4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs (Meslekler) Konu Anlatımı

4. sınıf İngilizce 7. ünite, Jobs yani meslekler konusunu işler.

4. sınıf İngilizce 7. ünite, Jobs yani meslekler konusunu işler. Ünitede İngilizce meslek isimleri, birinin mesleğinin nasıl sorulacağı gibi konuların öğretilmesi amaçlanır. Konunun daha iyi öğrenilmesi için öğrencilere bol bol pratik yaptırılmalıdır. İngilizce 4. Sınıf 7. Ünitesi Soruları, İçeriği ve anlatımı genel olarak aşağıdaki gibidir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri

 • Traditional: geleneksel
 • Vet: veteriner
 • Veterinary clinic: veteriner kliğini
 • Waiter: garson
 • Work in the field: tarlada çalışmak
 • Write books : kitaplar yazmak
 • Writer : yazar
 • Pull out teeth: diş çekmek
 • Put out fire: yangın söndürmek
 • Repair: tamir etmek
 • Restaurant: lokanta
 • School: okul
 • Serve: servis etmek
 • Shoemaker: Ayakkabı üreticisi
 • Singer: şarkıcı
 • Soldier: asker
 • Stewardess: hostes
 • Student: öğrenci
 • Teach: öğretmek
 • Teacher: öğretmen
 • Treat animals: hayvanları iyileştirmek
 • Grow: yetiştirmek
 • Help people: insanlara yardım etmek
 • Hospital: hastane
 • Jockey: binici, jokey
 • Leather: Deri
 • Look after patients: hastalara bakmak
 • Make clothes: giysiler yapmak
 • Mechanic: tamirci
 • Milk the cow: inek sağmak
 • Painter: ressam; badanacı
 • Photographer: fotoğrafçı
 • Plant tree: ağaç dikmek
 • Police: Polis
 • Police station: karakol
 • Postman: postacı
 • Electrician: elektrikçi
 • Examine people: insanları muayene etmek
 • Farm: çiftlik
 • Farmer: çiftçi
 • Fire station: itfaiye
 • Fireman: itfaiyeci
 • Fisherman: balıkçı
 • Fly a plane: uçağı uçurmak
 • Deliver the letter: mektup dağıtmak
 • Design buildings: binalar tasarlamak
 • Display: göstermek, sergilemek
 • Do housework: ev işleri yapmak
 • Doctor: doktor
 • Drawing: çizim
 • Catch fish: balık yakalamak
 • Catch thief: hırsız yakalamak
 • Chef: aşçıbaşı
 • Column: sütun
 • Cut hair: saç kesmek
 • Dance: dans etmek
 • Dancer: dansçı
 • Defend country: ülkeyi savunmak
 • Baker: fırıncı, ekmekçi
 • Barber: berber
 • Bus driver: otobüs sürücüsü
 • Butcher: kasap
 • Accountant: muhasebeci
 • Actor: Aktör
 • Actress: Aktris
 • Airport : havaalanı
 • Architect: mimar

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Testi

1.) She is a writer. She likes ______ stories.

A)drawing

B)reading

C)writing

İlk cümlede kişinin yazar olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla cümlenin devamı, “O hikayeler yazmayı sever” olacak şekilde tamamlanmalıdır.

2.)He is a ____. He works in a farm.

A) farmer

B)vet

C)teacher

Cevap C seçeneğidir. Çiftçi anlamına gelir.

3.)I am a designer. I like _____. 

A) singing a song

B)fixing the materials

C)designing

Cevap C seçeneğidir. Designer, tasarımcı anlamına gelir. Cümlenin çevirisi “Ben bir tasarımcıyım. Tasarım yapmayı severi.” şeklindedir.

4.)A _____ works at a hospital

A) fireman

B)nurse

C)waiter

Cevap ”hemşire” anlamına gelen B şıkkıdır.

5.)A _____ puts out fire.

A) fireman

B)nurse

C)waiter

Cevap ”itfaiyeci” anlamına gelen A şıkkıdır.

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Present Simple Tense Kullanımı

4. sınıf İngilizce 7. ünitede geçen Present Simple Tense, oldukça önemli bir konudur. Bu ünitede, birinin mesleğini sorma, kendi mesleğini söyleme gibi konu başlıkları altında Present Simple Tense yapısı öğretilir. Simple Present Tense ile ilgili gramer kuralları ve örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

İngilizce gramer kuralları içerisinde geniş zaman kullanımında temelde iki farklı yapı vardır. Bunlardan ilki “he-she-it” yani 3. tekil şahıs ile birlikte geken fiile “-s” takısının eklenmesidir.

 • Olumlu cümle: I-You-We-They+ fiilin yalın hali+ object (nesne)
 • Olumsuz Cümle: I-You-We-They+ do not+ fiilin yalın hali + object
 • Olumlu cümle: He-She-It+ Fiil+ “-s” takısı +Object
 • Olumsuz cümle: He-She-It+ does not + fiilin yalın hali+ object
 • Olumsuz soru:
 • Doesn’t +He,She,It+ Verb -Doesn’t he read book?
 • Don’t+ I, You, We, They+ Verb – Don’t you read book?
 • Olumlu soru:
 • Does +He,She,It+ Verb -Doe she read book?
 • Do+ I, You, We, They+ Verb – Do you read book?

To be Fiilinin Geniş Zamanda Kullanımı

İngilizce Geniş Zaman Gramer Kuralları Tablosu

Cümle örnekleri ile geniş zaman kuralları tablosu

İngilizce Geniş Zaman S Takısı Kullanımı

Geniş zamanda “-s” takısı “he-she-it” özneleri ile kullanılır. Bu öznelerden sonra gelen fiil “s” takısı alır. Genel kuralın dışında kalan kelimelerde ise “-es/-ies” olarak fiile eklenir. Eğer kelimenin sonu sessiz harf + y ile bitiyorsa sondaki “-y” atılır ve “-ies” olarak yazılır. Study –>Studies. Sonu “-ss,-sh, -ch, -x, -o” ile biten fiiller “-es” takısı alır. Brush –>Brushes

İngilizce 4. sınıf 7. ünite Simple Present Tense cümle örnekleri:

 • Does she go to school? (Okula gidiyor mu?)
 • Do you read books? (Kitap okur musun?)
 • I do not play online games for a long time. (Uzun zaman online oyunlar oynamam.)
 • I always eat healthy foods. ( Ben her zaman sağlıklı yiyecekler yerim.)
 • My best friend Jack wants to be a lawyer. (Benim en iyi arkadaşım Jack, avukat olmak istiyor.)

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Making Inquiries Kullanımı

4. sınıf 7. ünitede yer alan bu başlık altında, bir kişinin mesleğini sormayı öğrendikten sonra, bir kişinin nerede çalıştığını nasıl soracağınız ve söyleyeceğiniz öğretilir. Birinin nerede çalıştığını sorarken “Where” kalıbı cümlenin en başında kullanılır. Where’den sonra do/does yardımcı fiilli+ özne + work fiili yer alır.

 • Where does she work? (O, nerede çalışır?)
 • She works in a farm. (O, bir çiftlikte çalışır.)
 • Where does he work? (O, nerede çalışır?)
 • He works in an office. (O, ofiste çalışır.)
 • Where do you work? (Nerede çalışırsın?)
 • I work at the airport. (Ben, hava alanında çalışırım.)
 • What is your job? (Mesleğin nedir?)
 • I am a nurse. (Ben hemşireyim.)

4. Sınıf İngilizce Jobs Ünitesi Neden Önemlidir?

Jobs yani meslekler konusu, kendini tanıtma, tanışma gibi birçok sohbete konu olan kelimeleri içerir. Bireyler kendini tanıtırken bu kelime ve gramer yapılarını kullanabileceği gibi, diğer insanlar ile tanışırken de bu yapı ve kavramlara da ihtiyaç duyar. Ayrıca ünite içerisinde öğretilen Simple Present Tense konusu, İngilizcenin temelini oluşturur.

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

4. Sınıf İngilizce kelimeleri, İngilizce öğrenme sürecinde ve aynı zamanda iletişim için de temel oluşturacak düzeydedir. 7. ünite içerisinde birçok mesleğin İngilizce karşılığı öğretilir. Kişilerin birbiri ile ettiği sohbetler sırasında bu kelimeler sıklıkla kullanılabilir. Ayrıca meslekler ile ilgili kelimeleri bilmek genel kültür açısından da faydalıdır.

 1. It is very obvious that our Maths teacher loves her job so much. (Matematik öğretmenimizin mesleğini çok sevdiği oldukça belli.)
 2. My brother wants to be a doctor. (Erkek kardeşim doktor olmak istiyor.)
 3. She has no idea what she wants to be in the future. (Onun gelecekte ne olmak istediğinde dair hiçbir fikri yok.)
 4. There are a lot of good engineers in our country. (Ülkemizde birçok iyi mühendis vardır.)
 5. As a students, I always try to be hardworking. (Bir öğrenci olarak, her zaman çalışkan olmak için çabalarım.)
 6. As I love animals so much, I want to be a vet. (Hayvanları çok sevdiğim için veteriner olmak istiyorum.)
 7. We will write a paragraph about our favourite job. (Biz, favori mesleğimiz ile ilgili bir paragraf yazacağız.)
 8. My family was working in farms. (Ailem çiftliklerde çalışıyordu.)
 9. Do you know what is James’ occupation? (James’in mesleğini biliyor musun?)
 10. The conference about being a teacher starts at 9 o’clock. (Öğretmen olmak ile ilgili konferans saat 9’da başlayacak.)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI