4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Fun with Science (Bilimle Eğlence) Konu Anlatımı

4. sınıf 6. ünite Fun with Science başlığı “bilimle eğlenmek/eğlence ” anlamına gelir.

4. sınıf 6. ünite Fun with Science başlığı “bilimle eğlenmek/eğlence ” anlamına gelir. Bu ünitede “giving and responding to simple instructions (basit talimatları vermek ve bunlara yanıt vermek)”, “making simple inquries( basit sorular sorma)” ve “talking about locations (konumlar hakkında konuşmak) gibi alt başlıklar yer alır. Bu başlıklar ile birlikte “Lets” kalıbı ve “İmperatives” gibi grammer konularına yer verilir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri

Aşağıda yer alan 4. sınıf 6. Ünite kelimelerini inceleyebilirsiniz.

 • Cut the paper : kâğıt kesmek
 • Do an experiment :deney yapmak
 • Equipment: ekipman
 • In: içinde
 • Liquid : sıvı
 • Magnifier: büyüteç
 • Microscope: mikroskop
 • Pick up the flowers : çiçek toplamak
 • Plant tree : ağaç dikmek
 • Plant: bitki
 • Blow up: şişirmek
 • Boil water : su kaynatmak
 • Bookcase: kitaplık
 • Bottle: şişe
 • A bottle of water: bir şişe su
 • Absorb: emmek
 • Rub : sürtmek, ovmak
 • Scientist: bilim insanı
 • Scission: makas
 • Mix: karıştırmak
 • Near: yakın
 • Baking soda: karbonat
 • Bean : fasulye
 • Behind: arkasında
 • Fold the paper: kâğıt katlamak
 • Food coloring: gıda boyası
 • Gas : gaz
 • Glass: bardak
 • Goggles: gözlük
 • In front of: önünde
 • Shoe box : ayakkabı kutusu
 • Soil : toprak
 • Solid : katı (madde)
 • On: üzerinde
 • Peel: soymak
 • Spread :yaymak
 • Stick : yapıştırmak
 • Stir: karıştırmak
 • Plastic glass : plastik bardak
 • Pour : dökmek, koymak
 • Put into order: sıraya koymak
 • Retell: tekrar anlatmak
 • Cardboard : karton
 • Cover: örtmek, kapatmak
 • Fill : doldurmak
 • Fizzy drink: gazlı içecek
 • Shake : sallamak, çalkalamak
 • Tape : şerit bant
 • Tube: tüp
 • Water the flowers : çiçekleri sulamak
 • Pour: dökmek
 • Experiment: deney
 • In: içinde
 • On: üstünde
 • Behind: arkasında
 • Near: yanında
 • In front of: önünde
 • Under: altında
 • Absorb: emmek
 • Mix: karıştırmak

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Testi

1.) ______is the Chemistry in Turkish? 

A)What

B)Where

C)When

Doğru cevabı A şıkkıdır.

2.) _____the window. The weather is too cold.

A)Learn

B)Plant

C)Close

Doğru cevap C şıkkıdır. Cümle “Pencereyi kapat. Hava çok soğuk” anlamına gelir.

3.) Clean the _____. I will cook something for dinner.

A) kitchen

B)paper

C)glass

“Mutfağı temizle” anlamında cümleyi tamamlayan A seçeneğidir. Cümlenin tamamının çevirisi ise “Mutfağı temizle, akşam yemeği için bir şeyler pişireceğim.” şeklindedir.

4.) Let’s go the _____. We will buy clothes for the party. 

A) park

B)shopping mall

C)school

Doğru cevap B seçeneğidir. Cümlenin çevirisi ise “Haydi alışveriş merkezine gidelim. Parti için kıyafet satın alacağız.” şeklindedir.

5.) Where is the bag? Yan tarafta sorulan soruya verilebilecek doğru cevap hangisidir?

A) He is in the garden.

B) It is under the table.

C) They are not here.

Yukarıdaki cümlede “Çanta nerede?” diye sorulmaktadır. Çantanın İngilizcede özne olarak karşılığı “it” olduğu için doğru cevap B seçeneğidir.

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Lets Kalıbı ve Kullanımı

4. sınıf 6. ünite içerisinde yer alan “Let’s” kalıbı, İngilizce iletişim kurmak için önemli ve gerekli olan konulardan biridir. Let’s kalıbı modal grubunda yer aldığı için kendinden sonra gelen fiiller yalın hali ile yazılır. Let’s, öneride bulunmak için kullanılan bir yapıdır ve “hadi ……” anlamına gelir. Olumsuz formda kullanmak için “Let’s” den sonra “-not” eki getirilir ve fiil yine yalın hali ile yazılır.

Let’s kalıbının kullanımı:

Let’s (not) + Fiilin yalın hali + nesne

Aşağıda yer alan cümleleri inceleyerek “Let’s” kalıbının kullanımını daha detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

1- I am bored at home. Let’s go to the park. (Hadi, parka gidelim.)

 2- Let’s play chess now. (Hadi şimdi satranç oynayalım.)

 3- Let’s visit our father and mother. We haven’t seen them for a long time. (Haydi anne ve babamızı ziyaret edelim. Onları görmeyeli uzun zaman oldu.)

 4- Let’s listen to music. (Haydi müzik dinleyelim.)

 5- Let’s watch your favourite film and eat pizza. (Haydi senin favori filmini izleyelim ve pizza yiyelim.)

 6- Let’s watch the basketball match. (Haydi basketbol maçı izleyelim.)

 7- We can’t focuse on our project. Let’s go to the library. (Burada projemize odaklanamıyoruz. Hadi kütüphaneye gidelim.)

 8- The weather is very good outside. Let’s go out. (Dışarıda hava çok güzel. Hadi dışarı çıkalım.)

 9- We should invite him to the party. Let’s send a message to him. (Onu partiye davet etmeliyiz. Hadi ona bir mesaj yazalım.)

 10- I feel tired, Let’s don’t go to the shopping mall. (Yorgun hissediyorum, alışveriş merkezine gitmeyelim.)

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Imperatives Kullanımı

4. sınıf 6. ünitede geçen “Imperatives” konusu Türkçe’de “emir cümlesi” anlamına gelir. Emir cümleleri, bir istek belirtirken veya emir verirken kullanılır. Yapısı gereği, emir cümlelerinde özne bulunmaz. Cümle fiil ile ile başlar ve bu fiil yalın hali ile yazılır. Olumsuz bir emir cümlesi kurulmak istendiğinde ise cümlenin başına “don’t/ doesn’t” gelir. Imperative yani emir cümlelerinde sen ve siz dışında olan kişiler için”let’s – shall” gibi yapılarda kullanılır.

Let’s ve Shall cümle yapısı:

Let’s (not) + Fiilin yalın hali + nesne

Shall + Özne + Fiilin yalın hali + nesne ?

Shall + Özne + not + fiilin yalın hali + nesne?

İngilizce 4. sınıf 6. ünite Imperatives cümle örneklerini inceleyiniz:

 • This topic is very important. Read this page again. (Bu konu çok önemlidir. Bu sayfayı tekrar okuyun.)
 • Don’t speak loudly in the classroom. (Sınıfta yüksek sesle konuşmayın.)
 • Come here and close the door. The weather is too cold. (Buraya gel ve kapıyı kapat. Hava çok soğuk.)
 • Don’t use your phone when you speak with people. (İnsanlarla konuşurken telefonunuzu kullanmayın.)
 • I can’t understand you. Please, speak slowly. (Seni anlayamıyorum. Lütfen yavaş konuş.)
 • Let them read the page. (Sayfayı okusunlar.)
 • Don’t let him use the computer. (Onun bilgisayarı kullanmasına izin vermeyin.)
 • Give your paper exam.(Sınav kağıdını ver.)
 • Don’t come to the school late. (Okula geç gelmeyin.)
 • Shall they come in? (Onlar gelsin mi?)

4. Sınıf İngilizce Fun with Science Ünitesi Neden Önemlidir?

İngilizce 4. sınıf 6. ünite, Fun with Science, hem işlenen başlıklar hem de gramer yapıları nedeniyle önemlidir. Öğrencileri zorlamayacak ancak onlara İngilizce öğrenme sürecinde fayda sağlayacak şekilde bazı bilimsel kelime ve kavramlar öğretilir. Bu kavramların kalıcı ve etkili bir şekilde öğrenilebilmesi için pratik yapmak önemlidir. Ayrıca öğrenciler bu ünitede nesnelerin konumlarını ifade etmeyi, basit düzeyde öneri-emir verme, basit talimatları anlama gibi becerileri de kazanmış olur. İngilizce 4. sınıf 6. ünite, bilimsel kavramlar ve iletişimsel açıdan öğrencilerin İngilizce bilgisini arttırması nedeniyle önemlidir.

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

İngilizce 4. sınıf 6. ünite içerisinde, özellikle edatlar oldukça sık kullanılan İngilizce kelimelerdir. Bir kişinin, nesnenin konumunu belirtirken edatlar her zaman kullanılır. Bunun dışında bazı bilimsel kavramlar da günlük yaşamda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ünite içerisinde bitki sulamak, kesmek gibi bilinmesi gereken kavramlar da öğretilir.

Aşağıda yer alan cümleleri inceleyerek bu kelimelerin günlük hayattaki kullanımlarına dair örnekler görebilirsiniz.

 1. I water the flowers everyday. (Ben çiçekleri her gün sularım.)
 2. Chemistry is her favourite lesson. (Kimya onun favori dersidir.)
 3. My books are under the desk. (Benim kitaplarım sıranın altında.)
 4. When the water boils, you can make the coffee. (Su kaynadığı zaman kahveyi yapabilirsin.)
 5. Is the shopping mall near the school? (Alışveriş merkezi okulun yanında mı?)
 6. Peel the patatoes, please. (Patatesleri soy lütfen.)
 7. Don’t drink fizzy drinks. They can be harmful for your health. (Gazlı içecekler içme. Onlar sağlığın için zararlı olabilir.)
 8. Math is an important subject in school. (Matematik okuldaki önemli bir konudur.)
 9. The pencil is in my bag. (Kalem benim çantamın içinde.)
 10. Fill the form and put it on my desk. (Formu doldur ve benim masamın üzerine koy.)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

One thought on “4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Fun with Science (Bilimle Eğlence) Konu Anlatımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI