Önemlidir

İngilizce zarflar, adverbs konu başlığıyla ifade edilmektedir.  İngilizce zarflar, cümle içinde en çok kullanılan ögelerden biridir. Cümlede yer alan fiilleri miktar, durum, sıklık ve yer-yön gibi ifadeler açısından niteleyen kelime türlerine İngilizce zarflar(adverbs) adı verilmektedir.

İngilizce zarflar her ne kadar sıklık, zaman, miktar gibi gruplara ayrılsa da; sıfat türünde olan sözcüklerin–ly ekiyle zarf olabilmeleri söz konusudur ve İngilizcede yaygın olarak görülmektedir. İngilizce zarflar konusu da İngilizce sıfatlar kadar önemlidir.

İngilizce zarflar eylemin ne durumda olduğunu nitelemektedir. Cümleye ‘’Nasıl? Ne zaman? Ne kadar? Ne sıklıkla? Ne zamandır?’’ gibi sorular sorulduğunda ortaya çıkan yanıtlar; o cümledeki zarfın hangisi olduğunu göstermektedir. Oysa İngilizce sıfatlar, cümlede görülen isimleri anlatmakta isimlerden hemen önce gelmektedir. Aşağıda verilen örnekleri inceleyerek, İngilizce zarflar ve İngilizce sıfatlar ayrımını görebilirsiniz.

He is a happy boy.
O, mutlu bir oğlan.

She is running happily.
O, mutluca koşuyor.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI