4. Sınıf İngilizce 9. Ünite My Friends (Arkadaşlarım) Konu Anlatımı

4.sınıf İngilizce 9. ünite, My friends ismi “benim arkadaşlarım” anlamına gelir.

4.sınıf İngilizce 9. ünite, My friends ismi “benim arkadaşlarım” anlamına gelir. Ünite içerisinde “Describing people (insanları tanımlama)” ve “talking about possessions (sahip olunan özellikler hakkında konuşmak)” gibi başlıklar bulunur. İngilizce 4. Sınıfı 9. Ünitesi Soruları, içeriği ve anlatımı genel olarak aşağıdaki gibidir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

4. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri

4. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri aşağıdaki gibidir.

 • Talented: yetenekli
 • Tall: uzun
 • Thin: zayıf
 • Ugly: çirkin
 • Wavy hair: dalgalı saç
 • Young: genç
 • Selfish: bencil
 • Short: kısa
 • Shy : utangaç
 • Slim: ince
 • Stubborn: inatçı
 • Moustache: bıyık
 • Old: yaşlı
 • Polite: kibar
 • Punctual : dakik
 • Quite: sessiz
 • Rude: kaba
 • Lazy: tembel
 • Long: uzun
 • Medium-height: orta boylu
 • Medium-weight: orta kilo
 • Middle-aged: orta yaşlı
 • Lazy: tembel
 • Long: uzun
 • Medium-height: orta boylu
 • Medium-weight: orta kilo
 • Middle-aged: orta yaşlı
 • Fair hair: kumral saç
 • Famous: ünlü
 • Fashionable: modaya uygun
 • Fat: şişman
 • Freckles: çiller
 • Friendly:  cana yakın, dost canlısı
 • Cheerful: neşeli
 • Clever: zeki
 • Curly hair: kıvırcık saç
 • Dark hair: koyu saç, siyah saç
 • Straight hair: düz saç
 • Energetic: hareketli, enerjik
 • Blue eye: mavi göz
 • Body: vücut
 • Brown eye: kahverengi göz
 • Celebrity: ünlü
 • Beautiful: güzel
 • Black eyes: siyah göz
 • Blonde hair: sarı saç
 • Add: eklemek
 • Bald: kel
 • Beard: sakal

4. Sınıf İngilizce 9. Ünite Testi

Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir. 

1) Ahmet _______ blue eyes.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)is

B)are

C)has 

Cevap: C

Cümlede Ahmet’in mavi gözlere sahip olduğundan bahsedilmektedir. Bu yüzden cümle Ahmet has long beard.” şeklinde olmalıdır.

2)My sister _______ curly hair and she __________ punctual person. 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)is/has

B)has/is

C)are/is

Cevap:B

Cümlede kız kardeşinin kıvırcık saçlı ve dakik bir insan olduğundan bahsettiği için cevap B şıkkı olmalıdır.

3)What is your brother look like?

Yukarıdaki cümleye nasıl bir cevap verilebilir?

A)he has blonde hair

B)he is kind

C)he is brave 

Cevap:A

Soruda erkek kardeşinin nasıl göründüğünü sorduğu için dış görünüşle alakalı bir cevap olmalıdır bu yüzden cevap A şıkkıdır.

4)My teacher has got _____________.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)slim

B)coward

C)freckles

Cevap: C

Cümlede bir fiziksel özellikten bahsedildiği için cevap C şıkkıdır. “Frackles” çil anlamına gelmektedir.

5)James is my best friend and he ________ brave.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)has

B)is

C)did

Cevap: B şıkkı. 

Cümlede bir kişilik özelliğinden bahsedildiğinden dolayı cevap B şıkkıdır. Cümle “James benim en iyi arkadaşım ve o cesurdur.” anlamına gelmektedir.

4. Sınıf İngilizce 9. Ünite: Talking about Possessions

Talking about possesions başlığı altında öğrenciler, insanların sahip olduğu fiziksel özellikler hakkında cümle kurmayı öğrenir. Fiziksel özellikler hakkında cümle kurarken have/has yardımcı fiilleri kullanılır. Cümle yapısı ise aşağıdaki gibidir.

I, You, We, They + have + brown hair.

He, She ,It + has+ brown hair.

 • I have blonde hair. (Sarı saçlara sahibim.)
 • He has moustache. (Onun bıyığı var.)
 • He has blue eyes and long hair. (Onun mavi gözleri ve uzun saçları var.)
 • James has short hair. (James’in saçları kısadır.)
 • Our teacher is middle-aged. (Bizim öğretmenimiz orta yaşlı.)

4. Sınıf İngilizce 9. Ünite: Can Kalıbı ve Kullanımı

Can” İngilizcede oldukça sık kullanılan bir yapıdır. Modal verbs konusu içerisinde yer alan “Can” ile nasıl cümle kurulacağını öğrendikten sonra işlevlerine geçebiliriz. “Can” modal grubunda yer aldığı için, kendinden sonra gelen fiil hep yalın haldedir. Dolayısıyla cümle olumlu-olumsuz hangi formda olursa olsun, fiile herhangi bir ek getirilmeden yazılmalıdır.

 • Olumlu Cümle
  Özne + can+ fiilin birinci hali + nesne.
 • Olumsuz Cümle
  Özne + can not + fiilin birinci hali + nesne.
  Soru Cümlesi
 • Can + özne + fiilin birinci hali + nesne?

Can cümle içerisinde izin isteme veya bir yeteneği belirtme işlevi ile kullanılır. İizn isteme söz konusu olduğunda, samimi ve yaşça yakın olduğunuz kişilerden herhangi bir konuda izin isterken can kalıbının kullanımı uygundur. Yetenek veya becerileri ifade etmek için de “can” kullanılır. “I can swim” dediğimizde “Ben yüzebiliyorum” anlamına gelir. “I can’t swim” dediğimizde ise “Ben yüzemiyorum” anlamına gelir.

4. Sınıf İngilizce My Friends Ünitesi Neden Önemlidir?

My Friends ünitesi 4. Sınıf İngilizce konuları oldukça işlevsel ve önemlidir. My Friends ünitesi ile öğrenciler fiziksel ve kişisel özellikler hakkında cümle kurmayı ve sahiplik belirten ifadelerde bulunmayı öğrenirler. Öğrenmesi ve kolay ve eğlenceli bir ünite olan My Friends, yukarıda sayılan nedenlerden dolayı önemlidir.

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

4. Sınıf İngilizce kelimeleri içerisinde bireylerin kişisel ve fiziksel özelliklerini tanımlamayan pek çok kavram vardır. Bu kavramlar günlük hayatta oldukça sık bir şekilde kullanılır. İnsanlar hem kendileri hem de başka bireyler ile ilgili konuşurken bu kelimelere ihtiyaç duyar. Aşağıda verilen 4. sınıf 9. ünite kelimeleri ile ilgili örnek cümleleri inceleyebilirsiniz.

 1. What does she look like? -She is tall and medium-weight. (O nasıl görünüyor? – O uzun boylu ve orta kiloludur.)
 2. What does your sister look like? -My sister has blue eyes and black hair. (Kız kardeşin nasıl görünüyor? – Kız kardeşim mavi gözlü ve siyah saçları var.)
 3. My mother is very beatiful. She has very beatiful brown eyes. (Benim annem çok güzeldir. Onun çok güzel kahverengi gözleri var.)
 4. I am a punctual person but my brother is very lazy. (Ben çok dakik bir insanım ama benim kardeşim çok tembeldir.)
 5. You are a stubborn person. (Sen inatçı bir insansın.)
 6. Jess is a talented person about Art. I saw her drawings. They are very beat,ful. (Jessy sanat konusunda yetenekli biridir. Onun resimlerini gördüm. Çok güzeller.)
 7. I always want to have curly hair, but I have straight hair. (Her zaman kıvırcık saçlar olmasını isterdim ama benim saçlarım düz.)
 8. There are a lot of shy people in the world. (Dünyada birçok utangaç insan vardır.)
 9. Bein polite is important when you speak with people. (İnsanlarla konuşurken kibar olmak önemlidir.)
 10. When I saw her, she had wavy hair. (Onu gördüğümde, saçları dalgalıydı.)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI