Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi Arasındaki Farklar Nedir?

Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi, İngilizcenin yaygın olarak kullanılan iki koludur. İngilizcenin her iki kolunda da pek çok kelimeler, cümle kurum şekilleri aynı olmakla beraber; bazı kelimelerde söyleniş farklılıkları görülmektedir. Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasında görülen farklar: sözcük, topluluk isimleri, yardımcı fiiller, geçmiş zamandaki kullanımlar ve telaffuz konularında farklılaşmaktadır.

Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi, İngilizcenin yaygın olarak kullanılan iki koludur. İngilizcenin her iki kolunda da pek çok kelimeler, cümle kurum şekilleri aynı olmakla beraber; bazı kelimelerde söyleniş farklılıkları görülmektedir. Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasında görülen farklar: sözcük, topluluk isimleri, yardımcı fiiller, geçmiş zamandaki kullanımlar ve telaffuz konularında farklılaşmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki farklılıkları bilmek, her iki ülkeden bireylerle iletişim kurabilmek için gereklidir. Siz her ne kadar farklı olan kelimeleri kullandığınızda bir İngiliz ya da Amerikalı rahatlıkla ne söylemek istediğinizi anlarken; size kullanılan farklı türden bir kullanıma aşina değilseniz zorluk yaşayabilirsiniz. İngilizce öğrenen herkesin zaman zaman ABD İngilizcesi ve İngiltere İngilizcesi nüanslarına denk geldiklerinden, bunları öğrenmek dil konuşma ve anlama süreçlerinde etkili olabilmektedir.

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Arasındaki Vocabulary (Sözlük) Farkları

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi farklarından biri de sözlük (vocabulary) arası olanlardır. Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki en göze çarpan fark kesinlikle kelime bilgisidir. Bu fark üzerinden Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasında günlük hayattaki kullanım farklılıkları oluşmaktadır. Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasında çok sayıda farklı kelime bulunmaktadır.  

Örneğin, İngilizler bir arabanın ön tarafını yani kaputu ‘’ bonnet’’ sözcüğüyle ifade ederken; aynı kelime Amerikan İngilizcesinde ‘’hood’’ olarak karşılık bulmaktadır. Amerikan İngilizcesinde tatil sözcüğü ‘’vacation’’ olarak bilinirken; İngiliz İngilizcesinde ise tatil ‘’holiday ya da hols’’ dur. Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasındaki yaygın farklardan biri de apartman dairesi sözcüğünde görülmekte ve farklılık en çok bu kelime üstünden anlatılmaktadır. Amerikan İngilizcesinde apartman dairesi apartment; İngiliz İngilizcesinde ise flat’tır.

Ancak bu kelimeler her iki ülke arasında da bilinmektedir. Yani İngiltere’ye gidip apartman dairesi için apartment dediğinizde tamamen sizi anlamayan gözlerle karşılaşmazsınız. Bunun nedeni artık zaman içinde kelimelerin hemen hemen tüm dünya genelinde kullanılmasıdır.

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Arasındaki Collective Nouns (Topluluk Adı) Farkları

İki İngilizce türü yani Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasında ufak gramer farklılıkları bulunmaktadır. Bunlardan ilki de topluluk isimlerinin kullanımına ilişkindir. Topluluk ismi derken kastedilen şey;  bir grup insana atıfta bulunmak için, onları tanımlamak için kullanılan kavramlardır. Bu tip isimler toplu isimleri denilmektedir.

Collective Nouns yani topluluk adlarına göre İngilizce farklılıkları şöyledir. Amerikan İngilizcesinde topluluk belirten isimler tekil olarak kullanılmaktadır. Örneğin, Amerikan İngilizcesinde ‘’staff’’ sözcüğü personel bir grup çalışanı ifade etmektedir. ‘’Band’’ kelimesi ise bir grup müzisyene karşılık olarak kullanılmaktadır. Amerikan İngilizcesindeki farklardan biri de ‘’team’’ sözcüğüne ilişkindir, bu sözcük takım anlamına gelmekte ve bir grup sporcuyu ifade etmektedir.

Ancak İngiliz İngilizcesindeki topluluk isimleri kesinlikle tekil olmalıdır şeklinde bir kural yoktur. Toplu isimler tekil veya çoğul olarak kullanılabilmektedir. Örneğin İngiltere’den birinin  “The team are playing tonight.” veya “The team is playing tonight.” Yani “Takım bu gece oynuyor.’’ Şeklindeki iki kullanımını da görebilirsiniz. Ancak Amerikan İngilizcesindeki tek kullanım yalnızca “The team is playing tonight.” olmalıdır.

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Arasındaki Auxiliary verbs (Yardımcı Fiil Farkları)

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki bir başka gramer farkı da, yardımcı fiillerle ilgili olandır. Auxiliary verbs olarak İngilizcede kullanılan yardımcı fiiller, dilbilgisel bir işlev oluşturmak amacıyla bazı cümlelerde fiil görevi gören, yardımcı olan fiillerdir. Ana fiillere eklenerek de onlara ‘’yardımcı’’ görevinde olmaları esastır.  

İngilizcede en çok bilinen yardımcı fiillerden biri ‘’Will’’ dir. Will yardımcı fiilini İngilizler bazen geleceği ifade etmek için kullanmaktadırlar. Bu kelimenin bazı durumlarda eş zamanlı olarak kullanıldığı sözcük de ‘’shall’’ dir. İşte Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasındaki farklılık da buradan kaynaklanmaktadır.

“I shall go home now.” (Eve gideceğim.) tarzındaki bir cümle İngiliz İngilizcesinde çokça kullanılmakta ve burada will’in yerini almaktadır. Ancak Amerikan İngilizcesine göre her ne kadar bu cümlenin anlamı biliniyor olsa da burada shall kelimesinden ziyade will kullanılmakta ve cümle “I will go home now.” olmaktadır. Amerikalıların shall sözcüğünü kullanmama sebepleri, bu kelimeyi fazla resmi bulmalarıdır.

Shall kullanımı yalnızca olumlu cümlelerde değil, soru cümlelerinde de farklılaşmaktadır. İngiliz İngilizcesinde “Shall we go now?” (Şimdi gidelim mi?’’  gibi bir cümle duymanız son derece olasıdır. Ancak İngiliz İngilizcesinde aynı soru “Should we go now?” olarak sorulmaktadır.

Amerikan İngilizcesi kullanım şekillerine göre Amerikalılar, bir zorunluluk eksikliğini ifade etmek istediklerinde, yardımcı fiilleri kullanmaktadır. “You do not need to come to work today.’’ (Bugün işe gelmene gerek yok.) cümlesi Amerikan İngilizcesi kurallarına göredir. Oysa İngiliz İngilizcesinde bu cümle “You needn’t come to work today.” şeklinde kurulmaktadır.

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Arasındaki Past tense verbs (Geçmiş Zaman Fiil Farkları)

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki farklılıklar geçmiş zamanda da ortaya çıkmaktadır. Özellikle bu farklılıkar düzensiz fiillerde görülmektedir. Örneğin Amerikan İngilizcesine göre öğrenmek fiilinin geçmiş zamandaki hali ‘’ learned’’ iken; İngiliz İngilizcesinde bu durum ’’ learned ya da learnt’’ olarak iki şekilde görülmektedir.

 İki İngilizce türündeki kullanım birkaç fiilde daha değişkenlik göstermektedir. Yukardaki ‘’learn’’ fiil farklılığı gibi olarak ‘’dreamed/dreamt, burned/burnt ve ya leaned/leant’’ fiillerinde de farklı yazım ve söyleniş türleri oluşmaktadır. Genel olarak Amerikalılar fiil sonlarına –ed ekini daha sık getirmekteyken; İngiliz İngilizcesinde –ed ya da –t ekleri görülmektedir.

Amerikalılar bazı düzensiz fiiller için kelimelerin sonuna –en ekini kullanma eğilimindedir. Örneğin Amerikan İngilizcesinde “I have never gotten caught” (Ben asla yakalanmadım) cümlesi “I have never got caught.” olarak ortaya çıkmaktadır.

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Arasındaki Rhetorical questions (Varsayımsal Soru Farkları)

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki soru farklılıkları özellikle ‘’tag questions’’ olarak bilinen ‘’varsayımsal sorular’’ da görülmektedir. Tag questions olarak bilinen soru tipleri, karşı tarafa bir cümleyi onaylatma amacı taşımakta ve ‘’değil mi?’’ şeklinde ek bir soru sormaktadır. Tag questions soru tipinde genellikle be, have veya do yardımcı fiilleri kullanılmaktadır.

ABD İngilizcesi ve İngiltere İngilizcesinde de tag questions aynı şekillerde kullanılmaktadır ancak tag questions ifadeleri İngiltere’de daha sıkça görülmektedir.

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Arasındaki Spelling (Heceleme) Farkları

İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki farklardan biri de spelling yani hecelemeye ilişkindir. İngiliz ve Amerikan İngilizcesi arasında neredeyse yüzlerce küçük yazım farkı bulunmaktadır. İngiliz sözlükbilimcisi Noah Webster’ın yaptığı araştırmalara göre bu iki İngilizce arası farklılık son derece fazladır. Bu kelimeler Webster’ın kendi adını taşıyan sözlükte mevcuttur.

Bir yazar, politikacı ve öğretmen olan Noah Webster, 1700’lerin sonlarında İngilizce yazımını yeniden düzenlemek için bir girişim başlattı. Bu araştırmaları yaparken pek çok farklılık keşfeden Webster, İngilizcenin yazım reformu oluşturmasında büyük bir önayak oldu. Amerikan İngilizcesindeki bu çalışma, Amerika’nın İngiltere’den bağımsızlığını göstermesinin bir yoluydu.

İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki heceleme farklarından en bilinenleri: color/colour (renk), honor/ honour(şeref) ve  labor/labour (emek) tir.

İngiliz ve Amerikan İngilizcesindeki Farklı Söylenen Sözcükler

Amerikan ve İngiliz İngilizcesinde farklı söylenen sözcükler aşağıdaki listede verilmiştir.

flat(apartman dairesi)apartment
appetizer(meze)starter
fringe(saçak)bangs
hairslide(toka)barrette
grill(ızgara)broil
grill(ızgarabroiler
sweet(tatlı)candy
mobile phone(cep telefonu)cell phone
crisps(cips)chips
snakes and ladders(oyun türü)chutes and ladders
wardrobe(gardırop)closet
biscuit(bisküvi)cookie, cracker
candyfloss(pamuk şeker)cotton candy
anticlockwise(saat yönünün tersine)counter clockwise
cot(bebek karyolası)crib
nappy(bebek bezi)diaper
chemist(eczacı)drugstore
aubergine(patlıcan)eggplant
junior school, primary school(ilk okul)elementary school
lift(asansör)elevator
motorway(otoyol)expressway, highway
chips(patates kızartması)French fries
dustbin(çöp kutusu)garbage can
petrol(petrol)gas, gasoline
bonnet(kaput)hood (of a car)
skipping rope(atlama ipi)jump rope
number plate(plaka)license plate
off-licence(içki satılan dükkan)liquor store
postbox(posta kurusu)mailbox
oven glove(fırın eldiveni)oven mitt
dummy(kukla)pacifier
trousers(pantolon)pants
tights(tayt)pantyhose
car park(otopark)parking lot
parting(veda)part (in hair)
full stop(dönem)period (punctuation)
public school(özel okul)private school
state school(devlet okulu)public school
dressing gown(banyo)robe, bathrobe
shopping trolley(alışveriş arabası)shopping cart
pavement(kaldırım)sidewalk
sledge(kızak)sled
trainers(spor ayakkabı)sneakers
football(futbol)soccer
pushchair(bebek arabası)stroller
underground(metro)subway
braces(parantez)suspenders
jumper(süveter)sweater
takeaway(al götür servisi)takeout (food)
drawing pin(raptiye)thumbtack
noughts and crosses(oyun türü)tic-tac-toe
boot(çizme)trunk (of a car)
indicator(gösterge)turn signal (on a car)
vest(yelek)undershirt
holiday(tatil)vacation
waistcoat(yelek)vest
flannel(lif)washcloth
postcode(posta kodu)zip code
university(üniversite)college
lorry(kamyon)truck
courgette(kabak)zucchini

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi Arasındaki Yazım Farkları Nelerdir?

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi arasında birtakım yazım farklılıkları bulunmaktadır. Genel olarak İngiliz ve Amerikan İngilizcesi yazımı aynı olmakla beraber, Amerikan ve İngiliz İngilizcesinde söylenişleri aynı olan ancak değişik yazılan birçok ortak sözcük bulunmaktadır.

Örneğin Fransızcadan İngilizceye geçen ve sonunda -our eki bulunan sözcükler: behaviour, colour, honour, neighbour gibi. Amerikan İngilizcesinde -or ile bitmekte ve bu durum İngiliz İngilizcesinden farklı olmaktadır. behavior, color, honor, neighbor gibi. Fransızcadan İngilizceye geçen ve farklılık yaratan bir diğer durum ise re ile biten sözcüklerde geçerlidir. Metre, centre gibi sözcükler İngiliz İngilizcesinden ayrı olarak Amerikan İngilizcesinde -er ile bitmekte ve meter, center halini almaktadır.

İngiliz İngilizcesinde sonunda -ise eki bulunan eylemler ‘’criticise, realise’’ gibi Amerikan İngilizcesinde -ize eki getirilerek sonlandırılmalıdır. Ancak İngiliz İngilizcesinde kelimelerin bu şekilde yazılması zorunlu olmayıp; -ize ya da –ise eki de kullanılabilmektedir.

Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi Yazım Farklılıkları

 • Travelled sözcüğünün yerine traveled denilmektedir.
 • Aluminium yerine aliminum denilmektedir.
 • Doughnut yerine donut denilmektedir.
 • Draught yerine draft denilmektedir.
 • Plough yerine plow denilmektedir.
 • Aeroplane yerine airplane denilmektedir.
 • Ladybird yerine ladybug denilmektedir.
 • Lift yerine elevator denilmektedir.
 • Lorry yerine truck denilmektedir.
 • Nappies yerine diapers denilmektedir.
 • Petrol yerine gasoline denilmektedir.
 • Trousers yerine pants denilmektedir.
 • Underground yerine subway denilmektedir.
 • Toilet yerine w.c denilmektedir.
 • Post yerine mail denilmektedir.

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi Farkları için 20 Cümle Örneği

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi Farklarını gösteren 20 cümle örneği çevirileri ile aşağıdadır.

He isn’t hungry. He has already had lunch.
Aç değil. O çoktan öğle yemeğini yemiş.

 Have you done your homework yet?
Ev ödevini yaptın mı?

 Yes, I’ve just finished it.
Evet, az önce yaptım.

You could have got hurt!
Yaralanabilirdin!

He’s got very thin.
Çok zayıfladı.

She has got serious about her career.
Kariyeri konusunda ciddileşti.

I’m going to have a shower.
Duş alacağım.

Shall I open the window?
Pencereyi açayım mı?

Shall we try that again?
Tekrar deneyelim mi?

Shall we meet in the restaurant?
Restoranda buluşalım mı?

Yukardaki cümle örnekleri İngiliz İngilizcesiyle kurulmuştur. Aşağıda ise Amerikan İngilizcesine göre farkları yer almaktadır.

He isn’t hungry. He already had lunch.
Aç değil. O çoktan öğle yemeğini yemiş.

Did you do your homework yet?
Ev ödevini yaptın mı?

Yes, I just finished it.
Evet, az önce yaptım.

You could have gotten hurt!
Yaralanabilirdin.

He’s gotten very thin.
Çok zayıfladı.

She has gotten serious about her career.
Kariyeri konusunda ciddileşti.

I’m going to take a shower.
Duş alacağım.

Can I open the window?
Pencereyi açabilir miyim?

How about we try that again?
Tekrar denemeye ne dersin?

Do you want to meet in the restaurant?
Restoranda buluşmak ister misin?

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI