5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) Konu Anlatımı

5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) ünitesinde hastalıklarımızı ifade ederken kullandığımız kelimeler, bu rahatsızlıkların tanımını yaparken kullanabileceğimiz destek kelimeler, gereksinimlerimizi dile getirirken kullanabileceğimiz kelimeler ve ek olarak should kalıbı işlenmektedir.

5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) ünitesinde hastalıklarımızı ifade ederken kullandığımız kelimeler, bu rahatsızlıkların tanımını yaparken kullanabileceğimiz destek kelimeler, gereksinimlerimizi dile getirirken kullanabileceğimiz kelimeler ve ek olarak should kalıbı işlenmektedir. Bu ünitede bir hastalığa yakalandığımızda kendimizi nasıl ifade edebileceğimiz, gereksinimlerimizi nasıl dile getirebileceğimiz veya hastalığını anlatan birine nasıl bir öneri verebileceğimiz üstüne yoğunlaşılmış ve bu yönde bize destek olacak kelime bilgisi paylaşılmaktadır. 5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) çalışan öğrencilere Should Kalıbı (-meli, -malı) kullanarak teklif ve tavsiyede bulunma becerisi kazandırılmaktadır.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) bitiminde öğrencilerin hastalıkları, vücut ihtiyaç ve hisleri tanımlayabilmesi ve should kalıbı kullanarak öneri ve tavsiyede bulunabilmesi beklenmektedir.

Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler yaşadıkları hastalıkları, bunlara nelerin neden olduğunu ve nasıl geçebileceğini İngilizce dilinde rahatça ifade edebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri

5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) ünitesi hastalıklarımızı ifade ederken kullandığımız kelimeler, bu rahatsızlıkların tanımını yaparken kullanabileceğimiz kelimeler ve gereksinimlerimizi dile getirirken kullanabileceğimiz kelimeleri içermektedir.

Aşağıda, ünitede en çok kullanılan kelimelere örnekler sırasıyla verilmiştir.

 1.  Forehead – Alın
 2. Eyebrow – Kaş
 3. Mouth – Ağız
 4. Throat – Boğaz 
 5. A broken arm – Kırık  kol
 6. A cough- Öksürük
 7. A sore throat – Boğaz ağrısı
 8. A tootache- Diş ağrısı
 9. A headache- Baş ağrısı
 10. The measles- Kızamık

5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) ünitesinde en çok kullanılan kelimelere örnekler verilmiştir. Kelimeler genellikle isimlerden oluşmaktadır.

5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Testi

5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) ünitesinde öğrencilerin hastalıkları, vücut ihtiyaç ve hisleri tanımlayabilmesi ve öneri ve tavsiyelerde bulunurken should kalıbını uygun yerlerde kullanıp kullanamadığını test eder. Aynı zamanda ünite kelimelerine ne kadar hâkim olduklarını da sınayan bu testler, pratik yaptıkça daha kolay çözülebilir.
Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir.

1. You – Nose – a – ? – Runny – Do – Have

A) Do have you a nose runny?
B) Do you have a runny nose?
C) Have you do runny a nose?
D) Runny have a do you nose?

DOĞRU CEVAP: B

2. Work – to – ? – Can – I – Go

A) Work can to go I?
B) Go to can work I ?
C) Can I go to work?
D) I can go to work?

DOĞRU CEVAP: C

3. Father – My – Fever – High – a – Has.

A) Has my father a high fever.
B) Fever high a has my father.
C) My father a has high fever.
D)My father has a high fever.

DOĞRU CEVAP: D

4. Cold – a – have – you.

A) Cold have a you.
B) Have cold a you.
C) You a have cold.
D)You have a cold.

DOĞRU CEVAP: D

5. To- That – Hear – Sorry – am – I.

A) I am sorry to hear that.
B) Sorry am I to that hear.
C) That hear am I to sorry.
D) Am to I sorry that hear.

DOĞRU CEVAP: A

5. Sınıf İngilizce 5. Ünite: Should Kalıbı ve Kullanımı

İngilizcede tavsiyelerde bulunurken yaygın olarak kullandığımız kalıplardan ilki ‘should’ yapısıdır. Should kalıbının tam Türkçe karşılığı -meli, -malı eki olarak çevrilmektedir. Should / shouldn’t yapısının nasıl kullanıldığını öğrenmeden önce bu kalıpların hangi durumlarda kullanıldığını öğrenmek önemlidir. 

Should kalıbı genel olarak öğüt vermek ve tavsiyelerden bulunulurken kullanılır. Bu kalıbı kullanırken kişinin bir durumu yapmasında ya da yapmamasında yarar olduğunu belirtmeye çalışırız ancak kesinlik yoktur. Bunu yaparsan ya da yapmazsan senin için daha iyi olur şeklinde değerlendirme yapmak anlamına gelir. 

Should /Shouldn’t Kullanım Alanları

 • Should kullanılan cümlede fiile yapmalı anlamı katar. 
 • Should yapılması desteklenen durumlar anlatılırken kullanılır.
 • Shouldn’t ise kullanılan cümlede fiile yapmamalı anlamı katar.
 • Shouldn’t yapılması desteklenmeyen durumlardan bahsederken kullanılır.

Olumlu, olumsuz ya da soru cümlelerinde should kalıbı içerisindeki cümle fiiline ek gelmez. Yani tüm kişilerde kullanım değişmez.

Should ile Cümle Kurma

Should ile olumlu cümle yapı formülü aşağıda verilmiştir. 

Subject (Özne) + Should (meli-malı) + Verb (Fiil)  

 NOT: Should sonrasında kullanılan fiil her zaman yalın olmalıdır.

You should sleep. (Uyumalısın.)

She should stay at home. (O evde kalmalı.)

They should go to school. (Onlar okula gitmeli.)

Shouldn’t ile Cümle Kurma

Shouldn’t ile olumlu cümle yapı formülü aşağıda verilmiştir. 

Subject (Özne) + Shouldn’t (meli-malı) + Verb (Fiil)  

 NOT: Shouldn’t sonrasında kullanılan fiil her zaman yalın olmalıdır.

You shouldn’t drink cold water. (Soğuk su içmemelisin.)

We shouldn’t eat hamburger. (Hamburger yememeliyiz.) 

I shouldn’t drive a car. (Araba sürmemeliyim.) 

5. Sınıf İngilizce Health Ünitesi Neden Önemlidir?

5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) ünitesi 5.sınıf konularında önemli bir ünitesidir. Nedenleri aşağıda verilmiştir.
• Öğrencilerin gün içerisinde yaşadıkları hastalıkları nasıl ifade edebileceklerini öğretir.
• İhtiyaç ve gereksinimlerini nasıl söyleyeceklerini öğretir.
• Hastalığını anlatan birisine nasıl bir öneri verebileceğini öğretir.
• Öğrencilere Should kalıbı (-meli, -malı) kullanarak teklif ve tavsiyede bulunma becerisini öğretir.


5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) ünitesi yeterli pratik yapıldığında kolay anlaşılır bir ünitedir. Öğrencilerin hastalıkları, vücut ihtiyaç ve hisleri tanımlayabilmesi ve should kalıbı kullanarak öneri ve tavsiyede bulunabilmesini öğretmeyi hedeflemektedir.

5. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) ünitesinde öğrenilen kelimelerden günlük hayatta en çok karşılaşılanları gün içerisindeki hastalıklarımızı ifade ederken, gereksinimlerimizi dile getirirken ve hasta olan kişilere ne yapmaları gerektiğini söylerken kullandığımız isimler ve fiillerdir.
5.Sınıf İngilizce 5. Ünite Health (Sağlık) ünitesi kelimeleri arasından en çok kullanılan kelimeler cümleleriyle beraber sıralanmıştır. Bu ünitedeki kelimeleri günlük hayatımızda birçok yerde kullanabiliriz.

 1. Blanket (battaniye) : I have a pink blanket. ( Benim pembe bir battaniyem var.)
 2. Carry ( taşımak) : Who can carry the basket? ( Sepeti kim taşıyabilir?)
 3. Backache (sırt ağrısı) : My father has backache. (Babamın sırt ağrısı var.)
 4. Faint (bayılmak) : I was going to faint. (Bayılacaktım.)
 5. Cough (öksürük) : I have cough. (Öksürüğüm var.)
 6. Fever (ateş) : She has fever. (Onun ateşi var.)
 7. Hurt (zarar vermek) : I don’t want to hurt you. (Sana zarar vermek istemiyorum.)
 8. Headache (baş ağrışı) : My mother has a headache. (Annemin bir baş ağrısı var.)
 9. Mint and lemon tea (nane ve limon çayı) : I am drinking mint and lemon tea. (Nane ve limon çayı içiyorum.)
 10. Pain (acı) : I am in pain. (Acı içindeyim.)

Öğrenciler yukarıdaki örneklerde kullanılan kelimeleri iyice öğrenirlerse, günlük hayatta daha kolay diyalog kurmayı başarabilir. Bunun için kelime konusunda yapılan pratikler çok önemlidir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI