En Çok Kullanılan İngilizce Olumlu Cümleler ve Konu Anlatımı

İngilizce olumlu cümle kurmak, İngilizce öğrenmek, anlamak ve konuşmak için yapılması gereken en temel eylemlerin başında gelmektedir. İngilizce olumlu cümleler, yalnızca günlük konuşma dilinde değil, iş hayatınızda da sıklıkla işinize yarayacaktır. Bu nedenle İngilizce bilmek isteyen herkes, olumlu İngilizce cümleler konusuna hakim olarak İngilizce öğrenmeyi sürdürmelidir.

İngilizce olumlu cümle kurmak, İngilizce öğrenmek, anlamak ve konuşmak için yapılması gereken en temel eylemlerin başında gelmektedir. İngilizce olumlu cümleler, yalnızca günlük konuşma dilinde değil, iş hayatınızda da sıklıkla işinize yarayacaktır. Bu nedenle İngilizce bilmek isteyen herkes, olumlu İngilizce cümleler konusuna hakim olarak İngilizce öğrenmeyi sürdürmelidir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bu içerikte, İngilizce olumlu cümleler konu anlatımı sunulacak; Simple Present Tense, Present Continuous Tense, Simple Past Tense ve Simple Present Tense ile kurulan olumlu cümle örneklerine yer verilecektir. Aynı zamanda İngilizce Türkçe olumlu cümleler ile ilgili örnekler de içerikte yer almaktadır.

İngilizce Olumlu Cümle Grammar Yapısı

İngilizce olumlu ve olumsuz cümleler ile ilgili olarak bilinmesi gereken ilk şey, cümle kurma kuralıdır. İçerikte genel olarak İngilizce olumlu cümle kurma kuralı bahsedileceğinden, sizlere anlatılmak istenen ilk şey cümle kurarken dikkat etmeniz gereken grammer yapısıdır. İngilizcede cümlelerin diziliş şeklini bildiğinizde olumlu olumsuz İngilizce cümleler kurmak son derece kolay olmaktadır.

İngilizce olumlu cümle kurmak, Türkçeye göre biraz daha farklı olarak bilinmektedir. İngilizcede de tıpkı Türkçede olduğu gibi cümlenin öznesi başa gelmektedir. Ancak İngilizce olumlu cümlelerde, cümlenin ana fiili yani yüklemi, öznenin hemen ardından gelmektedir. Oysa Türkçede bildiğiniz üzere, yüklem cümlenin sonunda bulunmaktadır. Yüklemin ardından gelen nesne ile İngilizce olumlu cümle kurulmaktadır.

Yani İngilizce olumlu cümle grammer yapısı: Özne +yüklem + nesne şeklinde ifade edilen SVO kuralı şeklindedir. Cümle kurarken yapmanız gereken ilk şey özneyi başa getirmek ardından yüklemi eklemektir. Ancak bazı durumlarda, İngilizce zamanlara göre olumlu cümleler değişkenlik göstermektedir. Eğer geçmiş zamanda bir cümle kurulacaksa fiilin ikinci hali, Present zamanlı bir cümle kurulacaksa da fiilin üçüncü hali kullanılmaktadır.

 • I get up at 6 o’clock.
  Ben, saat altıda kalkarım.
 • She went to the university.
  O, üniversiteye gitti.
 • He has painted the wall.
  O, duvarı boyadı.

Az önce verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere, İngilizce geniş zamanda olumlu cümle kurmak için özne, yüklem ve nesne dizilişi ilk cümledeki gibidir. İngilizce geçmiş zamanda cümle kurmak için ise, öznenin ardından fiilin ikinci hali kullanılmaktadır. Son verilen örnek ise İngilizce perfect tense için uygundur.

İngilizcede Zamanlara Göre Olumlu Cümle Yapısı ve Örnekleri

İçeriğin bu kısmında ise sizlere İngilizcede en çok kullanılan zamanlar arasında olan dört zaman ile ilgili kurulan İngilizce olumlu cümle örnekleri verilmiştir. Aşağıdaki cümle örneklerini inceleyerek konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 • Simple Present Tense
 • She plays the volleyball every Saturday.
  O, her cumartesi voleybol oynar.
 • They usually cook the pasta.
  Onlar, genellikle makarna pişirir.
 • Simple Past Tense
 • I was born in İzmir.
  İzmir’de doğdum.
 • My mother read his newspaper.
  Annem, gazetesini okudu.
 • Simple Future Tense
 • She will come here tomorrow.
  O, yarın buraya gelecek.
 • I will stay at home tonight.
  Ben bu gece evde kalacağım.
 • Present Continuous Tense
 • She is waiting the bus.
  O, otobüsü bekliyor.
 • He is studying English exam.
  O, İngilizce sınavına çalışıyor.

İngilizcede Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) ile Olumlu Cümleler

İngilizcede şimdiki zamandan bahsedilirken kullanılan kalıp, Present Continuous Tense olarak bilinmektedir. İngilizce şimdiki zaman olumlu cümle kurarken de yapılması gereken diğer olumlu cümlelerden farksızdır. İlk olarak cümlenin öznesi başa getirilmelidir. Daha sonra şimdiki zaman cümle kalıbına göre, özneye uygun olan am/is/are yardımcı fiillerinden biri kullanılmakta ve daha sonra cümlenin ana fiiline –ing eki getirilerek cümledeki şimdi zaman anlamı sağlanmalıdır. Aşağıda verilen cümle örneklerini inceleyiniz.  

 • It is raining.
  Yağmur yağıyor.
 • They isn’t running in the garden.
  Onlar, bahçede koşmuyor.
 • A: Is she swimming in the pool?
  A: O, havuzda yüzüyor mu?
  B: Yes, she is swimming in the pool. / Yes, she is. / No, she isn’t swimming in the pool. / No, she isn’t.
  B: Evet, o havuzda yüzüyor. / Evet, yüzüyor. / Hayır, o havuzda yüzmüyor.  / Hayır, yüzmüyor.
 • She is writing a poem.
  O, bir şiir yazıyor.
 • She isn’t eating an apple.
  O, bir elma yemiyor.
 • We are drinking tea.
  Biz, çay içiyoruz.
 • He isn’t going to the course.
  O, kursa gitmiyor.
 • A: Is her uncle playing a game?
  A: Onun dayısı oyun mu oynuyor?
  B: Yes, he is playing a game. / Yes, he is. / No, he isn’t playing a game. / No, he isn’t playing a game.
  B: Evet, o oyun oynuyor. / Evet, oynuyor. / Hayır, o oyun oynamıyor. / Hayır, o oynamıyor.

İngilizcede Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) ile Olumlu Cümleler

İngilizce olumlu ve olumsuz cümleler ile ilgili olarak bilinmesi gereken ilk şeyin, cümle kurma kuralı olduğundan bahsedilmiştir. İngilizce olumlu cümle kurarken bilinmesi gereken Özne + yüklem + nesne şeklinde ifade edilen SVO kuralının İngilizce geçmiş zamanda oluşturulması ise fiilin 2. haliyle mümkün olmaktadır. Cümle kurarken özneyi başa getirilmesinin ardından, yüklemin geçmiş zamana uygun şeklini kullanarak İngilizce geçmiş zaman olumlu cümle oluşturulmaktadır.  

İngilizce geçmiş zaman olumlu cümle örnekleri kurulurken bilinmesi gereken en temel ayrıntı fiiller ve onların halleridir. İngilizce geçmiş zaman olumlu cümlelerde kullanılan fiillerin 2. halleri genel olarak iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Bunlar düzenli ve düzensiz fiiller şeklindedir. Düzenli fiillerde fiil sonunda –ed eki getirilmekte ve yüklem geçmiş zamana uyarlanmaktadır. Bu tip fiilleri öğrenmek nispeten daha kolaydır. Ancak düzensiz fiillerde, fiil yalın halinden biraz daha farklı bir şekilde yazılmaktadır. Aşağıda sizler için hazırlanmış İngilizce geçmiş zaman olumlu, olumsuz ve soru cümleleri örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • I met my husband in 2014.
  2014 yılında kocamla tanıştım.
 • She didn’t buy it because the skirt is so expensive.
  Etek çok pahalı olduğu için onu satın almadı.
 • A: Did she come to the meeting?
  A: O, toplantıya geldi mi?
  B: Yes, she did./ Yes, she come to the meeting. / No, she didn’t. / No, she didn’t come to the meeting.
  B: Evet, geldi./ Evet, o toplantıya geldi.  / Hayır, gelmedi. / Hayır, o, toplantıya gelmedi.
 • We went to Bodrum for our holidays.
  Tatil için Bodrum’a gittik.
 • He wasn’t at home last night.
  O, dün gece evde değildi.
 • A:Were you 23 years old when you graduated the university?
  A: Üniversiteden mezun olduğunda 23 yaşında mıydın?
  B: Yes, I was. / No, I wasn’t.
  B: Evet, öyleydim. / Hayır, öyle değildim.
 • We went to the camp with my friend last day.
  Arkadaşımla önceki gün kampa gittik.
 • Two boys played volleyball in the garden.
  İki çocuk, bahçede voleybol oynadı.

İngilizcede Gelecek Zaman (Simple Future Tense) ile Olumlu Cümleler

İngilizce olumlu cümle kurarken bilmemiz gereken temel kuralın, SVO kuralı olduğundan daha önce de bahsedilmiştir. Özne, yüklem ve nesne sıralamasının esas olduğu bu kurala bağlı kalınarak İngilizce gelecek zaman olumlu cümleler kurulmaktadır. İngilizce gelecek zamanda kullanılan iki önemli kalıp ise ‘’will’ ve ‘’be going to’’ dur. Burada olumlu cümle kurulmak istendiğinde yani İngilizce Simple Future Tense’de ilk önce özne, ardından ‘’will’’ ya da ‘’be going to’’ sonrasında fiil ve nesne kullanmanız gerekmektedir.

Will, Simple Future Tense de kullanılan ve geleceği ifade eden ifadelerdendir. Gelecekte yapmayı planladığınız tüm konuları, Simple Future Tense ile anlatabilirsiniz. Bu tense, iki temel kavram kullanılarak ifade edilir. Bunların ilki ‘’will’’, ikincisi ise ‘’be going to’’ dur. Şimdi her iki cümle ile kurulan İngilizce olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini inceleyelim.

 • I will see him.
  Ben onu göreceğim.
 • I won’t wear this skirt.
  Ben bu eteği giymeyeceğim.
 • A: Are they going to help to their grandmother?
  A: Onlar büyükannelerine yardım edecekler mi?
  B: Yes, they are going to help their grandmother. / Yes, they are. / No, they aren’t going to help their grandmother. / No, they aren’t.
  B: Evet, onlar büyükannelerine yardım edecekler. / Evet, edecekler. / Hayır, onlar annelerine yardım etmeyecekler. / Hayır, etmeyecekler.
 • I will go to Antalya next month.
  Ben gelecek ay Antalya’ya gideceğim.
 • My mother isn’t going to go shopping.
  Annem alışverişe gitmeyecek.
 • A: Will you sign up in Zoom?
  A: Sen Zoom’a kayıt olacak mısın?
  B: Yes, I will. / No, I won’t.
  B: Evet, olacağım. Hayır olmayacağım.
 • I am going to stay youth hostel.
  Ben, yurtta kalacağım.
 • He isn’t going to eat the meal.
  O, yemek yemeyecek.
 • She is going to spend the weekend with his aunt.
  O, hafta sonunu teyzesi ile geçirecek.
 • He is going to come after 9 o’clock.
  O saat 9’dan sonra gelecek.
 • He will not go to school on this week.
  O, bu hafta okula gitmeyecek.
 • She isn’t going to give you a present.
  O, sana hediye vermeyecek.
 • A: Will your son quit eating hamburger?
  A: Oğlun hamburger yemeyi bırakacak mı?
  B: Yes, he will quit eating hamburger. / Yes, he will. / No, he won’t quit eating hamburger. / No, he won’t.
  B: Evet, o hamburger yemeyi bırakacak. / Evet, bırakacak. / Hayır, o hamburger yemeyi bırakmayacak. / Hayır, bırakmayacak.

İngilizcede Geniş Zaman (Simple Present Tense) ile Olumlu Cümleler

İngilizce geniş zaman, bu dilde en fazla kullanılan zaman kavramlarından biridir. Herkesin İngilizce öğrenirken kullandığı ilk zaman olan Simple Present Tense, İngilizcede bir rutin halinde yapılan ya da yapılmayan şeyleri ifade ederken kullanılmaktadır. İngilizce geniş zaman olumlu cümle için, ilk olarak cümlenin öznesi getirilmeli ve daha sonra yüklem ile nesne eklenerek cümle sonlandırılmalıdır.

Ancak burada bilinmesi gereken ufak bir nüans mevcuttur. Eğer cümlenin öznesi he/she/it öznesi ise İngilizce olumlu cümlelerde fiil –s ya da yazılışına uygun olarak –es eki almak mecburiyetindedir. Aşağıda geniş zaman olumlu cümleler İngilizce örneklerini inceleyebilirsiniz.

 • She runs every morning.
  O, her sabah koşar.
 • They don’t sit under the tree.
  Onlar ağacın altında oturmazlar.
 • A: Do you like going to school weekdays?
  A: Hafta içleri okula gitmeyi sever misin?
  B: Yes, I like going to school weekdays. / Yes, I like. / No, I don’t like going to school weekdays. / No, I don’t.
  B: Evet, hafta içleri okula gitmeyi severim. / Evet, severim. / Hayır, hafta içleri okula gitmeyi sevmem. / Hayır, sevmem.
 • My father works in a factory.
  Babam bir fabrikada çalışır.
 • Hasan doesn’t read novels every night.
  Hasan her gece roman okumaz.
 • I usually play football.  
  Ben genellikle futbol oynarım.
 • A: Does she study hard?
  A: O, çok çalışır mı?
  B: Yes, she does. / Yes, she studies hard. / No, she doesn’t. / No, she doesn’t study hard.
  B: Evet, o yapar. / Hayır, o çok çalışır. / Hayır, yapmaz. / Hayır, o çok çalışmaz.
 • I brush my teeth twice a day.
  Ben dişlerimi günde iki kez fırçalarım.

İngilizce Olumlu Cümle Nasıl Soruya Çevrilir?

İngilizcede olumlu cümleyi soruya çevirmek için o soruyla kurulan yardımcı fiili başa getirmek ve ardından özne + yüklem + nesneyi eklemek yeterlidir. Örneğin İngilizce geniş zaman olumlu cümleyi soru haline getirmek için bu cümledeki yardımcı fiil olan do / does getirilmelidir. İngilizce geçmiş zaman olumlu cümlesinde ise bu durum was / were veya did şeklinde olmaktadır.

İngilizce gelecek zamanda kurulan olumlu cümleleri soru cümlesi yapmanın yolu ise: will ya da am/is/ are yardımcı fiillerini başa getirmekten geçmektedir. Aşağıda verilen cümle örneklerini inceleyiniz.

 • I love you.
  Seni seviyorum.
 • Do you love me?
  Beni seviyor musun?
 • She is reading a magazine.
  O, bir dergi okuyor.
 • Is she reading a magazine?
  O, bir dergi mi okuyor?
 • He will go to the hospital.
  O, hastaneye gidecek.
 • Will he go to the hospital?
  O, hastaneye mi gidecek?

Karışık İngilizce 10 Olumlu Cümle

 • He is listening the music.
  O, müzik dinliyor.
 • They are travelling the Anatolia.
  Onlar, Anadolu’da seyahat ediyor.
 • We aren’t going to the library.
  Biz, kütüphaneye gitmiyoruz.
 • I like English lessons.
  İngilizce derslerini severim.
 • She hates the bean.
  O, bezelyeden nefret eder.
 • I don’t like you.
  Seni sevmiyorum.
 • She will go to the abroad.
  O, yurtdışına gidecek.
 • I am not going to invite the party.
  Partiye çağırmayacağım.
 • The bus took off at half past 2pm.
  Otobüs iki buçukta kalktı.
 • Sinem didn’t believe me.
  Sinem bana inanmadı.

İngilizcede Olumlu ve Olumsuz Cümlelerin Grammar Farkları

İngilizcede olumlu veya olumsuz cümlelerin dilbilgisi farkları aslında pek de fazla değildir. İngilizce olumlu cümle ya da İngilizce olumsuz cümle kurulurken uyulması gereken esas kavram SVO yani özne + yüklem + nesne kuralıdır. İngilizce olumlu cümlelerde genel olarak bu kurala bağlı kalınmakta ve fiiller zamana göre farklı şekillere bürünebilmektedir.

Ancak İngilizce olumsuz cümlede ise fiil genellikle yalın haliyle kullanılmakta ancak özneden sonra da yüklemden hemen önce, cümlenin İngilizce olumsuz olduğunu belirten belli ekler getirilmelidir. Bu ekler, özneye uygun olarak getirilen yardımcı fiiller ve buna ek olarak ‘’not’’ eki şeklindedir. Aşağıdaki cümle örneğini inceleyiniz.

 • He goes to the gym every day.
  O, her gün spor salonuna gider.
 • He doesn’t go to the gym every day.
  O, her gün spor salonuna gitmez.

Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere, özneden sonra ona uygun olarak getirilen bir yardımcı fiil ve İngilizcedeki olumsuzluk eki olan ‘’not’’ ile cümle İngilizce olumsuz cümle haline getirilmekte ve cümlenin anlamı da buna bağlı olarak değişmektedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI