4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters (Çizgi Film Karakterleri) Konu Anlatımı

4.sınıf 3.ünite Cartoon Characters ünitesinde çizgi filmlerde yer alan karakterlerin yaptıkları veya yapamadıkları eylemler öğretilir.

4.sınıf 3.ünite Cartoon Characters ünitesinde çizgi filmlerde yer alan karakterlerin yaptıkları veya yapamadıkları eylemler öğretilir. Çizgi film karakterleri üzerinden, yetenekleri öğrenme ve ifade etme yapısı olan “can-can’t” yardımcı fiilleri ile cümle kurma konusu işlenir. Ayrıca bu ünitede “my, your” gibi sahiplik bildiren “iyelik sıfatları” ve bu öznelerin işlendiği “Talking about possesions” başlığı da işlenir. Bu ünitede hem ilgili kelimeler hem de kurallar ve cümle yapıları tekrar edilmeli ve pratik yapılarak pekiştirilmelidir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri

 • Dive: Dalmak
 • Walk: Yürümek
 • Teddy bear: Oyuncak ayı
 • Drive: Kullanmak,sürmek
 • Catch: Yakalamak
 • Read: Okumak
 • Fly: Uçmak
 • Do: Yapmak
 • Puzzle: Yapboz
 • Ride: Binmek
 • Horse: At
 • Climb: Tırmanmak
 • Tree: Ağaç
 • Play: Çalmak
 • Guitar: Gitar
 • Sing: Şarkı söylemek
 • Song: Şarkı
 • Piano: Piyano
 • Cinema: Sinema
 • My (benim)
 • Your (senin)  
 • Her (onun) 
 • His (onun) 
 • Its (onun)  
 • Our (bizim)
 • Your (sizin)  
 • Their (onların) 

4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Testi

4. sınıf 2.ünite Cartoon Characters testlerinde can/can’t yapısı ile ilgili sorular sorulur ve böylelikle konunun daha iyi anlaşılması sağlanır. Ayrıca possesive adjective ile ilgili sorular da bulunur. Aşağıda yer alan soruları inceleyebilir ve çözebilirsiniz.

1.)Superman _________ fly, but Garfield__________

A)can/can’t

B)can/can

C)can’t/can’t

Cevap “Süpermen uçabilir, Garfield uçamaz” anlamına gelecek şekilde cümleyi tamamlayan A seçeneğidir.

2.)He_________play the guitar.

A)is

B)has

C)can

Yukarıdaki cümlede “O gitar çalabilir” şeklinde tamamlayan seçenek C şıkkdır.

3.)Is this __________ book?

A) it

B)her

C)you

Cümledeki boşluğun bir Possesive adjective yani iyelik sıfatı ile tamamlanması gerekir. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkdır.

4.)I can’t ______a tree.

A)climb

B)ride

C) dive

Yukarıdaki cümlede verilen boşluğu, “bir ağaca tırmanamam” şeklinde tamamlayan climb kelimesidir. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkdır.

4. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Expressing ability and inability (Can you play …? Yes, s/he… No, s/he can’t….)

“Can” İngilizcede oldukça sık kullanılan bir yapıdır. Modal verbs konusu içerisinde yer alan “Can”, “May” ile işlev yönünden oldukça benzerdir. “Can” ile nasıl cümle kurulacağını öğrendikten sonra işlevlerine geçebiliriz. “Can” modal grubunda yer aldığı için, kendinden sonra gelen fiil hep yalın haldedir. Dolayısıyla cümle olumlu-olumsuz hangi formda olursa olsun, fiile herhangi bir ek getirilmeden yazılmalıdır.

 • Olumlu Cümle
  Özne + can+ fiilin birinci hali + nesne.
 • Olumsuz Cümle
  Özne + can not + fiilin birinci hali + nesne.
  Soru Cümlesi
 • Can + özne + fiilin birinci hali + nesne?

Can cümle içerisinde izin isteme veya bir yeteneği belirtme işlevi ile kullanılır. Samimi ve yaşça yakın olduğunuz kişilerden herhangi bir konuda izin isterken can kalıbının kullanımı uygundur. Can yapısının 4. sınıf 3. ünitede kullanılan işlevi ise yeteneklerden bahsetmektir. Yetenek veya becerileri ifade etmek için “can” kullanılır. “I can play football” dediğimizde “Ben futbol oynayabiliyorum” anlamına gelir. “I can’t play football” dediğimizde ise “Ben futbol oynayamıyorum” anlamına gelir.

 • She can play the piano very well. (O çok iyi piyano çalabilir.)
 • Can you ride a horse? (Sen ata binebilir misin?)
 • James can’t play chess but he can play volleyball. (James satranç oynamayı bilmiyor ama voleybol oynayabilir.)
 • I can dive up to 5 meters. (Ben 5 metreye kadar dalabilirim.)
 • I can’t climb a tree because I have acrophobia. (Ben ağaca tırmanamam çünkü yükseklik korkum var.)

4. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Talking about possessions (This is her/his/my/your …)

Bir ismin yerine geçen ve bir nesnenin kime ait olduğunu gösteren iyelik sıfatları İngilizcede “Possesive adjective” olarak geçer. Türkçe ifade ile “benim, senin, onun vb.” sıfatları kapsayan konudur.

İngilizcede aitlik zamirleri (Possessive pronouns in English) aşağıdaki gibidir.

 • My (benim)
 • Your (senin)  
 • Her (onun) 
 • His (onun) 
 • Its (onun)  
 • Our (bizim)
 • Your (sizin)  
 • Their (onların) 

Konuya ilişkin cümle örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • This laptop is my laptop. (Bu laptop benim. )
 • This is her bag. (Bu, onun çantası.)
 • That is his book. (Şu, onun kitabı.)

4. Sınıf İngilizce Cartoon Characters Ünitesi Neden Önemlidir?

4. sınıf İngilizce 3. ünite Cartoon Characters, çizgi film karakterleri üzerinden, bireylerin sahip olduğu/olmadığı yetenekleri aktarmayı öğretir. Yetenek ve becerilerden bahsetme, günlük yaşamda geniş bir kullanım alanı olan bir konudur. Dolayısıyla hem öğretilen gramer yapıları hem de kelimeler işlevsel olarak kullanılabilir. Bu açıdan bakıldığında, İngilizce iletişim kurmak için gerekli yapılar ve kelimeler öğretilmektedir. Bu detay da 4. sınıf 3. ünite Cartoon Characters ünitesi önemli yapan bir husustur.

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

4. sınıf İngilizce kelimeleri İngilizce konuşmak için temel oluşturabilecek bir düzeydedir. 4. sınıf ünitelerinde verilen kelimeler hem temel düzeyde hem de sayıca çok olmaları nedeniyle iyi bir şekilde öğrenilemelidir. Bu kelimelere yeterince çalışan kişiler, İngilizce sohbet ederken veya konuşma pratiği yaparken daha etkin bir şekilde iletişim kurabilirler.

Aşağıda verilen 4. sınıf 3.ünite İngilizce kelimeleri cümle örneklerini inceleyiniz.

 • Her father can fly an airplane. (Onun babası uçak uçurabiliyor.)
 • We ride bike every weekend inside the forest. (Biz her hafta sonu ormanın içinde bisiklet süreriz.)
 • I go to work on foot. (Ben işe yürüyerek giderim.)
 • Can you play basketball? (Sen basketbol oynayabiliyor musun?)
 • She has a picture to paint. (Onun boyanacak bir resmi var.)
 • Ross took my bag but she didn’t give it back to me. (Ross benim çantamı aldı ama bana geri getirmedi.)
 • I know how to swim but I can’t dive. (Ben yüzme biliyorum ama dalamıyorum.)
 • Here’s a gift for your brothers’ birthday. I hope, he loves it. (İşte kardeşinin doğum günü için bir hediye. Umarım onu beğenir.)
 • Can you solve this problem? (Bu problemi çözebilir misin?)
 • I can’t play the guitar but I can sing a song. (Ben gitar çalamam ama şarkı söyleyebilirim.)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI