İngilizce Tag Questions Örnekleri (Pekiştirme Soruları)

İngilizce’de “pekiştirme soruları” olarak tanımlayabileceğimiz tag questions konusu basit bir konu gibi görünse de nasıl kullanıldığını anlamanız için pratik yapmanızı gerektirecek ve ardından da konuşma dilinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, cümle sonuna gelen “değil mi” anlamına sahip soru kalıplarıdır.Genellikle konuşma dilinde kullanılan tag question cümleleri, söylediğiniz cümleleri soru sorarak pekiştirir ve cevabını bildiğiniz bir şeyi pekiştirmek için tekrar soruyormuşsunuz gibi bir izlenim bırakır. Fakat yine de sorunuzun cevabı sizin dediğiniz şey ile aynı olmayabilir.

İngilizce’de “pekiştirme soruları” olarak tanımlayabileceğimiz tag questions konusu basit bir konu gibi görünse de nasıl kullanıldığını anlamanız için pratik yapmanızı gerektirecek ve ardından da konuşma dilinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, cümle sonuna gelen “değil mi” anlamına sahip soru kalıplarıdır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Genellikle konuşma dilinde kullanılan tag question cümleleri, söylediğiniz cümleleri soru sorarak pekiştirir ve cevabını bildiğiniz bir şeyi pekiştirmek için tekrar soruyormuşsunuz gibi bir izlenim bırakır. Fakat yine de sorunuzun cevabı sizin dediğiniz şey ile aynı olmayabilir.

İngilizcede Tag Questions (Pekiştirme Soruları) Nedir?

Türkçe’ye çevirildiğinde “değil mi, tamam mı” gibi anlamlar veren soru cümlelerini tag questions olarak adlandırırız. Cümleye vurgu katan bir yapısı vardır. Türkçe’de kullanımına benzese de İngilizce’de bu yapı tam olarak bir soru cümlesi kurularak yapılmaktadır.

Yapı olarak olumlu cümlelerin tag question’ını olumsuz olarak, yapı olarak olumsuz olan cümlelerin tag question’ını ise olumlu olarak kurarız. Verilen örnekler ve Türkçe anlamlarıyla daha iyi pekiştirilecek bir konu olduğu için aşağıdaki örnekleri inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

Doğru yapıda bir tag question cümlesi kurabilmek için sırasıyla şunlara dikkat etmeniz gerekmektedir;

 1. Cümlenin zamanına
 2. Cümlenin olumlu ya da olumsuz olmasına
 3. Cümlede kullanılan yardımcı fiilin ne olduğuna

Eğer bunlara dikkat edip aynı zamanın kullanıldığı, olumlu ise negatif olumsuz ise pozitif olan ve aynı zamanda virgülden önceki cümlede kullanılan yardımcı fiilin aynısını kullanıldığı bir tag question oluşturursanız cümleyi doğru kullanmış olursunuz. Buna ek olarak cümlede kullanılan pronoun’a (zamir/isim) dikkat edilerek kullanılması da önemlidir.

 • She went to school this morning, didn’t she? Bu sabah okula gitti, değil mi?
 • He bought a new house, didn’t he? Yeni bir ev aldı, değil mi?
 • You don’t know how to cook a tomato soup, do you? Domates çorbasını nasıl yapacağını bilmiyorsun, değil mi?
 • You cannot drive a car in the traffic yet, can you? Daha trafikte araba süremiyorsun, değil mi?
 • You like playing football, don’t you? Futbol oynamayı seviyorsun, değil mi?
 • You had passed your exam last week, hadn’t you? Geçen hafta sınavından geçtin, değil mi?
 • You couldn’t make dinner because of your office works, could you?Ofisteki İşlerin yüzünden akşam yemeği hazırlayamadın, değil mi?
 • You had your purse with you that night, hadn’t you? O akşam çantan yanındaydı, değil mi?
 • She will help my homeworks, won’t she? Ödevlerimde bana yardım edecek, değil mi?
 • He would make a phone call if he had his phone, wouldn’t he? Telefonu yanında olsa arardı, değil mi?

İngilizce Olumlu Cümlelerde Tag Questions Kullanımı

Daha önce de belirttiğimiz gibi olumlu cümlelerin tag question’unu oluştururken negatif soru cümlesi kullanırız ve yardımcı fiili de negatif yaparız.

Örneklerle pekiştirelim;

 • I have had a cat named Tekir when I was little, haven’t I mom? Küçükken Tekir adında bir kedim vardı, değil mi anne?
 • You will come to the party tonight, won’t you? Bu akşam partiye geleceksin, değil mi?
 • She is beautiful with that dress, isn’t she? Bu elbiseyle çok güzel, değil mi?
 • He has gone to Italy, hasn’t he? O İtalya’ya gitti, değil mi?
 • You mother is a lawyer, isn’t she? Annen bir avukat, değil mi?
 • You did this on purpose, didn’t you? Bunu bilerek yaptın, değil mi?
 • He has an apartment in New York, hasn’t he? New York’ta bir apartman dairesi var, öyle mi?
 • You washed the dishes when I was in the shower, didn’t you? Ben duştayken bulaşıkları yıkandın, değil mi?
 • I parked my car here, didn’t I? Arabamı buraya park etmiştim, öyle değil mi?
 • My mother saw him at the mall, didn’t she? Annem onu alışveriş merkezinde görmüş, değil mi?

İngilizce Olumsuz Cümlelerde Tag Questions Kullanımı

Daha önce de belirttiğimiz gibi olumsuz cümlelerin tag question’unu oluştururken pozitif soru cümleri kullanırız ve yardımcı fiili de pozitif yaparız.

Örneklerle pekiştirelim;

 • She didn’t give my book back, did she? Bana kitabımı geri vermedi, değil mi?
 • You don’t have anything to drink, do you? İçecek hiçbir şeyin yok, değil mi?
 • He won’t be able to come to my birthday party, will he? Doğum günü partime gelemeyecek, değil mi?
 • You mother can’t make you a ponytail, can she? Annen sana at kuyruğu yapamaz, değil mi?
 • You haven’t got any money right now, have you? Şu an hiç paran yok, değil mi?

Question tag’leri oluştururken cümlenin olumlu ya da olumsuz omasının ne kadar önemli olduğunu söyledik. Olumsuz cümlelerde tag question kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer durum ise bazen cümlede olumsuzluk eki (not) olmasa bile cümlenin anlamı olumsuzdur. Bu tarz durumlarda cümlenin tag question kısmı yine olumlu yani pozitif olarak kurulur.

 • There is no orange juice left, is there? Hiç portakal suyu kalmadı, değil mi?
 • No harm was taken place during your car crash, was it? Araba kazanızda hiçbir zarar oluşmadı, değil mi?
 • She could hardly breathe when she got out of the water, could she? Sudan çıktığında çok az nefes alabiliyordu, değil mi?
 • No money has spent on this meaningless piece I hope, was it? Bu anlamsız şey için umarım para harcanmamıştır, değil mi?
 • None of the cookies has left, are they? Hiç kurabiye kalmadı, değil mi?

İngilizce Yardımcı Fiil ile Tag Questions Kullanımı

Tag question oluştururken cümlenin olumlu ya da olumsuz olmasına dikkat ederken yardımci fiile de dikkat etmemiz gerekir ki aynı yapıyı kullanarak oluşturalım.

Bazı yardımcı fiillerle oluşturulmuş cümlelerde tag question örnekleri;

 • The students should have finished their homework until today, shouldn’t they? Öğrencler ödevlerini bugüne kadar bitirmeliydiler, değil mi?
 • He didn’t use to read that much, did he? Eskiden bu kadar fazla okumazdı, değil mi?
 • They must be in upstairs, mustn’t they? Yukarıda olmalılar, değil mi?
 • You mustn’t make any noise in the library, must you? Kütüphanede ses çıkarmamalısın, değil mi?
 • They must have been late, mustn’t they? Geç kalmış olmalılar, değil mi?
 • He had to go to that meeting, hadn’t he? O toplantıya gitmesi gerekiyordu, değil mi?
 • She would prefer running to walking, wouldn’t she? Koşmayı yürümeye tercih eder, değil mi?
 • You wouldn’t do that if you were in his shoes, would you? Onun yerinde olsan bunu yapmazdın, değil mi?
 • I could have chased the car that crashed into my car and escaped, couldn’t I? Arabama çarpıp kaçan arabayı yakalayabilirdim, değil mi?
 • I need new shoes, needn’t I? Yeni ayakkabıya ihtiyacım var, değil mi?

İngilizce Tag Questions Konu Anlatımı PDF Örneği

İngilizce tag questions konusunun kısaca anlatımı için pdf örneğini indirebilirsiniz;

İngilizce Tag Question (Pekiştirme) ve Cevapları Örnekleri

A  You haven’t slept well last night, have you? Dün gece çok iyi uyuyamadın, değil mi?

B   Yes, as I told you before I am having troubles with my sleep routine. Evet, daha önce de söylediğim gibi uyku düzenimde problemler yaşıyorum.

A   I made you pancakes yesterday, didn’t I? Dün sana pankek yapmıştım, değil mi?

B   Yes you did. Evet, yapmıştın.

A   Turn down your music, will you? Müziği kapatır mısın, lütfen?

B   Okay. Tamam.

** Yukarıda gördüğünüz örnekte oluşturulan tag question cümledeki yardımcı fiilden farklıdır. Bazı istisna durumlarda bu şekilde kullanılabilen question tag’lerin hiçbir kuralı yoktur, bu nedenle ezberlemek ya da sürekli görerek benimseme yoluyla öğrenilebilirler.

Buna benzer bir örnek ile daha kullanılan tag question’un anlamını pekiştirelim;

A   Let’s start the meeting, shall we? Toplantıyı başlatalım, değil mi?

B   Of course.  Tabiki.

Yukarıdaki örnekte kullanılan “shall we” question tag’i söylendikten sonra karşı taraftan bir cevap beklemeden harekete geçilir. Bu kalıbın burada kullanımındaki asıl anlamı “hadi” demenin daha kibar halidir.

A   He used to take me to luxury restaurants, didn’t he? Beni eskiden pahalı restorantlara yemeğe götürürdü, değil mi?

B   Yes, I remember three years ago he organized a romantic dinner at a luxury restaurant by the beach for you.  Evet, üç sene önce deniz kenarında pahalı bir restorantta senin için akşam yemeği organize ettiğini hatırlıyorum.

A   I locked the door before I got into my car, didn’t I? Arabama binmeden önce kapıyı kilitledim, değil mi?

B   I don’t remember, you should go and check it.  Hatırlamıyorum, gidip control etmelisin.

A   Ayşe is a hardworking student who gets good marks, isn’t she? Ayşe iyi notlar alan çalışkan bir öğrenci, değil mi?

 Yes, she is. Evet, öyle.

A   There was a big market in front of your apartment, wasn’t there? Apartmanının önünde büyük bir market vardı, değil mi?

B   Yes, there was. Evet, vardı.

A   He said that he had been working in this position since he graduated from the university, didn’t he? Üniversiteden mezun olduğundan beri bu pozisyonda çalışmış olduğunu söyledi, değil mi?

B   Yes, he has a lot of experience I think. Evet, bu pozisyonda çok fazla deneyimi olduğunu düşünüyorum.

A   I suppose she is better right now, isn’t she? Sanıyorum şu an daha iyi, değil mi?

B   Yes, she has been recovering since you left. Evet, sen gittiğinden beri iyileşmeye devam ediyor.

İngilizce Gramer ve Tag Questions Bağlantısı

Diğer İngilizce gramer konularını daha kapsamlı bir şekilde incelemek ve görmek isterseniz sitemizdeki diğer makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

One thought on “İngilizce Tag Questions Örnekleri (Pekiştirme Soruları)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI