İngilizce As If ve As Though Kullanımı

As If ve As Though günlük konuşma İngilizcesinde yaygınlıkla kullanılan, Türkçeye çevrildiğinde cümleye "sanki" anlamı katan bir yapıdır.Kültleşmiş bir sözlük haline gelen ve anlamını bilmediğimiz kullanımlar, kelimeler için rahatlıkla başvurabileceğimiz bir sözlük olan Cambridge Dictionary "As If/As Though" kullanımının anlamını tam olarak " in a way that seems to show something" olarak vermiştir. Bu anlamı Türkçeye çevirdiğimizde "bir şeyi belirtiyormuş gibi olan" anlamını elde ederiz, yani konunun başında da belirttiğimiz gibi bu yapıyı Türkçede "sanki" olarak kullanırız.

As If ve As Though günlük konuşma İngilizcesinde yaygınlıkla kullanılan, Türkçeye çevrildiğinde cümleye “sanki” anlamı katan bir yapıdır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Kültleşmiş bir sözlük haline gelen ve anlamını bilmediğimiz kullanımlar, kelimeler için rahatlıkla başvurabileceğimiz bir sözlük olan Cambridge Dictionary “As If/As Though” kullanımının anlamını tam olarak ” in a way that seems to show something” olarak vermiştir. Bu anlamı Türkçeye çevirdiğimizde “bir şeyi belirtiyormuş gibi olan” anlamını elde ederiz, yani konunun başında da belirttiğimiz gibi bu yapıyı Türkçede “sanki” olarak kullanırız.

As If kullandığımız cümlelerde durum gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş olabilir, belirtilen durumlar ihtimal dahilindedir.

 • They were talking as if/as though they have been arguing. (Sanki tartışıyorlarmış gibi konuşuyorlar)

Bir başka örnek ise durumun size öyle görünmesi, fakat bunun hayali olmasıdır. Yani gerçekleşmeyecek anlamı da vardır.

 • She looks as if/as though she was going to faint. (O sanki bayılacakmış gibi görünüyor)

Gördüğünüz cümlelerde as if ve as though yapısını birbirleri yerine kullanabilmekteyiz. Fakat eğer dikkat ederseniz günlük konuşmada daha çok as if dendiğini görürsünüz.

İngilizce As If Ne Demektir?

As If kalıbın İngilizcede hayali ya da ihtimal belirten durumları vermek için kullanırız. Türkçede “-mış gibi”, “sanki”, “güya”, “tut ki” tarzında kalıpları kullanarak bu anlamı karşılayabiliriz.

Cümlede verilen hayali ya da ihtimal belirten durumu verecek ayrımı kullanılan zaman ile anlayabiliriz. Hayali bir durumdan söz ederken “as if” kalıbının ardından if clause type 1 ya da if clause type 3 kullanılır.

Bu da demek oluyor ki geçmiş zaman kullanıldığında ifadenin gerçek olmadığını, hayali bir durum söz konusu olduğunu ve bize o şekilde göründüğünü belirtmiş oluruz.

 • He looks as if he is going to shout. (Bağıracak gibi görünüyor) İHTİMAL BELİRTİR.
 • He looks as if he was going to shout. (Bağıracakmış gibi görünüyor.) GERÇEKLEŞMEYECEK.
 • He looks at me as if he had seen me before. (Bana beni daha önce görmüş gibi bakıyor.) AMA GÖRMEDİ.
 • She acts as if she has a daughter. (Bir kızı varmış gibi görünüyor.) İHTİMAL BELİRTİR.
 • She acts as if she had a daughter. (Bir kızı varmış gibi davranıyor.) AMA YOK.

Yukarıdaki örneklerden de anlayabileceğiniz üzere cümlede kullandığınız zaman durumunun gerçek olup olmadığını belirtir.

As If kalıbı aslında bir durumun, birinin ya da bir şeyin sizin tarafınızdan nasıl görüldüğü, anlaşıldığı ya da hissedildiğini belirtmek için kullanılır.

 • It sounds as if nobody is livin here. (Burada kimse yaşamıyormuş gibi görünüyor.)
 • It smells as if you cooked something. (Bir şeyler pişirmişsin gibi kokuyor.)

Unutmamamız gereken bir nokta ise bu cümlelerde genellikle “was” yerine “were” kullanılr. Ancak “was” kullanımını günlük konuşma dilinde yaygın bir şekilde görebilirsiniz.

AS If kalıbı günlük İngilizcede de çok yaygın bir şekilde kullanıldığı için bu kalıbın kullanımını benimsemeniz de İngilizcenizi geliştirmeniz açısından önemlidir.

İngilizce As If/As Though ile İlgili Cümleler

Aşağıda vereceğimiz as if örnek cümleleri ile bu konuyu pekiştirerek, cümlede verilen anlamın zamana göre değiştiğini de daha iyi anlayarak kendinizi geliştirebilirsiniz.

 • My father looks at me as if/as though I did something wrong. (Babam bana sanki yanlış bir şey yapmışım gibi bakıyor.)
 • Although she told me that she hasn’t watched the film, my friend is watching it as if/as though she had seen it. (Bana filmi izlememiş olduğunu söylemesine rağmen filmi sanki daha önce görmüş gibi izliyor.)
 • My face blushes as if/as though a tomato sauce had been spread on it when I get shy around people. (İnsanların arasında utandığımda suratım sanki domates sosu sıçramış gibi kızarır.)
 • Her face looks as if/as though she is younger than 35. (Yüzü sanki 35 yaşından daha gençmiş gibi görünüyor.)
 • He acted as if/as though he had saved the company, but he is the one doing nothing while we were trying to survive from bankruptcy. (Şirketi o kurtarmış gibi davranıyordu fakat biz batmaktan kurtulmaya çalışırken hiçbirşey yapmayan kendisiydi.)
 • The room smells as if/as though there had been a flower garden. (Oda sanki burada bir çiçek bahçesi varmış gibi kokuyor.)
 • It feels as if/as though you are not getting what you want whatever you do in this unjust world. (Bu adaletsiz dünyada ne yaparsan yap istediğini alamıyormuşsun gibi geliyor.)
 • Your skin looks as if/as though you are eating a lot of junk food nowadays. (Yüzün bügünlerde çok fazla abur cubur yiyorsun gibi görünüyor.)
 • The new manager at the meeting talks as if/as though he was the head of the company. (Toplantıdaki yeni müdür bu şirketin sahibiymiş gibi konuşuyor.)
 • The rope looks as if/as though it is going to break off. (İp kopacakmış gibi görünüyor.)

As If ile İngilizce Kalıplar

As if kalıbı aslında bir conjunction (bağlaç) olarak kullanılır ve daha önce de bahsettiğimiz gibi cümleye “sanki” anlamı katar. Genellikle günlük İngilizce kullanımında da kalıplaşmış olarak kullanılan birkaç yapı vardır. Bunlar; “It looks as if…”, “It seems as if…” ya da ” It feels as if…” olarak karşımıza çıkar.

 • It looks as if someone ate my dinner that I left in the fridge. (Öyle görünüyor ki biri benim dolapt bıraktığım akşam yemeğimi yemiş.)
 • It seems as if we are going in the wrong path. (Yanlış yolda yürüyormuşuz gibi görünüyor.)
 • It feels as if the room is cold enough to freeze anything since nobody is speaking with each other. (Kimse birbiriyle konuşmadığı için oda soğuktan her şeyi dondurbilirmiş gibi hissettiriyor.)

As Though ile İngilizce Cümle Kalıpları

As though yapısı da As if ile aynı şekilde kullanıldığı için yukarıda verdiğimiz kalıplar bunun için de geçerlidir.

 • It looked as though someone had been living in here. (Burada biri yaşıyormuş gibi görünüyor.)
 • It seems as though you find your way of living. (Yaşamak için yönünü bulmuşsun gibi görünüyor.)
 • It feels as though you haven’t give your attention enough. (İlgini yeterince vermiyormuşsun gibi hissettiriyor.)

İngilizcede As If Benzeri Diğer Kalıplar

As if ve In case yapılarını If Clauses konusu içinde bulabilirsiniz ve bu iki yapının birbirine benzerliği ikisinde de if clause kurallarının kullanılmasıdır.

If Clause type’larını öğrenmek için genişçe If Clauses konusuna göz atabilirsiniz, biz burada as if kullanırken bunun nasıl olduğuna bakalım;

Eğer ana cümlede geçmiş zaman kullanılmış ise diğer tarafta da geçmiş zaman kullanılır.

 • It seemed to me as if you hadn’t been listening me. (Bana beni dinlemiyormuşsun gibi gelmişti.)

In case yapısına geldiğimizde ise cümlede “…halinde” ya da “…durumunda” anlamında kullanılır. Aslında anlam açısından as if ile bir benzerlikleri yoktur fakat as if yapısında kullandığımız gibi ayni şekilde ana cümledeki zaman ne ise diğer tarafın zamanını da ona göre yaparız ve bu da bize if clauses kullanımını gösterir.

 • I got his phone number in case I needed him. (Ona ihtiyacım olur diye numarasını aldım.)
 • I took my umbrella in case it rained. (Yağmur yağar diye şemsiyemi aldım.)

Gördüğünüz gibi cümlenin iki tarafında da simple past tense kullandık. Fakat unutmayın ki bu yapıyı sadece simple past tense ile kullanmak zorunda değilsiniz. In case yapısı present tense, past tense’ler ya da should ile bir tedbir durumunu belirtmek için kullanılır.

In case of da buna çok benzeyen bir diğer kalıptır ve kendinden sonra gerund ya da isim (noun) alır.

 • You should get cameras around the house in case of robbery. (Herhangi bir soygun durumu için evin çevresine kamera almalısın.)
 • Fasten your seatbelt in case of an emergency. (Acil durumda kemerinizi bağlayınız.)

Anlam olarak as if kalıbına benzeyen ve o şekilde kullanılan bir diğer kalıp ise “like”tır. Cümlede “as if” yerine “like” kullandığımızdaki benzerliği siz de görebilirsiniz;

 • It looks as if it is going to rain.
 • It looks like it is going to rain.

Bu iki cümlede de anlam aynıdır; “Yağmur yağacak gibi görünüyor”

Adında As If olan İngilizce Şarkılar ve Diziler

As if kalıbı çok geniş kapsamda karşımıza çıkan bir yapıdır. Aynı zamanda şiirsel bir sözcük olduğu için ve cümleye daha sofistike bir anlam kattığı için dizilerde, filmlerde, şarkı sözlerinde de çok sık karşılaşırız.

“As if” yapısını Clueless (1995) filminde Cher karakterinin “ne cüret!” anlamında kullandığını da görebilirsiniz. Biraz önce anlattıklarımızla bir alası olamayan bir anlam değil mi? Evet İngilizce garip bir dil, fakat bu kalıpları duydukça kulağınıza yer edecek ve ne anlama geldiğini rahatlıkla anlayacaksınız.

Cher karakterinin bu yapıyı kullandığı sahneye bakabilirsiniz.

Günümüzde “as if” kullanımı “like” sözcüğünün kullanımıyla aynı anlama gelmiştir, ve çok yaygın kullanılmaktadır. Bu yapıyla kalıplaşmış bir deyim haline gelen cümleye bakalım;

 • As if I care
 • Like I care

bu iki cümlenin de anlamı aynıdır; “Sanki umrumda”

Adında “as if” geçen İngilizce dizilere bakalım;

2001 İngiltere yapımı “As If” böylece bir kalıp olarak dizi adı halinde kullanılmıştır. Dizinin adı Türkçeye “Sanki” olarak çevrilmiştir, İngilterede bir grup gencin hayatını konu alan komedi-drama dizisidir.

Adında “as if” geçen İngilizce şarkılara bakalım;

 • As If It’s Your Last- Blackpink (2019)
 • As If- Blaque (2000)
 • As If- Sara Evans (2007)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

2 thoughts on “İngilizce As If ve As Though Kullanımı

 1. Çok detaylı ve bol örnekli bir anlatım olmuş, emeği geçenlere çok teşekkür ederim….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI