4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time (Boş Zaman) Konu Anlatımı

4. sınıf 4. ünite Free Time, bireylerin boş zamanlarını nasıl değerlendirmekten hoşlandığını ifade etmelerini öğreten bir konudur.

4. sınıf 4. ünite Free Time, bireylerin boş zamanlarını nasıl değerlendirmekten hoşlandığını ifade etmelerini öğreten bir konudur. Bu ünitede hobiler ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili kelime öğretimi yapılır. Ayrıca “like-dislike-hate” yardımcı fiillerinin kullanımı da öğretilen konular arasındadır. Ünitede işlenen son konu ise bir konuşma sırasında, karşınızdakini daha iyi anlamak için sorabileceğiniz sorular ve kurabileceğiniz cümlelerdir.

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri

4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri aşağıdaki gibidir:

 • Puzzle: Bulmaca
 • Play: Oynamak
 • Plant a tree: Ağaç dikmek
 • Slow: Yavaş
 • Flower: Çiçek
 • Sun: Güneş
 • Star: Yıldız
 • Marbles: Misketler
 • Watch: İzlemek
 • Weekend: Haftasonu
 • Swim: Yüzmek
 • Table tennis: Masa tenisi
 • Badminton: Badminton
 • Color: Boyamak, renk
 • You are welcome: Rica ederim
 • Basketball: Basketbol
 • Smell: Koklamak
 • Kite: Uçurtma
 • Chess: Satranç
 • Comic: Çizgi roman
 • Help: Yardım etmek
 • Please: Lütfen
 • Draw: Resim çizmek
 • Computer games: Bilgisayar oyunları
 • Learn: Öğrenmek
 • Riding a scooter: Scooter’a binmek

4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Testi

Aşağıda verilen 4.ünite testlerini inceleyerek, konuyu daha iyi öğrenebilirsiniz.

1.)I like ________book.

A) reading

B)planting

C)riding

Cevap A şıkkıdır. Cümle kitap okumayı seviyorum anlamına gelir

2.)She hates ______ Tv series.

A) watching

B)studying

C) riding

Cevap A şıkkıdır. Cümle “dizi izlemekten nefret ediyorum” anlamına gelir.

3.)I didn’t understand. Can you _________, please?

A) Listen

B)repeat

C) Take care

Soruda geçen ilk cümle “seni anlamadım” anlamaına gelir. Dolayısıyla sonrasında karşıdaki kişinin sözünü tekrar etmesini isteyecektir. Buna uygun şekilde cümleyi tamamlayan B seçeneğidir.

4.)I like _____ pictures.

A)speaking

B) coloring

C)drawing

Cevap ”resim çizmeyi severim” şeklinde cümleyi tamamlayan C seçeneğidir.

4.Sınıf İngilizce 4. Ünite: Expressing likes and dislikes (like/dislike/hate)

“Like” yardımcı fiili bir aktiviteyi yapmaktan hoşlandığınızı, “dislike” fiili bir şeyi yapmaktan hoşlanmadığınzıı ve “hate” fiili ise bir şeyi yapmaktan nefret ettiğinizi ifade eder. Bu fiillerin sonra hem fiil hem de isim gelebilir. Eğer fiil kullanıalcaksa, “-ing” takısının eklenmesi gerekir. Aşağıda yer alan örnekleri inceleyebilirsiniz.

 • I, you, we, they + like/love + V-ing + nesne
 • He, she, it + likes/loves + V-ing + nesne

Konu ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

 • She likes walking under the rain. (O yağmur altında yürümeyi sever.)
 • I hate studying lesson. (Ders çalışmaktan nefret ederim.)
 • We love listening to music. (Biz müzik dinlemeyi severiz.)
 • I dislike riding car. (Ben araba sürmeyi sevmem.)
 • He loves cooking.(O yemek yapmayı sever.)

4.Sınıf İngilizce 4. Ünite: Making simple inquiries (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t)

Expressing likes and dislikes konusunda bir şeyi yapmayı sevip semediğini söylemeyi öğrenen öğrenciler, “making simple inquiries” konusunda ise karşı tarafa bir şey yapmaktan hoşlanıp hoşlanmadığını nasıl soracağı öğretilir. “Do you like ……. ?” kalıbı birine “…… ‘yı seviyor musun?” sorusunu sormamızı sağlar. Cevap verirken ise olumlu olacağında “Yes, I do.” Olumsuz olacağında “No, I don’t.” şeklinde kısa ceavp formu kullanılabilir. Bu konudaki kuralları öğrenmek için sınıf içerisinde öğrenciler birbiri ile diyalog kurarak, öğrendiği bilgileri pekiştirebilir.

+ Affirmative (Olumlu cümle)– Negative (Olumsuz cümle)? Question (Soru Cümlesi)
I goI don’t goDo I go?
You goYou don’t goDo you go?
He goesHe doesn’t goDoes he go?
She goesShe doesn’t goDoes she go?
It goesIt doesn’t goDoes it go?
We goWe don’t goDo we go?
They goThey don’t goDo they go?
“Do” yapısının kullanımı ile ilgili kurallar tablosu

“Do” yapısı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

 • Do you like playing football? (Futbol oynamayı sever misin?)
  No, I don’t. (Hayır, sevmem.)
 • Do you like watching movies? (Film izlemeyi sever misin?)
  Yes, I do. (Evet, severim.)
 • Do you like listening to music? (Müzik dinlemeyi sever misin?)
  Yes, I do. (Evet, severim.)

4. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Asking for clarification (Can you say that again, please?, Pardon me?, Say that again, please. Slowly, please.)

Kişiler arasında geçen diyaloglarda kimi zaman anlaşılmayan noktalar olabilir. Söylenilen kelimelerin anlaşılmaması veya karşıdaki kişinin hızlı konuşması gibi durumlarda söyleyebileceğiniz sözler “Asking for clarification” konusunu kapsar. Bu durumlarda kullanılabilecek cümle kalıpları ve “Can” yapısının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi ise aşağıdaki gibidir:

“Can” modal grubunda yer aldığı için, kendinden sonra gelen fiil hep yalın haldedir. Dolayısıyla cümle olumlu-olumsuz hangi formda olursa olsun, fiile herhangi bir ek getirilmeden yazılmalıdır.

 • Olumlu Cümle
  Özne + can+ fiilin birinci hali + nesne.
 • Olumsuz Cümle
  Özne + can not + fiilin birinci hali + nesne.
  Soru Cümlesi
 • Can + özne + fiilin birinci hali + nesne?

Can yapısı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

 • Can she read the sentence again? (O, cümleyi tekrar okuyabilir mi?)
 • Can you speak slowly? Please. (Yavaş konuşabilir misin, lütfen?)
 • Can you repeat that again, please. (Tekrar edebilir misin, lütfen?)
 • Can you say it again, please? (Lütfen tekrar söyler misin?)
 • Can you give the recipe again? (Tarifi tekrar verebilir misin?)
 • Pardon me? (Pardon?)

4. Sınıf İngilizce Free Time Ünitesi Neden Önemlidir?

4. sınıf Free Time ünitesi, kişilerin boş zamanlarını nasıl geçirdiğini, hoşlanıp hoşlanmadıkları şeyleri nasıl aktaracaklarını öğretir. Tüm bu konular öğretilirken günlük hayatta sıklıkla yapılan aktivitelere yer verilir ve bunların İngilizce karşılıkları öğretilir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılabilecek olan bu yapı ve kelimeler, İngilizce iletişim kurma açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla 4. sınıf 4. ünite Free Time konusunu önemli yapan ilk detay öğretilen kelimelerdir. İkinci olarak ise öğretilen gramer yapıları bu üniteyi önemli kılmaktadır. Hem boş zaman aktiviteleri hem de “like-dislike” konusu, İngilizcenin temel konularından olması dışında kendini tanıtma veya biri ile sohbet ederken çoğunlukla bahsi geçen yapılardır. Dolayısıyla bu konular doğru ve etkili bir şekilde öğrenildiğinde, İngilizce iletişim kurmak da daha pratik ve kolay hale gelecektir.

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri Günlük Yaşamda Çok Sık Kullanılır mı?

4. sınıf İngilizce kelimeleri İngilizce konuşmak için temel oluşturabilecek düzeyde olmaları nedeniyle önemlidir. 4. sınıf ünitelerinde verilen kelimeler temel düzeyde olmalarının yanı sıra sayıca çok oldukları için de günlük hayatta geniş bir alanda kullanılabilir. Bu kelimelere yeterince çalışan kişiler, İngilizce sohbet ederken veya konuşma pratiği yaparken daha etkin bir şekilde iletişim kurabilirler.

Aşağıda verilen İngilizce 4. sınıf kelimelerine ilişkin cümleleri inceleyiniz.

 • Do you like playing football? (Futbol oynamayı sever misin?)
  No, I don’t. (Hayır, sevmem.)
 • Do you like watching movies? (Film izlemeyi sever misin?)
  Yes, I do. (Evet, severim.)
 • Do you like listening to music? (Müzik dinlemeyi sever misin?)
  Yes, I do. (Evet, severim.)
 • She likes walking under the rain. (O yağmur altında yürümeyi sever.)
 • I hate studying lesson. (Ders çalışmaktan nefret ederim.)
 • We love listening to music. (Biz müzik dinlemeyi severiz.)
 • I dislike riding car. (Ben araba sürmeyi sevmem.)
 • He loves cooking and he makes very delicious foods. (O yemek yapmayı sever ve çok lezzetli yemekler yapar.)
 • They love travelling so much. They go somewhere different every weekend. (Onlar gezmeyi çok seviyor. Her haftasonu farklı bir yere gidiyorlar.)
 • Do you like reading book? (Kitap okumayı sever misin?)

İNTER İNGİLİZCE

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI

 • Amerikalı native eğitmenlerle,
 • Seviyene uygun programla,
 • Seçtiğin eğitmenle seçtiğin saatte,
 • Konuşmak istediğin konuyla,
 • Her ders sonrası değerlendirmeyle
 • İNGİLİZCE KONUŞMAYA BAŞLA!
Android: İngilizce Konuşma Pratiği | iOS: İngilizce Konuşma Pratiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNGİLİZCE KONUŞMA UYGULAMASI