İngilizce In Case Kullanımı ve Cümle Örnekleri

İngilizcede in case kullanımı oldukça yaygın olarak bilinmektedir. Türkçede ‘’in case’’ kalıbı; ‘’takdirde, durumunda, halinde, … diye’’ şeklinde kullanılmaktadır. İngilizce gramer kuralları arasında sıklıkla kullanılan ‘’in case’’ olasılığa dayalı bir koşulun bildirilmesi amacıyla dile getirilmektedir.

İngilizcede in case kullanımı oldukça yaygın olarak bilinmektedir. Türkçede ‘’in case’’ kalıbı; ‘’takdirde, durumunda, halinde, … diye’’ şeklinde kullanılmaktadır. İngilizce gramer kuralları arasında sıklıkla kullanılan ‘’in case’’ olasılığa dayalı bir koşulun bildirilmesi amacıyla dile getirilmektedir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

İngilizce cümlelerde in case kullanımı; present tense(geniş zaman) , past tense(geçmiş zaman) ve diğer zaman kipleri ile ya da should yardımcı fiili ile bir araya getirilmektedir. ‘’In case’’ bazen ‘’in case of’’ olarak da kullanılmakta olup; ‘‘ne olur ne olmaz, her ihtimale, duruma, olasılığa karşı’’ anlamlarına gelmektedir. Her iki kalıp da İngilizce cümlelerdeki yan cümleciklerin başında bulunmaktadır.

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında in case ve in case of kullanımından bahsedilecek, in case ile ilgili cümlelere yer verilecektir.

İngilizcede In Case Ne Demektir?

İngilizcede in case anlamı; ‘’ durumunda, halinde’’ demektir ve bir olasılığa dayalı koşul eyleminin karşı tarafa aktarılması gereken durum ve olaylarda kullanılmaktadır. 

In case konu anlatımını bilmek, doğru bir İngilizce konuşmak ve konuşulanları etkili bir biçimde anlamak için gereklidir. Çünkü bununla kurulan cümle bir koşul cümlesi olduğundan; gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin ifadesi ‘’in case’’ ile ifade edilmelidir.

İngilizcede In Case ve In Case Of Aynı mıdır?

In case ve in case of kullanımları anlam olarak aynı anlamlara sahip olup; bir durumun olasılığına atıf yapmakta ve ‘‘ne olur ne olmaz, her ihtimale, duruma, olasılığa karşı’’ anlamlarına gelmektedir. Ancak her ne kadar iki kalıp da aynı anlamlarda olsalar da birtakım kullanım farklığı mevcuttur.

Bu iki kalıp arasındaki fark, kullanımlarından sonra isim ya da cümle gelmesiyle ilgilidir. In case of ile ilgili cümleler kurulurken devamında isim ve Ving(gerund) getirilmesi gerekirken; in case getirildiğinde ise ardından tam bir cümle gelmelidir. Aşağıdaki cümle örneklerini inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilmeniz mümkündür.

I must get the suitcase in case of holiday.
Tatil durumunda çanta almalıyım.

Call an ambulance in case of an emergency.
Acil bir durumda ambulans çağırın.

We should study in case of failure.
Başarısızlık durumunda çalışmalıyız.

Some students carry a lot of pencils in case they need them.
Bazı öğrenciler ihtiyaçları olur diye bir sürü kalem taşırlar.

In case I forget later, here are the keys to the garage.
Daha sonra unutursam diye, garajın anahtarları bunlar.

Her mother always gives her some money in case she can need it.
İhtiyacı olursa diye annesi her zaman ona biraz para verir.

İngilizcede In Case Bağlacı ile En Çok Kullanılan Kalıplar

In case İngilizce gramer kuralları arasında cümle içinde en çok kullanılanlardan biridir. Aşağıda verilen yapılar; İngilizcede in case ile kullanılan bazı kalıplardan olup bunlar; ‘’ in case of emergency, just in case, in case you didn’t know, in case I don’t see, good afternoon, in case of love at first sight, in case of fire, best way to act in case of a base spill, in case you missed it, in case of any disputes ve in case of an earthquake’’ şeklindedir.

1- In Case of Emergency

İngilizcede in case of emergency kalıbı, acil olarak yapılması gerekenleri anlatırken ve bu durumların olası ifadelerinin verildiği durumlarında, acil bir durumda anlamında kullanılır.

Bir yolculuk yaparken yaşanabilecek aksiliklerde uygulanması gerekenleri ifade eden in case of emergency; trende, gemide, yangınlarda ya da uçak yolculuğu yaparken sıkça dile getirilmektedir.

What to do in case of an emergency?
Acil bir durumda ne yapılmalı?

Break the glass in case of emergency.
Acil durumlarda camı kırınız.

Be calm in case of emergency.
Acil durumlarda sakin olun.

2- Just in Case

İngilizcede just in case kalıbı, ‘’her ihtimale karşın, ne olur ne olmaz, acil bir şeyler olursa’’ gibi anlamlara gelmekte ve tedbir amaçlı kullanılmaktadır.  

I looked around for a weapon just in case.
Her ihtimale karşı bir silah için etrafına bakındım.

Get hold of the rail just in case.
Her ihtimale karşı rayı tutun.

Take your passports with you, just in case.
Her ihtimale karşı pasaportlarınızı yanınızda götürün.

3- In Case You Didn’t Know

İngilizcede yaygın olarak kullanılan in case cümlelerinden biri de in case you didn’t know olup; eğer bilmiyorsan gibi bir anlama gelmektedir.

In case you didn’t know, there is an exam tomorrow.
Eğer bilmiyorsan, yarın sınav var.

In case you don’t know, the boss will be out of town for a month.
Eğer bilmiyorsan patron bir ay şehir dışında olacak.

In case you don’t know, the boss will be out of town for a month.
Eğer bilmiyorsan sıkıntı çekersin.

4- In Case I Don’t See, Good Afternoon

İngilizcede in case I don’t see, good afternoon kalıbı; olur ya belki sizi göremezsem; iyi günler anlamına gelmektedir.

Bu cümle, Jim Carrey’in oynadığı ve dünyaca ünlü bir film olan The Truman Show’da geçen bir replik olarak da bilinmektedir.

In case I don’t see you good afternoon good evening and good night.
Olur ya belki sizi göremezsem; iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler.

I will work all day tomorrow. In case I don’t see you good afternoon.
Yarın tüm gün çalışacağım. Olur ya belki sizi göremezsem, iyi günler.

He said to me if I was going out, in case I don’t see you good afternoon.
Bana dışarı çıkarken olur ya belki sizi göremezsem, iyi günler dedi. 

5- In Case of Love At First Sight

İngilizcede in case of love at first sight kalıbı; ilk görüşte aşk durumunda gibi bir anlama gelmektedir. Bu cümle kalıbı yurt dışında yaygın olarak kullanılmakta ve çeşitli reklam kampanyalarında da kendine yer bulmaktadır.

In case of love at first sight, break glass.
İlk görüşte aşk durumunda camı kırın.

Be careful in case of love at first sight.
İlk görüşte aşk halinde dikkatli olun.

Suppress your feelings in case love at first sight.
İlk görüşte aşk halinde duygularınızı bastırın.

6- In Case Of Fire

İngilizcede in case of fire kalıbı; yangın durumunda, yangın halinde anlamındadır. Yangın durumlarında yapılması gerekenleri ifade ederken cümle içinde kullanılmaktadır.

Do not panic in case of fire.
Yangın durumunda panik yapmayın.

In case of fire, rescue the elderly and children first.
Yangın halinde önce yaşlıları ve çocukları kurtarın.

Use fire extinguisher in case of fire.
Yangın halinde yangın söndürme tüpünü kullanın.

7- Best Way to Act in Case of a Base Spill

İngilizcede base way to act in case of base spill kalıbı; temel düşme/ yaralanma anlarında yapılması gerekenler şeklinde bir anlama gelmekte olup; cümlenin ardından birtakım talimatlar verilmektedir.

Best way to act in case of a base spill, the emergency number must be dialed.
Temel yaralanma durumlarında, acil durum numarası aranmalıdır.

Best way to act in case of a base spill, look at the first aid kit.
Temel yaralanma durumlarında, ilk yardım çantasına bakılmalıdır.

Best way to act in case of a base spill, should be calm.
Temel yaralanma durumlarında, sakin olunmalıdır.

8- In Case You Missed It

İngilizcede in case you missed it kalıbı; belki kaçırmışsın diye anlamına gelmektedir. Yaşanan bir olay sonucunda atlanılan bir olay hakkında karşı tarafa bilgi vermek, doğru şekilde meseleyi öğrenmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

In case you missed it, I brought my notebook.
Belki kaçırmışsındır diye, not defterimi getirdim.

In case you missed it, I checked the flight tickets.
Belki kaçırmışsındır diye, uçak biletlerini kontrol ettim.

In case you missed it, I made an appointment again.
Belki kaçırmışsındır diye, yeniden randevu aldım.

9- In Case of Any Disputes

İngilizcede in case of any disputes kalıbı; herhangi bir anlaşmazlık durumunda anlamındadır. Günlük hayatın her alanında rahatlıkla kullanılmaktadır.

In case of any disputes, they should go to court.
Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, polisi arasınlar.

In case of any disputes, they should call the police.
Herhangi bir anlaşmazlık durumunda mahkemeye gitmeliler.


In case of any disputes, she should be calm.
Herhangi bir anlaşmazlık durumunda onun sakin olması gereklidir.

10- In Case of an Earthquake

İngilizcede in case of an earthquake kalıbı, deprem anında anlamında gelmektedir. Deprem anında yapılması gerekenler, uyulması şart olan kuralların ifade edilmesinde kullanılmaktadır.

In case of an earthquake, you should be calm.
Deprem anında sakin olmalısın.

In case of an earthquake, you have to protect yourself.
Deprem anında kendini korumalısın.

In case of an earthquake, you shouldn’t go to the stairs.
Deprem anında merdivenlere gitmemelisin.

So That ve In Case Farkı Nedir?

İngilizcede so that ve in case kullanımları yaygındır ancak her iki kalıp arasındaki farklar zaman zaman karıştırıcı olabilmektedir.  Aşağıda so that in case konu anlatımını inceleyerek konuyu öğrenebilirsiniz.

İngilizcede so that kullanımı, kendisinden sonra gelen cümlenin, temel cümlede yapılan eylemin amacını belirtirken ifade edilen bir belirteçtir. So that de kendinden sonra gelen cümle daima bir amaç belirmektedir. So that anlamı;  “olsun diye, olması için” şeklindedir.

He opened the window so that the wind could come in.
Rüzgar içeri girebilsin diye pencereyi açtı.

I’m studying English every day so that my english can improve.
İngilizcem gelişsin diye her gün İngilizce çalışıyorum.

Genel olarak İngilizce in case kalıbı; kendisinden sonra gelen cümlenin, temel cümlede yapılan eylemin sebebini karşı tarafa ifade etmektedir.  ‘in case’ bir çeşit önlem ifade eden bir belirteç olarak kullanılmaktadır.

I will wear my coat me in case it snows.
Karın yağma ihtimaline karşın montumu giyeceğim.

I will close the window in case the rain could come in.
Yağmurun içeri girme ihtimaline karşın pencereyi kapatacağım.

In Case Kullanımı (Usage) İle Örnek Cümleler

In case, İngilizcede her alanda kullanılmaktadır. In case cümlelere, bir ihtimale karşılık yapılması gerekenleri anlatmakta; ‘’olduğu durumda, takdirde’’ gibi çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Aşağıda in case ile ilgili cümle örneklerini inceleyiniz.

I will not go to my office by my car in case it snows.
Kar yağması ihtimaline karşı arabamla ofisime gitmeyeceğim.

My mother put a cake in my handbag in case I was hungry.
Annem acıkırsam diye çantama kek koydu.

Her father always gives her some money in case she can need it.
Babası, ihtiyacı olma ihtimaline karşı ona her zaman biraz para verir.

Take your hat in case it is sunny.
Güneşli olması ihtimaline karşın şapkanızı alın.

I put the keys here in case I forget.
Unutursam diye anahtarları buraya koyuyorum.

Take an umbrella in case it rains.
Yağmur yağması ihtimaline karşı bir şemsiye alın.

The teacher wrote down the student’s homework on a piece of paper in case he should forget his homework.
Öğretmen, ödevini unutması durumunda öğrencinin ev ödevini bir kağıda not etti.

Take an extra singlet, just in case.
Her ihtimale karşı fazladan bir atlet alın.

It might sunny today so you should take your hat just in case.
Bugün hava güneşli olabilir, bu yüzden her ihtimale karşı şapkanı almalısın.

He don’t think he will need any money. However, he will bring some money just in case.
Paraya ihtiyacı olacağını düşünmüyor. Ancak, her ihtimale karşı biraz para getirecek.

Adında In Case Geçen İngilizce Şarkılar ve Diziler

In case, İngilizcede her alanda kullanılan bir kalıptır. Bunların başında İngilizce şarkılar ve diziler de gelmektedir.

Adında, “”As If”” geçen İngilizce Şarkılar listesi aşağıda verilmiştir.

 • Blackpink – As if its your last
 • Blaque – As If
 • Clueless – “Ugh! As if!”
 • As If We Never Said Goodbye – Royal Albert Hall
 • Eric Bogle – As If He Knows
 • Chris Cohen – As If Apart
 • Neil Diamond – As If
 • Act As If – Know Your Name

Aynı zamanda İngilizce dizilerde de as if kalıbı ve in case kalıpları sıklıkla kullanılmakta olup; as if isimli bir dizi de mevcuttur.

İngilizce In Case Kullanımı Egzersizi

Aşağıda in case ile ilgili egzersizleri inceleyiniz.

We….  some food in case we get hungry on the road.
a) will take b)bought c)taken

Lale will draw a plan …. they can’t find her house.
a) in case of b)in case c)so that

Take an umbrella with you …. it rains.
a) in case b)in case of emergency c)in case of an earthquake

I don’t want to go out …. my friend calls.
a) in case of b) in case c) in case on fire

Seda will write down the number … she forgets it.
a) in case of b) in case you missed it c) so that

Take your migraine pills with you …. you get headache later.
a) in case b) in case of c) if

İngilizce In Case Kullanım Egzersizi PDF

Aşağıda sizler için hazırlanan in case egzersizi PDF ‘ini görüntüleyebilirsiniz.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI