4. Sınıf Ünite 5 My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İngilizce 4. sınıf 5.ünite ismi olan My Day “benim günüm” anlamına gelir.

İngilizce 4. sınıf 5.ünite ismi olan My Day “benim günüm” anlamına gelir. Ünitenin isminden de anlaşılabileceği gibi bu konuda, öğrencilerin gün içerisinde neler yaptığını anlatabileceği ifadelerin öğretilmesi amaçlanır. Bu ünitede “talking about daily routines(Günlük rutinler hakkında konuşma), making simple inquiries (Basit sorular sormak), telling the time and days (Zaman ve günleri söyleme), İngilizce günler gibi konular işlenir. Tüm başlıklar öğretilirken ilk olarak örnek cümleler ile cümle kurma kuralları öğretilmekte ve sonrasında alıştırmalar ile konunun daha iyi öğrenilmesi-öğretilmesi amaçlanır

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği
TablemasaThis table is high for me that’s why I don’t use it. (Masa benim için yüksek bu yüzden onu kullanmıyorum.)
Leaveterketmek/bırakmakWe will continue our lesson. Don’t leave the class, please. (Derse devam edeceğiz. Sınıfı terketmeyin lütfen.)
Turn onaçmakCan you turn on the lights? (Işıkları açabilir misin?)
Turn offkapatmakCan you turn off the radio? (Radyoyu kapatabilir misin?)
CleantemizlemekTo clean ny house makes me happy. (Evimi temizlemek beni mutlu ediyor.)
UsekullanmakDo you use dictionary to learn new words? (Yeni kelimeler öğrenmek için sözlük kullanır mısın?)
YellowsarıYellow is a good color for children’s room. (Sarı, çocuk odası için iyi bir renktir.)
WindowpencereWhen it is summer, my windows stay open all night. (Yaz olduğunda, tüm gece pencerelerim açık kalır.)
RulercetvelI lost my ruler in the school. (Okulda cetvelimi kaybettim.)
Right nowşimdiWe are going right now. (Şimdi gidiyoruz.)
RuleskurallarOur teacher explained the game rules. (Öğretmenimiz oyun kurallarını açıkladı.)
Singşarkı söylemekMy brother sings songs generally but his voice is not beautiful. (Benim erkek kardeşim genellikle şarkı söyler ama sesi güzel değildir.)
SitoturmakTo sit on the grass is prohibited. (Çimlerde oturmak yasaktır.)
SureelbetteSure, you can call me whenever you need help. (Elbette, yardıma ne zaman ihtiyaç duyarsan beni arayabilirsin.)
PreparehazırlamakGive me 10 minutes to prepare. (Bana hazırlanmam için 10 dakika ver.)
PuppetkuklaWhen I was a child, I used to play with puppets. (Ben çocukken, kuklalarla oynardım.)
Requestistek You made a reasonable request. (Sen makul bir istekte bulundun.)
Pencil casekalemlikI will buy a new pencil case for my sister. (Kız kardeşim için yeni bir kalemlik alacağım.)
Pencil sharpenerkalem açacağıMy pencil sharpener is a gift from my classmates. (Kalem açacağım, sınıf arkadaşlarımdan birinden bir hediyedir.)
PermissionizinI don’t need your permission. (Senin iznine ihtiyacım yok.)
Missingeksik, kayıpThere are a lot of missing people in the country. (Ülkede birçok kayıp insan var.)
Needihtiyaç duymakDo you need something for the project? (Proje için herhangi bir şeye ihtiyacın var mı?)
OpenaçıkThe television was not open when I came home. (Ben eve geldiğimde televizyon açık değildi.)
Ordersıraya koymakFirst, you need to put your affairs in order. (İlk olarak, işlerini sıraya koyman gerekir. )
Pencilkurşun kalemI love using pencil while taking notes. (Not alırken kurşun kalem kullanmayı severim.)
Pentükenmez kalemShe couldn’t use pen to write a letter. (O mektup yazmak için tükenmez kalem kullanamazdı.)
LinesıraWe are told to wait in line. (Bize sırada beklememiz söylendi.)
ListendinlemekListening music makes me energitic. (Müzik dinlemek beni enerjik yapar.)
MapharitaI recommend you to use map if you are new in a city. (Eğer bir şehirde yeniysen, harita kullanmanı öneririm.)
FindbulmakShe couldn’t find the red jacket. (O kırmızı ceketi bulamadı.)
GameoyunMe and my sister used to play online games. (Ben ve kız kardeşim eskiden online oyunlar oynardık.)
GreenyeşilMy mother loves the green color so much. (Benim annem yeşil rengini çok sever.)
JoinkatılmakThey asked me if I want to join the party. (Onlar bana partiye katılmak isteyip istemediğimi sordu.)
JumpzıplamakWhen Jake jump on the bed, the cat woke up suddenly. (Jake yatağın üzerine zıpladığında, kedi aniden uyandı.)
LategeçMost of the students were late to the school. (Öğrencilerin çoğu okula geç kalmıştı.)
Countsayı saymakI can count until 50 in Spanish. (İspanyolcada 50’ye kadar sayabiliyorum.)
DictionarysözlükDictionaries are very useful while learning a new language. (Sözlükler, yeni bir dil öğrenirlen çok faydalıdır.)
DicezarDice is used in some of the board games. (Zar, bazı masa oyunlarında kullanılır.)
DrinkiçmekWe don’t drink fizzy drinks because they are not healthy. (Biz gazlı içecekler içmeyiz çünkü onlar sağlığa zararlıdır.)
DoorkapıI forgot to lock the door. (Ben kapıyı kilitlemeyi unuttum.)
Eatyemek yemekThey don’t like eating meat. (Onlar et yemeyi sevmez.)
Circledaire içine almakWe are told to form a circle around the teacher. (Bize öğretmenin etrafında çember oluşturmamız söylendi.)
ColdsoğukI don’t go outside in cold weather. (Ben soğuk havada dışarı çıkmam.)
Come iniçeri gelYou can come in. (İçeri gelebilirsin.)
BalltopThe students were playing with the ball. (Öğrenciler topla oynuyordu.)
BluemaviBlue is the color of the sky. (Mavi gökyüzünün rengidir.)
BoardtahtaThe board was full of Math notes. (Tahta Matematik notlarıyla doluydu.)
BookkitapReading book is very important for personal development. (Kitap okumak kişisel gelişim için çok önemlidir.)

Yukarıda yer alan 4. Sınıf İngilizce kelimeleri tablosu, aşağıda yer alan testleri daha kolay çözmeniz için size yardımcı olabilir.

Bu bölümde, İngilizce 4. Sınıfı 5. Ünite My Day ile alakalı 15’er soruluk 3 konu testi, 1 adet 15 soruluk Boşluk Doldurma Testi, 1 adet 15 soruluk My Day Ünitesi Present Simple Tense Hatırlama Testi ve son olarak 15 soruluk Nesne Tanımlama Testi bulunmaktadır. Farklı çeşitlilikte verilen test soruları, öğrendiğiniz konuları pekiştirmeniz ve pratik yapmanız açısından önem taşır. Öğrencilerin hem derslerde hem de sınavlarda daha başarılı olması için de konu ile ilgili test çözmek ve pratik yapmak gerekir.

İngilizce 4. Sınıf 5. Ünite Test Örneği 1

1.) Eddie: …………. ?

Carlos: He is from France. He is European.

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A.) How old is Pierre

B.) Where is Pierre from

C.) Where is Pierre’s father

D.) What time does Pierre wake up

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

2.)

Belinda can …… . Her friends like reading them a lot.

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A.) clean her room

B.) carry shopping bags

C.) write interesting stories

D.) draw wonderful pictures

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 

3.)

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) cook

B.) clean

C.) brush

D.) carry

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

4.)

Bryan: ……….. , please! Don’t forget, you are in the library.

Sophia: 1 am sorry about it.

Aşağıdakilerden hangisi, cümlede verilen boşluğa uygun düşen ifadedir?

A.) Be quiet

B.) Stand up

C.) Hurry up

D.) Erase the board

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. 

5.)

Meral: Can you …………….  a horse?

Claudio: No, I can’t. I think it is very difficult.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) drive

B.) ride

C.) play

D.) watch

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

6.) Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanını işaretleyiniz.

A.)

B.)

C.)

D.)

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

7.) Konuşmayı hangi seçenek doğru olarak tamamlar?
Julie: ……………… do you get up?
Marley: I get up at seven o’clock.

A.) Why
B.) Where
C.) What time
D.) Who

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

8.) Boş bırakılan yere hangi seçenek gel­melidir?

A.) What do you do at noon
B.) What do you do at nights
C.) What do you do in the morning
D.) What do you do in the evening

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

9.) Boş bırakılan yere hangi seçenek gelmelidir?

I wake up early ……………………… .

A.) in the afternoon
B.) in the morning
C.) in the evening
D.) at night

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

10.) Karışık olarak verilen kelimelerin anlamlı biçimde sıralandığı cümleyi bulunuz.
at – don’t – wake – 8 o’clock – you – up

A) You wake don’t up at 8 o’clock.
B) Don’t you at 8 o’clock wake up
C) You don’t wake up at 8 o’clock.
D) You don’t at 8 o’clock wake up.

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

11.)

uçak

: Where does your father fly ?

: ………………………………….

A) I fly to Ankara.
B) He doesn’t fly to Paris.
C) He flies to London.
D) Does he fly to Paris ?

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

12.) Ayşe : ………………………………?
Selen : I ’m a teacher.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) Are you a dentist ?
B) What is your name ?
C) What do you do ?
D) What do your job ?

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

13.) Cümlelerden hangisinin yazılışı doğrudur ?

A) It’s ten and seven o’clock.
B) It’s past and half o’clock.
C) It’s quarter to ten .
D) It’s ten past ten minutes .

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

14.) Eren : ………………………………… ?
Esin : At 7 o’clock.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) What time do you get up ?
B) What time is it ?
C) What do you job start?
D) Is it 7 o’clock ?

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

15.) Ali : ………………….. she play a guitar ?
Ayşe : No , she ……………..

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) does / does
B) Do / doesn’t
C) Doesn’t / doesn’t
D) Does / doesn’t

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf 5. Ünite Test Örneği 2

1.) My father …………………. the dishes every evening.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) wash
B) washs
C) washies
D) washes

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

2.) I go to school …………………….

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) every morning.
B) every evening.
C) at night.
D) at the weekend.

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

3.)

Do you like dogs?

………………………..

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) No, I like dogs.
B) No , I like cats.
C) Yes, I like cats.
D) No, I don’t like cats.

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

4.) The first thing I do when I get to work is to turn on my computer and ………………….

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) Go home

B.) Have a shower

C.) Do the housework

D.) Check my emails

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Cümlenin tamamlanmış haldeki çevirisi “İşe gittiğimde yaptığım ilk şey bilgisayarımı açmak ve maillerimi kontrol etmektir.” şeklindedir.

5.) Usually my wife __ for the family, but sometimes I do

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) Goes to the gym

B.) Makes dinner

C.) Has breakfast

D.) Watches television

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Cümlenin tamamlanmış haldeki çevirisi ise ” Ailemiz için yemeği genellikle eşim yapar ancak bazen ben de yaparım.” şeklindedir.

6.) I have to help my children __ because they find it difficult to do up buttons.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) Eat breakfast

B.) Do homework

C.) Get dressed

D.) Go to work

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Cümlenin tamamlanmış haldeki çevirisi ise “Çocuklarıma giyinmeleri için yardım etmem gerekiyor çünkü onlar kıyafet düğmelemeyi zor buluyorlar.” şeklindedir.

7.) I __________ in the evening, and it’s good exercise for me too!

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) Drive home

B.) Feed the cat

C.) Walk the dog

D.) Watch TV

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Cümlenin tamamlanmış haldeki çevirisi ise ” Akşamları köpeği yürüyşe çıkarırım, ve bu benim için de çok iyi bir egzersizdir.” şeklindedir.

8.) I take a toothbrush to work, and I __ at lunchtime.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) Eat my teeth

B.) Spray my teeth

C.) Wash my teeth

D.) Clean my teeth

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Cümlenin tamamlanmış haldeki çevirisi ise ” İş yerine diş fırçamı götürürüm ve öğle yemeğinde dişlerimi fırçalarım.” şeklindedir.

9.) I __ at about seven o’clock, before I go to work. Usually I have toast.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) Have lunch

B.) Have a shower

C.) Have dinner

D.) Have breakfast

Sorunun doğruy cevabı D seçeneğidir. Cümlenin tamamlanmış haldeki çevirisi “İşe gitmeden önce, saat 7 gibi kahvaltı ederim. Genellikle tost yerim.” şeklindedir.

10.) She __________ by car, and she’s always first to arrive.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) Goes to work

B.) Takes the train

C.) Goes swimming

D.) Lives in London

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Cümlenin tamamlanmış haldeki çevirisi “O, işe arabayla gider ve her zaman ilk gelen kişi o olur.” şeklindedir.

11.) In Japan, many people __ in the evening.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A.) Have a bath

B.) Get up

C.) Have lunch

D.) Get the train to work

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

12.) Every morning,I wake up  and……..my face.

Cümleyi tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir ? 

 A)  read  B) listen    C)  have     D) wash

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

13.) Aşağıdaki cümleyi tamamlayan uygun  sözcük  hangisidir ?

I go shopping___________my mum.

     A)  and    B)  but  C)  with   D)  or

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

14.) Cümledeki boşluğa hangi kelime
gelmelidir ?

I go bed________________ night.

A) at B) in C) with D) on

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

15.) Ali goes to school by bus.
He__________ to school.

Cümledeki boşluğa hangi kelime
gelmelidir ?

A) walk B) walks
C) doesn’t walk D) don’t walk

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf 5. Ünite Test Örneği 3

1.)

Yukarıdaki saatin gösterdiği zamanın yazılı ifadesi, aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A.) 12:00
B.) 9:00
C.) 7:00
D.) 3:00

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

2.) go _
Aşağıdakilerden hangisi go fiiliyle kullanılamaz?


A) a shower
B) to the playground
C) shopping
D) to bed

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

3.) ” 04:00 ”
What time is it?


A) It is nine o’clock.
B) It is four o’clock.
C) It is three o’clock.
D) It is six o’clock

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

4.) • Ecem :__ do you do in the afternoon?
• Sena : I do my homework.

Yukarıdaki soruyu tamamlayan kelime hangi seçenekte
verilmiştir?


A) How
B) What
C) Where
D) When

Sprunun doğru cevabı B seçeneğidir.

5.)

• ”09:20”
• -What time is it?
• -It is nine, _
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi
gelir?


A) ten
B) twenty
C) fifteen
D) thirty

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

6.) • Cemil : __ is it?
• Ahmet :It’s 9 o’clock.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) Do
B) Are
C) Can
D) What time

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

7.) I get up at seven o’clock.
Cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir ?


A) Ben her gece saat onda uyurum
B) Ben, saat yedide kalkarım.
C) Ben sabah erken uyanırım.
D) Ben, saat sekizde kalkarım

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

8.)

__ do you have dinner ?
• At eight o’ clock.
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?


A) Who
B) When
C) What
D) Which

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

9.) Televizyon seyretmek
İngilizce karşılığı hangisidir ?


A) Watch television
B) Sleep
C) Come home
D) Play computer

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

10.)

• What time do you wake up ?
• At______.
Boşluk bırakılan yere hangisi gelir ?


A) seven o’clock
B) half past seven
C) quarter to seven
D) quarter past seven

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

11.)

• When do you have dinner ?
• I have dinner at half past five in the evening.
Diyalogta verilen zamanı gösteren hangisidir ?


A) 5 : 45
B) 5 : 30
C) 6 : 00
D) 4 : 30

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

12.) Eve gelmek
İngilizce karşılığı hangisidir ?


A) Have lunch
B) Study English
C) Come home
D) Meet friends

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

13.) • What time do you go to school ?
• I go to school at quarter to eight.
Diyalogta verilen zamanı gösteren hangisidir ?


A) 7 : 45
B) 8 : 15
C) 8 : 45
D) 8 : 30

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

14.) Have dinner
Türkçe karşılığı hangisidir ?


A) Kahvaltı yapmak
B) Akşam yemeği yemek
C) Çanta taşımak
D) Eve gelmek

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

15.) I sleep at ten o’clock every night.
Cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir ?


A) Ben her gece saat onda uyurum
B) Ben, saat yedide kalkarım.
C) Ben sabah erken uyanırım.
D) Ben, saat sekizde kalkarım

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf My Day Ünitesi Boşluk Doldurma Testi

1.) Every morning, I get up at 7:30 and I have breakfast. I ……………
have coffee and toast for breakfast, ……….. sometimes I don’t eat breakfast ………………
I don’t have time. After breakfast, I have a shower and I get dressed. …………., I walk to school. I have lessons …………..
8:30 a.m. to 3:30 p.m. At 12:30, we have a break for lunch. ……………..I finish school, I go home ………………….
I play video games or watch some YouTube. …………….. the evening, I go to football practice. I train for one hour. Then, I go back home and I do some homework before dinner. …………, I have dinner with my parents, and we watch TV. After………………, I go to bed.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan kısımları uygun şekilde dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A.) usually- but- because- then- from- when- and – In- then- that

B.) when- and – In- then- that-  usually- but- because- then- from-

C.)  but- because- then- from-when- and – In- then- that

D.) then- that-  usually- from- when- and – In- then- that

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

2.) On Tuesday I ______ at 7 o’clock in the morning. I _____ breakfast at 8 o’clock and ______ my children to school at 8.30. I______ to my English class at 8.50, and the lesson ______ at 9 o’clock. In my English class I _____, _____ and _____ English. We _____ at 11.15. Then I _____ shopping. I ______ lunch at around 1 o’clock in the afternoon. After that I ______ my house and _____ the children from school at 3pm.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan kısımları uygun şekilde dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A.) get up- have- take- go- starts- speak- read- write- finish- go- have- clean- pick up

B.) pick up- clean- have- go- finish- write- read- speak- starts- go- take- have- get up

C.) read- speak- starts- go- take- have- get up-  pick up- clean- have- go- finish- write

D.) get up- have- take- go- finish- go- have- clean- pick up- speak- read- write

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

3.) We _____ for a short walk in the park. Later I _____ dinner for the whole family and my children ______ their homework.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan kısımları uygun şekilde dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A.) cook- go- do

B.) do- cook- go

C.) go- cook- do

D.) go- do- cook

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

4.) My husband ______ from work at 6pm. We _______ dinner at 7pm and ______ TV shows after that. We _____ to bed at 10 or 11 at night.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan kısımları uygun şekilde dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A.) comes- eat- watch- go

B.) go- watch- eat- come

C.) eat- watch- come- go

D.) go- watch- come- eat

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

5.) Ece : What time do you go to the playground ?
Dilara : __.

Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

A) In the cinema
B) With my family
C) At three o’clock
D) Near our house

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

6.) Kaan : What time do you go to cinema ?
Özlem : I go to cinema at quarter to twelve.

Diyalogda verilen zamanı gösteren seçenek hangisidir ?

A) 11 : 45
B) 12 : 15
C) 12 : 30
D) 12 : 45

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

7.) A : _ do you have dinner ?
B : At six o’ clock.

Cümlede boş bırakılan kısma, aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) Who
B) When
C) Which
D) What

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

8.) Hi, my name’s Anna, and ………………… in Bristol with my parents and my two sisters. I go to a school near my home. I ………….. at 7 o’clock in the mornings, and then I have a shower, have breakfast and do my homework. School starts at 8.30, and the first lesson is at 9 o’clock – usually Math or English. We have four lessons ………. the morning, and then we have our lunch. We don’t go home because after lunch we have more lessons. School ………………. at 3.30, and I usually go home and have a snack and a drink. On Mondays and Wednesdays, I …………… tennis, and on Tuesdays, I go swimming. I like sports, but my sisters don’t. They like books and computer games. At the weekend, I often go out with friends, and then it’s Monday again!

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan kısımları uygun şekilde dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A.) get up- live- starts- finishes- in- play

B.) live- get up- starts- in- finishes- play

C.) play- in- finish-get up- live- in- start

D.) finish- play- in- start- get up- live

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

9.)

Harry is my younger brother. He always…………….  up late, and he never has breakfast in the ………. before he goes to school because there’s no time. When he gets home, he has a  ……………… and then  plays ……….. with his friends. He also does ………. on Saturday mornings and goes swimming in the afternoon. Harry always sleeps well  …….. night!

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan kısımları uygun şekilde dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A.) gets- morning- dinner- football- karate- at

B.) at- gets- morning- dinner- karate- football

C.) gets- dinner- morning- football- karate- at

D.) at- gets- football- karate- morning- dinner

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

10.)

Hello! I’m Judy. I always …………….. early on weekdays. I…………… my face and brush my teeth. I always have breakfast in the morning. I get dressed for school and I leave home at 8.30. I …………………. the school bus at 8.40. I always ……………….lunch at school. I come home at 3 o’clock. I sometimes take a nap after school. I go to the chess club on Wednesdays. On Mondays I have a dance course. I learn folk dances. I do my homework at home before dinner. I have dinner with my family at 7.30. I help my mother with dinner. After dinner I listen to music and draw pictures. At weekends I ……….. guitar courses in the afternoons and I watch TV in the evenings. My brother Sam ……….. watches TV. He always ………………… a book on weekdays and plays computer games at weekends. We sometimes play in the park together at weekends.

Yukarıdaki paragafta boş bırakılan kısımları uygun şekilde dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A.) have- take- never- reads-get up- wash- get on

B.) reads- never- take- have- get on- wash- get up

C.) get up- wash- get on- have- take- never- reads

D.) wash- get up- have- get on- never- take- reads

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

11.)

This is Atakan. He wakes up at half past ten at the weekends. He ………..breakfast with his family at eleven o’clock. Then he ………….. at ten past twelve. He attends a folk dance course at quarter past one. Then he ………………. football with his friends at quarter past three. When he ………………. home, he helps dad at four o’clock. He has dinner ……………………his family at quarter past five in the evenings. Then he watches TV at half past nine. He writes a diary before he goes to ……………….. .

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan kısımları uygun şekilde dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A.) bed- with- arrives- plays- get dressed- has

B.) has- gets dressed- plays- arrives- with- bed

C.) arrives- with- bed- has- gets dressed

D.) plays- get dressed- has- arrives- with- bed

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

12.)

Hello! I’m Gizem. I ………. a student in the sixth grade. I wake up at half …………. six in the morning. I have breakfast ………..seven o’clock.I go to school at quarter to eight and my lessons start at eight o’clock. …………. school,I take a nap at quarter past three.Then, I visit my grandparents at quarter to five and take my dog for a …………. at half past five. I do my homework at eight o’clock. Then, I go to bed at ten o’clock.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan kısımları uygun şekilde dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A.) am- past- at- after- walk

B.) walk- after- at- past- am

C.) after- walk- am- past- at

D.) walk- am- past- at- after

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

13.)

Hi! My name …………. Sally. I always get up at half past six a.m. I wash my face, get ……………and have a big breakfast. I leave home at half past seven because my lessons ……………..at eight a.m. I have lunch at the school canteen at one p.m. 

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan kısımları uygun şekilde dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A.) starts- dressed- is

B.) is- dressed- start

C.) start- is- dress

D.) is- starts- dressed

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

14.)

My lessons………….. at half past three. After school, I usually go to the playground to play football with my friends. On Tuesdays and Wednesdays, I ………….the piano lesson quarter to four p.m. I …………. arrive home at half past five p.m. I finish my homework before dinner. I go online ………. eight o’clock to quarter to ten. I …………..my teeth and always go to bed at half past ten p.m.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan kısımları uygun şekilde dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A.) finish- go to- usually-  from- brush

B.) go to- usually- finish- brush- from

C.) from- brush- go to- usually- finish

D.) finish- from- go to- usually- brush

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

15.)

I get up at a quarter past seven……….. day. My school starts at half past eight. I leave home at eight a.m. I have ……….at school at a quarter to twelve. My school finishes at ten past three. I come……… and have a rest for a while. I do my homework between half past four and six p.m. I have dinner at eight p.m. and I …….a book till twenty to ten. I go to bed at ten p.m.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan kısımları uygun şekilde dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A.) every-lunch-  home- read 

B.) read- lunch- home- every

C.) every- home- lunch- read

D.) read- every- lunch- home

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf My Day Ünitesi Telling the Time and Days Hatırlama Test

1.) -What time is it? +It is 04.10.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It’s ten to four.

B.) It’s ten past four.

C.) It’s four past ten

D.) It’s four to ten.

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

2.) -What time is it? +It is 11.45.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It’s a quarter to eleven.

B.) It’s a quarter for twelve.

C.) It’s a quarter to twelve

D.) It’s a quarter past eleven.

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

3.) -What time is it? +It is 12.00 am.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It’s midnight.

B.) It’s noon.

C.) It’s midday

D.) It’s middlenight.

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

4.) -What time is it? +It is 6.30.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It’s half to seven.

B.) It’s thirty past six.

C.) It’s thirty to seven

D.) It’s half past six.

Sorunun doğru cevabı

5.) -What time is it? +It is 1.01

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It’s one and one.

B.) It’s one past one.

C.) It’s one to one

D.) It’s one for one.

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

6.) -What time is it? +It is 5.25.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It’s twenty-five past five

B.) It’s twenty-five to five

C.) It’s five and twenty-five

D.) It’s thirty-five to six

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

7.) -What time is it? +It is 08.09.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It is nine to eight.

B.) It is eight and nine

C.) It is nine and eight

D.) It is nine past eight.

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

8.) -What time is it? +It is 09.11.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It’s nine and eleven

B.) It’s nine past eleven

C.) It’s nine eleven

D.) It’s eleven nine.

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

9.) -What time is it? +It is 08.30.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It’s half past eight

B.) It’s thirty past eight.

C.) t’s half to nine.

D.) It’s eight and a half.

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

10.) -What time is it? +It is 01.45

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It’s three quarters past one.

B.) It’s a quarter to two.

C.) It’s a quarter from two

D.) It’s a quarter past one.

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

11.) -What time is it? +It is 03.56.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It is four from four

B.) It is four past four

C.) It is four before four.

D.) It is four to four

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

12.) -What time is it? +It is 03.31.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It is four from four

B.) It’s a quarter for twelve.

C.) It’s twenty-nine to seven.

D.) It’s middlenight.

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

13.) -What time is it? +It is 04.00.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It’s four o’clock.
B.) It’s four.
C.) It’s five o’clock.
D.) It’s sixteen hours

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

14.) -What time is it? +It is 12.30 am.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) It’s a half to one.
B.) It’s half past twelve.
C.) It’s half past noon.
D.) It’s thirty to one.

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

15.) -What time is it? +It is five past seven.

Yukarıdaki cümlede koyu renk ile belirtilmiş olan saatin yazılı olarak ifadesi, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A.) 5.07
B.) 7.5
C.) 05.07
D.) 7.05

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf My Day Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

1.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Brushing the teeth

B.) Having breakfast

C.) Waking up

D.) Lİstening to music

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

2.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Brushing the teeth

B.) Washing the face

C.) Waking up

D.) Lİstening to music

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

3.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Brushing the teeth

B.) Having breakfast

C.) Waking up

D.) Getting dressed

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

4.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Brushing the teeth

B.) Having breakfast

C.) Going to bed

D.) Doing the homework

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

5.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Going to school

B.) Having lunch

C.) Going to bed

D.) Doing the homework

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

6.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Going to school

B.) Having lunch

C.) Going to bed

D.) Doing the homework

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

7.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Going to school

B.) Having dinner

C.) Going home

D.) Sleeping

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

8.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Brushing the teeth

B.) Having breakfast

C.) Waking up

D.) Doing the homework

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

9.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Going to school

B.) Having dinner

C.) Doing shopping

D.) Meeting with friends

Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

10.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Going to the playground

B.) Having dinner

C.) Going home

D.) Meeting with friends

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

11.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Going to school

B.) Having dinner

C.) Doing shopping

D.) Meeting with friends

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

12.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Going to the playground

B.) Having dinner

C.) Going home

D.) Meeting with friends

Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

13.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Brushing the teeth

B.) Having breakfast

C.) Having a shower

D.) Doing the homework

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

14.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Brushing the teeth

B.) Having breakfast

C.) Waking up

D.) Lİstening to music

Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

15.)

Resimdeki eylemi tanımlayan şıkkı seçiniz.

A.) Brushing the teeth

B.) Having breakfast

C.) Going to bed

D.) Doing the homework

Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

4. sınıf İngilizce dersi için hazırlanan diğer ünite testler aşağıdadır.

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 3 Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 4 Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 5 My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 9 My Friends: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 10 Food and Drinks: İngilizce Testleri ve Çözümleri

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI