İngilizce Have To Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

'Have to' İngilizcede yardımcı fiil olarak kullanılır ve önüne geldiği fiile zorunluluk ya da gereklilik anlamı ekler. Gereklilik ve zorunluluk durumlarında 'have to' yardımcı fiili kullanılır ve aynı zamanda herhangi bir kanunu ya da kuralı belirtmek için de kullanılır.I have to be in class right now.

‘Have to’ İngilizcede yardımcı fiil olarak kullanılır ve önüne geldiği fiile zorunluluk ya da gereklilik anlamı ekler. Gereklilik ve zorunluluk durumlarında ‘have to’ yardımcı fiili kullanılır ve aynı zamanda herhangi bir kanunu ya da kuralı belirtmek için de kullanılır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği
 • I have to be in class right now.
 • I have to do my homework.
 • We have to go back to the house because I left the key of the office.
 • I have to stay up all night because of my paperwork.
 • I have to take your umbrella because its raining.

Have To, Has To Cümle Yapısı

‘Have to’ yardımcı fiilini kullanırken cümle yapısı şu şekilde olmalıdır;

Subject(Özne)+ Have/Has To+ Verb(Fiil)

Yukarıda gördüğünüz örnekler dışında ‘he, she, it’ tekil özneleri ile cümle kurarken ‘have to’ yardımcı fiilini ‘has to’ olarak kullanırız.

‘Have/has To’ yardımcı fiilinin kullanıldığı cümlelerde fiil daima yalın olmalıdır.

 • She has to go to the hospital at night.

Konunun başında verdiğimiz örneklerle birlikte de olumlu cümle yapısının nasıl kurulduğunu gördünüz. ‘Have to’ yardımcı fiilini olumsuz cümle yapısı içinde kullanmak için ‘don’t’ ya da ‘doesn’t’ kullanırız.

‘Have to’ yapısının olumsuz hali cümleye ‘zorunda olmamak’ anlamı verir. Bir yasak ya da kural belirtmez.

 • She doesn’t have to come with us. (O bizimle gelmek zorunda değil.)
 • I don’t have to bring you any food. (Sana yemek getirmek zorunda değilim.)

‘Have to’ yapısı kullanarak soru cümlesi yapmak için ise ‘do’ ve ‘does’ kullanılır. Soru cümlesi oluştururken cümle yapısında dikkat etmeniz gereken nokta he, she, it tekil öznelerinde ‘does’ kullanırken, ‘has to’ yapısı ‘have to’ olarak değişir ve bu şekilde kullanılır.

Kısacası soru cümlelerinde tekil özneleri kullanırken de yardımcı fiil ‘have to’ şeklinde kullanılır.

 • Do you have to go to your dance class today? (Bugün dans dersine gitmek zorunda mısın/ gitmen gerekiyor mu?)
 • Does he have to buy these shoes? (Bu ayakkabıları alması gerekiyor muydu?)

Have To, Has To Örnek Cümleleri

 • I have to stay at home because the children didn’t go to school.
 • We have to visit our parents on holiday.
 • You have to wear your glasses while working on your laptop.
 • They have to stop at the gas station.
 • I have to wear a white shirt at work.
 • She has to wake up early because she has an exam.
 • The work has to be done by tomorrow.
 • My sister has to clean his room because it’s messy.
 • He has to be in the office in working hours.
 • It has to cleaned before my mother comes.

Have To ve Must Farkı Nedir?

Anlam olarak bakıldığında ‘have to’ ve ‘must’ yardımcı fiilleri gerekli ya da zorunlu olan şeyleri ifade ederken kullanılır. ‘Have to’ yardımcı fiiline göre daha az kullanılan ‘must’ yardımcı fiilini en çok belli bir konudaki kuralları ve kısıtlamaları ifade etmek için kullanırız.

 • You must not smoke on a plane. (Uçakta sigara içmemelisiniz.)

‘Must’ yardımcı fiili aynı zamanda bir şeyin gerekli olduğunu belirten tavsiye cümleleri içerisinde de kullanılır. Burada kullanılan ‘must’ daha güçlü bir anlama sahiptir ve önerilen şeyin önemini gösterir.

 • You must get your coat. It is cold outside. (Ceketini almalısın. Dışarısı soğuk.)

‘Have to’ yardımcı fiilinin olumsuz hali bir yasaklama belirtmezken ‘must’ yardımcı fiilinin olumsuz hali olan ‘mustn’t’ bir şeyin yapılmaması gerektiğini ya da yasak olduğunu belirtir.

 • You mustn’t speak aloud in the library. (Kütüphanede sesli konuşmamalısınız.)
 • You mustn’t use your phone during the exam. (Sınav sırasında telefonunuzu kullanmamalısınız.)

‘Must’ yardımcı fiili bir konu hakkında çıkarım yaparken de kullanılabilir.

 • You must be the girl who gets good grades. (Sen iyi notlar alan kız olmalısın.)
 • My brother must be at school because he has an exam. (Kardeşim sınavı olduğu için okulda olmalı.)

Have To ve Should Farkı Nedir

‘Should’ ve ‘Have to’ yapısının benzerlikleri öğüt vermek ya da gerekli olan bir şeyi belirtmek anlamlarında kullanılmalarından gelmektedir. Fakat ‘should’ yapısı daha hafif bir anlam taşımaktadır, bu nedenle cümlede ‘have to’ yardımcı fiili kullanıldığında durumun önemi daha çok vurgulanmış olur.

 • You should take your coat, it is raining.
 • You have to wear your coat, it is raining.

Bu iki cümle de aynı anlama gelmektedir fakat ‘have to’ yapısının kullanıldığı cümlede anlam daha kuvvetlidir.

Have To İngilizce Soru Cümlesi Örnekleri

 • Do they have to leave early?
 • Does your colleague have to bring his daughter to the office on this important day?
 • Does she have to take all of these medications?
 • Do you have to invite your boss to dinner tomorrow night?
 • Do you have to wake up early every morning?

Have To Olumsuz (Don’t Have To) Cümle Örnekleri

 • You don’t have to be angry every time you lost in the game.
 • He doesn’t have to come with us.
 • You don’t have to take the bus, I’ll come and get you.
 • She doesn’t have to wear a mask, it is not a costume party.
 • They don’t have to wake up early because it is a holiday.

İngilizcede Had To Cümle Örnekleri ve Anlatımı

Geçmiş zamanda kalan zorunluluk ya da gereklilik durumlarından bahsederken ‘have to/has to’ yerine ‘had to’ kullanırız.

‘Had to’ yapısını tam olarak Türkçeye çevirmek istersek ‘gerekti’ anlamı ortaya çıkar.

Subject(Özne)+ had to+ Verb(Fiil)

 • She had to drop out of school. (Okulu bırakması gerekti.)
 • They had to sell their car. (Arabalarını satmaları gerekti.)

İngilizcede Had To ile Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede ‘have to’ yapısıyla geçmiş zamanda soru sorarken ‘did’ kullanılır. Bu nedenle normalde olumlu geçmiş zaman cümlesinde kullandığımız ‘had to’ yapısı yerine ‘Did+ have to+ V’ yapısını kullanırız. Aşağıdaki örneklerle bu geçmiş zaman soru yapısını pekiştirelim.

 • Did she have to bring her notes to the class?
 • Did they have to cancel their plans for Christmas?
 • Did he have to wait outside of the house while we were at a restaurant?
 • Did you have to go to Italy when you were a student?
 • Did he have to tell you all the things that had happened?

İngilizcede Had To ile Olumsuz Cümle Örnekleri

‘Had to’ yapısını olumsuz yaparken iki yol vardır. Bu iki yoldan herhangi birini kullanabilirsiniz.

 1. She had not to go to school.
 2. She didn’t have to go to school.

Bu iki cümle de anlam olarak aynıdır. Aşağıdaki örneklerle ‘had to’ yapısı ile olumsuz cümle oluşturma konusunu pekiştirelim.

 • I had not to come to the party./ I didn’t have to come to the party.
 • My mother had not to work until Friday./ My mother didn’t have to work until Friday.
 • We had not to schedule a meeting./ We didn’t have to schedule a meeting.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

2 thoughts on “İngilizce Have To Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI